Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aflunov (influenza virus surface antigens (haemagglutinin...) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J07BB02

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAflunov
Kodiċi ATCJ07BB02
Sustanzainfluenza virus surface antigens (haemagglutinin and neuraminidase) of strain: A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1)-like strain (NIBRG-23)
ManifatturSeqirus S.r.l.  

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

AFLUNOV suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Vaċċin kontra l-Influwenza Prepandemika (H5N1) (antiġen tal-wiċċ, inattivat, adjuvanted).

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Antiġeni tal-wiċċ tal-virus tal-influwenza (haemagglutinin u neuraminidase)* tar-razza:

Razza li tixbah lill-A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (NIBRG-23) 7.5 mikrogrammi** għal kull doża ta’ 0.5 ml

*propagata fil-bajd fertilizzat tat-tiġieġ minn qatgħat ta’ tiġieġ b’saħħithom

**imfissra f’mikrogrammi ta’ haemagglutinin.

L-adjuvant MF59C.1 fih:

 

squalene

9.75 milligrammi għal kull 0.5 ml

polysorbate 80

1.175 milligrammi għal kull 0.5 ml

sorbitan trioleate

1.175 milligrammi għal kull 0.5 ml

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Il-vaċċin fih 1.899 milligrammi ta’ sodium u 0.081 milligrammi ta’ potassium f’kull doża ta’ 0.5 ml.

AFLUNOV jista’ jkun fih traċċi ta’ residwi ta’ bajd u protein tat-tiġieġ, ovalbumina, kanamycin

u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) u li jintużaw matul il-proċess tal-manifattura (ara sezzjoni 4.3).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest.

Likwidu abjad lewn il-ħalib.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Immunizzazzjoni attiva kontra s-sottotip H5N1 tal-virus tal-Influwenza A.

Din l-indikazzjoni hija bbażata fuq dejta dwar l-immunoġeniċità minn individwi b’saħħithom ta’ 18-il sena u aktar wara l-għoti ta’ żewġ dożi tal-vaċċin li kien fih ir-razza tixbah lil

A/turkey/Turkey/1/05 (H5N1) (ara sezzjoni 5.1).

AFLUNOV għandu jintuża skont ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija:

Adulti u anzjani (18-il sena u aktar):

Doża waħda ta’ 0.5 ml f’data magħżula.

Għandha tingħata doża oħra ta’ 0.5 ml wara intervall ta’ mill-inqas 3 ġimgħat.

AFLUNOV ġie evalwat f’adulti b’saħħithom (18-60 sena) u f’anzjani b’saħħithom (ikbar minn 60 sena) billi ġiet segwita skeda ta’ vaċċinazzjoni primarja ta’ 1, 22 ġurnata, u vaċċinazzjoni booster (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Teżisti esperjenza limitata dwar persuni anzjani ta’ iżjed minn 70 sena (ara sezzjoni 5.1).

F’każ ta’ pandemija tal-influwenza ddikjarata b’mod uffiċjali minħabba l-virus A/H5N1, il-persuni li jkunu tlaqqmu qabel b’doża waħda jew tnejn ta’ AFLUNOV li kien fih antiġen Emagglutinin (HA) derivat minn grupp differenti tal-istess sottotip ta’ influwenza bħar-razza pandemika tal-influwenza, jistgħu jirċievu doża waħda ta’ AFLUNOV minflok iż-żewġ dożi li huma meħtieġa f’individwi li ma jkunux tlaqqmu qabel (ara sezzjoni 5.1).

Popolazzjoni pedjatrika:

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ AFLUNOV f’suġġetti iżgħar minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

Dejta disponibbli attwalment f’suġġetti ta’ bejn 6 xhur u 18-il sena hi deskritta fis-sezzjoni 5.1 imma l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija ma tista' tingħata.

Ma hemm ebda dejta disponibbli dwar tfal iżgħar minn 6 xhur.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

It-tilqima għandha tingħata permezz ta’ injezzjoni intramuskolari fil-muskolu deltojde.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Storja ta’ reazzjoni anafilattika (jiġifieri ta’ theddida għall-ħajja) għal xi wieħed mill-kostitwenti jew traċċi residwi (bajd u proteini tat-tiġieġ, ovalbumina, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)) ta’ dan il-vaċċin.

Madankollu, f’sitwazzjoni pandemika kkawżata mir-razza inkluża f’dan il-vaċċin, jista’ jkun f’waqtu li dan il-vaċċin jingħata lil individwi bi storja ta’ anafilassi kif definita hawn fuq, bil-kundizzjoni li jkunu disponibbli minnufih faċilitajiet ta’ risuxxitazzjoni f’każ ta’ bżonn.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hija meħtieġa attenzjoni meta dan il-vaċċin jingħata lil persuni b’sensittività eċċessiva magħrufa (għajr reazzjoni anafilattika) għas-sustanza attiva, għal xi waħda mis-sustanzi mhux attivi elenkati fis- sezzjoni 6.1 u għar-residwi (bajd u proteini tat-tiġieġ, ovalbumina, kanamycin u neomycin sulphate, barium sulphate, formaldehyde u cetyltrimethylammonium bromide (CTAB)).

Teżisti dejta limitata ħafna f’soġġetti b’komorbożitajiet, inklużi persuni immunokompromessi, għal dan il-vaċċin tal-H5N1.

Bħal fil-każ ta’ kull vaċċin ieħor li jiġi injettat, dejjem għandu jkun hemm trattament u superviżjoni medika disponibbli mill-ewwel, f’każ ta’ episodju anafilattiku rari wara l-għoti tal-vaċċin.

It-tilqima għandha tiġi posposta f’pazjenti li jkollhom mard bid-deni jew infezzjoni akuta.

Il-vaċċin, fl-ebda ċirkostanza m’għandu jingħata b’mod intravaskulari jew minn ġol-ġilda.

M’hemmx dejta dwar l-għoti ta’ AFLUNOV minn taħt il-ġilda. Għalhekk, dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa jridu jivvalutaw il-benefiċċji u r-riskji potenzjali tal-għoti tal-vaċċin lil individwi bi tromboċitopenija jew bi kwalunkwe disturb ta’ fsada li jikkontraindika l-injezzjoni fil-muskoli sakemm il-benefiċċju potenzjali ma jkunx akbar mir-riskju ta’ fsada.

Ir-rispons tal-antikorpi f’pazjenti b’immunosoppressjoni endoġenika jew jatroġenika jista’ ma jkunx suffiċjenti. Mhux kull vaċċin jista’ jkollu rispons immuni ta’ protezzjoni (ara sezzjoni 5.1).

Fi provi kliniċi ġiet osservata xi kross-protezzjoni kontra varjanti tal-virus H5N1 relatati (ara sezzjoni 5.1).

Billi hija rakkomandata t-tieni doża, wieħed għandu jinnota li m’hemmx dejta dwar is-sigurtà, l-immunoġeniċità jew l-effikaċja li ssostni l-interskambjalità ta’ AFLUNOV ma’ vaċċini monovalenti oħra kontra l-H5N1.

Sinkope (ħass ħażin), tista’ sseħħ wara, jew saħansitra qabel, kwalunkwe tilqima, bħala reazzjoni psikoġenika għall-injezzjoni bil-labra. Dan jista’ jiġri flimkien ma’ diversi sinjali newroloġiċi bħal disturb temporanju fil-vista, parasteżija u ċaqliq toniku-kloniku tal-idejn jew tar-riġlejn waqt il-fejqan.

Huwa importanti li jkun hemm proċeduri biex jiġu evitati inċidenti waqt ħass ħażin.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Dejta miksuba minn persuni adulti wriet li l-għoti f’daqqa ta’ vaċċin adjuvanted kontra l-H5N1 u antiġeni staġjonali (tal-wiċċ inattivati, mhux adjuvanted) ma wasslet għall-ebda

interferenza la għar-razez staġjonali u lanqas għar-razza tal-H5N1. Ir-rispons tal-antikorpi Emolisi Radjali Waħda (SRH) kontra razza omologa tal-H5N1 Vietnam f’jum 43 laħqet il-kriterji kollha tal-CHMP għat-tliet razez staġjonali kollha u r-razza H5N1. L-għoti flimkien ma kienx assoċjat ma’ rati ogħla ta’ reazzjonijiet lokali jew sistemiċi meta pparagunat mal-għoti ta’ AFLUNOV waħdu.

Għalhekk, id-dejta tindika li AFLUNOV jista’ jingħata fl-istess ħin ma’ vaċċini mhux adjuvanted kontra l-influwenza staġjonali (bl-injezzjonijiet jingħataw fid-dirgħajn opposti).

M’hemmx dejta dwar l-għoti fl-istess ħin ta’ AFLUNOV ma’ vaċċini oħra.

Jekk jiġi kkunsidrat l-għoti fl-istess ħin ma’ vaċċin ieħor, it-tilqim għandu jingħata fuq dirgħajn separati. Ta’ min jinnota li r-reazzjonijiet avversi jistgħu jiġu intensifikati.

Ir-rispons immunoloġiku jista’ jonqos jekk il-pazjent ikun qiegħed jieħu trattament immunosoppressiv.

Wara t-tilqim kontra l-influwenza, jistgħu jinkisbu riżultati pożittivi foloz f’testijiet seroloġiċi bil-metodu ELISA għall-antikorpi kontra l-virus tal-immunodefiċjenza umana tat-tip 1 (HIV-1), il-virus tal-epatite Ċ u, speċjalment, il-virus T-limfotropiku uman tat-tip 1 (HTLV-1). F’każijiet bħal dawn, il-metodu tal-Western Blot huwa negattiv. Dawn ir-riżultati pożittivi foloz temporanji jistgħu jkunu dovuti għall-produzzjoni ta’ IgM b’reazzjoni għall-vaċċin.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Inkisbet dejta limitata minn nisa li ħarġu tqal matul il-kors ta’ provi kliniċi b’AFLUNOV (H5N1) jew vaċċini kontra l-H1N1v adjuvanted b’MF59C.1.

Huwa stmat li aktar minn 90,000 mara ġew imlaqqma waqt it-tqala bil-vaċċin Focetria kontra l-H1N1v li fih l-istess ammont ta’ adjuvant MF59C.1 daqs AFLUNOV. Madankollu, l-informazzjoni dwar l-eżiti fil-preżent hija limitata. Dejta preliminari minn episodji rrappurtati b’mod spontanju u studji li għaddejjin wara t-tqegħid tal-prodott fis-suq (reġistru tat-tqala u studju intervenzjonali prospettiv) ma tissuġġerix effetti ħżiena diretti jew indiretti fuq vaċċini tal-influwenza adjuvanted b’MF59 fir-rigward tat-tqala, il-fertilità, l-iżvilupp tal-embriju/fetu, il-ħlas, jew l-iżvilupp wara t-twelid.

Billi AFLUNOV huwa mistenni li ma jintużax f’sitwazzjoni ta’ emerġenza, l-għoti tiegħu waqt it-tqala jista’ jiġi pospost bħala approċċ prekawzjonarju.

Dawk li jipprovdu l-kura tas-saħħa jridu jivvalutaw il-benefiċċju u r-riskji potenzjali tal-għoti tal-vaċċin lil nisa tqal billi jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Treddigħ

M’hemmx dejta dwar l-użu ta’ AFLUNOV waqt it-treddigħ. Għandhom jiġu kkunsidrati l-benefiċċji potenzjali għall-omm u r-riskji għat-tarbija qabel ma jingħata AFLUNOV waqt it-treddigħ.

Fertilità

Studju fuq il-fniek ma weriex effett tossiku ta’ AFLUNOV fuq is-sistema riproduttiva jew fuq l-iżvilupp (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Xi wħud mill-effetti mhux mixtieqa msemmija taħt is-sezzjoni 4.8 jistgħu jaffettwaw il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

a,

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-inċidenza tar-reazzjonijiet avversi ġiet evalwata f’seba’ provi kliniċi f’adulti (18-il sena u aktar) li kienu jinvolvu madwar 4,300 persuna adulta u anzjana li rċevew AFLUNOV (mill-inqas 7.5 µg HA, adjuvanted). Kien hemm 3,872 persuni ta’ 18-60 sena, 365 persuna minn 61-70 sena, u 89 persuna ta’ aktar minn 70 sena.

B’mod konsistenti mad-dejta osservata bi prova għar-reazzjonijiet solleċitati, kien hemm tendenza ġenerali ta’ tnaqqis fir-rapporti ta’ reazzjonijiet lokali wara t-tieni tilqima meta pparagunat mal-ewwel injezzjoni. Irrispettivament mid-doża tal-antiġen, kważi r-reazzjonijiet sistemiċi kollha ġew irrappurtati fil-jum tat-tilqima (jum 1) jew matul it-tlett ijiem ta’ wara.

Id-dejta dwar is-sigurtà ta’ doża booster tal-formolazzjoni attwali ta’ AFLUNOV hija limitata għal tliet provi (V87P1, V87P2 u V87P1E1) li inkludew 116-il adult u 56 anzjan. Ma ġiet irrapportata ebda

żieda fir-reazzjonijiet meta doża booster tingħata 6 xhur – 18-il xahar aktar tard, wara s-sensiela ta’ dożi inizjali. Żieda ħafifa fir-reazzjonijiet fl-adulti ġiet irrapportata meta doża booster ingħatat 18-il xahar wara s-serje tad-dożaġġ inizjali. Fl-anzjani, ir-reazzjonijiet irrapportati żdiedu biss mat-tielet doża booster meta mqabbla mat-tieni doża.

b.Lista ta’ rezzjonijiet avversi

Ir-rati tar-reazzjonijiet avversi rrappurtati wara xi doża tat-tilqima (jiġifieri l-ewwel, it-tieni jew il-booster) kienu simili u huma mniżżla skont il-frekwenza li ġejja:

Komuni ħafna (≥1/10)

Komuni (≥1/100 sa <1/10)

Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100)

Rari (≥1/10,000 sa <1/1,000)

Rari ħafna (<1/10,000)

Disturbi fis-sistema nervuża

Komuni ħafna: uġigħ ta’ ras

Rari: konvulżjonijiet

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Komuni: għaraq

Mhux komuni: urtikarja

Rari: nefħa fl-għajnejn

Disturbi muskolu-skeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Komuni ħafna: uġigħ fil-muskoli

Komuni: artralġja

Disturbi gastro-intestinali

Komuni: dardir

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Komuni ħafna: nefħa fil-post tal-injezzjoni, uġigħ fil-post tal-injezzjoni, ebusija fil-post tal-injezzjoni, ħmura fil-post tal-injezzjoni, għeja

Komuni: ekkimosi fil-post tal-injezzjoni, deni, telqa, rogħda

Mhux komuni: mard jixbah lill-influwenza Rari: anafilassi

Il-maġġoranza ta’ dawn l-effetti sekondarji ġeneralment jgħibu fi żmien ġurnata jew tnejn mingħajr kura.

Sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq

Mhix disponibbli dejta mis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq wara l-għoti ta’ AFLUNOV.

ċ. Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

L-episodji avversi addizzjonali li ġejjin kienu rrappurtati mis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’Focetria H1N1v (liċenzjat għall-użu fit-tfal mill-età ta’ 6 xhur u aktar, adulti u anzjani u b’kompożizzjoni simili għal AFLUNOV):

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Limfadenopatija.

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjoni, takikardija.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Astenja.

Disturbi muskolu-skeletriċi, tat-tessuti konnettivi u tal-għadam

Dgħufija fil-muskoli, uġigħ fl-estremitajiet.

Disturbi respiratorji

Sogħla.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet ġeneralizzati fil-ġilda fosthom ħakk, urtikarja jew raxx mhux speċifiku; anġjoedema.

Disturbi gastro-intestinali

Disturbi gastro-intestinali bħal dardir, rimettar, uġigħ addominali u dijarea.

Disturbi fis-sistema nervuża

Uġigħ ta’ ras, sturdament, ħedla ta’ ngħas, sinkope. Disturbi newroloġiċi, bħal nevralġija, parasteżija, konvulżjonijiet u nevrite.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi, anafilassi fosthom dispneja, bronkospażmu, edema fil-larinġi, li f’każijiet rari jwasslu għal xokk.

L-episodji avversi addizzjonali li ġejjin kienu rrappurtati mis-sorveljanza ta’ wara t-tqegħid fis-suq b’vaċċini trivalenti staġjonali mhux adjuvanted fil-gruppi kollha ta’ etajiet u vaċċin trivalenti

staġjonali adjuvanat b’kompożizzjoni simili għal AFLUNOV (antiġen tal-wiċċ, inattivat, adjuvanted b’MF59C.1) li huwa liċenzjat għall-użu f’persuni anzjani minn 65 sena ’l fuq:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Tromboċitopenija (f’xi każijiet għadd riversibbli tal-plejtlits ta’ inqas minn 5000/mm³).

Disturbi fis-sistema immuni

Vaskulite b’involviment renali temporanju u eritema multiformi li tnixxi.

Disturbi fis-sistema nervuża

Disturbi newroloġiċi, bħal enċefalomjelite, u s-sindrome ta’ Guillain Barré.

d.Popolazjoni pedjatrika

L-inċidenza ta’ reazzjonijiet avversi ġiet evalwata fi studju kliniku wieħed (Studju V87P6) fit-tfal (6 xhur sa 17-il sena): Irrispettivament mill-età, ir-reattoġeniċità kienet ogħla wara l-ewwel doża milli wara t-tieni tilqima. Ir-reattoġeniċità wara t-tielet doża, mogħtija 12-il xahar wara l-ewwel doża, kienet ogħla milli kienet kemm wara l-ewwel doża kif ukoll wara t-tieni doża. Il-perċentwali tal-persuni li rrappurtaw reazzjonijiet lokali kienu ogħla fil-gruppi ta’ etajiet akbar, l-aktar minħabba n-numru ogħla ta’ rapporti għall-uġigħ. Fit-trabi li għadhom kif telqu jimxu, l-iżjed reazzjonijiet lokali solleċitati msemmija b’mod komuni kienu l-eritema u s-sensibilità; l-irritabilità u l-biki mhux normali kienu l-iżjed reazzjonijiet sistemiċi solleċitati rrappurtati b’mod komuni. L-iżjed reazzjoni lokali rrappurtati b’mod frekwenti fit-tfal u l-adoloxxenti kienet l-uġigħ, filwaqt li l-għeja u l-uġigħ ta’ ras kienu l-iżjed reazzjonijiet sistemiċi solleċitati rrappurtati b’mod komuni. Tul l-etajiet kollha, perċentwali baxxi ta’ pazjenti rrappurtaw deni.

 

Injezzjoni 1

Injezzjoni 2

Injezzjoni 3

 

Aflunov

Aflunov

Aflunov

Trabi li telqu jimxu (6 -< 36 xahar)

N=145

N=138

N=124

Kwalunkwe

76%

68%

80%

Lokali

47%

46%

60%

Sistemiċi

59%

51%

54%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

0%

0%

Kwalunkwe Episodju Avvers Ieħor

54%

49%

35%

Tfal (3 -< 9 snin)

N=96

N=93

N=85

Kwalunkwe

72%

68%

79%

Lokali

66%

58%

74%

Sistemiċi

32%

33%

45%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

4%

2%

6%

Kwalunkwe Episodju Avvers Ieħor

36%

31%

19%

Adoloxxenti (9 -< 18-il sena)

N=93

N=91

N=83

Kwalunkwe

91%

82%

89%

Lokali

81%

70%

81%

Sistemiċi

69%

52%

69%

Deni ≥ 38°C (≥ 40°C)

0%

1%

2%

Kwalunkwe Episodju Avvers Ieħor

30%

27%

22%

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Ma ġie rrappurtat l-ebda każ ta’ doża eċċessiva.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Vaċċin kontra l-influwenza, Kodiċi ATC: J07BB02.

Din is-sezzjoni tiddeskrivi l-esperjenza klinika b’AFLUNOV wara l-għoti ta’ żewġ dożi u booster.

Rispons immuni għal Razez Omologi [A/Vietnam/1194/2004 (H5N1) u A/turkey/Turkey/1/05 (H5NI)].

Adulti (18-60 sena)

Saret prova klinika (Studju V87P1) b’vaċċin tal-H5N1 ikkombinat ma’ adjuvant MF59C.1 fi 312-il adult b’saħħtu. Ingħataw żewġ dożi tal-vaċċin li fih H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg HA/doża adjuvanted) tliet ġimgħat minn xulxin lil 156 persuna adulta b’saħħithom. Fi prova klinika oħra (Studju V87P13), ġew irreġistrati 2,693 persuna adulta u dawn irċevew żewġ dożi tal-vaċċin li fih H5N1 (A/Vietnam/1194/2004; 7.5 µg HA/doża adjuvanted) mogħtija tliet ġimgħat minn xulxin. L-immunoġeniċità ġiet ivvalutata f’subsett (n=197) tal-popolazzjoni tal-istudju. F’tielet prova klinika (Studju V87P11), ġew reklutati 194 suġġett adult u dawn irċievew żewġ dożi ta’ vaċċin li fih

H5N1 (A/H5N1/turkey/Turkey/1/05; 7.5 µg HA/doża adjuvanted) mogħtija tliet ġimgħat minn xulxin. L-immunoġeniċità ġiet ivvalutata f’subsett (n=182) tal-popolazzjoni tal-istudju.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għall-H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u għal A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 fil-persuni adulti mkejla b’assaġġ SRH kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

Studju V87P13

Studju V87P1

Antikorp anti-HA (SRH)

21 jum wara

21 jum wara

21 jum wara

t-tieni doża

t-tieni doża

t-tieni doża

 

 

N=149

N=197

N=182

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

85% (79-91)

91% (87-95)

91% (85-94)

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

85% (78-90)

78% (72-84)

85% (79-90)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

7.74 (6.6-9.07)

4.03 (3.54-4.59)

6 (5.2-6.93)

 

 

 

 

 

Studju V87P13

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA (SRH)

21 jum wara t-tieni

21 jum wara t-tieni

-

doża

doża

 

 

 

N=69

N=128

 

Serostatus tal-linja bażi

< 4 mm2

≥ 4 mm2

-

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

87% (77-94)

94% (88-97)

-

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

87% (77-94)

73% (65-81)

-

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

8.87 (7.09-11)

2.71 (2.38-3.08)

-

*imkejla b’assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet ġeometriċi medji (GMRs) ta’ SRH

Ir-riżultati MN kontra A/Vietnam/1194/2004 omologu jindikaw rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 67% (60-74) sa 85% (78-90) u 65% (58-72) sa 83% (77-89), rispettivament. Ir-rispons immuni għat-tilqima, imkejjel b’assaġġ Mikronewtralizzazzjoni (MN), huwa konformi mar-riżultati miksuba bl-assaġġi SRH.

Fi Studju V87P11, ir-riżultati MN kontra A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 omologu jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 85% (79-90) u 93% (89-96), rispettivament.

Ir-rispons immuni għat-tilqima, ivvalutat b’assaġġ MN, huwa konformi mar-riżultati miksubin b’SRH.

Il-persistenza tal-antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni ġiet imkejla b’assaġġi HI,

SRH, u MN. Ipparagunat mal-livelli tal-antikorpi miksubin f’jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi primarji, il-livelli tal-antikorpi f’jum 202 naqsu b’1/5 sa ½ mil-livelli preċedenti tagħhom.

Fi prova klinika ta’ fażi 2 (Studju V87P3), suġġetti adulti ta’ età bejn 18-65 sena li ġew primed

6-8 snin qabel b’2 dożi ta’ vaċċin H5N3 adjuvanted b’MF59/A/Duck/Singapore/97 ingħataw 2 dożi booster ta’ AFLUNOV. Ir-riżultati tal-SRH wara l-ewwel doża, li jissimulaw priming prepandemiku flimkien ma’ doża booster eterologuża waħdanija, issodisfaw il-kriterji tas-CHMP kollha.

Anzjani (≥ 60 sena)

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għall-H5N1 A/Vietnam/1194/2004 u għall-A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (Study V87P11) f’persuni ta’ aktar minn 60 sena (numru limitat ta’ suġġetti kellhom aktar minn 70 sena), imkejla b’assaġġ SRH (ivvalutat fi tliet studji kliniċi), kienu kif ġej:

 

Studju V87P1

 

Studju V87P13

 

Studju V87P1

Antikorp anti-HA (SRH)

21 jum wara

 

21 jum wara

 

21 jum wara

t-tieni doża

 

t-tieni doża

 

t-tieni doża

 

 

 

 

N=84

 

 

N=210

 

N=132

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

80% (70-88)

 

82% (76-87)

 

82% (74-88)

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

70% (59-80)

 

63% (56-69)

 

70% (61-77)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

4.96 (3.87-6.37)

 

2.9 (2.53-3.31)

 

3.97 (3.36-4.69)

 

 

 

 

 

 

Studju V87P13

 

 

Studju V87P13

Antikorp anti-HA (SRH)

21 jum wara t-tieni doża

21 jum wara t-tieni doża

 

N=66

 

 

 

N=143

Serostatus tal-linja bażi

< 4 mm2

 

 

 

≥ 4 mm2

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

82% (75-88)

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

82% (70-90)

 

 

54% (45-62)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

8.58 (6.57-11)

 

 

1.91 (1.72-2.12)

*imkejla b’assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**GMRs ta’ SRH

Ir-riżultati MN kontra A/Vietnam/1194/2004 omologu jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 57% (50-64) sa 79% (68-87) u 55% (48-62) sa 58% (47-69) rispettivament. Ir-riżultati MN, l-istess bħar-riżultati SRH urew rispons immuni b’saħħtu wara t-tlestija tas-sensiela ta’ tilqimiet ta’ priming f’popolazzjoni ta’ persuni anzjani.

Fi Studju V87P11, ir-riżultati MN kontra A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 omologu jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni u rata ta’ serokonverżjoni ta’ 68% (59-75) u 81% (74-87), rispettivament.

Ir-rispons immuni għat-tilqima, ivvalutat permezz ta’ assaġġ MN, huwa ksimili għal riżultati ta’ SRH.

Il-persistenza tal-antikorpi wara t-tilqima primarja f’din il-popolazzjoni, kif imkejla b’testijiet ta’

HI, SRH u MN, naqset minn 1/2 1/5 tal-livell tagħhom ta’ wara t-tilqima f’jum 202 meta mqabbel mal-jum 43 wara t-tlestija tal-iskedi ta’ vaċċinazzjoni primarji kif imkejla b’testijiet ta’ Inibizzjoni ta’ Emagglutinazzjoni (HI), SRH, u MN. Sa 50% tas-suġġetti anzjani li tlaqqmu b’AFLUNOV kienu seroprotetti wara sitt xhur.

Minn sitt xhur ’l quddiem wara t-tilqima primarja, ingħatat it-tielet doża (booster) ta’ AFLUNOV. Ir-riżultati huma murija skont SRH.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għall-H5N1 A/Vietnam/1194/2004, imkejla b’assaġġi SRH kienu kif ġej:

 

Studju V87P1 Adulti

Studju V87P2 Adulti

Studju V87P1 Anzjani

 

booster wara

booster wara

booster wara

 

t-tieni doża

t-tieni doża

t-tieni doża

SRH

N=71

N=13

N=38

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

89% (79-95)

85% (55-98)

84% (69-94)

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

83% (72-91)

69% (39-91)

63% (46-78)

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

5.96 (4.72-7.53)

2.49 (1.56-3.98)

5.15 (3.46-7.66)

*imkejla b’assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**GMRs ta’ SRH

Teżisti esperjenza limitata dwar l-anzjani

Dejta ta’ sostenn fl-adulti

a)Kross-reattività

Rispons immuni ta’ kross-reattività miksub minn A/H5N1/Vietnam/1194/2004 kontra A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 u A/H5N1/Indonesia/5/05

Xi rispons immuni eterologuż kontra A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 (NIBRG23; clade 2.2)

u A/H5N1/Indonesia/5/05 (clade 2.1) deher kemm wara t-tieni tilqima kif ukoll wara t-tielet tilqima, u dan jindika kross-reattività tal-vaċċin clade 1 kontra razez clade 2.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għall-H5N1 A/turkey/Turkey/1/05, wara t-tieni doża fl-adulti ta’ 18-60 sena, imkejla b’assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

Studju V87P12

Studju V87P3

Studju V87P13

 

Antikorp anti-HA

21 jum wara

21 jum wara

21 jum wara

 

t-tieni doża

t-tieni doża

t-tieni doża

 

 

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)*

65% (52-77)

90% (73-98)

59% (52-66)

SRH

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)*

65% (52-77)

86% (68-96)

49% (42-56)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)**

4.51 (3.63-5.61)

7.67 (6.09-9.67)

2.37 (2.1-2.67)

 

 

N=60

N=30

N=197

 

Rata ta’ seroprotezzjoni (95% CI)°

28% (17-41)

24% (10-44)

23% (18-30)

HI

Rata ta’ serokonverżjoni (95% CI)°

28% (17-41)

21% (8-40)

19% (14-25)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni (95% CI)°°

2.3 (1.67-3.16)

1.98 (1.22-3.21)

1.92 (1.64-2.25)

*imkejla b’assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**GMRs ta’ SRH

° imkejla b’assaġġ HI ≥ 40

°°GMRs ta’ HI

Ir-riżultati MN għat-tliet studji kliniċi fit-Tabella ta’ hawn fuq urew rata ta’ seroprotezzjoni u rata ta’ serokonverżjoni kontra A/turkey/Turkey/05 li kienu jvarjaw minn 10% (2-27) sa 39% (32-46) u 10% (2-27) sa 36% (29-43) rispettivament. Ir-riżultati MN ipproduċew GMR kontra A/turkey/Turkey/05 li kien ivarja minn 1.59 sa 2.95.

Rispons immuni ta’ kross-reattività miksub minn A/H5N1/turkey/Turkey/1/05 kontra A/H5N1/Indonesia/5/05 u A/H5N1/Vietnam/1194/2004

Rispons immuni eterologuż kontra A/H5N1/Indonesia/5/05 (clade 2.1) kien traċċabbli

fl-istudju V87P11 wara t-tieni tilqima, u dan jindika kross-reattività tal-vaċċin clade 2.2 kontra razez ta’ clade 2.1.

Ir-rata ta’ seroprotezzjoni*, ir-rata ta’ serokonverżjoni* u l-fattur ta’ serokonverżjoni** għall-antikorp anti-HA għal A/H5N1/Indonesia/5/05 u A/H5N1/Vietnam/1194/2004 wara t-tieni doża fl-adulti (18-60 sena) u fl-anzjani (>60 sena), imkejla b’assaġġi SRH u HI kienu kif ġej:

 

 

V87P11 Adulti

V87P11 Anzjani

Antikorp anti-HA

 

(18-60 sena)

(>60 sena)

 

 

N=186

N=142

 

 

A/Indonesia/

A/Vietnam/

A/Indonesia/

A/Vietnam/

 

 

5/05

1194/2004

5/05

1194/2004

SRH

Rata ta’ seroprotezzjoni

(95%CI)*

(77-88)

(54-69)

52-69

(37-54)

 

 

Rata ta’ serokonverżjoni

 

(95%CI)*

(72-85)

(53-68)

(56-73)

(35-53)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni

6.24

4.45

3.87

3.03

 

(95%CI)**

(5.44-7.16)

(3.85-5.14)

(3.31-4.53)

(2.56-3.58)

 

 

N=194

N=148

HI

Rata ta’ seroprotezzjoni

(95%CI)°

(43-57)

(40-55)

(26-42)

(31-48)

 

 

Rata ta’ serokonverżjoni

 

(95%CI)°

(42-56)

(37-51)

(25-41)

(26-42)

 

Fattur ta’ serokonverżjoni

4.71

4.25

2.69

2.8

 

(95%CI)°°

(3.74-5.93)

(3.36-5.37)

(2.18-3.32)

(2.2-3.55)

*imkejla b’assaġġ SRH ≥ 25 mm2

**proporzjonijiet tal-medja ġeometrika ta’ SRH

° imkejla b’assaġġ HI ≥ 40

°° proporzjonijiet tal-medja ġeometrika ta’ HI

Riżultati MN għal A/H5N1/Indonesia/5/05 kixfu rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 38% (31-45) fl-adulti (18-60 sena) u ta’ 14% (8-20) fl-anzjani (>60 sena); rata ta’ serokonverżjoni ta’ 58% (50-65) fl-adulti u ta’ 30% (23-38) fl-anzjani u finalment GMR ta’ 4.67 (3.95-5.56) fl-adulti u 2.19 (1.86-2.58) fl-anzjani.

Riżultati MN għal A/H5N1/Vietnam/1194/2004 kixfu rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 10% (6-16) fl-adulti (18-60 sena) u ta’ 6% (3-11) fl-anzjani (>60 sena); rata ta’ serokonverżjoni ta’ 19% (13-25) fl-adulti u 7% (4-13) fl-anzjani u finalment GMR ta’ 1.86 (1.63-2.12) fl-adulti u 1.33 (1.17-1.51) fl-anzjani.

b)Memorja immuni fuq perjodu fit-tul tal-booster

Tilqima waħda b’AFLUNOV (H5N1, A/Vietnam/1194/2004) ikkawżat rispons seroloġiku qawwi u rapidu f’individwi li 6-8 snin qabel kienu ġew primed b’żewġ dożi ta’ vaċċin sostitut differenti tal-H5N, li kellu l-istess formulazzjoni bħal AFLUNOV iżda li kien juża r-razza N5N3.

c)Prova bi skedi differenti ta’ vaċċinazzjoni:

Fi prova klinika li evalwat 4 skedi differenti ta’ vaċċinazzjoni fuq 240 persuna minn 18 sa 60 sena, fejn it-tieni doża ngħatat wara 1, 2, 3 jew 6 ġimgħat wara l-ewwel doża ta’ AFLUNOV, il-kriterji tal-CHMP għas-SRH intlaħqu fil-gruppi kollha ta’ skedi tal-vaċċin wara 3 ġimgħat mit-tieni tilqima. Id-daqs tar-rispons immuni kien aktar baxx fil-grupp li rċieva t-tieni doża ġimgħa wara u ogħla fil-gruppi bi skedi ta’ intervalli aktar twal.

Dejta disponibbli f’popolazzjonijiet pedjatriċi

Saret prova klinika (Studju V87P6) b’vaċċin H5N1 kombinat ma’ adjuvant MF59C.1 f’471 tifel u tifla minn 6 xhur sa 17-il sena. Ingħataw żewġ dożi ta’ AFLUNOV tliet ġimgħat minn xulxin u tielet

doża 12-il xahar wara l-ewwel doża. Wara tliet ġimgħat mit-tieni tilqima (jum 43), il-gruppi kollha ta’ etajiet (jiġifieri 6-35 xahar, 3-8 snin u 9-17-il sena) kisbu livelli għolja ta’ antikorpi għal (A/Vietnam/1194/2004) kif imkejla b’assaġġi SRH u HI kif ippreżentati fit-tabella hawn taħt*.

F’din il-prova ma ġie osservat l-ebda SAE relatat mal-vaċċin.

 

 

Trabi li telqu jimxu

Tfal

Adoloxxenti

 

 

(6 -< 36 xahar)

(3 -< 9 snin)

(9 -< 18-il sena)

 

 

N=134

N=91

N=89

 

% SP (95% CI) Jum 43

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

HI

GMR Jum 43 sa Jum 1

(109-151)

(97-142)

(51-88)

 

 

 

% SC (95% CI) Jum 43

97%

97%

89%

 

(92-99)

(91-99)

(80-94)

 

 

 

 

N=133

N=91

N=90

 

% SP (95% CI) Jum 43

100%

100%

100%

 

(97-100)

(96-100)

(96-100)

 

 

SRH

GMR (95% CI) Jum 43 sa Jum 1

 

(14-18)

(13-17)

(12-16)

 

 

 

% SC (95% CI) Jum 43

98%

100%

99%

 

(95-100)

(96-100)

(94-100)

 

 

*Fin-nuqqas ta’ kriterji tal-CHMP dwar l-immunoġeniċità għat-tfal, il-kriterji tal-CHMP dwar l-immunoġeniċità, li jintużaw sabiex jiġu evalwati l-vaċċini kontra l-influwenza staġjonali fl-adulti, ġew applikati għad-dejta seroloġika miksuba wara t-tilqim tat-tfal.

SP= seroprotezzjoni

SC= serokonverżjoni

Ir-riżultati MN kontra A/Vietnam/1194/2004 jindikaw rata ta’ seroprotezzjoni ta’ 99% (95%

CI: 94-100), rata ta’ serokonverżjoni li tvarja minn 97% (95% CI: 91-99) sa 99% (95% CI: 96-100) u GMR li jvarja minn 29 (95% CI: 25-35) sa 50 (95% CI: 44-58).

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’AFLUNOV f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika f’immunizzazzjoni attiva kontra s-subtip H5N1 tal-virus tal-Influwenza A. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar l-użu pedjatriku.

Informazzjoni minn provi li mhumiex kliniċi

L-effikaċja kontra espożizzjoni b’virus omologu jew etorologu għar-razez tal-vaċċin ġiet evalwata fil-mudell bin-nemes. Ġew ittestjati, AFLUNOV li fih HA mill-A/Vietnam/1194/2004 (omologu għar-razza tal-espożizzjoni) u vaċċin kontra l-H5N1 jixbah lil AFLUNOV, li fih hemagglutinin mir-razza li tixbah lill-A/turkey/Turkey/2005 (etorologu għar-razza tal-espożizzjoni). Gruppi

ta’ 8 inmsa rċevew doża waħda (jum 21) jew żewġ dożi (jum 0 u 21) tal-vaċċin li kien

fih 3.75 jew 7.5 mikrogrammi ta’ antiġen. L-annimali ta’ kontroll irċevew l-adjuvant waħdu. L-annimali ġew esposti mill-imnieħer f’jum 42 għal doża letali tal-virus A/Vietnam/1203/04. L-annimali ġew mmonitorjati għal 16-17-il ġurnata wara l-espożizzjoni bil-għan li tkun tista’ ssir valutazzjoni komprensiva tal-progressjoni tal-marda, fosthom iż-żmien tal-bidu tas-sinomi, il-mortalità, jew l-irkupru sussegwenti.

L-annimali kollha (100%) li rċevew 2 dożi ta’ AFLUNOV kienu protetti, u 94% tal-annimali li rċevew doża waħda ta’ AFLUNOV kienu protetti. 87% tal-annimali esposti għall-virus etorologu għall-razza tal-vaċċin wara 2 dożi tal-vaċċin kienu protetti, u doża waħda tal-vaċċin etorologu pproteġiet 56% tal-annimali. L-annimali kollha ta’ kontroll mietu fi żmien 7 ijiem mill-espożizzjoni. It-tilqima pproteġiet lill-annimali mill-espożizzjoni letali għall-virus omologu u etorologu għall-vaċċin.

Fi studju simili, l-espożizzjoni mill-imnieħer ġiet posposta sa madwar 4 xhur wara ngħatat it-tieni doża tal-vaċċin li kien fih 3.75 jew 7.5 mikrogrammi ta’ antiġen. F’dan l-istudju, 100% tal-annimali kienu

protetti kontra l-espożizzjoni omologa, u 81% tal-annimali kienu protetti kontra l-espożizzjoni etorologa. It-tilqima pproteġiet lill-annimali mill-espożizzjoni letali anki meta t-titres tal-antikorpi HI kienu baxxi jew mhux rilevabbli.

Ġiet ittestjata wkoll l-effikaċja kontra l-espożizzjoni għall-virus etorologu A/Indonesia/5/05. Gruppi ta’ 6 inmsa rċevew doża waħda tal-vaċċin (jum 21) li kien fih 3.75 mikrogrammi ta’ antiġen jew żewġ dożi tal-vaċċin (jum 0 u 21) li kien fih jew 1.0 jew 3.75 mikrogrammi ta’ antiġen (A/Vietnam/1194/2004). F’jum 49 ingħatat espożizzjoni letali minn ġot-trakea. Żewġ dożi tal-vaċċin ipproteġew 92% tal-annimali, u doża waħda tal-vaċċin ipproteġiet 50% tal-annimali kontra l-virus A/Indonesia/5/05. Meta pparagunat mal-grupp ta’ kontroll li ħadu l-adjuvant, il-ħsara fil-pulmuni naqset fil-gruppi mlaqqma. Naqsu wkoll it-tixrid virali u t-titres virali fil-pulmuni, li jissuġġerixxi li t-tilqima tista’ tnaqqas ir-riskju ta’ trażmissjoni virali.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Mhux applikabbli.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhux klinika miksuba b’AFLUNOV u bil-vaċċin tal-influwenza staġjonali li fih l-adjuvant MF59C.1, magħmula fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi ripetuti, tolleranza lokali, fertilità femminili, u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva u l-iżvilupp

(sat-tmiem tal-perjodu tat-treddigħ), ma turi l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride,

Potassium chloride (E508),

Potassium dihydrogen phosphate (E340),

Disodium phosphate dihydrate (E339),

Magnesium chloride hexahydrate (E511),

Calcium chloride dihydrate (E509),

Sodium citrate (E331),

Citric acid (E330),

Ilma għall-injezzjonijiet.

Għall-adjuvant, ara sezzjoni 2

6.2Inkompatibbiltajiet

Fin-nuqqas ta’ provi ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C - 8°C).

Tagħmlux fil-friża.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

0.5 ml f’siringa mimlija għal-lest (ħġieġ tat-tip I) b’tapp planġer (lastku tal-bromo-butyl).

Pakketti ta’ 1 jew 10 siringi mimlija għal-lest.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Spezzjona viżwalment is-suspensjoni qabel ma tagħtiha. F’każ ta’ xi partiċelli u/jew dehra mhux normali, il-vaċċin għandu jitwarrab.

Il-vaċċin għandu jitħalla jilħaq it-temperatura tal-kamra qabel jintuża. Ħawwad bil-mod qabel tużah.

Kull fdal tal-vaċċin li ma jkunx intuża u skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Seqirus S.r.l.

Via Fiorentina, 1

Siena, L-Italja.

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/10/658/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

29 ta’ Novembru 2010

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati