Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Abilify Maintena (aripiprazole) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - N05AX12

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAbilify Maintena
Kodiċi ATCN05AX12
Sustanzaaripiprazole
ManifatturOtsuka Pharmaceutical Europe Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Kull kunjett fih 300 mg aripiprazole.

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Kull kunjett fih 400 mg aripiprazole.

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 300 mg aripiprazole.

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 400 mg aripiprazole.

Wara r-rikostituzzjoni kull ml ta’ suspensjoni fih 200 mg aripiprazole.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Trab: abjad għal offwajt

Solvent: soluzzjoni ċara

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Abilify Maintena hu indikat għal trattament ta’ manteniment ta’ skiżofrenija f’pazjenti adulti stabilizzati b’aripiprazole orali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Għal pazjenti li qatt ma ħadu aripiprazole, għandu jkun hemm tollerabilità b’aripiprazole orali qabel ma jinbeda trattament b’Abilify Maintena.

Id-doża rakkomandata tal-bidu u d-doża ta’ manteniment ta’ Abilify Maintena hi ta’ 400 mg.

It-titrazzjoni tad-doża ta’ dan il-prodott mediċinali mhix meħtieġa. Għandu jingħata darba fix-xahar bħala injezzjoni waħda (mhux aktar kmieni minn 26 jum wara l-injezzjoni ta’ qabel).

Wara l-ewwel injezzjoni, it-trattament b’aripiprazole orali ta’ 10 mg sa 20 mg għandu jissokta għal

14-il jum konsekuttiv sabiex tinżamm konċentrazzjoni terapewtika adattata ta’ aripiprazole waqt il-bidu tat-terapija.

Jekk ikun hemm reazzjonijiet avversi bid-doża ta’ 400 mg, għandu jiġi kkunsidrat tnaqqis tad-doża għal 300 mg darba fix-xahar.

Dożi li ma ttieħdux

 

 

Dożi li ma ttieħdux

Jekk it-2 jew it-3 doża ma

Azzjoni

ttieħdetx u ż-żmien mill-aħħar

 

injezzjoni hu:

 

> 4

ġimgħat u < 5 ġimgħat

L-injezzjoni għandha tingħata kemm jista’ jkun malajr u

 

 

mbagħad kompli bl-injezzjoni ta’ kull xahar skont l-iskeda.

> 5

ġimgħat

Aripiprazole orali konkomitanti għandu jerġa’ jinbeda għal

 

 

14-il jum mal-għoti tal-injezzjoni li jmiss u mbagħad kompli

 

 

bl-injezzjoni ta’ kull xahar skont l-iskeda.

Jekk ir-4 jew dożi sussegwenti ma

Azzjoni

jittieħdux (i.e., wara li jkun

 

inkiseb stat fiss) u ż-żmien

 

mill-aħħar injezzjoni hu:

 

> 4

ġimgħat u < 6 ġimgħat

L-injezzjoni għandha tingħata kemm jista’ jkun malajr u

 

 

mbagħad kompli bl-injezzjoni ta’ kull xahar skont l-iskeda.

> 6

ġimgħat

Aripiprazole orali konkomitanti għandu jerġa’ jinbeda għal

 

 

14-il jum bl-għoti tal-injezzjoni li jmiss u mbagħad kompli

 

 

bl-injezzjoni ta’ kull xahar skont l-iskeda.

Popolazzjonijiet speċjali

 

Anzjani

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Abilify Maintena fit-trattament ta’ skiżofrenija f’pazjenti ta’ 65 sena jew aktar ma ġewx determinati (ara sezzjoni 4.4).

Indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma hu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma hu meħtieġ għal pazjenti b’indeboliment tal-fwied ħafif jew moderat. F’pazjenti b’indeboliment tal-fwied sever, id-dejta disponibbli hija insuffiċjenti biex tistabbilixxi rakkomandazzjonijiet. F’dawn il-pazjenti li jeħtieġu attenzjoni fid-dożaġġ, il-formulazzjoni orali għandha tiġi ppreferuta (ara sezzjoni 5.2).

Metabolizzaturi dgħajfa magħrufa ta’ CYP2D6

F’pazjenti magħrufa li huma metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2D6, id-doża tal-bidu u ta’ manteniment għandha tkun 300 mg. Meta jintuża fl-istess waqt ma’ impedituri qawwija ta’ CYP3A4 id-doża għandha titnaqqas għal 200 mg (ara sezzjoni 4.5).

Aġġustamenti fid-doża minħabba interazzjonijiet

Aġġustamenti fid-doża għandhom isiru f’pazjenti li jkunu qed jieħdu impedituri qawwija ta’ CYP3A4 jew impedituri qawwija ta’ CYP2D6 fl-istess waqt għal aktar minn 14-il jum. Jekk l-impeditur ta’ CYP3A4 jew l-impeditur ta’ CYP2D6 jitneħħa, id-dożaġġ għandu mnejn ikun irid jiżdied għad-doża ta’ qabel (ara sezzjoni 4.5). F’każ ta’ reazzjonijiet avversi, minkejja l-aġġustamenti fid-doża ta’ Abilify Maintena, il-ħtieġa tal-użu konkomitanti ta’ impeditur ta’ CYP2D6 jew CYP3A4 għandu jiġi analizzat mill-ġdid.

L-użu konkomitanti ta’ indutturi ta’ CYP3A4 ma’ Abilify Maintena għandu jiġi evitat għal aktar minn 14-il jum peress li l-livelli ta’ aripiprazole fid-demm jonqsu u jistgħu jkunu taħt il-livelli effettivi (ara sezzjoni 4.5).

Aġġustamenti fid-doża ta’ Abilify Maintena f’pazjenti li fl-istess waqt qed jieħdu impedituri qawwija ta’ CYP2D6, impedituri qawwija ta’ CYP3A4, u/jew indutturi ta’ CYP3A4 għal aktar minn 14-il jum

 

Doża aġġustata

 

 

Pazjenti li qed jieħdu 400 mg ta’ Abilify Maintena

 

Impedituri qawwija ta’ CYP2D6 jew impedituri qawwija ta’ CYP3A4

300 mg

Impedituri qawwija ta’ CYP2D6 u impedituri qawwija ta’ CYP3A4

200 mg*

Indutturi ta’ CYP3A4

Evita l-użu

Pazjenti li qed jieħdu 300 mg ta’ Abilify Maintena

 

Impedituri qawwija ta’ CYP2D6 jew impedituri qawwija ta’ CYP3A4

200 mg*

Impedituri qawwija ta’ CYP2D6 u impedituri qawwija ta’ CYP3A4

160 mg*

Indutturi ta’ CYP3A4

Evita l-użu

*L-aġġustamenti fid-dożi ta’ 200 mg u 160 mg huma miksuba biss billi tuża Abilify Maintena trab u solvent għal suspensjoni għall- injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Abilify Maintena fi tfal u adolexxenti minn età ta’ 0-17-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Abilify Maintena huwa maħsub biss għall-użu ġol-muskoli u m’għandux jingħata ġol-vina jew taħt il-ġilda. Għandu jiġi mogħti biss minn professjonist fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

Abilify Maintena trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

Is-suspensjoni għandha tiġi injettata minnufih wara r-rikostituzzjoni imma tista’ tinżamm f’temperatura taħt il-25 °C għal mhux aktar minn 4 sigħat ġol-kunjett.

Abilify Maintena trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Is-suspensjoni għandha tiġi injettata minnufih wara r-rikostituzzjoni imma tista' tinżamm fis-siringa taħt il-25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn.

Is-suspensjoni għandha tiġi injettata bil-mod bħala injezzjoni waħda (id-dożi m’għandhomx jiġu maqsuma) ġol-muskolu gluteali jew deltojde. Wieħed għandu joqgħod attent sabiex l-injezzjoni ma tidħolx bi żvista ġo arterja jew vina.

Għoti fil-muskoli gluteali

Il-labra rrakkomandata għall-għoti gluteali għandha tkun labra ipodermika ta’ sigurtà ta’ 38 mm (pulzier u nofs), 22 gejġ; għal pazjenti obeżi (Indiċi tal-massa tal-ġisem (BMI) > 28 kg/m2), għandha tintuża labra ipodermika ta’ sigurtà ta’ 50 mm (2 pulzieri), 21 gejġ. L-injezzjonijiet gluteali għandhom jiġu alternati bejn iż-żewġ muskoli gluteali.

Għoti fil-muskoli tad-deltojdi

Il-labra rrakkomandata għall-għoti fid-deltojde għandha tkun labra ipodermika ta’ sigurtà ta’ 25 mm (pulzier), 23 gejġ; għal pazjenti obeżi, għandha tintuża labra ipodermika ta’ sigurtà ta’ 38 mm (pulzier u nofs), 22 gejġ. L-injezzjonijiet fid-deltojdi għandhom jiġi alternati bejn iż-żewġ muskoli deltojdi.

L-injezzjonijiet fid-deltojdi għandhom jiġu alternati bejn iż-żewġ muskoli deltojdi.

L-istruzzjonijiet kollha dwar l-użu u l-ġestjoni ta' Abilify Maintena huma pprovduti fil-fuljett ta' informazzjoni fil-pakkett (informazzjoni maħsuba għal professjonisti fil-kura tas-saħħa).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Waqt it-trattament ta’ kontra l-psikożi, il-kundizzjoni klinika tal-pazjent tista’ tieħu diversi ġranet jew xi ftit ġimgħat biex titjieb. Il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-qrib matul dan il-perijodu kollu.

Użu f’pazjenti li jinsabu fi stat ta’ aġitazzjoni akuta jew fi stat psikotiku sever

Abilify Maintena m’għandux jintuża sabiex jikkontrolla stati ta’ aġitazzjoni akuta jew stati psikotiċi severi meta jkun meħtieġ kontroll immedjat tas-sintomi.

Suwiċidalità

Il-fatt li sseħħ imġieba suwiċidali hija inerenti f’mard psikotiku, u f’xi każijiet ġiet irrapurtata kmieni wara l-bidu ta’ kura antipsikotika jew meta saret bidla fil-kura antipsikotika, inkluż trattament b’aripiprazole (ara sezzjoni 4.8). Għandu dejjem ikun hemm superviżjoni mill-qrib ta’ pazjenti li jkunu f’riskju għoli waqt trattament antipsikotiku.

Disturbi kardjovaskulari

Aripiprazole għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti magħrufa li għandhom mard kardjovaskulari (passat ta’ infart mijokardijaku jew mard iskemiku tal-qalb, insuffiċjenza tal-qalb, jew anormalitajiet ta’ trasmissjoni), mard ċerebrovaskulari, kondizzjonijiet li jippredisponu lill-pazjenti għall-pressjoni baxxa (deidratazzjoni, ipovolemija, u kura bi prodotti mediċinali għal kontra l-pressjoni għolja) jew pressjoni għolja, inkluża dik mgħaġġla jew mhux kontrollabbli. Każijiet ta’ tromboemboliżmu fil-vini (VTE – venous thromboembolism) ġew irrapportati bi prodotti mediċinali antipsikotiċi. Billi pazjenti kkurati b’mediċini antipsikotiċi ta’ spiss ikollhom diġà minn qabel fatturi ta’ riskju għal VTE, il-fatturi kollha possibbli ta’ riskju għal VTE għandhom jiġu identifikati qabel u matul il-kura b’aripiprazole u għandhom jittieħdu miżuri ta’ prevenzjoni (ara sezzjoni 4.8).

Titwil tal-QT

Fi provi kliniċi ta’ trattament b’aripiprazole orali, l-inċidenza ta’ titwil ta’ QT kienet komparabbli ma’ plaċebo. Aripiprazole għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li għandhom storja ta’ titwil ta’ QT fil-familja (ara sezzjoni 4.8).

Diskajneżja tardiva

Fi provi kliniċi li damu sena jew inqas, kien hemm rapporti mhux komuni li waqt it-trattament b’aripiprazole l-pazjent żviluppa diskajneżja. Jekk il-pazjent li qiegħed jieħu aripiprazole juri sinjali u sintomi ta’ diskajneżja tardiva, wieħed għandu jikkonsidra li jnaqqas id-doża jew iwaqqaf it-trattament (ara sezzjoni 4.8). Dawn is-sintomi jistgħu għal xi żmien imorru għall-agħar jew anke jibdew wara li jitwaqqaf it-trattament.

Sindrome Newroleptiku Malinn (NMS)

NMS huwa grupp ta’ sintomi li jista’ jwassal għall-mewt assoċjat ma’ prodotti mediċinali kontra l-psikożi. Fi provi kliniċi, ġew irrapportati xi każijiet rari ta’ NMS waqt it-trattament b’aripiprazole. Klinikament NMS jista’ juri deni għoli ħafna, ebusija fil-muskoli, bidla fl-istat mentali u evidenza ta’ instabilità tas-sistema awtonomika (polz jew pressjoni mhux regolari, qalb tħabbat iktar mis-soltu, għaraq, u qalb ma tħabbatx b’mod regolari). Sinjali oħra jistgħu jinkludu livelli ogħla ta’ creatine phosphokinase, mijoglobinurja (rabdomijolisi) u insuffiċjenza renali akuta. Madanakollu, creatine phosphokinase u rabdomijolisi, mhux neċessarjament f’rabta ma’ NMS, ġew rappurtati wkoll. Jekk il-pazjent juri sinjali u sintomi ta’ NMS, jew inkella jitlagħlu deni għoli mingħajr spjegazzjoni mingħajr sinjali kliniċi oħra ta’ NMS, wieħed għandu jwaqqaf il-prodotti mediċinali kollha ta’ kontra l-psikożi, inkluż aripiprazole (ara sezzjoni 4.8).

Konvulżjoni

Fi provi kliniċi, ġew irrappurtati xi każijiet mhux komuni ta’ konvulżjoni waqt it-trattament b’aripiprazole. Għalhekk, aripiprazole għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li għandhom storja ta’ disturbi ta’ konvulżjoni jew għandhom kundizzjonijiet li jkunu assoċjati ma’ konvulżjonijiet (ara sezzjoni 4.8).

Pazjenti anzjani bi psikosi relatata ma’ dimenzja

Żieda fl-imwiet

Fi tliet provi ta’ aripiprazole orali kkontrollati bi plaċebo f’pazjenti anzjani bi psikożi assoċjata mal-marda ta’ Alzheimer (n = 938; età medja: 82.4 snin; firxa: 56-99 sena), pazjenti kkurati b’aripiprazole kienu f’riskju akbar ta’ mewt meta mqabbla mal-plaċebo. Ir-rata ta’ mewt f’pazjenti trattati b’aripiprazole orali kienet ta’ 3.5 % meta mqabbla ma’ 1.7 % fil-grupp tal-plaċebo. Għalkemm il-kawżi tal-mewt kienu diversi, il-maġġoranza tal-imwiet dehru li kienu jew ta’ natura kardjovaskulari

(eż. falliment tal-qalb, mewt zoptu) jew infettiva (eż. pnewmonja) (ara sezzjoni 4.8).

Reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi

Fl-istess provi b’aripiprazole orali, reazzjonijiet ċerebrovaskulari avversi (eż. puplesija, attakk iskemiku temporanju), li jinkludu fatalitajiet, kienu rapportati f’pazjenti (età medja: 84 sena; firxa 78-88 sena). Globalment, 1.3 % ta’ pazjenti kkurati b’aripiprazole orali rrapportaw reazzjonijiet

ċerebrovaskulari avversi meta mqabbla ma’ 0.6 % ta’ pazjenti kkurati bi plaċebo f’dawn il-provi. Din id-differenza ma kenitx statistikament sinifikanti. Madankollu, f’waħda minn dawn il-provi, prova b’doża fissa, kien hemm konnessjoni sinifikanti ta’ rispons għad-doża għal reazzjonijiet avversi ċerebrovaskulari f’pazjenti kkurati b’aripiprazole (ara sezzjoni 4.8).

Aripiprazole mhux indikat għall-kura ta’ pazjenti bi psikożi marbuta ma’ dimenzja.

Ipergliċemija u dijabete mellitus

Ipergliċemija, f’xi każi gravi u assoċjata ma’ ketoaċidożi jew koma iperosmolari jew mewt, ġiet irrapurtata f’pazjenti kkurati b’mediċini antipsikotiċi mhux tipiċi, inkluż aripiprazole. Fatturi ta’ riskju li jistgħu jippredisponu pazjenti għal kumplikazzjonijiet severi jinkludu obeżità u passat ta’ dijabete fil-familja. Fi provi kliniċi b’aripiprazole, ma kienx hemm differenzi sinifikanti fir-rati ta’ inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ ipergliċemija (inkluż id-dijabete) jew fil-valuri tal-laboratorju ta’ gliċemija mhux normali meta mqabbla ma’ plaċebo. Stimi eżatti ta’ riskju għal reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ ipergliċemija f’pazjenti kkurati b’aripiprazole u b’mediċini antipsikotiċi oħra mhux tipiċi mhumiex disponibbli sabiex jiġu mqabbla. Pazjenti kkurati bi kwalunkwe prodott mediċinali antipsikotiku, li jinkludi aripiprazole, għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ ipergliċemija (bħal polidipsja, poliurja, polifaġja u dgħufija) u pazjenti b’dijabete mellitus jew fatturi ta’ riskju għal dijabete mellitus għandhom jiġu monitorjati regolarment f’każ ta’ kontroll ta’ glukosju li jmur għall-agħar (ara sezzjoni 4.8).

Sensittività eċċessiva

Reazzjonijet ta’ sensittivita eċċessiva, ikkaratterizzati b’sintomi allerġiċi, jistgħu jseħħu b’aripiprazole.

Żieda fil-piż

Iż-żieda fil-piż tidher b’mod komuni f’pazjenti skiżofreniċi minħabba l-użu ta’ antipsikotiċi magħrufa li jikkaġunaw żieda fil-piż, komorbiditajiet, stil ta’ ħajja mhux ikkontrollata sew u tista’ tikkaġuna komplikazzjonijiet severi. Iż-żieda fil-piż ġiet irrapportata wara t-tqegħid fis-suq fost pazjenti li ġew ordnati arpiprazole orali. Meta din tiġri, is-soltu tkun f’dawk b’fatturi ta’ riskju sinifikanti bħal passat ta’ dijabete, disturb tat-tirojde jew adenoma fil-glandola pitwitarja. Fi provi kliniċi, aripiprazole ma ntweriex li jqanqal żieda fil-piż rilevanti b’mod kliniku (ara sezzjoni 4.8).

Disfaġja

Dismotilità esofaġali u aspirazzjoni ġew assoċjati mal-użu tal-prodott mediċinali antipsikotiku, li jinkludi aripiprazole. Aripiprazole għandu jintuża b’attenzjoni f’pazjenti b’riskju ta’ pnewmonja minn aspirazzjoni.

Logħob patoloġiku tal-ażżard

Rapporti wara t-tqegħid fis-suq ta’ logħob tal-ażżard patoloġiku ġew irrappurtati fost pazjenti li ġew ordnati aripiprazole orali, irrispettivament jekk dawn il-pazjenti kellhomx storja ta’ logħob tal-ażżard fil-passat jew le. Pazjenti bi storja medika ta’ logħob tal-ażżard fil-passat jistgħu jkunu f’riskju akbar u għandhom jiġi mmonitorjati b’attenzjoni (ara sezzjoni 4.8).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju speċifiku ta’ interazzjoni b’Abilify Maintena. L-informazzjoni t’hawn taħt hija minn studji li saru b’aripiprazole orali.

Minħabba l-antagoniżmu tiegħu għar-riċettur adrenerġiku α1, aripiprazole għandu l-potenzjal li jkabbar l-effett ta’ ċerti prodotti mediċinali li jaġixxu kontra l-pressjoni għolja. Minħabba l-effetti prinċipali ta’ aripiprazole fuq is-CNS, għandha tintuża l-kawtela meta aripiprazole jingħata flimkien ma’ alkoħol jew prodotti mediċinali oħra tas-CNS b’reazzjonijiet avversi li huma komuni għat-tnejn bħal sedazzjoni (ara sezzjoni 4.8). Jekk aripiprazole jkun mogħti flimkien ma’ prodotti mediċinali magħrufa li jikkawżaw titwil ta’ QT jew żbilanċ elettrolitiku, għandha tintuża l-kawtela.

Possibbiltà li prodotti mediċinali oħra jaffettwaw aripiprazole

Aripiprazole jiġi metabolizzat b’ħafna rotot li jinvolvu l-enżimi CYP2D6 u CYP3A4 iżda mhux l-enżimi CYP1A. Għalhekk, m’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’dawk li jpejpu.

Quinidine u impedituri qawwija oħra ta’ CYP2D6

Fi prova klinika ta’ aripiprazole orali f’individwi f’saħħithom, impeditur qawwi ta’ CYP2D6

(quinidine) żied l-AUC ta’ aripiprazole b’107 % waqt li s-Cmax baqgħet ma nbidlitx. L-AUC u s-Cmax ta’ dehydro-aripiprazole, il-metabolit attiv, tnaqqset bi 32 % u 47 %, rispettivament. Impedituri qawwija oħra ta’ CYP2D6, bħal fluoxetine u paroxetine, jistgħu jkunu mistennija li jkollhom effetti bħal dawn u għalhekk tnaqqis fid-doża simili għandu jiġi applikat (ara sezzjoni 4.2).

Ketoconazole u impedituri qawwija oħra ta’ CYP3A4

Fi prova klinika b’aripiprazole orali f’individwi f’saħħithom, impeditur qawwi ta’ CYP3A4

(ketoconazole) żied l-AUC u s-Cmax ta’ aripiprazole b’63 % u 37 %, rispettivament. L-AUC u s-Cmax ta’ dehydro-aripiprazole żdiedu b’77 % u 43 % rispettivament. F’metabolizzaturi batuti ta’ CYP2D6, l-użu fl-istess waqt ta’ impedituri qawwija ta’ CYP3A4 jista’ jirriżulta f’konċentrazzjonijiet ogħla ta’ aripiprazole fil-plażma meta mqabbel ma’ dak ta’ metabolizzaturi estensivi ta’ CYP2D6 (ara sezzjoni 4.2). Meta jkun qed jitqies l-għoti ta’ aripiprazole flimkien ma’ ketoconazole jew impedituri

potenti oħra ta’ CYP3A4, il-benefiċċji li jista’ jkun hemm għandhom ikunu akbar mir-riskji li jista’ jkun hemm għall-pazjent. Impedituri qawwija oħra ta’ CYP3A4, bħal itraconazole u impedituri tal-protease ta’ HIV huma mistennija li jkollhom effetti simili u tnaqqis simili fid-doża għandu, għalhekk, jiġi applikat (ara sezzjoni 4.2). Mal-waqfien tal-impeditur ta’ CYP2D6 jew CYP3A4, id- dożaġġ ta’aripiprazole għandu jiżdied għad-doża ta’ qabel il-bidu tat-terapija konkomitanti. Meta impedituri dgħajfa ta’ CYP3A4 (eż., diltiazem) jew CYP2D6 (eż., escitalopram) jintużaw fl-istess waqt ma’ dan il-prodott mediċinali, jistgħu jkunu mistennija żidiet modesti fil-konċentrazzjonijiet ta’ aripiprazole fil-plażma.

Carbamazepine u indutturi oħra ta’ CYP3A4

Wara l-għoti fl-istess waqt ta’ carbamazepine, induttur qawwi ta’ CYP3A4, u aripiprazole orali lil pazjenti bi skiżofrenija jew disturb skiżoaffettiv, il-medji ġeometriċi tas-Cmax u l-AUC ta’ aripiprazole kienu 68 % u 73 % inqas, rispettivament, meta mqabbla ma’ meta aripiprazole orali

(30 mg) ġie mogħti waħdu. Hekk ukoll, għal dehydro-aripiprazole, il-medji ġeometriċi tas-Cmax u l-AUC wara l-għoti ma’ carbamazepine kienu 69 % u 71 % inqas, rispettivament, minn dawk ta’ wara l-kura b’aripiprazole orali waħdu. L-għoti flimkien ta’ Abilify Maintena u indutturi oħra ta’ CYP3A4 (bħal rifampicin, rifabutin, phentoin, phenobarbital, primidone, efavirenz, nevirapine u St. John’s Wort) jistgħu jkunu mistennija li jkollhom effetti simili. L-użu fl-istess waqt ta’ indutturi ta’ CYP3A4 ma’ Abilify Maintena għandu jiġi evitat minħabba li l-livelli ta’ aripiprazole fid-demm jonqsu u jistgħu jkunu taħt il-livelli effettivi.

Valproate u lithium

Meta valproate jew lithium ġew mogħtija fl-istess waqt ma’ aripiprazole, ma kien hemm l-ebda bidla sinifikanti b’mod kliniku fil-konċentrazzjonijiet ta’ aripiprazole, u għalhekk l-ebda aġġustament fid- doża ma huwa meħtieġ meta valproate jew lithium jingħataw ma’ Abilify Maintena.

Possibbiltà li aripiprazole jaffettwa prodotti mediċinali oħra

Fi studji kliniċi, dożi orali ta’ 10-30 mg/jum ta’ aripiprazole ma kellhomx effett sinifikanti fuq il-metaboliżmu ta’ sottostrati ta’ CYP2D6 (proporzjon ta’ dextromethorphan/3-methoxymorphinan), CYP2C9 (warfarin), CYP2C19 (omeprazole) u CYP3A4 (dextromethorphan). Ukoll, aripiprazole u dehydro- aripiprazole ma wrewx li jistgħu ibiddlu l-metaboliżmu medjat mis-CYP1A2 fi studji in vitro. Għalhekk, Abilify Maintena mhux probabbli li jikkaġuna interazzjonijiet klinikament importanti ma’ prodott mediċinali medjati minn dawn l-enzimi.

Meta aripiprazole ngħata fl-istess waqt ma’ lamotrigine, dextromethorphan, warfarin, omeprazole, escitalopram, jew venlafaxine, ma kien hemm l-ebda bidla klinikament importanti fil-konċentrazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti mediċinali. Għalhekk, l-ebda aġġustament fid-doża ta’ dawn il-prodotti mediċinali ma huwa meħtieġ meta jingħataw ma’ Abilify Maintena.

Sindromu ta’ serotonin

Każijiet ta’ sindromu ta’ serotonin ġew rappurtati f’pazjenti li kienu qed jieħdu aripiprazole, u sinjali u sintomi possibbli għal din il-kundizzjoni jistgħu jseħħu speċjalment f’każijiet ta’ użu flimkien ma’ prodotti mediċinali serotoġeniċi oħra, bħal SSRI/SNRI, jew ma’ prodotti mediċinali li huma magħrufa li jżidu l-konċentrazzjoniiet ta’ aripiprazole (ara sezzjoni 4.8).

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ma sarux studji xierqa u kkontrollati tajjeb, ta’ aripiprazole fin-nisa tqal. Anomaliji konġenitali kienu rrappurtati; madankollu, relazzjoni kawżali ma’ aripiprazole ma setgħetx tiġi stabbilita. Studji f’annimali ma setgħux jeskludu l-potenzjal ta’ tossiċità fl-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3). Pazjenti għandhom jingħataw parir biex javżaw lit-tabib tagħhom jekk jinqabdu tqal jew għandhom il-ħsieb li jinqabdu tqal waqt il-kura b’Abilify Maintena. Minħabba li mhemmx informazzjoni biżżejjed fuq is- sigurtà fil-bnedmin u mit-tħassib imqajjem minn studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali, dan il-prodott

mediċinali m’għandux jintuża fit-tqala jekk il-benefiċċju mistenni ma jiġġustifikax b’mod ċar ir-riskju li jista’ potenzjalment ikun hemm għall-fetu.

It-tobba għandhom ikunu konxji tal-karatteristiċi ta’ azzjoni fit-tul ta’ Abilify Maintena.

Trabi li għadhom kif twieldu li kienu esposti għal antipsikotiċi (li jinkludu aripiprazole) waqt it-tielet trimestru ta’ tqala huma f’riskju ta’ reazzjonijiet avversi li jinkludu sintomi ekstrapiramidali u/jew sintomi ta’ meta jitwaqqfu mediċini jew drogi li jivvizzjaw li jistgħu jvarjaw fis-severità u tul ta’ żmien wara t-twelid. Kien hemm rapporti ta’ aġitazzjoni, ipertonja, ipotonja, rogħda, ħedla, għejja respiratorja, jew disturb fil-mod kif jixorbu. Għaldaqstant, trabi li jkunu għadhom kif twieldu għandhom jiġu mmonitorjati b’attenzjoni (ara sezzjoni 4.8).

Treddigħ

Aripiprazole huwa eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Għandha tittieħed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigħ jew twaqqafx it-trattament b’Abilify Maintena, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament għall-mara.

Fertilità

Aripiprazole ma xekkilx il-fertilità abbażi ta’ dejta minn studji ta’ tossiċità riproduttiva.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Aripiprazole jista’ jkollu effett żgħir sa effett moderat fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni minħabba l-possibbiltà ta’ effetti fuq is-sistema nervuża u effetti viżwali, bħal sedazzjoni, ħedla, sinkope, vista mċajpra, diplopja (ara sezzjoni 4.8). Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ma jsuqux u ma jħaddmux magni sakemm is-suxxettibilità tagħhom għal dan il-prodott mediċinali tkun magħrufa.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi tal-mediċina (ADRs – Adverse Drug Reactions) osservati b’mod frekwenti rrapportati f’≥ 5 % tal-pazjenti f’żewġ provi kliniċi double-blind, fuq tul ta’ żmien, ta’ Abilify Maintena kienu żieda fil-piż (9.0 %), akatisja (7.9 %), nuqqas ta’ rqad (5.8 %), u uġigħ fis-sit tal-injezzjoni (5.1 %)

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

L-inċidenzi ta’ Reazzjonijiet Avversi tal-Mediċina (ADRs) assoċjati ma’ terapija b’aripiprazole huma miġbura f’tabella hawn taħt. It-tabella hi bbażata fuq każijiet avversi rrappurtati waqt provi kliniċi u/jew użu wara t-tqegħid fis-suq.

L-ADRs kollha huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u l-frekwenza; komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000

sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma preżentati skont is-serjetà tagħhom bl-aktar serji mniżżlin l-ewwel.

Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi rrappurtati waqt l-użu ta’ wara t-tqegħid fis-suq ma tistax tiġi stabbilita peress li dawn jiġu minn rapporti spontanji. Għaldaqstant, il-frekwenza ta’ dawn il-każijiet avversi hi kkwalifikata bħala “mhux magħruf”.

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Newtropenija

Lewkopenija

demm u tas-

 

Anemija

 

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

 

 

 

 

sistema

 

Tromboċitopenija

 

limfatika

 

Għadd imnaqqas ta’

 

 

 

newtrofili

 

 

 

Għadd imnaqqas ta’ ċelluli

 

 

 

bojod tad-demm

 

Disturbi fis-

 

Sensittività eċċessiva

Reazzjoni allerġika (eż.

sistema

 

 

reazzjoni anafilattika,

immuni

 

 

anġjoedima li tinkludi lsien

 

 

 

minfuħ, edima tal-ilsien, edima

 

 

 

tal-wiċċ, ħakk, jew urtikarja)

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Tnaqqis fil-prolactin fid-

Koma iperosmolari dijabetika

sistema

 

demm

Ketoaċidożi dijabetika

endokrinarja

 

Iperprolaktinemija

 

Disturbi

Żieda fil-piż

Ipergliċemija

Anoreksja

fil-metaboliż

Dijabete

Iperkolesterolemija

Iponatremija

mu u n-

mellitus

Iperinsulinemija

 

nutrizzjoni

Tnaqqis fil-piż

Iperlipidemija

 

 

 

Ipertrigliċeridemija

 

 

 

Disturb fl-aptit

 

Disturbi

Aġitazzjoni

Formazzjoni ta’ ħsieb biex

Twettiq ta’ suwiċidju

psikjatriċi

Ansjetà

jitwettaq suwiċidju

Attentat ta’ suwiċidju

 

Irrekwitezza

Disturb psikotiku

Logħob patoloġiku tal-ażżard

 

Nuqqas ta’ rqad

Alluċinazzjoni

Nervożità

 

 

Delużjoni

Aggressjoni

 

 

Ipersesswalita`

 

 

 

Reazzjoni ta’ paniku

 

 

 

Depressjoni

 

 

 

Emozzjonijiet instabbli

 

 

 

Apatija

 

 

 

Disforja

 

 

 

Disturb tal-irqad

 

 

 

Theżżiż tas-snien

 

 

 

Tnaqqis fil-ħajra sesswali

 

 

 

Burdata mibdula

 

Disturbi fis-

Disturb

Distonja

Sindromu newrolettiku malinn

sistema

ekstrapiramidali

Diskajneżja tardiva

Konvulżjoni gran mal Sindromu

nervuża

Akatisja

Parkinsoniżmu

tas-serotonin

 

Rogħda

Disturb taċ-ċaqlieq

Disturb fid-diskors

 

Diskajneżja

Iperattività psikomotorja

 

 

Sedazzjoni

Sindromu ta’ irrekwitezza

 

 

Ngħas

tar-riġlejn

 

 

Sturdament

Ebusija fil-moviment bħal ta’

 

 

Uġigħ ta’ ras

rota tal-ingranaġġ

 

 

 

Ipertonja

 

 

 

Bradikinesja

 

 

 

Tlegħib

 

 

 

Disgewżja

 

 

 

Parosmija

 

Disturbi

 

Kriżi ta’ dawrien tal-ballun

 

fl-għajnejn

 

tal-għajn

 

 

 

Vista mċajpra

 

 

 

Uġigħ fl-għajnejn

 

 

 

Diplopja

 

Disturbi

 

Ekstrasistoli ventrikulari

Mewt zoptu mingħajr

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

 

 

 

 

fil-qalb

 

Bradikardija

spjegazzjoni

 

 

Takikardija

Waqfien kardijaku

 

 

Tnaqqis fil-wisa’ tal-mewġa

Torsades de pointes Arritmiji

 

 

T tal-elettrokardjogramma

ventrikulari

 

 

Elettrokardjogramma

Titwil tal-QT

 

 

abnormali

 

 

 

Inverżjoni tal-mewġa T

 

 

 

tal-elettrokardjogramma

 

Disturbi

 

Pressjoni għolja

Sinkope

vaskulari

 

Pressjoni tad-demm baxxa

Tromboemboliżmu fil-vini (li

 

 

mal-waqqaf

jinkludi emboliżmu fil-pulmuni

 

 

Żieda fil-pressjoni tad-demm

u trombożi fil-vini tal-fond)

Disturbi

 

Sogħla

Spażmu orofarinġeali

respiratorji,

 

Sulluzzu

Laringospażmu

toraċiċi u

 

 

Pnewmonja minn aspirazzjoni

medjastinali

 

 

 

Disturbi

Ħalq xott

Mard ta’ rifluss

Pankreatite

gastrointestin

 

gastroesofageali

Disfaġja

ali

 

Dispepsja

 

 

 

Rimettar

 

 

 

Dijarea

 

 

 

Dardir

 

 

 

Uġigħ fil-parti ta’ fuq

 

 

 

tal-addome

 

 

 

Skonfort fl-addome

 

 

 

Stitikezza

 

 

 

Ippurgar ta’ spiss

 

 

 

Aktar tnixxija milli suppost

 

 

 

ta’ riq

 

Disturbi

 

Riżultat mhux normali tat-

Insuffiċjenza tal-fwied

fil-fwied u

 

test tal-funzjoni tal-fwied

Suffejra

fil-marrara

 

Żieda fl-enżimi tal-fwied

Epatite

 

 

Żieda fl-alanine

Żieda fl-alkaline phosphatase

 

 

aminotransferase

 

 

 

Żieda fil-gamma-glutamyl

 

 

 

transferase

 

 

 

Żieda fil-bilirubin tad-demm

 

 

 

Żieda fl-aspartate

 

 

 

aminotranferase

 

Disturbi

 

Alopeċja

Raxx

fil-ġilda u fit-

 

Akne

Reazzjoni ta’ sensittività għad-

tessuti ta’

 

Rosaċea

dawl

taħt il-ġilda

 

Ekżema

Iperidrosi

 

 

Ebusija tal-ġilda

 

Disturbi

Ebusija

Riġidità fil-muskoli

Rabdomijoliżi

muskolu-

muskoloskeletri

Spażmi fil-muskoli

 

skeletriċi u

ka

Kontrazzjoni fil-muskoli

 

tat-tessuti

 

Ġbid fil-muskoli

 

konnettivi

 

Mijalġja

 

 

 

Uġigħ fil-partijiet periferiċi

 

 

 

Artralġja

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

 

Tnaqqis fil-firxa ta’

 

 

 

moviment tal-ġog

 

 

 

Riġidità fl-għonq

 

 

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

 

 

 

 

 

 

Triżmus

 

Disturbi

 

Nefrolitijasi

Żamma tal-awrina, Inkontinenza

fil-kliewi u

 

Glikosurja

tal-awrina

fis-sistema

 

 

 

urinarja

 

 

 

Kondizzjoniji

 

 

Sindromu fit-trabi ta’ waqfien

et ta’ waqt it-

 

 

ta’ mediċini jew drogi li

tqala, il-ħlas u

 

 

jivvizzjaw (ara sezzjoni 4.6)

wara l-ħlas

 

 

 

Disturbi fis-

Impotenza

Galaktorrea

Prijapiżmu

sistema

 

Ġinekomastja

 

riproduttiva u

 

Sensittività fis-sider

 

fis-sider

 

Nixfa vulvovaġinali

 

Disturbi

Uġigħ fis-sit

Deni

Disturb fir-regolazzjoni tat-

ġenerali u

tal-injezzjoni

Astenja

temperatura (eż ipotermja, deni)

kondizzjonijie

Ebusija fis-sit

Disturb fil-pass tal-mixi

Uġigħ fis-sider

t ta' mnejn

tal-injezzjoni,

Skumdità fis-sider

Edima periferali

jingħata

Għeja

Reazzjoni fis-sit tal-

 

 

 

injezzjoni

 

 

 

Eritema fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Nefħa fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Skumdità fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Ħakk fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

Għatx

 

 

 

Indolenza

 

Investigazzjo

Żieda

Żieda fil-glukosju fid-demm

Varjazzjoni tal-glukosju fid-

nijiet

fil-creatine

Tnaqqis fil-glukosju fid-

demm

 

phosphokinase

demm

 

 

fid-demm

Żieda fl-emoglobina

 

 

 

glikosilata

 

 

 

Żieda fiċ-ċirkonferenza

 

 

 

tal-qadd

 

 

 

Tnaqqis fil-kolesterol fid-

 

 

 

demm

 

 

 

Tnaqqis fit-trigliċeridi fid-

 

 

 

demm

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni

Waqt il-fażijiet double-blind, ikkontrollati taż-żewġ provi fuq tul ta’ żmien, kienu osservati reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni; dawk li dehru kienu l-biċċa l-kbira minn ħfief sa moderati fil-qawwa tagħhom, u fiequ maż-żmien. Uġigħ fis-sit tal-injezzjoni (inċidenza ta’ 5.1 %), kellu bidu medjan f’jum 2, u dewmien medjan ta’ 4 tijiem.

Fi studju open label li qabbel il-bijodisponibilità ta’ Abilify Maintena mogħti ġol-muskolu deltojde jew gluteali, reazzjonijiet marbuta mas-sit tal-injezzjoni kienu aktar komuni fil-muskolu deltojde. Il-maġġoranza kienu ħfief u tjiebu meta tkomplew l-injezzjonijiet . Meta mqabbla ma’ studji fejn Abilify Maintena kien injettat fil-muskolu gluteali, uġigħ li baqa’ jseħħ fis-sit tal-injezzjoni kien aktar frekwenti fil-muskolu deltojde.

Lewkopenija

Newtropenija ġiet irrapportata fil-programm kliniku b’Abilify Maintena u b’mod tipiku bdiet madwar jum 16 wara l-ewwel injezzjoni, u damet medjan ta’ 18-il jum.

Sintomi ekstrapiramidali (EPS – Extrapyramidal Symptoms):

Fil-provi f’pazjenti stabbli bi skiżofrenija, Abilify Maintena kien assoċjat ma’ frekwenza ogħla ta’ sintomi EPS (18.4 %) minn trattament b’aripiprazole orali (11.7 %). Akatisja kienet l-aktar sintomu frekwenti osservat (8.2 %) u b’mod tipiku bdiet madwar jum 10 wara l-ewwel injezzjoni, u damet medjan ta’ 56 jum. Individwi b’akatisja b’mod tipiku rċevew mediċini antikolinerġiċi bħala trattament, prinċipalment benzatropine mesilate u trihexphenidyl. Inqas ta’ spiss sustanzi bħal propranolol u benzodiazepines (clonazepam u diazepam) ġew amministrati biex jikkontrollaw akatisja. Każijiet ta’ parkinsoniżmu segwew fil-frekwenza ta’ 6.9 % għal Abilify Maintena, 4.15 % tal-pilloliorali aripiprazole ta’ 10-30 mg u 3.0 % għal plaċebo, rispettivament).

Distonja

Effetti tal-klassi: Sintomi ta’ distonja, kontrazzjonijiet anormali fit-tul ta’ gruppi ta’ muskoli, jistgħu jseħħu f’individwi suxxettibbli matul l-ewwel ftit jiem ta’ kura. Sintomi distoniċi jinkludu spażmu tal-muskoli tal-għonq, li xi kultant jiżviluppa f’tagħfis fil-gerżuma, diffikultà biex tibla’, diffikultà biex tieħu n-nifs, u/jew l-ilsien joħroġ ’il barra. Filwaqt li dawn is-sintomi jistgħu jseħħu b’dożi baxxi, huma jseħħu bi frekwenza akbar u b’severità aktar qawwija bi prodotti mediċinali antipsikotiċi tal-ewwel ġenerazzjoni li għandhom qawwa akbar u b’dożi ogħla. Riskju għoli ta’ distonja akuta kien osservat fl-irġiel u fi gruppi ta’ età iżgħar.

Piż

Waqt il-fażi double-blind, ikkontrollata b’mod attiv tal-prova ta’ 38 ġimgħa, l-inċidenza ta’ żieda

fil-piż ta’ ≥ 7 % mil-linja bażi sal-aħħar viżta kienet ta’ 9.5 % għall-grupp ta’ Abilify Maintena u 11.7 % għall-grupp tal-pilloli orali ta’ aripiprazole ta’ 10-30 mg. L-inċidenza ta’ telf ta’ piż ta’ ≥ 7 % mil-linja bażi sal-aħħar viżta kienet ta’ 10.2 % għal pazjenti fuq Abilify Maintena u 4.5 % għall-pilloli orali ta’ aripiprazole ta’ 10-30 mg. Waqt il-fażi double-blind tal-prova ikkontrollata b’mod attiv fuq

tul ta’ żmien ta’ 52 ġimgħa, l-inċidenza ta’ żieda fil-piż ta’ ≥ 7 % mil-linja bażi sal-aħħar viżta kienet ta’ 6.4 % għall-grupp ta’ Abilify Maintena u 5.2 % għall-grupp tal-plaċebo. L-inċidenza ta’ telf ta’ piż ta’ ≥ 7 % mil-linja bażi sal-aħħar viżta kienet ta’ 6.4 % għal Abilify Maintena u 6.7 % għal plaċebo.

Matul it-trattament double-blind, il-bidla medja fil-piż tal-ġisem mil-linja bażi sal-aħħar viżta kienet ta’ −0.2 kg għal Abilify Maintena u −0.4 kg għall-plaċebo (p = 0.812).

Prolaktin

Fi provi kliniċi bl-indikazzjonijiet approvati u wara t-tqegħid fis-suq, ġew osservati kemm żieda u tnaqqis ta’ prolaktin fis-serum meta mqabbla mal-linja bażi b’aripiprazole (sezzjoni 5.1).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

L-ebda każijiet ta’ doża eċċessiva assoċjati ma’ reazzjonijiet avversi ma ġew irrappurtati fl-istudji kliniċi b’Abilify Maintena. Wieħed għandu joqgħod attent sabiex ma tingħatax injezzjoni ta’ dan il-prodott mediċinali ġo kanal tad-demm bi żvista. Wara kwalunkwe teħid ta’ doża eċċessiva/għoti ġol-vina bi żvista kkonfermat jew issuspettat, osservazzjoni mill-qrib tal-pazjent hija meħtieġa, u jekk jiżviluppaw kwalunkwe sinjal jew sintomu mediku possibbilment serju, hu meħtieġ monitoraġġ li għandu jinkludi monitoraġġ elettrokardjografiku kontinwu. Is-superviżjoni medika u l-monitoraġġ għandhom ikomplu sakemm il-pazjent jirkupra.

Simulazzjoni ta’ doża li tintreħa f’daqqa uriet li l-konċentrazzjoni medjana prevista ta’ aripiprazole tilħaq l-ogħla livell ta’ 4,500 ng/ml jew madwar 9 darbiet aktar mill-firxa terapewtika ta’ fuq. F’każ ta’ doża li tintreħa f’daqqa, konċentrazzjonijiet ta’ aripiprazole huma previsti li jonqsu malajr sal-limitu ta’ fuq tat-tieqa terapewtika wara madwar 3 ijiem. Mas-7 jum, il-konċentrazzjonijiet medjani ta’ aripiprazole ikomplu jonqsu għall-konċentrazzjonijiet wara li tingħata doża IM li tintreħa bil-mod

mingħajr l-ebda reħi ta’ doża f’daqqa. Filwaqt li doża eċċessiva hija inqas probabbli bi prodotti mediċinali parenterali milli bi prodotti mediċinali orali, informazzjoni ta’ referenza dwar doża eċċessiva ta’ aripiprazole mill-ħalq qed tiġi preżentata hawn taħt.

Sinjali u sintomi

Fi provi kliniċi u mill-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, doża eċċessiva akuta aċċidentali jew maħsuba ta’ aripiprazole waħdu kienet identifikata f’pazjenti adulti b’dożi stmati rapportati sa

1,260 mg (41 darba aktar mill-ogħla doża ta’ aripiprazole rakkomandata kuljum) mingħajr fatalitajiet. Is-sinjali u sintomi osservati li possibbilment huma medikament importanti kienu jinkludu letarġija, żieda fil-pressjoni, ħedla tan-ngħas, takikardija, dardir, rimettar u dijarea. Barra minn hekk, kien hemm rapporti ta’ doża eċċessiva aċċidentali ta’ aripiprazole waħdu (sa 195 mg) fi tfal mingħajr ebda fatalità. Is-sinjali u s-sintomi rrappurtati li possibbilment huma medikament serji kienu jinkludu ħedla tan-ngħas, telf temporanju mis-sensi u sintomi ekstrapiramidali.

Immaniġġjar ta’ doża eċċessiva

L-immaniġġar ta’ doża eċċessiva għandu jiffoka l-aktar fuq terapija ta’ sostenn, billi jinżamm il-pajp tan-nifs miftuħ, jkun hemm biżżejjed ossiġnu fid-demm u ventilazzjoni tajba, u mmaniġġjar tas- sintomi. Il-possibilità ta’ involviment ta’ diversi prodotti mediċinali għandha tiġi kkunsidrata. Għalhekk, monitoraġġ kardjovaskulari għandha tibda immedjatament u għandha tinkludi monitoraġġ elettrokardjografiku kontinwu biex jaqbad xi possibbiltà ta’ arritmija. Wara kwalunkwe doża eċċessiva ssuspettata jew ikkonfermata b’aripiprazole, il-pazjent għandu jiġi segwit mill-qrib mit-tobba u jiġi mmonitorjat sakemm il-pazjent jirkupra.

Emodijalisi

Għalkemm m’hemm l-ebda tagħrif fuq kif l-emodijaliżi jaħdem fit-trattament ta’ doża eċċessiva ta’ aripiprazole, l-emodijaliżi x’aktarx m’huwiex utli fl-immaniġġjar ta’ doża eċċessiva minħabba li aripiprazole huwa marbut b’mod qawwi mal-proteini tal-plażma.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Psikolettiċi, antipsikotiċi oħra, Kodiċi ATC: N05AX12

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Ġie propost li l-effikaċja ta’ aripiprazole fi skiżofrenija hija medjata minn kombinazzjoni ta’ agoniżmu parzjali f’riċetturi D2 ta’ dopamine u 5-HT1A ta’ serotonin u antaġoniżmu f’riċetturi 5-HT2A ta’ serotonin. Aripiprazole wera proprjetajiet antagonisti f’mudelli ta’ annimali ta’ attività dopaminerġika eċċessiva u proprjetajiet agonisti ta’ ipoattività dopaminerġika. Aripiprazole juri affinità qawwija għal irbit in vitro ma’ riċetturi D2 u D3 ta’ dopamine, 5-HT1A u 5-HT2A ta’ serotonin u għandu affinità moderata għal riċetturi D4 ta’ dopamine, 5-HT2C u 5-HT7 ta’ serotonin, alfa-1 adrenerġiċi u H1 tal-istamina. Aripiprazole wera wkoll affinità ta’ rbit moderat għas-sit ta’ teħid mill-ġdid ta’ serotonin u l-ebda affinità għal riċetturi kolinerġiċi muskariniċi. Interazzjoni ma’ riċetturi li mhumiex sottotipi ta’ dopamine u serotonin jistgħu jispjegaw xi wħud mill-effetti kliniċi l-oħra ta’ aripiprazole.

Dożi orali ta’ aripiprazole li jvarjaw minn 0.5 sa 30 mg li ġew amministrati darba kuljum lil individwi f’saħħithom għal ġimagħtejn ipproduċew tnaqqis marbut mad-doża fl-irbit ta’ 11C-raclopride, li huwa riċettur ligand ta’ D2/D3, mal-kawdat u l-putamen osservati permezz ta’ tomografija ta’ emissjonijiet ta’ positron.

Effikaċja klinika u sigurtà

Trattament ta’ manteniment għal skiżofrenija f’adulti

L-effikaċja ta’ Abilify Maintena fit-trattament ta’ manteniment ta’ pazjenti bi skiżofrenija ġiet stabbilita f’żewġ provi double-blind, fuq tul ta’ żmien, fejn il-pazjenti ntagħżlu b’mod każwali.

Il-prova ewlenija kienet prova ta’ 38 ġimgħa, double-blind u kkontrollata b’mod attiv fejn il-pazjenti ntgħażlu b’mod każwali, imfassla biex tistabbilixxi l-effikaċja, is-sigurtà u t-tollerabilità ta’ dan il-prodott mediċinali, mogħti bħala injezzjonijiet kull xahar meta mqabbel ma’ pilloli orali ta’ aripiprazole 10-30 mg li jittieħdu darba kuljum bħala trattament ta’ manteniment f’pazjenti adulti bi skiżofrenija. Din il-prova kienet tikkonsisti f’fażi ta’ skrinjar u 3 fażijiet ta’ trattament: Fażi ta’ Konverżjoni, Fażi ta’ Stabilizzazzjoni Orali, u Fażi Double-Blind, Ikkontrollata b’mod Attiv.

Sitt mija u tnejn u sittin pazjent eliġibbli għal Fażi Double-blind ikkontrollata b’mod Attiv ta’

38 ġimgħa kienu assenjati b’mod każwali fi proporzjon ta’ 2:2:1 għal trattament double-blind għal wieħed minn 3 gruppi ta’ trattament: 1) Abilify Maintena 2) id-doża ta’ stabilizzazzjoni ta’ aripiprazole orali ta’ 10-30 mg, jew 3) aripiprazole 50 mg/25 mg li Jiġi Injettat u Jaħdem fit-Tul. Id-doża ta’ 50 mg/25 mg ta’ aripiprazole li Jiġi Injettat u Jaħdem fit-Tul kienet inkluża bħala grupp ta’ aripiprazole b’doża baxxa sabiex tiġi ttestjata s-sensittività tal-assaġġ għad-disinn ta’ non-inferjorità.

Ir-riżultati ta’ analiżi tal-punt aħħari ta’ effikaċja prinċipali, il-proporzjon ta’ pazjenti stmati li jesperjenzaw rikaduta imminenti sa tmiem il-Ġimgħa 26 tal-Fażi Double-blind, ikkontrollata b’mod attiv, urew li Abilify Maintena 400 mg/300 mg ‘mhux inferjuri’ għal pilloli orali ta’ aripiprazole 10-30 mg. Ir-riżultati ta’ analiżi tal-punt aħħari ta’ effikaċja prinċipali, il-proporzjon ta’ pazjenti stmati li jesperjenzaw rikaduta imminenti sa tmiem il-Ġimgħa 26 tal-Fażi Double-blind, Ikkontrollata b’mod attiv, urew li Abilify Maintena 400 mg/300 mg huwa ‘mhux inferjuri’ għal pilloli orali ta’ aripiprazole

10-30 mg. Ir-rata ta’ rikaduta stmata sa tmiem il-Ġimgħa 26 kienet ta’ 7.12 % għal Abilify Maintena, u 7.76 % għal pilloli orali ta’ aripiprazole 10-30 mg, differenza ta’ −0.64 %.

Is-CI ta’ 95 % (5.26, 3.99) għad-differenza fil-proporzjon ta’ pazjenti stmati li jesperjenzaw rikaduta imminenti sa tmien il-Ġimgħa 26 kien jeskludi l-marġini ddefiniti minn qabel li ‘mhux inferjuri’,

11.5 %. Għalhekk, Abilify Maintena mhuwiex inferjuri għall-pilloli orali ta’ aripiprazole ta’ 10-30 mg.

Il-proporzjon ta’ pazjenti stmati li jesperjenzaw rikaduta imminenti sal-aħħar ta’ Ġimgħa 26 għal Abilify Maintena kien ta’ 7.12 %, li kien statistikament sinifikanti aktar baxx minn aripiprazole 50 mg/25 mg li Jiġi Injettat u Jaħdem fit-Tul (21.80 %; p = 0.0006). Għalhekk, is-superjorità ta’ Abilify Maintena fuq aripiprazole 50 mg/25 mg li Jiġi Injettat u Jaħdem fit-Tul kienet stabbilita u l-validità tad-disinn tal-prova kien ikkonfermat.

Il-kurvi ta’ Kaplan-Meier mill-ħin ta’ għażla b’mod każwali sar-rikaduta imminenti matul il-Fażi

Double-blind, Ikkontrollata b’mod attiv ta’ 38 ġimgħa, għal Abilify Maintena, aripiprazole orali

10-30 mg, u aripiprazole 50 mg/25 mg li Jiġi Injettat u Jaħdem fit-Tul huma murija f’Figura 1.

Figura 1 Plot Kaplan-Meier tal-Limitu tal-Prodott għaż-Żmien biex iseħħ Taħrix ta’ Sintomi Psikotiċi/Irkadar Imminenti

Irkadar

 

 

minn

 

1.0

 

 

IndividwiĦielsa

Imminenti

0.8

0.6

 

 

ta’

 

0.4

 

 

Proporzjon

 

0.2

 

 

 

 

0.0

IMD400/300 mg

ARIP 10-30 mg IMD 50/25 mg

Test Log -Rank

ARIP IMD 400/300 mgvs. ARIP 10-30mg:valur p0.9920

ARIP IMD 400/300 mg vs. ARIP IMD 50/25 mg: valur p < 0.0001

Għaddta’Individwi f’Riskju

ARIP IMD400/300 mg ARIP 10-30 mg

ARIP IMD50/25 mg

JiemminnGħażla Każwali

NOTA: ARIP IMD 400/300 mg = Abilify Maintena ARIP 10-30 mg = aripiprazole orali; ARIP IMD = IM depot 50/25 mg = Sustanza li

Tiġi Injettata u Taħdem fit-Tul

Barra minn hekk, il-fatt li Abilify Maintena mhux inferjuri meta mqabbel ma’ aripiprazole orali 10-30 mg hu sostnut mir-riżultati tal-analiżi tal-Iskala ta’ Sindrome Pożittiv u Negattiv għall-Iskiżofrenija (PANSS – Positive and Negative Syndrome Scale Score).

Tabella 1 Punteġġ Totali PANSS – Bidla mil-Linja Bażi sal-Ġimgħa 38 LOCF: Kampjun ta’ Effikaċja Każwali a, b

Punteġġ Totali PANSS – Bidla mil-Linja Bażi sa Ġimgħa 38-LOCF

Kampjun ta’ Effikaċja Każwali a, b

 

 

 

 

 

Abilify Maintena

Aripiprazole orali

Aripiprazole 50 mg/25 mg li Jiġi

 

400 mg/300 mg

10-30 mg/jum

Injettat u Jaħdem fit-Tul

 

(n = 263)

(n = 266)

(n = 131)

Linja bażi medja

57.9 (12.94)

56.6 (12.65)

56.1 (12.59)

(SD)

 

 

 

Bidla medja (SD)

-1.8 (10.49)

0.7 (11.60)

3.2 (14.45)

Valur-p

NA

0.0272

0.0002

a:Bidla negattiva fil-punteġġ tindika titjib.

b:Huma biss pazjenti li kellhom kemm linja bażi kif ukoll għall-anqas valur wieħed wara l-linja bażi li ġew inklużi. Il-valuri P kienu derivati minn tqabbil għal bidla mil-linja bażi fi ħdan l-analiżi tal-mudell ta’ kovarjanza bit-trattament bħala terminu u l-linja bażi bħala kovarjat.

It-tieni prova kienet prova ta’ 52 ġimgħa, double-blind, ta’ tiżmim, fejn il-pazjenti ntagħżlu b’mod każwali li saret fuq pazjenti adulti fl-Istati Uniti b’dijanjosi attwali ta’ skiżofrenija. Il-prova kienet tikkonsisti minn fażi ta’ skrinjar u 4 fażijiet ta’ trattament: Konverżjoni, Stabilizzazzjoni Orali, Stabilizzazzjoni fuq Abilify Maintena, u Fażi Double-blind, ikkontrollata bi Plaċebo. Pazjenti li ssodisfaw ir-rekwiżit ta’ stabilizzazzjoni orali fil-Fażi ta’ Stabilizzazzjoni Orali kienu assenjati biex jirċievu, b’mod single-blind, Abilify Maintena u bdew Fażi ta’ Stabilizzazzjoni fuq Abilify Maintena għal minimu ta’ 12-il ġimgħa u massimu ta’ 36 ġimgħa. Pazjenti eleġibbli għall-Fażi Double-blind, ikkontrollata bil-plaċebo kienu assenjati b’mod każwali fi proporzjon 2:1 għal trattament double-blind b’Abilify Maintena jew plaċebo rispettivament

L-analiżi ta’ effikaċja finali kienet tinkludi 403 pazjenti magħżula b’mod każwali u 80 każ ta’ taħrix ta’ sintomi psikotiċi/rkadar imminenti. Fil-grupp tal-plaċebo 39.6 % tal-pazjenti ipprogressaw għal rikaduta imminenti filwaqt li fil-grupp ta’ Abilify Maintena rikaduta seħħet f’10% tal-pazjenti; għalhekk pazjenti fil-grupp tal-plaċebo kellhom riskju ta’ 5.03 darba aktar li jesperjenzaw rikaduta imminenti.

Prolaktin

Fil-fażi double-blind ikkontrollata b’mod attiv tal-prova ta’ 38 ġimgħa, mil-linja bażi sal-aħħar viżta kien hemm tnaqqis medju fil-livelli ta’ prolactin fil-grupp ta’ Abilify Maintena (−0.33 mg/ml) meta mqabbel ma’ żieda medja fil-grupp ta’ pilloli orali ta’ aripiprazole ta’ 10-30 mg (0.79 ng/ml; p < 0.01). L-inċidenza ta’ pazjenti fuq Abilify Maintena b’livelli ta’ prolactin aktar minn darba ogħla mil-limitu ta’ fuq tal-firxa normali (ULN – upper limit of normal) fi kwalunkwe stima kienet ta’ 5.4 % meta mqabbla ma’ 3.5 % għall-pazjenti fuq pilloli orali ta’ aripiprazole ta’ 10-30 mg. Il-pazjenti rġiel ġeneralment kellhom inċidenza ogħla minn pazjenti nisa f’kull grupp ta’ kura.

Fil-fażi double-blind ikkontrollata bi plaċebo tal-prova ta’ 52 ġimgħa, mil-linja bażi sal-aħħar viżta kien hemm tnaqqis medju fil-livelli ta’ prolactin fil-grupp ta’ Abilify Maintena (−0.38 ng/ml) meta mqabbel ma' żieda medja fil-grupp tal-plaċebo (1.67 ng/ml). L-inċidenzi ta’ pazjenti fuq Abilify

Maintena b’livelli ta’ prolactin aktar minn darba ogħla mil-limitu ta’ fuq tal-firxa normali (ULN) kienu ta’ 1.9 % meta mqabbla ma’ 7.1 % għall-pazjenti fuq plaċebo.

Trattament akut għal skiżofrenja f'adulti

L-effikaċja ta' Abilify Maintena f'pazjenti adulti li rkadew bi skiżofrenja b'mod akut ġiet stabbilita fi prova każwali, double-blind, bil-plaċebo bħala kontroll, ta' terminu qasir (12-il ġimgħa) (n = 339). L-punt aħħari primarju (bidla fil-punteġġ totali ta' PANSS minn linja bażi sa ġimgħa 10) wera superjorità ta' Abilify Maintena (n = 167) fuq il-plaċebo (n = 172).

Bħall-Punteġġ Totali PANSS, kemm il-punteġġi tas-sottoskala pożittivi u negattivi ta' PANSS urew wkoll titjib (tnaqqis) mil-linja bażi maż-żmien.

Tabella 2 Punteġġ Totali PANSS – Bidla mil-Linja Bażi sal-Ġimgħa 10: Kampjun ta' Effikaċja Każwali

Punteġġ Totali PANSS – Bidla mil-Linja Bażi sal-Ġimgħa 10:

Kampjun ta' Effikaċja Każwali a

 

Abilify Maintena

Plaċebo

 

400 mg/300 mg

 

Linja bażi medja (SD)

102.4 (11.4)

103.4 (11.1)

 

n = 162

n = 167

Bidla medja f'LS (SE)

-26.8 (1.6)

-11.7 (1.6)

 

n = 99

n = 81

Valur-p

< 0.0001

 

Differenza fit-trattamentb (95 % CI)

-15.1 (-19.4, -10.8)

 

aId-dejta kienet analizzata permezz ta’ mudell imħallat ta' miżuri ripetuti (mixed model repeated measures, MMRM). L-analiżi kienet tinkludi individwi li kienu assenjati b’mod każwali għal trattament, li ngħataw tal-anqas injezzjoni waħda, li kellhom linja bażi u tal- anqas stima ta’ effikaċja waħda wara l-linja bażi).

bDifferenza (Abilify Maintena mingħajr plaċebo) fil-bidla tal-anqas kwadri medji (least squares mean change) mil-linja bażi.

Abilify Maintena wkoll wera titjib statistikament sinifikanti f'sintomi rappreżentati bil-punteġġ CGIS mil-linja bażi sa ġimgħa 10.

L-imġiba personali u soċjali kienu evalwati permezz tal-iskala ta’ Prestazzjoni Personali u Soċjali

(Personal and Social Performance scale, PSP). Il-PSP hi skala gradata u vvalidata minn tobba li tkejjel il-funzjonament personali u soċjali f'erba’ oqsma: attivitajiet soċjalment utli (eż. xogħol u studju), relazzjonijiet personali u soċjali, kura personali, u imġiba inkwetanti u aggressiva. Kien hemm differenza statistikament sinifikanti favur Abilify Maintena 400 mg/300 mg meta mqabbla ma’ plaċebo f'ġimgħa 10 (+7.1, p < 0.0001, 95 % CI: 4.1, 10.1 permezz tal-mudell ANCOVA (LOCF)).

Il-profil ta’ sigurtà kien konsistenti ma’ dak magħruf dwar Abilify Maintena. Madankollu, kien hemm differenzi minn dak li kien ġie osservat bl-użu ta’ manteniment fit-trattament ta’ skiżofrenja. Fi prova

każwali, double-blind, bil-plaċebo bħala kontroll ta’ terminu ta' żmien qasir (12-il ġimgħa) fuq individwi ttrattati b’Abilify Maintena 400 mg/300 mg is-sintomi li kellhom tal-anqas id-doppju tal- inċidenza tal-plaċebo kienu żieda fil-piż u akatisja. L-inċidenza ta’ żieda fil-piż ta’ ≥ 7 % mil-linja bażi sal-aħħar vista (ġimgħa 12) kienet 21.5 % għal Abilify Maintena meta mqabbel mat-8.5 % tal- grupp tal-plaċebo. Akatisija kienet l-aktar sintomu ta’ EPS osservat ta’ spiss (Abilify Maintena 11.4 % u grupp tal-plaċebo 3.5 %).

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini rrinunzjat għall-obbligu li jiġu ppreżentati r-riżultati tal-istudji b’Abilify Maintena f’kull sett tal-popolazzjoni pedjatrika fi skiżofrenija (ara sezzjoni 4.2).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta’ aripiprazole fiċ-ċirkolazzjoni sistemika jsir bil-mod u jieħu fit-tul wara l-għoti ta’ Abilify Maintena minħabba s-solubilità baxxa tal-partiċelli ta’ aripiprazole. Il-medja tal-half-life ta’ assorbiment ta’ Abilify Maintena hija ta’ 28 jum. L-assorbiment ta’ aripiprazole mill-formulazzjoni depot IM kien sħiħ meta mqabbel mal-formulazzjoni standard IM (rilaxx immedjat). Il-valuri Cmax aġġustati tad-doża għall-formulazzjoni depot kienu madwar 5 % ta’ Cmax mill-formulazzjoni standard. Wara doża waħda ta’ Abilify Maintena fil-muskolu deltojde jew gluteali, il-firxa ta’ assorbiment

(AUC) kienet simili fiż-żewġ siti ta’ injezzjoni, iżda r-rata ta’ assorbiment (Cmax) kienet ogħla wara amministrazzjoni ġol-muskolu deltojde. Wara dożi intramuskolari multipli, il-konċentrazzjonijiet ta’ aripiprazole fil-plażma għolew b’mod gradwali għal konċentrazzjoni massima fil-plażma f’medjan tmax ta’ sebat ijiem għall-muskolu gluteali u erbat ijiem għall-muskolu deltojde. Konċentrazzjonijiet fi stadju fiss għall-individwu normali kienu miksuba mar-raba’ doża fiż-żewġ siti li ngħataw. Żidiet li kienu inqas fi proporzjon mad-doża tal-konċentrazzjonijiet ta’ aripiprazole u dehydroaripiprazole u l-parametri tal-AUC huma osservati wara injezzjonijiet kull xahar ta’ Abilify Maintena ta’ 300 mg sa 400 mg.

Distribuzzjoni

Abbażi tar-riżultati minn provi wara għoti orali ta’ aripiprazole, aripiprazole jinfirex sew madwar il-ġisem kollu b’volum apparenti ta’ distribuzzjoni ta’ 4.9 L/kg, li jindika distribuzzjoni ekstravaskulari estensiva. F’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, aripiprazole u dehydro-aripiprazole jintrabtu iktar minn 99 % mal-proteini tas-serum, u jintrabtu l-aktar mal-albumina.

Bijotrasformazzjoni

Aripiprazole jiġi metabolizzat b’mod estensiv mill-fwied l-aktar bi tliet rotot ta’ bijotransformazzjoni: deidroġinazzjoni, idroksilazzjoni u N-dialkajlazzjoni. Abbażi ta’ studji in vitro, l-enzimi CYP3A4 u CYP2D6 huma responsabbli għal deidroġinazzjoni u idroksilazzjoni ta’ aripiprazole, u N- dialkajlazzjoni hija katalizzata minn CYP3A4. Aripiprazole huwa l-iżjed parti tal-prodott mediċinali li tinstab fiċ-ċirkolazzjoni sistemika. Wara diversi dożi mogħtija ta’ Abilify Maintena, dehydro- aripiprazole, il-metabolit attiv, jirrapreżenta madwar 29.1-32.5 % tal-AUC ta’ aripiprazole fil-plażma.

Eliminazzjoni

Wara għoti ta’ diversi dożi ta’ 400 mg jew 300 mg ta’ Abilify Maintena, il-half-life terminali medja ta’ eliminazzjoni ta’ aripiprazole kienet ta’ 46.5 jiem u 29.9 jiem rispettivament preżumibbilment minħabba kinetiċi limitati mir-rata ta’ assorbiment. Wara li ngħatat doża waħda mill-ħalq ta’ aripiprazole ittikkettata bis-[14C], bejn wieħed u ieħor 27 % tar-radjuattività li ngħatat inġabret mill-awrina u madwar 60 % mill-ippurgar. Inqas minn 1 % ta’ aripiprazole mhux mibdul tneħħa fl-awrina u bejn wieħed u ieħor 18 % inġabar mhux mibdul mill-ippurgar.

Farmakokinetika fi gruppi ta’ pazjenti speċjali

Metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2D6

Skont evalwazzjoni farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ Abilify Maintena, it-tneħħija totali ta’ aripiprazole mill-ġisem kienet ta’ 3.71 L/siegħa f’metabolizzaturi estensivi ta’ CYP2D6 u madwar 1.88 L/siegħa (madwar 50 % inqas) f’metabolizzaturi dgħajfa ta’ CYP2D6 (għal rakkomandazzjoni dwar id-doża, ara sezzjoni 4.2).

Anzjani

Wara l-għoti orali ta’ aripiprazole, ma kienx hemm differenzi fil-farmakokinetika ta’ aripiprazole bejn individwi anzjani f’saħħithom u individwi adulti iżgħar. Hekk ukoll, ma kien hemm l-ebda effett li seta’ jiġi nnutat tal-età f’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ Abilify Maintena f’pazjenti bi skiżofrenija.

Sess

Wara għoti orali ta’ aripiprazole, ma kienx hemm differenzi fil-farmakokinetika ta’ aripiprazole bejn individwi rġiel u nisa f’saħħithom. Hekk ukoll, is-sess ma kellu l-ebda effett klinikament rilevanti f’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ Abilify Maintena fi provi kliniċi f’pazjenti bi skiżofrenija.

Tipjip

Evalwazzjoni farmakokinetika tal-popolazzjoni ta’ aripiprazole orali ma rrivelat l-ebda prova ta’ effetti klinikament rilevanti minn tipjip fuq il-farmakokinetika ta’ aripiprazole.

Razza

Evalwazzjoni farmakokinetika tal-popolazzjoni ma wriet l-ebda evidenza ta’ differenza marbuta ma’ razza fuq il-farmakokinetika ta’ aripiprazole.

Indeboliment tal-kliewi

Fi studju b’doża waħda ta’ għoti orali ta’ aripiprazole, il-karatteristiċi farmakokinetiċi ta’ aripiprazole u dehydro-aripiprazole nstabu li huma simili f’pazjenti b’mard tal-kliewi sever meta mqabbel ma’ dak f’individwi żgħar f’saħħithom.

Indeboliment tal-fwied

Fi studju b’doża waħda ta’ għoti orali ta’ aripiprazole lil individwi bi gradi differenti ta’ ċirrożi tal-fwied (Klassijiet ta’ Child-Pugh A, B u Ċ) ma ntwera l-ebda effett sinifikanti ta’ indeboliment tal-fwied fuq il-farmakokinetika ta’ aripiprazole u dehydro-aripiprazole, iżda l-istudju kien jinkludi biss 3 pazjenti b’ċirrożi tal-fwied ta’ Klassi Ċ, li mhuwiex biżżejjed sabiex wieħed jagħmel konklużjonijiet fuq il-kapaċità metabolika tagħhom.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Il-profil tossikoloġiku għal aripiprazole mogħti b’injezzjoni ġol-muskoli lill-annimali f’esperimenti huwa ġeneralment simili għal dak li jidher wara l-għoti orali f’livelli kumparabbli tal-plażma. Madanakollu, b’injezzjoni ġol-muskoli deher rispons infjammatorju fis-sit tal-injezzjoni, li kien jikkonsisti f’infjammazzjoni granulomatuża, foci (mediċina depożitata), infiltrati ċellulari, edima (nefħa) u, fix-xadini, fibrosi. Dawn l-effetti irriżolvew bil-mod il-mod mal-waqfien tad-dożaġġ.

Tagħrif mhux kliniku dwar sigurtà għal aripiprazole mogħti b’mod orali bbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, riskju ta’ kanċer, tossiċità fuq ir-riproduzzjoni u l-iżvilupp.

Aripiprazole orali

Għal aripiprazole orali, effetti tossikoloġiċi sinifikanti kienu osservati biss b’dożi jew esponimenti li kienu suffiċjentement ogħla mill-massimu tad-doża jew tal-esponiment tal-bniedem, li jindika li dawn l-effetti kienu limitati jew ma kellhomx rilevanza għall-użu kliniku. Dawn kienu jinkludu: tossiċità adrenokortikali dipendenti mid-doża fil-firien wara 104 ġimgħat ta’ amministrazzjoni orali b’madwar

3 sa 10 darbiet il-medja tal-AUC fl-istat fiss tad-doża massima rakkomandata għall-bniedem u żieda

fil-karċinomi adrenokortikali u adenomi/karċinomi adrenokortiċi kkombinati f’firien nisa b’madwar

10 darbiet il-medja tal-AUC fl-istat fiss tad-doża massima rakkomandata għall-bniedem. L-ogħla esponiment mhux tumoriġeniku f’firien nisa kien madwar 7 darbiet aktar mill-esponiment tal-bniedem bid-doża rakkomandata.

Riżultat addizzjonali kien il-kolelitijasi bħala konsegwenza ta’ preċipitazzjoni ta’ konjugati tas-sulfat ta’ metaboliti hydroxy ta’ aripiprazole fil-bila ta’ xadini wara dożaġġ orali ripetut b’25 sa

125 mg/kg/jum jew madwar 16 sa 81 darba l-massimu tad-doża rrakkomandata għall-bniedem abbażi ta’ mg/m2.

Madanakollu, il-konċentrazzjonijiet tal-konjugati tas-sulfat ta’ hydroxy-aripiprazole fil-bila umana fl-ogħla doża proposta, 30 mg kuljum, ma kinux aktar minn 6 % tal-konċentrazzjonijiet tal-bila li nstabet fix-xadini fl-istudju ta’ 39 ġimgħa u huma inqas sew (6 %) mil-limiti ta’ solubilità tagħhom in vitro.

Fi studji b’dożi ripetuti f’firien u klieb żgħażagħ, il-profil tat-tossiċità ta’ aripiprazole kien komparabbli għal dak osservat f’annimali adulti, u ma kienx hemm evidenza ta’ newrotossiċità jew każijiet avversi fuq l-iżvilupp.

Abbażi ta’ riżultati ta’ serje sħiħa ta’ testijiet standard fuq l-effett tossiku fuq il-ġeni, ġie meqjus li aripiprazole ma kellux effett tossiku fuq il-ġeni. Aripiprazole ma’ naqqasx il-fertilità fi studji dwar tossiċità fuq is-sistema riproduttiva.

Tossiċità tal-iżvilupp, li tinkludi ossifikazzjoni mdewma fil-fetu u possibbiltà ta’ effetti teratoġeniċi dipendenti mid-doża, kienu osservati fil-firien f’dożi li jirriżultaw minn esponimenti sottoterapewtiċi (abbażi tal-AUC) u fil-fniek f’dożi li jirriżultaw f’esponimenti ta’ madwar 3 u 11-il darba il-medja tal-AUC fl-istat fiss bid-doża klinika massima rakkomandata. Effett tossiku fuq l-omm seħħ b’dożi simili għal dawk li jagħmlu effett tossiku fuq l-iżvilupp.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Carmellose sodium

Mannitol

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate

Sodium hydroxide

Solvent

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara r-rikostituzzjoni

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod

L-istabilità kimika u fiżika waqt l-użu intweriet għal 4 sigħat f’temperatura ta’ 25 °C. Mil-lat mikrobijoloġiku, ħlief meta l-metodu ta’ ftuħ/rikostituzzjoni jipprekludi r-riskju ta’ kontaminazzjoni minn mikrobi, il-prodott għandu jintuża minnufih.

Jekk ma jintużax minnufih, iż-żmien u l-kundizzjonijiet ta’ ħażna waqt l-użu huwa responsabbli għalihom l-utent. Ħawwad il-kunjett sew għal tal-anqas 60 sekonda sabiex tissospendi mill-ġdid qabel l-injezzjoni. Taħżinx is-suspensjoni rikostitwita fis-siringa.

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Jekk l-injezzjoni ma tingħatax minnufih wara r-rikostituzzjoni, is-siringa tista’ tinżamm f’temperatura taħt 25 °C għal mhux aktar minn sagħtejn. Ħallat is-siringa sew għal tal-anqas 20 sekonda sabiex terġa’ tagħmel is-suspensjoni mill-ġdid qabel l-injezzjoni jekk is-siringa tkun inżammet għal aktar minn 15-il-minuta.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tagħmlux fil-friża.

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett

Kunjett tal-ħġieġ tat-Tip I magħluq b’tapp tal-lastku llaminat u ssiġillat b’għatu tal-aluminju li jinfetaħ bis-saba’.

Solvent

Kunjett ta’ 2 ml tal-ħġieġ tat-Tip I magħluq b’tapp tal-lastku llaminat u ssiġillat b’għatu tal-aluminju li jinfetaħ bis-saba’.

Pakkett singolu

Kull pakkett singolu fih kunjett wieħed ta’ trab, kunjett ta’ 2 ml ta’ solvent, siringa luer lock waħda ta’

3 ml b’labra ipodermika ta’ sigurtà ta’ 38 mm (pulzier u nofs) 21 gejġ imwaħħla bil-lest, b’apparat ta’ protezzjoni għal-labra, siringa waħda li tintuża u tintrema ta’ 3 ml b’tarf luer lock, adapter wieħed għall-kunjett u tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà: labra waħda ta’ 25 mm (pulzier) 23 gejġ, waħda ta’ 38 mm (pulzier u nofs) 22 gejġ u waħda ta’ 50 mm (2 pulzieri)’ 21 gejġ.

Pakkett multiplu

Pakkett magħmul minn tliet pakketti singoli.

Siringa mimlija għal-lest

Siringa mimlija għal-lest tal-ħġieġ tat-tip 1 li fiha t-trab fil-kompartament ta’ quddiem u s-solvent fil- kompartament ta’ wara.

Pakkett singolu

Kull pakkett singolu fih siringa waħda mimlija għal-lest u tliet labar ipodermiċi ta’ sigurtà: labra waħda ta’ 25 mm (pulzier) 23 gejġ, waħda ta’ 38 mm (pulzier u nofs) 22 gejġ u waħda ta’ 50 mm (2 pulzieri)’ 21 gejġ.

Pakkett multiplu

Pakkett magħmul minn tliet pakketti singoli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

L-istruzzjonijiet kollha dwar l-użu u l-ġestjoni ta’ Abilify Maintena huma pprovduti fil-fuljett ta' informazzjoni fil-pakkett (informazzjoni maħsuba għal professjonisti fil-kura tas-saħħa).

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

Gallions, Wexham Springs, Framewood Road,

Wexham, SL3 6PJ - Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod EU/1/13/882/001

EU/1/13/882/003

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod EU/1/13/882/002

EU/1/13/882/004

Abilify Maintena 300 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

EU/1/13/882/005

EU/1/13/882/007

Abilify Maintena 400 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’siringa mimlija għal-lest

EU/1/13/882/006

EU/1/13/882/008

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 15 ta’ Novembru 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati