Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Advagraf (tacrolimus) – Tikkettar - L04AD02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAdvagraf
Kodiċi ATCL04AD02
Sustanzatacrolimus
ManifatturAstellas Pharma Europe B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha 0.5 mg ta' tacrolimus (bħala monoidrat)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: lactose u traċċi ta’ soja lecithin. Għal aktar tagħrif ara l-fuljett ta’ tagħrif.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-desikkant

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi.

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/387/001 30 kapsula

EU/1/07/387/002 50 kapsula

EU/1/07/387/009 100 kapsula

EU/1/07/387/014 30×1 kapsula

EU/1/07/387/015 50×1 kapsula

EU/1/07/387/016 100×1 kapsula

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Advagraf 0.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja tal-aluminju Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Qartas tal-aluminju Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod (30, 50, 100 f’Qartas tal-Aluminju)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Advagraf 0.5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

Jingħata mill-ħalq

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

6.OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha 1 mg ta' tacrolimus (bħala monoidrat)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: lactose u traċċi ta’ soja lecithin. Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 60 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 60×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-desikkant

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/387/003 30 kapsula

EU/1/07/387/004 50 kapsula

EU/1/07/387/005 60 kapsula

EU/1/07/387/006 100 kapsula

EU/1/07/387/017 30×1 kapsula

EU/1/07/387/018 50×1 kapsula

EU/1/07/387/019 60×1 kapsula

EU/1/07/387/020 100×1 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Advagraf 1 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja tal-aluminju Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Qartas tal-aluminju Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod (30, 50, 60, 100 f’Qartas tal-Aluminju)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Advagraf 1 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

Jingħata mill-ħalq.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT

SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30 ×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 60 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 60×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

6. OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha 3mg ta' tacrolimus (bħala monoidrat)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: lactose u traċċi ta’ soja lecithin. Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-desikkant

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/387/011 30 kapsula

EU/1/07/387/012 50 kapsula

EU/1/07/387/013 100 kapsula

EU/1/07/387/021 30×1 kapsula

EU/1/07/387/022 50×1 kapsula

EU/1/07/387/023 100×1 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Advagraf 3 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja tal-aluminju Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Qartas tal-Aluminju Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod (30, 50, 100 f’Qartas tal-Aluminju)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Advagraf 3 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

Mill-ħalq

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerħu il-medicina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

6. OĦRAJN

Darba kuljum

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula fiha 5 mg ta' tacrolimus (bħala monoidrat)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: lactose u traċċi ta’ soja lecithin. Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerħu il-medicina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Darba kuljum.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tiblax id-desikkant

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/387/007 30 kapsula

EU/1/07/387/008 50 kapsula

EU/1/07/387/010 100 kapsula

EU/1/07/387/024 30×1 kapsula

EU/1/07/387/025 50×1 kapsula

EU/1/07/387/026 100×1 kapsula

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Advagraf 5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

Folja Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Astellas Pharma Europe B.V.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

Darba kuljum.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Qartas tal-aluminju Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod (30, 50, 100 f’Qartas tal-Aluminju)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Advagraf 5 mg kapsuli ibsin li jerћu l-mediċina bil-mod

Tacrolimus

Jingħata mill-ħalq

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Uża l-kapsuli kollha fi żmien sena minn mindu tneħħi l-qartas tal-aluminju u qabel ma jiskadi

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

30 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 30×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 50×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod 100×1 kapsula iebsa li jerћu l-mediċina bil-mod

6. OĦRAJN

Darba kuljum

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati