Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Atazanavir Mylan (atazanavir sulfate) – Tikkettar - J05AE08

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAtazanavir Mylan
Kodiċi ATCJ05AE08
Sustanzaatazanavir sulfate
ManifatturMYLAN S.A.S.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA BIL-FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 150 MG

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin atazanavir

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate).

 

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

Fih il-lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

60 x 1 kapsula iebsa.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

DATA TA’ SKADENZA

JIS

 

 

 

 

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

 

 

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/001

EU/1/16/1091/002

NUMRU TAL-LOTT

Lot

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA BIL-FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 150 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin. atazanavir

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 150 MG

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin atazanavir

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli ibsin għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum Data meta nfetaħ:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 150 MG

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 150 mg kapsuli ibsin atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 150 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTUNA BIL-FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 200 MG

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 200 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

60 x 1 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli ibsin għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/004

EU/1/16/1091/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 200 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin. atazanavir

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 200 MG

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin atazanavir

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 200 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate).

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum Data meta nfetaħ:

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/006

NUMRU TAL-LOTT

Lot

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 200 MG

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 200 mg kapsuli ibsin atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 200 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

60 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTUNA BIL-FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 300 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin. atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa għandha 300 mg atazanavir (bħala sulphate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih lactose

Ara l-fuljett għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa.

30 x 1 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli ibsin għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/007

EU/1/16/1091/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJI GĦALL-KAPSULI IBSIN TA300 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin. atazanavir

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 300 MG

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 300 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa.

90 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum Data meta nfetaħ:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/009

EU/1/16/1091/010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT TIKKETTA TAL-FLIXKUN GĦALL-KAPSULI IBSIN TA’ 300 MG

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Atazanavir Mylan 300 mg kapsuli ibsin atazanavir

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 300 mg ta’ atazanavir (bħala sulphate)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih il-lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 kapsula iebsa.

90 kapsula iebsa.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ. Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Ġaladarba jinfetaħ: Uża fi żmien 90 jum

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura ta’ inqas minn 25ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdita’.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mylan S.A.S.

117 Allee des Parcs Saint-Priest

69800 Franza

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1091/009

EU/1/16/1091/010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18. IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati