Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rivastigmine Actavis (rivastigmine hydrogen tartrate) – Lietošanas instrukcija - N06DA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsRivastigmine Actavis
ATĶ kodsN06DA03
Vielarivastigmine hydrogen tartrate
RažotājsActavis Group PTC ehf

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Rivastigmine Actavis 1,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Actavis 3 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Actavis 4,5 mg cietās kapsulas

Rivastigmine Actavis 6 mg cietās kapsulas

Rivastigminum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums ir jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas šajā instrukcijā nav minētas. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Rivastigmine Actavis un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Actavis lietošanas

3.Kā lietot Rivastigmine Actavis

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Rivastigmine Actavis

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Rivastigmine Actavis un kādam nolūkam tās lieto

Rivastigmine Actavis aktīvā viela ir rivastigmīns.

Rivastigmīns pieder zāļu grupai, ko sauc par holīnesterāzes inhibitoriem. Pacientiem ar Alcheimera demenci vai Parkinsona slimības izraisītu demenci smadzenēs iet bojā noteikta tipa nervu šūnas, kā rezultātā pazeminās nervu impulsu pārvadītāja acetilholīna (viela, kas ļauj nervu šūnām sazināties savā starpā) līmenis. Rivastigmīns iedarbojas, bloķējot enzīmus, kas noārda acetilholīnu: acetilholīnesterāzi un butirilholīnesterāzi. Bloķējot šos enzīmus, Rivastigmine Actavis ļauj paaugstināties acetilholīna līmenim galvas smadzenēs, tādējādi palīdzot samazināt Alcheimera slimības un Parkinsona slimības izraisītas demences simptomus.

Rivastigmine Actavis lieto, lai ārstētu pieaugušos pacientus ar vieglu vai vidēji smagu Alcheimera demenci - progresējošiem smadzeņu darbības traucējumiem, kas pakāpeniski ietekmē atmiņu, prāta spējas un uzvedību. Kapsulas un šķīdumu iekšķīgai lietošanai var lietot arī demences ārstēšanai pieaugušiem pacientiem ar Parkinsona slimību.

2. Kas Jums jāzina pirms Rivastigmine Actavis lietošanas

Nelietojiet Rivastigmine Actavis šādos gadījumos

ja Jums ir alerģija pret rivastigmīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

ja Jums ir ādas reakcijas, kas izplatās tālāk par plākstera robežām, ja pastiprinās lokālas

reakcijas (piemēram, čūlas, pastiprināts ādas iekaisums, tūska) un, ja 48 stundu laikā pēc transdermālā plākstera noņemšanas stāvoklis neuzlabojas.

Ja tas attiecas uz Jums, nelietojiet Rivastigmine Actavis un pastāstiet par to savam ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Rivastigmine Actavis lietošanas konsultējieties ar savu ārstu:

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi neregulāra vai lēna sirds darbība.

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi aktīva kuņģa čūla.

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi apgrūtināta urīna izvadīšana

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijuši krampji.

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijusi astma vai smaga elpceļu slimība.

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijuši nieru darbības traucējumi.

ja Jums ir vai jebkad agrāk ir bijuši aknu darbības traucējumi.

ja Jūs ciešat no trīces.

ja Jums ir maza ķermeņa masa.

ja Jums ir kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi, piemēram, slikta dūša (slikta pašsajūta), vemšana un caureja. Ilgstošas vemšanas vai caurejas gadījumā Jums var attīstīties dehidratācija (liels šķidruma zudums no organisma).

Ja tas attiecas uz Jums, Jūsu ārsts var vēlēties Jūs rūpīgi novērot šo zāļu lietošanas laikā.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Actavis vairāk kā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu pirms neesat konsultējies ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Nav atbilstoši indikāciju rivastigmīna lietošanai, lai ārstētu Alcheimera slimību pediatriskās populācijas pacientiem.

Citas zāles un Rivastigmine Actavis

Pastāstiet savam ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Rivastigmine Actavis nedrīkst lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kuru iedarbība ir līdzīga Rivastigmine Actavis. Rivastigmine Actavis var mijiedarboties ar antiholīnerģiskajiem līdzekļiem (zālēm, ko lieto, lai atvieglotu krampjus un spazmas vēderā, lai ārstētu Parkinsona slimību vai novērstu sliktu dūšu ceļojot).

Rivastigmine Actavis nav atļauts lietot vienlaicīgi ar metoklopramīdu (zālēm, ko lieto, lai atvieglotu vai novērstu sliktu dūšu un vemšanu). Divu zāļu vienlaikus lietošana var izraisīt ekstremitāšu stīvumu un roku trīci.

Ja Rivastigmine Actavis lietošanas laikā Jums jāveic ķirurģiskas operācijas, pirms anestēzijas līdzekļus saņemšanas, pastāstiet savam ārstam, jo anestēzijas laikā Rivastigmine Actavis var pastiprināt dažu muskuļu relaksantu iedarbību.

Rivastigmine Actavis lietojot vienlaikus ar bēta blokatoriem (tādas zāles kā atenolols, ko lieto, lai ārstētu paaugstinātu asinsspiedienu, stenokardiju un citas sirds slimības), jāievēro piesardzība. Divu zāļu vienlaikus lietošana var izraisīt tādas problēmas kā palēnināta sirdsdarbība (bradikardija), kas var novest līdz ģībonim vai samaņas zudumam.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība vai arī Jūs plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūs esat grūtniece, jāizvērtē Rivastigmine Actavis lietošanas ieguvumi un iespējamā ietekme uz Jūsu vēl nedzimušo bērnu. Rivastigmīnu nedrīkst lietot grūtniecības laikā, izņemot absolūtas nepieciešamības gadījumus.

Rivastigmine Actavis lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu ārsts pastāstīs Jums, vai Jūsu slimības dēļ Jūs varat droši vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Rivastigmine Actavis var izraisīt reiboni un miegainību, galvenokārt terapijas sākumā vai laikā, kad tiek palielināta devu. Ja Jums ir reibonis vai esat miegains, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekļus, apkalpot mehānismus vai veikt darbības, kad nepieciešama uzmanība.

3.Kā lietot Rivastigmine Actavis

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet savam ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

Kā uzsākt terapiju

Jūsu ārsts Jums pateiks, kāda Rivastigmine Actavis deva Jums jālieto.

Terapija parasti tiek sākta ar mazu devu.

Atkarīgi no Jūsu atbildes reakcijas uz terapiju, Jūsu ārsts pakāpeniski palielinās devu.

Maksimālā lietojamā deva ir 6 mg divas reizes dienā.

Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs, vai zāles Jums iedarbojas. Šo zāļu lietošanas laikā Jūsu ārsts arī kontrolēs Jūsu ķermeņa masu.

Ja Jūs neesat lietojis Rivastigmine Actavis vairāk kā trīs dienas, nelietojiet nākamo devu pirms neesat konsultējies ar savu ārstu.

Zāļu lietošana

Informējiet savu aprūpētāju, ka Jūs lietojat Rivastigmine Actavis.

Lai Jūsu zāles sniegtu labumu, tās jālieto katru dienu.

Rivastigmine Actavis jālieto divas reizes dienā – ēdienreižu laikā no rīta un vakarā.

Kapsulas jānorij veselas, uzdzerot šķidrumu.

Kapsulas nedrīkst atvērt vai sasmalcināt.

Ja Jūs esat lietojis Rivastigmine Actavis vairāk nekā noteikts

Ja Jūs nejauši esat lietojis vairāk Rivastigmine Actavis, nekā noteikts, pastāstiet par to savam ārstam. Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Dažiem cilvēkiem, kuri nejauši lietojuši pārāk daudz Rivastigmine Actavis, radās slikta dūša, vemšana, caureja, paaugstināts asinsspiediens un halucinācijas. Iespējama arī palēnināta sirdsdarbība un ģībonis.

Ja Jūs esat aizmirsis lietot Rivastigmine Actavis

Ja Jūs konstatējat, ka esat aizmirsis lietot Rivastigmine Actavis devu, nogaidiet un nākamo devu lietojiet parastajā laikā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādības Jums biežāk iespējamas šo zāļu lietošanas sākumā vai palielinot to devu. Parasti Jūsu organismam pierodot pie šīm zālēm, blakusparādības pakāpeniski izzūd.

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10)

Reibonis

Apetītes zudums

Gremošanas traucējumi, piemēram, slikta dūša vai vemšana, caureja

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

Trauksme

Svīšana

Galvassāpes

Grēmas

Ķermeņa masas samazināšanās

Vēdera sāpes

Uzbudinājuma sajūta

Noguruma vai vājuma sajūta

Vispārīgi slikta pašsajūta

Trīsas vai apjukuma sajūta

Samazināta apetīte

Nakts murgi

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100)

Depresija

Miega traucējumi

Ģībonis vai nejauši kritieni

Aknu darbības izmaiņas

Reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 1000)

Sāpes krūškurvī

Izsitumi, nieze

Krampji

Kuņģa vai zarnu čūlas

Ļoti reti (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10000)

Paaugstināts asinsspiediens

Urīnceļu infekcija

Neesošu lieto redzēšana (halucinācijas)

Sirdsdarbības traucējumi, piemēram, palēnināta sirdsdarbība

Kuņģa–zarnu trakta asiņošana, kas izpaužas kā asins piejaukums izkārnījumos vai vemšanas gadījumā

Aizkuņģa dziedzera iekaisums – simptomi ir stipras sāpes vēdera augšējā daļā, ko bieži vien pavada slikta dūša un vemšana

Parkinsona slimības pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu attīstība – piemēram, muskuļu stīvums, apgrūtinātas kustības

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Smaga vemšana, kas var izraisīt cauruļveida orgāna, kas savieno mutes dobumu ar kuņģi (barības vads), plīsumu

Dehidratācija (pārmērīgs šķidruma zudums)

Aknu darbības traucējumi (dzeltena āda, acu baltumu dzelte, patoloģiski tumšs urīns vai neizskaidrojama slikta dūša, vemšana, nogurums un apetītes zudums)

Agresivitāte, nemiera sajūta

Neregulāra sirdsdarbība

Pacienti ar demenci un Parkinsona slimību

Šiem pacientiem blakusparādības rodas biežāk. Viņiem novērojamas arī dažas papildus blakusparādības:

Ļoti bieži (var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10)

Trīce

Ģībonis

Nejauši kritieni

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

Trauksme

Nemiera sajūta

Palēnināta vai paātrināta sirdsdarbība

Miega traucējumi

Pastiprināta siekalu izdalīšanās un dehidratācija

Neparasti lēnas kustības vai nekontrolējamas kustības

Parkinsona slimības pasliktināšanās vai līdzīgu simptomu attīstība – piemēram, muskuļu stīvums, apgrūtinātas kustības un muskuļu vājums

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100)

Neregulāra sirdsdarbība un pavājināta kustību kontrole

Citas blakusparādības, kas novērotas, lietojot rivastigmīnu saturošus transdermālos plāksterus, kas var rasties arī lietojot cietās kapsulas:

Bieži (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 10)

Drudzis

Stiprs apjukums

Urīna nesaturēšana (nespēja pietiekami saturēt urīnu)

Retāk (var ietekmēt mazāk nekā 1 pacientu no 100)

Hiperaktivitāte (pārmērīga aktivitāte, nemiers)

Nav zināmi (sastopamības biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem)

Alerģiskas reakcijas plākstera aplikācijas vietā, piemēram, čūlas vai ādas iekaisums

Ja Jums rodas kāda no minētajām blakusparādībām, pastāstiet par to savam ārstam, jo Jums var būt nepieciešama medicīniska palīdzība.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Rivastigmine Actavis

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kartona kastītes, blistera vai pudelītes pēc „Derīgs līdz:” vai „Exp”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet savam farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Rivastigmine Actavis satur

-Aktīvā viela ir rivastigmīna hidrogēntartrāts.

-Citas sastāvdaļas ir:

Kapsulas saturs: magnija stearāts, bezūdens koloidālais silīcija dioksīds, hipromeloze un mikrokristāliskā celuloze.

Kapsulas vāciņš: Rivastigmine Actavis 1,5 mg cietās kapsulas: titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un želatīns. Rivastigmine Actavis 3 mg, 4,5

mg un 6 mg cietās kapsulas: sarkanasi dzelzs oksīds (E172), titāna dioksīds (E171), dzeltenais dzelzs oksīds (E172) un želatīns.

Drukājamā tinte: šellaka, propilēnglikols, sarkanais dzelzs oksīds (E172). Tintes sastāvā var būt vai nebūt kālija hidroksīds.

Katra Rivastigmine Actavis 1,5 mg kapsula satur 1,5 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Actavis 3 mg kapsula satur 3 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Actavis 4,5 mg kapsula satur 4,5 mg rivastigmīna.

Katra Rivastigmine Actavis 6 mg kapsula satur 6 mg rivastigmīna.

Rivastigmine Actavis ārējais izskats un iepakojums

-Rivastigmine Actavis 1,5 mg cietajām kapsulām, kas satur gandrīz baltu vai nedaudz dzeltenīgu pulveri, ir dzeltens vāciņš un dzeltens korpuss, kā arī uzdruka “RIV 1.5mg” sarkanā krāsā uz korpusa.

-Rivastigmine Actavis 3 mg cietajām kapsulām, kas satur gandrīz baltu vai nedaudz dzeltenīgu pulveri, ir oranžs vāciņš un oranžs korpuss, kā arī uzdruka “RIV 3mg” sarkanā krāsā uz korpusa.

-Rivastigmine Actavis 4,5 mg cietajām kapsulām, kas satur gandrīz baltu vai nedaudz dzeltenīgu pulveri, ir sarkans vāciņš un sarkans korpuss, kā arī uzdruka “RIV 4.5mg” baltā krāsā uz korpusa.

-Rivastigmine Actavis 6 mg cietajām kapsulām, kas satur gandrīz baltu vai nedaudz dzeltenīgu pulveri, ir sarkans vāciņš un oranžs korpuss, kā arī uzdruka “RIV 6mg” sarkanā krāsā uz korpusa.

Kapsulas ir iepakotas blisteros, kas pieejami trīs dažādos iepakojuma lielumos (28, 56 un 112 kapsulas), un pudelītēs pa 250 kapsulām, bet visi iepakojuma veidi var nebūt pieejami Jūsu valstī.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjörður Īslande

Ražotājs Specifar S.A

1, 28 Octovriou str. 123 51 Ag. Varvara Atēnas

Grieķija

Actavis ehf. Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Īslande

Tjoapack Netherlands BV

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nīderlande

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Īslande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Aurobindo Pharma B.V.

UAB “Actavis Baltics”

Nederland / Pays-Bas / Niederlande

Tel: +370 5 260 9615

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

 

България

Luxembourg/Luxemburg

Актавис ЕАД

Aurobindo Pharma B.V.

Teл.: +359 2 9321 680

Pays-Bas / Niederlande

 

Tél/Tel: +31 (0)35 542 99 33

Česká republika

Magyarország

Actavis CZ a.s.

Actavis Hungary Kft.

Tel: +420 251 113 002

Tel.: +36 1 501 7001

Danmark

Malta

Actavis A/S

Actavis Ltd.

Tlf: +45 72 22 30 00

Tel: +35621693533

Deutschland

Nederland

Actavis Deutschland GmbH & Co. KG

Aurobindo Pharma B.V.

Telefon: +49 (0)89 558909 0

Tel: +31 (0)35 542 99 33

Eesti

Norge

UAB “Actavis Baltics” Eesti Filiaal

Actavis Norway AS

Tel: +372 6100 565

Tlf: +47 815 22 099

Ελλάδα

Österreich

Specifar ABEE

Actavis GmbH

Τηλ: +30 210 5401500

Tel: +43 (0)662 435 235 00

España

Polska

Aurovitas Spain, S.A.U.

Actavis Export Int. Ltd., Malta.

Tfno.: +34 91 630 86 45

Kontakt w Polsce:

 

Tel.: (+48 22) 512 29 00

France

Portugal

Arrow Génériques

Aurovitas, Unipessoal, Lda

Tél: +33 4 72 72 60 72

Tel: +351 214 185 104

Hrvatska

România

Phoenix Farmacija d.d.

Actavis SRL

Tel: +385(1) 6370-400

Tel: +40 21 318 17 77

Ireland

Slovenija

Actavis Ireland Limited

Apta Medica Internacional d.o.o.

Tel: +353 (0)21 4619040

Tel: +386 51 615 015

Ísland

Slovenská republika

Actavis Group PTC ehf.

Actavis s.r.o.

Sími: +354 550 3300

Tel: +421 2 3255 3800

Italia

Suomi/Finland

Aurobindo Pharma (Italia) s.r.l.

Actavis Oy

Tel: +39 0296392601

Puh/Tel: +358 (0)9 348 233

Κύπρος

Sverige

A. Potamitis Medicare Ltd

Actavis AB

Τηλ: +357 22583333

Tel: +46 8 13 63 70

Latvija

United Kingdom

UAB “Actavis Baltics” Latvijas filiāle

Actavis UK Limited

Tel: +371 67304300

Tel: +44 1271 385257

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē: http://www.ema.europa.eu/.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas