Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adasuve (loxapine) – Tikkettar - N05AH01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAdasuve
Kodiċi ATCN05AH01
Sustanzaloxapine
ManifatturFerrer Internacional s.a.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ADASUVE 4.5 mg trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel loxapine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull inalatur jagħti 4.5 mg loxapine.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

Inalatur 1 ta’ doża waħda

5 inalaturi ta’ doża waħda

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu biex jittieħed man-nifs

Għal użu ta’ darba biss

Dan il-prodott ġie ppakkjat f’pawċ issiġillat u għandu jibqa’ fil-pawċ sakemm ikun lest biex jintuża

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pawċ oriġinali sakemm ikun lest għall-użu sabiex tipproteġi mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu r-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQI

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/823/001 (5 inalaturi ta’ doża waħda)

EU/1/13/823/003 (Inalatur 1 ta’ doża waħda)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

PAWĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ADASUVE 4.5 mg trab li jittieħed man-nifs loxapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull inalatur jagħti 4.5 mg loxapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs

Inalatur wieħed ta’ doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Istruzzjonijiet għall-użu ġewwa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Tiftħax il-pawċ qabel ma tkun lest/a għall-użu

Użu biex jittieħed man-nifs

Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra l-5 passi li ġejjin qabel tagħti ADASUVE lil pazjent:

1. Iftaħ il-pawċ. Tiftaħx il-pawċ qabel ma tkun se tużah.

Ċarrat il-pawċ tal-fojl u neħħi l-inalatur mill-pakkett.

2. Iġbed

it-tab. Iġbed bis-saħħa t-tab tal-plastik minn wara tal-inalatur. Meta jixgħel id-dawl aħdar, dan ikun jindika li l-inalatur huwa lest għall-użu.

Uża fi żmien 15-il minuta wara li tkun neħħejt it-tab (jew sakemm jintefa d-dawl aħdar) sabiex tipprevjeni d-diżattivazzjoni awtomatika tal-inalatur.

Agħti struzzjonijiet lill-pazjent biex:

3. Jonfoħ ’il barra.

Żomm l-inalatur ’il bogħod mill-ħalq u ħu nifs qawwi ’l barra biex tbattal il-pulmuni.

4. Jiġbed ’il ġewwa.

Iġbed ’il ġewwa permezz tal-biċċa tal-ħalq b’nifs fil-fond kostanti.

IMPORTANTI: Iċċekkja li d-dawl aħdar jintefa wara li l-pazjent jieħu n-nifs.

5. Iżomm

in-nifs. Neħħi l-biċċa tal-ħalq mill-ħalq u żżomm għal ftit ħin in-nifs.

NOTA: Jekk wara li l-pazjent jieħu n-nifs id-dawl aħdar jibqa’ mixgħul, agħti struzzjonijiet lill- pazjent biex jirrepeti l-passi 3 sa 5.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tużax f’pazjenti li jbatu bl-ażżma jew COPD jew b’sintomi respiratorji akuti

Bronkodilatur beta-agonista li jaġixxi malajr għandu jkun disponibbli għal kura ta’ bronkospażmu possibbli.

Il-pazjenti għandhom jiġu osservati matul l-ewwel siegħa wara kull doża għal sinjali u sintomi ta’ bronkospażmu.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pawċ oriġinali sakemm ikun lest għall-użu sabiex tipproteġi mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/823/001 (5 inalaturi ta’ doża waħda)

EU/1/13/823/003 (Inalatur 1 ta’ doża waħda)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QOXRA TAL-APPARAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ADASUVE 4.5 mg trab li jittieħed man-nifs loxapine

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

4.5 mg

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ADASUVE 9.1 mg trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel loxapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull inalatur jagħti 9.1 mg loxapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs, lest minn qabel

Inalatur 1 ta’ doża waħda

5 inalaturi ta’ doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu biex jittieħed man-nifs

Għal użu ta’ darba biss

Dan il-prodott ġie ppakkjat f’pawċ issiġillat u għandu jibqa’ fil-pawċ sakemm ikun lest biex jintuża

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pawċ oriġinali sakemm ikun lest għall-użu sabiex tipproteġi mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu r-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQI

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/823/002 (5 inalaturi ta’ doża waħda)

EU/1/13/823/004 (Inalatur 1 ta’ doża waħda)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

PAWĊ

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

ADASUVE 9.1 mg trab li jittieħed man-nifs loxapine

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull inalatur jagħti 9.1 mg loxapine.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab li jittieħed man-nifs

Inalatur wieħed ta’ doża waħda

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Istruzzjonijiet għall-użu ġewwa

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Tiftħax il-pawċ qabel ma tkun lest/a għall-użu

Użu biex jittieħed man-nifs

Istruzzjonijiet għall-użu

Aqra l-5 passi li ġejjin qabel tagħti ADASUVE lil pazjent:

1. Iftaħ il-pawċ. Tiftaħx il-pawċ qabel ma tkun se tużah.

Ċarrat il-pawċ tal-fojl u neħħi l-inalatur mill-pakkett.

2. Iġbed it-tab. Iġbed bis-saħħa t-tab tal-plastik minn wara tal-inalatur. Meta jixgħel id-dawl aħdar, dan ikun jindika li l-inalatur huwa lest għall-użu.

Uża fi żmien 15-il minuta wara li tkun neħħejt it-tab (jew sakemm jintefa d-dawl aħdar) sabiex tipprevjeni d-diżattivazzjoni awtomatika tal-inalatur.

Agħti struzzjonijiet lill-pazjent biex:

3. Jonfoħ ’il barra. Żomm l-inalatur ’il bogħod mill-ħalq u ħu nifs qawwi ’l barra biex tbattal il-pulmuni.

4. Jiġbed ’il ġewwa. Iġbed ’il ġewwa permezz tal-biċċa tal-ħalq b’nifs fil-fond kostanti.

IMPORTANTI: Iċċekkja li d-dawl aħdar jintefa wara li l-pazjent jieħu n-nifs.

5. Iżomm in-nifs. Neħħi l-biċċa tal-ħalq mill-ħalq u żżomm għal ftit ħin in-nifs.

NOTA: Jekk wara li l-pazjent jieħu n-nifs id-dawl aħdar jibqa’ mixgħul, agħti struzzjonijiet lill- pazjent biex jirrepeti l-passi 3 sa 5.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tużax f’pazjenti li jbatu bl-ażżma jew COPD jew b’sintomi respiratorji akuti

Bronkodilatur beta-agonista li jaġixxi malajr għandu jkun disponibbli għal kura ta’ bronkospażmu possibbli.

Il-pazjenti għandhom jiġu osservati matul l-ewwel siegħa wara kull doża għal sinjali u sintomi ta’ bronkospażmu.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pawċ oriġinali sakemm ikun lest għall-użu sabiex tipproteġi mid-dawl u mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema skont ir-rekwiżiti lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

Ferrer Internacional, S.A.

Gran Vía Carlos III, 94

08028- Barcelona

Spanja

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/823/002 (5 inalaturi ta’ doża waħda)

EU/1/13/823/004 (Inalatur 1 ta’ doża waħda)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QOXRA TAL-APPARAT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

ADASUVE 9.1 mg trab li jittieħed man-nifs loxapine

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

9.1 mg

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati