Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Scintimun (besilesomab) – Marķējuma teksts - V09HA03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsScintimun
ATĶ kodsV09HA03
Vielabesilesomab
RažotājsCIS bio international  

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

KARTONA KĀRBA

Ietver Blue Box

1.ZĀĻU NOSAUKUMS

Scintimun 1 mg radiofarmaceitiskais komplekts (kits)

Besilesomab

2.AKTĪVĀS VIELAS NOSAUKUMS UN DAUDZUMS

Viens Scintimun flakons satur 1 mg besilesomaba

3.PALĪGVIELU SARAKSTS

Scintimun

Palīgvielas: nātrija dihidrogēnfosfāts (bezūdens), dinātrija monohidrogēnfosfāts (bezūdens), sorbīts, gāzveida slāpekļa vide.

Scintimun šķīdinātājs

1, 1, 3, 3-propāna tetrafosfonskābes tetranātrija sāls dihidrāts, divvērtīgās alvas hlorīda dihidrāts, nātrija hidroksīds, sālsskābe, slāpeklis.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju, lai iegūtu sīkāku informāciju.

4.ZĀĻU FORMA UN SATURS

Radiofarmaceitiskais komplekts (kits)

Satur vienu Scintimun vairākdevu flakonu un vienu Scintimun šķīdinātāja flakonu. Satur divus Scintimun vairākdevu flakonus un divus Scintimun šķīdinātāja flakonus

5.LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Intravenozai lietošanai

Vispirms izšķīdiniet Scintimun ar tam paredzēto šķīdinātāju un pēc tam veiciet iezīmēšanu ar nātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6.ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN

NEPIEEJAMĀ VIETĀ

7.CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

8.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 3 stundu laikā pēc radioaktīvas iezīmēšanas.

9.ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt ledusskapī (2 °C–8 °C).

Flakonus uzglabāt ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. Izšķīdinātas un radioaktīvi iezīmētas zāles uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

10.ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI

IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM (JA PIEMĒROJAMS)

Radioaktīvos atkritumus likvidējiet atbilstoši vietējiem normatīvajiem aktiem.

11.REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

CIS bio international

B. P. 32

F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex

Francija

12.REĢISTRĀCIJAS NUMURS

EU/1/09/602/001 viens Scintimun vairākdevu flakons un viens Scintimun šķīdinātāja flakons EU/1/09/602/002 divi Scintimun vairākdevu flakoni un divi Scintimun šķīdinātāja flakoni

13.SĒRIJAS NUMURS

Sērija:

14.IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Recepšu zāles

15.NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

16.INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

STIKLA FLAKONS ar Scintimun

Neietver Blue Box

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Scintimun 1 mg radiofarmaceitiskais komplekts (kits)

Besilesomab

Intravenozai lietošanai

2.LIETOŠANAS METODE

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3.DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

Izlietot 3 stundu laikā pēc radioaktīvas iezīmēšanas.

4.SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5.SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

1 mg

6.CITA

CIS bio international

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

STIKLA FLAKONS ar Scintimun šķīdinātāju

Neietver Blue Box

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Scintimun šķīdinātājs

2. LIETOŠANAS METODE

Nav paredzēts tiešai izmantošanai pacientiem.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz

4. SĒRIJAS NUMURS

Sērija

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

2,82 mg

6. CITA

CIS bio international

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Papildu etiķete izmantošanai pēc izšķīdināšanas un iezīmēšanas ar nātrija pertehnetāta (99mTc) šķīdumu.

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

(99mTc)-Scintimun

2. LIETOŠANAS METODE

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

99mTc

MBq ml

laiks/datums

6. CITA

CIS bio international

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas