Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sivextro (tedizolid phosphate) – Lietošanas instrukcija - J01

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsSivextro
ATĶ kodsJ01
Vielatedizolid phosphate
RažotājsMerck Sharp

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sivextro 200 mg apvalkotās tabletes tedizolid phosphate

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sivextro un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sivextro lietošanas

3.Kā lietot Sivextro

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sivextro

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Sivextro un kādam nolūkam to lieto

Sivextro ir antibiotika, kas satur aktīvo vielu tedizolīda fosfātu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par “oksazolidinoniem”.

Šīs zāles lieto, ārstējot pieaugušos, kuriem ir ādas un zemādas audu infekcijas.

Zāles iedarbojas, neļaujot vairoties noteiktām baktērijām, kas var izraisīt smagas infekcijas.

2. Kas Jums jāzina pirms Sivextro lietošanas

Nelietojiet Sivextro

ja Jums ir alerģija pret tedizolīda fosfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lēmumu par to, vai Sivextro ir piemērotas Jūsu infekcijas ārstēšanai, pieņems Jūsu ārsts.

Pirms Sivextro lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām saslimšanām:

-ja Jums ir vai ir bijusi caureja, kad iepriekš lietojāt antibiotikas (vai līdz 2 mēnešiem pēc to lietošanas);

-ja Jums ir alerģija pret citām zālēm, kas pieder pie oksazolidinonu grupas (piemēram, linezolīds, cikloserīns);

-ja lietojat noteiktas zāles, tā sauktos tricikliskos antidepresantus vai SSRI (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori), lai ārstētu depresiju, piemēram:

-amitriptilīnu, citaloprāmu, klomipramīnu, dozulepīnu, doksepīnu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu, imipramīnu, lofepramīnu, paroksetīnu un sertralīnu;

-ja lietojat noteiktas zāles, kas paredzētas migrēnas ārstēšanai, tā sauktos “triptānus”, piemēram, sumatriptānu un zolmitriptānu;

-ja lietojat noteiktas zāles, tā sauktos MAOI, lai ārstētu depresiju, piemēram: - fenelzīnu, izokarboksazīdu, selegilīnu un moklobemīdu.

Ja neesat pārliecināts(-a), vai lietojat kādu no šīm zālēm, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Caureja

Ja ārstēšanas laikā vai pēc tam Jums ir caureja, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nelietojiet nekādas zāles caurejas ārstēšanai, vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu.

Rezistence pret antibiotikām

Laika gaitā baktērijas var kļūt rezistentas pret ārstēšanu ar antibiotikām. Tādā gadījumā antibiotikas nespēj apturēt baktēriju vairošanos un izārstēt Jūsu infekciju. Lēmumu par to, vai Jums šīs infekcijas ārstēšanā jālieto Sivextro, pieņems Jūsu ārsts.

Ar citām oksazolidinonu grupas zālēm ir novērotas noteiktas blakusparādības, tās lietojot ilgāk, nekā ieteicams Sivextro zālēm. Nekavējoties informējiet ārstu, ja Sivextro lietošanas laikā Jums ir kāda no šīm blakusparādībām:

zems balto asinsķermenīšu skaits;

anēmija (zems sarkano asinsķermenīšu skaits);

ātri sākas asiņošana vai veidojas zilumi;

zudis jutīgums plaukstās vai pēdās (piemēram, nejutīgums, durstīšanas/tirpšanas sajūta vai asas sāpes);

jebkādas redzes problēmas, piemēram, neskaidra redze, izmaiņas krāsu redzē, grūtības detaļu izšķiršanā, vai ja Jūsu redzes lauks kļūst ierobežots.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem, jo to iedarbība šajās populācijās nav pietiekami pētīta.

Citas zāles un Sivextro

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot. Īpaši svarīgi pastāstīt ārstam, ja lietojat arī šādas zāles:

imatinibu, lapatinibu (lieto vēža ārstēšanai);

metotreksātu (lieto vēža vai reimatoīdā artrīta ārstēšanai);

sulfasalazīnu (lieto iekaisīgu zarnu slimību ārstēšanai);

topotekānu (lieto vēža ārstēšanai);

statīnus, piemēram, pitavastatīnu, rosuvastatīnu (lieto asins holesterīna samazināšanai).

Sivextro var ietekmēt šo zāļu iedarbību. Plašākus skaidrojumus lūdziet savam ārstam.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Nav zināms, vai Sivextro izdalās krūts pienā cilvēkiem. Konsultējieties ar ārstu pirms bērna barošanas ar krūti.

Ja esat sieviete reproduktīvajā vecumā, Sivextro lietošanas laikā Jums jāizmanto droša kontracepcijas metode. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Sivextro lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus vai neapkalpojiet mehānismus, ja pēc šo zāļu lietošanas jūtaties apreibis vai noguris.

3.Kā lietot Sivextro

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir viena 200 mg tablete vienu reizi dienā 6 dienas. Tabletes jānorij veselas, un tās var lietot kopā ar uzturu vai dzērienu vai bez tā.

Ja pēc 6 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat lietojis Sivextro vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis vairāk tablešu nekā noteikts, iespējami drīz sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai tuvāko neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu un paņemiet šīs zāles līdzi.

Ja esat aizmirsis lietot Sivextro

Ja aizmirsāt iedzert zāles, lietojiet devu iespējami drīz jebkurā laikā līdz 8 stundām pirms nākamās plānotās devas. Ja pirms nākamās devas atlicis mazāk par 8 stundām, tad gaidiet līdz nākamajai plānotajai devas uzņemšanai. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar farmaceitu.

Lai pabeigtu terapijas kursu, Jums jāizlieto visas 6 tabletes, pat tādā gadījumā, ja kāda deva ir izlaista.

Ja pārtraucat lietot Sivextro

Ja pārtraucat lietot Sivextro, nekonsultējoties ar ārstu, Jūsu simptomi var kļūt smagāki. Pirms zāļu lietošanas pārtraukšanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ja ārstēšanas laikā vai pēc tam Jums ir caureja, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Citas blakusparādības var būt šādas:

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 cilvēku no 10)

Slikta dūša

Vemšana

Galvassāpes

Visa ķermeņa nieze

Nogurums

Reibonis

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 cilvēku no 100)

Ādas, mutes un vagīnas sēnīšu infekcijas (orāla/vagināla sēnīte)

Nieze (ieskaitot niezi alerģiskas reakcijas dēļ), matu izkrišana, pinnes, sarkani un/vai niezoši izsitumi vai nātrene, pastiprināta svīšana

Ādas jutības samazinājums vai zudums, ādas tirpšanas/durstīšanas sajūta

Karstuma viļņi vai sejas, kakla vai krūškurvja augšdaļas pietvīkums/apsārtums

Abscess (pietūcis, ar strutām pildīts sabiezējums)

Vagināla infekcija, iekaisums vai nieze

Nemiers, aizkaitināmība, trīcēšana vai drebēšana

Elpošanas trakta (deguna blakusdobumu, kakla un krūšu) infekcija

Sausums degunā, smaguma sajūta krūtīs, klepus

Miegainība, miega traucējumi, grūtības aizmigt, nakts murgi (nepatīkami/satraucoši sapņi)

Sausums mutē, aizcietējumi, gremošanas traucējumi, sāpes/diskomforts vēderā (vēdera dobumā), rīstīšanās, rīstīšanās bez vemšanas, spilgti sarkanas asinis izkārnījumos

Skābes atviļņa slimība (grēmas, sāpīga vai apgrūtināta rīšana), vēdera uzpūšanās/gāzu izdalīšanās

Locītavu sāpes, muskuļu spazmas, muguras sāpes, kakla sāpes, sāpes/diskomforts locekļos, satvēriena spēka samazinājums

Neskaidra redze, „mušiņas” (sīki veidojumi, kas atrodas redzes laukā)

Pietūkuši vai palielināti limfmezgli

Alerģiska reakcija

Dehidratācija

Vāja diabēta kontrole

Garšas sajūtas traucējumi

Lēna sirdsdarbība

Drudzis

Pietūkušas potītes un/vai kājas

Nepatīkama urīna smaka, slikti asins analīžu rezultāti

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Sivextro

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes vai blistera pēc “Der. līdz” vai „EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sivextro satur

Aktīvā viela ir tedizolīda fosfāts. Katra apvalkotā tablete satur 200 mg tedizolīda fosfāta.

Citas sastāvdaļas ir mikrokristāliskā celuloze, mannīts, povidons, krospovidons un magnija stearāts tabletes kodolā. Tabletes apvalks satur polivinilspirtu, titāna dioksīdu (E171), makrogolu, talku un dzelteno dzelzs oksīdu (E172).

Sivextro ārējais izskats un iepakojums

Sivextro ir ovāla, dzeltena apvalkota tablete ar iespiedumu “TZD” vienā pusē un ‘200’ otrā pusē.

Zāles ir pieejamas 6 × 1 tablešu perforētos devu dalījuma blisteros.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

Ražotājs

Cubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso n. 1 – 03012

Anagni (FR) Itālija

Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret

Route de Marsat, Riom

63963, Clermont-Ferrand Cedex 9

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. http://www.ema.europa.eu.

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Sivextro 200 mg pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai. tedizolid phosphate

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai medmāsai.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Sivextro un kādam nolūkam to lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Sivextro infūzijas

3.Kā Jums Sivextro tiks ievadīts

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Sivextro

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Sivextro un kādam nolūkam to lieto

Sivextro ir antibiotika, kas satur aktīvo vielu tedizolīda fosfātu. Tas pieder pie zāļu grupas, ko sauc par “oksazolidinoniem”.

To lieto, ārstējot pieaugušos, kuriem ir ādas un zemādas audu infekcijas.

Zāles iedarbojas, neļaujot vairoties noteiktām baktērijām, kas var izraisīt smagas infekcijas.

2. Kas Jums jāzina pirms Sivextro infūzijas

Nelietojiet Sivextro:

ja Jums ir alerģija pret tedizolīda fosfātu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lēmumu par to, vai Sivextro ir piemērotas Jūsu infekcijas ārstēšanai, pieņems Jūsu ārsts.

Pirms Sivextro infūzijas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu, ja Jums ir kāda no turpmāk minētajām saslimšanām:

-ja Jums ir vai ir bijusi caureja, kad iepriekš lietojāt antibiotikas (vai līdz 2 mēnešiem pēc to lietošanas);

-ja Jums ir alerģija pret citām zālēm, kas pieder pie oksazolidinonu grupas (piemēram, linezolīds, cikloserīns);

-ja lietojat noteiktas zāles, tā sauktos tricikliskos antidepresantus vai SSRI (selektīvie serotonīna atpakaļsaistes inhibitori), lai ārstētu depresiju, piemēram:

-amitriptilīnu, citaloprāmu, klomipramīnu, dozulepīnu, doksepīnu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu, imipramīnu, lofepramīnu, paroksetīnu un sertralīnu;

-ja lietojat noteiktas zāles, kas paredzētas migrēnas ārstēšanai, tā sauktos “triptānus”, piemēram, sumatriptānu un zolmitriptānu;

-ja lietojat noteiktas zāles, tā sauktos MAOI, lai ārstētu depresiju, piemēram:

-fenelzīnu, izokarboksazīdu, selegilīnu un moklobemīdu.

Ja neesat pārliecināts(-a), vai lietojat kādu no šīm zālēm, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

Caureja

Ja ārstēšanas laikā vai pēc tam Jums ir caureja, nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nelietojiet nekādas zāles caurejas ārstēšanai, vispirms nekonsultējoties ar savu ārstu.

Rezistence pret antibiotikām

Laika gaitā baktērijas var kļūt rezistentas pret ārstēšanu ar antibiotikām. Tādā gadījumā antibiotikas nespēj apturēt baktēriju vairošanos un izārstēt Jūsu infekciju. Lēmumu par to, vai Jums šīs infekcijas ārstēšanā jālieto Sivextro, pieņems Jūsu ārsts.

Ar citām oksazolidinonu grupas zālēm ir novērotas noteiktas blakusparādības, tās lietojot ilgāk, nekā ieteicams Sivextro zālēm. Nekavējoties informējiet ārstu, ja Sivextro lietošanas laikā Jums ir kāda no šīm blakusparādībām:

zems balto asinsķermenīšu skaits;

anēmija (zems sarkano asinsķermenīšu skaits);

ātri sākas asiņošana vai veidojas zilumi;

zudis jutīgums plaukstās vai pēdās (piemēram, nejutīgums, durstīšanas/tirpšanas sajūta vai asas sāpes);

jebkādas redzes problēmas, piemēram, neskaidra redze, izmaiņas krāsu redzē, grūtības detaļu izšķiršanā, vai ja Jūsu redzes lauks kļūst ierobežots.

Bērni un pusaudži

Šīs zāles nevajadzētu lietot bērniem un pusaudžiem, jo to iedarbība šajās populācijās nav pietiekami pētīta.

Citas zāles un Sivextro

Pastāstiet ārstam vai medmāsai par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.

Nav zināms, vai Sivextro izdalās krūts pienā cilvēkiem. Konsultējieties ar ārstu pirms bērna barošanas ar krūti.

Ja esat sieviete reproduktīvajā vecumā, Sivextro lietošanas laikā Jums jāizmanto droša kontracepcijas metode. Nekavējoties sazinieties ar ārstu, ja Sivextro lietošanas laikā Jums iestājas grūtniecība.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nevadiet transportlīdzekļus vai neapkalpojiet mehānismus, ja pēc šo zāļu lietošanas jūtaties apreibis vai noguris.

Sivextro satur nātriju

Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, proti, pēc būtības tās “nesatur nātriju”.

3.Kā Jums Sivextro tiks ievadīts

Sivextro Jums ievadīs medmāsa vai ārsts.

Tas tiks ievadīts infūzijas veidā, pilinot tieši vēnā (intravenozi) aptuveni 1 stundas laikā.

Jums ievadīs vienu 200 mg Sivextro infūziju vienu reizi dienā 6 dienas.

Ja pēc 6 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat saņēmis Sivextro vairāk nekā noteikts

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam vai medmāsai, ja Jums šķiet, ka, iespējams, Jums ievadīts pārāk daudz Sivextro.

Ja Sivextro deva tiek izlaista

Nekavējoties izstāstiet savam ārstam vai medmāsai, ja Jums ir šķiet, ka, iespējams, kāda deva ir izlaista.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas. Ja ārstēšanas laikā vai pēc tam Jums ir caureja, nekavējoties sazinieties ar ārstu.

Citas blakusparādības var būt šādas:

Biežas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 cilvēku no 10)

Slikta dūša

Vemšana

Galvassāpes

Visa ķermeņa nieze

Nogurums

Reibonis

Retākas blakusparādības (var ietekmēt līdz 1 cilvēku no 100)

Ādas, mutes un vagīnas sēnīšu infekcijas (orāla/vagināla sēnīte)

Nieze (ieskaitot niezi alerģiskas reakcijas dēļ), matu izkrišana, pinnes, sarkani un/vai niezoši izsitumi vai nātrene, pastiprināta svīšana

Ādas jutības samazinājums vai zudums, ādas tirpšanas/durstīšanas sajūta

Karstuma viļņi vai sejas, kakla vai krūškurvja augšdaļas pietvīkums/apsārtums

Abscess (pietūcis, ar strutām pildīts sabiezējums)

Vagināla infekcija, iekaisums vai nieze

Nemiers, aizkaitināmība, trīcēšana vai drebēšana

Elpošanas trakta (deguna blakusdobumu, kakla un krūšu) infekcija

Sausums degunā, smaguma sajūta krūtīs, klepus

Miegainība, miega traucējumi, grūtības aizmigt, nakts murgi (nepatīkami/satraucoši sapņi)

Sausums mutē, aizcietējumi, gremošanas traucējumi, sāpes/diskomforts vēderā (vēdera dobumā), rīstīšanās, rīstīšanās bez vemšanas, spilgti sarkanas asinis izkārnījumos

Skābes atviļņa slimība (grēmas, sāpīga vai apgrūtināta rīšana), vēdera uzpūšanās/gāzu izdalīšanās

Locītavu sāpes, muskuļu spazmas, muguras sāpes, kakla sāpes, sāpes/diskomforts locekļos, satvēriena spēka samazinājums

Neskaidra redze, „mušiņas” (sīki veidojumi, kas atrodas redzes laukā)

Pietūkuši vai palielināti limfmezgli

Alerģiska reakcija

Dehidratācija

Vāja diabēta kontrole

Garšas sajūtas traucējumi

Lēna sirdsdarbība

Drudzis

Pietūkušas potītes un/vai kājas

Nepatīkama urīna smaka, slikti asins analīžu rezultāti,

Sāpes vai pietūkums infūzijas vietā, reakcijas uz infūziju (aukstuma drebuļi, trīcēšana vai drebināšanās drudža dēļ, muskuļu sāpes, sejas pietūkums, vājums, ģībonis, elpas trūkums, spiedoša sajūta krūtīs un stenokardija).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Sivextro

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona etiķetes pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt šķīdumā kādas daļiņas vai arī šķīdums ir duļķains.

Tiklīdz iepakojums ir atvērts, šīs zāles ir nekavējoties jāizlieto. Ja zāles netiek izlietotas, sagatavotais šķīdums jāuzglabā istabas temperatūrā līdz 4 stundām vai ledusskapī 2°C – 8°C temperatūrā līdz

24 stundām.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli, tostarp sagatavošanā, atšķaidīšanā un ievadīšanā izlietotie materiāli, jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Sivextro satur

Aktīvā viela ir tedizolīda fosfāts. Katrs pulvera flakons satur dinātrija tedizolīda fosfātu, kas atbilst 200 mg tedizolīda fosfāta.

Citas sastāvdaļas ir mannīts, nātrija hidroksīds (pH korekcijai) un sālsskābe (pH korekcijai).

Sivextro ārējais izskats un iepakojums

Sivextro ir balts vai gandrīz balts pulveris infūzijas šķīduma koncentrāta pagatavošanai, stikla flakonā. Pulveris tiks sagatavots flakonā 4 ml ūdens injekcijām. Sagatavotais šķīdums tiks pārliets no flakona un ieliets 0,9% nātrija hlorīda infūzijas maisā slimnīcā.

Zāles ir pieejamas 1 flakona vai 6 flakonu iepakojumos.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Lielbritānija

Ražotājs

Cubist Pharmaceuticals Italia S.r.l.

Contrada Fontana del Ceraso

n. 1 – 03012

Anagni (FR)

Itālija

Laboratoires Merck Sharp & Dohme-Chibret

Route de Marsat, Riom

63963, Clermont-Ferrand Cedex 9

Francija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

Belgique/België/Belgien

Lietuva

MSD Belgium BVBA/SPRL

UAB Merck Sharp & Dohme

Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)

Tel.: +370 5 278 02 47

dpoc_belux@merck.com

msd_lietuva@merck.com

България

Luxembourg/Luxemburg

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

MSD Belgium BVBA/SPRL

Тел.: +359 2 819 3737

Tél/Tel: +32(0)27766211

info-msdbg@merck.com

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Magyarország

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +420 233 010 111

Tel.: +361 888 53 00

dpoc_czechslovak@merck.com

hungary_msd@merck.com

Danmark

Malta

MSD Danmark ApS

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tlf: +45 4482 4000

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

dkmail@merck.com

malta_info@merck.com

Deutschland

Nederland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Merck Sharp & Dohme BV

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

e-mail@msd.de

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Norge

Merck Sharp & Dohme OÜ

MSD (Norge) AS

Tel.: +372 6144 200

Tlf: +47 32 20 73 00

msdeesti@merck.com

msdnorge@ msd.no

Ελλάδα

Österreich

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Τηλ: +30 210 98 97 300

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_greece@merck.com

msd-medizin@merck.com

España

Polska

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

MSD Polska Sp.z o.o.

Tel: +34 91 321 06 00

Tel.: +48 22 549 51 00

msd_info@merck.com

msdpolska@merck.com

France

Portugal

MSD France

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tél: + 33 (0) 1 80 46 40 40

Tel: +351 21 4465700

 

clic@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: + 385 1 6611 333 croatia_info@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 299 8700 medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Ιtalia

MSD Italia S.r.l. Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700) cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371 67364224 msd_lv@merck.com.

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: +40 21 529 29 00 msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: + 386 1 5204 201 msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o. Tel.: +421 2 58282010 dpoc_czechslovak@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 9 804650 info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488 medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited Tel: +44 (0) 1992 467272 medicalinformationuk@merck.com

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Svarīgi! Pirms parakstīšanas, lūdzu, skatiet zāļu aprakstu.

Pacienti, kuriem uzsākta terapija parenterālajā formā, var pāriet uz iekšķīgu lietošanu, ja tā klīniski indicēta.

Sivextro jāsagatavo ūdenī injekcijām un pēc tam jāatšķaida ar 250 ml 0,9% nātrija hlorīda infūzijām.

Par Sivextro saderību ar citām intravenozi ievadāmām vielām pieejami tikai ierobežoti dati, tādēļ Sivextro vienreizējas lietošanas flakoniem nedrīkst pievienot piedevas vai citas zāles, kā arī zāles nedrīkst ievadīt vienlaicīgi. Ja secīgai dažādu atšķirīgu zāļu ievadīšanai lieto vienu intravenozo caurulīti, tā pirms un pēc infūzijas ir jāizskalo ar 0,9% nātrija hlorīda šķīdumu. Nelietojiet Ringera laktāta šķīdumu injekcijām un Hartmaņa šķīdumu.

Sagatavošana

Infūzijas šķīduma sagatavošanas laikā jāievēro aseptikas noteikumi. Sagatavojiet flakona saturu 4 ml ūdens injekcijām un lēnām apļojiet, līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Izvairieties no šķīduma kratīšanas

vai straujām kustībām, jo tas var izraisīt putošanu.

Atšķaidīšana

Lai zāles ievadītu, sagatavotais šķīdums ir vēl jāatšķaida ar 250 ml nātrija hlorīda 0,9% šķīdumu. Nekratiet maisu. Iegūtais šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai viegli dzeltenīgs šķīdums.

Infūzija

Sagatavotais šķīdums pirms lietošanas ir vizuāli jāpārbauda, vai tajā nav daļiņu. Sagatavotie šķīdumi, kas satur redzamas daļiņas, ir jāizlej.

Sivextro ievada intravenozi aptuveni 1 stundas laikā.

Sagatavoto šķīdumu drīkst lietot tikai kā intravenozu infūziju. Šīs zāles nedrīkst lietot kā intravenozu bolus injekciju. Sivextro nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.

Katrs flakons ir paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas