Latvian
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Starlix (nateglinide) – Lietošanas instrukcija - A10BX03

Updated on site: 10-Oct-2017

Zāļu nosaukumsStarlix
ATĶ kodsA10BX03
Vielanateglinide
RažotājsNovartis Europharm Ltd

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Starlix 60 mg apvalkotās tabletes

Starlix 120 mg apvalkotās tabletes

Starlix 180 mg apvalkotās tabletes

Nateglinide

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

-Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

-Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

-Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

-Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1.Kas ir Starlix un kādam nolūkam tās lieto

2.Kas Jums jāzina pirms Starlix lietošanas

3.Kā lietot Starlix

4.Iespējamās blakusparādības

5.Kā uzglabāt Starlix

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

1.Kas ir Starlix un kādam nolūkam tās lieto

Kas ir Starlix

Starlix pieder zāļu grupai, ko sauc par perorāliem pretdiabēta līdzekļiem.

Kādam nolūkam lieto Starlix

Starlix lieto, lai ārstētu pacientus ar 2. tipa cukura diabētu. Tas samazina cukura (glikozes) koncentrāciju asinīs.

Jūsu ārsts Starlix Jums nozīmēs kopā ar vēl vienām perorāli lietojamām pretdiabēta zālēm – metformīnu.

Kā Starlix darbojas

Insulīns ir viela, ko ražo aizkuņģa dziedzeris. Tas palīdz samazināt cukura koncentrāciju asinīs, jo īpaši – pēc ēšanas. Ja Jums ir 2. tipa cukura diabēts, Jūsu organismā insulīna veidošanās pēc ēšanas var nesākties pietiekami drīz. Starlix iedarbība stimulē aizkuņģa dziedzeri, lai insulīna veidošanās sāktos ātrāk. Tas palīdz kontrolēt cukura koncentrāciju asinīs pēc ēšanas.

Pēc lietošanas Starlix tablešu iedarbība sākas drīz un no Jūsu organisma tās ātri izdalās.

2.Kas Jums jāzina pirms Starlix lietošanas

Rūpīgi ievērojiet visus sava ārsta un farmaceita norādījumus, pat ja tie atšķiras no šajā instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Nelietojiet Starlix šādos gadījumos

-ja Jums ir alerģija pret nateglinīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

-ja Jums ir 1. tipa cukura diabēts (kad organisms insulīnu neražo nemaz);

-ja Jums attīstās smagas hiperglikēmijas (pārāk augsta cukura koncentrācija asinīs un/vai diabēta ketoacidoze) simptomi, piemēram, izteiktas slāpes, bieža urinēšana, vājums vai nogurums, slikta dūša, elpas trūkums vai apjukums;

-ja zināt, ka Jums ir smaga aknu slimība;

-ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai ja grūtniecību plānojat;

-ja Jūs barojat bērnu ar krūti.

Ja kaut kas no iepriekš minētā attiecas uz Jums, nelietojiet Starlix un pastāstiet to ārstam.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Diabēta slimniekiem dažkārt parādās simptomi, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs (to dēvē arī par hipoglikēmiju). Dažas zāles, tai skaitā arī Starlix, var izraisīt simptomus, kas liecina, ka asinīs ir zema cukura koncentrācija.

Ja Jums ir pazemināta cukura koncentrācija asinīs, Jums var būt reibonis, apreibumam līdzīgs stāvoklis, izsalkums, drebuļi vai citas pazīmes, kas uzskaitītas 4. punktā “Iespējamās blakusparādības”. Ja Jums attīstās kāds no šiem simptomiem, apēdiet vai iedzeriet kaut ko, kas satur cukuru, un pastāstiet to ārstam.

Dažiem cilvēkiem simptomi, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs, iespējami biežāk nekā citiem. Ievērojiet piesardzību, ja:

-Jūsu vecums pārsniedz 65 gadus;

-Jūs esat vāja barojuma;

-Jums ir vēl kāda slimība, kas var samazināt glikozes koncentrāciju asinīs (piemēram, samazināta hipofīzes vai virsnieru dziedzeru aktivitāte).

Ja jebkas no minētā attiecas uz Jums, cukura koncentrācija Jūsu asinīs ir jākontrolē daudz rūpīgāk.

Rūpīgi kontrolējiet pazīmes, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs. Īpaši būtiski tas ir:

-ja Jūsu fiziskā aktivitāte ir intensīvāka kā parasti;

-ja ir lietots alkohols.

Alkohols var traucēt cukura koncentrācijas asinīs kontroli, tādēļ par alkohola lietošanu Starlix lietošanas laikā Jums ir ieteicams konsultēties ar savu ārstu.

Pirms Starlix lietošanas konsultējieties ar ārstu

-ja zināt, ka Jums ir aknu slimība;

-ja Jums ir smaga nieru slimība;

-ja Jums ir problēmas ar zāļu vielmaiņu;

-ja Jums nepieciešama ķirurģiska operācija;

-ja Jums nesen ir bijis drudzis, ievainojums vai infekcija.

Var būt nepieciešams mainīt Jūsu ārstēšanas veidu.

Ja Jums ir laktozes (cukura veids) nepanesība, pirms Starlix lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Bērni un pusaudži

Bērniem un pusaudžiem (jaunākiem par 18 gadiem) Starlix lietot nav ieteicams, jo zāļu iedarbība šīs vecuma grupas pacientiem nav pētīta.

Citas zāles un Starlix

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Lietojot citas zāles, Jūsu nepieciešamība pēc Starlix var mainīties. Rezultātā cukura koncentrācija Jūsu asinīs var pieaugt vai samazināties.

Īpaši būtiski ir pateikt ārstam vai farmaceitam, ka lietojat:

-beta blokatorus vai AKE inhibitorus (angiotenzīnu konvertējošā enzīma darbības inhibitorus) (ko lieto, piemēram, augsta asinsspiediena ārstēšanai un noteiktu sirds slimību gadījumā);

-diurētiskos līdzekļus (lieto augsta asinsspiediena ārstēšanai);

-kortikosteroīdus, tādus kā prednizonu un kortizonu (lieto iekaisumu ārstēšanai);

-zāļu vielmaiņas procesu inhibitorus, kā flukonazolu (lieto sēnīšu infekciju ārstēšanai), gemfibrozilu (lieto, lai ārstētu dislipidēmiju) vai sulfīnpirazonu (lieto hroniskas podagras ārstēšanai);

-anaboliskos hormonus (piemēram, metandrostenolonu);

-asinszāles preparātus (augu izcelsmes zāles);

-somatropīnu (augšanas hormonu);

-somatostatīna analogus, tādus kā lanreotīds un oktreotīds (lieto akromegālijas ārstēšanai);

-rifampicīnu (lieto, piemēram, tuberkulozes ārstēšanai);

-fenitoīnu (lieto, piemēram, epilepsijas ārstēšanai).

Jūsu ārsts var mainīt šo zāļu devu.

Gados vecāki pacienti

Starlix ir atļauts lietot pacientiem pēc 65 gadu vecuma. Lai izvairītos no zemas cukura koncentrācijas asinīs, šiem pacientiem jāievēro īpaša piesardzība.

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Nelietojiet Starlix, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai ja to plānojat. Ja grūtniecība Jums iestājas terapijas laikā, iespējami drīz konsultējieties ar savu ārstu.

Starlix terapijas laikā bērnu ar krūti nebarojiet.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Jūsu spēja koncentrēties vai reaģēt var būt samazināta, ja Jums ir samazināta cukura koncentrācija asinīs (hipoglikēmija). Paturiet to prātā, ja Jūs vadiet transportlīdzekli vai apkalpojiet mehānismus, jo Jūs variet pakļaut sevi un citus riskam.

Jums būtu jāpaprasa ārsta ieteikums par transportlīdzekļu vadīšanu, ja Jums ir bieži hipoglikēmijas gadījumi vai ja Jūs nejūtat pirmās hipoglikēmijas pazīmes.

Starlix satur laktozi

Starlix tabletes satur laktozes monohidrātu. Ja ārsts Jūs informējis, ka Jums ir dažu cukuru nepanesība, pirms zāļu lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

3.Kā lietot Starlix

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Norijiet veselas tabletes, uzdzerot glāzi ūdens.

Cik daudz Starlix lietot

Parastā Starlix sākuma deva ir 60 mg trīs reizes dienā, lietojot tieši pirms katras galvenās ēdienreizes. Dažiem pacientiem var būt nepieciešama lielāka deva un Jūsu ārsts Jums izvēlēsies vispiemērotāko devu. Ieteicamā maksimālā deva 180 mg trīs reizes dienā, lietojot tieši pirms katras galvenās ēdienreizes.

Kad lietot Starlix

Lietojiet Starlix pirms ēdienreizēm. Tā darbība var būt aizkavēta, ja tas tiek lietots ēdienreižu laikā vai pēc tām.

Lietojiet Starlix pirms trijām galvenajām ēdienreizēm, parasti:

-vienu devu pirms brokastīm;

-vienu devu pirms pusdienām;

-vienu devu pirms vakariņām.

Starlix vislabāk ir lietot tieši pirms galvenās ēdienreizes, bet Jūs to varat darīt līdz pat 30 minūtēm pirms tam.

Nelietojiet Starlix, ja negatavojieties galvenajai ēdienreizei. Ja ēdienreize tiek izlaista, nākamo Starlix devu izlaidiet un pagaidiet līdz nākamajai ēdienreizei.

Lai gan diabēta ārstēšanai Jūs lietojat zāles, ir būtiski turpināt ievērot ārsta ieteikto diētu un/vai fiziskos vingrinājumus.

Cik ilgi Starlix jālieto

Turpiniet lietot Starlix, līdz Jūsu ārsts noteiks lietošanu pārtraukt.

Ja esat lietojis Starlix vairāk nekā noteikts

Ja nejauši ir lietots pārāk daudz tablešu, tūlīt konsultējieties ar ārstu. Ja novērojat simptomus, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs (uzskaitīti 4. sadaļā “Iespējamās blakusparādības”), apēdiet vai iedzeriet kaut ko, kas satur cukuru.

Ja Jums ir tāda sajūta, ka Jums var sākties spēcīga hipoglikēmiskā lēkme (kas var novest pie samaņas zuduma vai krampjiem), zvaniet neatliekamai medicīniskajai palīdzībai – vai pārliecinieties, ka kāds to izdarīs Jūsu vietā.

Ja esat aizmirsis lietot Starlix

Ja esat aizmirsis lietot tableti, pirms nākamās ēdienreizes vienkārši lietojiet nākamo. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Starlix terapijas uzraudzība

Jūsu ārsts var pārbaudīt Starlix daudzumu asinīs, ko Jūs regulāri lietojat. Nepieciešamības gadījumā viņš vai viņa Jums var veikt devas korekciju. Ja Jums ir kādi jautājumi par Starlix darbību vai par to, kāpēc Jums parakstītas šīs zāles, jautājiet savam ārstam.

4.Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Starlix izraisītās nevēlamās blakusparādības parasti ir vieglas vai vidēji smagas.

Ļoti bieži (var attīstīties vairāk nekā 1 no 10 cilvēkiem):

Šie ir simptomi, kas liecina par zemu cukura koncentrāciju asinīs (hipoglikēmija). Šīs parādības parasti ir vieglas un izpaužas kā:

svīšana;

reibonis;

drebuļi;

vājums;

izsalkums;

paātrinātas sirdsdarbības sajūta;

nogurums;

slikta dūša.

Šos simptomus var izraisīt arī uztura trūkums vai pārāk liela jebkura pašlaik lietota pretdiabēta līdzekļa deva. Ja Jums parādās simptomi, kas liecina par pārāk zemu cukura koncentrāciju asinīs, apēdiet vai iedzeriet kaut ko, kas satur cukuru.

Citas blakusparādības var būt šādas

Bieži (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, caureja, slikta dūša.

Retāk (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): vemšana.

Reti (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem): nedaudz patoloģiski aknu darbības izmeklējumu rezultāti, alerģiskas (paaugstinātas jutības) reakcijas, piemēram, izsitumi un nieze.

Ļoti reti (var attīstīties ne vairāk kā 1 no 10 000 cilvēkiem): čūlaini ādas izsitumi lūpu, acu un/vai mutes rajonā, ko atsevišķos gadījumos pavada galvassāpes, drudzis un/vai caureja.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.Kā uzglabāt Starlix

Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes pēc „Derīgs Līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Nelietot Starlix, ja iepakojums ir bojāts vai saspiests. Uzglabāt temperatūrā līdz 30 C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Starlix satur

-Aktīvā viela ir nateglinīds. Viena apvalkotā tablete satur 60, 120 vai 180 mg nateglinīda.

-Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, mikrokristāliska celuloze, povidons, kroskarmelozes nātrija sāls, magnija stearāts un bezūdens koloidālais silīcija dioksīds.

-Tablešu apvalks satur hipromelozi, titāna dioksīdu (E171), talku, makrogolu un sarkano (60 un 180 mg tabletes) vai dzelteno (120 mg tabletes) dzelzs oksīdu (E172).

Starlix ārējais izskats un iepakojums

Starlix 60 mg apvalkotās tabletes ir sārtas, apaļas tabletes ar apzīmējumu “STARLIX” vienā pusē un “60” otrā pusē.

Starlix 120 mg apvalkotās tabletes ir dzeltenas, ovālas tabletes ar apzīmējumu “STARLIX” vienā pusē un “120” otrā pusē.

Starlix 180 mg apvalkotās tabletes ir sarkanas, ovālas tabletes ar apzīmējumu “STARLIX” vienā pusē un “180” otrā pusē.

Katrs blisteriepakojums satur 12, 24, 30, 60, 84, 120 vai 360 tabletes. Visi iepakojuma lielumi vai devas Jūsu valstī var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Novartis Europharm Limited

Frimley Business Park

Camberley GU16 7SR

Lielbritānija

Ražotājs

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata – Napoli

Itālija

Lai iegūtu papildus informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Novartis Pharma N.V.

Novartis Pharma Services Inc.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Tel: +370 5 269 16 50

България

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharma N.V.

Тел.: +359 2 976 98 28

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Magyarország

Novartis s.r.o.

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel: +420 225 775 111

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Malta

Novartis Healthcare A/S

Novartis Pharma Services Inc.

Tlf: +45 39 16 84 00

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Nederland

Novartis Pharma GmbH

Novartis Pharma B.V.

Tel: +49 911 273 0

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Norge

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Norge AS

Tel: +372 66 30 810

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Österreich

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Novartis Pharma GmbH

Τηλ: +30 210 281 17 12

Tel: +43 1 86 6570

España

Polska

Novartis Farmacéutica, S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel: +34 93 306 42 00

Tel.: +48 22 375 4888

France

Portugal

Novartis Pharma S.A.S.

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

România

Novartis Hrvatska d.o.o.

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel. +385 1 6274 220

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Slovenija

Novartis Ireland Limited

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +353 1 260 12 55

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Novartis Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Suomi/Finland

Novartis Farma S.p.A.

Novartis Finland Oy

Tel: +39 02 96 54 1

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Sverige

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Sverige AB

Τηλ: +357 22 690 690

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

United Kingdom

Novartis Pharma Services Inc.

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +371 67 887 070

Tel: +44 1276 698370

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu

Komentārus

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Palīdzība
  • Get it on Google Play
  • Par
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    recepšu zāles uzskaitītas