Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Tikkettar - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBindRen
Kodiċi ATCV03AE
Sustanzacolestilan
ManifatturMitsubishi Pharma Europe Ltd

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA GĦAL FOLJI TAL-PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 1 g pilloli miksija b’rita colestilan

 

 

 

 

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 1 g ta’ colestilan.

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

45 pillola miksija b’rita

 

 

 

adux

 

 

99 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

198 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

m’g

 

 

270 pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

297 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

Użu orali

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-P RODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

 

 

 

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u

a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzat69, Old Broad StreetLondonEC2M 1QSIr-Renju UnitEU/1/12/804/006-010

13. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

inali

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BILċ-BRAILLE

 

 

 

BindRen 1 g pilloli

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJI – PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 1 g pilloli miksija b’rita colestilan

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

awtorizzat

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

5.

OĦRAJN

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GRANI TA’ 2 G FI QRATAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 2 g grani colestilan

 

 

 

 

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Kull qartas fih 2 g ta’ colestilan.

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 qartas

 

 

adux

 

 

 

Grani

 

 

 

 

 

 

 

 

30 qartas

 

ħ

 

 

 

60 qartas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

Użu orali

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-P RODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN

 

 

 

 

MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

medi

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/804/011-013

awtorizzat

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

adux

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

ħ

 

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

li

 

 

 

inali

 

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

BindRen 2 g grani

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GRANI TA’ 3 G FI QRATAS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 3 g grani colestilan

 

 

 

 

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Kull qartas fih 3 g ta’ colestilan.

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 qartas

 

 

 

adux

 

 

 

Grani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 qartas

 

 

ħ

 

 

 

60 qartas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu orali.

 

li

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/804/014-016

awtorizzat

13.NUMRU TAL-LOTT

 

Lot

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

16.

 

 

inali

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

BindRen 3 g grani

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS GĦAL GRANI TA’ 2 G

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

BindRen 2 g grani

 

 

colestilan

 

awtorizzat

Użu orali

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

JIS

 

adux

 

 

 

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

m’g

 

Lot

 

 

ħ

 

 

 

 

li

 

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

2 g

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

6.

OĦRAJN

 

 

Prodott

medi

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

QARTAS GĦAL GRANI TA’ 3 G

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

BindRen 3 g grani

 

colestilan

 

Użu orali

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

Lot

 

 

 

adux

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

3 g

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

6.

OĦRAJN

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA GĦAL FLIEXKEN – PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 1 g pilloli miksija b’rita colestilan

 

 

 

 

 

awtorizzat

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 1 g ta’ colestilan.

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

45 pillola miksija b’rita

 

 

 

adux

 

 

99 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

198 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

m’g

 

 

270 pillola miksija b’rita

 

 

 

ħ

 

 

297 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

Użu orali

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u

a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzat69, Old Broad StreetLondonEC2M 1QSIr-Renju UnitEU/1/12/804/001-005

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

inali

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BILċ-BRAILLE

 

 

 

BindRen 1 g pilloli

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-FLIXKUN – PILLOLI MIKSIJA B’RITA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BindRen 1 g pilloli miksija b’rita colestilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

 

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 1 g ta’ colestilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

45 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

adux

 

 

 

99 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

198 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

m’g

 

 

 

297 pillola miksija b’rita

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

Użu orali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

medi

 

 

 

 

 

 

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jidhirx u

a jintlaħaqx mit-tfal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQawtorizzat69, Old Broad StreetLondonEC2M 1QSIr-Renju UnitEU/1/12/804/001-005

13. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

Lot

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

li

 

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tab b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

inali

 

 

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BILċ-BRAILLE

 

 

Prodott

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati