Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apidra (insulin glulisine) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AB06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaApidra
Kodiċi ATCA10AB06
Sustanzainsulin glulisine
Manifattursanofi-aventis Deutschland GmbH

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml fih 100 Unità ta’ insulina glulisine (ekwivalenti għal 3.49 mg).

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Kull kunjett fih 10 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, ekwivalenti għal 1000 Unità.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Kull skartoċċ 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, ekwivalenti għal 300 Unità.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Kull pinna fiha 3 ml ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni, ekwivalenti għal 300 Unità.

L-insulina glulisine hija magħmula bit-teknoloġija rikombinanti tad-DNA f’Escherichia coli.

Għal-lista kompluta ta’eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Soluzzjoni akweja, ċara u mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament tad-dijabete mellitus f’pazjenti adulti, adoloxxenti u tfal ta’ 6 snin jew akbar, meta jkun meħtieġ it-trattament bl-insulina.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-qawwa ta’ dan il-prodott huwa stmat f’unitajiet. Dawn l-unitajiet huma esklussivament għal Apidra u m’humiex l-istess bħal IU jew dawk l-unitajiet użati biex tkun stmata l-qawwa ta’ analogi oħra ta’ l- insulina (ara sezzjoni 5.1).

Apidra għandu jintuża f’korsijiet ta’ trattamenti li jinkludu insulini li jaħdmu fuq tul ta’ ħin intermedju jew twil jew analogu ta’ insulina basal, u tista’ tintuża flimkien ma’ sustanzi orali ipogliċemiċi.

Id-doża ta’ Apidra għandu jkun aġġustat individwalment.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali

Il-karateristiċi farmakokinetiċi ta’ l-insulina glulisine ġeneralment dehru f’pazjenti b’indeboliment renali. Madankollu, l-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos meta jkun hemm l-indeboliment renali (ara sezzjoni 5.2).

Indeboliment Epatiku

Il-karatieristiċi farmakokinetiċi ta’ l-insulina glulisine ma kienux studjati f’pazjenti bi tnaqqis fil- funzjoni tal-fwied. F’pazjenti b’indeboliment epatiku, il-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos dovuta għat-tnaqqis fl-abbiltà għal glukoġenesi u għat-tnaqqis fil-metaboliżmu ta’ l-insulina.

Anzjani

Id-data farmakokinetika disponibbli hija limitata f’pazjenti anzjani bid-dijabete mellitus. Id- deterjorament fil-funzjoni renali jista’ jwassal għat-tnaqqis fil-ħtieġa ta’ l-insulina.

Popolazzjoni Pedjatrika

M’hemmx biżżejjed informazzjoni klinika adegwata dwar l-użu ta’ Apidra fit-tfal taħt 6 snin..

Methodu ta’ kif għandu jingħata

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Użu għal ġol-vini

Apidra jista’ jingħata minn ġol-vina. Din għandha tiġi mogħtija minn professjonisti fil-qasam tas- saħħa.

Apidra m’għandux jitħallat mal-glukosju jew mas-soluzzjoni Ringer jew ma’ kwalunkwe insulina oħra.

Infużjoni kotinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda

Apidra jista’ jintuża għall-infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII) f’sistemi li jutilizzaw pompa xierqa għall-infużjoni tal-insulina b’kateter u riżervwar xierqa. Pazjenti li qed jużaw CSII għandhom jiġu mħarrġa sew dwar l-użu tas-sistema tal-pompa.

Is-sett tal-infużjoni u r-riżervwar li jintużaw ma’ Apidra għandhom jinbidlu għallinqas kull 48 siegħa bl-użu ta’ teknika asettika. Dawn l-istruzzjonijiet jistgħu jkunu differenti mill-istruzzjonijiet ta’ manwal ta’ pompa normali. Huwa importanti li l-pazjenti jsegwu l-istruzzjonijiet speċifiċi ta’ Apidra meta jkunu qed jużaw Apidra. Li tonqos milli ssegwi l-istruzzjonijiet speċifiċi ta’ Apidra jista’ jwassal għal avveniment avversi serji.

Meta jintuża b’pompa għall-infuzjoni tal-insulina mogħtija minn taħt il-ġilda, Apidra m’għandux jitħallat ma’ sustanzi miżjuda biex jiddilwuh jew ma’ kwalunkwe insulina oħra.

Il-pazjenti li qed jieħdu Apidra b’CSII irid ikollhom sistema oħra għall-għoti tal-insulina fil-każ li jkun hemm xi ħsara fis-sistema tal-pompa (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8).

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Użu għal taħt il-ġilda

Apidra għandu jingħata b’injezzjoni taħt il-ġilda ftit ħin (0-15-il minuta) qabel jew malajr wara l-ikel. jew permezz ta’ pompa għall-infużjoni kontinwa taħt il-ġilda.

Apidra għandu jingħata taħt il-ġilda taż-żaqq, tal-koxxa jew fil-parti tad-deltoid tad-driegħ, jew permezz ta’ infużjoni kontinwa taħt il-ġilda taż-żaqq. Il-postijiet ta’ l-injezzjoni u l-infużjoni, f’parti partikolari (iż-żaqq, il-koxxa jew id-deltoid), għandhom jinbidlu minn injezzjoni għall-oħra. Ir-rata ta’

assorbiment, u konsegwentement it-tul ta’ ħin biex is-sustanza tibda taħdem u kemm iddum taħdem, jistgħu jiġu effetwati mis-sit ta’ l-injezzjoni, l-eżerċizzju u fatturi oħra li jistgħu jinbidlu. L-injezzjoni taħt il-ġilda taż-żaqq tassigura assorbiment ftit aktar mgħaġġel minn postijiet oħrajn ta’ injezzjoni (ara sezzjoni 5.2).

Wieħed irid joqgħod attent li l-injezzjoni ma ssirx ġo vina jew arterja. Wara li ssir l-injezzjoni, il-post ta’ l-injezzjoni m’għandux jiġi mmassaġjat. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħallma dwar il-mod korrett ta’ kif tingħata l-injezzjoni.

Taħlit ta’ l-insulini

Meta jingħata bħala injezzjoni taħt il-ġilda, Apidra m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra ħlief għall-insulina umana NPH.

Għal aktar informazzjoni dwar l-immaniġġar, ara sezzjoni 6.6.

Qabel ma tuża SoloStar, l-Istruzzjonijiet dwar l-użu inklużi fil-Fuljett ta’ tagħrif għandhom jinqraw sew (ara sezzjoni 6.6).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Ipogliċemija.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Meta taqleb patient minn preparat ta’ tip jew marka t’insulina għal ieħor għandu jsir taħt sorveljanza medika stretta. Tibdil fil-qawwa, fil-marka (il-manifattur), fit-tip (regolari, neutral protamine Hagedorn [NPH], lente, effett fit-tul eċċ.), fl-oriġini (annimal, uman, insulina analoga umana) u/jew metodu ta’ manifattura jista’ jirriżulta fil-ħtieġa tat-tibdil tad-doża. It-trattament orali tad-dijabete li jkun qed jingħata fl-istess ħin għandu mnejn jeħtieġ l-aġġustament.

Ipergliċemija

L-użu ta’ dożi inadegwati jew il-waqfien tal-kura, speċjalment fid-dijabetiċi li huma dipendenti fuq l- insulina, jista’ jwassal għall-ipergliċemija u l-kitoaċidożi dijabetika, li huma potenzjalment fatali.

Ipogliċemija

Il-ħin meta tiġri l-ipogliċemija jiddependi fuq il-profil ta’ kif jaħdmu l-insulini użati u, għalhekk, jista’ jinbidel meta jinbidel il-kors tat-trattament.

Il-kundizzjonijiet li jistgħu jibdlu s-sintomi bikrija ta’ twissija ta’ l-ipogliċemija jew jagħmluhom anqas prominenti, jinkludu ż-żmien twil ta’ dijabete, terapija qawwija bl-insulina, marda fin-nervituri minħabba d-dijabete, l-użu ta’ sustanzi mediċinali bħal imblokkaturi tar-riċetturi beta, jew wara l- bidla ta’ insulina derivata mill-annimali għal waħda li ġejja mill-bniedem.

L-aġġustament tad-doża jista’ jkun meħtieġ ukoll f’dawk il-pazjenti li jżidu l-attività fiżika jew jibdlu l-ħin tas-soltu meta jieklu. L-eżerċizzju magħmul immedjatament wara l-ikel jista’ jżid ir-riskju ta’ l- ipogliċemija.

Meta mqabbla mal-insulina solubbli umana, jekk l-ipogliċemija tiġri wara injezzjoni ta’ analogi ta’ l- insulina li jaħdmu malajr, din tista’ titfaċċa aktar kmieni.

Reazzjonijiet ta’ ipogliċemija u ipergliċemija li ma jiġux ikkoreġuti jistgħu jikkaġunaw it-telf mis- sensi, koma jew mewt.

Il-ħtieġa għall-insulina tista’ tinbidel waqt il-mard jew disturbi emozzjonali.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Il-pinen li għandhom jintużaw mal-iskrataċ Apidra

L-iskrataċ Apidra għandhom jintużaw biss ma’ dawn il-pinen li ġejjin:

JuniorSTAR li tforni Apidra b’żidiet fid-doża ta’ 0.5 unitajiet

OptiPen, ClikSTAR, Tactipen, Autopen 24, AllStar u AllStar PRO li kollha jfornu Apidra b’żidiet fid-doża ta’ unità 1.

Dawn l-iskrataċ m’għandhomx jintużaw ma ebda pinna oħra li tista’ terġa’ tintuża peress li l- preċiżjoni fid-dożaġġ ġiet stabbilita biss ma’ dawn il-pinen imsemmija.

Jista’ jkun li mhux il-pinen kollha jkunu fis-suq f’pajjiżek.

Żbalji fil-medikazzjoni

Kienu rraportati żbalji fil-medikazzjoni fejn l-insulini l-oħra, speċjalment insulini li jaħdmu fuq perijodu twil, ġew amministrati aċċidentalment minflok l-insulina glulisine. Biex jiġu evitati żbalji fil- medikazzjoni bejn l-insulina glulisine u l-insulini l-oħra, it-tikketta ta’ l-insulina għandha tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

L-infużjoni kotinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda

Ħsara fil-pompa tal-insulina jew fis-sett tal-infużjoni jew żbalji fl-immaniġġar jistgħu malajr iwasslu għall-ipergliċemija, għall-ketożi jew għall-ketoaċidożi dijabetika. Hija neċċessarja l-identifikazzjoni u l-korrezzjoni fil-pront tal-kawża tal-ipergliċemija jew tal-ketożi jew tal-ketoaċidożi dijabetika.

Ġew irrapportati każijiet ta’ ketoaċidożi dijabetika meta Apidra ngħata bħala infużjoni kontinwa tal- insulina minn taħt il-ġilda permezz ta’ sistemi ta’ pompa. Ħafna mill-każijiet kienu minħabba żbalji fl- immaniġġar jew ħsara fis-sistema tal-pompa.

Fl-intervall jista’ jkun hemm bżonn ta’ injezzjonijiet ta’ Apidra minn taħt il-ġilda. Pazjenti li qed jużaw it-terapija ta’ infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda permezz ta’ pompa jridu jiġu mħarrġa dwar kif jieħdu l-insulina bl-injezzjoni u jkollhom sistemi alternattivi ta’ għoti tal-insulina li jistgħu jużaw f’każ li jkun hemm xi ħsara fis-sistema tal-pompa (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

Eċċipjenti

Għal kull doża, dan il-prodott mediċinali fih inqas minn 1 mmol (23 mg) ta’ sodium , jiġifieri tista’ tgħid li huwa ‘nieqes minn sodium’.

Apidra fih metacresol , li jista’ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi.

It-teħid ta’ Apidra flimkien ma’ pioglitazone

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka meta ġew użati fl-istess waqt pioglitazone u l- insulina, speċjalment f’dawk il-pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn pioglitazone u Apidra jintużaw flimkien. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka, żieda fil-piż jew edima.Pioglitazone għandu jitwaqqaf jekk jiħżienu xi sintomi kardijaċi.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

L-Immaniġġjar tal-pinna

Qabel ma jintuża SoloStar, l-Istruzzjonijiet Għall-Użu li jinsabu fil-Fuljett ta’ Tagħrif għandhom jinqraw b’attenzjoni. SoloStar irid jiġi użat kif irrakkomandat f’dawn l-Istruzzjonijiet Għall-Użu (ara sezzjoni 6.6).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma sarux studji fuq interazzjonijiet farmakokinetiċi.. Mit-tagħrif empiriku dwar prodotti mediċinali simili, interazzjonijiet farmakokinetiċi klinikament rilevanti mhux probabbli li jiġru.

Hemm numru ta’ sustanzi li jeffettwaw il-metaboliżmu tal-glukosju u għandu mnejn ikun meħtieġ tibdil fid-doża ta’ l-insulina glulisine u speċjalment l-immoniteraġġ mill-qrib.

Sustanzi li jistgħu jżidu l-attività biex jonqos il-livell tal-glukosju fid-demm u jżidu s-suxxettibilità għall-ipogliċemija jinkludu prodotti mediċinali orali antidijabetiċi, inibituri ta’ l-enzima li tikkonverti angiotensin(ACE), disopyramide, fibrates, fluoxetine, inibituri ta’ monamine oxidase (MAOIs), pentoxifylline, propoxyphene, salicylates and l-antibijotiċi sulfonamides.

Sustanzi li jistgħu jnaqqsu l-attività biex jonqos il-livell tal-glukosju fid-demm jinkludu l- kortikosterojdi, danazol, diazoxide, id-dijuretiċi, glucagon, isoniazid, id-derivattivi tal-phenothiazine, somatropin, prodotti mediċinali simpatomimetiċi (e.ż. epinephrine [adrenaline], salbutamol, terbutaline), l-ormoni tat-tirojde, l-estroġeni, il-proġesteni (e.ż. il-kontraċettivi orali), l-inibituri ta’ l- enżima protease u prodotti mediċinali anti-psikotiċi u atipiċi (e.ż. olanzapine u clozapine). L-imblokkaturi tar-riċetturi beta, clonidine, is-sustanzi tal-lithium jew l-alkoħol jistgħu jsaħħu jew idgħajjfu l-attivita’ tal-insulina biex tbaxxi l-livell tal-glukosju fid-demm. Pentamidine jista’ jikkawża l-ipogliċemija, li xi kultant tista’ tkun segwita mill-ipergliċemija

Addizzjonalment, is-sinjali ta’ kontroregulazzjoni adrenerġika jistgħu jitnaqqsu jew jintilfu taħt l- effetti ta’ prodotti mediċinali simpatolitiċi bħall-imblokkaturi tar-riċetturi beta, clonidine, guanethidine u reserpine.

4.6Fertilita’, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemm ebda tagħrif jew ammont limitat ta’ tagħrif (inqas minn 300 riżultat ta’ tqala) mill-użu tal- insulina glulisine fin-nisa tqal.

Studji fuq il-proċess tar-riproduzzjoni fl-annimali ma urew ebda differenzi fl-effetti bejn l-insulina glulisine u l-insulina umana fuq it-tqala, l-iżvilupp ta’ l-embriju jew il-fetu, il-proċess tat-twelid u l- iżvilupp ta’ wara t-twelid (ara sezzjoni 5.3).

Wieħed għandu joqgħod attent meta jikteb riċetta għal din il-mediċina għal nisa tqal.. L-immoniteraġġ bil-ħsieb tal-kontroll tal-livelli tal-glukosju huwa essenzjali.

Huwa essenzjali li jinżamm kontroll metaboliku tajjeb tul it-tqala kollha fil-pazjenti li żviluppaw id- dijabete qabel jew waqt it-tqala innifisha. L-ammonti ta’ insulina meħtieġa jistgħu jonqsu waqt l- ewwel trimestru tat-tqala u ġeneralment jiżdiedu waqt it-tieni u t-tielet trimestri. Immedjatament wara l-ħlas, il-ħtieġa għall-insulina tonqos malajr.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk l-insulina glulisine toħroġx fil-ħalib tas-sider fil-bniedem, iżda normalment l- insulina ma tgħaddix fil-ħalib tas-sider u m’hix assorbita wara li tingħata oralment.

Ommijiet li qed ireddgħu jistgħu jeħtieġu aġġustamenti fid-doża ta’ l-insulina u tad-dieta.

Fertilità

Studji ta’ riproduzzjoni fl-annimali b’insulin glulisine ma wrew ebda effett avvers fuq il-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

L-abbiltà tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ tonqos bħala riżultat ta’ l-ipogliċemija jew l- ipergliċemija jew, per eżempju, bħala riżultat tat-tnaqqis fil-vista. Dan jista’ jwassal għal riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn l-abbiltajiet huma ta’ importanza speċjali (is-sewqan ta’ karozza jew fit- tħaddim ta’ magni).

Il-pazjenti għandhom ikunu avżati biex jieħdu l-prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is- sewqan. Dan hu speċjalment importanti f’dawk li jbatu minn tnaqqis jew l-assenza tas-sintomi bikrija ta’ l-ipogliċemija jew ikollhom attakki spissi ta’ l-ipogliċemija. Il-parir dwar is-sewqan irid jiġi ikkunsidrata f’tali ċirkustanzi.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-ipogliċemija, li hi l-aktar reazzjoni avversa komuni tat-terapija bl-insulina, tista’ tiġri jekk id-doża ta’ l-insulina hija ogħla minn dik meħtieġa.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi

Mill-istudji kliniċi, ir-reazzjonijiet avversi, li huma relatati li ġejjin huma mniżżla hawn isfel skont is- sistema tal-klassifika ta’ l-organi u fl-ordni ta’ frekwenza dejjem tonqos (komuni ħafna: ≥1/10; komuni: ≥1/100 sa <1/10; mhux komuni: ≥1/1,000 sa <1/100; rari: ≥1/10,000 sa <1/1,000; rari ħafna:

<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Sistema tal-

Komuni

Komuni

Mhux

Rari

Mhux

Klassifika tal-

Ħafna

 

komuni

 

magħruf

Organi fid-

 

 

 

 

 

Database

 

 

 

 

 

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipogliċemija

 

 

 

Ipergliċemija (li

metaboliżmu u

 

 

 

 

tista’ twassal

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

għal

 

 

 

 

 

Ketoaċidożi

 

 

 

 

 

dijabetika)

Disturbi fil-

 

Reazzjonijiet

 

Lipodistrofija

 

ġilda u fit-

 

fil-post ta’ l-

 

 

 

tessuti ta’ taħt

 

injezzjoni u

 

 

 

il-ġilda

 

reazzjonijiet

 

 

 

 

 

lokali ta’

 

 

 

 

 

sensittività

 

 

 

 

 

eċċessiva

 

 

 

Disturbi

 

 

Reazzjonijiet

 

 

ġenerali u

 

 

sistemiċi ta’

 

 

kundizzjonijiet

 

 

sensittività

 

 

ta’ mnejn

 

 

eċċessiva

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett: Ħafna mill-każijiet kienu minħabba żbalji fl-immaniġġar jew ħsara fis-sistema tal-pompa meta Apidra ntuża b’CSII

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

• Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Is-sintomi ta’ l-ipogliċemija jiġru f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, il-ġilda pallida u kiesħa, għeja, in-nervożiżmu jew ir-rogħda, l-anzjetà, l-għeja mhux tas-soltu jew id-debbulizza, il- konfużjoni mentali, id-diffikultà biex tikkonċentra, il-ħeddla, l-ġuħ eċċessiv, bdil fil-vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjonijiet. L-ipogliċemija tista’ ssir severa u twassal għat-telf miss-sensi u/jew l- aċċessjonijiet u tista’ tikkaġuna indeboliment temporanju jew dak permanenti fil-funzjoni tal-moħħ u anki l-mewt.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Ġew irrapportati każijiet ta’ ipergliċemija li wasslu għal Ketoaċidożi Dijabetika (DKA) meta Apidra ntuża b’CSII (ara sezzjoni 4.4); ħafna mill-każijiet kienu minħabba żbalji fl-immaniġġar jew ħsara fis- sistema tal-pompa. Il-pazjent għandu dejjem isegwi l-istruzzjonijiet speċifiċi ta’ Apidra u dejjem ikollu aċċess għal sistema alternattiva ta’ għoti tal-insulina f’każ li jkun hemm xi ħsara fis-sistema tal- pompa.

• Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet lokali ta’ sensittività eċċessiva (ħmura, nefħa u ħakk fil-post ta’ l-injezzjoni) jistgħu jiġru waqt it-trattament bl-insulina. Dawn ir-reazzjonijiet huma x’aktarx transitorji u normalment jisparixxu waqt il-kontinwazzjoni tat-trattament.

Il-lipodistrofija tista’ tiġri fil-post ta’ l-injezzjoni bħala konsegwenza tan-nuqqas fil-bdil tal-postijiet ta’ l-injezzjoni f’żona partikulari.

• Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Reazzjonijiet sistemiċi ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jinkludu l-urtikarja, tagħfis fis-sider, qtugħ ta’ nifs, dermatite allerġika u ħakk. Każijiet severi ta’ allerġija ġeneraliżżata, li jinkludu r-reazzjoni anafilattika, jistgħu jkunu fatali.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sintomi

L-ipogliċemija tista’ tiġri bħala riżultat ta’ attività eċċessiva ta’ l-insulina meta mqabbla ma’ l- ammont ta’ ikel li jittiekel u l-użu ta’ l-enerġija.

M’hemmx data speċifika disponibbli dwar dożaġġ eċċessiv bl-insulina glulisine. Madankollu, l- ipogliċemija tista’ tiżviluppa fi gradi sekwenzjali:

Maniġġar

Ġrajjiet ta’ l-ipogliċemija ħafifa jistgħu jiġu ittrattati bit-teħid orali tal-glukosju jew sustanzi ta’ zokkor. Għalhekk, huwa irrakkomandat li l-pazjent dijabetiku jżomm dejjem fuqu xi dadi taz-zokkor, ħelu, gallettini jew meraq tal-frott li fih iz-zokkor.

Grajjiet ta’ l-ipogliċemija severa, meta l-pazjent ikun mitluf minn sensih, jistgħu jkunu ittrattati bil- glukagon (0.5 mg sa 1 mg), li tingħata fil-muskoli jew taħt il-ġilda minn persuna li rċeviet struzzjonijiet xierqa, jew permezz ta’ injezzjoni ta’ soluzzjoni tal-glukosju ġol-vina, mogħtija minn professjonista fil-qasam tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata ukoll ġol-vina, jekk il-pazjent ma jirrispondix għall-glukagon fi żmien 10 minuti sa 15-il minuta.

Wara li l-pazjent jiġi lura f’sensih, it-teħid orali ta’ karboidrat huwa irrakkomandat biex wieħed jevitata li jerġa’ jiġri l-istess.

Wara injezzjoni ta’ glukagon, il-pazjent għandu jkun immonitorjat fl-isptar biex tinsab ir-raġuni għal dan l-attakk qawwi ta’ ipogliċemija u biex jiġu evitati attakki oħra simili.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete, l-insulini u l-analogi għall-injezzjoni li jaħdmu malajr. Kodiċi ATC: A10AB06

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-insulina glulisine hija analogu ta’ l- insulina rikombinanti tal-bniedem li hija ekwipotenti ma’ l- insulina regolari umana. L-insulina glulisine tibda taħdem aktar malajr u ddum taħdem għal perijodu iqsar mill-insulina regolari umana.

L-attività ewlenija ta’ l-insulini u l-analogi tagħhom, inkluża l-insulina glulisine, hija l-kontroll tal- metaboliżmu tal-glukosju. L-insulini jbaxxu l-livelli tal-glukosju fid-demm billi jistimulaw il-ġbir tal- glukosju mit-tessuti periferali, speċjalment mil-muskoli skeletrali u x-xaħam, u billi jinibixxu l- produzzjoni tal-glukosju mill-fwied. L-insulina tinibixxi l-lipolisi fiċ-ċelluli tax-xaħam, tinibixxi l- proteolisi u ttejjeb is-sintesi tal-proteini.

Studji f’individwi voluntiera b’saħħithom u f’pazjenti dijabetiċi, urew li l-insulina glulisine tibda taħdem aktar malajr u ddum taħdem għal perijodu iqsar meta mqabbla ma’ l-insulina regolari umana, meta dawn jingħataw taħt il-ġilda. Meta l-insulina glulisine tkun injettata taħt il-ġilda, tibda tbaxxi l- livell tal-glukosju fi żmien 10 minuti sa 20 minuta. Wara t-teħid minn ġol-vini ġie osservat li meta mqabbel ma’ injezzjoni minn taħt il-ġilda, il-mediċina bdiet taħdem aktar malajr u għal tul inqas ta’ żmien, kif ukoll l-aktar rispons qawwi kien akbar. L-insulina glulisine u dik regolari umana huma ekwipotenti biex iniżżlu l-livell tal-glukosju, meta jingħataw ġol-vina. Unità waħda ta’ insulina glulisine għandha l-istess qawwa biex tbaxxi l-livell tal-glukosju daqs unità waħda ta’ insulina regolari umana.

Proporzjonalità tad-doża

Fi studju fuq 18-il individwu maskil b’dijabete mellitus tat-tip 1 ta’ età minn 21 sa 50 sena, l-insulina glulisine uriet proporzjonalità bejn id-doża u l-effett fit-tnaqqis tal-livell tal-glukosju f’doża terapewtika rilevanti ta’ firxa minn 0.075 sa 0.15 Unitajiet/kg, u anqas minn żieda proporzjonali fuq l- effett fit-tnaqqis tal-livell tal-glukosju b’0.3 Unitajiet/kg jew ogħla, bħall-insulina umana.

L-insulina glulisine tibda taħdem darbtejn aktar malajr mill-insulina regolari umana u ttemm l-effett fuq it-tnaqqis tal-livell tal-glukosju madwar sagħtejn aktar kmieni mill-insulina regolari umana. Studju fil-fażi I, f’pazjenti li għandhom id-dijabete mellitus tat-tip I, assessja l-profili ta’ l-insulina glulisine u dik regolari umana għall-kapaċita tagħhom biex iniżżlu l-livell tal-glukosju, meta dawn ingħataw taħt il-ġilda f’doża ta’ 0.15 Unitajiet/kg, f’ħinijiet varji relatati ma’ ikla standardiżżata ta’ 15-il minuta. Id-data indikat li meta l-insulina glulisine tingħata 2 minuti qabel l-ikla din tagħti l-istess kontroll tal-glukosju wara li jittieħed l-ikel, daqs l-insulina regolari umana meta din ingħatat 30 minuta qabel l-ikla. Meta l-insulina glulisine ingħatat 2 minuti qabel l-ikla, din ipprovdiet kontroll ta’ wara l-ikel aħjar mill-insulina regolari umana li ngħatat 2 minuti qabel l-ikla. L-insulina glulisine mogħtija 15-il minuta wara li tibda tittiekel l-ikla, tipprovdi l-istess kontroll tal-livelli tal-glukosju fid- demm daqs l-insulina regolari umana mogħtija 2 minuti qabel l-ikla (ara figura 1).

 

 

 

 

– mg/dl

 

 

GLUKOSJU

 

 

 

 

 

 

GLULISINE - pre

 

 

REGULAR - 30 min

 

60-1 0 1 2 3 4 5 6 7

 

 

ĦIN - siegħa

 

 

 

 

– mg/dl

 

 

GLUKOSJU

 

 

 

 

 

 

 

GLULISINE - pre

 

 

REGULAR - pre

 

60-1 0 1 2 3 4 5 6 7

 

 

ĦIN - siegħa

 

 

 

 

mg/dl

 

 

 

 

 

GLUKOSJU

 

 

 

 

GLULISINE - post

 

 

REGULAR - pre

 

60-1 0 1 2 3 4 5 6 7

 

 

ĦIN - siegħa

Figura 1A

Figura 1B

Figura 1Ċ

Figura 1: Il-medja ta’ l-effett fuq it-tnaqqis fil-livelli tal-glukosju fuq tul ta’ ħin ta’ 6 sigħat f’20 pazjent bid-dijabete mellitus tip I. L-insulina glulisine, mogħtija 2 minuti (GLULISINE pre) qabel il- bidu ta’ ikla mqabbla ma’ insulina regolari umana mogħtija 30 minuta (REGULAR 30 min) qabel il- bidu ta’ l-ikla (figura 1A), u mqabbla ma’ l-insulina regolari umana mogħtija 2 minuti (REGULAR pre) qabel l-ikla (figura 1B). L-insulina glulisine mogħtija 15-il minuta (GLULISINE post) wara l- bidu ta’ l-ikla, mqabbla ma’ l-insulina regolari umana mogħtija 2 minuti (REGULAR pre) qabel il- bidu ta’ l-ikla (figura 1Ċ). Fuq l-assi x, iż-żero (immarkat bi vleġġa) jirrappreżenta l-bidu ta’ l-ikla ta’ 15-il minuta.

Obeżità

Studju fil-fażi I fuq l-insulina glulisine, lispro u l-insulina regolari umana, fi grupp ta’ pazjenti obeżi, wera li l-insulina glulisine iżżomm l-abbiltà li taħdem malajr. F’dan l-istudju, il-ħin ta’ 20% ta’ l-AUC totali u l-AUC (0 sa sagħtejn), li jirrappreżentaw l-attività bikrija ta’ tnaqqis fil-livell tal-glukosju, kienu, rispettivament, 114-il minuta u 427 mg/kg/ għall-insulina glulisine, 121 minuta u 354 mg/kg/ għall-lispro, 150 minuta and 197 mg/kg għall-insulina regolari umana (ara figura 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLULISINE

 

 

 

 

 

 

GIR-mg/kg/min

 

 

LISPRO

 

 

 

REGULAR

 

ĦIN - siegħa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĦIN - siegħa

 

 

Figura 2: Ir-rati ta’ l-infużjoni tal-glukosju (GIR) wara injezzjoni taħt il-ġilda ta’ 0.3 Unitajiet/kg ta’ l- insulina glulisine (GLULISINE) jew l-insulina lispro (LISPRO) jew l-insulina regolari umana

(REGULAR) fi grupp ta’ pazjenti obeżi.

Studju ieħor fil-fażi I bejn l-insulina glulisine u l-insulina lispro, fi grupp ta’ nies mhux dijabetiċi fi 80-il individwu li kellhom firxa wiesgħa fl-indiċi tal-piż tal-ġisem (18–46 kg/m2), wera li l-azzjoni mgħaġġla hija ġeneralment mantenuta f’firxa wiesgħa fl-indiċi tal-piż tal-ġisem (BMI), waqt li l-effett totali fuq it-tnaqqis fil-livell tal-glukosju jonqos ma’ żieda fil-livell ta’ l-obeżità.

Il-medja totali ta’ GIR AUC bejn 0 sa siegħa waħda kien 102±75 mg/kg u 158±100 mg/kg b’0.2 u 0.4 Unitajiet/kg insulina glulisine, rispettivament, u kien 83.1±72.8 mg/kg u 112.3±70.8 mg/kg b’0.2 u 0.4 Unitajiet/kg insulina lispro, rispettivament.

Studju fil-fażi I fi 18 il-pazjent obeżi li għandhom id-dijabete mellitus tat-tip 2 (BMI bejn 35 u 40 kg/m2) bl-insulina glulisine u l-insulina lispro [90% CI:0.81, 0.95(p=<0.01)] wera li l-insulina

glulisine tikkontrolla effettivament iċ-ċaqlieq fil-livell tal-glukosju fid-demm wara l-ikel, tul il-

ġurnata.

Effikaċja klinika u sigurtà

Dijabete mellitus tat-tip IAdulti

Fi studju komparattiv, fil-fażi III, tul ta’ 26 ġimgħa, fejn l-insulina glulisine u l-insulina lispro ingħataw taħt il-ġilda ftit ħin (0 sa 15-il minuta) qabel ikla, f’pazjenti bid-dijabete tat-tip I, fil-waqt li l-insulina glargine intużat bħala insulina bażika, l-insulina glulisine kienet komparabbli ma’ l-insulina lispro fil-kontroll taz-zokkor fid-demm, kif rifless fil-bidliet ta’ l-emoglobina glycated (espressa bħala l-ekwivalenti ta’ HbA1c), mil-linja bażi sat-tmiem. Kienu osservati livelli komparabbli ta’ glukosju fid- demm fl-immonitorjar mill-pazjent innifsu. Ma kienetx meħtieġa żieda fid-doża bażika ta’ l-insulina glulisine, meta mqabbla ma’ dik ta’ l-insulina lispro.

Studju kliniku, fil-fażi III, tul ta’ 12-il ġimgħa, magħmul fuq pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip I, li kienu qed jingħataw l-insulina glargine bħala terapija bażika, wera, li meta l-insulina glulisine ingħatat immedjatament wara l-ikel, din kellha effikaċja komparabbli ma’ dik ta’ l-insulina glulisine li ngħatat immedjatament (0 sa 15-il minuta) qabel l-ikel, jew ma dik ta’ l-insulina regolari (30 sa 45 minuta).

Skont il-protokoll, fil-grupp ta’ pazjenti studjati, kien hemm tnaqqis akbar u sinifikanti fil-GHb, f’dawk li ħadu l-glulisine qabel l-ikel, meta mqabbel ma’ dawk li kienu fuq l-insulina regolari.

Dijabete mellitus tat-tip 1 Pedjatritriku

Fi studju kliniku, fil-fażi III, ta’ 26 ġimgħa, ġew imqabbla l-insulina glulisine u l-insulina lispro li ngħataw taħt il-ġilda ftit ħin (0 sa 15-il minuta) qabel ikla, fi tfal (4-5 snin: n=9; 6-7 snin: n=32 u 8-11 –il sena: n=149) u adoloxxanti (12-17 –il sena: n=382) bid-dijabete mellitus tat-tip 1, fil-waqt li l- insulina glargine jew NPH intużaw bħala insulina bażika.L-insulina glulisine kienet komparabbli ma’ l-insulina lispro fil-kontroll taz-zokkor fid-demm, kif rifless fil-bidliet ta’ l-emoglobina glycated (GHb espressa bħala l-ekwivalenti ta’ HbA1c), mil-linja bażi sat-tmiem u l-livelli ta’ glukosju fid-demm fl- immonitorjar mill-pazjent innifsu.

M’hemmx biżżejjed informazzjoni klinika dwar l-użu ta’ Apidra fit-tfal taħt 6 snin.

Id-dijabete mellitus tat-tip 2Adulti

Sar studju kliniku, fil-fażi III, fuq tul ta’ żmien ta’ 26 ġimgħa, segwit minn studju ieħor ta’ 26 ġimgħa dwar is-sigurtà, biex jikkompara l-insulina glulisine (0 sa 15-il minuta qabel ikla) ma’ l-insulina regolari umana (30-45 minuta qabel ikla), injettata taħt il-ġilda, f’pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip 2, li kienu ukoll qed jużaw l-insulina NPH bħala l-insulina bażika. L-indiċi medju tal-piż tal-ġisem

(BMI) tal-pazjenti kien ta’ 34.55 kg/m2. L-insulina glulisine intweriet li kienet komparabbli ma’ l- insulina regolari umana fir-rigward tal-bidliet mil-linja bażi ta’ l-emoglobina glycated (espressa bħala l-ekwivalenti ta’ HbA1c) sa tmiem il-perijodu ta’ 6 xhur (-0.46% għall-insulina glulisine u -0.30% għall-insulina regolari umana, p=0.0029), u mil-linja bażi sa tmiem il-perijodu ta’ 12-il xahar (-0.23% għall-insulina glulisine u -0.13% għall-insulina regolari umana; id-differenza mhix statistikament sinifikanti). F’dan l-istudju, il-maġġoranza tal-pazjenti (79%) ħalltu l-insulina tagħhom, li taħdem fuq perijodu qasir, ma’ l-insulina NPH immedjatament qabel l-injezzjoni, u 58% ta’ l-individwi, mingħajr ma’ saret l-għazla, użaw is-sustanzi orali ipogliċemiċi; dawn ingħataw struzzjonijiet biex jibqgħu jużawhom fl-istess doża.

Razza u sess

Fi studji kliniċi ikkontrollati, fl-adulti, l-insulina glulisine ma urietx differenzi fis-sigurtà u l-effikaċja, meta saret l-analiżi f’sottogrupp, imqassma fuq bażi ta’ razza u s-sess maskil/femminil.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Fl-insulina glulisine, is-sostituzzjoni ta’ l-aċidu amminiku asparagine ta’ l-insulina umana f’pożizzjoni B3 b’lysine, u l-lysine f’pożizzjoni B29 sostitut bl-aċidu glutamiku, jiffavorixxu l-assorbiment aktar mgħaġġel.

Fi studju fuq 18-il individwu maskil b’ dijabete mellitus tat-tip 1 ta’ età minn 21 sa 50 sena, l-insulina glulisine turi proporzjonalità fid-doża għall-espożizzjoni kmieni, massima u totali fil-firxa tad-doża minn 0.075 sa 0.4 Unitajiet/kg.

Assorbiment u bijodisponibbiltà

Il-profili farmakokinetiċi f’voluntiera b’saħħithom u l-pazjenti dijabetiċi (tip 1 jew 2) urew li l- assorbiment ta’ l-insulina glulisine kien darbtejn aktar mgħaġġel b’konċentrazzjoni massima ta’ madwar id-doppju meta mqabbel ma’ l-insulina regolari umana.

Fi studju fuq pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip I, wara li ngħatat l-insulina taħt il-ġilda f’doża ta’

0.15 Unitajiet/kg, it-Tmax kien ta’ 55 minuta u ċ-Cmax kien 82 ± 1.3 µUnitajiet/ml għall-insulina glulisine, fil-waqt li t-Tmax kien ta’ 82 minuta u ċ-Cmax kien 46 ± 1.3 µUnitajiet/ml għall-insulina regolari umana. Il-ħin medju kemm iddum l-insulina glulisine kien iqsar (98 minuta) minn dak ta’ l- insulina regolari umana (161 minuta) (ara figura 3).

U/mLμ

 

 

 

 

GLULISINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-INSULINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONĊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĦIN - siegħa

 

 

Figura 3: Il-profili farmakokinetiċi ta’ l-insulina glulisine u l-insulina regolari umana f’pazjenti bid- dijabete mellitus tat-tip I, wara doża ta’ 0.15 Unitajiet/kg.

Fi studju f’pazjenti bid-dijabete mellitus tat-tip 2, wara li ngħatat l-insulina glulisine taħt il-ġilda, f’doża ta’ 0.2 Unitajiet/kg, iċ-Cmax kien 91 µUnitajiet/ml fil-medda interquartile minn 78 sa

104 µUnitajiet/ml.

Meta l-insulina glulisine kienet injettata taħt il-ġilda fiż-zaqq, il-parti tad-deltoid tad-driegħ u l-koxxa, il-profili tal-konċentrazzjoni u l-ħin kienu xorta, b’assorbiment ftit aktar mgħaġġel meta ngħatat fiż- zaqq komparata mal-koxxa. Il-grad ta’ l-assorbiment mis-siti tad-deltoid kien jaqa’ bejniethom (ara sezzjoni 4.2). Il-bijodisponibilità assoluta (70%) ta’ l-insulina glulisine kienet l-istess fis-siti ta’ l- injezzjoni u kellha varjabilità baxxa fl-istess individwi (11%CV). L-għoti minn ġol-vini ta’ insulin glulisine bħala bolus irriżulta f’espożizzjoni sistemika ogħla meta mqabbel ma’ injezzjoni minn taħt il-ġilda, b’Cmax ta’ madwar 40 darba ogħla.

Obeżità

Studju ieħor fil-fażi I bejn l-insulina glulisine u l-insulina lispro, fi grupp ta’ nies mhux dijabetiċi fi 80–il individwu li kellhom firxa wiesgħa fl-indiċi tal-piż tal-ġisem (18–46 kg/m2), wera li l- assorbiment mgħaġġel u l-espożizzjoni totali huwa ġeneralment mantenut fuq firxa wiesgħa fl-indiċi tal-piż tal-ġisem.

Il-ħin ta’ 10% ta’ l-espożizzjoni totali ta’ l-INS intleħaq aktar kmieni b’madwar 5-6 minuti bl-insulina glulisine.

Distribuzzjoni u eliminazzjoni

Id-distribuzzjoni u t-tneħħija ta’ l-insulina glulisine u l-insulina regolari umana, wara li jingħataw ġol- vina, huma l-istess, b’volum ta’ distribuzzjoni ta’ 13 l u 22 l u half-life ta’ 13 u 18-il minuta, rispettivament.

Wara li l-insulina tingħata taħt il-ġilda, l-insulina glulisine titneħħa aktar malajr mill-insulina regolari umana, b’half-life apparenti ta’ 42 minuta meta mqabbla ma’ 86 minuta. Fi studju wiesa’ u analitiku fuq l-insulina glulisine, kemm f’individwi b’saħħithom kif ukoll f’dawk bid-dijabete mellitus tat-tip 1 jew 2, il-half-life apparenti kienet minn 37 minuta sa 75 minuta (interquartile range).

L-insulina glulisine turi qabda baxxa mal-proteini tal-plażma, simili għall-insulina umana.

Popolazzjonijiet speċjali

Indeboliment renali

Fi studju kliniku magħmul fuq individwi mhux dijabetiċi, li mess firxa wiesa’ ta’ livell tal-funzjoni renali (CrCl >80 ml/min, 30-50 ml/min, < 30 ml/min), il-karatteristiċi ta’ l-insulina glulisine li taħdem malajr ġeneralment inżammu. Madankollu, l-ħtieġa għall-insulina tista’ tonqos fil-preżenza ta’ indeboliment renali.

Indeboliment epatiku

Il-karatteristiċi farmakokinetiċi ma ġewx investigati f’pazjenti li għandhom indeboliment tal-fwied.

Anzjani

Id-data disponibbli hija limitata ħafna fil-pazjenti anzjani li għandhom id-dijabete mellitus.

Tfal u adolexxenti

Il-karatteristiċi farmakokinetiċi u farmakodinamiċi ta’ l-insulina glulisine kienu studjati fit-tfal (7-11- il sena) u l-adolexxenti (12-16-il sena) li kellhom id-dijabete mellitus tat-tip I. L-insulina glulisine kienet assorbita malajr fiż-żewġ gruppi ta’ etajiet, b’Tmax u Cmax l-istess bħall-adulti (ara sezzjoni 4.2). L-insulina glulisine meħuda immedjatament qabel ikla waqt prova, ipprovdiet kontroll aħjar tal-livell taz-zokkor fid-demm, wara l-ikel, mill-insulina regolari umana, kif inhu fl-adulti (ara sezzjoni 5.1). Il- ħarġa tal-glukosju (AUC 0-6h) kien ta’ 641 mg.h.dl-1 għall-insulina glulisine u 801 mg.h.dl-1 għall- insulina regolari umana.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Informazzjoni mhux klinika m’urietx effetti tossiċi, ħlief għal dawk marbuta ma’ l-attività farmakodinamika tat-tnaqqis fil-livelli tal-glukosju fid-demm (l-ipogliċemija), li kienu differenti minn dawk ta’ l-insulina regolari umana jew li għandhom xi relevanza klinika għal bniedem.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Metacresol

Sodium chloride

Trometamol

Polysorbate 20

Hydrochloric acid, ikkonċentrat

Sodium hydroxide

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbilitajiet

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Użu għal taħt il-ġilda

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief għall-insulina umana NPH.

Meta Apidra jintuża f’pompa tal-insulina għall-infużjoni, m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

Użu għal ġol-vini

Instab li Apidra mhuwiex kompatibbli ma’ soluzzjoni ta’ 5 % ta’ Glukosju u mas-soluzzjoni Ringer u għalhekk m’għandux jintuża ma’ dawn il-fluwidi ta’ soluzzjoni. L-użu ta’ soluzzjonijiet oħra ma ġiex studjat.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Użu għal taħt il-ġilda

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief għall-insulina umana NPH.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Żmien kemm idum tajjeb il-kunjett wara l-ewwel użu

Il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat f’temperatura taħt 25°Ċ ’il bogħod mis-sħana diretta jew mid-dawl dirett. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Huwa rakkomandat li d-data ta’ l-ewwel użu mill-kunjett tkun imniżżla fuq it-tikketta.

Żmien kemm idum tajjeb għall-użu minn ġol-vini

Insulin glulisine għall-użu minn ġol-vini f’konċentrazzjoni ta’ Unità 1/ml, f’temperatura bejn 15°C u 25°C, huwa stabbli għal 48 siegħa (ara sezzjoni 6.6).

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Żmien kemm idum tajjeb l-iskartoċċ wara l-ewwel użu .

Il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat f’temperatura taħt 25°Ċ ’il bogħod mis-sħana diretta jew mid-dawl dirett.

Il-pinna li fiha skartoċċ m’għandhiex tinħażen fi friġġ.

Wara kull injezzjoni, il-kappa tal-pinna għandha terġa’ titqiegħed fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Żmien kemm iddum tajba l-pinna wara l-ewwel użu

Il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat f’temperatura taħt 25°Ċ ’il bogħod mis-sħana diretta jew mid-dawl dirett. Il-pinen fl-użu m’għandhomx jinżammu fil-friġġ. Wara kull injezzjoni, il- kappa tal-pinna għandha terġa’ titqiegħed lura fuq il-pinna sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Kunjetti mhux miftuħa

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ) Tagħmlux fil-friża.

Apidra m’għandux jitpoġġa viċin il-kompartiment tal-friża jew viċin xi pakkett tal-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Kunjetti miftuħa

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skartoċċi mhux miftuħa Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ) Tagħmlux fil-friża.

Apidra m’għandux jitpoġġa viċin il-kompartiment tal-friża jew viċin xi pakkett tal-friża. Żomm l-iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Skartoċċi fl-użu

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Pinen mhux fl-użu

Aħżen fi friġġ (2°Ċ - 8°Ċ). Tagħmlux fil-friża.

Apidra m’għandux jitpoġġa viċin il-kompartiment tal-friża jew viċin xi pakkett tal-friża. Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

Pinen fl-użu

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara l-ewwel ftuħ tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

10 ml soluzzjoni f’kunjett (ħġieġ mingħajr kulur, tat-tip I) b’tapp (siġillat bi flanġ ta’ l-aluminju, lastku chlorobutyl elastomeriku) u għatu ta’ polypropylene li jiċċarrat. Pakketti ta’ 1, 2, 4 u 5 kunjetti huma disponibbli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

3 ml soluzzjoni fi skartoċċ (ħġieġ mingħajr kulur, tat-tip I) bi planġer (lastku bromobutyl elastomeriku) u għatu bi flanġ (ta’ l-aluminju) b’tapp (lastku bromobutyl elastomeriku). Pakketti ta’ 1,

3, 4, 5, 6, 8, 9 u 10 skartoċċi huma disponibbli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

3 ml soluzzjoni fi skartoċċ (ħġieġ mingħajr kulur) bi planġer (lastku bromobutyl elastomeriku) u għatu bi flanġ (ta’ l-aluminju) b’tapp (lastku bromobutyl elastomeriku). L-iskartoċċ huwa ssiġillat f’pinna mimlija għal-lest li tintrema meta tinħela. Pakketti ta’ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 u 10 pinen huma disponibbli.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Użu għal taħt il-ġilda

Il-kunjetti ta’ Apidra huma għall-użu bis-siringi ta’ l-insulina li għandhom l-iskala korrispondenti ta’ l-unità u għall-użu ma’ sistema ta’ pompa ta’ l-insulina (ara sezzjoni 4.2).

Eżamina l-kunjett qabel l-użu. Jista’ jintuża biss jekk is-soluzzjoni hija ċara, mingħajr kulur, u m’għandhiex frak viżibbli. Peress li Apidra hija soluzzjoni, ma teħtieġx li tagħmilha f’soluzzjoni qabel l-użu.

Biex jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni bejn l-insulina glulisine u l-insulini l-oħra, it-tikketta ta’ l- insulina għandha tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Taħlit ma’ insulini

Meta titħallat mal-insulina umana NPH, Apidra għandu jittella’ l-ewwel fis-siringa. L-injezzjoni għandha tingħata immedjatament wara li titħallat għax m’hemmx data disponibbli rigward it-taħlitiet magħmulin f’tul ta’ ħin sinifikanti qabel l-injezzjoni.

Pompa għall-infużjoni kotinwa taħt il-ġilda

Irreferi għas-sezzjonijiet 4.2 u 4.4 għal parir.

Għall-użu minn ġol-vini

Apidra għandu jintuża f’konċentrazzjoni ta’ unità 1/ml ta’ insulin glulisine f’sistemi ta’ infużjoni b’soluzzjoni għall-infużjoni ta’ sodium chloride 9 mg/ml (0.9 %) li jista’ jkollu jew ma jkollux 40 mmol/l ta’ potassium chloride u fejn jintużaw boroż tal-infużjoni tal-plastik magħmula mill- estrużjoni flimkien ta’ polyolefin/polyamide b’linja ta’ infużjoni għal tal-apposta. F’temperatura ambjentali, insulin glulisine għall-użu minn ġol-vini f’konċentrazzjoni ta’ unità 1/ml huwa stabbli għal 48 siegħa.

Wara d-dilwizzjoni biex tingħata minn ġol-vini, qabel ma tingħata, is-soluzzjoni, għandha tiġi eżaminta b’mod viżwali għal xi frak. Għandha tintuża biss jekk is-soluzzjoni tkun ċara u bla kulur u mhux meta tkun mċajpra jew jkunu jidhru xi frak.

Instab li Apidra mhuwiex kompatibbli ma’ soluzzjoni ta’ 5 % ta’ Glukosju u mas-soluzzjoni Ringer u għalhekk m’għandux jintuża ma’ dawn il-fluwidi ta’ soluzzjoni. L-użu ta’ soluzzjonijiet oħra ma ġiex studjat.

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

L-iskartoċċi ta’ Apidra għandhom jintużaw biss flimkien mal-pinen: Optipen, ClikSTAR, Autopen 24, Tactipen, AllStar, AllStar PRO jew JuniorSTAR (ara sessjoni 4.4). Jista’ jkun li dawn il-pinen mhux kollha jkunu fis-suq fil-pajjiż tiegħek.

Il-pinna għandha tintuża skont kif inhu rrakkomandat fl-informazzjoni pprovduta mill-manifattur tal- pinna. L-istruzzjonijiet tal-manifattur dwar l-użu tal-pinna għandhom ikunu segwiti bir-reqqa meta jiddaħħal l-iskartoċċ, titwaħħal il-labra, u tingħata l-injezzjoni ta’ l-insulina. Eżamina l-iskartoċċ qabel l-użu. Għandu jintuża biss jekk is-soluzzjoni hija ċara, mingħajr kulur, u m’għandhiex frak viżibbli. Qabel ma jiddaħħal l-iskartoċċ fil-pinna li terġa’ tintuża, l-iskartoċċ għandu jinżamm f’temperatura tal-kamra għal minn siegħa sa sagħtejn. Il-bżieżaq ta’ l-arja għandhom jitneħħew mill- iskartoċċ qabel l-injezzjoni (ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-pinna). Skartoċċi vojta m’għandhomx jerġgħu jimtlew.

Jekk il-pinna ma taħdimx sew (ara l-istruzzjonijiet dwar l-użu tal-pinna), is-soluzzjoni tista’ tinġibed lura mill-iskartoċċ f’siringa (adatta għal insulina ta’ 100 Unità/ml) u tiġi injettata. Jekk il-pinna ta’ l- insulina għandha l-ħsara jew m’hijiex taħdem tajjeb (minħabba xi difetti mekkaniċi) għandha tintrema u tintuża pinna ta’ l-insulina ġdida.

Biex tkun evitata kull xorta ta’ kontaminazzjoni, il-pinna li terga’ tintuża għandha tintuża minn pazjent wieħed biss.

Biex jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni bejn l-insulina glulisine u l-insulini l-oħra, it-tikketta ta’ l- insulina għandha tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Taħlit ma’ insulini

Meta titħallat ma’ l-insulina umana NPH, Apidra għandu jittella’ l-ewwel fis-siringa. L-injezzjoni għandha tingħata immedjatament wara li titħallat għax m’hemmx data disponibbli rigward it-taħlitiet magħmulin f’tul ta’ ħin sinifikanti qabel l-injezzjoni.

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Qabel ma tintuża għall-ewwel darba, il-pinna trid tinżamm f‘temperatura tal-kamra minn siegħa sa sagħtejn.

Eżamina l-iskartoċċ qabel l-użu. Għandu jintuża biss jekk is-soluzzjoni hija ċara, u bla kulur, mingħajr frak viżibbli u ta’ konsistenza bħal dik ta’ l-ilma. Peress li Apidra huwa soluzzjoni, ma teħtieġx li tagħmilha f’soluzzjoni qabel l-użu.

Pinen vojta m’għandhom qatt jerġgħu jintużaw u għandhom jintremew kif jixraq.

Biex tkun evitata kull tip ta’ kontaminazzjoni, l-użu ta’ pinna mimlija għal-lest għandha tkun ristretta għall-użu minn pazjent wieħed biss.

Biex jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni bejn l-insulina glulisine u l-insulini l-oħra, it-tikketta ta’ l- insulina għandha tiġi ċċekkjata qabel kull injezzjoni (ara sezzjoni 4.4).

Taħlit ma’ insulini

Meta titħallat ma’ l-insulina umana NPH, Apidra għandu jittella’ l-ewwel fis-siringa. L-injezzjoni għandha tingħata immedjatament wara li titħallat għax m’hemmx data disponibbli rigward it-taħlitiet magħmulin f’tul ta’ ħin sinifikanti qabel l-injezzjoni.

L-immaniġġar tal-pinna

Il-pazjent għandu jingħata parir biex jaqra bir-reqqa l-istruzzjonijiet għall-użu li jinsabu fil- Fuljett ta’ Tagħrif fil-pakkett qabel tintuża s-SoloStar.

.

 

 

 

Labra tal-Pinna (m’hux inkluża)

 

 

 

 

 

 

Il-Pinna Propja

 

 

 

Kappa tal-Pinna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siġill Protettiv

 

 

Riżervwar ta’ l-Insulina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It-Tieqa

 

 

tad-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-kappa ta’

Il-

Kappa ta’

 

 

Labra

 

 

 

IsSselettur tad-

 

 

 

 

Il-Buttun ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra tal-

Ġewwa tal-

 

 

 

 

 

 

 

Woxer tal-Lastku

Dożaġġ

 

 

 

 

l-Injezzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labra

Labra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijagramma skematika tal-pinna

Informazzjoni importanti għall-użu ta’ SoloStar:

Qabel kull darba li tintużha, labra ġdida għandha titwaħħal bil-galbu u jsir it-test ta’ sigurtà. M’għandhiex tiġi sselezzjonata doża u/jew m’għandhiex tingħafas il-buttuna tal-injezzjoni jekk ma jkunx hemm labra mwaħħla. Uża biss labar li huma kompatibbli ma’ l-użu ta’ SoloStar.

Trid tittieħed il-kawtela kollha biex tevita li tweġġa’ aċċidentalment bil-labra u tieħu xi infezzjoni.

SoloStar m’għandha qatt tintuża jekk tkun bil-ħsara jew il-pazjent mhux ċert li qed taħdem sew.

Il-pazjent għandu dejjem iżomm disponnibli SoloStar żejda f’każ li s-SoloStar tintilef jew jiġrilha l-ħsara.

Tagħrif kif għandek taħżen

Jekk jogħġbok, iċċekkja sezzjoni 6.4 ta’ dan is-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott għall- istruzzjonijiet kif għandek taħżen is-SoloStar.

Jekk is-SoloStar tkun maħżuna fil-kesħa, trid tinħareġ biex tisħon, minn siegħa sa sagħtejn qabel l- injezzjoni. L-insulina kiesħa tweġġa’ aktar biex tinjettha.

Is-SoloStar użata għandha tintrema skont il-liġijiet lokali

Manutenzjoni

Is-SoloStar għandha tkun protetta mit-trab u l-ħmieġ.

Tista’ tnaddaf minn barra s-SoloStar billi timsaħha b’ċaruta niedja.

Il-pinna m’għandix tixxarrab, tinħasel jew tiġi lubrikata għax dan jista’ jagħmlilha l-ħsara.

Is-SoloStar hija magħmula biex taħdem b’mod preċiż u mingħajr periklu. Trid timmaniġġha b’attenzjoni. Il-pazjent għandu jevita sitwazzjonijiet fejn is-SoloStar tista’ jiġrilha l-ħsara. Jekk il- pazjent jaħseb li s-SoloStar seta’ ġralha xi ħsara, għandu juża waħda ġdida.

Pass Nru. 1 Iċċekkja l-insulina

Iċċekkja t-tikketti tal-pinna biex tiżgura li għandha t-tip korrett ta’ insulina. L-Apidra SoloStar hija ta’ kulur ikħal. Għandha buttun għall-injezzjoni ta’kulur ikħal skur u li għandu ċirku mqabbeż fil-parti ta’ fuq. Wara li titneħħa l-kappa tal-pinna, id-dehera ta’ l-insulina trid tkun iċċekkjata ukoll: is-soluzzjoni ta’ l-insulina għandha tkun ċara, mingħajr kulur, b’ebda frak viżibbli u għandu jkollha konsistenza bħal dik ta’ l-ilma.

Pass Nru. 2

Waħħal il-labra

Labar li huma kompatibbli biss mas-SoloStar għandhom jintużaw.

Labra sterili ġdida għandha dejjem tintuża għal kull injezzjoni. Wara li titneħħa l-kappa, l-labra għandha titwaħħal b’kawtela dritt għal fuq il-pinna.

Pass Nru. 3 Agħmel test ta’ sigurtà

Qabel kull injezzjoni jrid isir test ta’ sigurtà biex tiżgura li l-pinna u l-labra qed jaħdmu sew u biex jitneħħew il-bżieżaq ta’ l-arja.

Doża ta’ 2 għandha tiġi magħżula.

Il-kappi ta’ barra u ġewwa għandhom jitneħħew.

Waqt li żżomm il-pinna bil-labra ippuntata ’l fuq, taptap b’subgħajk ir-riżervwar ta’ l-insulina sabiex xi bżieżaq ta’ l-arja jitilgħu ’l fuq lejn il-labra.

Mbagħad agħfas il-buttun ta’ l-injezzjoni sa ġewwa.

Jekk l-insulina toħroġ mill-ponta tal-labra, dan ifisser li l-pinna u l-labra qed jaħdmu sew. Jekk ebda insulina ma titfaċċa fil-ponta tal-labra, l-pass numru 3 għandu jiġi repetut sakemm l- insulina titfaċċa fil-ponta tal-labra.

Pass Nru. 4

Tagħzel id-doża

Id-doża tista’ tiġi ssettjata f’qabżiet ta’ unità l-waħda, minn minimu ta’ unità waħda (1) għall-massimu ta’ 80 unità. Jekk id-doża meħtieġa hija akbar minn 80 unità, din trid tingħata f’żewġ injezzjonijiet jew aktar.

It-tieqa li turi d-dożaġġ trid taqra ‘0’ wara li jsir it-test ta’ sigurtà. Issa tista’ tingħażel id-doża.

Pass Nru. 5

Tinjetta d-doża

Il-pazjent għandu jkun mgħallem fuq it-teknika ta’ l-injezzjoni mill-professjonist tiegħu fil-qasam tas- saħħa.

Il-labra trid tiddaħal fil-ġilda.

Il-buttun tal-injezzjoni għandu jingħafas sa ġewwa. Wara, l-buttun ta’ l-injezzjoni għandu jinżamm ’l isfel għal 10 sekondi qabel ma tinġibed il-labra barra mill-ġilda. Dan jiżgura li d-doża sħiħa ta’ l- insulina ingħatat.

Pass Nru. 6 Tneħħi u tarmi l-labra

Il-labra trid titneħħa wara kull injezzjoni u tintrema. Dan jgħin biex tevita l-kontaminazzjoni u/jew l- infezzjoni kif ukoll id-dħul ta’ l-arja fir-riżervwar ta’ l-insulina u t-tqattir ta’ l-insulina. Il-labar m’għandhomx jerġgħu jintużaw.

Il-kawtela speċjali trid tiġi eżerċitata meta titneħħa u tintrema l-labra. Il-miżuri ta’ sigurtà għat- tneħħija u r-rimi tal-labar għandhom jiġu segwiti (e.ż. permezz ta’ teknika li tinvolvi l-użu t’id waħda), biex b’hekk jonqos ir-riskju li tweġġa’ aċċidentalment bil-labra u tittrasmetti l-mard infettiv.

Il-kappa tal-pinna għandha titpoġġa lura f’postha fil-pinna.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

D-65926 Frankfurt am Main

Il-Ġermanja.

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

EU/1/04/285/001-004

Apidra 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

EU/1/04/285/005-012

Apidra SoloStar 100 Unità/ml soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

EU/1/04/285/029-036

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 27 ta’ Settembru 2004

Data tal-aħħar tiġdid: 20 ta’ Awissu 2009

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati