Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals) (split influenza virus, inactivated,...) – Fuljett ta’ tagħrif - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAdjupanrix (Pandemic influenza vaccine (H5N1) (split virion, inactivated, adjuvanted) GlaxoSmithKline Biologicals)
Kodiċi ATCJ07BB02
Sustanzasplit influenza virus, inactivated, containing antigen: A/VietNam/1194/2004 (H5N1) like strain used (NIBRG-14)
ManifatturGlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Adjupanrix suspensjoni u emulsjoni għal emulsjoni għall-injezzjoni

Vaċċin ta’ l-influwanza pandemika (H5N1) (virion maqsum, inattivat, stimulat)

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tirċievi dan il-vaċċin peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew l-infermier tiegħek.

-Dan il-vaċċin ingħata lilek biss. M’għandekx tgħaddih lil persuni oħra.

-Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

X’fih dan il-fuljett:

1.X’inhu Adjupanrix u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Adjupanrix

3.Kif għandek tieħu Adjupanrix

4.Effetti sekondarji possibbli

5.Kif taħżen Adjupanrix

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X’inhu Adjupanrix u għalxiex jintuża

X’inhu Adjupanrix u għalxiex jintuża

Adjupanrix huwa vaċċin għall-użu fl-adulti minn 18-il sena biex jilqa’ kontra l-influwenza pandemika.

L-influwenza pandemika hija tip ta’ influwenza li sseħħ f’intervalli li jvarjaw minn taħt għaxar snin għal ħafna akar perjodi ta’ għaxar snin. Tinfirex malajr madwar id-dinja. Is-sinjali ta’ l-influwenza pandemika huma simili għal dawk ta’ l-influwenza normali imma jistgħu jkunu aktar serji.

Kif jaħdem Adjupanrix

Meta persuna tingħata l-vaċċin, is-sistema ta’ difiża naturali tal-ġisem (sistema immuni) tipproduċi protezzjoni għaliha nnifisha (antikorpi) kontra l-marda. L-ebda wieħed mill-ingredjenti ma jista’ jikkawża l-influwenza.

Bħal vaċċini l-oħra kollha, Adjupanrix jista’ ma jipproteġix kompletament lill-persuni kollha li jkunu mlaqqma.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu Adjupanrix

Adjupanrix m’għandux jingħata

Jekk xi darba kellek reazzjoni allerġika f’daqqa waħda li tkun ta’ periklu għal-ħajja għal kwalunkwe ingredjent ta’ dan il-vaċċin (elenkati f’sezzjoni 6), jew għal xi sustanza oħra li tista’ tkun preżenti f’ammonti żgħar ħafna, bħal: proteina tal-bajd u tat-tiġieġ, ovalbumin, formaldehyde, gentamycin sulphate (antibiotiku) jew sodium deoxycholate.

-Sinjali ta’ reazzjoni allerġika jistgħu jinkludu raxx tal-ġilda b’ħakk, qtugħ ta’ nifs u nefħa fil-wiċċ jew fl-ilsien.

-Madankollu, f’sitwazzjoni pandemika, xorta għandu mnejn tingħata t-tilqima. Dan iseħħ biss jekk ikun hemm disponibbli kura medika immedjata f’każ li jkollok reazzjoni allerġika.

Tiħux Adjupanrix jekk xi wieħed minn dawn japplika għalik.

Jekk m’intix ċert kellem lit-tabib jew lill- infermier tiegħek qabel tieħu din it-tilqima.

Twissijiet u prekawzjonijiet:

Kellem lit-tabib jew l-infermier tiegħek qabel tingħata Adjupanrix

jekk qatt kellek reazzjoni allerġika minbarra reazzjoni allerġika f’daqqa waħda li tkun ta’ periklu għall-ħajja għal kwalunkwe ingredjent ta’ Adjupanrix (elenkati f’sezzjoni 6) jew għal thiomersal, għal proteina tal-bajd u tat-tiġieġ, ovalbumin, formaldehyde, gentamycin sulphate (antibiotiku) jew għal sodium deoxycholate.

jekk għandek infezzjoni serja b’deni għoli (’l fuq minn 38°C). Jekk dan japplika għalik it-tilqim tiegħek ġeneralment jiġi pospost sakemm tkun qed tħossok aħjar. Infezzjoni ħafifa bħal riħ m’għandiex tkun problema, iżda t-tabib tiegħek jagħtik parir jekk inti tistax xorta waħda titlaqqam b’Adjupanrix.

jekk għandek problema bis-sistema immuni, peress li minħabba f’hekk ir-respons tiegħek għal- vaċċin jista’ ma jkunx biżżejjed.

jekk qed tagħmel xi test tad-demm biex issib evidenza ta’ infezzjoni b’ċerti tipi ta’ virus. Fl- ewwel ftit ġimgħat wara t-tilqim b’Adjupanrix, ir-riżultati ta’ dawn it-testijiet jistgħu ma jkunux tajba. Għid lit-tabib li qed jordnalek dawn it-testijiet li m’ilekx li ħadt Adjupanrix.

jekk għandek problema ta’ fsada jew titbenġel malajr.

Ħass ħażin jista’ jseħħ wara, jew saħansitra qabel, kwalunkwe injezzjoni b’labra. Għalhekk għid lit- tabib jew lill-infermier jekk ħassek ħażin b’injezzjoni preċedenti.

Jekk xi wieħed minn ta’ fuq japplika għalik (jew jekk m’intix ċert) kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek qabel tieħu Adjupanrix. Dan għax il-vaċċinazzjoni tista’ ma tkunx irrakkomandata, jew ikun hemm bżonn li tingħata aktar tard.

Tfal

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jirċievi/tirċievi t-tilqima, għandek tkun taf li l-effetti sekondarji jistgħu jkunu aktar intensi wara t-tieni doża, b’mod speċjali temperatura ta’ aktar minn 38°C. Għaldaqstant, huwa rrakkomandat kemm il-monitoraġġ tat-temperatura kif ukoll il-kejl biex titbaxxa t-temperatura (bħall- għoti ta’ paracetamol jew mediċini oħrajn li jbaxxu d-deni) wara kull doża.

Mediċini oħra u Adjupanrix

Għid lit-tabib jew l-infermier tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina oħra, jew jekk reċentement tkun ħadt xi vaċċin ieħor. .

B’mod partikolari, għid lit-tabib jew lill-infermier tiegħek jekk qed tagħmel xi kura (bħal kura ta’ kortikosterojdi jew kimoterapija għall-kanċer) li għandha effett fuq is-sistema immuni. Adjupanrix xorta jista’ jingħata iżda r-rispons tiegħek għall-vaċċin jista’ jkun batut.

Adjupanrix mhux maħsub biex jingħata flimkien ma’ xi vaċċini oħra. Madankollu, jekk dan huwa meħtieġ, il-vaċċini l-oħra għandhom jiġu injettati fid-driegħ l-ieħor. Kwalunkwe effett sekondarju li jseħħ jista’ jkun aktar serju.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu dan il-vaċċin.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Xi effetti sekondarji elenekati f’Sezzjoni 4. “Effetti sekondarji li jista’ jkollu” jistgħu jaffettwaw il-ħila tiegħek li ssuq jew tuża’ għodda jew tħaddem magni. Ikun aħjar li tara kif Adjupanrix jaffettwak qabel tipprova dawn l-attivitajiet.

Adjupanrix fih thiomersal

Adjupanrix fih thiomersal bħala preservattiv u jista’ jkun li inti tista’ tesperjenza reazzjoni allerġika. Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi allerġiji li taf bihom.

Adjupanrix fih sodium u potassium

Adjupanrix fih anqas minn 1mmol ta’ sodium (23 mg) u anqas minn 1 mmol ta’ potassium (39 mg) f’kull doża. Huwa essenzjalment mingħajr sodium u potassium.

3.Kif għandek tieħu Adjupanrix

Jekk qabel ma tkunx irċevejt dożi ta’ Prepandrix jew ta’ vaċċin ta’ l-influwenza Prepandemic (H5N1) (virjon maqsum, mhux attivat, stimulat) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75μg

Minn 18-il sena ‘l fuq : inti se tirċievi żewġ dożi ta’ Adjupanrix. It-tieni doża għandha tingħata wara intervall ta’ mill-anqas tliet ġimgħat u sa tnax-il xahar wara l-ewwel doża.

Minn 80 sena ‘l fuq : inti tista’ tirċievi żewġ injezzjonijiet doppji ta’ Adjupanrix. L-ewwel żewġ injezzjonijiet għandhom jingħataw f’data prefissa u ż-żewġ injezzjonijiet l-oħra għandhom jingħataw preferibbilment 3 ġimgħat wara.

Jekk qabel tkun irċevejt doża waħda jew tnejn ta’ Prepandrix jew ta’ vaċċin ta’ l-influwenza Prepandemic (H5N1) (virjon maqsum, mhux attivat, stimulat) GlaxoSmithKline Biologicals 3.75μg

Minn 18-il sena ‘l fuq : inti tirċievi doża waħda ta’ Adjupanrix.

Użu fit-tfal

Fi studju kliniku, tfal ta’ bejn it-3 u d-9 snin irċivew jew żewġ dożi sħaħ tal-adulti (0.5 ml) jew żewġ nofsijiet tad-doża tal-adulti (0.25 ml). It-tabib tiegħek jiddeċiedi d-doża xierqa għal ibnek jew bintek.

It-tabib jew infermier tiegħek se jagħtuk Adjupanrix.

Se jagħtu Adjupanrix bħala injezzjoni ġewwa muskolu.

Dan ġeneralment jingħata fil-parti ta’ fuq tad-driegħ.

L-injezzjonijiet doppji jingħataw f’dirgħajn opposti.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-vaċċin, staqsi lit-tabib jew lill-infermier tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, dan il-vaċċin jista’ jikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd. B’din il-mediċina jistgħu jseħħu l-effetti sekondarji li ġejjin:

Reazzjonijiet allerġiċi

Reazzjonijiet allerġiċi li jistgħu jikkawżaw pressjoni tant baxxa li tkun perikoluża. Jekk din ma tiġix ikkurata tista’ twassal għal xokk. It-tobba tiegħek huma konxji li jista’ jseħħ dan u se jkollhom kura ta’ emerġenza lesta għall-użu.

Effetti sekondarji oħra:

Komuni ħafna: jistgħu jaffettwaw lil aktar minn persuna waħda minn kull 10

Uġigħ ta’ ras

Tħossok għajjien

Uġigħ, ħmura, nefħa jew għoqda iebsa fejn ingħatat l-injezzjoni

Deni

Uġigħ fil-muskoli, uġigħ fil-ġogi

Komuni: jistgħujaffettwaw lil inqas minn persuna waħda minn kull 10

Sħana, ħakk jew tbenġil fejn ingħatat l-injezzjoni

Żieda fil-ħruġ ta’ għaraq, tregħid, sintomi bħal tal-influwenza

Glandoli minfuħin fl-għonq, fl-abt jew fl-irqiq ta’ bejn il-koxxa u ż-żaqq tiegħek

Mhux komuni: jistgħu jaffettwaw lil inqas minn persuna waħda minn kull 100

Tingiż jew tnemnim fl-idejn jew fis-saqajn

Ngħas

Tħossok sturdut

Dijarea, rimettar, uġigħ fl-istonku, dardir

Ħakk, raxx

Tħossok ma tiflaħx b’mod ġenerali

Nuqqas ta’ rqad

Dawn ir-reazzjonijiet ġeneralment jgħaddu fi żmien ġurnata sa jumejn mingħajr kura.

Effetti sekondarji addizzjonali fit-tfal

Fi studju kliniku, tfal ta’ bejn it-3 u d-9 snin irċivew jew żewġ dożi sħaħ tal-adulti (0.5 ml) jew żewġ nofsijiet tad-doża tal-adulti (0.25 ml). Il-frekwenza tal-effetti sekondarji kienet anqas fil-grupp ta’ tfal li rċivew nofs id-doża tal-adulti. Ma kien hemm l-ebda żieda wara t-tieni doża kemm jekk it-tfal irċivew nofs id-doża tal-adulti kif ukoll jekk irċivew id-doża sħiħa tal-adulti, ħlief għal xi effetti sekondarji li kienu ogħla wara t-tieni doża, b’mod partikolari għal rati ta’ deni fi tfal iżgħar minn

6 snin.

Fi studji kliniċi oħrajn fejn tfal ta’ 6 xhur sa 17-il sena rċevew vaċċin tal-influwenza pandemika ieħor,

(H5N1 A/Indonesia/05/2005 immanifatturat fi Dresden, il-Ġermanja) dehru żidiet fil-frekwenza ta’ xi effetti sekondarji (inkluż uġigħ fis-sit tal-injezzjoni, ħmura u deni) wara t-tieni doża fi tfal li għandhom inqas minn 6 snin.

L-effetti sekondarji elenkati taħt seħħew b’vaċċini H1N1 li fihom AS03. Dawn jistgħu jseħħu wkoll b’ Adjupanrix. Jekk iseħħ xi wieħed mill-effetti sekondarji ta’ taħt, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill- infermier tiegħek minnufih:

Reazzjonijiet allerġiċi li jwasslu għall-pressjoni tant baxxa li tista’ tkun perikoluża. Jekk din ma tiġix ikkurata tista’ twassal għal xokk. It-tobba tiegħek huma konxji li jista’ jseħħ dan u se jkollhom kura ta’ emerġenza lesta għall-użu

Aċċessjonijiet

Reazzjonijiet ġeneralizzati tal-ġilda li jinkludu urtikarja (ħorriqija)

L-effetti sekondarji imsemmija hawn taħt seħħew fil-ġranet jew ġimgħat wara tilqima b’vaċċini li jingħataw b’rutina kull sena biex jipprevjenu l-influwenza. Dawn jistgħu jseħħu wkoll b’Adjupanrix.

Jekk iseħħ xi wieħed mill-effetti sekondarji elenkati taħt, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill- infermier tiegħek minnufih:

Rari ħafna: jistgħu jaffettwaw lil inqas minn persuna waħda minn kull 10,000

Problemi fil-moħħ u nervituri tiegħek bħal infjammazzjoni tas-sistema nervuża ċentrali (enkefalomjelite), infjammazzjoni tan-nervituri (nevrite) jew tip ta’ paraliżi magħrufa bħala

‘Sindrome ta’ Guillain-Barré’.

Infjammazzjoni tal-kanali tad-demm (vaskulite). Din tista’ tikkawża raxx fil-ġilda, uġigħ fil- ġogi u problemi fil-kliewi.

Rari: jistgħu jaffettwaw lil inqas minn persuna waħda minn kull 1,000

Uġigħ qawwi qisu kkawżat minn xi arma bil-ponta jew itektek tul nerv wieħed jew aktar

Għadd baxx ta’ plejtlits fid-demm. Dan jista’ jikkawża fsada jew tbenġil

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-infermier tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5.Kif taħżen Adjupanrix

Żomm dan il-vaċċin fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

Qabel ma jitħallat il-vaċċin:

Tużax is-suspensjoni u l-emulsjoni wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ skadenza tirreferi għal l-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ).

Żomm fil-pakkett oriġinali biex tilqa’ mid-dawl. Tagħmlux fi friża.

Wara li jitħallat il-vaċċin:

Wara li jitħallat, uża l-vaċċin fi żmien 24 siegħa u taħżinx f’temperatura ‘l fuq minn 25°C.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Adjupanrix

Sustanza attiva:

Virus tal-influwenza maqsum, inattivat, li fih antiġen* ekwivalenti għal:

Razza tixbaħ lil A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) użat (NIBRG-14) 3.75 mikrogramma** f’kull doża ta’ 0.5 ml

*imnissla fil-bajd

**espress bħala mikrogrammi ta’ emaglutinina

Dan il-vaċċin jaqbel mar-rakkomandazzjonijiet tad-WHO u d-deċiżjoni tal-UE għal pandemija

Stimulant:

Il-vaċċin fih ‘stimulant’ AS03. Dan l-istimulant fih squalene (10.69 milligramma), DL-α- tocopherol (11.86 milligramma) u polysorbate 80 (4.86 milligramma). Stimulanti jintużaw biex itejbu r-respons tal-ġisem għal vaċċin.

Sustanzi oħra:

Is-sustanzi l-oħra huma: polysorbate 80, octoxynol 10, thiomersal, sodium chloride, disodium hydrogen phosphate, potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, magnesium chloride, ilma għall-injezzjonijiet

Kif jidherAdjupanrix u l-kontenut tal-pakkett

Is-suspensjoni hija likwidu ċar, bla kulur li jkanġi.

L-emulsjoni hija likwidu omoġenu qisu ħalib bajdani jagħti fl-isfar.

Qabel jingħata l-vaċċin, iż-żewg partijiet se jitħalltu flimkien. Il-vaċċin imħallat huwa emulsjoni likwida omoġenja qisha ħalib bajdanija.

Pakkett wieħed ta’ Adjupanrix fih:

pakkett wieħed li fih 50 kunjett ta’ 2.5 ml suspensjoni (antiġen)

żewġ pakketti li fihom 25 kunjett ta’ 2.5 ml emulsjoni (suppliment)

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar dan il-vaċċin, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżenttant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Tel: +370 5 264 90 00

 

info.lt@gsk.com

България

Luxembourg/Luxemburg

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Тел. + 359 2 953 10 34

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

GlaxoSmithKline Kft.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

Tel.: + 36-1-2255300

cz.info@gsk.com

 

Danmark

Malta

GlaxoSmithKline Pharma A/S

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tlf: + 45 36 35 91 00

Tel: + 356 21 238131

dk-info@gsk.com

 

Deutschland

Nederland

 

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 49 (0)89 360448701

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

produkt.info@gsk.com

nlinfo@gsk.com

Eesti

Norge

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

GlaxoSmithKline AS

Tel: +372 667 6900

Tlf: + 47 22 70 20 00

estonia@gsk.com

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

Österreich

GlaxoSmithKline A.E.B.E

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

 

at.info@gsk.com

España

Polska

GlaxoSmithKline, S.A.

GSK Services Sp. z o.o.

Tel: + 34 902 202 700

Tel.: + 48 (22) 576 9000

es-ci@gsk.com

 

France

Portugal

Laboratoire GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

Tel: + 351 21 412 95 00

diam@gsk.com

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

România

GlaxoSmithKline d.o.o.

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

 

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Sími: +354 535 7000

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

 

recepcia.sk@gsk.com

Italia

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline S.p.A.

GlaxoSmithKline Oy

Tel:+ 39 04 59 21 81 11

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

 

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

Sverige

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

GlaxoSmithKline AB

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 371 67312687

Tel: +44 (0)800 221 441

lv-epasts@gsk.com

customercontactuk@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

 

Din il-mediċina kienet awtorizzata taħt ‘ċirkustanzi eċċezzjonali’.

Dan ifisser li għal raġunijiet xjentifiċi kien impossibbli li tinkiseb informazzjoni kompluta dwar din il- mediċina.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini ser tirrevedi kull tip ta’ informazzjoni ġdida dwar din il-mediċina kull sena u dan il-fuljett ser jiġi aġġornat kif meħtieġ.

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall- Mediċini http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa:

Adjupanrix jikkonsisti f’żewġ kontenituri:

Suspensjoni: kunjett b’ħafna dożi li fih l-antiġen,

Emulsjoni: kunjett b’ħafna dożi fih is-suppliment.

Qabel jingħata, iż-żewġ komponenti għandhom jitħalltu.

Istruzzjonijiet dwar it-taħlit u l-għoti tal-vaċċin:

1.Qabel ma tħallat iż-żewġ komponenti, l-emulsjoni (stimulant) u s-suspensjoni (antiġen) għandhom jitħallew jilħqu temperatura tal-kamra (għal mill-inqas 15-il minuta); kull kunjett għandu jitħawwad, u jiġi spezzjonat viżwalment għal xi frak u/jew dehra fiżika mhux normali. F’każ li tiġi osservata xi waħda minn dawn (inkluż frak tal-lastku mit-tapp), armi l-vaċċin.

2.Il-vaċċin jitħallat billi tiġbed il-kontenut kollu tal-kunjett li fih l-istimulant permezz ta’ siringa ta’ 5 ml u żżidu mal-kunjett li fih l-antiġen. Huwa rrakkomandat li s-siringa tiġi mgħammra b’labra 23-G. Madankollu, f’każ li dan id-daqs ta’ labra ma jkunx disponibbli, tista’ tintuża labra 21-G. Il-kunjett li fih l-istimulant għandu jinżamm rasu ’l isfel biex ikun aktar faċli li jinġibed il-kontenut kollu.

3.Wara ż-żjieda tal-istimulant mal-antiġen, it-taħlita għandha titħawwad sewwa. Il-vaċċin imħallat huwa emulsjoni likwida omoġenja qisha ħalib bajdanija tagħti fl-isfar. F’każ li tiġi osservata xi varjazzjoni oħra, armi l-vaċċin.

4.Il-volum tal-kunjett ta’ Adjupanrix wara li jitħallat huwa tal-inqas 5 ml. Il-vaċċin għandu jingħata skont il-pożoloġija rrakkomandata (ara sezzjoni 3 “Kif għandek tieħu Adjupanrix”).

5.Il-kunjett għandu jitħawwad qabel kull għoti u għandu jiġi spezzjonat viżwalment għal frak u/jew dehra fiżika mhux normali. F’każ li tiġi osservata xi waħda minn dawn (inkluż frak tal- lastku mit-tapp), armi l-vaċċin.

6.Kull doża ta’ vaċċin ta’ 0.5 ml tinġibed ġo siringa għall-injezzjoni ta’ 1 ml u tingħata ġol- muskoli. Huwa rrakkomandat li s-siringa tiġi mgħammra b’labra ta’ ħxuna ta’ mhux aktar minn

23-G.

7.Wara li jitħallat, uża l-vaċċin fi żmien 24 siegħa. Il-vaċċin imħallat jista’ jinħażen fi friġġ (2°C - 8°C) jew f’temperatura tal-kamra ta’ mhux aktar minn 25°C. Jekk il-vaċċin imħallat jinħażen fi friġġ, għandu għandu jitħalla jilħaq temperatura tal-kamra (għal mill-inqas 15-il minuta) qabel kull ġbid.

Il-vaċċin m’għandux jingħata ġol-vini.

Kull fdal tal-prodott, jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati