Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pramipexole Accord (pramipexole dihydrochloride monohydrate) – Zāļu apraksts - N04BC05

Updated on site: 09-Oct-2017

Zāļu nosaukumsPramipexole Accord
ATĶ kodsN04BC05
Vielapramipexole dihydrochloride monohydrate
RažotājsAccord Healthcare Ltd

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletes

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletes

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletes

2.KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes

Katra tablete satur 0,125 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,088 mg pramipeksola (pramipexole).

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes

Katra tablete satur 0,25 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,18 mg pramipeksola (pramipexole).

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletes

Katra tablete satur 0,5 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,35 mg pramipeksola (pramipexole).

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletes

Katra tablete satur 1,0 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 0,7 mg pramipeksola (pramipexole).

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletes

Katra tablete satur 1,5 mg pramipeksola dihidrohlorīda monohidrāta, kas atbilst 1,1 mg pramipeksola (pramipexole).

Uzmanību:

Literatūrā publicētās pramipeksola devas atbilst sāls formai. Tāpēc devas tiek norādītas pramipeksola bāzes un sāls formai (iekavās).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.ZĀĻU FORMA

Tablete.

Pramipexole Accord 0,088 mg tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakst u ‘I1’ vienā pusē un gludu otru pusi.

Pramipexole Accord 0,18 mg tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘2’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Pramipexole Accord 0,35 mg tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘3’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Pramipexole Accord 0,7 mg tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un '4’ dalījuma līnijas jebkurā pusē un dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

Pramipexole Accord 1,1 mg tablete

Baltas vai gandrīz baltas, apaļas, plakanas tabletes ar slīpām malām un uzrakstiem ‘I’ un ‘5’ dalījuma līnijas jebkurā pusē tabletes vienā pusē un ar dalījuma līniju otrā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās devās.

4.KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.Terapeitiskās indikācijas

Pramipexole Accord indicēts pieaugušajiem idiopātiskas Parkinsona slimības simptomu ārstēšanai monoterapijā (bez levodopas) vai kombinētā terapijā ar levodopu, visā slimības laikā, ieskaitot vēlīno stadiju, kad levodopas iedarbība samazinās vai kļūst nepastāvīga un sākas terapeitiskās iedarbības fluktuācijas (devas beigu vai “on-off ” fluktuācijas).

4.2.Devas un lietošanas veids

Devas

Parkinsona slimība

Diennakts deva jāieņem vienādi dalītās daļās trīs reizes dienā.

Terapijas uzsākšana:

Deva jāpalielina pakāpeniski, sākot ar sākuma devu 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) dienā un palielinot to ik pēc 5-7 dienām. Ja pacientam nav nepanesamu nevēlamu blakusparādību, devu pakāpeniski jāpalielina, kamēr tiek sasniegts maksimāls terapeitiskais efekts.

Pieaugošā kārtībā – Pramipexole Accord dozēšanas shēma

Nedēļa

Deva (mg bāzes)

Kopējā dienas

Deva (mg sāls)

Kopējā dienas

 

 

deva (mg bāzes)

 

deva (mg sāls)

3 x 0,088

0,264

3 x 0,125

0,375

3 x 0,18

0,54

3 x 0,25

0,75

3 x 0,35

1,1

3 x 0,5

1,50

Ja nepieciešama tālāka devas palielināšana, diennakts devu ar nedēļas intervālu jāpalielina par 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) līdz maksimālai devai 3,3 mg bāzes (4,5 mg sāls) dienā. Jāpiezīmē, ka miegainības biežums palielinās, ja deva pārsniedz 1,5 mg (sāls) dienā (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Uzturošā terapija:

Pramipeksola individuālām devām jābūt robežās no 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) līdz maksimālai devai 3,3 mg bāzes (4,5 mg sāls) dienā. Pētījumos ar devas palielināšanu efektivitāti novēroja sākot ar diennakts devu 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls). Turpmāka devas pielāgošana jāveic balstoties uz klīnisko atbildes reakciju un blakusparādību rašanos. Klīniskos pētījumos apmēram 5% pacientu tika ārstēti ar devām, kas bija zemākas par 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls). Pacientiem ar progresējošu Parkinsona slimību, kuriem paredzēta levodopas devas mazināšana, var būt nepieciešama pramipeksola deva, kas

augstāka par 1,1 mg bāzes (1,5 mg sāls) dienā. Levodopas devas mazināšanu iesaka veikt Pramipexole Accord devas palielināšanas laikā un uzturošās terapijas laikā, atkarībā no individuālas pacienta atbildes reakcijas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Terapijas pārtraukšana:

Pēkšņa dopamīnerģiskās terapijas pārtraukšana var izraisīt ļaundabīgā neiroleptiskā sindroma attīstību. Pramipeksola deva jāsamazina par 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) dienā, kamēr dienas deva sasniedz 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls). Turpmāk deva jāsamazina par 0,264 mg bāzes (0,375 mg sāls) dienā (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi:

Pramipeksola eliminācija ir atkarīga no nieru funkcijas. Terapijas sākšanai ieteicama šāda dozēšanas shēma:

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu virs 50 ml/min nav jāsamazina diennakts deva vai zāļu lietošanas biežums.

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu no 20 līdz 50 ml/min, Pramipexole Accord sākotnējā diennakts deva jāsadala divās reizes devās, jāsāk ar 0,088 mg bāzes (0,125 mg sāls) divas reizes dienā (0,176 mg bāzes/0,25 mg sāls diennaktī). Nedrīkst pārsniegt 1,57 mg pramipeksola bāzes (2,25 mg sāls) maksimālo dienas devu.

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu zem 20 ml/min, Pramipexole Accord diennakts deva jāievada vienā reizē, jāsāk ar 0,088 mg bāzes (0,125 mg sāls) diennaktī. Nedrīkst pārsniegt 1,1 mg pramipeksola bāzes (1,5 mg sāls) maksimālo dienas devu.

Ja uzturošās terapijas laikā nieru funkcija pasliktinās, Pramipexole Accord diennakts deva būtu jāsamazina tieši par tik procentiem, par cik procentiem samazinās kreatinīna klīrenss, tas ir, ja kreatinīna klīrenss samazinās par 30%, Pramipexole Accord diennakts deva arī būtu jāsamazina par 30%. Diennakts devu var dalīt divās reizes devās, ja kreatinīna klīrenss ir no 20 līdz 50 ml/min, diennakts deva jāievada vienā reizē, ja kreatinīna klīrenss ir zem 20 ml/min.

Aknu darbības traucējumi

Devas pielāgošana pacientiem ar aknu bojājumu teorētiski nav nepieciešama, tā kā 90% no absorbētās aktīvās vielas izdalās caur nierēm. Tomēr, aknu mazspējas potenciālā ietekme uz Pramipexole Accord farmakokinētiku nav pētīta.

Pediatriskā populācija

Pramipexole Accord drošums un efektivitāte, lietojot bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pētīta. Pramipexole Accord nav piemērots lietošanai bērniem Parkinsona slimības gadījumā.

Nemierīgo kāju sindroms

Ieteicamā Pramipexole Accord sākuma deva ir 0,088 mg bāzes (0,125 mg sāls), lietojot vienu reizi dienā

2 – 3 stundas pirms gulētiešanas. Pacientiem, kam nepieciešama papildu simptomu mazināšana, devu var palielināt ik pēc 4 - 7 dienām maksimāli līdz 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) dienā (kā parādīts zemāk tabulā).

Pramipexole Accord dozēšanas shēma

Titrēšanas

Vakara deva,

Vakara deva,

solis

lietojot reizi dienā

lietojot reizi dienā

 

(mg pamatvielas)

(mg sāls)

0,088

0,125

2*

0,18

0,25

3*

0,35

0,50

4*

0,54

0,75

* ja nepieciešams

Pēc 3 mēnešu terapijas jāvērtē pacienta atbildes reakcija, jāapsver tālākas terapijas nepieciešamība. Ja terapija tiek pārtraukta ilgāk nekā dažas dienas, ārstēšanu jāatsāk pakāpeniski palielinot devu, kā norādīts iepriekš.

Terapijas pārtraukšana

Tā kā dienas deva nemierīgo kāju sindroma ārstēšanai nepārsniegs 0,54 mg bāzes (0,75 mg sāls) Pramipexole Accord lietošanu var pārtraukt, devu pakāpeniski nesamazinot. 26 nedēļu ilgā, placebo kontrolētā pētījumā, recidīvu (slimības simptomu pasliktināšanos, salīdzinot ar sākuma stāvokli) pēc pēkšņas terapijas pārtraukšanas, novēroja 10% pacientu (14 no 135). Šo efektu līdzīgi novēroja visām devām.

Nieru darbības traucējumi

Pramipeksola eliminācija ir atkarīga no nieru darbības. Pacientiem ar kreatinīna klīrensu lielāku par 20 ml/min dienas deva nav jāsamazina.

Pramipexole Accord lietošana hemodialīzes pacientiem vai pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem nav pētīta.

Aknu darbības traucējumi

Devas pielāgošana pacientiem ar aknu mazspēju nav nepieciešama, jo aptuveni 90% absorbētās aktīvās vielas izdalās caur nierēm.

Pediatriskā populācija

Pramipexole Accord nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav informācijas par drošumu un efektivitāti.

Tourette tipa traucējumi

Pediatriskā populācija

Pramipexole Accord nav ieteicams lietošanai bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo drošums un efektivitāte nav izpētīta šajā populācijā.

Pramipexole Accord nedrīkst lietot bērni vai pusaudži ar Tourette tipa traucējumiem, jo šajā gadījumā ir negatīvs riska - ieguvuma līdzsvars (skatīt 5.1. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Tabletes jālieto perorāli, tās jānorij, uzdzerot ūdeni, tās var lietot ēšanas laikā vai tukšā dūšā.

4.3.Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

4.4.Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ordinējot Pramipexole Accord Parkinsona slimības pacientiem ar nieru darbības traucējumiem, nepieciešama devas pielāgošana atbilstoši norādījumiem 4.2. apakšpunktā.

Halucinācijas

Halucinācijas ir zināma blakusparādība terapijas laikā ar dopamīna agonistiem un levodopu. Pacienti jābrīdina, ka var rasties halucinācijas (parasti vizuālas).

Diskinēzija

Progresējošas Parkinsona slimības gadījumā, lietojot vienlaikus ar levodopu, sākotnējās Pramipexole Accord devas palielināšanas laikā var novērot diskinēziju. Šādā gadījumā jāsamazina levodopas deva.

Pēkšņas iemigšanas epizodes un miegainība

Ar pramipeksola lietošanu saistīta miegainība un pēkšņas iemigšanas epizodes, galvenokārt pacientiem ar Parkinsona slimību. Retāk novērota pēkšņa iemigšana dienas aktivitāšu laikā, dažos gadījumos neapzināti vai bez brīdinājuma simptomiem. Pacientus jābrīdina par šādu iespēju, jāiesaka būt piesardzīgiem terapijas laikā ar Pramipexole Accord, vadot transportlīdzekļus vai apkalpojot mehānismus. Pacientiem, kuriem bijusi miegainība un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, jāatturas no transportlīdzekļu vadīšanas vai mehānismu apkalpošanas. Bez tam jāapsver devas samazināšanas vai terapijas pārtraukšanas iespēja. Jāievēro piesardzība, vienlaikus ar pramipeksolu lietojot citas sedatīvas zāles vai alkoholu, jo iespējama aditīva iedarbība (skatīt 4.5., 4.7. un 4.8. apakšpunktu).

Impulsu kontroles traucējumi

Pacientiem regulāri jāuzrauga impulsu kontroles traucējumu attīstība. Pacienti un aprūpētāji jāinformē, ka pacientiem, kuri lieto dopamīna antagonistus (ieskaitot Pramipexole Accord) var attīstīties impulsu kontroles traucējumu uzvedības simptomi, kas ietver patoloģisku tieksmi uz azartspēlēm, paaugstinātu libido, hiperseksualitāti, kompulsīvu naudas tērēšanu vai iepirkšanos, pārēšanos un kompulsīvu ēšanu.

Ja attīstās šādi simptomi,jāapsver pakāpeniska devas samazināšana/pārtraukšana.

Dopamīna disregulācijas sindroms

Dopamīna disregulācijas sindroms (DDS) ir atkarības traucējumi, kas izpaužas kā pārmērīga zāļu lietošana, ko novēro dažiem pacientiem, kuri tiek ārstēti ar dopamīnerģiskām zālēm, tostarp pramipeksolu. Pirms ārstēšanas uzsākšanas pacienti un aprūpētāji ir jābrīdina par DDS veidošanās risku.

Mānija un delīrijs

Pacientiem regulāri jāuzrauga mānijas un delīrija attīstība. Pacienti un aprūpētāji jāinformē, ka pacientiem, kuri lieto pramipeksolu var attīsties mānija un delīrijs. Ja attīstās šādi simptomi, jāapsver pakāpeniska devas samazināšana/pārtraukšana.

Pacienti ar psihotiskiem traucējumiem

Pacienti ar psihozēm jāārstē ar dopamīna agonistiem tikai tajos gadījumos, kad gaidāmais ieguvums pārsniedz iespējamo risku. Jāizvairās no antipsihotisko zāļu un pramipeksola vienlaikus lietošanas (skatīt 4.5. apakšpunktu).

Oftalmoloģiskā uzraudzība

Oftalmoloģiskā uzraudzība jāveic regulāri vai gadījumā, ja novēro redzes traucējumus.

Smagas kardiovaskulāras slimības

Smagu kardiovaskulāru slimību gadījumos jāievēro piesardzība. Tā kā pastāv posturālas hipotensijas risks, kas saistīts ar dopamīnerģisko zāļu lietošanu, ieteicams mērīt asinsspiedienu, īpaši terapijas sākumā.

Ļaundabīgais neiroleptiskais sindroms

Pēkšņi pārtraucot lietot dopamīnerģisko terapiju, ziņots par simptomiem, kas norāda uz ļaundabīgo neiroleptisko sindromu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Dopamīna agonistu atcelšanas sindroms

Pārtraucot Parkinsona slimības pacientu ārstēšanu, pramipeksola deva jāsamazina pakāpeniski (skatīt 4.2. apakšpunktu). Samazinot dopamīna agonistu, tostarp pramipeksola, devu vai pārtraucot to lietošanu, iespējamas nemotoras nevēlamās blakusparādības. Iespējamie simptomi ietver apātiju, trauksmi, depresiju, nogurumu, svīšanu un sāpes, kas var izpausties smagi. Pacienti jāinformē par šo risku pirms dopamīna agonista devas samazināšanas un vēlāk regulāri jānovēro. Ja simptomi saglabājas, pramipeksola devu var būt nepieciešams īslaicīgi palielināt (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pasliktināšanās

Literatūrā pieejamie ziņojumi liecina, ka citu indikāciju ārstēšana ar dopamīnerģiskām zālēm var izraisīt pasliktināšanos. Pasliktināšanās ietver agrāku simptomu sākšanos vakarā (vai pat pēcpusdienā), simptomu pastiprināšanos un simptomu izplatīšanos uz citām ekstermitātēm. Pasliktināšanās tika īpaši pētīta 26 nedēļu kontrolētā klīniskā pētījumā. Pasliktināšanos novēroja 11,8% pacientu pramipeksola grupā (N = 152) un 9,4% pacientu placebo grupā (N = 149). Kaplan- Meier analīzes par pasliktināšanās sākšanās laiku, neuzrādīja nozīmīgas atšķirības starp pramipeksola un placebo grupām.

4.5.Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Plazmas olbaltumvielu piesaiste

Pramipeksols saistās ar plazmas olbaltumvielām ļoti vāji (< 20 %), biotransformācija cilvēkam ir vāji izteikta. Tāpēc mijiedarbība ar citām zālēm, kas ietekmē saistību ar plazmas olbaltumvielām vai elimināciju biotransformācijas ceļā, ir maz ticama. Tā kā antiholīnerģiskie līdzekļi galvenokārt eliminējas biotransformācijas ceļā, mijiedarbības iespēja ir ierobežota, lai gan mijiedarbība ar antiholīnerģiskiem līdzekļiem nav pētīta. Farmakokinētisku mijiedarbību ar selegilīnu un levodopu nenovēro.

Inhibitori/aktīvā nieru eliminācijas ceļa konkurenti

Cimetidīns samazina pramipeksola nieru klīrensu apmēram par 34 %, domājams, inhibējot nieru kanāliņu katjonu sekretoro transporta sistēmu. Tāpēc zāles, kas inhibē šo aktīvo renālās eliminācijas ceļu vai tiek eliminētas šādā ceļā, kā cimetidīns, amantadīns, meksiletīns, zidovudīns, cisplatīns, hinīns un prokaīnamīds var mijiedarboties ar pramipeksolu, rezultātā samazinot pramipeksola klīrensu. Ja šādas zāles ordinē vienlaikus ar Pramipexole Accord, jāapsver pramipeksola devas mazināšanas nepieciešamība.

Kombinācija ar levodopu

Ja Pramipexole Accord ordinē kombinācijā ar levodopu, ieteicams levodopas devu samazināt, saglabājot konstantu cita pretparkinsonisma zāļu devu, kamēr Pramipexole Accord deva tiek paaugstināta.

Tā kā iespējama aditīva iedarbība, jāievēro piesardzība, vienlaikus ar pramipeksolu lietojot citas sedatīvas zāles vai alkoholu (skatīt 4.4., 4.7. un 4.8. apakšpunktu).

Antipsihotiskas zāles

Jāizvairās no antipsihotisko zāļu un pramipeksola vienlaikus lietošanas (skatīt 4.4. apakšpunktu), piemēram, ja ir sagaidāmi antagonistiski efekti.

4.6Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Iedarbība uz grūtniecību un barošanu ar krūti cilvēkam nav pētīta. Pramipeksols nebija teratogēns žurkām un trušiem, taču bija embriotoksisks žurkām, ja to lietoja mātei toksiskā devā (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pramipexole Accord nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien nav pamatotu indikāciju, tas ir, ja gaidāmais ieguvums attaisno iespējamo risku auglim.

Barošana ar krūti

Tā kā terapija ar pramipeksolu inhibē prolaktīna sekrēciju cilvēkam, gaidāma laktācijas nomākšana. Pramipeksola ekskrēcija mātes pienā sievietēm nav pētīta. Žurkām no aktīvās vielas atkarīgas radioaktivitātes koncentrācija mātes pienā bija augstāka nekā plazmā.

Tā kā pētījumi ar cilvēkiem nav pieejami, Pramipexole Accord nevajadzētu lietot barošanas ar krūti laikā. Ja nav iespējams pārtraukt zāļu lietošanu, jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz fertilitāti cilvēkiem. Pētījumos ar dzīvniekiem, pramipeksols iespaidoja meklēšanās ciklu un pazemināja sievišķā dzimuma fertilitāti, kā jau sagaidāms no dopamīna agonista. Tomēr šie pētījumi nedod nekādus tiešus vai netiešus norādījumus par nelabvēlīgu ietekmi uz vīrišķā dzimuma fertilitāti.

4.7.Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pramipexole accord var būtiski ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Var rasties halucinācijas un miegainība.

Pacientiem, kuriem Pramipexole Accord terapijas laikā ir miegainība un/vai pēkšņas iemigšanas epizodes, līdz šo simptomu izzušanai jāiesaka atturēties no transportlīdzekļu vadīšanas vai aktivitātēm (piemēram, mehānismu apkalpošanas), kuru laikā modrības traucējumi var pakļaut pašu pacientu vai citus līdzcilvēkus smagu ievainojumu vai nāves riskam (skatīt 4.4., 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

4.8.Nevēlamās blakusparādības

Analizējot apkopotu placebo kontrolētu pētījumu datus, kas ietvēra pavisam 1923 pacientus, kas lietoja pramipeksolu un 1354 pacientus, kas lietoja placebo, ziņojumi par blakusparādībām tika bieži saņemti abās grupās. Par vismaz vienu blakusparādību ziņoja 63 % pacientu pramipeksola grupā un 52 % pacientu placebo grupā.

Vairumā gadījumu zāļu nevēlamās blakusparādības parādās terapijas sākumā, un pārsvarā tām ir tendence izzust pat tad, ja terapija tiek turpināta.

Izmantojot orgānu sistēmu klasifikāciju, blakusparādības ir sagrupētas pēc biežuma (sagaidāmo pacientu skaits ar blakusparādības izpausmi), izmantojot sekojošas kategorijas: ļoti bieži ((≥1/10; bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10000 līdz <1/1000); ļoti reti <1/10000); nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Parkinsona slimība, visbiežākās nevēlamās reakcijas

Pacientiem ar Parkinsona slimību visbiežāk (≥5 %) ziņots par sliktu dūšu, diskinēziju, hipotensiju, reiboni, miegainību, bezmiegu, aizcietējumiem, halucinācijām, galvassāpēm un nogurumu (daudz biežāk pramipeksola grupā, salīdzinot ar placebo). Miegainības incidence palielinās, lietojot devas, kas pārsniedz 1,5 mg pramipeksola sāls dienā (skatīt 4.2. apakšpunktu). Visbiežāk novērotā blakusparādība kombinācijā ar levodopa bija diskinēzija. Hipotensiju novēroja terapijas sākumā, īpaši, ja pramipeksola devu palielināja pārāk strauji.

1. tabula: Parkinsona slimība

Orgānu

Ļoti bieži

Bieži

Retāk

Reti

Nav

sistēma

(≥1/10)

(≥1/100 līdz <1/10)

(≥1/1000 līdz

(≥1/1000

zināmi

 

 

 

<1/100)

0 līdz

 

 

 

 

 

<1/1000)

 

Infekcijas

 

 

Pneimonija

 

 

un

 

 

 

 

 

infestācijas

 

 

 

 

 

Endokrīnās

 

 

Neadekvāta

 

 

sistēmas

 

 

antidiurētiskā

 

 

traucējumi

 

 

hormona

 

 

 

 

 

sekrēcija1

 

 

Psihiskie

 

Bezmiegs

Uzmācīga

Mānija

 

traucējumi

 

Halucinācijas

iepirkšanās

 

 

 

 

Neparasti sapņi

Patoloģiska

 

 

 

 

Apjukums

tieksme uz

 

 

 

 

 

azartspēlēm

 

 

 

 

Impulsu kontroles

Nemiers

 

 

 

 

traucējumu noteikti

Hiperseksualitāte

 

 

 

 

uzvedības simptomi

Murgi

 

 

 

 

un nepārvaramas

Dzimumtieksmes

 

 

 

 

tieksmes

traucējumi

 

 

 

 

 

Paranoja

 

 

 

 

 

Delīrijs

 

 

 

 

 

Kompulsīva

 

 

 

 

 

pārēšanās1

 

 

 

 

 

Hiperfāgija1

 

 

Nervu

Miegainība

Galvassāpes

Pēkšņa miega

 

 

sistēmas

Reibonis

 

epizodes

 

 

traucējumi

Diskinēzija

 

Amnēzija

 

 

 

 

 

Hiperkinēze

 

 

 

 

 

Ģībonis

 

 

Acu

 

Redzes traucējumi,

 

 

 

bojājumi

 

ieskaitot redzes

 

 

 

 

 

dubultošanos,

 

 

 

 

 

neskaidru redzi

 

 

 

 

 

redzes asuma

 

 

 

 

 

samazināšanos

 

 

 

Sirds

 

 

Sirds mazspēja1

 

 

funkcijas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Asinsvadu

 

Hipotensija

 

 

 

sistēmas

 

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Elpošanas

 

 

Aizdusa

 

 

sistēmas

 

 

Žagas

 

 

traucējumi,

 

 

 

 

 

krūšu kurvja

 

 

 

 

 

un videnes

 

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

 

Kuņģa-

Slikta dūša

Aizcietējums

 

 

 

zarnu trakta

 

Vemšana

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

 

Ādas un

 

 

Paaugstināta jutība

 

 

zemādas

 

 

Nieze

 

 

audu

 

 

Izsitumi

 

 

bojājumi

 

 

Vispārēji

Nogurums

Dopamīna

traucējumi

Perifēra tūska

agonistu

un reakcijas

 

atcelšanas

ievadīšanas

 

sindroms,

vietā

 

ieskaitot

 

 

apātiju,

 

 

trauksmi,

 

 

depresiju,

 

 

nogurumu,

 

 

svīšanu un

 

 

sāpes

Izmeklējumi

Ķermeņa masas

Ķermeņa masas

 

samazināšanās,

palielināšanās

 

ieskaitot apetītes

 

 

pasliktināšanos

 

1 Šo blakusparādību novēroja tirgū jau esošām zālēm. Ar 95% varbūtību sastopamības biežums nav lielāks kā „retāk”, bet varētu būt arī mazāks. Precīza sastopamības biežuma noteikšana nav iespējama, jo blakusparādība netika reģistrēta klīnisko pētījumu datubāzē ar 2762 Parkinsona slimības pacientiem, kurus ārstēja ar pramipeksolu.

Nemierīgo kāju sindroms, visbiežākās nevēlamās rekcijas

Pacientiem ar citu indikāciju, kurus ārstēja ar pramipeksolu, visbiežāk (≥5 %) ziņots par sliktu dūšu, galvassāpēm, reiboni un nogurumu. Par sliktu dūšu un nogurumu biežāk ziņoja sievietēm, kuras ārstēja ar Pramipexole Accord (20,8 % un attiecīgi 10,5 %), nekā vīriešiem (6,7 % un attiecīgi 7,3 %).

2. tabula: Nemierīgo kāju sindroms

Orgānu

Ļoti

Bieži

Retāk

Nav zināmi

sistēma

bieži

(≥1/100 līdz <1/10)

(≥1/1000 līdz

 

 

(≥1/10)

 

<1/100)

 

 

 

 

 

 

Infekcijas un

 

 

Pneimonija1

 

infestācijas

 

 

 

 

Endokrīnās

 

 

Neadekvāta antidiurētiskā

 

sistēmas

 

 

hormona sekrēcija1

 

traucējumi

 

 

 

 

Psihiskie

 

Bezmiegs

Nemiers

 

traucējumi

 

Neparasti sapņi

Apjukums

 

 

 

 

Halucinācijas

 

 

 

 

Dzimumtieksmes traucējumi

 

 

 

 

Murgi1

 

 

 

 

Hiperfāgija1

 

 

 

 

Paranoja1

 

 

 

 

Mānija1

 

 

 

 

Delīrijs1

 

 

 

 

Impulsu kontroles traucējumu

 

 

 

 

noteikti uzvedības simptomi un

 

 

 

 

nepārvaramas tieksmes1

 

 

 

 

(piemēram:

 

 

 

 

uzmācīga iepirkšanās,

 

 

 

 

patoloģiska tieksme uz

 

 

 

 

azartspēlēm,

 

 

 

 

hiperseksualitāte, kompulsīva

 

 

 

 

pārēšanās)

 

Nervu

 

Galvassāpes

Pēkšņa miega epizodes

 

sistēmas

 

Reibonis

Ģībonis

 

traucējumi

 

Miegainība

Diskinēzija

 

 

 

 

Amnēzija1

 

 

 

 

Hiperkinēze1

 

Acu bojājumi

 

 

Redzes traucējumi, ieskaitot

 

 

 

 

redzes asuma samazināšanos,

 

 

 

 

redzes dubultošanos,

 

 

 

 

neskaidru redzi

 

Sirds

 

 

Sirds mazspēja1

 

funkcijas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Asinsvadu

 

 

Hipotensija

 

sistēmas

 

 

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Elpošanas

 

 

Aizdusa

 

sistēmas

 

 

Žagas

 

traucējumi,

 

 

 

 

krūšu kurvja

 

 

 

 

un videnes

 

 

 

 

slimības

 

 

 

 

Kuņģa- zarnu

Slikta

Aizcietējums

 

 

trakta

dūša

Vemšana

 

 

traucējumi

 

 

 

 

Ādas un

 

 

Paaugstināta jutība

 

zemādas audu

 

 

Nieze

 

bojājumi

 

 

Izsitumi

 

Vispārēji

 

Nogurums

Perifēra tūska

Dopamīna

traucējumi un

 

 

 

agonistu

reakcijas

 

 

 

atcelšanas

ievadīšanas

 

 

 

sindroms,

vietā

 

 

 

ieskaitot

 

 

 

 

apātiju,

 

 

 

 

trauksmi,

 

 

 

 

depresiju,

 

 

 

 

nogurumu,

 

 

 

 

svīšanu un

 

 

 

 

sāpes

Izmeklējumi

 

 

Ķermeņa masas samazināšanās,

 

 

 

 

ieskaitot apetītes pasliktināšanos

 

 

 

 

Ķermeņa masas palielināšanās

 

1 Šo blakusparādību novēroja tirgū jau esošām zālēm. Ar 95% varbūtību sastopamības biežums nav lielāks kā „retāk”, bet varētu būt arī mazāks. Precīza sastopamības biežuma noteikšana nav iespējama, jo blakusparādība netika reģistrēta klīnisko pētījumu datubāzē ar 1395 Nemierīgo kāju sindroma pacientiem, kurus ārstēja ar pramipeksolu.

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Miegainība

Pramipeksola lietošana bieži ir saistīta ar miegainību, retāk tā saistīta ar pārmērīgu miegainību dienas laikā un pēkšņa miega epizodēm (skatīt arī 4.4. apakšpunktu 4.4).

Dzimumtieksmes traucējumi

Pramipeksols retāk var būt saistīts ar dzimumtieksmes traucējumiem (palielināšanos vai samazināšanos).

Impulsu kontroles traucējumi

Pacientiem, kuri tiek ārstēti ar dopamīna antagonistiem, ieskaitot Pramipexole Accord, var attīstīties patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, paaugstināts libido, hiperseksualitāte, kompulsīva naudas tērēšana vai iepirkšanās, pārēšanās un kompulsīva ēšana (skatīt arī 4.4. apakšpunktu).

Jauktā, retrospektīvā skrīninga un gadījumu kontrolētā pētījumā, iesaistot 3090 Parkinsona slimības pacientus, 13,6 % no visiem pacientiem, kuri saņēma dopamīnerģisku vai ne-dopamīnerģisku ārstēšanu, novēroja impulsu kontroles traucējumus pēdējo sešu mēnešu laikā. Tie izpaudās kā patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, nepārvarama iepirkšanās tieksme, pastiprināta ēšana, nepārvarama seksuāla tieksme (hiperseksualitāte). Iespējamie neatkarīgie riska faktori impulsu kontroles traucējumiem bija: dopamīnerģiska ārstēšana un augstu devu dopamīnerģiska ārstēšana, mazāks vecums (≤65 gadi), neprecējies/ usies un pēc pacienta vārdiem - tieksme uz azartspēlēm ģimenes vēsturē.

Dopamīna agonistu atcelšanas sindroms

Samazinot dopamīna agonistu, tostarp pramipeksola, devu vai pārtraucot to lietošanu, iespējamas nemotoras nevēlamās blakusparādības. Simptomi ietver apātiju, trauksmi, depresiju, nogurumu, svīšanu un sāpes (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Sirds mazspēja

Klīnisko pētījumu un tirgū jau esošu zāļu lietošanas dati uzrāda sirds mazspēju pacientiem, kuri ārstēti ar pramipeksolu. Farmakoepidemioloģiskajā pētījumā pramipeksola lietošana paaugstināja sirds mazspējas risku salīdzinot ar pramipeksola nelietošanu (novērotais risks 1.86; 95% CI, 1.21-2.85).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9.Pārdozēšana

Nav klīniskās pieredzes ar smagu pārdozēšanu. Sagaidāmās blakusparādības saistītas ar dopamīna agonistu farmakodinamisko profilu, tai skaitā slikta dūša, vemšana, hiperkinēzija, halucinācijas, uzbudinājums un hipotensija. Dopamīna agonistu pārdozēšanas gadījumā nav zināms noteikts antidots. Ja ir centrālās nervu sistēmas stimulācijas simptomi, indicēti neiroleptiskie līdzekļi. Pārdozēšanas gadījumā jāveic vispārēja rakstura uzturoši pasākumi, piemēram, kuņģa skalošana, intravenoza šķidruma ievade, aktīvās ogles lietošana un elektrokardiogrammas kontrole.

5.FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretparkinsonisma līdzekļi, dopamīna agonists, ATĶ kods: N04BC05.

Darbības mehānisms

Pramipeksols ir dopamīna agonists, kas izteikti selektīvi un specifiski saistās ar dopamīna receptoru D2 apakšklasi, kā arī tam raksturīga īpaša afinitāte pret D3 receptoriem un izteikta aktivitāte.

Pramipeksols atvieglo parkinsonismam raksturīgo motoro deficītu, stimulējot dopamīna receptorus zemgarozas bazālajos kodolos. Pētījumos ar dzīvniekiem konstatēja, ka pramipeksols nomāc dopamīna sintēzi, atbrīvošanos un apriti.

Farmakodinamiskā iedarbība

Pētījumos ar brīvprātīgajiem novēroja devas atkarīgu prolaktīna samazināšanos.

Klīniskā efektivitāte un drošums Parkinsona slimības gadījumā

Pacientiem pramipeksols atvieglo idiopātiskās Parkinsona slimības simptomus.

Placebo kontrolētos klīniskos pētījumos tika iesaistīti apmēram 1800 pacienti (I – V pakāpe pēc Hoehn un Yahr klasifikācijas), kas tika ārstēti ar pramipeksolu. Bez tam, apmēram 1000 smagākas pakāpes pacientu ar motorām komplikācijām vienlaikus saņēma levodopu.

Pacientiem ar sākotnēju un progresējošu Parkinsona slimību kontrolētos klīniskos pētījumos pramipeksola efektivitāte saglabājās apmēram 6 mēnešus. Atklātos pētījumos, kuros izvērtēja ilgstošu zāļu lietošanu, un kas ilga vairāk nekā trīs gadus, pazīmes, kas liecinātu par efektivitātes samazināšanos, nenovēroja.

Kontrolētos dubultaklos pētījumos, kas ilga 2 gadus, sākotnēja terapija ar pramipeksolu būtiski aizkavēja motorisku komplikāciju rašanos, kā arī mazināja šo komplikāciju biežumu, salīdzinot ar sākotnēju terapiju ar levodopa. Šī motoro komplikāciju aizkavēšanās pramipeksola terapijas laikā varētu būt proporcionāla ar lielāku motorās funkcijas uzlabošanos levodopas terapijas laikā (UPDRS mērījumi). Vispārējais halucināciju un miegainības biežums pramipeksola grupā bija lielāks devas palielināšanas fāzē. Tomēr uzturošajā fāzē būtisku atšķirību nebija. Tas jāņem vērā, uzsākot pramipeksola terapiju pacientiem ar Parkinsona slimību.

Pediatriskā populācija

Eiropas zāļu aģentūra ir atbrīvojusi no pienākuma iesniegt Pramipexole Accord pētījumu rezultātus Parkinsona slimībai visās pediatriskās populācijas apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Klīniskā efektivitāte un drošums Nemierīgo kāju sindroma gadījumā

Pramipeksola efektivitāti vērtēja četros placebo kontrolētos klīniskos pētījumos aptuveni 1000 pacientiem ar vidēji smagu līdz ļoti smagu idiopātisku nemierīgo kāju sindromu.

Primārie efektivitātes mērījumi bija vidējās pārmaiņas no sākotnējā stāvokļa nemierīgo kāju sindroma vērtēšanas skalā (Restless Legs Syndrome Rating Scale (IRLS)) un klīniskā vispārējā iespaida uzlabošanās skalā (Clinical Global Impression-Improvement (CGI-I)). Abiem primāriem rezultātiem pramipeksola devu grupā 0,25 mg, 0,5 mg un 0,75 mg pramipeksola sāls novēroja statistiski nozīmīgas atšķirības salīdzinājumā ar placebo. Pēc 12 terapijas nedēļām sākotnējais punktu skaits IRLS skalā uzlabojās no 23.5 līdz 14.1 placebo grupā un no 23.4 līdz 9.4 punktiem pramipeksola grupā (kombinētas devas). Koriģēta vidējā starpība bija -4.3 punkti (CI 95%-6.4; -2.1 punkts. P<0.0001). CGI-I atbildes rādītāji (uzlabošanās, izteikta uzlabošanās) bija 51.2% un 72% placebo grupā un attiecīgi pramipeksola grupā (starpība 20% CI 95%: 8.1%; 31.8%, p<0.0005). Efektivitāti novēroja jau lietojot 0,088 mg pamatvielas (0,125 mg sāls) dienā pēc pirmās ārstēšanas nedēļas.

Placebo kontrolētā polisomnogrāfijas pētījumā 3 nedēļu laikā Pramipexole Accord nozīmīgi samazināja periodisku locekļu kustību skaitu gultā pavadītajā laikā.

Ilgstošāka efektivitāte tika pētīta placebo kontrolētā klīniskā pētījumā. Pēc 26 ārstēšanas nedēļām, tika novērota koriģētā vidējā IRLS kopējo punktu samazināšanās par 13,7 un 11,1 punktiem, attiecīgi pramipeksola un placebo grupā, ar statistiski nozīmīgu (p= 0.008) vidējo ārstēšanas atšķirību -2.6.

CGI-I atbildes rādītāji (uzlabošanās, izteikta uzlabošanās) bija 50,3% (80/159) un 68,5% (111/162) placebo un pramipeksola grupā, attiecīgi (p= 0,001), kas atbilst 6 pacientu (95% CI: 3.5, 13,4) ārstēšanai nepieciešamam skaitam (NNT).

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt Pramipexole Accord pētījumu rezultātus Nemierīgo kāju sindromam vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).

Klīniskā efektivitāte un drošums Tourette tipa traucējumu gadījumā

Pramipeksola (0,0625- 0,5 mg/dienā) efektivitāti bērniem vecumā no 6 līdz 17 gadiem ar Tourette tipa traucējumiem vērtēja 6-nedēļu dubultaklā, randomizētā, placebo kontrolētā pielāgojamas devas pētījumā. Kopumā tika randomizēti 63 pacienti (43 pramipeksolam, 20 placebo). Primārais mērķa kritērijs tika mainīts no sākotnējā stāvokļa kopējo tiku punktiem (Total Tic Score (TTS)) no globālo tiku smaguma pakāpes skalas (Yale Global Tic Severiity Scale (YGTSS)). Salīdzinot pramipeksolu ar placebo, netika novērotas nekādas atšķirības ne primāro mērķa kritēriju, ne arī jebkādu sekundāro mērķa kritēriju sasniegšanā, ieskaitot kopējo YGTSS punktu skaitu, pacientu vispārējās uzlabošanās iespaidu (Patient Global Impression of Improvement (PGI-I)), klīnisko vispārējo uzlabošanās iespaidu (Clinical Global Impression of Improvement (CGI-I)) vai klīnisko vispārējo slimības smaguma iespaidu (Clinical Global Impressions of Severity of Illness (CGI-S). Nevēlamās blakusparādības, kas parādījās vismaz 5% pacientu pramipeksola grupā un vēl biežāk pramipeksola nekā placebo grupā bija: galvassāpes (27,9%, placebo 25%), miegainība (7%, placebo 5%), slikta dūša (18,6%, placebo 10%), vemšana (11,6%, placebo 0%), sāpes vēdera augšdaļā (7%, placebo 5%), ortostatiska hipotensija (9,3%, placebo 5%), muskuļu sāpes (9,3%, placebo 5%), miega traucējumi (7%, placebo 0%), elpas trūkums (7%, placebo 0%) un augšējo elpceļu infekcija (7%, placebo 5%). Citas nozīmīgas nevēlamas blakusparādības, kuru dēļ pramipeksola grupas pacienti izstājās no pētījuma bija apjukums, runas traucējumi un stāvokļa pasliktināšanās (skatīt 4.2. apakšpunktu 4.2).

5.2.Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Lietojot perorāli, pramipeksols ātri un pilnīgi absorbējas. Absolūtā biopieejamība ir lielāka par 90% un maksimālā plazmas koncentrācija tiek sasniegta 1-3 stundu laikā. Ordinējot ēšanas laikā, pramipeksola absorbcijas daudzums nesamazinās, taču absorbcija kļūst lēnāka. Pramipeksolam ir lineāra kinētika un nelielas plazmas līmeņa atšķirības individuāliem pacientiem.

Izkliede

Cilvēkiem pramipeksols ļoti vāji saistās ar plazmas olbaltumvielām (< 20%), izkliedes tilpums ir liels (400 l). Žurkām novēroja augstu koncentrāciju smadzeņu audos (apmēram 8 reizes augstāku nekā plazmā).

BiotransformācijaCilvēkam organismā tikai neliels daudzums pramipeksola metabolizējas.

Eliminācija

Pramipeksola eliminācija notiek galvenokārt neizmainītā veidā caur nierēm. Apmēram 90% no 14C- iezīmētās devas izdalās caur nierēm, kamēr mazāk kā 2% nokļūst fēcēs. Kopējais pramipeksola klīrenss ir apmēram 500 ml/min, nieru klīrenss ir apmēram 400 ml/min. Eliminācijas pusperiods (t½) svārstās no 8 stundām jauniem cilvēkiem līdz 12 stundām vecākiem cilvēkiem.

5.3.Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu toksicitātes pētījumi pierādīja, ka pramipeksols funkcionāli ietekmē galvenokārt centrālo nervu sistēmu un sievietes reproduktīvo sistēmu, iespējams, ka šīs iedarbības pamatā ir izteikts pramipeksola farmakodinamiskais efekts.

Pundurcūkām novēroja sistoliskā un diastoliskā asinsspiediena pazemināšanos un sirdsdarbības palēnināšanos, pērtiķiem konstatēja tendenci uz hipotensiju.

Žurkām un trušiem pētīja potenciālo pramipeksola iedarbību uz reproduktīvo funkciju. Pramipeksols nebija teratogēns žurkām un trušiem, taču bija embriotoksisks žurkām, ja to lietoja mātei toksiskā devā. Tā kā tika izmeklēti tikai atsevišķi rādītāji dažām dzīvnieku sugām, pramipeksola nevēlama iedarbība uz grūtniecību un vīriešu auglību nav pilnībā izvērtēta.

Žurkām tika novērota seksuālās attīstības (piemēram, priekšādiņas atdalīšanās un maksts atvēršanās) aizkavēšanās. Nozīmīgums cilvēkiem nav zināms.

Pramipeksols nebija genotoksisks. Kanceroģenēzes pētījumā žurku tēviņiem attīstījās Leydig šūnu hiperplāzija un adenomas, ko var izskaidrot ar pramipeksola prolaktīnu inhibējošo iedarbību. Cilvēkam šī atradne nebija klīniski nozīmīga. Šajā pašā pētījumā konstatēja, ka albīnām žurkām 2 mg/kg (sāls) un lielākā devā pramipeksols bija saistīts ar tīklenes deģenerāciju. Pigmentētām žurkām un divgadīgām albīnām pelēm, kā arī citām pētītām dzīvnieku sugām, kanceroģenēzes pētījumos šādu patoloģiju nekonstatēja.

6.FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1Palīgvielu saraksts

Mannīts

Mikrokristāliskā celuloze

Kukurūzas ciete

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Povidons

Magnija stearāts

6.2Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3Uzglabāšanas laiks

2 gadi

6.4Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

6.5Iepakojuma veids un saturs

Pramipexole Accord tabletes ir iepakotas alumīnija-alumīnija blisteros.

Vienā blisterplāksnītē ir 10 tabletes.

Iepakojumi ar 30 vai 100 tabletēm

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Lielbritānija

8.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

Pramipexole Accord 0,088 mg tabletes

EU/1/11/728/001-002 (30/100 tabletes alumīnija-alumīnija blisteros)

Pramipexole Accord 0,18 mg tabletes

EU/1/11/728/003-004 (30/100 tabletes alumīnija-alumīnija blisteros)

Pramipexole Accord 0,35 mg tabletes

EU/1/11/728/005-006 (30/100 tabletes alumīnija-alumīnija blisteros)

Pramipexole Accord 0,7 mg tabletes

EU/1/11/728/007-008 (30/100 tabletes alumīnija-alumīnija blisteros)

Pramipexole Accord 1,1 mg tabletes

EU/1/11/728/009-010 (30/100 tabletes alumīnija-alumīnija blisteros)

9.REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2011. 30. septembris

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 15. jūlijs 2016

10.TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras mājas lapā http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas