Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Airexar Spiromax (salmeterol / fluticasone propionate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R03AK06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAirexar Spiromax
Kodiċi ATCR03AK06
Sustanzasalmeterol / fluticasone propionate
ManifatturTeva B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Airexar Spiromax 50 mikrogrammi/500 mikrogrammi trab li jittieħed man-nifs

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża mkejla fiha 50 mikrogramma ta’ salmeterol (bħala salmeterol xinafoate) u 500 mikrogramma ta’ fluticasone propionate.

Kull doża mogħtija (id-doża mill-parti li titqiegħed fil-ħalq) fiha 45 mikrogramma ta’ salmeterol (bħala salmeterol xinafoate) u 465 mikrogramma ta’ fluticasone propionate.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf

Kull doża fiha madwar 10 milligrammi ta’ lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs.

Trab abjad.

Inalatur abjad b’għatu tal-parti li titqiegħed fil-ħalq isfar semi-trasparenti.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Airexar Spiromax huwa indikat għal użu f’adulti ta’ eta’ minn 18-il sena ’l fuq biss.

Ażżma

Airexar Spiromax huwa indikat għat-trattament regolari ta’ pazjenti b’ażżma severa fejn l-użu ta’ prodott ikkombinat (kortikosterojd li jittieħed man-nifs u agonist tar-riċetturi β2 li jaħdem fit-tul) huwa xieraq:

-pazjenti mhux ikkontrollati b’mod adegwat fuq prodott kortikosterojd ikkombinat ta’ qawwa aktar baxxa

jew

-patients li diġà huma kkontrollati fuq kortikosterojd li jittieħed man-nifs ta’ doża għolja u agonist tar-riċetturi β2 li jaħdem fit-tul.

Marda Kronika Ostruttiva tal-Pulmun (COPD - Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

Airexar Spiromax huwa indikat għat-trattament sintomatiku ta’ pazjenti b’COPD, b’FEV1 <60% tan-normal imbassar (qabel teħid ta’ bronkodilatur) u storja ta’ aggravar tal-kundizzjoni b’mod ripetut, li għandhom sintomi sinifikanti minkejja terapija regolari bi bronkodilatur.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Airexar Spiromax huwa indikat f’adulti ta’ eta’ minn 18-il sena ’l fuq biss.

Airexar Spiromax mhux indikat għal użu fit-tfal, b’età ta’ 12-il sena u inqas jew adolexxenti b’età ta’ 13 sa 17-il sena.

Pożoloġija

Rotta ta’ kif għandu jingħata: għal biex jinġibed man-nifs

Il-pazjenti għandhom ikunu konxji li Airexar Spiromax għandu jintuża kuljum għall-benefiċċju ottimali, anke meta ma jkollhomx sintomi.

Il-pazjenti għandhom jiġu evalwati mill-ġdid b’mod regolari minn tabib, sabiex il-qawwa tal-inalatur salmeterol/fluticasone propionate li jkunu qed jirċievu tibqa ottimali u tinbidel biss b’parir mediku. Id-doża għandha tiġi ttitrata sal-aktar doża baxxa li fiha jinżamm kontroll effettiv tas-sintomi. Airexar Spiromax mhuwiex disponibbli fis-suq bħala qawwiet inqas minn 50/500 mikrogramma. Meta jkun xieraq li tititra għal qawwa aktar baxxa li ma tkunx disponibbli għal Airexar Spiromax, tkun meħtieġa bidla għal kombinazzjoni ta’ doża fissa alternattiva ta’ salmeterol u fluticasone propionate li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Il-pazjenti għandhom jingħataw qawwa ta’ inalatur salmeterol/fluticasone propionate li fih dożaġġ xieraq ta’ fluticasone propionate għas-severità tal-marda tagħhom. Airexar Spiromax huwa xieraq għall-użu biss fit- trattament ta’ pazjenti b’ażżma severa. Jekk pazjent individwali jeħtieġ dożaġġi differenti mill-kors rakkomandat, għandhom jiġu preskritti dożi xierqa ta’ agonist ta’ β2 u/jew ta’ kortikosterojd.

Dożi rakkomandati:

Ażżma

Adulti ta’ eta’ minn 18-il sena ’l fuq.

Inalazzjoni waħda ta’ 50 mikrogramma salmeterol u 500 mikrogramma fluticasone propionate darbtejn kuljum.

Ladarba jinkiseb kontroll tal-ażżma, it-trattament għandu jiġi evalwat mill-ġdid u għandu jiġi kkunsidrat jekk il-pazjenti għandhomx jitnaqqsu għal kombinazzjoni ta’ doża fissa alternattiva ta’ salmeterol u fluticasone propionate li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs u mbagħad finalment għal kortikosterojd li jittieħed man-nifs biss. Kif it-trattament jitnaqqas għal doża aktar baxxa hija importanti evalwazzjoni regolari tal-pazjenti.

Ma ntweriex benefiċċju ċar meta mqabbel ma’ fluticasone propionate li jittieħed man-nifs waħdu użat bħala terapija inizjali ta’ manteniment meta wieħed jew tnejn mill-kriterji ta’ severità jkunu neqsin. B’mod ġenerali kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs jibqgħu t-trattament tal-ewwel għazla għall-biċċa l-kbira tal-pazjenti.

Airexar Spiromax huwa għat-trattament ta’ pazjenti b’ażżma severa biss. M’għandux jintuża għat-trattament ta’ pazjenti b’ażżma ħafifa jew moderata jew għall-bidu tat-trattament għall-pazjenti b’ażżma severa sakemm il-ħtieġa ta’ doża għolja bħal din tal-kortikosterojd flimkien ma’ agonist tar-riċetturi β2 li jaħdem fit-tul ma tkunx ġiet stabbilita preċedentement.

Airexar Spiromax mhuwiex intenzjonat bħala trattament ta’ ażżma meta kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ salmeterol u fluticasone propionate tkun meħtieġa għall-ewwel darba. Il-pazjenti għandhom jibdew it- trattament b’kombinazzjoni ta’ doża fissa li jkun fiha doża aktar baxxa tal-komponent kortikosterojd u mbagħad tiġi ttitrata ’l fuq fir-rigward tad-doża tal-kortikosterojd sakemm jintlaħaq kontroll tal-ażżma. Ladarba jintlaħaq kontroll tal-ażżma l-pazjenti għandhom jiġu evalwati b’mod regolari u d-doża tal- kortikosterojd li jittieħed man-nifs tiġi ttitrata ’l isfel kif xieraq biex jinżamm kontroll tal-marda.

Huwa rakkomandat li jiġi stabbilit id-dożaġġ xieraq tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs qabel ma tkun tista’ tintuża xi kombinazzjoni ta’ doża fissa f’pazjenti b’ażżma severa.

Popolazzjoni pedjatrika

Airexar Spiromax mhux rakkomandat għal użu fi tfal ta’ età ta’ 12-il sena jew iżgħar jew f’adolexxenti ta’ età minn 13 sa 17-il snin. Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Airexar Spiromax fit-tfal u fl-adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena ma ġewx determinati s’issa.

M’hemm l-ebda data disponibbli.

COPD

Inalazzjoni waħda ta’ 50 mikrogramma salmeterol u 500 mikrogramma fluticasone propionate darbtejn kuljum.

Gruppi ta’ pazjenti speċjali

M’hemmx bżonn ta’ aġġustament fid-doża f’pazjenti anzjani jew f’dawk b’indeboliment tal-kliewi.

M’hemmx data disponibbli dwar l-użu ta Airexar Spiromax f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied.

Metodu ta’ kif għandu jingħata/Istruzzjonijiet dwar l-użu

L-apparat Spiromax huwa inalatur attivat permezz tan-nifs, u mħaddem permezz tal-fluss tat-teħid tan-nifs ’il ġewwa, li jfisser li s-sustanzi attivi huma mwassla fil-passaġġi tal-arja meta l-pazjent jieħu nifs ’il ġewwa millparti li titqiegħed fil-ħalq. Pazjenti b’ażżma severa u COPD intwerew li huma kapaċi jiġġeneraw rata tal- fluss tat-teħid tan-nifs ’il gewwa suffiċjenti meta ħadu nifs qawwi ’il gewwa mill-apparat Spiromax biex tiġi permessa li titwassal id-doża terapewtika meħtieġa lejn il-pulmuni (ara wkoll sezzjoni 5.1 – l-aħħar ħames paragrafi).

Taħriġ meħtieġ

Airexar Spiromax għandu jintuża kif xieraq sabiex jintlaħaq trattament effettiv. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jaqraw il-fuljett ta’ tagħrif tal-pazjent b’attenzjoni u jsegwu l-istruzzjonijiet dwar l-użu kif dettaljat fil-fuljett. Il-pazjenti kollha għandhom jingħataw taħriġ mill-Professjonist tal-Kura tas-Saħħa li jippreskrivi dwar kif għandhom jużaw Airexar Spiromax. Dan biex jiġi żgurat li huma jifhmu kif jużaw l-inalatur b’mod korrett, u biex jifhmu l-ħtieġa li jieħdu nifs qawwi ’l ġewwa meta jieħdu n-nifs biex jiksbu d-doża meħtieġa. Huwa importanti li tieħu nifs qawwi ’il gewwa sabiex jiġi żgurat dożaġġ ottimali.

L-użu ta’ Airexar Spiromax isegwi tliet passi sempliċi: iftaħ, ħu n-nifs u għalaq li huma deskritti hawn taħt.

Iftaħ: Żomm Spiromax bl-għatu tal-parti li titqiegħed fil-ħalq isfel u iftaħ l-għatu tal-parti li titqiegħed fil- ħalq billi tilwih ’il isfel sakemm jinfetaħ kompletament meta tinstema’ klikk waħda.

Ħu n-nifs: Ħu nifs ’il barra bil-mod (sakemm ikun komdu). Tiħux in-nifs minn ġewwa l-inalatur tiegħek. Poġġi lparti li titqiegħed fil-ħalq bejn is-snien bix-xufftejn magħluqa madwar il-biċċa tal-ħalq, tigdimx il- biċċa tal-ħalq tal-inalatur. Ħu nifs qawwi u fil-fond ’il ġewwa mill-parti li titqiegħed fil-ħalq. Neħħi l- apparat Spiromax mill-ħalq u żomm in-nifs għal 10 sekondi jew sakemm ikun komdu għall-pazjenti.

Agħlaq: Ħu nifs ’il barra bil-mod u agħlaq l-għatu tal- parti li titqiegħed fil- ħalq.

Il-pazjenti m’għandhomx jimblokkaw il-ventijiet tal-arja fl-ebda ħin, u m’għandhomx jieħdu nifs ’il barra mill-apparat Spiromax meta jkunu qed jippreparaw il-pass “Ħu n-nifs”. Il-pazjenti mhumiex meħtieġa iħawwdu l-inalatur qabel l-użu.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati wkoll biex ilaħalħu ħalqhom bl-ilma u jobżqu l-ilma ’l barra, u/jew jaħslu snienhom wara t-teħid man-nifs (ara sezzjoni 4.4)

Il-pazjenti jistgħu jinnotaw togħma meta jużaw Airexar Spiromax minħabba l-eċċipjent lactose.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ażżma

Airexar Spiromax huwa għall-użu f’pazjenti b’ażżma severa biss. M’għandux jintuża biex jittratta sintomi ta’ ażżma akuta li għalihom huwa meħtieġ bronkodilatur li jaħdem malajr u għal żmien qasir. Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ikollhom l-inalatur tagħhom li jintuża għas-serħan f’attakk ta’ ażżma akuta disponibbli l-ħin kollu.

Il-pazjenti m’għandhomx jinbdew fuq Airexar Spiromax waqt irkadar, jew jekk ikollhom ażżma li qed taggrava b’mod sinifikanti jew li qed tiddeterjora b’mod akut.

Waqt it-trattament b’Airexar Spiromax jistgħu jseħħu avvenimenti avversi u aggravar serji relatati mal- ażżma. Il-pazjenti għandhom jiġu mitluba biex ikomplu t-trattament iżda biex ifittxu parir mediku jekk is- sintomi tal-ażżma jibqgħu mhux ikkontrollati jew jaggravaw wara li jinbdew fuq Airexar Spiromax.

Żieda fil-ħtieġa ta’ użu ta’ medikazzjoni li ttaffi (bronkodilaturi li jaħdmu għal żmien qasir), jew tnaqqis fir- rispons għall-medikazzjoni li sserraħ jindikaw deterjorament tal-kontroll tal-ażżma u l-pazjenti għandhom jiġu evalwati minn tabib.

Deterjorazzjoni f’daqqa u progressiva fil-kontroll tal-ażżma tista’ tkun ta’ periklu għall-ħajja u l-pazjent għandu jkollu valutazzjoni medika urġenti. Wieħed għandu jikkunsidra li jżid it-terapija b’kortikosterojdi.

Ladarba s-sintomi tal-ażżma jiġu kkontrollati, wieħed jista’ jikkunsidra li jnaqqas id-doża tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs b’mod gradwali u għalhekk tkun meħtieġa bidla għall-kombinazzjoni ta’ doża fissa alternattiva ta’ salmeterol u fluticasone propionate li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs. Kif it-trattament jitnaqqas għal doża aktar baxxa hija importanti evalwazzjoni regolari tal-pazjenti. Għandha tintuża l-aktar doża baxxa ta’ kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

COPD

Għall-pazjenti b’COPD li jkollhom irkadar, tipikament huwa indikat trattament b’kortikosterojdi sistemiċi, għalhekk il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex ifittxu attenzjoni medika jekk is-sintomi tiddeterjoraw b’Airexar Spiromax.

Waqfien tat-terapija

It-trattament b’Airexar Spiromax m’għandux jitwaqqaf f’daqqa f’pazjenti bl-ażżma minħabba riskju ta’ rkadar. It-terapija għandha tiġi ttitrata ’l isfel taħt is-superviżjoni ta’ tabib. Għal pazjenti b’COPD waqfien tat-terapija tista’ tkun assoċjata wkoll ma dikumpensazzjoni sintomatika u għandha tiġi ssorveljata minn tabib.

Attenzjoni f’kas ta’ mard speċjali

Airexar Spiromax għandu jingħata b’kawtela f’pazjenti b’tuberkulosi pulmonari attiva jew passiva u infezzjonijiet fungali, virali jew infezzjonijiet oħra tal-passaġġ tan-nifs. Trattament xieraq għandu jinbeda fil- pront, jekk ikun indikat.

Rarament, Airexar Spiromax jista’ jikkawża arritmiji kardijaċi eż. takikardija supraventrikulari, ekstrasistoli u fibrillazzjoni tal-atriju, u tnaqqis temporanju ħafif fil-potassium fis-serum b’dożi terapewtiċi għoljin. Airexar Spiromax għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’disturbi kardjovaskulari severi jew anormalitajiet fir-ritmu tal-qalb u f’pazjenti b’dijabete mellitus, tirotossikożi, ipokalimja mhux ikkoreġuta jew pazjenti predisposti għal livelli baxxi ta’ potassium fis-serum.

Kien hemm rapporti rari ħafna ta’ żidiet fil-livelli ta’ glucose fid-demm (ara sezzjoni 4.8) u dan għandu jiġi kkunsidrat meta jiġi preskritt lill-pazjenti bi storja ta’ dijabete mellitus.

Bronkospażmu paradossali

Bronkospażmu paradossali jista’ jseħħ flimkien ma’ żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs wara d- dożaġġ. Bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr u għandu jiġi ttrattat minnufih. Airexar Spiromax għandu jitwaqqaf minnufih, il-pazjent għandu jiġi evalwat u għandha tinbeda terapija alternattiva jekk meħtieġ.

Agonisti tar-riċetturi βeta 2 adrenerġiċi

L-effetti farmakoloġiċi ta’ trattament b’agonisti tar-riċetturi β2, bħal rogħda, palpitazzjonijiet u uġigħ ta’ ras, ġew irrappurtati, iżda għandhom tendenza li jkunu temporanji u jonqsu b’terapija regolari.

Effetti sistemiċi

Effetti sistemiċi jistgħu jseħħu bi kwalunkwe kortikosterojd li jittieħed man-nifs, speċjalment b’dożi għoljin preskritti għal perjodi twal. Dawn l-effetti huma ħafna inqas probabbli li jseħħu milli b’kortikosterojdi orali. Effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, soppressjoni adrenali, tnaqqis fid-densità tal-minerali tal-għadam, katarretti u glawkoma u aktar rari, firxa ta’ effetti psikoloġiċi jew ta’ mġiba li jinkludu iperattività psikomotorja, disturbi fl-irqad, ansjetà, depressjoni jew aggressjoni (speċjalment fit-tfal) (ara s-sotto intestatura Popolazzjoni pedjatrika hawn taħt għal tagħrif dwar l-effetti sistemiċi ta’ kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs fit-tfal u l-adolexxenti). Għalhekk, huwa importanti, li l- pazjent jiġi evalwat b’mod regolari u d-doża tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs titnaqqas għall- inqas doża li fiha jinżamm kontroll effettiv tal-ażżma.

Funzjoni adrenali

Trattament fit-tul ta’ pazjenti b’dożi għoljin ta’ kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs jista’ jwassal għal soppressjoni adrenali u kriżi adrenali akuta. Każijiet rari ħafna ta’ soppressjoni adrenali u kriżi adrenali akuta kienu deskritti wkoll b’dożi ta’ fluticasone propionate bejn 500 u inqas minn 1000 mikrogramma. Sitwazzjonijiet, li potenzjalment jistgħu jwasslu għal kriżi adrenali akuta jinkludu trawma, kirurġija, infezzjoni jew kwalunkwe tnaqqis rapidu fid-dożaġġ. Sintomi ta’ indikazzjoni tipikament huma vagi u jistgħu jinkludu anoreksja, uġigħ addominali, telf ta’ piż, għeja, uġigħ ta’ ras, dardir, rimettar, pressjoni baxxa, tnaqqis fil-livell ta’ koxjenza, ipogliċemija, u aċċessjonijiet. Għandha tiġi kkunsidrata supplimentazzjoni addizzjonali ta’ kortikosterojdi sistemiċi matul perjodi ta’ stress jew kirurġija elettiva.

Il-benefiċċji ta’ terapija bi fluticasone propionate li jittieħed man-nifs għandhom inaqqsu l-ħtieġa ta’ sterojdi orali, iżda pazjenti li jinqalbu minn sterojdi orali jistgħu jibqgħu f’riskju ta’ riżerva adrenali indebolita għal żmien konsiderevoli. Għalhekk, dawn il-pazjenti għandhom jiġu ttrattati b’attenzjoni speċjali u l-funzjoni adrenokortikali għandha tiġi mmonitorjata b’mod regolari. Pazjenti li kellhom bżonn terapija ta’ emerġenza b’doża għolja ta’ kortikosterojdi fil-passat ukoll jistgħu jkunu f’riskju. Din il-possibbiltà ta’ indeboliment residwali dejjem għandha titqies f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza u elettivi li x’aktarx jipproduċu stress, u għandu jiġi kkunsidrat trattament b’kortikosterojd xieraq. Is-severita’ tal-indeboliment adrenali jista’ jeħtieġ parir ta’ speċjalista qabel proċeduri elettivi.

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Ritonavir jista’ jżid b’ammont kbir il-konċentrazzjoni ta’ fluticasone propionate fil-plażma. Għalhekk, użu flimkien għandu jiġi evitat, sakemm il-benefiċċju potenzjali għall-pazjent ma jkunx akbar mir-riskju ta’ effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojd. Hemm ukoll żieda fir-riskju ta’ effetti sistemiċi mhux mixtieqa meta fluticasone propionate jiġi kkombinat ma’ inibituri qawwija oħra ta’ CYP3A (ara sezzjoni 4.5).

L-użu flimkien ma’ ketoconazole sistemiku jżid b’mod sinifikanti l-esponiment sistemiku għal salmeterol. Dan jista’ jwassal għal żieda fl-inċidenza ta’ effetti sistemiċi (eż. titwil fl-intervall QTc u palpitazzjonijiet). Trattament flimkien ma’ ketoconazole jew inibituri potenti oħra ta’ CYP3A4 għalhekk għandu jiġi evitat sakemm il-benefiċċji ma jkunux akbar miż-żieda potenzjali fir-riskju ta’ effetti sistemiċi mhux mixtieqa ta’ trattament b’salmeterol (ara sezzjoni 4.5).

Infezzjonijiet fl-apparat respiratorju

Kien hemm rappurtar akbar ta’ infezzjonijiet fl-apparat respiratorju ta’ isfel (speċjalment pulmonite u bronkite) fl-istudju TORCH f’pazjenti b’COPD li kienu qed jirċievu salmeterol/fluticasone propionate 50/500 mikrogramma darbtejn kuljum meta mqabbel mal-plaċebo kif ukoll fl-istudji SCO40043 u SCO100250 li qabblu doża aktar baxxa ta’ salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn

kuljum (doża mhux awtorizzata biex tintuża f’COPD), ma’ salmeterol 50 mikrogramma darbtejn kuljum biss (ara sezzjoni 4.8 u sezzjoni 5.1). Inċidenza simili ta’ pulmonite fil-grupp ta’ salmeterol/fluticasone propionate kienet osservata fl-istudji kollha. F’TORCH, pazjenti ta’ età akbar, pazjenti li għandhom indiċi tal-massa tal-ġisem aktar baxx (<25 kg/m2) u pazjenti b’marda severa ħafna (FEV1<30% ta’ dak imbassar) kellhom l-akbar riskju li jiżviluppaw pulmonite irrispettivament mit-trattament.

It-tobba għandhom jibqgħu attenti għall-possibbiltà ta’ żvilupp ta’ pulmonite u infezzjonijiet oħra tal-apparat respiratorju ta’ isfel f’pazjenti b’COPD peress li l-karatteristiċi kliniċi ta’ infezzjonijiet u rkadar bħal dawn spiss jikkoinċidu. Jekk pazjent b’COPD severa jkollu pulmonite, trattament b’Airexar Spiromax għandu jiġi evalwat mill-ġdid.

Pulmonite f’pazjenti b’COPD

Żieda fl-inċidenza ta’ pulmonite, inkluż pulmonite li teħtieġ dħul l-isptar, ġiet osservata f’pazjenti b’COPD li kienu qed jirċievu kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs. Hemm xi evidenza ta’ riskju akbar ta’ pulmonite b’żieda fid-doża tal-isterojdi iżda dan ma ntweriex b’mod konklużiv fl-istudji kollha.

M’hemm l-ebda evidenza klinika konklużiva għal differenzi ġewwa l-klassi fil-kobor tar-riskju ta’ pulmonite fost prodotti kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs.

It-tobba għandhom jibqgħu attenti għall-possibbiltà ta’ żvilupp ta’ pulmonite f’pazjenti b’COPD peress li l- karatteristiċi kliniċi ta’ infezzjonijiet bħal dawn jikkoinċidu mas-sintomi ta’ aggravar ta’ COPD. Jekk pazjent b’COPD severa kellu pulmonite, it-trattament b’Airexar Spiromax għandu jiġi evalwat mill-ġdid.

Fatturi ta’ riskju għall-pulmonite f’pazjenti b’COPD jinkludu tipjip attwali, età akbar, indiċi tal-massa tal- ġisem (BMI - body mass index) baxx u COPD severa.

Popolazzjonijiet etniċi

Data minn prova klinika kbira (Prova ta’ Riċerka Dwar l-Ażżma b’Aktar Minn Ċentru Wieħed b’Salmeterol, SMART [Salmeterol Multi-center Asthma Research Trial]) issuġġeriet li pazjenti Amerikani-Afrikani kellhom riskju akbar ta’ avvenimenti serji relatati mar-respirazzjoni jew imwiet meta jużaw salmeterol meta mqabbel ma’ plaċebo (ara sezzjoni 5.1). Mhuwiex magħruf jekk dan kienx minħabba fatturi farmakoġenetiċi jew fatturi oħra. Pazjenti b’antenati Afrikani suwed jew Afro-Karibjani għalhekk għandhom jiġu mitluba biex ikomplu t-trattament iżda biex ifittxu parir mediku jekk is-sintomi tal-ażżma jibqgħu ma jiġux ikkontrollati jew imorru għall-agħar waqt li jkunu qed jużaw Airexar Spiromax.

Popolazzjoni pedjatrika

Airexar Spiromax mhux indikat għal użu fi tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena (ara sezzjoni 4.2). Madankollu, għandu jiġi nnutat li tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 16-il sena li jieħdu dożi għoljin ta’ fluticasone propionate (tipikament ≥ 1000 mikrogramma/jum) jistgħu jkunu f’riskju partikolari. Jistgħu jseħħu effetti sistemiċi, b’mod partikolari b’dożi għoljin preskritti għal perjodi twal. Effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, soppressjoni adrenali, kriżi adrenali akuta u ttardjar tat-tkabbir fi tfal u adolexxenti u aktar rari, firxa ta’ effetti psikoloġiċi jew ta’ mġiba li jinkludu attività psikomotorja eċċessiva, disturbi fl-irqad, ansjetà, depressjoni jew aggressjoni. Wieħed għandu jikkunsidra li jirreferi t-tifel/tifla jew adolexxenti għand speċjalista tas-sistema respiratorja tat-tfal. Huwa rakkomandat li t-tul ta’ tfal li jirċievu trattament fit-tul b’kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs jiġi ssorveljat b’mod regolari. Id-doża tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs dejjem għandha titnaqqas sal-inqas doża li fiha jinżamm kontroll effettiv tal-ażżma.

Infezzjonijiet fil-ħalq

Minħabba l-komponent fluticasone propionate, f’xi pazjenti jistgħu jseħħu ħanqa u kandidjasi (traxx) tal-ħalq u l-gerżuma u b’mod rari tal-esofagu. Kemm ħanqa kif ukoll l-inċidenza ta’ kandidjasi tal-ħalq u l-gerżuma jistgħu jittaffew billi tlaħlaħ il-ħalq bl-ilma u tobżoq l-ilma ’l barra u/jew ħasil tas-snien wara li tuża l- prodott. Kandidjasi sintomatika tal-ħalq u l-gerżuma tista’ tiġi ttrattata b’terapija topika kontra l-fungi waqt li jitkompla Airexar Spiromax.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih lactose. Pazjenti b’intolleranza severa għal lactose għandhom jużaw din il- mediċina b’kawtela u dawk li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina. L-eċċipjent lactose jista’ jkun fih ammonti żgħar ta’ proteini tal-ħalib li jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi f’dawk b’sensittività eċċessiva jew allerġija severa għal proteini tal-ħalib.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Salmeterol

Inibituri qawwija ta’ CYP3A4

Għoti flimkien ta’ ketoconazole (400 mg mill-ħalq darba kuljum) u salmeterol (50 mikrogramma meħuda man-nifs darbtejn kuljum) fi 15-il individwu f’saħħithom għal 7 ijiem wassal għal żieda sinifikanti fl- esponiment għal salmeterol fil-plażma (Cmax ta’ 1.4 darbiet u AUC ta’ 15-il darba). Dan jista’ jwassal għal żieda fl-inċidenza ta’ effetti sistemiċi oħra ta’ trattament b’salmeterol (eż. titwil tal-intervall QTc u palpitazzjonijiet) meta mqabbel ma’ trattament ta’ salmeterol jew ketoconazole waħedhom (ara sezzjoni 4.4).

Effetti klinikament sinifikanti ma kinux osservati fuq il-pressjoni tad-demm, ir-rata tal-qalb, livelli ta’ glucose fid-demm u ta’ potassium fid-demm. Għoti flimkien ma’ ketoconazole ma żiedx il-half-life tal- eliminazzjoni ta’ salmeterol u ma żiedx l-akkumulazzjoni ta’ salmeterol b’dożaġġ ripetut.

L-għoti flimkien ta’ ketoconazole għandu jiġi evitat, sakemm il-benefiċċju ma jkunx akbar miż-żieda fir- riskju potenzjali ta’ effetti sistemiċi ta’ trattament b’salmeterol. Huwa probabbli li jkun hemm riskju simili ta’ interazzjoni ma’ inibituri potenti oħra ta’ CYP3A4 (eż. itraconazole, telithromycin, ritonavir).

Inibituri moderati ta’ CYP3A4

Għoti flimkien ta’ erythromycin (500 mg mill-ħalq tliet darbiet kuljum) u salmeterol (50 mikrogramma meħuda man-nifs darbtejn kuljum) fi 15-il individwu f’saħħithom għal 6 ijiem wassal għal żieda żgħira iżda mhux statistikament sinifikanti fl-esponiment għal salmeterol (Cmax ta’ 1.4 darbiet u AUC ta’ 1.2 darbiet). Għoti flimkien ma’ erythromycin ma kienx assoċjat ma’ l-ebda effetti avversi serji.

Imblokkaturi tar-riċetturi beta adrenerġiċi jistgħu jdgħajfu jew jantagonizzaw l-effett ta’ salmeterol. Kemm imblokkaturi tar-riċetturi β mhux selettivi kif ukoll dawk selettivi għandhom jiġu evitati sakemm ma jkunx hemm raġunijiet konvinċenti għall-użu tagħhom. Ipokalimja potenzjalment serja tista’ tirriżulta minn terapija b’agonist tar-riċetturi β2. Kawtela partikolari hija rakkomandata f’ażżma akuta severa għax dan l-effett jista’ jitqawwa permezz ta’ trattament flimkien ma’ derivattivi ta’ xanthine, sterojdi u dijuretiċi.

Użu flimkien ta’ prodotti mediċinali li fihom β adrenerġiċi oħrajn jista’ jkollu effett potenzjalment addittiv.

Fluticasone propionate

Taħt ċirkostanzi normali, jintlaħqu konċentrazzjonijiet baxxi ta’ fluticasone propionate fil-plażma wara dożaġġ man-nifs, minħabba metaboliżmu estensiv tal-ewwel pass u tneħħija sistemika għolja medjata miċ- ċitokroma P450 3A4 fil-musrana u l-fwied. Għalhekk, interazzjonijiet klinikament sinifikanti tal-mediċina medjati minn fluticasone propionate mhumiex probabbli.

Fi studju dwar interazzjoni f’individwi f’saħħithom b’fluticasone propionate mogħti fl-imnieħer, ritonavir (inibitur qawwi ħafna taċ-ċitokroma P450 3A4) 100 mg darbtejn kuljum żied il-konċentrazzjonijiet fil- plażma ta’ fluticasone propionate b’diversi mijiet ta’ drabi, li jwassal għall-konċentrazzjonijiet ta’ cortisol fis-serum imnaqqsa sew. Informazzjoni dwar din l-interazzjoni hija nieqsa għal fluticasone propionate li jittieħed man-nifs, iżda hija mistennija żieda ċara fil-livelli ta’ fluticasone propionate fil-plażma. Ġew irrappurtati każijiet tas-sindrome ta’ Cushing u soppressjoni adrenali. Il-kombinazzjoni għandha tiġi evitata sakemm il-benefiċċju ma jkunx akbar miż-żieda fir-riskju ta’ effetti mhux mixtieqa sistemiċi tal- glukokortikojdi.

Fi studju żgħir f’voluntiera f’saħħithom, ketoconazole, inibitur ta’ CYP3A ftit inqas potenti żied l- esponiment għal fluticasone propionate wara inalazzjoni waħda b’150%. Dan wassal għal tnaqqis akbar ta’

kortisol fil-plażma meta mqabbel ma’ fluticasone propionate waħdu. Trattament fl-istess waqt b’inibituri potenti oħra ta’ CYP3A, bħal itraconazole, u inibituri moderati ta’ CYP3A, bħal erythromycin, wkoll huwa mistenni li jżid l-esponiment sistemiku għal fluticasone propionate u r-riskju ta’ effetti mhux mixtieqa sistemiċi. Kawtela hija rakkomandata u jekk possibbli għandu jiġi evitat trattament fit-tul b’mediċini bħal dawn.

Ko-trattament b'inibituri CYP3A, inklużi prodotti li fihom il-cobicistat, huwa mistenni li jżid ir-riskju ta 'effetti sekondarji sistemiċi. Il-kombinazzjoni għandu jkun evitat sakemm il-benefiċċju jkun akbar mir-riskju akbar ta 'effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojdi, f'liema każ il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal effetti sistemiċi tal-kortikosterojdi.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Ammont moderat ta’ dejta dwar l-użu waqt it-tqala (bejn 300 sa 1000 riżultat ta’ tqala) juri li m’hemm l-ebda effett ta’ formazzjoni difettuża jew effetti tossiċi fil-fetu/tarbija tat-twelid wara l-uzu ta’ salmeterol u fluticasone propionate. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva wara l-għoti ta’ agonisti tar-riċetturi β2 adrenerġiċi u glukokortikosterojdi (ara sezzjoni 5.3).

L-għoti ta’ Airexar Spiromax lil nisa tqal għandu jiġi kkunsidrat biss jekk il-benefiċċju mistenni għall-omm ikun akbar minn kull riskju possibbli għall-fetu.

Fit-trattament ta’ nisa tqal għandha tintuża l-aktar doża baxxa effettiva ta’ fluticasone propionate meħtieġa biex jinżamm kontroll adegwat tal-ażżma.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk salmeterol u fluticasone propionate/metaboliti jiġux eliminati fil-ħalib tas-sider tal- bniedem.

Studji wrew li salmeterol u fluticasone propionate u l-metaboliti tagħhom, huma eliminati fil-ħalib ta’ firien li qed ireddgħu.

Ir-riskju gћat-trabi tat-twelid/trabi li jed jerdgħu mhux eskluż. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’Airexar Spiromax, wara li jigi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

Fertilità

M’hemm l-ebda data fil-bnedmin. Madankollu, studji fuq l-annimali ma wrew l-ebda effetti ta’ salmeterol jew fluticasone propionate fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Airexar Spiromax m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Peress li Airexar Spiromax fih salmeterol u fluticasone propionate, jistgħu jkunu mistennija it-tip u s-severità ta’ reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ kull wieħed mis-sustanzi attivi. M’hemm l-ebda inċidenza ta’ avvenimenti avversi addizzjonali wara l-għoti flimkien taż-żewġ sustanzi attivi.

Reazzjonijiet avversi li kienu assoċjati ma’ salmeterol/fluticasone propionate huma mogħtija hawn taħt, elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi u l-frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima tal-frekwenza mid-data disponibbli). Il-frekwenzi ġew derivati minn data minn provi kliniċi. L-inċidenza fil-plaċebo ma ġietx ikkunsidrata.

Klassi tas-Sistemi u

Reazzjoni avversa

Frekwenza

tal-Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Kandidjasi tal-ħalq u l-gerżuma

Komuni

infestazzjonijiet

Pulmonite (f’pazjenti b’COPD)

Komuni1,3,5

 

 

Bronkite

Komuni1,3

 

Kandidjasi fl-esofagu

Rari

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva bil-

 

immuni

manifestazzjonijiet li ġejjin:

 

 

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva fil-ġilda

Mhux komuni

 

Anġjoedima (edima l-biċċa l-kbira fil-wiċċ u fil-ħalq u

Rari

 

l-farinġi)

 

 

Sintomi respiratorji (qtugħ ta’ nifs)

Mhux komuni

 

Sintomi respiratorji (spażmi fil-bronki)

Rari

 

Reazzjonijiet anafilattiċi inklużi xokk anafilattiku

Rari

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid,

Rari4

endokrinarja

Soppressjoni adrenali, Ittardjar fit-tkabbir fit-tfal u fl-

 

 

adolexxenti, Tnaqqis fid-densità minerali tal-għadam

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipokalimja

Komuni3

metaboliżmu u n-

 

Mhux komuni4

nutrizzjoni

Ipergliċemija

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

Ansjetà

Mhux komuni

 

Disturbi fl-irqad

Mhux komuni

 

Tibdil fl-imġiba, inkluż attività psikomotorja

Rari

 

eċċessiva u irritabilità (l-aktar fit-tfal)

 

 

Depressjoni, aggressjoni (l-aktar fit-tfal)

Mhux magħruf

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Uġigħ ta’ ras

Komuni ħafna1

nervuża

Rogħda

Mhux komuni

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

Katarretti

Mhux komuni

 

Glawkoma

Rari4

Klassi tas-Sistemi u

Reazzjoni avversa

Frekwenza

tal-Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

Palpitazzjonijiet

Mhux komuni

 

Takikardija

Mhux komuni

 

Arritmiji kardijaċi (inklużi takikardija

Rari

 

supraventrikulari u ekstrasistoli).

 

 

Fibrillazzjoni tal-atriju

Mhux komuni

 

Angina pectoris

Mhux komuni

 

 

 

Disturbi respiratorji,

Nażofarinġite

Komuni ħafna2,3

toraċiċi u

 

 

medjastinali

Irritazzjoni fil-gerżuma

Komuni

 

Ħanqa/disfonja

Komuni

 

Sinożite

Komuni1,3

 

Bronkospażmu paradossali

Rari4

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u

Tbenġil

Komuni1,3

fit-tessuti ta’ taħt il-

 

 

ġilda

 

 

Disturbi muskolu-

Bugħawwieġ fil-muskoli

Komuni

skeletriċi u tat-tessuti

 

Komuni1,3

konnettivi

Ksur trawmatiku

 

Artralġja

Komuni

 

Mijalġja

Komuni

1.Irrappurtati b’mod komuni bil-plaċebo

2.Irrappurtati b’mod komuni ħafna bil-plaċebo

3.Irrappurtati fuq firxa ta’ 3 snin fi studju dwar COPD

4.Ara sezzjoni 4.4

5.Ara sezzjoni 5.1.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ġew irrappurtati effetti farmakoloġiċi ta’ trattament b’agonist tar-riċetturi β2, bħal rogħda, palpitazzjonijiet u uġigħ ta’ ras, iżda dawn għandhom tendenza li jkunu temporanji u jonqsu b’terapija regolari.

Bronkospażmu paradossali jista’ jseħħ b’żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs wara d-dożaġġ. Bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr u għandu jiġi ttrattat minnufih. Airexar Spiromax għandu jitwaqqaf minnufih, il-pazjent evalwat u jekk ikun meħtieġ għandha tinbeda terapija alternattiva.

Minħabba l-komponent fluticasone propionate, f’xi pazjenti jistgħu jseħħu ħanqa u kandidjasi (traxx) tal-ħalq u l-gerżuma u, b’mod rari, tal-esofagu. Kemm ħanqa kif ukoll l-inċidenza ta’ kandidjasi tal-ħalq u tal- gerżuma jistgħu jittaffew billi tlaħlaħ il-ħalq bl-ilma u tobżoq l-ilma ’l barra u/jew ħasil tas-snien wara li tuża

l-prodott. Kandidjasi sintomatika tal-ħalq u l-gerżuma tista’ tiġi ttrattata b’terapija topika kontra l-fungi waqt li jitkompla Airexar Spiromax.

Popolazzjoni pedjatrika

Airexar Spiromax mhux indikat għal użu fi tfal u adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena (ara sezzjoni 4.2). Effetti sistemiċi possibbli f’dawn il-gruppi ta’ età jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, soppressjoni adrenali u ttardjar tat-tkabbir fi tfal u adolexxenti (ara sezzjoni 4.4). It-tfal jista’ jkollhom ukoll ansjetà, disturbi fl-irqad u l-bidliet fl-imġiba, inkluż attività eċċessiva u irritabilità.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

M’hemmx data disponibbli minn provi kliniċi dwar doża eċċessiva b’Airexar Spiromax, madankollu data dwar doża eċċessiva biż-żewġ sustanzi attivi hija mogħtija hawn taħt:

Salmeterol

Is-sinjali u s-sintomi ta’ doża eċċessiva ta’ salmeterol huma sturdament, żidiet fil-pressjoni sistolika tad- demm, rogħda, uġigħ ta’ ras u takikardija. Jekk it-terapija b’Airexar Spiromax ikollha tiġi mwaqqfa minħabba doża eċċessiva tal-komponent agonist tar-riċetturi β tal-prodott mediċinali, għandha tiġi kkunsidrata proviżjoni ta’ terapija xierqa ta’ sostituzzjoni ta’ sterojdi. Barra minn hekk, tista’ sseħħ ipokalimja u għalhekk il-livelli ta’ potassium fis-serum għandhom jiġu mmonitorjati. Għandu jiġi kkunsidrat sostituzzjoni tal-potassium.

Fluticasone propionate

Akuta: Teħid man-nifs akut ta’ dożi ta’ fluticasone propionate li jaqbżu dawk rakkomandati jista’ jwassal għal soppressjoni temporanja tal-funzjoni adrenali. Dan ma jkunx jeħtieġ azzjoni ta’ emerġenza għax il- funzjoni adrenali tirkupra fi ftit jiem, kif verifikat mill-kejl ta’ cortisol fil-plażma.

Doża eċċessiva kronika: Ir-riżerva adrenali għandha tiġi mmonitorjata u jista’ jkun meħtieġ trattament b’kortikosterojd sistemiku. Meta stabbilizzata, it-trattament għandu jitkompla b’kortikosterojd li jittieħed man-nifs bid-doża rakkomandata. Ara sezzjoni 4.4: “Funzjoni adrenali”.

F’każijiet ta’ doża eċċessiva kemm akuta kif ukoll kronika ta’ fluticasone propionate terapija b’Airexar Spiromax għandha titkompla b’doża xierqa biex jiġu kkontrollati s-sintomi.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għal mard ostruttiv tal-passaġġi tan-nifs, adrenerġiċi flimkien ma’ kortikosterojdi jew mediċini oħra, minbarra antikolinerġiċi, Kodiċi ATC: R03AK06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

Airexar Spiromax fih salmeterol u fluticasone propionate, li għandhom modi ta’azzjoni differenti. Il-mekkaniżmi ta’ azzjoni rispettivi taż-żewġ sustanzi attivi huma diskussi hawn taħt.

Salmeterol:

Salmeterol huwa agonist selettiv li jaħdem fit-tul (12-il siegħa) tar-riċetturi β2 adrenerġiċi b’katina tal-ġenb twila li teħel ma’ exo-sit tar-riċettur.

Salmeterol jipproduċi żmien itwal ta’ bronkodilatazzjoni, li ddum għal mill-inqas 12-il siegħa, meta mqabbel ma’ dożi rakkomandati ta’ agonisti tar-riċetturi β2 konvenzjonali li jaħdmu għal żmien qasir.

Fluticasone propionate:

Fluticasone propionate mogħti permezz ta’ teħid man-nifs b’dożi rakkomandati għandu azzjoni glukokortikojda kontra l-infjammazzjoni fil-pulmuni, li jwassal għal tnaqqis fis-sintomi u l-aggravar tal- ażżma, b’inqas effetti avversi minn meta l-kortikosterojdi jingħataw b’mod sistemiku.

Effikaċja klinika u sigurtà

L-istudji deskritti hawn taħt (GOAL, TORCH u SMART) twettqu bl-istess kombinazzjoni ta’ doża fissa, salmeterol xinafoate u fluticasone propionate, iżda studjaw prodott awtorizzat qabel; l-istudji deskritti ma twettqux b’Airexar Spiromax.

Salmeterol/Fluticasone propionate - Provi kliniċi dwar l-ażżma

Studju ta’ tnax-il xahar (Biex Jinkiseb l-Aħjar Kontroll tal-Ażżma, GOAL - Gaining Optimal Asthma ControL), fuq 3416-il pazjent adulti u adolexxenti b’ażżma persistenti, qabbel is-sigurtà u l-effikaċja ta’ salmeterol/fluticasone propionate ma’ kortikosterojd meħud man-nifs (fluticasone propionate) waħdu sabiex jiġi determinat jekk l-għanijiet tal-immaniġġjar tal-ażżma setgħux jintlaħqu. It-trattament kien miżjud kull 12-il ġimgħa sa ma ntlaħaq **kontroll totali jew sakemm intlaħqet l-ogħla doża tal-mediċina tal-istudju. GOAL wera li aktar pazjenti ttrattati b’salmeterol/fluticasone propionate kisbu kontroll tal-ażżma minn pazjenti ttrattati b’kortikosterojd meħud man-nifs (ICS - inhaled corticosteroid) waħdu u dan il-kontroll inkiseb b’doża aktar baxxa ta’ kortikosterojd.

*Ażżma ikkontrollata tajjeb inkisbet aktar malajr b’salmeterol/fluticasone propionate milli b’ICS waħdu. Iż- żmien fuq it-trattament għal 50% tal-individwi biex jiksbu l-ewwel ġimgħa individwali kkontrollata tajjeb kien ta’ 16-il ġurnata għal salmeterol/fluticasone propionate meta mqabbel ma’ 37 ġurnata għall-grupp ta’ ICS. Fis-sottogrupp ta’ ażżmatiċi li qatt ma kienu ħadu sterojdi qabel iż-żmien sal-ewwel ġimgħa individwali kkontrollata tajjeb kien ta’ 16- il ġurnata għal trattament b’salmeterol/fluticasone propionate meta mqabbel ma’ 23 ġurnata wara trattament b’ICS.

Ir-riżultati globali tal-istudju wrew:

Persentaġġ ta’ Pazjenti li Kisbu Ażżma *Ikkontrollata Tajjeb (WC – Well Controlled) u

**Ikkontrollata Totalment (TC – Totally Controlled) fuq 12-il xahar

Trattament ta’ Qabel l-Istudju

Salmeterol/FP

 

FP

WC

TC

WC

TC

L-ebda ICS (SABA waħdu)

78%

50%

70%

40%

ICS ta’ doża baxxa (≤500 mikrogramma BDP

75%

44%

60%

28%

jew ekwivalenti/jum)

 

 

 

 

ICS ta’ doża medja (>500 sa

62%

29%

47%

16%

1000 mikrogramma BDP jew ekwivalenti/jum)

 

 

 

 

Riżultati tat-3 livelli ta’ trattament miġbura

71%

41%

59%

28%

f’daqqa

 

 

 

 

*Ażżma ikkontrollata tajjeb - jumejn jew inqas b’punteġġ ta’ sintomi akbar minn 1 (punteġġ ta’ sintomi 1 definit bħala ‘sintomi għal perjodu qasir wieħed matul il-ġurnata’), użu ta’ SABA għal jumejn jew inqas u 4 okkażjonijiet/ġimgħa jew inqas, 80% jew aktar tal-fluss ta’ espirazzjoni massimu mbassar ta’ filgħodu, l- ebda qawmien matul il-lejl, l-ebda rkadar u l-ebda effetti sekondarji li jimponu bidla fit-terapija **Kontroll totali tal-ażżma - l-ebda sintomi, l-ebda użu ta’ SADA, 80% jew aktar tal-fluss ta’ espirazzjoni massimu mbassar ta’ filgħodu, l-ebda qawmien matul il-lejl, l-ebda rkadar u l-ebda effetti sekondarji li jimponu bidla fit-terapija

Ir-riżultati ta’ dan l-istudju jissuġġerixxu li salmeterol/fluticasone propionate 50/100 mikrogramma darbtejn kuljum jista’ jiġi kkunsidrat bħala terapija ta’ manteniment inizjali f’pazjenti b’ażżma persistenti moderata li għalihom kontroll rapidu tal-ażżma huwa meqjus essenzjali (ara sezzjoni 4.2).

Studju double blind, randomised bi grupp parallel fuq 318-il pazjent b’ażżma persistenti b’età ta’ ≥18-il sena evalwa s-sigurtà u t-tollerabilità ta’ għoti ta’ żewġ inalazzjonijiet darbtejn kuljum (doża doppja) ta’ salmeterol/fluticasone propionate għal ġimagħtejn. L-istudju wera li rduppjar tal-inalazzjonijiet ta’ kull qawwa ta’ salmeterol/fluticasone propionate sa 14-il ġurnata irriżulta f’żieda żgħira f’avvenimenti avversi relatati ma’ agonisti tar-riċetturi β (rogħda - pazjent wieħed [1%] kontra 0, palpitazzjonijiet - 6 [3%] kontra 1 [<1%], bugħawwieġ fil-muskoli - 6 [3%] kontra 1 [<1%]) u inċidenza simili ta’ avvenimenti avversi relatati ma’ kortikosterojd meħud man-nifs (eż. kandidjasi orali - 6 [6%] kontra 16 [8%], ħanqa - 2 [2%] kontra 4 [2%]) meta mqabbel ma’ inalazzjoni waħda darbtejn kuljum. Għandha tiġi meqjusa ż-żieda żgħira fl- avvenimenti avversi relatati ma’ agonist tar-riċetturi β jekk irduppjar tad-doża ta’ salmeterol/fluticasone propionate jiġi kkunsidrat mit-tabib f’pazjenti adulti li jeħtieġu terapija addizzjonali għal żmien qasir (sa 14- il ġurnata) ta’ kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Provi kliniċi dwar Salmeterol/fluticasone propionate f’COPD

TORCH kien studju ta’ 3 snin biex jevalwa l-effett ta’ trattament b’salmeterol/fluticasone propionate trab li jittieħed man-nifs 50/500 mikrogramma darbtejn kuljum, salmeterol trab li jittieħed man-nifs

50 mikrogramma darbtejn kuljum, fluticasone propionate (FP) trab li jittieħed man-nifs 500 mikrogramma darbtejn kuljum jew plaċebo fuq il-mortalità minn kull kawża f’pazjenti b’COPD. Pazjenti b’COPD b’FEV1 fil-linja bażi (qabel teħid ta’ bronkodilatur) <60% tan-normal imbassar ġew randomised għal medikazzjoni double-blind. Matul l-istudju, il-pazjenti kienu permessi terapija tas-soltu għal COPD bl-eċċezzjoni ta’ kortikosterojdi oħra li jittieħdu man-nifs, bronkodilaturi li jaġixxu fit-tul u kortikosterojdi sistemiċi li jaġixxu fit-tul. L-istat ta’ sopravivenza wara 3 snin kien determinat għall-pazjenti kollha irrispettivament mill-irtirar mill-medikazzjoni tal-istudju. Il-punt tat-tmiem primarju kien tnaqqis fil-mortalità minn kull kawża wara

3 snin għal salmeterol/fluticasone propionate kontra plaċebo.

 

Plaċebo

Salmeterol 50

FP 500

Salmeterol/fluticasone

 

propionate 50/500

 

N = 1524

N = 1521

N = 1534

 

N = 1533

 

 

 

 

Mortalità minn kull kawża wara 3 snin

 

 

 

Numru ta’ mwiet (%)

(15.2%)

(13.5%)

(16.0%)

(12.6%)

 

Proporzjon ta’ Periklu

 

0.879

1.060

0.825

kontra Plaċebo (CIs)

N/A

(0.73, 1.06)

(0.89, 1.27)

(0.68, 1.00 )

valur p

 

0.180

0.525

0.0521

Proporzjon ta’ Periklu’

 

 

 

 

fluticasone

 

0.932

0.774

 

propionate/salmeterol

 

 

N/A

(0.77, 1.13)

(0.64, 0.93)

N/A

500/50 kontra

 

0.481

0.007

 

komponenti (CIs)

 

 

 

 

 

 

valur p

 

 

 

 

1. Valur p mhux sinifikanti wara aġġustament għal 2 analiżi interim fuq il-paragun tal-effikaċja primarja minn analiżi log-rank stratifikata skont l-istat ta’ tipjip

Kien hemm tendenza lejn sopravivenza mtejba f’individwi ttrattati b’salmeterol/fluticasone propionate meta mqabbel mal-plaċebo fuq 3 snin iżda dan ma kisibx il-livell statistikament sinifikanti p≤0.05.

Il-persentaġġ ta’ pazjenti li mietu fi żmien 3 snin minħabba kawżi relatati ma’ COPD kien ta’ 6.0% għall- plaċebo, 6.1% għal salmeterol, 6.9% għal FP u 4.7% għal salmeterol/fluticasone propionate.

In-numru medju ta’ episodji ta’ rkadar moderat sa sever kull sena kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’salmeterol/fluticasone propionate (FP) meta mqabbel ma’ trattament b’salmeterol, FP u plaċebo (rata medja fil-grupp ta’ salmeterol/fluticasone propionate ta’ 0.85 meta mqabbel ma’ 0.97 fil-grupp ta’ salmeterol, 0.93 fil-grupp ta’ FP u 1.13 bil-plaċebo). Dan jittraduċi għal tnaqqis fir-rata ta’ episodji ta’ rkadar moderat sa sever ta’ 25% (CI ta’ 95%: 19% sa 31%; p<0.001) meta mqabbel mal-plaċebo, 12% meta mqabbel ma’ salmeterol (CI ta’ 95%: 5% sa 19%, p=0.002) u 9% meta mqabbel ma’ FP (CI ta’ 95%: 1% sa

16%, p=0.024). Salmeterol u FP naqqsu b’mod sinifikanti r-rati ta’ irkadar meta mqabbel ma’ plaċebo b’15% (CI ta’ 95%: 7% sa 22%; p<0.001) u 18% (CI ta’ 95%: 11% sa 24%; p<0.001) rispettivament.

Il-Kwalità tal-Ħajja Relatata mas-Saħħa, kif imkejla mill-Kwestjonarju dwar ir-Respirazzjoni ta’ San Ġorġ (SGRQ – St George’s Respiratory Questionnaire) tjiebet bit-trattamenti attivi kollha meta mqabbel mal- plaċebo. It-titjib medju fuq tliet snin għal salmeterol/fluticasone propionate mqabbel mal-plaċebo kien

ta’ -3.1 unitajiet (CI ta’ 95%: -4.1 sa -2.1; p<0.001) u meta mqabbel ma’ salmeterol kien ta’ -2.2 unitajiet (p<0.001) u meta mqabbel ma’ FP kien ta’ -1.2 unitajiet (p=0.017). Tnaqqis ta’ 4 unitajiet huwa kkunsidrat klinikament rilevanti.

Stima tal-probabbiltà ta’ 3 snin li wieħed ikollu pulmonite irrappurtata bħala avveniment avvers kienet ta’ 12.3% għall-plaċebo, 13.3% għal salmeterol, 18.3% għal FP u 19.6% għal salmeterol/fluticasone propionate (proporzjon ta’ periklu għal salmeterol/ fluticasone propionate kontra plaċebo: 1.64, CI ta’ 95%: 1.33 sa 2.01, p<0.001). Ma kien hemm l-ebda żieda ta’ imwiet relatati ma’ pulmonite; imwiet waqt it-trattament li kienu aġġudikati bħala primarjament ikkawżati minn pulmonite kienu 7 għall-plaċebo, 9 għal salmeterol, 13 għal FP u 8 għal salmeterol/fluticasone propionate. Ma kien hemm l-ebda differenza sinifikanti fil- probabbiltà ta’ ksur fl-għadam (5.1% plaċebo, 5.1% salmeterol, 5.4% FP u 6.3% salmeterol/fluticasone propionate; proporzjon ta’ periklu għal salmeterol/fluticasone propionate kontra plaċebo: 1.22, CI ta’ 95%: 0.87 sa 1.72, p=0.248.

Provi kliniċi kkontrollati bil-plaċebo, fuq 6 u 12-il xahar, urew li l-użu regolari ta’ salmeterol/fluticasone propionate 50/500 mikrogramma itejjeb il-funzjoni tal-pulmun u jnaqqas il-qtugħ ta’ nifs u l-użu ta’ medikazzjoni ta’ serħan.

Studji SCO40043 u SCO100250 kienu studji b’replika, randomised, double-blind u bi grupp parallel li qabblu l-effett ta’ salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn kuljum (doża mhux liċenzjata għat-trattament ta’ COPD fl-Unjoni Ewropea) ma’ salmeterol 50 mikrogramma darbtejn kuljum fuq ir-rata annwali ta’ episodji ta’ rkadar moderat/sever f’individwi b’COPD b’FEV1 ta’ inqas minn 50% ta’ dak imbassar u passat ta’ episodji ta’ rkadar. Episodji ta’rkadar moderat/sever kienu definiti bħala aggravar ta’ sintomi li jeħtieġ trattament b’kortikosterojdi orali u/jew antibijotiċi jew dħul l-isptar.

Il-provi kellhom perjodu ta’ introduzzjoni ta’ 4 ġimgħat li matulu l-individwi kollha rċevew salmeterol/FP 50/250 open-label biex tiġi standardizzata l-farmakoterapija ta’ COPD u tiġi stabilizzata l-marda qabel randomisation għall-medikazzjoni blinded tal-istudju għal 52 ġimgħa. L-individwi kienu randomised 1:1 għal salmeterol/FP 50/250 (ITT totali n=776) jew salmeterol (ITT totali n=778). Qabel il-perjodu ta’ introduzzjoni, l-individwi waqqfu l-użu ta’ mediċini preċedenti għal COPD ħlief bronkodilaturi li jaħdmu għal żmien qasir. L-użu fl-istess waqt ta’ mediċini agonisti tar-riċetturi β2 u antikolinerġiċi li jittieħdu man- nifs u li jaħdmu għal żmien twil, prodotti li għandhom kombinazzjoni ta’ salbutamol/ipratropium bromide, agonisti tar-riċetturi β2 orali u preparazzjonijiet ta’ theophylline ma kinux permessi matul il-perjodu ta’ trattament. Kortikosterojdi orali u antibijotiċi kienu permessi għat-trattament akut ta’ episjodi ta’ rkadar ta’ COPD b’linji gwida speċifiċi għall-użu. L-individwi użaw salbutamol fuq bażi ta’ skont il-bżonn matul l- istudji.

Ir-riżultati taż-żewġ studji wrew li trattament b’salmeterol/fluticasone propionate 50/250 wassal għal rata annwali aktar aktar baxxa b’mod sinifikanti ta’ episodji ta’ rkadar moderat/sever ta’ COPD meta mqabbel ma’ salmeterol (SCO40043: 1.06 u 1.53 għal kull individwu fis-sena, rispettivament, proporzjon ta’ rata ta’ 0.70, CI ta’ 95%: 0.58 sa 0.83, p<0.001; SCO100250: 1.10 u 1.59 għal kull individwu kull sena, rispettivament, proporzjon ta’ rata ta’ 0.70, CI ta’ 95%: 0.58 sa 0.83, p<0.001). Sejbiet għall-kejl sekondarju tal-effikaċja (żmien sal-ewwel episodju ta’ rkadar moderat/sever, ir-rata annwali ta’ episodji ta’ rkadar li jeħtieġu kortikosterojdi orali, u FEV1 ta’ filgħodu (AM - morning) qabel id-doża) iffavorixxa b’mod sinifikanti salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn kuljum fuq salmeterol. Il-profili ta’ avvenimenti avversi kienu simili bl-eċċezzjoni ta’ inċidenza ogħla ta’ pulmonite u effetti sekondarji lokali magħrufa (kandidjasi u disfonja) fil-grupp ta’ salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn kuljum meta mqabbel ma’ salmeterol. Avvenimenti relatati ma’ pulmonite kienu rrappurtati għal 55 (7%) individwu fil-grupp ta’ salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn kuljum u għal

25 (3%) fil-grupp ta’ salmeterol. L-inċidenza akbar ta’ pulmonite irrappurtata b’salmeterol/fluticasone propionate 50/250 mikrogramma darbtejn kuljum tidher li hija ta’ kobor simili għall-inċidenza irrappurtata wara trattament b’salmeterol/fluticasone propionate 50/500 mikrogramma darbtejn kuljum f’TORCH.

Il-Prova ta’ Riċerka Dwar l-Ażżma b’Aktar Minn Ċentru Wieħed b’Salmeterol (SMART - Salmeterol Multi- center Asthma Research Trial)

SMART kien studju ta’ 28 ġimgħa b’aktar minn ċentru wieħed, randomised, double blind, ikkontrollat bil- plaċebo, bi grupp parallel fl-Istati Uniti fejn 13,176 pazjent kienu randomised għal salmeterol

(50 mikrogramma darbtejn kuljum) u 13,179 pazjent għal plaċebo flimkien ma’ terapija tas-soltu għall- ażżma tal-pazjent. Il-pazjenti ddaħħlu fl-istudju jekk kellhom età ta’ ≥12 -il sena, kellhom l-ażżma u jekk kienu qed jużaw mediċini għall-ażżma (iżda mhux LABA). Mad-dħul fl-istudju kien irreġistrat l-użu ta’ ICS fil-linja bażi, iżda dan ma kienx meħtieġ fl-istudju. Il-punt tat-tmiem primarju fi SMART kien in-numru kkombinat ta’ mwiet relatati mar-respirazzjoni u esperjenzi ta’ periklu għal ħajja relatati mar-respirazzjoni.

Sejbiet ewlenin minn SMART: punt tat-tmiem primarju

Grupp ta’ pazjent

Numru ta’ avvenimenti tal-punt tat-tmiem

Riskju Relattiv

 

primarju/numru ta’ pazjenti

 

(intervalli ta’

 

salmeterol

plaċebo

kunfidenza ta’ 95%)

Il-pazjenti kollha

50/13,176

36/13,179

1.40

(0.91, 2.14)

Pazjenti li kienu qed jużaw sterojdi li

23/6,127

19/6,138

1.21

(0.66, 2.23)

jittieħdu man-nifs

 

 

 

 

Pazjenti li ma kinux qed jużaw

27/7,049

17/7,041

1.60

(0.87, 2.93)

sterojdi li jittieħdu man-nifs

 

 

 

 

Pazjenti Amerikani-Afrikani

20/2,366

5/2,319

4.10

(1.54, 10.90)

(Riskju mniżżel b’tipa grassa huwa statistikament sinifikanti fil-livell ta’ 95%.)

Sejbiet ewlenin minn SMART skont l-użu ta’ sterojdi li jittieħdu man-nifs fil-linja bażi: punti tat-tmiem sekondarji

 

Numru ta’ avvenimenti tal-punt tat-tmiem

Riskju Relattiv

 

sekondarju/numru ta’ pazjenti

(intervalli ta’

 

salmeterol

plaċebo

kunfidenza ta’ 95%)

 

Mewt relatata mar-respirazzjoni

 

Pazjenti li kienu qed jużaw sterojdi li

10/6127

5/6138

2.01 (0.69, 5.86)

jittieħdu man-nifs

 

 

 

Pazjenti li ma kinux qed jużaw

14/7049

6/7041

2.28 (0.88, 5.94)

sterojdi li jittieħdu man-nifs

 

 

 

Mewt relatata mal-ażżma jew esperjenza ta’ periklu għall-ħajja ikkombinati

Pazjenti li kienu qed jużaw sterojdi li

16/6127

13/6138

1.24 (0.60, 2.58)

jittieħdu man-nifs

 

 

 

Pazjenti li ma kinux qed jużaw

21/7049

9/7041

2.39 (1.10, 5.22)

sterojdi li jittieħdu man-nifs

 

 

 

 

Mewt relatata mal-ażżma

 

Pazjenti li kienu qed jużaw sterojdi li

4/6127

3/6138

1.35 (0.30, 6.04)

jittieħdu man-nifs

 

 

 

Pazjenti li ma kinux qed jużaw

9/7049

0/7041

*

sterojdi li jittieħdu man-nifs

 

 

 

(*=ma setgħax jiġi ikkalkulat peress li ma kien hemm l-ebda avveniment fil-grupp tal-plaċebo. Riskju mniżżel b’tipa grassa huwa statistikament sinifikanti fil-livell ta’ 95%. Il-punti tat-tmiem sekondarji fit- tabella ta’ fuq laħqu sinifikanza statistika fil-popolazzjoni kollha.) Il-punti tat-tmiem sekondarji ta’ mewt minħabba kwalunkwe kawża jew esperjenza ta’ periklu għall-ħajja ikkombinati, mewt minħabba kwalunkwe kawża, jew dħul l-isptar minħabba kwalunkwe kawża ma laħqux sinifikanza statistika fil-popolazzjoni kollha.

Rata Massima ta’ Fluss Inspiratorju permezz tal-Apparat Spiromax

Twettaq studju randomised, open-label u cross-over fi tfal u adolexxenti bl-ażżma (età ta’ 4-17-il sena), f’adulti bl-ażżma (età ta’ 18-45 sena), f’adulti b’marda kronika ostruttiva tal-pulmun (COPD - chronic obstructive pulmonary disease) (età ta’ aktar minn 55 snin) u voluntiera f’saħħithom (età ta’ 18-45 sena) biex tiġi evalwata r-rata massima ta’ fluss inspiratorju (PIFR - peak inspiratory flow rate) u parametri oħra relatati mal-inalazzjoni wara inalazzjoni minn apparat Spiromax (li jkun fih plaċebo) meta mqabbel ma’ inalazzjoni minn apparat għat-teħid man-nifs b’dożi multipli ta’ trab niexef diġà fuq is-suq (li fih plaċebo). L-impatt tal- aħjar taħriġ (jiġifieri teħid ta’ nifs qawwi ’l ġewwa mal-inalazzjoni) fit-teknika ta’ inalazzjoni minn inalatur ta’ trab niexef fuq il-veloċità u l-volum tal-inalazzjoni ġie evalwat f’dawn il-gruppi ta’ individwi, flimkien ma’ valutazzjoni ta’ differenzi potenzjali fir-riżultat tal-inalazzjoni skont l-apparati użati.

Id-data mill-istudju indikat li irrispettivament mill-età u mis-severità tal-marda eżistenti, tfal, adolexxenti u adulti bl-ażżma kif ukoll pazjenti b’COPD kienu kapaċi jiksbu rati ta’ fluss inspiratorju permezz tal-apparat Spiromax li kienu simili għal dawk iġġenerati permezz ta’ apparat għat-teħid man-nifs b’dożi multipli ta’ trab niexef diġà fuq is-suq. PIFR medja milħuqa mill-pazjenti bl-ażżma jew COPD bl-aħjar taħriġ (jiġifieri inalazzjoni bil-qawwa) kienet aktar minn 60 L/min, rata ta’ fluss li biha ż-żewġ apparati studjati huma magħrufa li jagħtu ammonti komparabbli ta’ mediċina lill-pulmuni.

L-individwi kollha bl-ażżma jew b’COPD laħqu valuri ta’ PIFR ta’ aktar minn 60 L/min wara taħriġ ottimali. Huwa importanti li tieħu nifs qawwi ’l ġewwa sabiex jiġi żgurat dożaġġ ottimali.

Rata ta’ fluss ta’ aktar minn 60L/min hija meħtieġa għall-aħjar twassil tal-mediċina lejn il-pulmuni permezz tal-inalatur b’dożi multipli ta’ trab niexef Spiromax.

Sabiex jiġi żgurat li l-pazjenti jiksbu l-PIFR meħtieġa biex titwassal id-doża meħtieġa, il-pazjent huwa meħtieġa li jiġi mħarreġ dwar l-użu tal-apparat Spiromax inkluż istruzzjonijiet dwar il-ħtieġa li jieħu nifs qawwi ’l ġewwa (ara Sezzjoni 4.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Airexar Spiromax mhux rakkomandat għall-użu fi tfal u adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena. Is-sigurtà u effikaċja ta’ Airexar Spiromax f’din il-popolazzjoni żagħżugħa għadhom ma ġewx determinati s’issa. Id- data ppreżentata hawn taħt tirreferi għal doża aktar baxxa tal-kombinazzjoni ta’ doża fissa li fiha dawn iż- żewġ sustanzi attivi, b’doża u qawwa li mhux disponibbli għal Airexar Spiromax. L-istudji deskritti twettqu bi prodott awtorizzat qabel disponibbli fi tliet qawwiet differenti; l-istudji ma twettqux b’Airexar Spiromax.

Fi studju fuq 158 tifel u tifla ta’ età minn 6 snin sa 16-il sena b’ażżma sintomatika, il-kombinazzjoni ta’ salmeterol/ fluticasone propionate hija effikaċi daqs doża rduppjata ta’ fluticasone propionate rigward il- kontroll tas-sintomi u l-funzjoni tal-pulmun. Dan l-istudju ma kienx maħsub biex jinvestiga l-effett fuq irkadar.

Fi prova ta’ 12-il ġimgħa ta’ tfal ta’ età minn 4 snin sa 11-il sena [n=257] ittrattati b’salmeterol/fluticasone propionate 50/100 jew salmeterol 50 mikrogramma + fluticasone propionate 100 mikrogramma it-tnejn darbtejn kuljum, iż-żewġ gruppi ta’ trattament kellhom żieda ta’ 14% fir-rata massima ta’ fluss espiratorju kif ukoll titjib fil-punteġġ tas-sintomi u l-użu ta’ salbutamol bħala salvataġġ. Ma kienx hemm differenzi bejn iż-żewġ gruppi ta’ trattament. Ma kien hemm l-ebda differenza fil-parametri tas-sigurtà bejn iż-żewġ gruppi ta’ trattament.

Fi prova ta’ 12-il ġimgħa ta’ tfal minn 4 snin sa 11-il sena [n=203] randomised fi studju bi grupp parallel b’ażżma persistenti u li kienu sintomatiċi fuq kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs, is-sigurtà kienet l-oġġettiv primarju. It-tfal irċevew salmeterol/fluticasone propionate (50/100 mikrogramma) jew fluticasone propionate (100 mikrogramma) waħdu darbtejn kuljum. Żewġt itfal fuq salmeterol/ fluticasone propionate u 5 itfal fuq fluticasone propionate irtiraw minħabba aggravar tal-ażżma. Wara 12-il ġimgħa l-ebda tifel jew tifla fiż- żewġ gruppi ta’ trattament ma’ kellhom tneħħija ta’ 24 siegħa ta’ cortisol fl-awrina anormalment baxxa. Ma kien hemm l-ebda differenza oħra fil-profil tas-sigurtà bejn il-gruppi ta’ trattament.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Għall-finijiet farmakokinetiċi kull komponent jista’ jiġi kkunsidrat b’mod separat.

Salmeterol

Salmeterol jaġixxi lokalment fil-pulmun għalhekk il-livelli fil-plażma mhumiex indikazzjoni ta’ effetti terapewtiċi. Barra minn hekk hemm biss data limitata disponibbli dwar il-farmakokinetika ta’ salmeterol minħabba d-diffikultà teknika biex tiġi mkejjla l-mediċina fil-plażma minħabba l-konċentrazzjonijiet baxxi fil-plażma b’dożi terapewtiċi (madwar 200 pikogramma/mL jew inqas) miksuba wara dożaġġ meħud man- nifs.

Fluticasone propionate

Il-bijodisponibiltà assoluta ta’ doża waħda ta’ fluticasone propionate meħuda man-nifs f’individwi f’saħħithom tvarja bejn madwar 5 sa 11% tad-doża nominali skont l-apparat għat-teħid man-nifs li ntuża. F’pazjenti bl-ażżma jew b’COPD kien osservat grad inqas ta’ esponiment sistemiku għal fluticasone propionate meħud man-nifs.

Assorbiment

Assorbiment sistemiku fil-biċċa l-kbira seħħ permezz tal-pulmuni u inizjalment huwa mgħaġġel imbagħad imtawwal. Il-bqija tad-doża meħuda man-nifs ta’ fluticasone propionate tista’ tinbela’ iżda tikkontribwixxi minimament għall-esponiment sistemiku minħabba solubilità baxxa fl-ilma u metaboliżmu presistemiku, li jwassal għal disponibiltà orali ta’ inqas minn 1%. Hemm żieda lineari fl-esponiment sistemiku b’żieda fid- doża meħuda man-nifs.

Distribuzzjoni

Id-dispożizzjoni ta’ fluticasone propionate hija kkaratterizzata minn tneħħija għolja mill-plażma

(1150 mL/min), volum kbir ta’ distribuzzjoni fi stat fiss (bejn wieħed u ieħor 300 L) u half-life terminali ta’ madwar 8 sigħat. It-twaħħil mal-proteini tal-plażma huwa 91%.

Bijotrasformazzjoni

Fluticasone propionate jitneħħa malajr ħafna miċ-ċirkolazzjoni sistemika. Ir-rotta prinċipali hija metaboliżmu għall-metabolit inattiv carboxylic acid, permezz tal-enzima cytochrome P450 CYP3A4. Metaboliti mhux identifikati oħra jinstabu wkoll fl-ippurgar.

Eliminazzjoni

It-tneħħija ta’ fluticasone propionate permezz tal-kliewi hija negliġibbli. Inqas minn 5% tad-doża tiġi mneħħija fl-awrina, il-biċċa l-kbira bħala metaboliti. Il-biċċa l-kbira tad-doża titneħħa fl-ippurgar bħala metaboliti u mediċina mhux mibdula.

Popolazzjoni pedjatrika

Airexar Spiromax mhux rakkomandat għall-użu fi tfal u adolexxenti ta’ età inqas minn 18-il sena. Is-sigurtà u effikaċja ta’ Airexar Spiromax f’din il-popolazzjoni żagħżugħa għadhom ma ġewx determinati s’issa. Id- data ppreżentata hawn taħt tirreferi għal doża aktar baxxa tal-kombinazzjoni ta’ doża fissa li fiha dawn iż- żewġ sustanzi attivi, doża u qawwa li mhux disponibbli għal Airexar Spiromax.

F’analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni minn 9 provi kliniċi kkontrollati ta’ 350 pazjent bl-ażżma ta’ età minn 4 snin sa 77 sena (174 pazjent ta’ età minn 4 snin sa 11-il sena) kien osservat esponiment sistemiku għal fluticasone propionate ogħla wara trattament b’salmeterol/fluticasone propionate 50/100 trab li jittieħed man-nifs meta mqabbel ma’ fluticasone propionate 100 trab li jittieħed man-nifs.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-uniku tħassib dwar is-sigurtà għall-użu fil-bniedem miksub minn studji fuq l-annimali ta’ salmeterol u fluticasone propionate mogħtija b’mod separat kienu effetti assoċjati ma’ azzjonijiet farmakoloġiċi esaġerati.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali, glukokortikosterojdi intwerew li jwasslu għal malformazzjonijiet (palat mixquq, malformazzjonijiet skeletriċi). Madankollu, dawn ir-riżultati sperimentali fl-annimali ma jidhrux rilevanti għal bniedem mogħti dożi rakkomandati. Studji fuq l-annimali b’salmeterol urew effett tossiku fuq l-embrijuni u l-feti b’livelli ta’ esponiment għoli biss. Wara għoti flimkien, instabu żieda fl- inċidenzi ta’ arterja umbilikali trasposta u ossifikazzjoni mhux kompluta tal-għadam oċċipitali fil-firien b’dożi assoċjati ma’ anormalitajiet ikkawżati minn glukokortikojdi magħrufa.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Lactose monohydrate.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn.

Wara li tinfetaħ il-kisja tal-fojl: 3 xhur.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm l-għatu tal-parti li titqiegħed fil-ħalq magħluq wara li tneħħi l-kisja tal-fojl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

L-inalatur huwa abjad b’għatu tal- parti li titqiegħed fil-ħalq isfar semi-trasparenti. Il-partijiet tal-inalatur li jmissu mal-mediċina/mukuża huma magħmula minn acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyethylene (PE), u polypropylene (PP). Kull inalatur fih 60 doża u huwa magħluq fil-fojl.

Daqsijiet tal-pakkett ta’ inalatur wieħed jew 3.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem

L-Olanda

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1123/001

EU/1/16/1123/002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati