Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Actrapid (human insulin) – Tikkettar - A10AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaActrapid
Kodiċi ATCA10AB01
Sustanzahuman insulin
ManifatturNovo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (KUNJETT)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 40 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 40 UI ta’ insulina umana

(ekwivalenti għal 1.4 mg),

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 ta’ 10 ml

5 kunjetti ta’ 10 ml

Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/001 kunjett 1 ta’ 10 ml EU/1/02/230/002 5 kunjetti ta’ 10 ml

EU/1/02/230/016 Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjett u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid 40

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actrapid 40 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6.OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 UI ta’ insulina umana

(ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett 1 ta’ 10 ml

5 kunjetti ta’ 10 ml

Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett ta’ 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/003

kunjett 1 ta’ 10 ml

 

 

EU/1/02/230/004

5 kunjetti ta’ 10 ml

pakketti ta’ 1 x 10 ml kunjett u mhumiex għal bejgħ bħala

EU/1/02/230/017

Pakkett multiplu: 5

kunjetti individwali

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actrapid 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 40 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 400 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 40 UI ta’ insulina umana

(ekwivalenti għal 1.4 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett ta’ 1 x 10 ml. Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfa.

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 4 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid 40

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI (KUNJETT)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Kunjett fih 10 ml ekwivalenti għal 1,000 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 UI ta’ insulina umana

(ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett ta’ 1 x 10 ml. Pakkett multiplu: 5 pakketti ta’ kunjett 1 x 10 ml u mhumiex għal bejgħ bħala kunjetti individwali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda jew minn ġol-vini

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-uż.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu: Aħżen taħt 25°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Wara kull injezzjoni armi l-labra u s-siringa

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid 100

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid Penfill 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Skartoċċ fih 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ

Skartoċċ 1 ta’ 3 ml 5 skrataċ ta’ 3 ml 10 skrataċ x 3 ml

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJIET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur

Għall-użu minn persuna waħda biss

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/005 skartoċċ 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/230/006 5 skrataċ ta’ 3 ml

EU/1/02/230/007 10 skrataċ ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid Penfill

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA (SKARTOĊĊ. Penfill)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actrapid Penfill 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid InnoLet 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

Il-labar mhumiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/010

pinna 1 ta’ 3 ml

 

EU/1/02/230/011

5 pinen ta’ 3 ml

 

EU/1/02/230/012

10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid InnoLet

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST, InnoLet)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actrapid InnoLet 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Actrapid FlexPen 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Insulina umana

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA ATTIVA

Pinna mimlija għal-lest fiha 3 ml ekwivalenti għal 300 UI. Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 UI ta’ insulina umana (ekwivalenti għal 3.5 mg),

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

zinc chloride, glycerol, metacresol, sodium hydroxide/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH u ilma għall-injezzjonijiet

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

1 x 3 ml pinna mimlija għal-lest

5 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

10 x 3 ml pinen mimlijin għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu

Il-labar mhumiex inklużi

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Uża biss soluzzjonijiet ċari u bla kulur Għall-użu minn persuna waħda biss

Magħmul biex jintuża ma’ labar NovoFine jew NovoTwist li jintużaw darba biss u li għandhom tul ta’ mhux iżjed minn 8 mm

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

Waqt l-użu jew meta jinġarr għal li jista’ jinqala’: Uża fi żmien 6 ġimgħat

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Qabel ma jinfetaħ: Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża

Waqt l-użu:. Aħżen taħt 30°C. Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża Żomm l-għatu fuq il-pinna sabiex tilqa' mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-labra wara kull injezzjoni

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Id-Danimarka

12. NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/230/013 pinna 1 ta’ 3 ml

EU/1/02/230/014 5 pinen ta’ 3 ml

EU/1/02/230/015 10 pinen ta’ 3 ml

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Actrapid FlexPen

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-PINNA (PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST. FlexPen)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Actrapid FlexPen 100 UI/ml

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Insulina umana

Minn taħt il-ġilda

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS/

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

3 ml

6. OĦRAJN

Novo Nordisk A/S

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati