Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BiResp Spiromax (budesonide / formoterol fumarate dihydrate) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R03AK07

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBiResp Spiromax
Kodiċi ATCR03AK07
Sustanzabudesonide / formoterol fumarate dihydrate
ManifatturTeva Pharma B.V.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

BiResp Spiromax 160 mikrogramma/4.5 mikrogrammi trab li jittieħed man-nifs.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża mogħtija (id-doża li toħroġ mill-biċċa tal-ħalq tal-iSpiromax) fiha 160 mikrogramma ta’ budesonide u 4.5 mikrogrammi ta’ formoterol fumarate dihydrate.

Dan huwa ekwivalenti għal doża mkejla ta’ 200 mikrogramma budesonide u 6 mikrogrammi ta’ formoterol fumarate dihydrate.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull doża fiha madwar 5 milligrammi ta’ lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs.

Trab abjad.

Inalatur abjad b’għatu tal-biċċa tal-ħalq aħmar lewn l-inbid, semi-trasparenti.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

BiResp Spiromax hu indikat għall-użu fl-adulti ta’ 18-il sena u aktar, biss.

Ażma

BiResp Spiromax hu indikat għat-trattament regolari tal-ażma, fejn l-użu ta’ kombinazzjoni (kortikosterojd li jittieħed man-nifs u agonist tal-adrenoriċetturi β2 li jaħdem fit-tul) ikun adattat:

-f’pazjenti li ma jkunux ikkontrollati adegwatament b’kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs u

agonisti tal-adrenoriċettur β2 li jaħdmu malajr, meħudin man-nifs kif “meħtieġa”. jew

-f’pazjenti li diġà jkunu kkontrollati adegwatament kemm b’kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs kif ukoll b’agonisti tal-adrenoriċettur β2 li jaħdmu fit-tul.

COPD

Trattament sintomatiku ta’ pazjenti b’COPD sever (FEV1 < 70% tan-normal imbassar) u storja ta’ taħrix ripetut, li jkollhom sintomi sinifikanti minkejja terapija regolari bi bronkodilaturi li jaħdmu fit- tul.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

BiResp Spiromax hu indikat għall-użu fl-adulti ta’ 18-il sena u aktar, biss. BiResp Spiromax mhuwiex indikat għall-użu fi tfal ta’ 12-il sena u iżgħar jew f’adolexxenti, minn 13 sa 17-il sena.

Pożoloġija

Ażma

BiResp Spiromax mhuwiex maħsub għall-ġestjoni inizjali tal-ażma.

BiResp Spiromax mhuwiex kura xierqa għall-pazjent adult b’ażma ħafifa biss li ma jkunx ikkontrollat b’mod adegwat b’kortikosterojde li jittieħed man-nifs u bħala agonisti adrenoriċetturi β2 li jaġixxu għal żmien qasir li jittieħdu man-nifs “skont il-bżonn”.

Id-doża ta’ BiResp Spiromax hija individwali u għandha tiġi aġġustata skont is-severità tal-marda. Dan għandu jiġi kkunsidrat mhux biss meta tinbeda l-kura bi prodotti mediċinali kombinati iżda wkoll meta tiġi aġġustata d-doża ta’ manteniment. Jekk pazjent individwali jkun jeħtieġ kombinazzjoni ta’ dożi għajr dawk disponibbli fl-inalatur kombinat, għandhom jiġu preskritti dożi xierqa ta’ agonisti tal- adrenoriċettur β2 u/jew kortikosterojdi b’inalaturi individwali.

Ladarba s-sintomi tal-ażma jiġu kkontrollati, għandu jiġi kkunsidrat it-tnaqqis gradwali tad-doża ta’ BiResp Spiromax. Il-pazjenti għandhom jerġgħu jiġu valutati b’mod regolari mill-preskrittur/fornitur tal-kura tas-saħħa tagħhom sabiex id-doża ta’ BiResp Spiromax tibqa’ ottimali. Id-doża għandha tiġi titrata għall-aktar doża baxxa li biha jinżamm kontroll effettiv tas-sintomi.

Meta tkun xierqa titrazzjoni ’l isfel għal qawwa aktar baxxa milli hija disponibbli għal BiResp Spiromax, tkun meħtieġa bidla għal kombinazzjoni alternattiva b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate u li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs. Meta jinżamm kontroll tas-sintomi fuq perjodu fit-tul bl-inqas doża rakkomandata, f’dak il-każ il-pass li jmiss jista’ jinkludi test tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs waħdu.

Fil-prattika tas-soltu meta jinkiseb kontroll tas-sintomi bl-iskeda tad-doża ta’ darbtejn kuljum bil- prodott tal-qawwa l-baxxa, it-titrazzjoni għal doża baxxa effettiva tista’ tinkludi dożaġġ li jista’ jingħata darba kuljum, meta fl-opinjoni tal-preskrittur, ikun meħtieġ bronkodilatur li jaħdem fit-tul sabiex jinżamm il-kontroll u mhux kura b’kortikosterojde li jittieħed man-nifs waħdu.

Għal BiResp Spiromax hemm żewġ approċċi differenti ta’ kura:

Terapija ta’ manteniment b’BiResp Spiromax: BiResp Spiromax jittieħed bħala kura regolari ta’ manteniment ma’ bronkodilatur separat li jaħdem malajr bħala inalatur ta’ solliev.

Terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev b’BiResp Spiromax: BiResp Spiromax jittieħed bħala kura regolari ta’ manteniment u kif meħtieġ bi tweġiba għas-sintomi.

Terapija ta’ manteniment b’BiResp Spiromax

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex ikollhom l-inalatur ta’ solliev bronkodilatur li jaħdem malajr separat tagħhom disponibbli għall-użu ta’ salvataġġ f’kull ħin.

Dożi rakkomandati:

Adulti (18-il sena u iktar): 1-2 inalazzjonijiet darbtejn kuljum. Xi pazjenti jista’ jkollhom bżonn sa massimu ta’ 4 inalazzjonijiet darbtejn kuljum.

Iż-żieda fl-użu ta’ bronkodilatur separat li jaħdem malajr tindika taħżin tal-kundizzjoni sottostanti u titlob valutazzjoni mill-ġdid tat-terapija għall-ażma.

Terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev b’BiResp Spiromax

Il-pazjenti jieħdu doża ta’ manteniment kuljum ta’ BiResp Spiromax u barra minn hekk jieħdu BiResp Spiromax kif meħtieġ bi tweġiba għas-sintomi. Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex dejjem ikollhom BiResp Spiromax disponibbli għall-użu ta’ salvataġġ.

It-terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev b’BiResp Spiromax għandha tiġi kkunsidrata b’mod partikolari għal pazjenti bi:

kontroll mhux adegwat tal-ażma u bi ħtieġa frekwenti tal-inalatur ta’ solljiev.

taħrix tal-ażma fil-passat li kien jeħtieġ intervent mediku.

Huwa meħtieġ monitoraġġ mill-qrib għar-reazzjonijiet avversi relatati mad-doża f’pazjenti li sikwit jieħdu ammonti kbar ta’ inalazzjonijiet kif meħtieġa ta’ BiResp Spiromax.

Dożi rakkomandati:

Adulti (18-il sena u iktar): Id-doża ta’ manteniment rakkomandata hija 2 inalazzjonijiet kuljum, mogħtija jew bħala inalazzjoni waħda filgħodu u filgħaxija jew bħala 2 inalazzjonijiet filgħodu jew filgħaxija. Għal xi pazjenti tista’ tkun xierqa doża ta’ manteniment ta’ 2 inalazzjonijiet darbtejn kuljum. Il-pazjenti għandhom jieħdu inalazzjoni addizzjonali waħda kif meħtieġa bi tweġiba għas- sintomi. Jekk is-sintomi jippersistu wara ftit minuti, għandha tittieħed inalazzjoni oħra. M’għandhomx jittieħdu aktar minn 6 inalazzjonijiet fi kwalunkwe okkażjoni waħdanija.

Ġeneralment mhijiex meħtieġa doża totali ta’ kuljum ta’ aktar minn 8 inalazzjonijiet; madankollu tista’ tintuża doża totali ta’ kuljum sa 12-il inalazzjoni għal perjodu limitat. Il-pazjenti li jkunu qegħdin jużaw aktar minn 8 inalazzjonijiet kuljum għandhom ikunu rakkomandati bis-sħiħ li jfittxu parir mediku. Huma għandhom jerġgħu jiġu valutati u t-terapija ta’ manteniment tagħhom għandha terġa’ tiġi kkunsidrata.

COPD

Dożi rakkomandati:

Adulti (18-il sena u iktar): 2 inalazzjonijiet darbtejn kuljum

Popolazzjonijiet speċjali:

Pazjenti anzjani (≥65 sena)

M’hemmx rekwiżiti speċjali ta’ dożaġġ għall-pazjenti anzjani.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-użu ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. Billi budesonide u formoterol jiġu eliminati prinċipalment permezz ta’ metaboliżmu epatiku, jista’ jkun mistenni esponiment akbar f’pazjenti li jkollhom ċirrożi severa fil-fwied.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BiResp Spiromax fit-tfal, sa 12-il sena u l-adolexxenti, minn 13 sa 17-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Dan il-prodott mhuwiex rakkomandat għall-użu fi tfal u adolexxenti li għandhom inqas minn 18-il sena.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għal biex jinġibed man-nifs

Spiromax huwa inalatur attivat bin-nifs, immexxi mill-fluss ispiratorju, li jfisser li s-sustanzi attivi jingħataw fil-passaġġi tal-arja meta l-pazjent jieħu n-nifs ’il ġewwa minn ġol-biċċa tal-ħalq. Pazjenti b’ażma moderata u severa ntwerew li kienu kapaċi jiġġeneraw rata ta’ fluss ta’ nifs ‘il ġewwa suffiċjenti biex Spiromax jagħti d-doża terapewtika (ara sezzjoni 5.1).

BiResp Spiromax għandu jintuża tajjeb sabiex tinkiseb kura effettiva. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jiġu avżati sabiex jaqraw sewwa l-fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent u jsegwu l-istruzzjonijiet għall-użu kif spjegati fil-fuljett.

L-użu ta’ BiResp Spiromax isegwi tliet passi sempliċi: iftaħ, ħu n-nifs u agħlaq li huma spjegati fil- qosor hawn taħt.

Iftaħ: Żomm l-iSpiromax bl-għatu tal-biċċa tal-ħalq fil-qiegħ u iftaħ l-għatu tal-biċċa tal-ħalq billi tniżżlu ’l isfel sakemm ikun miftuħ għal kollox meta tisma’ tifqigħa waħda.

Ħu n-nifs: Poġġi l-biċċa tal-ħalq bejn snienek b’xofftejk magħluqin madwar il-biċċa tal-ħalq, tigdimx il-biċċa tal-ħalq tal-inalatur. Ħu nifs ’il ġewwa bis-saħħa u fil-fond minn ġol-biċċa tal-ħalq. Neħħi l- iSpiromax minn ħalqek u żomm in-nifs għal 10 sekondi jew sakemm ikun komdu għall-pazjenti.

Agħlaq: Ħu nifs ‘il barra bil-mod u agħlaq l-għatu tal-biċċa tal-ħalq

Huwa importanti wkoll li l-pazjenti jiġu avżati biex ma jħawdux l-inalatur qabel l-użu u biex ma jiħdux nifs ’il barra minn ġol-iSpiromax u biex ma jimblokkawx il-fetħiet tal-arja meta jkunu qegħdin jippreparaw il-pass “Ħu n-nifs”.

Il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir ukoll li jlaħalħu ħalqhom bl-ilma wara l-inalazzjoni (ara sezzjoni 4.4)

Il-pazjent jista’ jinnota togħma meta juża BiResp Spiromax minħabba l-eċċipjent tal-lactose.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għall-eċċipjent elenkat fis-sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Huwa rrakkomandat li d-doża titnaqqas b’mod gradwali meta ma titkompliex il-kura u m’għandhiex titwaqqaf f’daqqa.

Jekk il-pazjenti jsibu l-kura bħala mhux effettiva, jew jaqbżu l-ogħla doża rakkomandata ta’ BiResp Spiromax, għandha titfittex attenzjoni medika (ara sezzjoni 4.2). Id-deterjorament f’daqqa u progressiv fil-kontroll tal-ażma jew tal-COPD jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja u l-pazjent għandu jiġi sottopost għal valutazzjoni medika urġenti. F’ din is-sitwazzjoni għandha tiġi kkunsidrata l-ħtieġa ta’ żieda fit- terapija bil-kortikosterojdi, eż. kors ta’ kortikosterojdi orali, jew kura bl-antibijotiċi jekk tkun preżenti infezzjoni.

Il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir sabiex ikollhom l-inalatur ta’ salvataġġ tagħhom disponibbli f’kull ħin, jew BiResp Spiromax (għal pazjenti bl-ażma li jkunu qegħdin jużaw BiResp Spiromax bħala terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev) jew bronkodilatur li jaħdem malajr separat (għal pazjenti bl-ażma li jkunu qegħdin jużaw BiResp Spiromax bħala terapija ta’ manteniment biss).

Il-pazjenti għandhom jiġu mfakkra biex jieħdu d-doża ta’ manteniment tagħhom ta’ BiResp Spiromax kif ordnata, anki meta ma jkollhomx sintomi. L-użu profilattiku ta’ BiResp Spiromax, eż. qabel l- eżerċizzju, ma ġiex studjat. L-inalazzjonijiet ta’ solljiev ta’ BiResp Spiromax għandhom jittieħdu bi tweġiba għas-sintomi iżda mhumiex intiżi għal użu profilatiku regolari, eż. qabel l-eżerċizzju. Għal dan, għandu jiġi kkunsidrat bronkodilatur li jaħdem malajr separat.

Sintomi tal-ażma

Il-pazjenti għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid regolarment minn dak li jagħtihom il-mediċina/fornitur tal-kura tas-saħħa sabiex id-doża ta’ BiResp Spiromax tibqa’ ottimali. Id-doża għandha tiġi titrata sal- inqas doża li fiha jinżamm il-kontroll effettiv tas-sintomi. Ladarba s-sintomi tal-ażma jiġu kkontrollati, tista’ tingħata kunsiderazzjoni sabiex gradwalment titnaqqas id-doża ta’ BiResp Spiromax. Meta tkun xierqa titrazzjoni ’l isfel għal qawwa aktar baxxa milli hija disponibbli għal BiResp Spiromax, tkun meħtieġa bidla għal kombinazzjoni alternattiva b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate u li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Hija importanti valutazzjoni regolari tal-pazjenti hekk kif il-kura titnaqqas b’mod gradwali.

Il-pazjenti m’għandhomx jinbdew fuq BiResp Spiromax waqt taħrixa, jew jekk ikollhom ażma sejra għall-agħar b’mod sinifikanti jew li tiddeterjora b’mod akut.

Jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi u taħrixiet serji relatati mal-ażma waqt il-kura b’BiResp Spiromax. Il-pazjenti għandhom jiġu mitluba jkomplu l-kura iżda jfittxu parir mediku jekk is-sintomi tal-ażma jibqgħu mhux ikkontrollati jew imorru għall-agħar wara li jinbeda BiResp Spiromax.

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi dwar BiResp Spiromax f’pazjenti b’COPD b’normal imbassar ta’ FEV1 >50% qabel il-bronkodilatur, u b’normal imbassar ta’ FEV1 <70% wara l- bronkodilatur (ara sezzjoni 5.1).

Jista’ jseħħ bronkospażmu pradossali, b’żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs, wara t-teħid tad- doża. Jekk il-pazjent jesperjenza bronkospażmu paradossali, BiResp Spiromax għandu jiġi mwaqqaf immedjatament, il-pazjent għandu jiġi valutat u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija alternattiva. Il- bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr li jittieħed man-nifs u għandu jiġi kkurat immedjatament (ara sezzjoni 4.8).

Effetti sistemiċi

Effetti sistemiċi jistgħu jseħħu bi kwalunkwe kortikosterojd li jittieħed man-nifs, b’mod partikolari f’dożi għojin ordnati għal perjodi twal. Dawn l-effetti huma ferm inqas probabbli li jseħħu b’kura li tittieħed man-nifs milli bil-kortikosterojdi orali.

L-effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, sopressjoni adrenali, dewmien fit-tkabbir fi tfal u adolexxenti, tnaqqis fid-densità minerali tal-għadam, katarretti u glawkoma u b’mod aktar rari, firxa ta’ effetti psikoloġiċi jew komportamentali fosthom attività psikomotorja eċċessiva, disturbi fl-irqad, ansjetà, depressjoni jew aggressjoni (partikolarment fi tfal) (ara sezzjoni 4.8).

Huwa rrakkomandat li t-tul tat-tfal li jirċievu kura mtawwla b’koritkosterojdi li jittieħdu man-nifs tiġi mmonitorjata b’mod regolari. Jekk ir-rata tat-tkabbir issir iktar bil-mod, it-terapija għandha tiġi evalwata mill-ġdid bil-għan li titnaqqas id-doża tal-kortikosterojde li jittieħed man-nifs sal-inqas doża li fiha, jinżamm il-kontroll effettiv tal-ażma, jekk possibbli. Il-benefiċċji tal-kura b’kortikosterojdi u r- riskji possibbli tat-trażżin tat-tkabbir għandhom jiġu peżati b’attenzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li l-pazjent jiġi riferut lil speċjalista fir-respirazzjoni pedjatrika.

Dejta limitata minn studji fit-tul tissuġġerixxi li ħafna tfal u adolexxenti kkurati b’budesonide li jittieħed man-nifs, fl-aħħar mill-aħħar jilħqu t-tul fil-mira adult tagħhom. Madankollu, ġie osservat

tnaqqis inizjali żgħir iżda temporanju fit-tkabbir (madwar 1 cm). Dan normalment iseħħ fi żmien l- ewwel sena ta’ kura.

Effetti fuq id-densità tal-għadam

Għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti potenzjali fuq id-densità tal-għadam, b’mod partikolari f’pazjenti fuq dożi għoljin għal perjodi fit-tul, li jkollhom fatturi ta’ riskju ko-eżistenti għall-osteoporożi.

Studji fit-tul b’budesonide li jittieħed man-nifs fi tfal b’dożi medji ta’ kuljum ta’ 400 mikrogramma (doża metrata) jew fl-adulti f’dożi ta’ kuljum ta’ 800 mikrogramma (doża metrata) ma wrew l-ebda effett sinifikanti fuq id-densità minerali tal-għadam. Ma hemm disponibbli l-ebda informazzjoni dwar l-effett ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate dihyrate f’dożi ogħla.

Funzjoni adrenali

Jekk ikun hemm xi raġuni biex wieħed jissupponi li l-funzjoni adrenali hija indebolita minn terapija preċedenti bi sterojdi sistemiċi, għandha ssir attenzjoni meta l-pazjenti jiġu trasferiti għal terapija kombinata b’doża fissa ta’ budesonide/formoterol.

Il-benefiċċji ta’ terapija b’budesonide li jittieħed man-nifs ġeneralment jimminimizzaw il-ħtieġa ta’ sterojdi orali, iżda l-pazjenti li jaqilbu minn sterojdi orali jistgħu jibqgħu f’riskju ta’ riżerva adrenali indebolita għal żmien konsiderevoli. L-irkupru jista’ jieħu ammont taż-żmien konsiderevoli wara l- waqfien tat-terapija bi sterojdi orali u għalhekk il-pazjenti dipendenti fuq sterojdi orali li jiġu trasferiti għal budesonide li jittieħed man-nifs jistgħu jibqgħu f’riskju minn funzjoni adrenali indebolita għal xi żmien konsiderevoli. F’ ċirkustanzi bħal dan, il-funzjoni tal-assi ipotalmika-pitwitarja-adrenokortikali (HPA) għandha tiġi mmonitorjata b’mod regolari.

Kortikosterojdi f’dożi għoljin

Il-kura fit-tul b’dożi għoljin ta’ kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs, b’mod partikolari ogħla mid-dożi rakkomandati, tista’ twassal ukoll għal soppressjoni adrenali klinikament sinifikanti. Għalhekk għandha tiġi kkunsidrata kopertura addizzjonali b’kortikosterojdi sistemiċi matul perjodi ta’ stress bħal infezzjonijiet severi jew kirurġija elettiva. It-tnaqqis rapidu fid-doża tal-isterojdi jista’ jikkawża kriżi adrenali akuta. Is-sintomi u s-sinjali li jistgħu jidhru fi kriżi adrenali akuta jistgħu jkunu pjuttost vagi iżda jistgħu jinkludu anoressija, uġigħ addominali, telf tal-piż, għeja, uġigħ ta’ ras, dardir, rimettar, tnaqqis fil-livell tal-koxjenza, aċċessjonijiet, pressjoni baxxa u ipogliċemija.

Il-kura bi sterojdi sistemiċi supplimentari jew b’budesonide li jittieħed man-nifs ma għandhiex tiġi mwaqqfa f’daqqa.

Trasferiment minn terapija orali

Matul it-trasferiment minn terapija orali għal terapija kombinata b’doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate, se tkun esperjenzata azzjoni ġeneralment aktar baxxa tal-isterojdi sistemiċi li tista’ twassal għat-tfaċċar ta’ sintomi allerġiċi jew artritiċi bħal rinite, ekżema u wġigħ fil- muskoli u fil-ġogi. Għandha tinbeda kura speċifika għal dawn il-kundizzjonijiet. Għandu jiġi ssuspettat effett insuffiċjenti ġenerali tal-glukokortikosterojdi jekk, f’każijiet rari, iseħħu sintomi bħal għeja, uġigħ ta’ ras, dardir u rimettar. F’ dawn il-każijiet xi kultant tkun neċessarja żieda temporanja fid-doża tal-glukokortikosterojdi orali.

Infezzjonijiet orali

Sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ infezzjoni candida orofarinġali, il-pazjent għandu jingħata struzzjonijiet sabiex ilaħlaħ ħalqu bl-ilma wara li jieħu d-doża man-nifs. Jekk iseħħ traxx orofarinġali, il-pazjent għandu jlaħlaħ ukoll ħalqu bl-ilma wara l-inalazzjonijiet kif meħtieġa.

Pulmonite f’pazjenti b’COPD

Żieda fl-inċidenza ta’ pulmonite, li tinkludi pulmonite li tkun teħtieġ rikoveru l-isptar, ġiet osservata f’pazjenti b’COPD li jkunu qed jirċievu kortikosterojdi li jinġibdu man-nifs. Hemm xi evidenza ta’ żieda fir-riskju ta’ pulmonite ma’ żieda fid-doża ta’ sterojdi iżda dan ma ntweriex b’mod konklussiv fl-istudji kollha.

M’hemm l-ebda evidenza klinika konklussiva għal differenzi bejn il-klassijiet fid-daqs tar-riskju ta’ pulmonite fost il-prodotti ta’ kortikosterojdi li jinġibdu man-nifs.

It-tobba għandhom jibqgħu viġilanti għall-iżvilupp possibbli ta’ pulmonite f’pazjenti b’COPD, għaliex il-karatteristiċi kliniċi ta’ dawn l-infezzjonijiet jikkoinċidu ma’ sintomi ta’ taħrixiet ta’ COPD.

Fatturi ta’ riskju għal pulmonite f’pazjenti b’COPD jinkludu tipjip attwali, età ikbar, kurrenti, indiċi tal-massa tal-ġisem baxx (BMI, body mass index) u COPD severa.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra

Il-kura konkomitanti b’itraconazole, ritonavir jew inibituri qawwija oħra ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5). Jekk dan ma jkunx possibbli, l-intervall tal-ħin bejn l-għoti tal-prodotti mediċinali ta’ interazzjoni għandu jkun l-itwal possibbli. F’ pazjenti li jkunu qegħdin jużaw inibituri qawwija ta’ CYP3A4, mhijiex rakkomandata terapija b’kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate.

Attenzjoni b’mard speċjali

Kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate għandha tingħata b’kawtela f’pazjenti li jkollhom thyrotoxicosis, phaeochromocytoma, dijabete mellitus, ipokalimja mhux ikkurata, kardjomijopatija ostruttiva ipertrofika, stenożi idjopatika tal-aorta subvalvulari, pressjoni għolja severa, anewriżma jew disturb kardjovaskulari sever ieħor, bħal mard tal-qalb iskemiku, takiarritmiji jew insuffiċjenza severa tal-qalb.

Għandha tiġi osservata kawtela fil-kura ta’ pazjenti b’titwil ta-intervall QTc-interval. Formoterol innifsu jista’ jikkawża titwil fl-intervall QTc.

Il-ħtieġa ta’ ,, u d-doża tal-kortikosterojdi orali għandha terġa’ tiġi evalwata f’pazjenti li jkollhom tuberkulożi pulmonari attiva jew passiva, infezzjonijiet fungali u virali fil-passaġġi tal-arja.

F’pazjenti dijabetiċi għandhom jiġu kkunsidrati kontrolli addizzjonali tal-glukożju fid-demm.

Agonisti tal-adrenoriċetturi β2

Tista’ tirriżulta ipokalimja potenzjalment serja minn dożi għoljin ta’ agonisti tal-adrenoriċetturi β2. L- għoti konkomitanti ta’ agonisti tal-adrenoriċetturi β2 ma’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw ipokalimja jew isaħħu l-effett ipokalimiku, eż. derivattivi ta’ xanthine, sterojdi u dijuretiċi, jista’ jżid mal-effett ipokalimiku possibbli tal-agonist tal-adrenoriċetturi β2.

Il-kura b’agonisti tal-adrenoriċetturi β2 tista’ twassal għal żieda fil-livelli ta’ insulina, aċidi xaħmija ħielsa, gliċerol u korpi ta’ ketoni fid-demm.

Hija rakkomandata attenzjoni partikolari f’ażma instabbli b’użu varjabbli ta’ bronkodilaturi ta’ salvataġġ, f’ażma severa akuta billi r-riskju assoċjat jista’ jiġi miżjud min-nuqqas ta’ ossiġnu fit-tessuti u f’kundizzjonijiet oħra li fihom tiżdied il-probabbiltà ta’ ipokalimja. Huwa rakkomandat li l-livelli tal-potassju fis-serum jiġu mmonitorjati f’dawn iċ-ċirkustanzi.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina . L-eċċipjent tal-lactose fih ammonti żgħar ta’ proteini tal-ħalib li jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allerġiċi.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

L-inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (eż. ketoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, clarithromycin, telithromycin, nefazodone u inbituri tal-protease tal-HIV protease) huma probabbli li jżidu b’mod qawwi l-livelli ta’ budesonide fil-plażma u għalhekk l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat. Jekk dan ma jkunx possibbli, l-intervall tal-ħin bejn l-għoti tal-inibitur u budesonide għandu jkun l-itwal possibbli (ara sezzjoni 4.4). F’pazjenti li jkunu qegħdin jieħdu inibituri qawwija ta’ CYP3A4, kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate u terapija ta’ solljiev mhumiex rakkomandati.

L-inibitur qawwi ta’ CYP3A4, ketoconazole, 200 mg darba kuljum, żied il-livelli ta’ budesonide mogħti b’mod orali fl-istess ħin (doża waħda ta’ 3 mg) b’medja ta’ sitt darbiet aktar. Meta ketoconazole ngħata 12-il siegħa wara budesonide, il-konċentrazzjoni bħala medja żdiedet biss bi tliet darbiet, li juri li s-separazzjoni tal-ħinijiet tal-għoti tista’ tnaqqas iż-żieda fil-livelli fil-plażma. Dejta limitata dwar din l-interazzjoni għal budesonide ta’ doża għolja li jittieħed man-nifs tindika li jista’ jkun hemm żidiet qawwija fil-livelli fil-plażma (medja ta’ erba’ darbiet aktar) jekk itraconazole,

200 mg darba kuljum, jingħata fl-istess ħin ma’ budesonide li jittieħed man-nifs (doża waħda ta’ 1000 mikrogramma).

Il-kura flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A inklużi prodotti li fihom cobicistat, hija mistennija li żżid ir- riskju ta’ effetti sekondarji sistemiċi. Il-kombinazzjoni għandha tiġi evitata sakemm il-benefiċċju ma jkunx akbar mir-riskju miżjud ta’ effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojdi, li f’dak il-każ il- pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojdi.

Interazzjonijiet farmakodinamiċi

L-imblokkaturi β-adrenerġiċi jistgħu jdgħajfu jew jimpedixxu l-effett ta’ formoterol. Għalhekk, kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate m’għandhiex tingħata flimkien ma’ imblokkaturi β-adrenerġiċi (inkluż qtar għall-għajnejn) sakemm ma jkunx hemm raġunijiet konvinċenti.

Il-kura konkomitanti ma’ quinidine, disopyramide, procainamide, phenothiazines, antistamini (terfenadine), u antidepressanti triċikliċi, tista’ ttawwal l-intervall QTc u żżid ir-riskju ta’ arritmiji ventrikolari.

Barra minn hekk L-Dopa, L-thyroxine, oxytocin u l-alkoħol jistgħu jdgħajfu t-tolleranza tal-qalb lejn il-β2-simpatomimetiċi.

Il-kura konkomitanti ma’ inibituri tal-monoamine oxidase, li jinkludu prodotti mediċinali bi proprjetajiet simili bħal furazolidone u procarbazine, tista’ tippreċipa r-reazzjonijiet ta’ pressjoni għolja.

Hemm riskju akbar ta’ arritmiji f’pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu anestesija konkomitanti b’idrokarboni aloġenati.

L-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali β-adrenerġiċi oħra u prodotti mediċinali antikolinerġiċi jista’ jkollu effett bronkodilatorju potenzjalment addittiv.

L-ipokalimja tista’ żżid id-dispożizzjoni għall-arritmiji f’pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati bi glikosidi tad-diġitalina.

Budesonide u formoterol ma kienu osservati li jinteraġixxu mal-ebda prodott mediċinali ieħor użat fil- kura tal-ażma.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate jew il-kura konkomitanti b’formoterol u budesonide, ma hija disponibbli l-ebda dejta klinika dwar it-tqaliet esposti. Dejta minn studju dwar l-embriju-fetu fil-firien, ma uriet l-ebda evidenza ta’ xi effett addizzjonali mill-kombinazzjoni.

Ma hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ formoterol f’nisa tqal. Fi studji fuq l-annimali, formoterol ikkawża reazzjonijiet avversi fi studji dwar ir-riproduzzjoni b’livelli għoljin ħafna ta’ esponiment sistemiku (ara sezzjoni 5.3).

Dejta dwar madwar 2000 tqala esposta ma indikat l-ebda żieda fir-riskju teratoġeniku assoċjata mal- użu ta’ budesonide li jittieħed man-nifs. Fi studji fuq l-annimali, il-glukokortikosterojdi ntwerew li jikkawżaw malformazzjonijiet (ara sezzjoni 5.3). Dan mhuwiex probabbli li jkunu rilevanti għall- bnedmin minħabba d-dożi rakkomandati.

Studji fl-annimali identifikaw l-involviment ta’ glukokortikosterojdi eċċessivi qabel it-twelid fiż-żieda fir-riskji għal dewmien fit-tkabbir ġewwa l-utru, mard kardjovaskulari fl-adulti u bidliet permanenti fid-densità tar-riċetturi tal-glukokortikojdi, it-telf u s-sostituzzjoni tan-newrotrasmettituri u l-imġiba f’esponiment aktar baxxi mill-medda tad-dożi teratoġeniċi.

Waqt it-tqala, kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate għandha tintuża biss meta l-benefiċċji jegħlbu r-riskji potenzjali. Għandha tintuża l-aktar doża baxxa effettiva ta’ budesonide meħtieġa sabiex jinżamm kontroll adegwat tal-ażma.

Treddigħ

Budesonide hu eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madankollu, f’dożi terapewtiċi mhumiex mistennija effetti fuq it-tarbija li tkun qed tiġi mreddgħa. Mhux magħruf jekk formoterol jgħaddix għal ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien, ammonti żgħar ta’ formoterol instabu fil-ħalib tal-omm. L- għoti ta’ kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate lil nisa li jkunu qegħdin ireddgħu għandu jiġi kkunsidrat biss jekk il-benefiċċju mistenni għall-omm ikun akbar minn kwalunkwe riskju possibbli għat-tarbija.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli dwar l-effett potenzjali ta’ budesonide fuq il-fertilità. Studji dwar ir- riproduzzjoni fl-annimali b’formoterol urew fertilità xi ftit imnaqqsa f’firien irġiel b’esponiment sistemiku għoli (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

BiResp Spiromax m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Billi BiResp Spiromax fih kemm budesonide kif ukoll formoterol, jista’ jseħħ l-istess mudell ta’ reazzjonijiet avversi kif irrappurtat għal dawn is-sustanzi. Ma dehret l-ebda żieda fl-inċidenza tar- reazjonijiet avversi wara l-għoti fl-istess ħin taż-żewġ komposti. L-aktar reazzjonijiet avversi komuni huma r-reazzjonijiet avversi farmakoloġikament prevedibbli ta’ terapija bl-agonisti tal-adrenoriċetturi β2, bħat-tregħid u l-palpitazzjonijiet. Dawn ħafna drabi jkunu ħfief u ġeneralment jitilqu fi żmien ftit jiem tal-kura. Fi studju kliniku ta’ 3 snin b’budesonide fil-COPD, it-tbenġil fil-ġilda u pulmonite seħħew bi frekwenza ta’ 10% u 6%, rispettivament, meta mqabbel ma’ 4% u 3% fil-grupp li ħa plaċebo (p<0.001 u p<0.01, rispettivament). BiResp Spiromax mhuwiex indikat għall-użu fi tfal u adolexxenti li għandhom inqas minn 18-il sena (ara sezzjoni 4.2).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi, li kienu assoċjati ma’ budesonide jew formoterol, huma mogħtija hawn isfel skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa < 1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Komuni

Infezzjonijiet b’candida fl-orofarinġi, pulmonite

infestazzjonijiet

 

(f’pazjenti b’COPD)

Disturbi fis-sistema

Rari

Reazzjonijiet immedjati u ttardjati ta’ sensittività

immuni

 

eċċessiva, eż. exanthema, urtikarja, ħakk,

 

 

dermatite, anġjoedima u reazzjoni anafilattika

Disturbi fis-sistema

Rari ħafna

Sindrome ta’ Cushing, soppressjoni adrenali,

endokrinarja

 

dewmien fit-tkabbir, tnaqqis fid-densità minerali

 

 

tal-għadam

Disturbi fil-metaboliżmu u

Rari

Ipokalimja

n-nutrizzjoni

Rari ħafna

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni

Aggressjoni, attività psikomotorja eċċessiva,

 

 

ansjetà, disturbi fl-irqad

 

Rari ħafna

Depressjoni, tibdil fl-imġiba (b’mod

 

 

predominanti fit-tfal)

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras, tregħid

nervuża

Mhux komuni

Sturdament

 

Rari ħafna

Disturbi fit-togħma

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna

Katarretti u glawkoma

Disturbi fil-qalb

Komuni

Palpitazzjonijiet

 

Mhux komuni

Takikardija

 

Rari

Arritmija tal-qalb, eż. fibrillazzjoni atrijali,

 

 

takikardija sopraventrikolari, takikardija,

 

 

extrasistoli

 

Rari ħafna

Angina pectoris. Titwil tal-intervall QTc

Disturbi vaskulari

Rari ħafna

Varjazzjonijiet fil-pressjoni tad-demm

Disturbi respiratorji,

Komuni

Irritazzjoni ħafifa fil-gerżuma, sogħla, ħanqa

toraċiċi u medjastinali

Rari

Bronkospażmu

 

Rari ħafna

Bronkospażmu paradossikali

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni

Dardir

Disturbi fil-ġilda u fit-

Mhux komuni

Tbenġil

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi

Mhux komuni

Bugħawwieġ

u tat-tessuti konnettivi

 

 

Deskrizzjoni ta’ għażla ta’ reazzjonijiet avversi

L-infezzjoni b’candida fl-orofarinġi hija minħabba depożitu tas-sustanzi attivi. L-għoti tal-parir lill- pazjent sabiex ilaħlaħ ħalqu bl-ilma wara kull doża se jnaqqas ir-riskju. L-infezzjoni orofarinġali b’Candida ġeneralment tirrispondi għal kura topika kontra l-fungi mingħajr il-ħtieġa li jitwaqqaf il- kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Bronkospażmu paradossali jista’ jseħħ b’mod rari ħafna, u jaffettwa anqas minn 1 minn kull

10,000 persuna, b’żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs wara t-teħid tad-doża. Il-bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr li jittieħed man-nifs u għandu jiġi kkurat immedjatament. BiResp Spiromax għandu jitwaqqaf immedjatament, il-pazjent għandu jiġi valutat u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjoni 4.4).

Jistgħu jseħħu effetti sistemiċi tal-korikosterojdi li jittieħdu man-nifs, b’mod partikolari b’dożi għoljin ordnati għal perjodi twal. Dawn l-effetti huma ferm anqas probabbli li jseħħu milli b’kortikosterojdi orali. L-effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, soppressjoni adrenali, dewmien fit-tkabbir tat-tfal u adolexxenti, tnaqqis fid-densità minerali tal- għadam, katarretti u glawkoma. Jista’ jkun hemm żieda fis-suxxettibbiltà għall-infezzjonijiet u indeboliment tal-ħila ta’ adattament għall-istress. L-effetti probabbilment huma dipendenti fuq id- doża, il-ħin tal-esponiment, l-esponiment konkomitanti u preċedenti għall-isterojdi u s-sensittività individwali.

Kura b’agonisti ta’ adrenoriċettur β2 tista’ tirriżulta f’żieda fil-livelli tad-demm tal-insulina, aċidi grassi liberi, gliċerol u korpi ta’ ketone.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva ta’ formoterol x’aktarx twassal għal effetti li huma tipiċi għall-agonisti tal- adrenoriċetturi β2: tregħid, uġigħ ta’ ras, palpitazzjonijiet. Is-sintomi rrappurtati minn każijiet iżolati huma takikardija, ipergliċemija, ipokalimja, titwil fl-intervall QTc, arritmija, dardir u rimettar. Tista’ tkun indikata kura sintomatika u ta’ sostenn. Doża ta’ 90 mikrogramma mogħtija matul tliet sigħat lil pazjenti b’ostruzzjoni akuta tal-bronki ma qajmet l-ebda tħassib dwar is-sigurtà.

Doża eċċessiva akuta b’budesonide, anki f’dożi eċċessivi, mhijiex mistennija li tkun problema klinika. Meta jintuża kronikament f’dożi eċċessivi, jistgħu jitfaċċaw effetti sistemiċi tal-glukokortikosterojdi, bħal iperkortikiżmu u soppressjoni adrenali.

Jekk it-terapija b’BiResp Spiromax ikollha bżonn tiġi rtirata minħabba doża eċċessiva tal-komponent formoterol fil-prodott mediċinali, irid jiġi kkunsidrat il-forniment ta’ terapija xierqa bb’kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għal mard ostruttiv tal-passaġġi tal-arja, adrenerġiċi u mediċini oħra għal mard ostruttiv tal-passaġġi tal-arja.

Kodiċi ATC code: R03AK07

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

BiResp Spiromax fih formoterol u budesonide, li għandhom modi ta’ azzjoni differenti u juru effetti addittivi f’termini tat-tnaqqis fit-taħrix tal-ażma. Il-proprjetajiet speċifiċi ta’ budesonide u formoterol jagħmluha possibbli li l-kombinazzjoni tintuża jew bħala terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev, jew bħala kura ta’ manteniment għall-ażma. Il-mekkaniżmi ta’ azzjoni taż-żewġ sustanzi rispettivament huma diskussi hawn taħt.

Budesonide

Budesonide huwa glukokortikosterojd li meta jittieħed man-nifs ikollu azzjoni antiinfjammatorja dipendenti fuq id-doża fil-passaġġi tal-arja, li twassal għal tnaqqis fis-sintomi u anqas taħrixiet tal- ażma. Budesonide li jittieħed man-nifs għandu reazzjonijiet avversi anqas severi mill-kortikosterojdi sistemiċi. Il-mekkaniżmu eżatt responsabbli għall-effett antiinfjammatorju tal-glukokortikosterojdi mhuwiex magħruf.

Formoterol

Formoterol huwa agonist selettiv tal-adrenoriċetturi β2 li meta jittieħed man-nifs iwassal għal rilassament rapidu u li jaħdem fit-tul tal-muskolu lixx tal-bronki f’pazjenti b’ostruzzjoni riversibbli tal- passaġġi tal-arja. L-effett bronkodilatorju huwa dipendenti fuq id-doża, bl-effett jibda fi żmien 1-3 minuti. L-effett idum mill-anqas 12-il siegħa wara doża unika.

Effikaċja klinika u sigurtà

Terapija ta’ manteniment għall-ażma b’budesonide/formoterol

Studji kliniċi fl-adulti wrew li ż-żieda ta’ formoterol ma’ budesonide tejjeb is-sintomi tal-ażma u l- funzjoni tal-pulmun, u naqqas it-taħrix.

F’żewġ studji ta’ 12-il ġimgħa, l-effett ta’ budesonide/formoterol fuq il-funzjoni tal-pulmun kien ugwali għal dak tal-kombinazzjoni libera ta’ budesonide u formoterol, u qabeż dak ta’ budesonide waħdu. Il-fergħat kollha tal-kura użaw agonist tal-andrenoriċetturi β2 li jaħdem malajr kif meħtieġ. Ma kien hemm l-ebda sinjal ta’ tnaqqis fl-effett kontra l-ażma maż-żmien.

Saru żewġ studji pedjatriċi ta’ 12-il ġimgħa li fihom, 265 tifel u tifla ta’ bejn 6 u 11-il sena ġew ikkurati b’doża ta’ manteniment ta’ budesonide/formoterol (2 inalazzjonijiet ta’

80 mikrogramma/4.5 mikrogramma/inalazzjoni darbtejn kuljum), u agonist tal-andrenoriċetturi β2 kif meħtieġ. Fiż-żewġ studji, il-funzjoni tal-pulmun tjiebet u l-kura ġiet ittollerata sew meta mqabbel mad- doża korrespondenti ta’ budesonide waħdu.

Terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev għall-ażma b’budesonide/formoterol

Total ta’ 12076 pazjent bl-ażma kienu inklużi f’5 studji kliniċi double-blind (4447 ġew magħżula b’mod aleatorju għal terapija ta’ manteniment jew ta’ solljiev b’budesonide/formoterol) għal 6 jew 12- il xahar. Il-pazjenti kienu meħtieġa li jkunu sintomatiċi minkejja l-użu ta’ glukokortikosterojdi meħudin man-nifs.

It-terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev b’budesonide/formoterol ipprovdiet tnaqqis statistikament sinifikanti u klinikament importanti fit-taħrix sever għall-paraguni kollha fil-5 studji kollha kemm huma. Dan kien jinkludi tqabbil ma’ budesonide/formoterol f’doża ta’ manteniment aktar għolja ma’ terbutaline bħala sustanza ta’ solljiev (studju 735) u budesonide/formoterol fl-istess doża ta’ manteniment jew ma’ formoterol jew ma’ terbutaline bħala sustanza ta’ solljiev (studju 734) (ara t- tabella hawn isfel). Fl-Istudju 735, il-funzjoni tal-pulmun, il-kontroll tas-sintomi, u l-użu tas-sustanza ta’ solljiev kienu simili fil-gruppi kollha ta’ kura. Fl-Istudju 734, is-sintomi u l-użu tas-sustanza ta’ solljiev naqsu u l-funzjoni tal-pulmun tjiebet, meta mqabbel maż-żewġ trattamenti tat-tqabbil. Fil-5 studji kombinati, il-pazjenti li kienu qegħdin jirċievu terapija ta’ manteniment b’budesonide/formoterol u sustanza ta’ solljiev ma użaw, bħala medja, l-ebda inalazzjoni tas-sustanza ta’ solljiev f’57% tal-jiem ta’ kura. Ma kien hemm l-ebda sinjal ta’ żvilupp tat-tolleranza maż-żmien.

Sommarju tat-taħrix sever fl-istudji kliniċi

Studju

Gruppi ta’ kura

N

Taħrix severa

Nru.

 

 

Avven

Avvenimenti/

Durata

 

 

imenti

pazjent-sena

Studju

Budesonide/Formoterol Furmarate Dihydrate 160/4.5 µg

0.23b

bd + kif meħtieġ

 

 

 

6 xhur

Budesonide/Formoterol Furmarate Dihydrate 320/9 µg bd

0.32

 

+ terbutaline 0.4 mg kif meħtieġ

 

 

 

 

Salmeterol/fluticasone 2 x 25/125 µg bd + terbutaline 0.4 mg

0.38

 

kif meħtieġ

 

 

 

Studju

Budesonide/Formoterol Furmarate Dihydrate 160/4.5 µg

0.19b

bd + kif meħtieġ

 

 

 

12-il

Budesonide/Formoterol Furmarate Dihydrate 160/4.5 µg

0.29

xahar

bd + formoterol 4.5 µg kif meħtieġ

 

 

 

 

Budesonide/Formoterol Furmarate Dihydrate 160/4.5 µg

0.37

 

bd + terbutaline 0.4 mg kif meħtieġ

 

 

 

aDħul l-isptar/kura fis-sala tal-emerġenza jew kura bi sterojdi orali

bIt-tnaqqis fir-rata ta’ taħrix huwa statistikament sinifikanti (valur P <0.01) għaż-żewġ paraguni

F’ 2 studji oħra b’pazjenti li fittxew attenzjoni medika minħabba sintomi akuti tal-ażma, budesonide/formoterol ipprovda solljiev rapidu u effettiv tal-bronkokostrizzjoni simili għal salbutamol u formoterol.

COPD

F’ żewġ studji ta’ 12-il xahar, kien evalwat l-effett fuq il-funzjoni tal-pulmun u r-rata ta’ taħrix (definita bħala korsijiet ta’ sterojdi orali u/jew kors ta’ antibijotiċi u/jew dħul l-isptar) f’pazjenti li kellhom COPD sever. Il-FEV1 medjan fil-ħin tal-inklużjoni fil-provi kien ta’ 36% tan-normal imbassar. In-numru medju ta’ taħrixiet kull sena (kif definiti hawn fuq) tnaqqas b’mod sinifikanti b’budesonide/formoterol meta mqabbel mal-kura b’formoterol waħdu jew plaċebo (rata medja ta’ 1.4 meta mqabbel ma’ 1.8-1.9 fil-grupp li ħa plaċebo/formoterol). In-numru medju ta’ ġranet fuq kortikosterojdi orali/pazjent matul it-12-il xahar kien daqsxejn anqas fil-grupp li ħa budesonide/formoterol (7-8 jiem/pazjent/sena meta mqabbel ma’ 11-12 u 9-12-il jum fil-gruppi li ħadu plaċebo u formoterol, rispettivament). Għall-bidliet fil-parametri tal-funzjoni tal-pulmun, bħall-FEV1, budesonide/formoterol ma kienx superjuri għall-kura b’formoterol waħdu.

Rata Massima tal-Fluss ta’ Nifs ’il Ġewwa mill-Apparat Spiromax

Sar studju wieħed aleatorju u open-label bi plaċebo fi tfal u adolexxenti bl-ażma (età minn 6-17-il sena), adulti bl-ażma (età minn 18-45 sena), adulti b’mard kroniku ostruttiv tal-pulmuni (COPD - età ta’ > 50 sena u voluntiera b’saħħithom (età minn 18-45 sena) sabiex tiġi evalwata r-rata massima tal- fluss ta’ nifs ’il ġewwa (PIFR) u parametri ta’ inalazzjoni relatati oħrajn wara inalazzjoni minn apparat Spiromax (li fih plaċebo) meta mqabbel ma’ inalazzjoni minn apparat ta’ teħid man-nifs bi trab xott b’doża multipla diġa kkummerċjalizzat (li fih plaċebo). L-impatt tat-taħriġ imtejjeb fit-teknika ta’ teħid man-nifs b’inalatur bi trab xott fuq il-veloċità tat-teħid man-nifs u l-volum ġie vvalutat ukoll

f’dawn il-gruppi ta’ suġġetti. Id-dejta mill-istudju indikat li minkejja l-età u s-severità tal-marda bażi, it-tfal, l-adolexxenti u l-adulti b’ażma kif ukoll pazjenti b’COPD setgħu jilħqu rati ta’ flussi ispiratorji permezz tal-apparat Spiromax li kienu simili għal dawk iġġenerati permezz tal-apparat ta’ teħid man- nifs bi trab xott b’doża multipla kkummerċjalizzat. Il-PIFRs medja miksubin minn pazjenti bl-ażma jew COPD kienu aktar minn 60 L/min, rata ta’ fluss li fiha, iż-żewġ apparati studjati huma magħrufin li jagħtu ammonti komparabbli ta’ mediċina fil-pulmuni. Ftit li xejn pazjenti kellhom PIFRs inqas minn 40L/min; meta PIFRs kienu inqas minn 40L/min deher li ma kien hemm ebda għaqid skont l-età jew severità tal-marda.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-kombinazzjoni b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol, u l-monoprodotti korrispondenti ntwerew li huma bijoekwivalenti fir-rigward tal-esponiment sistemiku ta’ budesonide u formoterol, rispettivament. Minkejja dan, kienet osservata żieda żgħira fis-soppressjoni tal-cortisol wara l-għoti tal-kombinazzjoni b’doża fissa meta mqabbel mal-monoprodotti. Din id-differenza mhijiex ikkunsidrata li għandha impatt fuq is-sigurtà klinika.

Ma kien hemm ebda evidenza ta’ interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn budesonide u formoterol.

Il-parametri farmakokinetiċi għas-sustanzi rispettivi kienu komparabbli wara l-għoti ta’ budesonide u formoterol bħala monoprodotti jew bħala l-kombinazzjoni b’doża fissa. Għal budesonide, l-AUC kienet daqsxejn ogħla, ir-rata ta’ assorbiment aktar rapida u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma aktar għolja wara l-għoti tal-kombinazzjoni fissa. Għal formoterol, il-konċentrazzjoni massima fil- plażma kienet simili wara l-għoti tal-kombinazzjoni fissa. Budesonide li jittieħed man-nifs jiġi assorbit malajr u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 30 minuta wara l-għoti. Fl-istudji, id- depożitu medju ta’ budesonide fil-pulmuni wara t-teħid man-nifs permezz tal-inalatur tat-trab kien ivarja minn 32% sa 44% tad-doża mogħtija. Il-bijodisponibilità sistemika hija madwar 49% tad-doża mogħtija. Fit-tfal ta’ bejn is-6 u s-16-il sena, id-depożitu fil-pulmun jaqa’ fl-istess medda bħal tal- adulti għall-istess doża mogħtija. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma li jirriżultaw ma kinux determinati.

Formoterol li jittieħed man-nifs jiġi assorbit malajr u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 10 minuti wara t-teħid man-nifs. Fl-istudji, id-depożitu medju ta’ formoterol fil-pulmuni wara t- teħid man-nifs permezz tal-inalatur tat-trab kien ivarja minn 28% sa 49% tad-doża mogħtija. Il- bijodisponibilità sistemika hija madwar 61% tad-doża mogħtija.

Distribuzzjoni

It-twaħħil mal-proteini tal-plażma huwa ta’ madwar 50% għal formoterol u 90% għal budesonide. Il- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 4 L/kg għal formoterol u 3 L/kg għal budesonide. Formoterol jiġi inattivat permezz ta’ reazzjonijiet ta’ konjugazzjoni (jiġu ffurmati metaboliti O- demetilati u deformilati attivi, iżda dawn jidhru prinċipalment bħala konjugati inattivati). Budesonide jgħaddi minn grad estensiv

(madwar 90%) ta’ bijotrasformazzjoni mal-ewwel passaġġ mill-fwied għal metaboliti ta’ attività glukokortikosterojdi baxxa. L-attività glukokortikosterojdi tal-metaboliti prinċipali, 6-β-hydroxy- budesonide u 16-alfa-hydroxy-prednisolone, hija anqas minn 1% ta’ dik ta’ budesonide. Ma hemm l- ebda indikazzjoni ta’ interazzjonijiet metaboliċi jew reazzjonijiet ta’ spostament bejn formoterol u budesonide.

Eliminazzjoni

Il-parti l-kbira ta’ doża ta’ formoterol tiġi trasformata permezz ta’ metaboliżmu tal-fwied segwit b’eliminazzjoni mill-kliewi. Wara t-teħid man-nifs, 8% sa 13% tad-doża mogħtija ta’ formoterol titneħħa mhux metabolizzata fl-awrina. Formoterol għandu tneħħija sistemika għolja (madwar 1.4 L/min) u l-half-life tal-eliminazzjoni terminali medja hija ta’ 17-il siegħa.

Budesonide jiġi eliminat permezz ta’ metaboliżmu katalizzat prinċipalment mill-enzima CYP3A4. Il- metaboliti ta’ budesonide jiġu eliminati fl-awrina kif inhuma jew f’forma konjugata. Instabu biss ammonti negliġibbli ta’ budesonide mhux mibdul fl-awrina. Budesonide għandu tneħħija sistemika għolja (madwar 1.2 L/min) u l-half-life tal-eliminazzjoni mill-plażma wara għoti fil-vini hija bħala medja ta’ 4 sigħat.

Relazzjoni(ijiet) farmakokinetika(ċi)/farmakodinamika(ċi)

Il-farmakokinetika ta’ budesonide jew formoterol fi tfal u pazjenti b’indeboliment tal-kliewi mhijiex magħrufa. L-esponiment ta’ budesonide u formoterol jista’ jkun akbar f’pazjenti li jkollhom mard tal- fwied.

Profil farmakokinetiku ta’ BiResp Spiromax

Fi studji farmakokinetiċi bi u mingħajr imblokk bil-faħam, BiResp Spiromax ġie evalwat billi tqabbel ma’ prodott li jittieħed man-nifs ta’ kombinazzjoni b’doża fissa awtorizzat alternattiv li fih l-istess sustanzi attivi, budesonide u formoterol u ntwera li huwa ekwivalenti kemm fl-esponiment sistemiku (sigurtà) kif ukoll fid-depożitu fil-pulmuni (effikaċja).

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Esponiment sistemiku kemm għal budesonide kif ukoll għal formoterol jikkorrelata b’mod lineari mad-doża mogħtija.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-effett tossiku osservat fi studji fuq l-annimali b’budesonide u formoterol, mogħtija flimkien jew separatament, kienu effetti assoċjati ma’ attività farmakoloġika esaġerata.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali, kortikosterojdi bħal budesonide ntwerew li jikkawżaw malformazzjonijiet (palat mixquq, malformazzjonijiet skeletali). Madankollu, dawn ir-riżultati sperimentali mill-annimali ma jidhrux li huma rilevanti fil-bnedmin fid-dożi rakkomandati. Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali wrew fertilità kemxejn imnaqqsa fil-firien irġiel b’esponiment sistemiku għoli u telf tal-impjant kif ukoll tnaqqis fis-sopravivenza bikrija ta’ wara t-twelid u fil-piż mat-twelid b’esponimenti sistemiċi konsiderevolment ogħla minn dawk milħuqa waqt l-użu kliniku. Madankollu, dawn ir-riżultati sperimentali mill-annimali ma jidhrux li huma rilevanti fil-bnedmin.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Lactose monohydrate.

6.2Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet snin.

Wara li tiftaħ it-tgeżwira tal-fojl: 6 xhur

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C

Żomm l-għatu tal-biċċa tal-ħalq magħluq wara li tneħħi t-tgeżwira tal-fojl.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

L-inalatur huwa abjad b’għatu tal-biċċa tal-ħalq aħmar lewn l-inbid, semi-trasparenti. Il-partijiet tal- kuntatt tal-mediċina mal-mukuża tal-inhalatur huma magħmulin minn acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyethylene (PE), u polypropylene (PP). Kull inalatur fih 120 doża u huwa mkebbeb f’fojl.

Pakketti multipli li fihom 1, 2 jew 3 inalaturi.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031GA Haarlem

Il-Pajjiżi l-Baxxi

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/921/001

EU/1/14/921/002

EU/1/14/921/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28th April 2014

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

BiResp Spiromax 320 mikrogramma/9 mikrogrammi trab li jittieħed man-nifs

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull doża mogħtija (id-doża li toħroġ mill-biċċa tal-ħalq tal-iSpiromax) fiha 320 mikrogramma ta’ budesonide u 9 mikrogrammi ta’ formoterol fumarate dihydrate.

Dan huwa ekwivalenti għal doża mkejla ta’ 400 mikrogramma budesonide u 12-il mikrogramma ta’ formoterol fumarate dihydrate.

Eċċipjent(i) b’effett magħruf:

Kull doża fiha bejn wieħed u ieħor 10 milligrammi ta’ lactose (bħala monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab li jittieħed man-nifs.

Trab abjad.

Inalatur abjad b’għatu tal-biċċa tal-ħalq aħmar lewn l-inbid, semi-trasparenti.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

BiResp Spiromax hu indikat għall-użu fl-adulti ta’ 18-il sena u aktar, biss.

Ażma

BiResp Spiromax hu ndikat għat-trattament regolari tal-ażma, fejn l-użu ta’ kombinazzjoni (kortikosterojd li jittieħed man-nifs u agonist tal-adrenoriċetturi β2 li jaħdem fit-tul) ikun adattat:

-f’pazjenti li ma jkunux ikkontrollati adegwatament b’kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs u

agonisti tal-adrenoriċettur β2 li jaħdmu malajr, meħudin man-nifs “kif meħtieġa”. jew

-f’pazjenti li diġà jkunu kkontrollati adegwatament kemm b’kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs kif ukoll b’agonisti tal-adrenoriċettur β2 li jaħdmu fit-tul.

COPD

Trattament sintomatiku ta’ pazjenti b’COPD sever (FEV1 < 70% tan-normal imbassar) u storja ta’ taħrix ripetut, li jkollhom sintomi sinifikanti minkejja terapija regolari bi bronkodilaturi li jaħdmu fit- tul.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

BiResp Spiromax hu indikat għall-użu fl-adulti ta’ 18-il sena u aktar, biss.

BiResp Spiromax mhuwiex indikat għall-użu fi tfal ta’ 12-il sena u iżgħar jew f’adolexxenti, minn 13 sa 17-il sena.

Pożoloġija

Ażma

BiResp Spiromax mhuwiex maħsub għall-ġestjoni inizjali tal-ażma.

BiResp Spiromax mhuwiex kura xierqa għall-pazjent adult b’ażma ħafifa biss li ma jkunx ikkontrollat b’mod adegwat b’kortikosterojde li jittieħed man-nifs u bħala agonisti adrenoriċetturi β2 li jaġixxu għal żmien qasir li jittieħdu man-nifs “skont il-bżonn”.

Id-doża ta’ BiResp Spiromax hija individwali u għandha tiġi aġġustata skont is-severità tal-marda. Dan għandu jiġi kkunsidrat mhux biss meta tinbeda l-kura bi prodotti mediċinali kombinati iżda wkoll meta tiġi aġġustata d-doża ta’ manteniment. Jekk pazjent individwali jkun jeħtieġ kombinazzjoni ta’ dożi għajr dawk disponibbli fl-inalatur kombinat, għandhom jiġu preskritti dożi xierqa ta’ agonisti tal- adrenoriċettur β2 u/jew kortikosterojdi b’inalaturi individwali.

Ladarba s-sintomi tal-ażma jiġu kkontrollati, għandu jiġi kkunsidrat it-tnaqqis gradwali tad-doża ta’ BiResp Spiromax. Il-pazjenti għandhom jerġgħu jiġu valutati b’mod regolari mill-preskrittur/fornitur tal-kura tas-saħħa tagħhom sabiex id-doża ta’ BiResp Spiromax tibqa’ ottimali. Id-doża għandha tiġi titrata għall-aktar doża baxxa li biha jinżamm kontroll effettiv tas-sintomi.

Meta tkun xierqa titrazzjoni ’l isfel għal qawwa aktar baxxa milli hija disponibbli għal BiResp Spiromax, tkun meħtieġa bidla għal kombinazzjoni alternattiva b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate u li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs. Meta jinżamm kontroll tas-sintomi fuq perjodu fit-tul bl-inqas doża rakkomandata, f’dak il-każ il-pass li jmiss jista’ jinkludi test tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs waħdu.

Fil-prattika tas-soltu meta jinkiseb kontroll tas-sintomi bl-iskeda tad-doża ta’ darbtejn kuljum bil- prodott tal-qawwa l-baxxa, it-titrazzjoni għal doża baxxa effettiva tista’ tinkludi dożaġġ li jista’ jingħata darba kuljum, meta fl-opinjoni tal-preskrittur, ikun meħtieġ bronkodilatur li jaħdem fit-tul sabiex jinżamm il-kontroll u mhux kura b’kortikosterojde li jittieħed man-nifs waħdu.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati sabiex ikollhom l-inalatur ta’ solliev bronkodilatur, li jaġixxi malajr separat tagħhom disponibbli ‘f’każ ta’ bżonn’ il-ħin kollu.

Dożi rakkomandati:

Adulti (18-il sena u iktar): 1 inalazzjoni waħda darbtejn kuljum. Xi pazjenti jista’ jkollhom bżonn sa massimu ta’ 2 inalazzjonijiet darbtejn kuljum.

ażma

Iż-żieda fl-użu ta’ bronkodilatur separat li jaħdem malajr tindika taħżin tal-kundizzjoni sottostanti u titlob valutazzjoni mill-ġdid tat-terapija għall-ażma.

BiResp Spiromax 320 mikrogramma/9.0 mikrogrammi għandu jintuża bħala terapija ta’ manteniment biss. Il-qawwiet aktar baxxi ta’ BiResp Spiromax huma disponibbli għar-reġim tat-terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev.

COPD

Dożi rakkomandati:

Adulti (18-il sena u iktar):

Inalazzjoni waħda darbtejn kuljum

Popolazzjonijiet speċjali:

Pazjenti anzjani (≥65 sena)

M’hemmx rekwiżiti speċjali ta’ dożaġġ għall-pazjenti anzjani.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi jew tal-fwied

M’hemmx dejta disponibbli dwar l-użu ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied jew tal-kliewi. Billi budesonide u formoterol jiġu eliminati prinċipalment permezz ta’ metaboliżmu epatiku, jista’ jkun mistenni esponiment akbar f’pazjenti li jkollhom ċirrożi severa fil-fwied.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ BiResp Spiromax fit-tfal, sa 12-il sena u l-adolexxenti, minn 13 sa 17-il sena ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Dan il-prodott mhuwiex rakkomandat għall-użu fi tfal u adolexxenti li għandhom inqas minn 18-il sena.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Sabiex jinġibed man-nifs

Spiromax huwa inalatur attivat bin-nifs, immexxi mill-fluss ispiratorju, li jfisser li s-sustanzi attivi jingħataw fil-passaġġi tal-arja meta l-pazjent jieħu n-nifs ’il ġewwa minn ġol-biċċa tal-ħalq. Pazjenti b’ażma moderata u severa ntwerew li kienu kapaċi jiġġeneraw rata ta’ fluss ta’ nifs ‘il ġewwa suffiċjenti biex Spiromax jagħti d-doża terapewtika (ara sezzjoni 5.1).

BiResp Spiromax għandu jintuża tajjeb sabiex tinkiseb kura effettiva. Għalhekk, il-pazjenti għandhom jiġu avżati sabiex jaqraw sewwa l-fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent u jsegwu l-istruzzjonijiet għall-użu kif spjegati fil-fuljett.

L-użu ta’ BiResp Spiromax isegwi tliet passi sempliċi: iftaħ, ħu n-nifs u agħlaq li huma spjegati fil- qosor hawn taħt.

Iftaħ: Żomm l-iSpiromax bl-għatu tal-biċċa tal-ħalq fil-qiegħ u iftaħ l-għatu tal-biċċa tal-ħalq billi tniżżlu ’l isfel sakemm ikun miftuħ għal kollox meta tisma’ tifqigħa waħda.

Ħu n-nifs: Poġġi l-biċċa tal-ħalq bejn snienek b’xofftejk magħluqin madwar il-biċċa tal-ħalq, tigdimx il-biċċa tal-ħalq tal-inalatur. Ħu nifs ‘il ġewwa bis-saħħa u fil-fond minn ġol-biċċa tal-ħalq. Neħħi l- iSpiromax minn ħalqek u żomm in-nifs għal 10 sekondi jew sakemm ikun komdu għall-pazjenti.

Agħlaq: Ħu nifs ‘il barra bil-mod u agħlaq l-għatu tal-biċċa tal-ħalq

Huwa importanti wkoll li l-pazjenti jiġu avżati biex ma jħawdux l-inalatur qabel l-użu u biex ma jiħdux nifs ’il barra minn ġol-iSpiromax u biex ma jimblokkawx il-fetħiet tal-arja meta jkunu qegħdin jippreparaw il-pass “Ħu n-nifs”.

Il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir ukoll li jlaħalħu ħalqhom bl-ilma wara l-inalazzjoni (ara sezzjoni 4.4)

Il-pazjent jista’ jinnota togħma meta juża BiResp Spiromax minħabba l-eċċipjent tal-lactose.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanzi attivi jew għall-eċċipjent elenkat fis-sezzjoni 6.1.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Huwa rrakkomandat li d-doża titnaqqas b’mod gradwali meta ma titkompliex il-kura u m’għandhiex titwaqqaf f’daqqa.

Jekk il-pazjenti jsibu l-kura bħala mhux effettiva, jew jaqbżu l-ogħla doża rakkomandata ta’ BiResp Spiromax, għandha titfittex attenzjoni medika (ara sezzjoni 4.2). Id-deterjorament f’daqqa u progressiv fil-kontroll tal-ażma jew tal-COPD jista’ jkun ta’ periklu għall-ħajja u l-pazjent għandu jiġi sottopost għal valutazzjoni medika urġenti. F’din is-sitwazzjoni għandha tiġi kkunsidrata l-ħtieġa ta’ żieda fit- terapija bil-kortikosterojdi, eż. kors ta’ kortikosterojdi orali, jew kura bl-antibijotiċi jekk tkun preżenti infezzjoni.

Il-pazjenti għandhom jingħataw il-parir sabiex ikollhom l-inalatur ta’ salvataġġ tagħhom disponibbli f’kull ħin, jew BiResp Spiromax (għal pazjenti bl-ażma li jkunu qegħdin jużaw BiResp Spiromax bħala terapija ta’ manteniment u ta’ solljiev) jew bronkodilatur li jaħdem malajr separat (għal pazjenti bl-ażma li jkunu qegħdin jużaw BiResp Spiromax bħala terapija ta’ manteniment biss).

Il-pazjenti għandhom jiġu mfakkra biex jieħdu d-doża ta’ manteniment tagħhom ta’ BiResp Spiromax kif ordnata, anki meta ma jkollhomx sintomi. L-użu profilattiku ta’ BiResp Spiromax, eż. qabel l- eżerċizzju, ma ġiex studjat. L-inalazzjonijiet ta’ solljiev ta’ BiResp Spiromax għandhom jittieħdu bi tweġiba għas-sintomi iżda mhumiex intiżi għal użu profilatiku regolari, eż. qabel l-eżerċizzju. Għal dan, għandu jiġi kkunsidrat bronkodilatur li jaħdem malajr separat.

Sintomi tal-ażma

Il-pazjenti għandhom jiġu vvalutati mill-ġdid regolarment minn dak li jagħtihom il-mediċina/fornitur tal-kura tas-saħħa sabiex id-doża ta’ BiResp Spiromax tibqa’ ottimali. Id-doża għandha tiġi titrata sal- inqas doża li fiha jinżamm il-kontroll effettiv tas-sintomi. Ladarba s-sintomi tal-ażma jiġu kkontrollati, tista’ tingħata kunsiderazzjoni sabiex gradwalment titnaqqas id-doża ta’ BiResp Spiromax. Meta tkun xierqa titrazzjoni ’l isfel għal qawwa aktar baxxa milli hija disponibbli għal BiResp Spiromax, tkun meħtieġa bidla għal kombinazzjoni alternattiva b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate u li jkun fiha doża aktar baxxa tal-kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Hija importanti valutazzjoni regolari tal-pazjenti hekk kif il-kura titnaqqas b’mod gradwali. Il-pazjenti m’għandhomx jinbdew fuq BiResp Spiromax waqt taħrixa, jew jekk ikollhom ażma sejra għall-agħar b’mod sinifikanti jew li tiddeterjora b’mod akut.

Jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi u taħrixiet serji relatati mal-ażma waqt il-kura b’BiResp Spiromax. Il-pazjenti għandhom jiġu mitluba jkomplu l-kura iżda jfittxu parir mediku jekk is-sintomi tal-ażma jibqgħu mhux ikkontrollati jew imorru għall-agħar wara li jinbeda BiResp Spiromax.

M’hemm l-ebda dejta disponibbli minn studji kliniċi dwar BiResp Spiromax f’pazjenti b’COPD b’normal imbassar ta’ FEV1 >50% qabel il-bronkodilatur, u b’normal imbassar ta’ FEV1 <70% wara l- bronkodilatur (ara sezzjoni 5.1).

Jista’ jseħħ bronkospażmu pradossali, b’żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs, wara t-teħid tad- doża. Jekk il-pazjent jesperjenza bronkospażmu paradossali, BiResp Spiromax għandu jiġi mwaqqaf immedjatament, il-pazjent għandu jiġi valutat u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija alternattiva. Il- bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr li jittieħed man-nifs u għandu jiġi kkurat immedjatament (ara sezzjoni 4.8).

Effetti sistemiċi

Effetti sistemiċi jistgħu jseħħu bi kwalunkwe kortikosterojd li jittieħed man-nifs, b’mod partikolari f’dożi għojin ordnati għal perjodi twal. Dawn l-effetti huma ferm inqas probabbli li jseħħub’kura li tittieħed man-nifs milli bil-kortikosterojdi orali.

L-effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, sopressjoni adrenali, dewmien fit-tkabbir fi tfal u adolexxenti, tnaqqis fid-densità minerali tal-għadam, katarretti u glawkoma u b’mod aktar rari, firxa ta’ effetti psikoloġiċi jew komportamentali fosthom attività psikomotorja eċċessiva, disturbi fl-irqad, ansjetà, depressjoni jew aggressjoni (partikolarment fi tfal) (ara sezzjoni 4.8).

Huwa rrakkomandat li t-tul tat-tfal li jirċievu kura mtawwla b’koritkosterojdi li jittieħdu man-nifs tiġi mmonitorjata b’mod regolari. Jekk ir-rata tat-tkabbir issir iktar bil-mod, it-terapija għandha tiġi evalwata mill-ġdid bil-għan li titnaqqas id-doża tal-kortikosterojde li jittieħed man-nifs sal-inqas doża li fiha, jinżamm il-kontroll effettiv tal-ażma, jekk possibbli. Il-benefiċċji tal-kura b’kortikosterojdi u r- riskji possibbli tat-trażżin tat-tkabbir għandhom jiġu peżati b’attenzjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li l-pazjent jiġi riferut lil speċjalista fir-respirazzjoni pedjatrika.

Dejta limitata minn studji fit-tul tissuġġerixxi li ħafna tfal u adolexxenti kkurati b’budesonide li jittieħed man-nifs, fl-aħħar mill-aħħar jilħqu t-tul fil-mira adult tagħhom. Madankollu, ġie osservat tnaqqis inizjali żgħir iżda temporanju fit-tkabbir (madwar 1 cm). Dan normalment iseħħ fi żmien l- ewwel sena ta’ kura.

Effetti fuq id-densità tal-għadam

Għandhom jiġu kkunsidrati l-effetti potenzjali fuq id-densità tal-għadam, b’mod partikolari f’pazjenti fuq dożi għoljin għal perjodi fit-tul, li jkollhom fatturi ta’ riskju ko-eżistenti għall-osteoporożi.

Studji fit-tul b’budesonide li jittieħed man-nifs fi tfal b’dożi medji ta’ kuljum ta’ 400 mikrogramma (doża metrata) jew fl-adulti f’dożi ta’ kuljum ta’ 800 mikrogramma (doża metrata) ma wrew l-ebda effett sinifikanti fuq id-densità minerali tal-għadam. Ma hemm disponibbli l-ebda informazzjoni dwar l-effett ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate dihyrate f’dożi ogħla.

Funzjoni adrenali

Jekk ikun hemm xi raġuni biex wieħed jissupponi li l-funzjoni adrenali hija indebolita minn terapija preċedenti bi sterojdi sistemiċi, għandha ssir attenzjoni meta l-pazjenti jiġu trasferiti għal terapija kombinata b’doża fissa ta’ budesonide/formoterol.

Il-benefiċċji ta’ terapija b’budesonide li jittieħed man-nifs ġeneralment jimminimizzaw il-ħtieġa ta’ sterojdi orali, iżda l-pazjenti li jaqilbu minn sterojdi orali jistgħu jibqgħu f’riskju ta’ riżerva adrenali indebolita għal żmien konsiderevoli. L-irkupru jista’ jieħu ammont taż-żmien konsiderevoli wara l- waqfien tat-terapija bi sterojdi orali u għalhekk il-pazjenti dipendenti fuq sterojdi orali li jiġu trasferiti għal budesonide li jittieħed man-nifs jistgħu jibqgħu f’riskju minn funzjoni adrenali indebolita għal xi żmien konsiderevoli. F’ċirkustanzi bħal dan, il-funzjoni tal-assi ipotalmika-pitwitarja-adrenokortikali (HPA) għandha tiġi mmonitorjata b’mod regolari.

Kortikosterojdi f’dożi għoljin

Il-kura fit-tul b’dożi għoljin ta’ kortikosterojdi li jittieħdu man-nifs, b’mod partikolari ogħla mid-dożi rakkomandati, tista’ twassal ukoll għal soppressjoni adrenali klinikament sinifikanti. Għalhekk għandha tiġi kkunsidrata kopertura addizzjonali b’kortikosterojdi sistemiċi matul perjodi ta’ stress bħal infezzjonijiet severi jew kirurġija elettiva. It-tnaqqis rapidu fid-doża tal-isterojdi jista’ jikkawża kriżi adrenali akuta. Is-sintomi u s-sinjali li jistgħu jidhru fi kriżi adrenali akuta jistgħu jkunu pjuttost vagi iżda jistgħu jinkludu anoressija, uġigħ addominali, telf tal-piż, għeja, uġigħ ta’ ras, dardir, rimettar, tnaqqis fil-livell tal-koxjenza, aċċessjonijiet, pressjoni baxxa u ipogliċemija.

Il-kura bi sterojdi sistemiċi supplimentari jew b’budesonide li jittieħed man-nifs ma għandhiex tiġi mwaqqfa f’daqqa.

Trasferiment minn terapija orali

Matul it-trasferiment minn terapija orali għal terapija kombinata b’doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate, se tkun esperjenzata azzjoni ġeneralment aktar baxxa tal-isterojdi sistemiċi li tista’ twassal għat-tfaċċar ta’ sintomi allerġiċi jew artritiċi bħal rinite, ekżema u wġigħ fil- muskoli u fil-ġogi. Għandha tinbeda kura speċifika għal dawn il-kundizzjonijiet. Għandu jiġi ssuspettat effett insuffiċjenti ġenerali tal-glukokortikosterojdi jekk, f’każijiet rari, iseħħu sintomi bħal għeja, uġigħ ta’ ras, dardir u rimettar. F’dawn il-każijiet xi kultant tkun neċessarja żieda temporanja fid-doża tal-glukokortikosterojdi orali.

Infezzjonijiet orali

Sabiex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ infezzjoni candida orofarinġali, il-pazjent għandu jingħata struzzjonijiet sabiex ilaħlaħ ħalqu bl-ilma wara li jieħu d-doża man-nifs. Jekk iseħħ traxx orofarinġali, il-pazjent għandu jlaħlaħ ukoll ħalqu bl-ilma wara l-inalazzjonijiet kif meħtieġa.

Pulmonite f’pazjenti b’COPD

Żieda fl-inċidenza ta’ pulmonite, li tinkludi pulmonite li tkun teħtieġ rikoveru l-isptar, ġiet osservata f’pazjenti b’COPD li jkunu qed jirċievu kortikosterojdi li jinġibdu man-nifs. Hemm xi evidenza ta’ żieda fir-riskju ta’ pulmonite ma’ żieda fid-doża ta’ sterojdi iżda dan ma ntweriex b’mod konklussiv fl-istudji kollha.

M’hemm l-ebda evidenza klinika konklussiva għal differenzi bejn il-klassijiet fid-daqs tar-riskju ta’ pulmonite fost il-prodotti ta’ kortikosterojdi li jinġibdu man-nifs.

It-tobba għandhom jibqgħu viġilanti għall-iżvilupp possibbli ta’ pulmonite f’pazjenti b’COPD, għaliex il-karatteristiċi kliniċi ta’ dawn l-infezzjonijiet jikkoinċidu ma’ sintomi ta’ taħrixiet ta’ COPD.

Fatturi ta’ riskju għal pulmonite f’pazjenti b’COPD jinkludu tipjip attwali, età ikbar, kurrenti, indiċi tal-massa tal-ġisem baxx (BMI, body mass index) u COPD severa.

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra

Il-kura konkomitanti b’itraconazole, ritonavir jew inibituri qawwija oħra ta’ CYP3A4 għandha tiġi evitata (ara sezzjoni 4.5). Jekk dan ma jkunx possibbli, l-intervall tal-ħin bejn l-għoti tal-prodotti mediċinali ta’ interazzjoni għandu jkun l-itwal possibbli. F’pazjenti li jkunu qegħdin jużaw inibituri qawwija ta’ CYP3A4, mhijiex rakkomandata terapija b’kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide/formoterol fumarate.

Attenzjoni b’mard speċjali

Kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate għandha tingħata b’kawtela f’pazjenti li jkollhom thyrotoxicosis, phaeochromocytoma, dijabete mellitus, ipokalimja mhux ikkurata, kardjomijopatija ostruttiva ipertrofika, stenożi idjopatika tal-aorta subvalvulari, pressjoni għolja severa, anewriżma jew disturb kardjovaskulari sever ieħor, bħal mard tal-qalb iskemiku, takiarritmiji jew insuffiċjenza severa tal-qalb.

Għandha tiġi osservata kawtela fil-kura ta’ pazjentib’titwil ta-intervall QTc-interval. Formoterol innifsu jista’ jikkawża titwil fl-intervall QTc.

Il-ħtieġa ta’ , u d-doża tal-kortikosterojdi orali għandha terġa’ tiġi evalwata f’pazjenti li jkollhom tuberkulożi pulmonari attiva jew passiva, infezzjonijiet fungali u virali fil-passaġġi tal-arja.

F’pazjenti dijabetiċi għandhom jiġu kkunsidrati kontrolli addizzjonali tal-glukożju fid-demm.

Agonisti tal-adrenoriċetturi β2

Tista’ tirriżulta ipokalimja potenzjalment serja minn dożi għoljin ta’ agonisti tal-adrenoriċetturi β2. L- għoti konkomitanti ta’ agonisti tal-adrenoriċetturi β2 ma’ prodotti mediċinali li jistgħu jikkawżaw ipokalimja jew isaħħu l-effett ipokalimiku, eż. derivattivi ta’ xanthine, sterojdi u dijuretiċi, jista’ jżid mal-effett ipokalimiku possibbli tal-agonist tal-adrenoriċetturi β2.

Il-kura b’agonisti tal-adrenoriċetturi β2 tista’ twassal għal żieda fil-livelli ta’ insulina, aċidi xaħmija ħielsa, gliċerol u korpi ta’ ketoni fid-demm.

Hija rakkomandata attenzjoni partikolari f’ażma instabbli bb’użu varjabbli ta’ bronkodilaturi ta’ salvataġġ, f’ażma severa akuta billi r-riskju assoċjat jista’ jiġi miżjud min-nuqqas ta’ ossiġnu fit-tessuti u f’kundizzjonijiet oħra li fihom tiżdied il-probabbiltà ta’ ipokalimja. Huwa rakkomandat li l-livelli tal-potassju fis-serum jiġu mmonitorjati f’dawn iċ-ċirkustanzi.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih il-lactose. Pazjenti li għandhom problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għall-galactose, nuqqas ta’ Lapp lactase jew malassorbiment tal-glucose-galactose m’għandhomx jieħdu din il-mediċina. L-eċċipjent tal-lactose fih ammonti żgħar ta’

proteini tal-ħalib.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet farmakokinetiċi

L-inibituri qawwija ta’ CYP3A4 (eż. ketoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, clarithromycin, telithromycin, nefazodone u inbituri tal-protease tal-HIV protease) huma probabbli li jżidu b’mod qawwi l-livelli ta’ budesonide fil-plażma u għalhekk l-użu konkomitanti għandu jiġi evitat. Jekk dan ma jkunx possibbli, l-intervall tal-ħin bejn l-għoti tal-inibitur u budesonide għandu jkun l-itwal possibbli (ara sezzjoni 4.4).

L-inibitur qawwi ta’ CYP3A4, ketoconazole, 200 mg darba kuljum, żied il-livelli ta’ budesonide mogħti b’mod orali fl-istess ħin (doża waħda ta’ 3 mg) b’medja ta’ sitt darbiet aktar. Meta ketoconazole ngħata 12-il siegħa wara budesonide, il-konċentrazzjoni bħala medja żdiedet biss bi tliet darbiet, li juri li s-separazzjoni tal-ħinijiet tal-għoti tista’ tnaqqas iż-żieda fil-livelli fil-plażma. Dejta limitata dwar din l-interazzjoni għal budesonide ta’ doża għolja li jittieħed man-nifs tindika li jista’ jkun hemm żidiet qawwija fil-livelli fil-plażma (medja ta’ erba’ darbiet aktar) jekk itraconazole,

200 mg darba kuljum, jingħata fl-istess ħin ma’ budesonide li jittieħed man-nifs (doża waħda ta’ 1000 mikrogramma).

Il-kura flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A inklużi prodotti li fihom cobicistat, hija mistennija li żżid ir- riskju ta’ effetti sekondarji sistemiċi. Il-kombinazzjoni għandha tiġi evitata sakemm il-benefiċċju ma jkunx akbar mir-riskju miżjud ta’ effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojdi, li f’dak il-każ il- pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati għal effetti sekondarji sistemiċi tal-kortikosterojdi.

Interazzjonijiet farmakodinamiċi

L-imblokkaturi β-adrenerġiċi jistgħu jdgħajfu jew jimpedixxu l-effett ta’ formoterol. Għalhekk, kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate m’għandhiex tingħata flimkien ma’ imblokkaturi β-adrenerġiċi (inkluż qtar għall-għajnejn) sakemm ma jkunx hemm raġunijiet konvinċenti.

Il-kura konkomitanti ma’ quinidine, disopyramide, procainamide, phenothiazines, antistamini (terfenadine), u antidepressanti triċikliċi, tista’ ttawwal l-intervall QTc u żżid ir-riskju ta’ arritmiji ventrikolari.

Barra minn hekk L-Dopa, L-thyroxine, oxytocin u l-alkoħol jistgħu jdgħajfu t-tolleranza tal-qalb lejn il-β2-simpatomimetiċi.

Il-kura konkomitanti ma’ inibituri tal-monoamine oxidase, li jinkludu prodotti mediċinali bi proprjetajiet simili bħal furazolidone u procarbazine, tista’ tippreċipa r-reazzjonijiet ta’ pressjoni għolja.

Hemm riskju akbar ta’ arritmiji f’pazjenti li jkunu qegħdin jirċievu anestesija konkomitanti b’idrokarboni aloġenati.

L-użu konkomitanti ta’ prodotti mediċinali β-adrenerġiċi oħra u prodotti mediċinali antikolinerġiċi jista’ jkollu effett bronkodilatorju potenzjalment addittiv.

L-ipokalimja tista’ żżid id-dispożizzjoni għall-arritmiji f’pazjenti li jkunu qed jiġu kkurati bi glikosidi tad-diġitalina.

Budesonide u formoterol ma kienu osservati li jinteraġixxu mal-ebda prodott mediċinali ieħor użat fil- kura tal-ażma.

Popolazzjoni pedjatrika

Studji ta’ interazzjoni twettqu biss f’adulti.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Għal kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate jew il-kura konkomitanti b’formoterol u budesonide, ma hija disponibbli l-ebda dejta klinika dwar it-tqaliet esposti. Dejta minn studju dwar l-embriju-fetu fil-firien, ma uriet l-ebda evidenza ta’ xi effett addizzjonali mill-kombinazzjoni.

Ma hemmx dejta adegwata mill-użu ta’ formoterol f’nisa tqal. Fi studji fuq l-annimali, formoterol ikkawża reazzjonijiet avversi fi studji dwar ir-riproduzzjoni b’livelli għoljin ħafna ta’ esponiment sistemiku (ara sezzjoni 5.3).

Dejta dwar madwar 2000 tqala esposta ma indikat l-ebda żieda fir-riskju teratoġeniku assoċjata mal- użu ta’ budesonide li jittieħed man-nifs. Fi studji fuq l-annimali, il-glukokortikosterojdi ntwerew li jikkawżaw malformazzjonijiet (ara sezzjoni 5.3). Dan mhuwiex probabbli li jkunu rilevanti għall- bnedmin minħabba d-dożi rakkomandati.

Studji fl-annimali identifikaw l-involviment ta’ glukokortikosterojdi eċċessivi qabel it-twelid fiż-żieda fir-riskji għal dewmien fit-tkabbir ġewwa l-utru, mard kardjovaskulari fl-adulti u bidliet permanenti fid-densità tar-riċetturi tal-glukokortikojdi, it-telf u s-sostituzzjoni tan-newrotrasmettituri u l-imġiba f’esponiment aktar baxxi mill-medda tad-dożi teratoġeniċi.

Waqt it-tqala, kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate għandha tintuża biss meta l-benefiċċji jegħlbu r-riskji potenzjali. Għandha tintuża l-aktar doża baxxa effettiva ta’ budesonide meħtieġa sabiex jinżamm kontroll adegwat tal-ażma.

Treddigħ

Budesonide hu eliminat fil-ħalib tas-sider tal-bniedem. Madankollu, f’dożi terapewtiċi mhumiex mistennija effetti fuq it-tarbija li tkun qed tiġi mreddgħa. Mhux magħruf jekk formoterol jgħaddix għal ġol-ħalib tas-sider tal-bniedem. Fil-firien, ammonti żgħar ta’ formoterol instabu fil-ħalib tal-omm. L- għoti ta’ kura ta’ kombinazzjoni ta’ doża fissa ta’ budesonide u formoterol fumarate dihydrate il nisa li jkunu qegħdin ireddgħu għandu jiġi kkunsidrat biss jekk il-benefiċċju mistenni għall-omm ikun akbar minn kwalunkwe riskju possibbli għat-tarbija.

Fertilità

M’hemm l-ebda dejta disponibbli dwar l-effett potenzjali ta’ budesonide fuq il-fertilità. Studji dwar ir- riproduzzjoni fl-annimali b’formoterol urew fertilità xi ftit imnaqqsa f’firien irġiel b’esponiment sistemiku għoli (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

BiResp Spiromax m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex isuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Billi BiResp Spiromax fih kemm budesonide kif ukoll formoterol, jista’ jseħħ l-istess mudell ta’ reazzjonijiet avversi kif irrappurtat għal dawn is-sustanzi. Ma dehret l-ebda żieda fl-inċidenza tar- reazjonijiet avversi wara l-għoti fl-istess ħin taż-żewġ komposti. L-aktar reazzjonijiet avversi komuni huma r-reazzjonijiet avversi farmakoloġikament prevedibbli ta’ terapija bl-agonisti tal-adrenoriċetturi β2, bħat-tregħid u l-palpitazzjonijiet. Dawn ħafna drabi jkunu ħfief u ġeneralment jitilqu fi żmien ftit jiem tal-kura. Fi studju kliniku ta’ 3 snin b’budesonide fil-COPD, it-tbenġil fil-ġilda u pulmonite seħħew bi frekwenza ta’ 10% u 6%, rispettivament, meta mqabbel ma’ 4% u 3% fil-grupp li ħa plaċebo (p<0.001 u p<0.01, rispettivament). BiResp Spiromax mhuwiex indikat għall-użu fi tfal u adolexxenti li għandhom inqas minn 18-il sena (ara sezzjoni 4.2).

Lista f’tabella tar-reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi, li kienu assoċjati ma’ budesonide jew formoterol, huma mogħtija hawn isfel skont is-sistema tal-klassifika tal-organi u l-frekwenza. Il-frekwenzi huma definiti bħala: komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa < 1/100), rari (≥1/10,000 sa < 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-Klassifika tal-

Frekwenza

Reazzjoni avversa

Organi

 

 

Infezzjonijiet u

Komuni

Infezzjonijiet b’candida fl-orofarinġi, pulmonite

infestazzjonijiet

 

(f’pazjenti b’COPD)

Disturbi fis-sistema

Rari

Reazzjonijiet immedjati u ttardjati ta’ sensittività

immuni

 

eċċessiva, eż. exanthema, urtikarja, ħakk,

 

 

dermatite, anġjoedima u reazzjoni anafilattika

Disturbi fis-sistema

Rari ħafna

Is-Sindrome ta’ Cushing, soppressjoni adrenali,

endokrinarja

 

dewmien fit-tkabbir, tnaqqis fid-densità minerali

 

 

tal-għadam

Disturbi fil-metaboliżmu u

Rari

Ipokalimja

n-nutrizzjoni

Rari ħafna

Ipergliċemija

Disturbi psikjatriċi

Mhux komuni

Aggressjoni, attività psikomotorja eċċessiva,

 

 

ansjetà, disturbi fl-irqad

 

Rari ħafna

Depressjoni, tibdil fl-imġiba (b’mod

 

 

predominanti fit-tfal)

Disturbi fis-sistema

Komuni

Uġigħ ta’ ras, tregħid

nervuża

Mhux komuni

Sturdament

 

Rari ħafna

Disturbi fit-togħma

Disturbi fl-għajnejn

Rari ħafna

Katarretti u glawkoma

Disturbi fil-qalb

Komuni

Palpitazzjonijiet

 

Mhux komuni

Takikardija

 

Rari

Arritmija tal-qalb, eż. fibrillazzjoni atrijali,

 

 

takikardija sopraventrikolari, takikardija,

 

 

extrasistoli

 

Rari ħafna

Angina pectoris. Titwil tal-intervall QTc

Disturbi vaskulari

Rari ħafna

Varjazzjonijiet fil-pressjoni tad-demm

Disturbi respiratorji,

Komuni

Irritazzjoni ħafifa fil-gerżuma, sogħla, ħanqa

toraċiċi u medjastinali

Rari

Bronkospażmu

 

Rari ħafna

Bronkospażmu paradossikali

Disturbi gastro-intestinali

Mhux komuni

Dardir

Disturbi fil-ġilda u fit-

Mhux komuni

Tbenġil

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletriċi

Mhux komuni

Bugħawwieġ

u tat-tessuti konnettivi

 

 

Deskrizzjoni ta’ għażla ta’ reazzjonijiet avversi

L-infezzjoni b’candida fl-orofarinġi hija minħabba depożitu tas-sustanzi attivi. L-għoti tal-parir lill- pazjent sabiex ilaħlaħ ħalqu bl-ilma wara kull doża se jnaqqas ir-riskju. L-infezzjoni orofarinġali b’Candida ġeneralment tirrispondi għal kura topika kontra l-fungi mingħajr il-ħtieġa li jitwaqqaf il- kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

Bronkospażmu paradossali jista’ jseħħ b’mod rari ħafna, u jaffettwa anqas minn 1 minn kull

10,000 persuna, b’żieda immedjata fit-tħarħir u l-qtugħ ta’ nifs wara t-teħid tad-doża. Il-bronkospażmu paradossali jirrispondi għal bronkodilatur li jaħdem malajr li jittieħed man-nifs u għandu jiġi kkurat immedjatament. BiResp Spiromax għandu jitwaqqaf immedjatament, il-pazjent għandu jiġi valutat u jekk ikun meħtieġ, tinbeda terapija alternattiva (ara sezzjoni 4.4).

Jistgħu jseħħu effetti sistemiċi tal-korikosterojdi li jittieħdu man-nifs, b’mod partikolari b’dożi għoljin ordnati għal perjodi twal. Dawn l-effetti huma ferm anqas probabbli li jseħħu milli b’kortikosterojdi orali. L-effetti sistemiċi possibbli jinkludu s-sindrome ta’ Cushing, karatteristiċi Cushingoid, soppressjoni adrenali, dewmien fit-tkabbir tat-tfal u adolexxenti, tnaqqis fid-densità minerali tal- għadam, katarretti u glawkoma. Jista’ jkun hemm żieda fis-suxxettibbiltà għall-infezzjonijiet u indeboliment tal-ħila ta’ adattament għall-istress. L-effetti probabbilment huma dipendenti fuq id- doża, il-ħin tal-esponiment, l-esponiment konkomitanti u preċedenti għall-isterojdi u s-sensittività individwali.

Kura b’agonisti ta’ adrenoriċettur β2 tista’ tirriżulta f’żieda fil-livelli tad-demm tal-insulina, aċidi grassi liberi, gliċerol u korpi ta’ ketone.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Doża eċċessiva ta’ formoterol x’aktarx twassal għal effetti li huma tipiċi għall-agonisti tal- adrenoriċetturi β2: tregħid, uġigħ ta’ ras, palpitazzjonijiet. Is-sintomi rrappurtati minn każijiet iżolati huma takikardija, ipergliċemija, ipokalimja, titwil fl-intervall QTc, arritmija, dardir u rimettar. Tista’ tkun indikata kura sintomatika u ta’ sostenn. Doża ta’ 90 mikrogramma mogħtija matul tliet sigħat lil pazjenti b’ostruzzjoni akuta tal-bronki ma qajmet l-ebda tħassib dwar is-sigurtà.

Doża eċċessiva akuta b’budesonide, anki f’dożi eċċessivi, mhijiex mistennija li tkun problema klinika. Meta jintuża kronikament f’dożi eċċessivi, jistgħu jitfaċċaw effetti sistemiċi tal-glukokortikosterojdi, bħal iperkortikiżmu u soppressjoni adrenali.

Jekk it-terapija b’BiResp Spiromax ikollha bżonn tiġi rtirata minħabba doża eċċessiva tal-komponent formoterol fil-prodott mediċinali, irid jiġi kkunsidrat il-forniment ta’ terapija xierqa b’kortikosterojd li jittieħed man-nifs.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini għal mard ostruttiv tal-passaġġi tal-arja, adrenerġiċi u mediċini oħra għal mard ostruttiv tal-passaġġi tal-arja.

Kodiċi ATC code: R03AK07

Mekkaniżmu ta’ azzjoni u effetti farmakodinamiċi

BiResp Spiromax fih formoterol u budesonide, li għandhom modi ta’ azzjoni differenti u juru effetti addittivi f’termini tat-tnaqqis fit-taħrix tal-ażma. Il-mekkaniżmi ta’ azzjoni taż-żewġ sustanzi rispettivament huma diskussi hawn isfel.

Budesonide

Budesonide huwa glukokortikosterojd li meta jittieħed man-nifs ikollu azzjoni antiinfjammatorja dipendenti fuq id-doża fil-passaġġi tal-arja, li twassal għal tnaqqis fis-sintomi u anqas taħrixiet tal- ażma. Budesonide li jittieħed man-nifs għandu reazzjonijiet avversi anqas severi mill-kortikosterojdi sistemiċi. Il-mekkaniżmu eżatt responsabbli għall-effett antiinfjammatorju tal-glukokortikosterojdi mhuwiex magħruf.

Formoterol

Formoterol huwa agonist selettiv tal-adrenoriċetturi β2 li meta jittieħed man-nifs iwassal għal rilassament rapidu u li jaħdem fit-tul tal-muskolu lixx tal-bronki f’pazjenti b’ostruzzjoni riversibbli tal- passaġġi tal-arja. L-effett bronkodilatorju huwa dipendenti fuq id-doża, bl-effett jibda fi żmien 1-3 minuti. L-effett idum mill-anqas 12-il siegħa wara doża unika.

Effikaċja klinika u sigurtà

Terapija ta’ manteniment għall-ażma b’budesonide/formoterol

Studji kliniċi fl-adulti wrew li ż-żieda ta’ formoterol ma’ budesonide tejjeb is-sintomi tal-ażma u l- funzjoni tal-pulmun, u naqqas it-taħrix. F’żewġ studji ta’ 12-il ġimgħa, l-effett ta’ budesonide/formoterol fuq il-funzjoni tal-pulmun kien ugwali għal dak tal-kombinazzjoni libera ta’ budesonide u formoterol, u qabeż dak ta’ budesonide waħdu. Il-fergħat kollha tal-kura użaw agonist tal-andrenoriċetturi β2 li jaħdem malajr kif meħtieġ. Ma kien hemm l-ebda sinjal ta’ tnaqqis fl-effett kontra l-ażma maż-żmien.

Saru żewġ studji pedjatriċi ta’ 12-il ġimgħa li fihom, 265 tifel u tifla ta’ bejn 6 u 11-il sena ġew ikkurati b’doża ta’ manteniment ta’ budesonide/formoterol (2 inalazzjonijiet ta’

80 mikrogramma/4.5 mikrogramma/inalazzjoni darbtejn kuljum), u agonist tal-andrenoriċetturi β2 kif meħtieġ. Fiż-żewġ studji, il-funzjoni tal-pulmun tjiebet u l-kura ġiet ittollerata sew meta mqabbel mad-doża korrespondenti ta’ budesonide waħdu.

COPD

F’żewġ studji ta’ 12-il xahar, kien evalwat l-effett fuq il-funzjoni tal-pulmun u r-rata ta’ taħrix (definita bħala korsijiet ta’ sterojdi orali u/jew kors ta’ antibijotiċi u/jew dħul l-isptar) f’pazjenti li kellhom COPD sever. Il-FEV1 medjan fil-ħin tal-inklużjoni fil-provi kien ta’ 36% tan-normal imbassar. In-numru medju ta’ taħrixiet kull sena (kif definiti hawn fuq) tnaqqas b’mod sinifikanti b’budesonide/formoterol meta mqabbel mal-kura b’formoterol waħdu jew plaċebo (rata medja ta’ 1.4 meta mqabbel ma’ 1.8-1.9 fil-grupp li tal-plaċebo/formoterol). In-numru medju ta’ ġranet fuq kortikosterojdi orali/pazjent matul it-12-il xahar kien daqsxejn anqas fil-grupp li ħa budesonide/formoterol (7-8 jiem/pazjent/sena meta mqabbel ma’ 11-12 u 9-12 jiem fil-gruppi li ħadu plaċebo u formoterol, rispettivament). Għall-bidliet fil-parametri tal-funzjoni tal-pulmun, bħall-FEV1, budesonide/formoterol ma kienx superjuri għall-kura b’formoterol waħdu.

Rata Massima tal-Fluss ta’ Nifs ’il Ġewwa mill-Apparat Spiromax

Sar studju wieħed aleatorju u open-label bi plaċebo fi tfal u adolexxenti bl-ażma (età minn 6-17-il sena), adulti bl-ażma (età minn 18-45 sena), adulti b’mard kroniku ostruttiv tal-pulmuni (COPD - età ta’ > 50 sena u voluntiera b’saħħithom (età minn 18-45 sena) sabiex tiġi evalwata r-rata massima tal- fluss ta’ nifs ’il ġewwa (PIFR) u parametri ta’ inalazzjoni relatati oħrajn wara inalazzjoni minn apparat Spiromax (li fih plaċebo) meta mqabbel ma’ inalazzjoni minn apparat ta’ teħid man-nifs bi trab xott b’doża multipla diġa kkummerċjalizzat (li fih plaċebo). L-impatt tat-taħriġ imtejjeb fit-teknika ta’ teħid man-nifs b’inalatur bi trab xott fuq il-veloċità tat-teħid man-nifs u l-volum ġie vvalutat ukoll f’dawn il-gruppi ta’ suġġetti. Id-dejta mill-istudju indikat li minkejja l-età u s-severità tal-marda bażi, it-tfal, l-adolexxenti u l-adulti b’ażma kif ukoll pazjenti b’COPD setgħu jilħqu rati ta’ flussi ispiratorji permezz tal-apparat Spiromax li kienu simili għal dawk iġġenerati permezz tal-apparat ta’ teħid man- nifs bi trab xott b’doża multipla kkummerċjalizzat. Il-PIFRs medja miksubin minn pazjenti bl-ażma jew COPD kienu aktar minn 60 L/min, rata ta’ fluss li fiha, iż-żewġ apparati studjati huma magħrufin li jagħtu ammonti komparabbli ta’ mediċina fil-pulmuni. Ftit li xejn pazjenti kellhom PIFRs inqas minn 40L/min; meta PIFRs kienu inqas minn 40L/min deher li ma kien hemm ebda għaqid skont l-età jew severità tal-marda.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-kombinazzjoni b’doża fissa ta’ budesonide u formoterol, u l-monoprodotti korrispondenti ntwerew li huma bijoekwivalenti fir-rigward tal-esponiment sistemiku ta’ budesonide u formoterol, rispettivament. Minkejja dan, kienet osservata żieda żgħira fis-soppressjoni tal-cortisol wara l-għoti tal-kombinazzjoni b’doża fissa meta mqabbel mal-monoprodotti. Din id-differenza mhijiex ikkunsidrata li għandha impatt fuq is-sigurtà klinika.

Ma kien hemm ebda evidenza ta’ interazzjonijiet farmakokinetiċi bejn budesonide u formoterol.

Il-parametri farmakokinetiċi għas-sustanzi rispettivi kienu komparabbli wara l-għoti ta’ budesonide u formoterol bħala monoprodotti jew bħala l-kombinazzjoni b’doża fissa. Għal budesonide, l-AUC kienet daqsxejn ogħla, ir-rata ta’ assorbiment aktar rapida u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma iżjed għolja wara l-għoti tal-kombinazzjoni fissa. Għal formoterol, il-konċentrazzjoni massima fil- plażma kienet simili wara l-għoti tal-kombinazzjoni fissa. Budesonide li jittieħed man-nifs jiġi assorbit malajr u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 30 minuta wara l-għoti. Fl-istudji, id- depożitu medju ta’ budesonide fil-pulmuni wara t-teħid man-nifs permezz tal-inalatur tat-trab kien ivarja minn 32% sa 44% tad-doża mogħtija. Il-bijodisponibilità sistemika hija madwar 49% tad-doża

mogħtija. Fit-tfal ta’ bejn is-6 u s-16-il sena, id-depożitu fil-pulmun jaqa’ fl-istess medda bħal tal- adulti għall-istess doża mogħtija. Il-konċentrazzjonijiet fil-plażma li jirriżultaw ma kinux determinati.

Formoterol li jittieħed man-nifs jiġi assorbit malajr u l-konċentrazzjoni massima fil-plażma tintlaħaq fi żmien 10 minuti wara t-teħid man-nifs. Fl-istudji, id-depożitu medju ta’ formoterol fil-pulmuni wara t- teħid man-nifs permezz tal-inalatur tat-trab kien ivarja minn 28% sa 49% tad-doża mogħtija. Il- bijodisponibilità sistemika hija madwar 61% tad-doża mogħtija.

Distribuzzjoni

It-twaħħil mal-proteini tal-plażma huwa ta’ madwar 50% għal formoterol u 90% għal budesonide. Il- volum ta’ distribuzzjoni huwa ta’ madwar 4 L/kg għal formoterol u 3 L/kg għal budesonide. Formoterol jiġi inattivat permezz ta’ reazzjonijiet ta’ konjugazzjoni (jiġu ffurmati metaboliti O- demetilati u deformilati attivi, iżda dawn jidhru prinċipalment bħala konjugati inattivati). Budesonide jgħaddi minn grad estensiv (madwar 90%) ta’ bijotrasformazzjoni mal-ewwel passaġġ mill-fwied għal metaboliti ta’ attività glukokortikosterojdi baxxa. L-attività glukokortikosterojdi tal-metaboliti prinċipali, 6-β-hydroxy-budesonide u 16-alfa-hydroxy-prednisolone, hija anqas minn 1% ta’ dik ta’ budesonide. Ma hemm l-ebda indikazzjoni ta’ interazzjonijiet metaboliċi jew reazzjonijiet ta’ spostament bejn formoterol u budesonide.

Eliminazzjoni

Il-parti l-kbira ta’ doża ta’ formoterol tiġi trasformata permezz ta’ metaboliżmu tal-fwied segwit b’eliminazzjoni mill-kliewi. Wara t-teħid man-nifs, 8% sa 13% tad-doża mogħtija ta’ formoterol titneħħa mhux metabolizzata fl-awrina. Formoterol għandu tneħħija sistemika għolja (madwar 1.4 L/min) u l-half-life tal-eliminazzjoni terminali medja hija ta’ 17-il siegħa.

Budesonide jiġi eliminat permezz ta’ metaboliżmu katalizzat prinċipalment mill-enzima CYP3A4. Il- metaboliti ta’ budesonide jiġu eliminati fl-awrina kif inhuma jew f’forma konjugata. Instabu biss ammonti negliġibbli ta’ budesonide mhux mibdul fl-awrina. Budesonide għandu tneħħija sistemika għolja (madwar 1.2 L/min) u l-half-life tal-eliminazzjoni mill-plażma wara għoti fil-vini hija bħala medja ta’ 4 sigħat.

Relazzjoni(ijiet) farmakokinetika(ċi)/farmakodinamika(ċi)

Il-farmakokinetika ta’ budesonide jew formoterol fit-tfal u l-pazjenti b’indeboliment tal-kliewi mhijiex magħrufa. L-esponiment ta’ budesonide u formoterol jista’ jkun akbar f’pazjenti li jkollhom mard tal- fwied.

Profil farmakokinetiku ta’ BiResp Spiromax

Fi studji farmakokinetiċi bi u mingħajr imblokk bil-faħam, BiResp Spiromax ġie evalwat billi tqabbel ma’ prodott li jittieħed man-nifs ta’ kombinazzjoni b’doża fissa awtorizzat alternattiv li fih l-istess sustanzi attivi, budesonide u formoterol u ntwera li huwa ekwivalenti kemm fl-esponiment sistemiku (sigurtà) kif ukoll fid-depożitu fil-pulmuni (effikaċja).

Linearità/nuqqas ta’ linearità

Esponiment sistemiku kemm għal budesonide kif ukoll għal formoterol jikkorrelata b’mod lineari mad-doża mogħtija.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-effett tossiku osservat fi studji fuq l-annimali b’budesonide u formoterol, mogħtija flimkien jew separatament, kienu effetti assoċjati ma’ attività farmakoloġika esaġerata.

Fi studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali, kortikosterojdi bħal budesonide ntwerew li jikkawżaw malformazzjonijiet (palat mixquq, malformazzjonijiet skeletali). Madankollu, dawn ir-riżultati

sperimentali mill-annimali ma jidhrux li huma rilevanti fil-bnedmin fid-dożi rakkomandati. Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali wrew fertilità kemxejn imnaqqsa fil-firien irġiel b’esponiment sistemiku għoli u telf tal-impjant kif ukoll tnaqqis fis-sopravivenza bikrija ta’ wara t-twelid u fil-piż mat-twelid b’esponimenti sistemiċi konsiderevolment ogħla minn dawk milħuqa waqt l-użu kliniku. Madankollu, dawn ir-riżultati sperimentali mill-annimali ma jidhrux li huma rilevanti fil-bnedmin.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Lactose monohydrate.

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet snin.

Wara li tiftaħ it-tgeżwira tal-fojl: 6 xhur

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C .

Żomm l-għatu tal-biċċa tal-ħalq magħluq wara li tneħħi t-tgeżwira tal-fojl.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

L-inalatur huwa abjad b’għatu tal-biċċa tal-ħalq aħmar lewn l-inbid, semi-trasparenti. Il-partijiet tal- kuntatt tal-mediċina mal-mukuża tal-inhalatur huma magħmulin minn acrylonitrile butadiene styrene (ABS), polyethylene (PE), u polypropylene (PP). Kull inalatur fih 60 doża u huwa mkebbeb f’fojl.

Pakketti multipli li fihom 1, 2 jew 3 inalaturi.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5, 2031GA HaarlemIl-Pajjiżi l-Baxxi

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/921/004

EU/1/14/921/005

EU/1/14/921/006

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28th April 2014

Data tal-aħħar tiġdid:

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati