Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Avastin (bevacizumab) – Kondizzjonijiet jew restrizzjonijiet rigward il- provvista u l-użu - L01XC07

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaAvastin
Kodiċi ATCL01XC07
Sustanzabevacizumab
ManifatturRoche Registration Limited

A. MANIFATTURI

TAS-SUSTANZA BIJOLOĠIKA ATTIVA U MANIFATTUR RESPONSABBLI GĦALL-ĦRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifatturi tas-sustanza bijoloġika attiva

Genentech, Inc.

1 DNA Way

South San Francisco, CA 94080-4990

L-Istati Uniti Tal-Amerika

Genentech, Inc.

1 Antibody Way

Oceanside, CA 92056

L-Istati Uniti Tal-Amerika

F. Hoffmann-La Roche Ltd

Grenzacherstrasse 124

CH-4070 Basel

L-Isvizzera

Roche Singapore Technical Operations, Pte. Ltd.

10 Tuas Bay Link

Singapore 637394

Singapore

Isem u indirizz tal-manifattur responsabbli għall-ħruġ tal-lott

Roche Pharma AG

Emil-Barrell-Str. 1,

D-79639 Grenzach-Wyhlen

Il-Ġermanja

B. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD

IL-PROVVISTA U L- UŻU

Prodott mediċinali li jingħata b’riċetta ristretta ta’ tabib (ara Anness I: Sommarju tal-Karatteristiċi tal- Prodott, sezzjoni 4.2).

Ċ. KONDIZZJONIJIET U REKWIŻITI OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti biex jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l- Artikolu 107c(7) tad-Direttiva 2001/83/KE u kwalunkwe aġġornament sussegwenti ppubblikat fuq il- portal elettroniku Ewropew tal-mediċini.

D. KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET

FIR-RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-Ġestjoni tar-Riskju (RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċju u r-riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni tar-riskji).

Obbligu biex jitwettqu miżuri ta’ wara l-awtorizzazzjoni

Fiż-żmien stipulat, l-MAH għandu jwettaq il-miżuri ta’ hawn taħt:

Deskrizzjoni

Data

 

mistennija

 

 

Studju dwar l-effikaċja wara l-awtorizzazzjoni (PAES - post authorisation efficacy

Q2 2018

study): Sabiex tiġi indirizzata l-inċertezza dwar il-vantaġġ ta’ sopravivenza ta’

 

bevacizumab f’kombinazzjoni ma’ erlotinib meta mqabbel ma’ erlotinib waħdu fit-

 

trattament primarju ta’ pazjenti b’NSCLC mhux skwamuż li għandhom

 

mutazzjonijiet li jattivaw EGFR, l-MAH għandu jissottometti dejta matura dwar is-

 

sopravivenza globali għall-istudju JO25567 (data mistennija: Q2 2018)

 

Barra minn hekk, l-MAH għandu jiddiskuti kwalunkwe dejta oħra dwar riżultati tal-

Q4 2018

kombinazzjoni ta’ bevacizumab + erlotinib f’din l-indikazzjoni (eż. dejta mill-

istudju li għadu għaddej tal-ACCRU, numru tal-NCT NCT01532089) (data

 

mistennija: Q4 2018)

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati