Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alli (Orlistat GSK) (orlistat) – Tikkettar - A08AB01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAlli (Orlistat GSK)
Kodiċi ATCA08AB01
Sustanzaorlistat
ManifatturGlaxo Group Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA, 42, 60, 84, 90 jew 120 KAPSULA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 60 mg kapsuli iebsa Orlistat

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 60 mg orlistat.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Dan il-pakkett fih:

Flixkun wieħed li fih 42 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 60 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 84 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 90 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 120 kapsula iebsa

Kontenitur biex iġġorr wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/007-011

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-adulti li għandhom BMI ta’ 28 jew aktar

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Jista’ jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha.

alli huwa wżat biex jitnaqqas il-piż flimkien ma’ ikliet b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam, f’adulti b’piż żejjed (BMI ta’ 28 jew aktar), b’età minn 18-il sena ’l fuq.

alli huwa klinikament ippruvat li jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha. Il-kapsuli jaħdmu biss fis-sistema diġestiva tiegħek biex iwaqqfu madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek u jista’ jikkawża bidliet fil-movimenti tal-musrana tiegħek. Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin tnaqqas dawn l-effetti.

Biex tara jekk għandekx BMI ta’ 28 jew aktar, sib it-tul tiegħek fit-tabella. Jekk tiżen inqas mill-piż muri għat-tul tiegħek, il-BMI tiegħek huwa inqas minn 28 - tużax alli.

Tul

Piż

 

 

1.50 m

63 kg

1.55 m

67.25 kg

1.60 m

71.75 kg

1.65 m

76.25 kg

1.70 m

81 kg

1.75 m

85.75 kg

1.80 m

90.75 kg

1.85 m

95.75 kg

1.90 m

101 kg

Li jkollok piż żejjed iżidlek ir-riskju li tiżviluppa diversi problemi serji tas-saħħa bħal dijabete u mard tal-qalb. Għandek tara tabib għal vista medika.

Tużax

jekk għandek inqas minn 18-il sena.

jekk inti tqila jew qed tredda’.

jekk qed tieħu ciclosporin.

jekk qed tieħu warfarin jew xi mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

jekk inti allerġiku/a għal orlistat jew għal xi sustanzi oħra ta’ alli.

jekk għandek kolestasi (kundizzjoni fejn in-nixxija tal-bili mill-fwied tkun imblukkata).

jekk għandek problemi biex tassorbi l-ikel (sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin).

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli

jekk qed tieħu amiodarone għall-problemi fir-ritmu tal-qalb.

jekk qed tieħu xi mediċina għad-dijabete.

jekk qed tieħu mediċna għall-epilessija.

jekk għandek mard tal-kliewi.

jekk qed tieħu mediċina għat-tirojde (levothyroxine).

jekk qed tieħu mediċini għall-HIV.

jekk qed tieħu mediċini għad-depressjoni, disturbi psikjatriċi jew ansjetà.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu alli

jekk qed tieħu mediċina għall-pressjoni għolja tad-demm.

jekk qed tieħu mediċina għal kolesterol għoli. Kif għandek tuża

ħu kapsula sħiħa waħda ma’ l-ilma, tliet darbiet kuljum ma’ kull ikla prinċipali li fiha x-xaħam.

tieħux aktar minn tliet kapsuli kuljum.

għandek tieħu multivitamina (li jkun fiha l-vitamini A, D, E u K) darba kuljum, qabel l-irqad.

m’għandekx tieħu alli għal aktar minn sitt xhur.

www.alli.com.mt

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

alli 60 mg kapsuli iebsa

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA, 42, 60, 84, 90 jew 120 KAPSULA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 60 mg kapsuli iebsa Orlistat

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 60 mg orlistat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Dan il-pakkett fih:

Flixkun wieħed li fih 42 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 60 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 84 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 90 kapsula iebsa

Flixkun wieħed li fih 120 kapsula iebsa

Kontenitur biex iġġorr wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/007-011

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Jista’ jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha.

alli huwa wżat biex jitnaqqas il-piż flimkien ma’ ikliet b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam, f’adulti b’piż żejjed, b’età ta’ 18-il sena jew aktar.

alli huwa klinikament ippruvat li jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha. Il-kapsuli jaħdmu biss fis-sistema diġestiva tiegħek biex iwaqqfu madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek u jista’ jikkawża bidliet fil-movimenti tal-musrana tiegħek. Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin tnaqqas dawn l-effetti.

Kif għandek tuża

ħu kapsula sħiħa waħda ma’ l-ilma, tliet darbiet kuljum ma’ kull ikla prinċipali li fiha x-xaħam.

tieħux aktar minn tliet kapsuli kuljum.

għandek tieħu multivitamina (li jkun fiha l-vitamini A, D, E u K) darba kuljum, qabel l-irqad.

m’għandekx tieħu alli għal aktar minn sitt xhur.

Għal aktar tagħrif dwar il-programm ta’ telf ta’ piż alli ara www.alli.com.mt.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN, 42, 60, 84, 90 jew 120 KAPSULA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 60 mg kapsuli iebsa Orlistat

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 60 mg orlistat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

42 kapsula iebsa

60 kapsula iebsa

84 kapsula iebsa

90 kapsula iebsa

120 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/007-011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Adulti b’età ta’ 18-il sena jew aktar, li għandhom piż żejjed.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KONTENITUR BIEX IĠĠORR (SHUTTLE)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

alli 60 mg kapsuli Orlistat

Użu orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

4.NUMRU TAL-LOTT

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Tesa’ 3 kapsuli.

6.OĦRAJN

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Armi l-kapsuli maħżuna f’dan il-kontenitur għal aktar minn xahar.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA, 42, 60, 84, 90 jew 120 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

Orlistat

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 27 mg orlistat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose u sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Dan il-pakkett fih:

Flixkun wieħed li fih 42 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 60 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 84 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 90 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 120 pillola li tomgħodha

Kontenitur biex iġġorr wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/012-016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għall-adulti li għandhom BMI ta’ 28 jew aktar

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Jista’ jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha.

Omgħod pillola waħda tliet darbiet kuljum.

alli huwa wżat biex jitnaqqas il-piż flimkien ma’ ikliet b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam, f’adulti b’piż żejjed (BMI ta’ 28 jew aktar), b’età minn 18-il sena ’l fuq.

alli huwa klinikament ippruvat li jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha. Il-pilloli jaħdmu biss fis-sistema diġestiva tiegħek biex iwaqqfu madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek u jista’ jikkawża bidliet fil-movimenti tal-musrana tiegħek. Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin tnaqqas dawn l-effetti.

Biex tara jekk għandekx BMI ta’ 28 jew aktar, sib it-tul tiegħek fit-tabella. Jekk tiżen inqas mill-piż muri għat-tul tiegħek, il-BMI tiegħek huwa inqas minn 28 - tużax alli.

Tul

Piż

 

 

1.50 m

63 kg

1.55 m

67.25 kg

1.60 m

71.75 kg

1.65 m

76.25 kg

1.70 m

81 kg

1.75 m

85.75 kg

1.80 m

90.75 kg

1.85 m

95.75 kg

1.90 m

101 kg

Li jkollok piż żejjed iżidlek ir-riskju li tiżviluppa diversi problemi serji tas-saħħa bħal dijabete u mard tal-qalb. Għandek tara tabib għal vista medika.

Tużax

-jekk għandek inqas minn 18-il sena.

-jekk inti tqila jew qed tredda’.

-jekk qed tieħu ciclosporin.

-jekk qed tieħu warfarin jew xi mediċini oħra wżati biex iraqqu d-demm.

-jekk inti allerġiku/a għal orlistat jew għal xi sustanzi oħra ta’ alli.

-jekk għandek kolestasi (kundizzjoni fejn in-nixxija tal-bili mill-fwied tkun imblukkata).

-jekk għandek problemi biex tassorbi l-ikel (sindrome kronika ta’ assorbiment ħażin).

Kellem lit-tabib tiegħek qabel tieħu alli

-jekk qed tieħu amiodarone għall-problemi fir-ritmu tal-qalb.

-jekk qed tieħu xi mediċina għad-dijabete.

-jekk qed tieħu mediċna għall-epilessija.

-jekk għandek mard tal-kliewi.

-jekk qed tieħu mediċina għat-tirojde (levothyroxine).

-jekk qed tieħu mediċini għall-HIV.

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek qabel tieħu alli

-jekk qed tieħu mediċina għall-pressjoni għolja tad-demm.

-jekk qed tieħu mediċina għal kolesterol għoli. Kif għandek tuża

-omgħod pillola waħda, tliet darbiet kuljum ma’ kull ikla prinċipali li fiha x-xaħam.

-ħu biss pillola waħda kull darba.

-tieħux aktar minn tliet pilloli kuljum.

-għandek tieħu multivitamina (li jkun fiha l-vitamini A, D, E u K) darba kuljum, qabel l-irqad.

-m’għandekx tieħu alli għal aktar minn sitt xhur.

www.alli.com.mt

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ ĠEWWA, 42, 60, 84, 90 jew 120 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

Orlistat

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha27 mg orlistat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose u sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Dan il-pakkett fih:

Flixkun wieħed li fih 42 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 60 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 84 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 90 pillola li tomgħodha

Flixkun wieħed li fih 120 pillola li tomgħodha

Kontenitur biex iġġorr wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/012-016

13. NUMRU TAL-LOTT

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Jista’ jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha.

Omgħod pillola waħda tliet darbiet kuljum.

alli huwa wżat biex jitnaqqas il-piż flimkien ma’ ikliet b’kaloriji mnaqqsa u b’inqas xaħam, f’adulti b’piż żejjed, b’età ta’ 18-il sena jew aktar.

alli huwa klinikament ippruvat li jgħinek titlef aktar piż minn dieta waħedha. Il-pilloli jaħdmu biss fis-sistema diġestiva tiegħek biex iwaqqfu madwar kwart tax-xaħam fl-ikliet tiegħek milli jiġi assorbit. Dan ix-xaħam jgħaddi barra mill-ġisem tiegħek u jista’ jikkawża bidliet fil-movimenti tal-musrana tiegħek. Kul ikliet b’inqas xaħam biex tgħin tnaqqas dawn l-effetti.

Kif għandek tuża

-omgħod pillola waħda, tliet darbiet kuljum ma’ kull ikla prinċipali li fiha x-xaħam.

-ħu biss pillola waħda kull darba.

-tieħux aktar minn tliet pilloli kuljum.

-għandek tieħu multivitamina (li jkun fiha l-vitamini A, D, E u K) darba kuljum, qabel l-irqad.

-m’għandekx tieħu alli għal aktar minn sitt xhur.

Għal aktar tagħrif dwar il-programm ta’ telf ta’ piż alli ara www.alli.com.mt.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

TIKKETTA TAL-FLIXKUN, 42, 60, 84, 90 jew 120 PILLOLA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

Orlistat

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola li tomgħodha fiha 27 mg orlistat.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose u sucrose.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

42 pillola li tomgħodha

60 pillola li tomgħodha

84 pillola li tomgħodha

90 pillola li tomgħodha

120 pillola li tomgħodha

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Glaxo Group Limited

980 Great West Road

Brentford

Middlesex

TW8 9GS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/401/012-016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li m’għandux bżonn riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

Għajnuna biex tnaqqas il-piż

Adulti b’età ta’ 18-il sena jew aktar, li għandhom piż żejjed.

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KONTENITUR BIEX IĠĠORR (SHUTTLE)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

alli 27 mg pilloli li tomgħodhom

Orlistat

Użu orali

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

4. NUMRU TAL-LOTT

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Tesa’ 3 pilloli.

6. OĦRAJN

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Armi l-pilloli maħżuna f’dan il-kontenitur għal aktar minn xahar.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati