Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actraphane (insulin human) – Tikkettar - A10AD01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaActraphane
Kodiċi ATCA10AD01
Sustanzainsulin human
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (KUNJETT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 40 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 40 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulina li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 1.4 mg),

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 ta’ 10 ml 5 kunjetti ta’ 10 ml

Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/001

kunjett

 

 

 

1 ta’ 10 ml

EU/1/02/229/002

5 kunjetti ta’ 10 ml

pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjett u mhumiex għal bejgħ bħala

EU/1/02/229/036

Pakkett multiplu: 5

kunjetti individwali

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 40

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 30 40 UI

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulina li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 ta’ 10 ml 5 kunjetti ta’ 10 ml

Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/003

kunjett 1 ta’ 10 ml

 

 

EU/1/02/229/004

5 kunjetti ta’ 10 ml

pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjett u mhumiex għal bejgħ bħala

EU/1/02/229/037

Pakkett multiplu: 5

kunjetti individwali

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 30 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 40 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 40 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulina li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 1.4 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett ta’ 1 x 10 ml. Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friż.

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/036

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 40

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulina li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide, hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

Kunjett ta’ 1 x 10 ml. Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/037

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulina li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skartoċċi

10 x 3 ml skartoċċi

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/011…skartoċċ 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/229/012 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/02/229/013 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 30 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 InnoLet 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UIta’ insulina umana (30 % bħala insulin li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest 5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest 10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

Il-labar mhumiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/030 Pinna 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/229/031 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/02/229/032 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 InnoLet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 30 InnoLet 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 30 FlexPen 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (30 % bħala insulin li tinħall u 70 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Il-labar mhumiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintremew wara l-użu u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/033 Pinna 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/229/034 5pinen ta’ 3 ml

EU/1/02/229/035 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 30 FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 30 FlexPen 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 40 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (40 % bħala insulina li tinħall u 60 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skartoċċi

10 x 3 ml skartoċċi

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/014…skartoċċ 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/229/015 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/02/229/016 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 40 Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 40 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actraphane 50 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ suspensjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (50 % bħala insulina li tinħall u 50 % bħala insulina isophane) (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, phenol, disodium phosphate dihydrate, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH, protamine sulfate u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml skartoċċ

5 x 3 ml skartoċċi

10 x 3 ml skartoċċi

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Erġa’ ifforma suspensjoni skont l-istruzzjonijiet

Uża biss is-suspensjoni li reġgħet ġiet ifformata jekk hi bajda u opaka b’mod uniformi Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/229/017…skartoċċ 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/229/018 5 skartoċċi ta’ 3 ml

EU/1/02/229/019 10 skartoċċi ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actraphane 50 Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actraphane 50 Penfill 100 UI/ml

Suspensjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati