Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ozurdex (dexamethasone) – Zāļu apraksts - S01BA01

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsOzurdex
ATĶ kodsS01BA01
Vieladexamethasone
RažotājsAllergan Pharmaceuticals Ireland

Raksts satur

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

OZURDEX 700 mikrogramu intravitreāls implants aplikatorā

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens implants satur 700 mikrogramu deksametazona (dexamethasone).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.ZĀĻU FORMA

Intravitreāls implants aplikatorā.

Vienreizlietojama injekcijas ierīce, kas satur nūjiņveida implantu. Implants nav redzams. Implanta diametrs ir aptuveni 0,46 mm un garums – 6 mm.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

OZURDEX ir indicēts, lai ārstētu pieaugušus pacientus ar:

redzes pasliktināšanos, ko izraisījusi diabētiskā makulas tūska (DMT), kuri ir ar pseidofakiju vai kuru atbildes reakcija uzskatāma par nepietiekamu, vai kuri nav piemēroti terapijai ar nekortikosteroīdiem;

makulas tūsku, kas ir radusies vai nu tīklenes centrālās vēnas zara, vai tīklenes centrālās vēnas oklūzijas rezultātā (skatīt 5.1. apakšpunktu);

acs aizmugurējā segmenta iekaisumu, kas izpaužas kā neinfekciozs uveīts

4.2.Devas un lietošanas veids

OZURDEX jāievada kvalificētam oftalmologam, kam ir pieredze intravitreālu injekciju ievadīšanā.

Devas

OZURDEX ieteicamā deva ir viens implants, kas jāievada traucējumu skartās acs stiklķermenī. Tā ievade abās acīs vienā reizē nav ieteicama (skatīt 4.4. apakšpunktu).

DMT

Ja ar OZURDEX ārstēti pacienti sākotnēji ir reaģējuši un ārsts uzskata, ka atkārtota terapija sniegs labumu bez nozīmīga apdraudējuma, jālemj par atkārtotu ārstēšanu.

Atkārtota ārstēšana apsverama pēc apmēram 6 mēnešiem, ja pacientam pavājinās redze un/vai palielinās tīklenes biezums, sekundāri diabētiskai makulas tūskai, kuras izpausmes atkārtojas vai gaita pasliktinās.

Pašlaik nav pieredzes par vairāk nekā 7 implantu atkārtotas ievadīšanas efektivitāti un drošumu diabētiskas makulas tūskas gadījumā.

Tīklenes vēnu oklūzija un uveīts

Par papildu devām jālemj, ja pacients ir reaģējis uz ārstēšanu, pēc tam zaudējot redzes asumu, un ārsts uzskata, ka atkārtota terapija sniegs labumu bez nozīmīga apdraudējuma (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Ja pacienta redze uzlabojas un vairs nepasliktinās, atkārtota ārstēšana vairs nav jāveic. Pacientus, kuru redze ir pasliktinājusies – un OZURDEX šo procesu nav palēninājis –, atkārtoti ārstēt nedrīkst.

Ir pieejama tikai ļoti ierobežota informācija par atkārtotu devu starplaikiem, kas ir mazāki par

6 mēnešiem (skatīt 5.1. apakšpunktu). Pašlaik nav pieredzes par atkārtotu ievadīšanu neinfekcioza aizmugurējā segmenta uveīta gadījumā vai par vairāk nekā 2 implantu atkārtotu ievadīšanu tīklenes centrālās vēnas oklūzijas gadījumos.

Pacientu stāvoklis pēc injekcijas ir jākontrolē, lai nekavējoties sāktu ārstēšanu, ja attīstās infekcija vai ir paaugstināts acs iekšējais spiediens (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki pacienti (≥ 65 gadiem)

Gados vecākiem pacientiem devu koriģēt nav nepieciešams.

Nieru darbības traucējumi

OZURDEX iedarbība pacientiem ar nieru darbības traucējumiem nav pētīta, tomēr īpaši šai pacientu grupai domāti pasākumi nav nepieciešami.

Aknu darbības traucējumi

OZURDEX iedarbība pacientiem ar aknu darbības traucējumiem nav pētīta, tomēr īpaši šai pacientu grupai domāti pasākumi nav nepieciešami.

Pediatriskā populācija

OZURDEX nav piemērots lietošanai pediatriskā populācijā

diabētiskās makulas tūskas,

tīklenes centrālās vēnas zara vai tīklenes centrālās vēnas oklūzijas rezultātā radušās makulas tūskas gadījumā.

OZURDEX drošums un efektivitāte, uveīta gadījumā lietojot pediatriskajā populācijā, nav pierādīta.

Dati nav pieejami.

Lietošanas veids

OZURDEX ir vienreiz lietojams intravitreāls implants aplikatorā. Ievadāms tikai intravitreāli. Katru aplikatoru drīkst izmantot tikai vienas acs ārstēšanai.

Intravitreāla injekcija jāveic kontrolētos aseptiskos apstākļos, kas tiek nodrošināti, izmantojot sterilus cimdus, sterilu pārklāju, sterilu plakstiņu pletēju (vai ekvivalentu).

Pacientam jānorāda, ka 3 dienas pirms un pēc katras injekcijas patstāvīgi ik dienu ir jālieto plaša spektra pretmikrobu pilieni. Pirms injekcijas ir jādezinficē āda ap acīm, plakstiņš un acs virsma (piemēram, uz konjunktīvas uzpilinot 5% povidona joda šķīdumu, kā tas tika darīts klīniskajos pētījumos ar OZURDEX, lai iegūtu tā apstiprinājumu) un jānodrošina adekvāta vietēja anestēzija pacientam. Izņemiet folijas maisiņu no kastītes un pārbaudiet, vai tas nav bojāts

(skatīt 6.6. apakšpunktu). Tad sterilā laukā atveriet folijas maisiņu un saudzīgi novietojiet aplikatoru uz sterilas paplātes. Uzmanīgi noņemiet aplikatora uzgali. Kad folijas maisiņš ir atvērts, aplikators jāizlieto nekavējoties.

Aplikatoru turot vienā rokā, izvelciet drošības mēlīti no aplikatora. Mēlīti negroziet un nesalociet. Adatas slīpo galu turot prom no cīpslenes, ievadiet adatu cīpslenē apmēram 1 mm, tad nomērķējiet uz acs centru, iekšā stiklķermeņa dobumā, līdz silikona uzmava pieskaras konjunktīvai. Lēni spiediet iedarbināšanas pogu, līdz dzirdams klikšķis. Pirms aplikatora atvilkšanas no acs pārliecinieties, ka iedarbināšanas poga ir pilnībā nospiesta un ir nofiksēta vienā līmenī attiecībā pret aplikatora virsmu. Adata jāizņem tajā pašā virzienā, kādā tā tika ievadīta stiklķermenī.

Uzreiz pēc OZURDEX injicēšanas veiciet netiešo oftalmoskopiju injekcijas kvadrantā, lai apstiprinātu veiksmīgu implantēšanu. Vizualizācija lielākajā daļā gadījumu ir iespējama. Gadījumos, kad implantu nav iespējams vizualizēt, ņemiet sterilu vates kociņu un viegli piespiediet injekcijas vietu, lai implants kļūtu redzams.

Pēc intravitreālas injekcijas pacienti jāturpina ārstēt ar plaša spektra pretmikrobu līdzekli.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām;

aktīva vai varbūtēja okulāra vai periokulāra infekcija, tai skaitā lielākā daļa radzenes un konjunktīvas vīrusu slimību, arī aktīvs epiteliāls Herpes simplex keratīts (dendrītisko šūnu keratīts), Vaccinia, Varicella, mikobaktēriju infekcijas un sēnīšu izraisītas slimības;

progresējusi glaukoma, ko nav iespējams adekvāti kontrolēt tikai ar zālēm;

afakiskas acis ar plēstu lēcas aizmugurējo kapsulu;

acis ar intraokulāru priekšējās kameras lēcu (Anterior Chamber Intraocular Lens – ACIOL), varavīksneni vai cauri sklērai nostiprinātu intraokulāro lēcu un plēstu lēcas aizmugurējo kapsulu.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Injekcijas stiklķermenī, arī OZURDEX injekcijas, var būt saistītas ar endoftalmītu, acs iekšēju iekaisumu, kā arī paaugstinātu acs iekšējo spiedienu un tīklenes atslāņošanos. Veicot injekciju, vienmēr jāievēro atbilstoši aseptikas noteikumi. Turklāt pacientu stāvoklis pēc injekcijas ir jākontrolē, lai nekavējoties sāktu ārstēšanu, ja attīstās infekcija vai ir paaugstināts acs iekšējais spiediens. Stāvokli var kontrolēt ar redzes nerva diska perfūzijas pārbaudi uzreiz pēc injekcijas, ar tonometriju 30 minūšu laikā pēc injekcijas, kā arī ar biomikroskopiju divas līdz septiņas dienas pēc injekcijas.

Pacienti jābrīdina bez kavēšanās izstāstīt par visiem simptomiem, kas varētu liecināt par endoftalmītu, vai jebkuru no iepriekš minētajām parādībām, piemēram, sāpēm acīs, neskaidru redzi u.c.

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Visiem pacientiem ar aizmugurējās kapsulas plīsumu, tas ir, pacientiem ar aizmugurējo lēcu (piemēram, pēc kataraktas operācijas), un/vai tiem, kam ir varavīksnenes atvere uz stiklķermeņa dobumu (piemēram, pēc iridektomijas) ar agrāk veiktu vitrektomiju vai bez tās, ir risks, ka implants pārvietosies uz priekšējo kameru. Sekas tam, ka implants pārvietojas uz priekšējo kameru, var būt radzenes tūska. Pastāvīga smagas pakāpes radzenes tūska var progresēt tiktāl, ka būs nepieciešama radzenes transplantācija. Izņemot pacientus, kam OZURDEX lietošana ir kontrindicēta

(skatīt 4.3. apakšpunktu) un OZURDEX lietot nedrīkst, OZURDEX jālieto piesardzīgi un tikai pēc rūpīgas riska un ieguvumu izvērtēšanas. Šādi pacienti rūpīgi jāuzrauga, lai varētu agrīni noteikt diagnozi un pārvaldītu ierīces migrāciju.

Kortikosteroīdu, ieskaitot OZURDEX, lietošana var izraisīt kataraktu (arī aizmugurēju subkapsulāru kataraktu), acs iekšējā spiediena (AIS) paaugstināšanos, steroīdu izraisītu glaukomu, kā arī izraisīt sekundāras acs infekcijas.

DMT klīniskajos pētījumos, kas ilga 3 gadus, 59% pacientu ar dabisko lēcu pētījumā apsekotajā acī, kurus ārstēja ar OZURDEX, pētījumā apsekotajai acij veica kataraktas operāciju

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pēc pirmās injekcijas katarakta biežāk novērojama pacientiem ar acs aizmugurējā segmenta neinfekciozu uveītu nekā pacientiem ar tīklenes centrālās vēnas zara un tīklenes centrālās vēnas oklūziju. Tīklenes centrālās vēnas zara un tīklenes centrālās vēnas oklūzijas klīniskajos pētījumos par kataraktu biežāk ziņots par pacientiem ar dabiskajām lēcām, kas bija saņēmuši otru injekciju

(skatīt 4.8. apakšpunktu). Kataraktas operācija bija nepieciešama tikai 1 pacientam no 368 pirmajā ārstēšanas reizē un 3 pacientiem no 302 otrajā ārstēšanas reizē. Neinfekciozā uveīta pētījumā kataraktas operācija pēc vienas injekcijas tika veikta 1 pacientam no 62 pacientiem, kuriem ir savas dabiskās lēcas.

Konjunktīvas asiņošana pacientiem ar acs aizmugurējā segmenta neinfekciozu uveītu parādās biežāk nekā pacientiem ar tīklenes centrālās vēnas zara un tīklenes centrālās vēnas oklūziju un DMT. Tas varētu būt skaidrojams ar intravitreozo injekciju vai ar līdztekus vietēju un/vai sistēmisku kortikosteroīdu vai nesteroīdo pretiekaisuma zāļu lietošanu. Ārstēšana nav nepieciešama, jo asiņošana pāriet pati no sevis.

Ārstējot acis ar steroīdiem, kā arī veicot intravitreālas injekcijas, var paaugstināties acs iekšējais spiediens (AIS). AIS paaugstināšanās parasti kontrolējama ar AIS pazeminošām zālēm

(skatīt 4.8. apakšpunktu). Lielākajai daļai pacientu, kuru acs iekšējais spiediens, salīdzinot ar sākotnējo spiedienu, paaugstinājās par ≥ 10 mmHg, tas notika pēc injekcijas starp 45. un 60. dienu. Tāpēc neatkarīgi no sākotnējā spiediena pēc injekcijas regulāri jākontrolē acs iekšējais spiediens un adekvāti jāreaģē uz jebkuru tā paaugstināšanos. Pacientiem, kas jaunāki par 45 gadiem, tīklenes vēnas oklūzijas izraisītas makulas tūskas vai acs aizmugurējā segmenta iekaisuma, kas izpaužas kā neinfekciozais uveīts, gadījumā acs iekšējā spiediena paaugstināšanās iespējamība ir lielāka.

Ja pacientam anamnēzē ir acu vīruss (piemēram, Herpes simplex) infekcija, kortikosteroīdi jālieto piesardzīgi, tos nedrīkst izmantot aktīvas acs Herpes simplex infekcijas gadījumā.

Abās acīs reizē ievadīta OZURDEX drošums un efektivitāte nav pētīta. Tāpēc tā ievade abās acīs vienā reizē nav ieteicama.

OZURDEX iedarbība pacientiem, kuru makulas tūsku ir izraisījusi tīklenes vēnu oklūzija ar būtisku tīklenes išēmiju, nav pētīta, tāpēc OZURDEX lietošana šiem pacientiem nav ieteicama.

3. fāzes pētījumos tika izmeklēts ierobežots skaits pacientu ar 1. tipa cukura diabētu, un šo pacientu atbildes reakcija uz OZURDEX nozīmīgi neatšķīrās no 2. tipa cukura diabēta pacientu atbildes reakcijas.

Tīklenes vēnu oklūzijas gadījumā antikoagulantus lietoja 2% pacientu, kas saņēma OZURDEX; nav ziņojumu par to, ka šādiem pacientiem būtu attīstījušās ar asiņošanu saistītas nevēlamas blakusparādības. Diabētiskas makulas tūskas gadījumā antikoagulantus lietoja 8% pacientu. Pacientiem, kas lietoja antikoagulantus, ar asiņošanu saistītu nevēlamu blakusparādību sastopamība OZURDEX grupā un imitācijas grupā bija līdzīga (29% un 32%). Pacientiem, kas nelietoja antikoagulantus, ar asiņošanu saistītas nevēlamas blakusparādības novēroja 27% ar OZURDEX ārstēto pacientu, bet imitācijas grupā – 20%. Asinsizplūdums stiklķermenī lielākā proporcijā ziņojumos atzīmēts ar OZURDEX ārstētajiem pacientiem, kas lietoja antikoagulantus (11%), salīdzinot ar tiem, kas antikoagulantus nelietoja (6%).

Antiagregantus, piemēram, klopidogrelu, kādā no klīnisko pētījumu posmiem izmantoja ne vairāk par 56% pacientu. Pacientiem, kas lietoja līdztekus zāles un antiagregantus, ar asiņošanu saistītas nevēlamās blakusparādības mazliet lielākā proporcijā novēroja OZURDEX injekcijas

saņēmējiem (līdz 29%) salīdzinājumā ar imitācijas grupu (līdz 23%) neatkarīgi no indikācijas vai ārstēšanas reižu skaita. Visbiežāk ziņojumos atzīmētā ar asiņošanu saistītā nevēlamā blakusparādība bija konjunktīvas asiņošana (līdz 24%).

Ja pacients lieto antikoagulantus vai antiagregantus, OZURDEX ārstēšanā jāizmanto piesardzīgi.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav veikti mijiedarbības pētījumi.

Sistēmiska absorbcija ir minimāla, un mijiedarbība nav sagaidāma.

4.6.Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Pētījumi ar dzīvniekiem uzrāda teratogēnu iedarbību pēc preparāta uzklāšanas vietējas oftalmoloģiskas lietošanas (skatīt 5.3. apakšpunktu). Adekvātu datu par intravitreāli ievadīta deksametazona lietošanu grūtnieču ārstēšanā nav. Ilglaicīga sistēmiska ārstēšana ar glikokortikoīdiem grūtniecības laikā palielina augļa intrauterīnās augšanas palēnināšanās un jaundzimušā bērna virsnieru dziedzera darbības nepietiekamības risku. Neskatoties uz to, ka deksametazona sagaidāmā sistēmiskā ietekme pēc lokālas, intraokulāras ārstēšanas ir ļoti neliela, iepriekš minētā iemesla dēļ OZURDEX nav ieteicams lietot grūtniecības laikā, izņemot gadījumus, kad iespējamais ieguvums attaisno iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Deksametazons izdalās mātes pienā. Ņemot vērā ievadīšanas veidu un rezultātā iegūtos sistēmiskos līmeņus, nav sagaidāms, ka viela iedarbosies uz bērnu. Tomēr OZURDEX ievade nav ieteicama laikā, kad sieviete baro bērnu ar krūti, izņemot gadījumus, kad tas ir absolūti nepieciešams.

Fertilitāte

Dati par fertilitāti nav pieejami.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

OZURDEX, iespējams, mēreni ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Pēc OZURDEX ievadīšanas, injicējot to stiklķermenī, pacientiem, iespējams, uz laiku pavājināsies redze (skatīt 4.8. apakšpunktu). Viņi nedrīkst vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus, kamēr redze nav atjaunojusies.

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Nevēlamās blakusparādības, par kurām pēc OZUDREX lietošanas ārstēšanā ziņots visbiežāk, ir tādas pašas, kādas bieži novērotas pēc steroīdu lietošanas acī vai intravitreālām injekcijām (attiecīgi paaugstināts AIS, kataraktas veidošanās vai stiklķermeņa asiņošana).

Nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots retāk, bet kuras ir nopietnākas, ir endoftalmīts, nekrotizējošs retinīts, tīklenes atslāņošanās un tīklenes plīsums.

Pēc OZUDREX lietošanas ārstēšanā netika konstatētas citas sistēmiskas nevēlamas atbildreakcijas uz zālēm kā tikai galvassāpes un migrēna.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības, kas uzskatāmas par saistītām ar OZUDREX lietošanu ārstēšanā, no III fāzes klīniskajiem pētījumiem (DMT, tīklenes centrālās vēnas zara/tīklenes centrālās vēnas oklūzija un uveīts) un spontāniem ziņojumiem apkopotas nākamajā tabulā pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas, izmantojot šādu metodiku:

ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu

Biežums

Nevēlamā blakusparādība

klasifikācija

 

 

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Galvassāpes

 

 

 

Retāk

Migrēna

Acu bojājumi

Ļoti bieži

Paaugstināts acs iekšējais spiediens,

 

 

katarakta, konjunktīvas asiņošana*

 

Bieži

Acs hipertensija, subkapsulāra katarakta,

 

 

asinsizplūdumi stiklķermenī*, pavājināts

 

 

redzes asums*, redzes

 

 

pasliktināšanās/traucējumi, stiklķermeņa

 

 

atslāņošanās*, stiklķermeņa destrukcija*,

 

 

stiklķermeņa apduļķojumi*, blefarīts, sāpes

 

 

acīs*, fotopsija*, konjunktīvas tūska*,

 

 

konjunktīvas hiperēmija*

 

Retāk

Nekrotizējošs retinīts, endoftalmīts*,

 

 

glaukoma, tīklenes atslāņošanās*, tīklenes

 

 

plīsums*, acs hipotonija*, priekšējās kameras

 

 

iekaisums*, priekšējās kameras

 

 

nodalījumi/paplašināšanās*, patoloģiska

 

 

sajūta acī*, plakstiņu nieze, sklēras

 

 

hiperēmija*

Vispārēji traucējumi un

Retāk

Ierīces pārvietošanās* (implanta migrācija) ar

reakcijas ievadīšanas vietā

 

radzenes tūsku vai bez radzenes tūskas (skatīt

 

 

arī 4.4. apakšpunktu), komplikācijas pēc

 

 

ierīces ievietošanas* (implanta nepareiza

 

 

ievietošana)

* Norāda nevēlamās blakusparādības, kas apsveramas kā saistītas ar intravitreālas injekcijas procedūru (šo nevēlamo blakusparādību biežums ir proporcionāls ārstēšanas kursu skaitam).

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Diabētiskā makulas tūska

Pacientiem ar diabētisko makulas tūsku OZURDEX klīniskais drošums vērtēts divos III fāzes randomizētos, dubulnepārredzamos, ar imitācijas izmantošanu kontrolētos pētījumos. Kopā abos pētījumos tika randomizēti 347 pacienti, kas saņēma OZURDEX, bet 350 pacienti saņēma imitāciju.

Visbiežāk visā pētījuma laikā novērotās blakusparādības pacientiem, kas saņēma OZURDEX, bija pētījumā apsekotās acs katarakta un paaugstināts AIS (skatīt tālāk).

3 gadus ilgušo DMT klīnisko pētījumu sākumā 87% pacientu ar dabisko lēcu pētījumā apsekotajā acī, kurus ārstēja ar OZURDEX, bija kādas pakāpes lēcas apduļķošanās/agrīna katarakta. 3 gadus ilgajos pētījumos visu novēroto kataraktas veidu (t.i., kapsulas katarakta, diabētiskā katarakta, kodola katarakta, subkapsulāra katarakta, acs lēcas katarakta, katarakta) biežums bija 68% ar OZURDEX ārstētajiem pacientiem ar dabisko lēcu pētījumā apsekotajā acī. Līdz pēdējai vizītei 3 gadu laikā 59% pacientu ar dabisko lēcu pētījumā apsekotajā acī bija nepieciešama kataraktas operācija, lielākā daļa operāciju tika veikta 2. un 3. gadā.

Pētījuma sākumā vidējais AIS pētījumā apsekotajā acī abās terapijas grupās bija vienāds

(15,3 mmHg). Vidēji AIS, salīdzinot ar sākuma stāvokli, nebija paaugstinājies vairāk par 3,2 mmHg nevienā vizītē OZURDEX grupā, vidējais AIS maksimumu sasniedza vizītē 1,5 mēnešus pēc injekcijas, apmēram sākuma līmenī tas atjaunojās līdz 6. mēnesim pēc katras injekcijas. AIS paaugstināšanās ātrums un lielums pēc OZURDEX injicēšanas nepalielinājās, ja OZURDEX injicēja atkārtoti.

28% pacientu, ko ārstēja ar OZURDEX, vienā vai vairākās pētījuma vizītēs AIS bija paaugstinājies ≥ 10 mmHg, salīdzinot ar sākuma stāvokli. Pētījuma sākumā 3% pacientu bija nepieciešamas AIS pazeminošas zāles. Kādā brīdī 3 gadus ilgajos pētījumos kopumā 42% pacientu pētījumā apsekotajā acī lietoja AIS pazeminošas zāles. Vairumam šo pacientu vajadzēja vairāk nekā vienas zāles.

Lietošanas maksimums (33%) bija pirmajos 12 mēnešos, nākamajos gados tas saglabājās līdzīgs.

Kopā 4 pacientiem (1%), ko ārstēja ar OZURDEX, pētījumā apsekotajā acī veica procedūras, lai ārstētu paaugstinātu AIS. Vienam pacientam, ko ārstēja ar OZURDEX, bija nepieciešama incīzija (trabekulektomija), lai kontrolētu steroīdu izraisītu AIS paaugstināšanos, 1 pacientam veica trabekulektomiju, jo priekšējās kameras fibrīns bloķēja acs iekšējā šķidruma atteci, kas izraisīja AIS paaugstināšanos, 1 pacientam veica šaurā kakta glaukomas iridotomiju, bet vēl 1 pacientam pēc kataraktas operācijas veica iridektomiju. Nevienam pacientam acs iekšējā spiediena kontrolēšanai implants vitrektomijas ceļā nebija jāizņem.

Tīklenes centrālās vēnas zara un tīklenes centrālās vēnas oklūzija

OZURDEX klīniskais drošums pacientiem ar tīklenes centrālās vēnas vai centrālās vēnas zara oklūzijas izraisītu makulas tūsku tikusi vērtēta divos III fāzes randomizētos, dubultmaskēts, ar imitācijas izmantošanu kontrolētos pētījumos. Kopā abos III fāzes pētījumos 427 pacienti tika randomizēti OZURDEX lietotāju grupā, bet 426 – imitācijas lietotāju grupā. No visiem pacientiem, kas bija randomizēti OZURDEX grupā un ārstēti ar OZURDEX, 401 (94%) pacients pabeidza ārstēšanas sākumposmu (180 dienas).

Vismaz viena nevēlama blakusparādība attīstījās 47,3% visu pacientu. Visbiežāk pacientiem, kas saņēma OZURDEX, paaugstinājās acs iekšējais spiediens (24%) un sākās konjunktīvas asiņošana (14,7%).

Pacientiem ar tīklenes centrālās vēnas zara oklūziju nevēlamās blakusparādības bija līdzīgas kā pacientiem ar tīklenes centrālās vēnas oklūziju, lai gan kopējā nevēlamo blakusparādību sastopamība bija lielāka pacientu apakšgrupā ar tīklenes centrālās vēnas oklūziju.

Paaugstināts acs iekšējais spiediens pēc ārstēšanas ar OZURDEX maksimumu sasniedza 60. dienā, bet sākotnējais spiediens atjaunojās līdz 180. dienai. Acs iekšējā spiediena paaugstināšanās vai nu neprasīja ārstēšanu, vai arī tika kontrolēta, īslaicīgi lietojot vietējas iedarbības zāles, kas pazemina acs iekšējo spiedienu. Ārstēšanas sākumposmā 0,7% (3/421) pacientu, kas saņēma OZURDEX, bija nepieciešama lāzeroperācija vai ķirurģiska iejaukšanās, lai kontrolētu acs spiedienu, kas bija paaugstinājies pētījumā apsekotajā acī, salīdzinot ar 0,2% (1/423) pacientu imitāciju saņēmušo grupā.

341 pacientam konstatēto nevēlamo blakusparādību uzskaitījums pēc OZURDEX otrās injekcijas bija tāds pats kā pēc pirmās injekcijas. Vismaz viena nevēlama blakusparādība attīstījās 54% visu pacientu. Paaugstināts acs iekšējais spiediens tika konstatēts tikpat bieži, cik pēc pirmās

injekcijas (24,9%), bet sākotnējais spiediens tāpat atjaunojās līdz atklātā pētījuma 180. dienai. Kopumā pēc viena gada tika konstatēts lielāks kataraktu īpatsvars nekā pēc pirmajiem sešiem mēnešiem.

Uveīts

OZURDEX klīniskais drošums pacientiem ar acs aizmugurējā segmenta iekaisumu, kas izpaužas kā neinfekciozs uveīts, tika vērtēta vienā maskētā, randomizētā daudzcentru pētījumā.

Kopskaitā 77 pacienti tika randomizēti OZURDEX lietotāju grupā, bet 76 – imitācijas lietotāju grupā. Kopskaitā 73 pacienti (95%), kas bija randomizēti OZURDEX grupā un tika ārstēti ar OZURDEX, pabeidza 26 nedēļu pētījumu.

Visbiežāk novērotās blakusparādības pacientiem, kas saņēma OZURDEX, bija pētījumā apsekotās acs konjunktīvas asiņošana (30,3%), paaugstināts acs iekšējais spiediens (25%) un katarakta (11,8%).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Pārdozēšanas gadījumā jākontrolē acs iekšējais spiediens, un tas ir jāārstē, ja ārstējošais ārsts to uzskata par nepieciešamu.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: oftalmoloģiski līdzekļi, pretiekaisuma līdzekļi, ATĶ kods: S01BA01.

Ir noteikts, ka deksametazons kā spēcīgs kortikosteroīds spēj nomākt iekaisumu, kavējot iekaisuma izraisītu tūsku, fibrīna izgulsnēšanos, kapilāru sūci un fagocītu migrāciju. Vaskulārā endotēlija augšanas faktors ir citokīns, kas pastiprināti veidojas makulas tūskas laikā. Tas ir spēcīgs asinsvadu caurlaidības veicinātājs. Kortikosteroīdi uzrādījuši spēju inhibēt vaskulārā endotēlija augšanas faktoru. Turklāt kortikosteroīdi novērš prostaglandīnu izdalīšanos. Daļa no prostaglandīniem ir identificēti kā makulas cistoīdās tūskas mediatori.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Diabētiskā makulas tūska

OZURDEX efektivitāti vērtēja divos 3 gadus ilgos daudzcentru dubulmaskētos randomizētos, ar imitācijas izmantošanu kontrolētos, paralēlos identiska plānojuma pētījumos, kur kopā iesaistīja 1048 pacientus (pētījumi 206207-010 un 206207-011). Kopumā 351 randomizētam pacientam ievadīja OZURDEX, 347 pacientiem – 350 µg deksametazona, bet 350 pacientiem – imitāciju.

Pacienti bija tiesīgi uz atkārtotu ārstēšanu, ja optiskās koherences tomogrāfijā izmērītais tīklenes centrālā apakšlaukuma biezums bija > 175 mikroniem vai ja pētnieki, interpretējot optiskās koherences tomogrāfijas rezultātus, konstatēja atlieku tīklenes tūsku, ko veido cistas tīklenē, vai pastiprināta tīklenes sabiezējuma apgabalus centrālajā apakšlaukumā vai ārpus tā. Pacientus ārstēja ne vairāk kā 7 reizes, un intervāls starp ārstēšanas reizēm nebija garāks par apmēram 6 mēnešiem.

Terapija simptomu straujai atvieglošanai bija atļauta pēc pētnieka ieskatiem jebkurā brīdī, bet pēc tam pacients no pētījuma bija jāizslēdz.

Pētījuma laikā kopā 36% ar OZURDEX ārstēto pacientu dažādu iemeslu dēļ izstājās no pētījuma, salīdzinot ar 57% imitāciju saņēmušo pacientu. Izstāšanās nevēlamu blakusparādību dēļ īpatsvars ārstēšanas grupā un imitācijas grupā bija līdzīgs (13% un 11%). Izstāšanās īpatsvars efektivitātes trūkuma dēļ OZURDEX grupā, salīdzinot ar imitācijas grupu, bija mazāks (7% un 24%).

Primārie un galvenie sekundārie mērķa kritēriji pētījumiem 206207-010 un 011 norādīti 2. tabulā. Redzes uzlabojumam DEX700 grupā traucēja kataraktas veidošanās. Redzes uzlabošanās atjaunojās pēc kataraktas likvidēšanas.

2. tabula. Efektivitāte pētījumā 206207-010 un 206207-011 (ITT populācija)

 

Pētījums

Pētījums

Apkopoti pētījumi

 

206207-010

206207-011

206207-010 un

 

 

 

 

 

206207-011

 

DEX

Imitācija

DEX

Imitācija

DEX

Imitācija

Mērķa kritēriji

N = 165

N = 185

N = 350

 

N = 163

 

N = 188

 

N = 351

 

Vidējā BCVA vidējās izmaiņas

4,1

1,9

2,9

2,0

3,5

2,0

3 gados, AUC metode (burti)

 

 

 

 

 

 

P vērtība

0,016

0,366

0,023

 

BCVA uzlabojums par

 

 

 

 

 

 

≥ 15 burtiem, salīdzinot ar

22,1

13,3

22,3

10,8

22,2

12,0

sākumu, 3. gadā/beigās (%)

 

 

 

 

 

 

P vērtība

0,038

0,003

< 0,001

 

Vidējā BCVA izmaiņas,

 

 

 

 

 

 

salīdzinot ar sākumu,

4,1

0,8

1,3

-0,0

2,6

0,4

3. gadā/beigās (burti)

 

 

 

 

 

 

P vērtība

0,020

0,505

0,054

 

Vidējā tīklenes centrālā

 

 

 

 

 

 

apakšlaukuma biezuma vidējās

-101,1

-37,8

-120,7

-45,8

-111,6

-41,9

izmaiņas optiskās koherences

tomogrāfijā 3 gados, AUC

 

 

 

 

 

 

metode (µm)

 

 

 

 

 

 

P vērtība

< 0,001

< 0,001

< 0,001

 

 

 

 

 

 

 

 

Primārie un galvenie sekundārie mērķa kritēriji apvienotajai analīzei par pseidofakiskiem pacientiem norādīti 3. tabulā.

3. tabula. Efektivitāte pseidofakiskiem pacientiem (apvienotie pētījumi 206207-010 un 206207- 011)

 

DEX 700

Imitācija

 

Mērķa kritēriji

N = 86

N = 101

P vērtība

Vidējā BCVA vidējās izmaiņas 3 gados, AUC metode

6,5

1,7

< 0,001

(burti)

 

 

 

BCVA uzlabojums par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar

23,3

10,9

0,024

sākumu, 3. gadā/beigās (%)

 

 

 

Vidējā BCVA izmaiņas, salīdzinot ar sākumu,

6,1

1,1

0,004

3. gadā/pēdējā vizītē

 

 

 

Vidējā tīklenes centrālā apakšlaukuma biezuma

-131,8

-50,8

< 0,001

vidējās izmaiņas optiskās koherences tomogrāfijā

 

 

 

3 gados, AUC metode (µm)

 

 

 

Primārie un galvenie sekundārie mērķa kritēriji apvienotajai analīzei par pseidofakiskiem pacientiem norādīti 4. tabulā.

4. tabula. Efektivitāte pacientiem ar jebkādu iepriekšēju ārstēšanu (apvienotie pētījumi 206207-010 un 206207-011)

 

DEX 700

Imitācija

 

Mērķa kritēriji

N = 247

N = 261

P vērtība

Vidējā BCVA vidējās izmaiņas 3 gados, AUC metode

3,2

1,5

0,024

(burti)

 

 

 

BCVA uzlabojums par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar

21,5

11,1

0,002

sākumu, 3. gadā/beigās (%)

 

 

 

Vidējā BCVA izmaiņas, salīdzinot ar sākumu,

2,7

0,1

0,055

3. gadā/pēdējā vizītē

 

 

 

Vidējā tīklenes centrālā apakšlaukuma biezuma

 

 

 

vidējās izmaiņas optiskās koherences tomogrāfijā

-126,1

-39,0

< 0,001

3 gados, AUC metode (µm)

 

 

 

Tīklenes centrālās vēnas zara un tīklenes centrālās vēnas oklūzija

OZURDEX efektivitāte tika vērtēta divos daudzcentru dubultmaskētos, randomizētos, ar imitācijas izmantošanu kontrolētos, paralēlos identiska plānojuma pētījumos, kur kopā tika iesaistīti

1267 pacienti, kas tika randomizēti, lai saņemtu 350 µg vai 700 µg deksametazona implantu vai arī imitāciju (pētījumi 206207-008 un 206207-009). Kopumā 427 randomizētie pacienti saņēma

OZURDEX, 414 – 350 µg deksametazona, bet 426 pacienti – imitāciju.

Ņemot vērā apvienotās analīzes rezultātus, var secināt, ka ārstēšana ar OZURDEX implantiem ļāva iegūt statistiski nozīmīgāku respondentu īpatsvaru nekā imitāciju saņēmušo pacientu grupā. Par respondentiem tika uzskatīti pacienti, kuru vislabāk koriģētais redzes asums (Best Corrected Visual Acuity – BCVA) 90 dienu pēc viena implanta injekcijas bija uzlabojies par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar imitāciju saņēmušajiem (p < 0,001).

Tas, kāda bija to pacientu daļa, kuri pēc viena implanta injekcijas sasniedza primāro efektivitātes mērķi, proti, BCVA uzlabojumu par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar sākuma stāvokli, norādīts 5. tabulā. Ārstēšanas efektivitāte tika vērtēta pirmajā 30 dienu intervāla apskatē. Maksimālā efektivitāte tika konstatēta 60. dienā, bet atšķirība respondentu īpatsvarā par labu OZURDEX, nevis imitācijai bija statistiski nozīmīga visos laika intervālos līdz 90. dienai pēc injekcijas. Respondentu daļa (attiecībā uz BCVA uzlabojumu par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar sākuma stāvokli) pacientiem, kas bija ārstēti ar OZURDEX, arī 180. dienā bija skaitliski lielāka nekā imitāciju saņēmušajiem pacientiem.

5. tabula. Pacientu daļa ar vislabāk koriģētā redzes asuma uzlabojumu pētījumā apsekotajā acī par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar sākuma stāvokli (apvienotā ITT populācija)

 

 

OZURDEX

Imitācija

 

 

Ārsta

N = 427

N = 426

 

 

apmeklējums

 

 

 

 

30. diena

21,3% a

7,5%

 

 

60. diena

29,3% a

11,3%

 

 

90. diena

21,8% a

13,1%

 

 

180. diena

21,5%

17,6%

 

a

Daļa OZURDEX grupā būtiski pārsniedza rezultātu imitāciju saņēmušo grupā (p < 0,001)

 

Vislabāk koriģētā redzes asuma vidējās izmaiņas, salīdzinot ar sākuma stāvokli, OZURDEX grupā ievērojami pārsniedza izmaiņas imitāciju saņēmušajā grupā visos laika intervālos.

Katrā III fāzes pētījumā un apvienotajā analīzē laiks līdz BCVA uzlabojumam par ≥ 15 burtiem (3 līnijām) kumulatīvās reakcijas līknēs OZURDEX saņēmušajiem būtiski atšķīrās no imitāciju saņēmušajiem (p < 0,001), jo ar OZURDEX ārstētie pacienti BCVA uzlabojumu par 3 līnijām sasniedza ātrāk nekā ar imitāciju ārstētie.

OZURDEX bija skaitliski pārāks par imitāciju, novēršot redzes zudumu, ko apliecina mazāka to pacientu, kuru redze pasliktinājās par ≥ 15 burtiem, daļa OZURDEX grupā sešus mēnešus ilgā vērtējuma periodā.

Spriežot pēc katra III fāzes pētījuma un apvienotās analīzes datiem, 90. dienā tīklenes vidējais biezums OZURDEX saņēmušo grupā bija būtiski mazāks, bet vidējais samazinājums, salīdzinot ar sākuma stāvokli, – būtiski lielāks (-207,9 mikroni) nekā imitāciju saņēmušo grupā (-95,0 mikroni) (p < 0,001, apvienotā analīze). Šī anatomiskā atrade šādi apstiprināja ārstēšanas efektivitāti, kas 90. dienā tika vērtēta, ņemot vērā BCVA. 180. dienā vidējais tīklenes biezuma

samazinājums (-119,3 mikroni), salīdzinot ar rezultātiem imitāciju saņēmušo grupā, nebija būtisks.

Pacienti, kuru BCVA bija < 84 VAI optiskās koherences tomogrāfijā noteiktais tīklenes biezums > 250 mikroniem un kurus pēc pētnieka domām tas nepakļautu riskam, bija tiesīgi atklātā pētījuma

pagarinājumā saņemt OZURDEX. No atklātajā pētījuma fāzē ārstētajiem pacientiem 98% OZURDEX injekciju saņēma laikā no 5 līdz 7 mēnešiem pēc sākotnējās ārstēšanas.

Līdzīgi kā ārstēšanas sākumposmā maksimālā reakcija tika konstatēta atklātās pētījuma fāzes

60. dienā. Kumulatīvā reakcija pētījuma atklātajā fāzē bija lielāka divas secīgas OZURDEX injekcijas saņēmušajiem pacientiem nekā tiem pacientiem, kas sākuma fāzē OZURDEX nebija saņēmuši.

Respondentu daļa katrā laika intervālā pēc otrās ārstēšanas vienmēr bija lielāka nekā pēc pirmās ārstēšanas. Savukārt ārstēšanas atlikšana par 6 mēnešiem atklātajā pētījumā samazināja respondentu daļu visos laika intervālos, salīdzinot ar pacientiem, kas saņēma otru OZURDEX injekciju.

Uveīts

OZURDEX klīniskā efektivitāte tika vērtētā vienā maskētā, randomizētā daudzcentru pētījumā, ārstējot acs aizmugurējā segmenta neinfekciozu iekaisumu pacientiem ar uveītu.

Kopskaitā 229 pacienti tika randomizēti, lai saņemtu deksametazona 350 µg vai 700 µg implantu vai arī imitāciju. No šiem kopskaitā 77 tika randomizēti OZURDEX lietotāju grupā, 76 – deksametazona 350 µg lietotāju grupā, bet 76 – imitācijas lietotāju grupā. Kopumā 95% pacientu pabeidza 26 nedēļu pētījumu.

Tādu pacientu proporcija, kam stiklķermeņa duļķojuma vērtējums pētījumā apsekotajā acī 8. nedēļā bija nulle (primārais mērķa kritērijs), OZURDEX lietotāju grupā bija 4 reizes vairāk (46,8%) nekā imitācijas lietotāju grupā (11,8%) p < 0,001. Statistiskais pārākums tika saglabāts līdz 26. nedēļai, to ieskaitot (p ≤ 0,014), kā redzams 6. tabulā.

Kumulatīvās reakcijas līkne (laiks, līdz stiklķermeņa duļķojums ir 0) OZURDEX lietotāju grupā būtiski atšķīrās no imitācijas lietotāju grupas rezultātiem (p < 0,001), turklāt pacienti, kas saņēma deksametazonu, sāka reaģēt ātrāk un reakcija bija intensīvāka.

Mazinoties stiklķermeņa duļķojumam, uzlabojās redzes asums. Tādu pacientu proporcija, kam pētījumā apsekotās acs redzes asums 8. nedēļā bija uzlabojies par vismaz 15 burtiem, salīdzinot ar BVCA, OZURDEX lietotāju grupā bija vairāk nekā 6 reizes vairāk (42,9%), salīdzinot ar pacientiem imitācijas lietotāju grupā (6,6%) p < 0,001. Statistiskais pārākums tika sasniegts 3. nedēļā un saglabāts līdz 26. nedēļai, to ieskaitot (p < 0,001), kā redzams 6. tabulā.

Procentuālais pacientu daudzums, kam laikā no pētījuma sākuma līdz 8. nedēļai bija nepieciešamas zāles simptomu straujai atvieglošanai, OZURDEX lietotāju grupā bija gandrīz trīs reizes

mazāk (7,8%) nekā imitācijas lietotāju grupā (22,4%), p = 0,012.

6. tabula. Pacientu propocija, kam pētījumā apsekotās acs stiklķermeņa duļķojuma vērtējums ir nulle un redzes asums ir uzlabojies par ≥ 15 burtiem, salīdzinot ar sākotnējo vislabāk koriģēto redzes asumu (ITT populācija)

Ārsta

Stiklķermeņa duļķojuma vērtējums

BCVA uzlabojums par ≥ 15

apmeklējums

 

nulle

burtiem, salīdzinot ar sākumu

 

DEX 700

Imitācija

DEX 700

Imitācija

 

N = 77

N = 76

N = 77

N = 76

3. nedēļa

23,4%

11,8%

32,5%a

3,9%

6. nedēļa

42,9%a

9,2%

41,6%a

7,9%

8. nedēļa

46,8%a

11,8%

42,9%a

6,6%

12. nedēļa

45,5%a

13,2%

41,6%a

13,2%

16. nedēļa

40,3%b

21,1%

39,0%a

13,2%

20. nedēļa

39,0%c

19,7%

40,3%a

13,2%

26. nedēļa

31,2%d

14,5%

37,7%a

13,2%

a p < 0,001; b p = 0,010; c p = 0,009; d p = 0,014

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus OZURDEX visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ar tīklenes asinsvadu oklūziju, kā arī ar diabētisko makulas tūsku (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Koncentrācija plazmā tika noteikta apakšgrupai – 21 pacientam ar tīklenes vēnu oklūziju– divos 6 mēnešus ilgušos efektivitātes pētījumos, analīzes veicot pirms zāļu ievadīšanas, kā

arī 7., 30., 60. un 90. dienā pēc tam, kad pacientam intravitreālas injekcijas veidā tika ievadīts viens 350 µg vai 700 µg deksametazonu saturošs intravitreāls implants. Deviņdesmit piecos procentos gadījumu 350 µg grupā un 86% gadījumu 700 µg grupā deksametazona koncentrācija plazmā bija zemāka par kvantitatīvi nosakāmās zemāko robežu (0,05 ng/ml). Augstākā koncentrācija plazmā – 0,094 ng/ml – tika konstatēta vienam indivīdam 700 µg grupā. Deksametazona koncentrācija plazmā nebija atkarīga no pacientu vecuma, ķermeņa masas vai dzimuma.

Koncentrācija plazmā tika noteikta pacientu apakšgrupai divos diabētiskās makulas tūskas pivotālos pētījumos, analīzes veicot pirms zāļu ievadīšanas, kā arī 1., 7. un 21. dienā un 1,5. un 3. mēnesī pēc tam, kad pacientam intravitreālas injekcijas veidā tika ievadīts viens 350 µg vai 700 µg deksametazonu saturošs intravitreāls implants. Viens simts procentos gadījumu 350 µg grupā un 90% gadījumu 700 µg grupā deksametazona koncentrācija plazmā bija zem kvantitatīvi nosakāmās zemākās robežas (0,05 ng/ml). Stiprākā koncentrācija plazmā – 0,102 ng/ml – tika konstatēta

1 indivīdam 700 µg grupā. Deksametazona koncentrācija plazmā nebija atkarīga no pacientu vecuma, ķermeņa masas vai dzimuma.

Sešus mēnešus ilgušā pētījumā ar pērtiķiem, kam intravitreāli tika ievadīts viens OZURDEX, deksametazona Cmax stiklķermeņa šķidrumā 42. dienā pēc injekcijas bija 100 ng/ml, bet 91. dienā pēc injekcijas – 5,57 ng/ml. Deksametazons stiklķermenī bija konstatējams 6 mēnešus pēc injekcijas. Deksametazona koncentrācija bija sadalījusies šādi: tīklene > varavīksnene > ciliārķermenis > stiklķermeņa šķidrums > acs iekšējais šķidrums > plazma.

In vitro metabolisma pētījumā pēc [14C]-deksametazona inkubācijas 18 stundas ar cilvēka radzeni, varavīksneni – ciliārķermeni, dzīsleni, tīkleni, stiklķermeņa šķidrumu un cīpslenes audiem, metabolīti netika konstatēti. Tas atbilst rezultātiem, kādi tika iegūti trušu un pērtiķu acs metabolisma pētījumos.

Deksametazons galu galā tiek sadalīts līdz lipīdiem un ūdenī šķīstošiem metabolītiem, kas tiek izvadīti ar žulti un urīnu.

OZURDEX matrice vienkāršas hidrolīzes gaitā lēni sadalās pienskābē un glikolskābē, kas savukārt sadalās līdz oglekļa dioksīdam un ūdenim.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Neklīniskajos standartpētījumos iedarbību novēroja vienīgi tad, ja izmantotā deva pārsniedza cilvēkam maksimāli pieļaujamo. Tas liecina, ka klīniskajā praksē šī iedarbība nav būtiska.

Datu par OZURDEX mutagēno un kancerogēno iedarbību, kā arī toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību nav. Vietēji oftalmoloģiski lietots deksametazons ir uzrādījis teratogēnu iedarbību pelēm un trušiem.

Deksametazona iedarbība veselā/neārstētā acī tikusi novērota trušiem pēc kontralaterālās difūzijas pēc implanta ievades acs aizmugurējā segmentā.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.Palīgvielu saraksts

Estera terminēts 50:50 D,L-pienskābes un glikolskābes kopolimērs.

Skābes terminēts 50:50 D,L-pienskābes un glikolskābes kopolimērs.

6.2.Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3.Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.Iepakojuma veids un saturs

Katrs iepakojums satur:

vienu sterilu ilgstošas atbrīvošanās zāļu nūjiņveida implantu, kas satur 700 mikrogramu deksametazona un ir ievietots vienreiz lietojama aplikatora adatā (nerūsējoša tērauda).

Aplikators sastāv no virzuļa (nerūsējoša tērauda) un adatas, kurā implantu fiksē uzmava (silikona). Virzuli kontrolē svira aplikatora korpusa sānos. Adatu aizsargā uzgalis, bet sviru – drošības mēlīte.

Aplikators ar implantu ir iepakots cieši noslēgtā folijas maisiņā ar desikantu.

6.6.Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

OZURDEX ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Katru aplikatoru drīkst izmantot tikai vienas acs ārstēšanai.

Ja aplikatora folijas maisiņa aizdare ir bojāta, aplikatoru nedrīkst lietot. Pēc folijas maisiņa atvēršanas aplikators jāizmanto nekavējoties.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road

Co. Mayo

Westport

Īrija

8.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

EU/1/10/638/001

9.PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2010.gada 27. jūlijs

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2015. gada 23. marts

10.TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

MM/GGGG

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas