Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accofil (filgrastim) – Tikkettar - L03AA02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAccofil
Kodiċi ATCL03AA02
Sustanzafilgrastim
ManifatturAccord Healthcare Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Accofil 30 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni filgrastim

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa 0.5 ml fiha 30ta’ filgrastim (0.6mg/ml).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid, sodium hydroxide, sorbitol (E420), polysorbate 80, u ilma għall-injezzjonijiet.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml + 1 imselħa tal-alkoħol “5 siringi mimlija għal-lest b’0.5 ml + 5 imsielaħ tal-alkoħol” “3 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 3 imsielaħ tal-alkoħol”

“10 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 10 imsielaħ tal-alkoħol”

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Biex jintuża darba biss.

Uża għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

Iċċaqlaqx bis-saħħa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/946/001- 1siringa mimlija għal-lest

EU/1/14/946/002- 5 siringi mimlija għal-lest

EU/1/14/946/006 - 3 siringi mimlijin għal-lest

EU/1/14/946/009 - 10 siringi mimlijin għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Accofil 30 MU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra – Siringa mimlija għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra f’pakkett ta’ folji

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Accofil 30 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa 0.5 ml fiha 30 MUta’ filgrastim (0.6mg/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid, sodium hydroxide, sorbitol (E420), polysorbate 80, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml + 1 imselħa tal-alkoħol “3 siringi mimlija għal-lest b’0.5 ml + 3 imsielaħ tal-alkoħol” “5 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 5 imsielaħ tal-alkoħol”

“10 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 10 imsielaħ tal-alkoħol” “7 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 7 imsielaħ tal-alkoħol”

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Biex jintuża darba biss.

Uża għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

Iċċaqlaqx bis-saħħa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/946/005 - 1siringa mimlija għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/008 - 5 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra

EU/1/14/946/007 – 3 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/010 – 10 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/017 – 7siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Accofil 30 MU/0.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Accofil 30 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew għall-infużjoni filgrastim

SC/IV

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Accofil 48 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa 0.5 ml fiha 48 ta’ filgrastim (0.96mg/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid, sodium hydroxide, sorbitol (E420), polysorbate 80, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml + 1 imselħa tal-alkoħol “5 siringi mimlija għal-lest b’0.5 ml + 5 imsielaħ tal-alkoħol” “3 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 3 imsielaħ tal-alkoħol”

“10 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 10 imsielaħ tal-alkoħol”

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Biex jintuża darba biss.

Uża għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

Iċċaqlaqx bis-saħħa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unita

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/946/003- 1 siringa mimlija għal-lest

EU/1/14/946/004- 5 siringi mimlija għal-lest

EU/1/14/946/012- 3 siringi mimlijin għal-lest

EU/1/14/946/015 - 10 siringi mimlijin għal-lest

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Accofil 48 MU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ Barra – Siringa mimlija għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra f’pakkett ta’ folji

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Accofil 48 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni/infużjoni filgrastim

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa 0.5 ml fiha 48 MUta’ filgrastim (0.96mg/ml).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Acetic acid, sodium hydroxide, sorbitol (E420), polysorbate 80, u ilma għall-injezzjonijiet.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml + 1 imselħa tal-alkoħol “3 siringi mimlija għal-lest b’0.5 ml + 3 imsielaħ tal-alkoħol” “5 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 5 imsielaħ tal-alkoħol”

“10 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 10 imsielaħ tal-alkoħol” “7 siringi mimlijin għal-lest (0.5 ml) + 7 imsielaħ tal-alkoħol”

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Biex jintuża darba biss.

Uża għal taħt il-ġilda jew għal ġol-vini.

Iċċaqlaqx bis-saħħa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/946/011–1siringa mimlija għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/014 - 5 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra

EU/1/14/946/013 – 3 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/016 – 10 siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra EU/1/14/946/018 – 7siringi mimlijin għal-lest b’ilqugħ tas-sigurtà għal-labra

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Accofil 48 MU/0.5 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Accofil 48 MU/0.5 ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew għall-infużjoni filgrastim

SC/IV

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.5 ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati