Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BindRen (colestilan) – Fuljett ta’ tagħrif - V03AE

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBindRen
Kodiċi ATCV03AE
Sustanzacolestilan
ManifatturMitsubishi Pharma Europe Ltd

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

BindRen 1 g pilloli miksija b’rita colestilan

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

importanti għalik.

 

 

 

 

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. T sta’

 

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier iegħek. Dan

 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

 

 

 

adux

awtorizzat

1.

X’inhu BindRen u gћalxiex jintuża

 

 

 

 

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu BindRen

 

3.

Kif gћandek tieћu BindRen

 

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

 

 

5.

Kif taħżen BindRen

 

 

 

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

ħ

 

m’g

 

 

1.

X’inhu BindRen u gћalxiex jintuża

li

 

 

 

 

 

 

 

BindRen fih is-sustanza attiva colestilan. J ntuża biex ibaxxi l-livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm

f’pazjenti adulti li jkunu fuq id-dijaliżi minħabba funzjoni batuta tal-kliewi.

 

Dwar livelli għoljin ta’ phosphorus f d-demm (iperfosfatemija)

 

 

 

inali

 

 

 

Jekk il-kliewi tiegħek ma jkunux għadhom jaħdmu kif suppost, jista’ jkollok tmur fuq id-dijaliżi, li

 

ċ

 

 

 

 

tissostitwixxi ħafna mill-funzjonijiet tal-kliewi. Inti wkoll ingħatajt parir biex issegwi dieta speċjali

 

medi

 

 

 

 

 

biex tnaqqas l-ammont ta’ fosfru li ġismek jieħu mill-ikel. Xi kultant, id-dijaliżi u d-dieta ma jkunux biżżejjed biex iwaqqfu l-fosfru milli jitla’ għal livelli għoljin fid-demm tiegħek, kundizzjoni li tissejjaħ

iperfosfatemija. Li żżo

il-livell ta’ fosfru baxx fid-demm tiegħek hu importanti biex iżżomm

Prodott

 

għadam u vini/ar erji f’saħħithom u biex tipprevjeni ħakk fil-ġilda, għajnejn ħomor, uġigħ fl-għadam

jew ksur fl-għadam.

 

Kif jaħ em BindRen

C lestilan jeħel mal-fosfru mill-ikel fil-passaġġ diġestiv tiegħek biex ma jħallihx jiġi assorbit fid- demm. Il-fosfru li jeħel ma’ colestilan imbagħad jitneħħa minn ġismek mal-ippurgar. Madankollu, anki jekk tkun qed tieħu BindRen, trid issegwi d-dieta speċjali rakkomandata mit-tabib tiegħek.

2. X’għandek tkun taf qabel ma tieħu BindRen

Tiħux BindRen

-jekk inti allerġiku għal colestilan jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6)

-jekk għandek ostruzzjoni fl-imsaren (imblokk fl-imsaren)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu BindRen jekk qed tbati minn kwalunkwe mill- problemi li ġejjin:

-

problemi biex tibla’

-

problemi severi fl-istonku jew biex tipporga, bħal stitikezza, ulċeri fl-istonku jew fl-imsaren jew

 

murliti, għax dawn il-problemi jistgħu jwasslu għal żieda fir-riskju ta’, pereżempju, ħruġ ta’

 

demm mill-imsaren

-

operazzjoni maġġuri riċenti fl-istonku jew fl-imsaren

-

ostruzzjoni fil-marrara

-

problemi severi fil-fwied

-

aċċessjonijiet

-

tal-malassorbiment) jew jekk tkun ikkurat bl-hekk imsejħa antikoagulantiawtorizzatta’ coumarin (eż.

storja medika riċenti ta’ infjammazzjoni tal-membrana li tifforma l-kisja minn ġewwa tal-k vi à

 

taż-żaqq (addome), imsejħa peritonite

-

livelli baxxi ta’ albumina (proteina) fid-demm tiegħek

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jew waqt il-kura tiegħek b’BindRen, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin japplika għalik:

-

ikollok stitikezza, għax it-tabib tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja l-funzjoni al-imsaren

 

tiegħek biex josserva effetti sekondarji potenzjali (ara sezzjoni 4).

-

ikunu qalulek li għandek disturb li jnaqqas il-ħila tal-imsaren li jassorbu n-nutrijenti (sindrome

 

warfarin), għax it-tabib tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja d-demm tiegħek u possibbilment

 

jgħidlek biex tibda tieħu supplimenti tal-vitamini.

-

ikollok livelli baxxi ta’ calcium b’mod anormali fid-demm tiegħek. BindRen ma fihx calcium u

 

t-tabib tiegħek jista’ jagħtik riċetta għal pilloli addizzjonaduxli t l-calcium.

-ikollok livelli għoljin ta’ calcium b’mod anormali fid-demm tiegħek minħabba attività eċċessiva

tal-glandoli tal-paratirojde. BindRen waħdu ma jistax jikkura din il-kundizzjoni u għandek tingħata riċetta għal mediċini oħrajn.ħ

 

m’g

Tfal u adolexxenti

li

M’hemmx dejta disponibbli fuq is-sigurtà u -eff kaċja ta’ BindRen fit-tfal u adolexxenti (taħt it-18-

oħra. Dan jinkludi mediċini għal inaliritmu irregolari ta’ taħbit tal-qalb (bħal digoxin), għal kura ta’

il sena). BindRen m’għandux jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

Mediċini oħra u BindRen

ċ

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

pressjoni tad-demmmedigħolja (bħal enalapril maleate), mediċini kontra l-aċċessjonijiet (bħal valproic acid, phenytoin, carbamaz pine, lamotrigine, oxcarbazepine, topiramate, gabapentin, vigabatrin, zonisamide u levetirac tam), levothyroxine (jintuża għall-kura ta’ defiċjenza tal-ormoni tat-tirojde),

mediċini kontraċettivi orali (oestrogen, progestogen jew pilloli kombinati), mediċini li jrażżnu lis- Prodottsistema immuni arja (bħal cyclosporine, mycophenolate mofetil, tacrolimus). Dan hu għax it-tabib

tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja lill-saħħtek, jibdel id-doża ta’ BindRen jew il-mediċina l-oħra li tkun qed tieħu jew jgħidlek biex ma tiħux BindRen u l-mediċina l-oħra fl-istess ħin.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Jekk toħroġ tqila jew jekk qed tredda’, u t-tabib tiegħek jiddeċiedi li għandek tkompli l-kura tiegħek b’BindRen, it-tabib tiegħek jista’ jitolbok biex tieħu wkoll supplimenti tal-vitamini.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

BindRen m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

3. Kif gћandek tieћu BindRen

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata tal-bidu hija 6-9 g kuljum li tittieħed bħala 2 g jew 3 g tliet darbiet kuljum mal- ikel. It-tabib tiegħek jista’ jiddeċiedi li jżid din id-doża sa doża totali ta’ 15 g kuljum skont il-livell ta’ fosfru fid-demm tiegħek. Jekk ma tikolx tliet ikliet kuljum b’mod regolari, allura jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek.

Ħu BindRen mill-ħalq.

awtorizzat

Huwa rrakkomandat li tieħu l-pilloli sħaħ mal-ikel u ma’ ammont żgħir ta’ ilma.

It-tabib tiegħek jista’ jagħtik parir biex tieħu supplimenti tal-kalċju, tal-vitamina D u vitamini oħr jn jew mediċini oħrajn flimkien ma’ BindRen.

Jekk ikollok tieħu mediċini oħrajn, it-tabib tiegħek se jgħidlek jekk tistax tieħu l-mediċini oħ ajn fl- istess ħin ma’ BindRen, jew jekk ikollokx bżonn li tieħu l-mediċini oħrajn siegħa qabel jew 3 sigħat wara li tieħu BindRen. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jkejjel il-livelli fid-demm al-mediċini oħrajn li tkun qed tieħu.

Jekk tieħu BindRen aktar milli suppost

Jekk tieħu iżżejjed minn BindRen, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Jekk tinsa tieħu BindRen

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Kull ma għandek tagħmel

hu li tkompli tieħu d-doża li jmiss fil-ħin normali.

 

 

adux

 

 

 

 

Jekk tieqaf tieħu BindRen

 

ħ

 

 

 

Kura ta’ livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm hija nor

al ent meħtieġa għal perjodu ta’ żmien twil. Hu

importanti li tkompli tieħu BindRen għal kemm ż

 

ien ikun hemm miktub fuq ir-riċetta tat-tabib

 

 

m’g

 

tiegħek għal din il-mediċina u biex timxi mad-d eta tiegħek.

 

 

li

 

 

 

inali

 

 

 

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dw r l-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.

Effetti sekondarji poss bbli

 

 

 

 

ċ

 

 

 

Bħal kull mediċina oħra, in il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

 

 

 

L-iktar effetti sekondarjimediserji huma ħruġ ta’ demm mill-istonku jew mill-parti t’isfel tal-imsaren

(mhux komuni). Dan jista’ jidher jew bħala demm frisk jew demm mibdul fir-rimettar, jew meta

joħroġ min-naħa t’isfel tal-imsaren, bħala ppurgar iswed jew demm imħallat mal-ippurgar.

ProdottStitikezza hi komuni u jekk tbati minn stitikezza persistenti jew li tmur għall-agħar, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek, għax dan jista’ jkun l-ewwel sinjal ta’ imblokk ta’ msarnek.

L-effetti sekondarji li ġejjin ġew osservati wkoll f’pazjenti li kienu qed jieħdu BindRen:

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni): dardir (nawsja), rimettar, tħoss qisu ħruq fl-istonku, dijarea, nefħa, uġigħ fl-istonku u wġigħ fl-imsaren, gass, tnaqqis fl-aptit u livell baxx ta’ calcium fid-demm.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna): pressjoni tad-demm baxxa, dgħufija, għatx, uġigħ ta’ ras, sturdament, rogħda, ħalq xott, diffikultajiet biex tibla’, tibdil fis- sens tat-togħma, qrusa fl-istonku, l-ippurgar isir iebes, infjammazzjoni jew uġigħ fl-istonku jew fl- imsaren, tibdil fil-mod kif tipporga, ma tkunx tista’ torqod, ħakk, ġilda xotta, raxx, ħorriqija, tikek

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

ħomor bil-ħakk, akkumulazzjoni ta’ demm (ematoma), pereżempju taħt il-ġilda, uġigħ fil-ġogi, uġigħ fid-dahar, uġigħ fir-riġlejn/dirgħajn. uġigħ jew spażmi fil-muskoli, żieda fil-livelli tal-ormon paratirojde (proteina), ċerti xaħmijiet fid-demm u enzimi tal-fwied u livell baxx ta’ folate (vitamina).

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna): ostruzzjoni fl-imsaren, livell baxx ta’ vitamina K, ostruzzjoni tal-vini/arterji tad-demm li jipprovdu provvista tad-demm lill- muskolu tal-qalb u nefħa fl-għekiesi jew fl-estremitajiet.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’AppendiċiawtorizzatV. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il-

mediċina.

5. Kif taħżen BindRen

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kax a, it-tikketta tal-flixkun jew il- folja wara l-abbrevjazzjoni “JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Folji

 

adux

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

 

 

Fliexken

 

ħ

 

m’g

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn l-ebda kundizzjoni ta’ temperatura speċjali għall-ħażna.

Żomm il-flixkun magħluq sewwa sabiex tilqa’ ill-u

dità.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal- skart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

 

 

 

li

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent u biex

jipprevjenu aċċess aċċidentali mit-tf l.

6.

Kontenut tal-pakkett u nformazzjoni oħra

 

 

 

inali

 

 

ċ

X’fih BindRen

 

 

Is-sustanza attiva hi colestilan.

 

 

 

medi

 

Kull pillola miksija b’rita fiha 1 g ta’ colestilan.

Is-sustanzi l-oħra huma ilma ppurifikat, hydroxypropylcellulose, colloidal anhydrous silica,

hyd

genated castor oil, hypromellose, acetic acid esters ta’ mono u diglycerides ta’ fatty acids,

p lys

rbate 80, shellac, indigo carmine aluminium lake (E132) u carnauba wax.

Prodott

 

Kif jidher BindRen u l-kontenut tal-pakkett

Il-pilloli BindRen huma bojod, b’forma ovali, miksija b’rita, stampati bi “BINDREN” b’linka blu fuq naħa waħda. Jiġu f’folji jew fliexken f’kartun ta’ 45, 99, 198, 270 jew 297 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq
Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House
69, Old Broad Street London
EC2M 1QS
Ir-Renju Unit

Manifattur

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant l kali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Deutschland, Österreich

 

 

 

adux

awtorizzat

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

 

Willstätterstr. 30

 

 

 

 

 

 

 

40549 Düsseldorf

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

Tel.: +49 211 - 520 544 33

 

 

 

 

Fax: +49 211 - 520 544 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

 

m’g

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

li

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

Tel./Tel./Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien riv dut l-aħħar f’

 

 

 

Sorsi oħra

a’ infor azzjoni

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Informazzj

ni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-pazjent

BindRen 2 g grani BindRen 3 g grani colestilan

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina peress li fih informazzjoni

tissostitwixxi ħafna mill-funzjonijiet tal-kliewi. Inti wkoll ingħatajt parir biex issegwi dieta speċjali biex tnaqqas l-ammont ta’ fosfru li ġismek jieħu mill-ikel. Xi kultant, id-dijaliżi u d-dieta ma jkunux biżżejjed biex iwaqqfu l-fosfru milli jitla’ għal livelli għoljin fid-demm tiegħek, kundizzjoni li tissejjaħ

importanti għalik.

 

 

 

 

 

 

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier tiegħek.

-

Din il-mediċina ġiet mogħtija lilek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’

 

tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tiegħek.

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, lill-ispiżjar jew l-infermier iegħek. Dan

 

jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

 

 

 

 

adux

awtorizzat

1.

X’inhu BindRen u gћalxiex jintuża

 

 

 

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tieħu BindRen

 

 

3.

Kif gћandek tieћu BindRen

 

 

 

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

 

 

 

 

5.

Kif taħżen BindRen

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

 

 

1.

X’inhu BindRen u gћalxiex jintuża

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BindRen fih is-sustanza attiva colestil

n. Jintuża biex ibaxxi l-livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm

f’pazjenti adulti li jkunu fuq id-d jal żi minħabba funzjoni batuta tal-kliewi.

 

Dwar livelli għoljin ta’ phosphorusinalifid-demm (iperfosfatemija)

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

Jekk il-kliewi tiegħek ma jkunux għadhom jaħdmu kif suppost, jista’ jkollok tmur fuq id-dijaliżi, li

 

medi

 

 

 

 

 

 

Prodottiperfosfatemija. Li żżomm il-livell ta’ fosfru baxx fid-demm tiegħek hu importanti biex iżżomm għadam u vini/ar erji f’saħħithom u biex tipprevjeni ħakk fil-ġilda, għajnejn ħomor, uġigħ fl-għadam

jew ksur fl-għadam.

Kif jaħdem BindRen

Colestilan jeħel mal-fosfru mill-ikel fil-passaġġ diġestiv tiegħek biex ma jħallihx jiġi assorbit fid- demm. Il-fosfru li jeħel ma’ colestilan imbagħad jitneħħa minn ġismek mal-ippurgar. Madankollu, anki jekk tkun qed tieħu BindRen, trid issegwi d-dieta speċjali rakkomandata mit-tabib tiegħek.

2.X’għandek tkun taf qabel ma tieħu BindRen

Tiħux BindRen

-jekk inti allerġiku għal colestilan jew għal xi sustanza oħra ta’ din il-mediċina (elenkati fis- sezzjoni 6)

-jekk għandek ostruzzjoni fl-imsaren (imblokk fl-imsaren)

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu BindRen jekk qed tbati minn kwalunkwe mill- problemi li ġejjin:

-

problemi biex tibla’

-

problemi severi fl-istonku jew biex tipporga, bħal stitikezza, ulċeri fl-istonku jew fl-imsaren jew

 

murliti, għax dawn il-problemi jistgħu jwasslu għal żieda fir-riskju ta’, pereżempju, ħruġ ta’

 

demm mill-imsaren

-

operazzjoni maġġuri riċenti fl-istonku jew fl-imsaren

-

ostruzzjoni fil-marrara

-

problemi severi fil-fwied

-

aċċessjonijiet

-

tal-malassorbiment) jew jekk tkun ikkurat bl-hekk imsejħa antikoagulantiawtorizzatta’ coumarin (eż.

storja medika riċenti ta’ infjammazzjoni tal-membrana li tifforma l-kisja minn ġewwa tal-k vi à

 

taż-żaqq (addome), imsejħa peritonite

-

livelli baxxi ta’ albumina (proteina) fid-demm tiegħek

Kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jew waqt il-kura tiegħek b’BindRen, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin japplika għalik:

-

ikollok stitikezza, għax it-tabib tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja l-funzjoni al-imsaren

 

tiegħek biex josserva effetti sekondarji potenzjali (ara sezzjoni 4).

-

ikunu qalulek li għandek disturb li jnaqqas il-ħila tal-imsaren li jassorbu n-nutrijenti (sindrome

 

warfarin), għax it-tabib tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja d-demm tiegħek u possibbilment

 

jgħidlek biex tibda tieħu supplimenti tal-vitamini.

-

ikollok livelli baxxi ta’ calcium b’mod anormali fid-demm tiegħek. BindRen ma fihx calcium u

 

t-tabib tiegħek jista’ jagħtik riċetta għal pilloli addizzjonaduxli t l-calcium.

-ikollok livelli għoljin ta’ calcium b’mod anormali fid-demm tiegħek minħabba attività eċċessiva

tal-glandoli tal-paratirojde. BindRen waħdu ma jistax jikkura din il-kundizzjoni u għandek tingħata riċetta għal mediċini oħrajn.ħ

Tfal u adolexxenti

m’g

 

M’hemmx dejta disponibbli fuq is-sigurtà u -eff kaċja ta’ BindRen fit-tfal u adolexxenti (taħt it-18-

 

li

il sena). BindRen m’għandux jintuża fit-tfal u fl-adolexxenti.

Mediċini oħra u BindRen

inali Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar ċtiegħek jekk qiegħed tieħu, ħadt dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċina

oħra. Dan jinkludimedimediċini għal ritmu irregolari ta’ taħbit tal-qalb (bħal digoxin), għal kura ta’ pressjoni tad-demm għolja (bħal enalapril maleate), mediċini kontra l-aċċessjonijiet (bħal valproic acid, phenytoin, carbamaz pine, lamotrigine, oxcarbazepine, topiramate, gabapentin, vigabatrin, zonisamide u levetirac tam), levothyroxine (jintuża għall-kura ta’ defiċjenza tal-ormoni tat-tirojde),

mediċini kontraċettivi orali (oestrogen, progestogen jew pilloli kombinati), mediċini li jrażżnu lis- Prodottsistema immuni arja (bħal cyclosporine, mycophenolate mofetil, tacrolimus). Dan hu għax it-tabib

tiegħek jista’ jkun irid jimmonitorja lill-saħħtek, jibdel id-doża ta’ BindRen jew il-mediċina l-oħra li tkun qed tieħu jew jgħidlek biex ma tiħux BindRen u l-mediċina l-oħra fl-istess ħin.

Tqala u treddigħ

Jekk inti tqila jew qed tredda’, taħseb li tista tkun tqila jew qed tippjana li jkollok tarbija, itlob il-parir tat-tabib tiegħek qabel tieħu din il-mediċina. Jekk toħroġ tqila jew jekk qed tredda’, u t-tabib tiegħek jiddeċiedi li għandek tkompli l-kura tiegħek b’BindRen, it-tabib tiegħek jista’ jitolbok biex tieħu wkoll supplimenti tal-vitamini.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

BindRen m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

3. Kif gћandek tieћu BindRen

Dejjem għandek tieħu din il-mediċina skont il-parir eżatt tat-tabib tiegħek. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Id-doża rakkomandata tal-bidu hija 6-9 g kuljum li tittieħed bħala 2 g jew 3 g tliet darbiet kuljum mal- ikel. It-tabib tiegħek jista’ jiddeċiedi li jżid din id-doża sa doża totali ta’ 15 g kuljum skont il-livell ta’ fosfru fid-demm tiegħek. Jekk ma tikolx tliet ikliet kuljum b’mod regolari, allura jekk jogħġbok għid lit-tabib tiegħek.

Ħu BindRen mill-ħalq.

awtorizzat

Huwa rakkomandat li tieħu l-grani BindRen bħala doża waħda mill-qartas ma’ ammont żgħir ta’ ilma. Madankollu, jekk ma tkunx tista’ tibla’ l-kontenut ta’ qartas sħiħ f’daqqa, tista’ taqsam il-kontenut t d- doża tal-qartas f’porzjonijiet iżgħar.

It-tabib tiegħek jista’ jagħtik parir biex tieħu supplimenti tal-kalċju, tal-vitamina D u vitamini oħrajn jew mediċini oħrajn flimkien ma’ BindRen.

Jekk ikollok tieħu mediċini oħrajn, it-tabib tiegħek se jgħidlek jekk tistax tieħu l-mediċini l-oħrajn fl- istess ħin ma’ BindRen, jew jekk ikollokx bżonn li tieħu l-mediċini l-oħrajn siegħa qabel jew 3 sigħat wara li tieħu BindRen. It-tabib tiegħek jista’ jikkunsidra li jkejjel il-livelli fid-demm tal-mediċini oħrajn li tkun qed tieħu.

Jekk tieħu BindRen aktar milli suppost

 

 

Jekk tieħu iżżejjed minn BindRen, għid lit-tabib jew lill-ispiżj r tiegħek.

Jekk tinsa tieħu BindRen

 

 

adux

 

ħ

M’għandekx tieħu doża doppja biex tpatti għal kull doża li tkun insejt tieħu. Kull ma għandek tagħmel

hu li tkompli tieħu d-doża li jmiss fil-ħin normali.

m’g

 

Jekk tieqaf tieħu BindRen

li

 

 

 

 

 

 

 

Kura ta’ livelli għoljin ta’ fosfru fid-demm h ja normalment meħtieġa għal perjodu ta’ żmien twil. Hu

importanti li tkompli tieħu BindRen għ

kemm żmien ikun hemm miktub fuq ir-riċetta tat-tabib

tiegħek għal din il-mediċina u biex timxi m d-dieta tiegħek.

 

Jekk għandek aktar mistoqs j et dwarinalil-użu ta’ din il-mediċina, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

 

ċ

 

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

 

 

Bħal kull mediċinamedioħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

 

 

 

Prodott

 

 

 

L-iktar effetti sekondarji serji huma ħruġ ta’ demm mill-istonku jew mill-parti t’isfel tal-imsaren (mhux k muni). Dan jista’ jidher jew bħala demm frisk jew demm mibdul fir-rimettar, jew meta joħ ġ min-naħa t’isfel tal-imsaren, bħala ppurgar iswed jew demm imħallat mal-ippurgar.

Stitikezza hi komuni u jekk tbati minn stitikezza persistenti jew li tmur għall-agħar, jekk jogħġbok għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek, għax dan jista’ jkun l-ewwel sinjal ta’ imblokk ta’ msarnek.

L-effetti sekondarji li ġejjin ġew osservati wkoll f’pazjenti li kienu qed jieħdu BindRen:

Effetti sekondarji komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 10 persuni): dardir (nawsja), rimettar, tħoss qisu ħruq fl-istonku, dijarea, nefħa, uġigħ fl-istonku u wġigħ fl-imsaren, gass, tnaqqis fl-aptit u livell baxx ta’ calcium fid-demm.

Effetti sekondarji mhux komuni (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 100 persuna): pressjoni tad-demm baxxa, dgħufija, għatx, uġigħ ta’ ras, sturdament, rogħda, ħalq xott, diffikultajiet biex tibla’, tibdil fis- sens tat-togħma, qrusa fl-istonku, l-ippurgar isir iebes, infjammazzjoni jew uġigħ fl-istonku jew fl- imsaren, tibdil fil-mod kif tipporga, ma tkunx tista’ torqod, ħakk, ġilda xotta, raxx, ħorriqija, tikek ħomor bil-ħakk, akkumulazzjoni ta’ demm (ematoma), pereżempju taħt il-ġilda, uġigħ fil-ġogi, uġigħ fid-dahar, uġigħ fir-riġlejn/dirgħajn. uġigħ jew spażmi fil-muskoli, żieda fil-livelli tal-ormon paratirojde (proteina), ċerti xaħmijiet fid-demm u enzimi tal-fwied u livell baxx ta’ folate (vitamina).

Effetti sekondarji rari (jistgħu jaffettwaw sa 1 minn kull 1,000 persuna): ostruzzjoni fl-imsaren, livell baxx ta’ vitamina K, ostruzzjoni tal-vini/arterji tad-demm li jipprovdu provvista tad-demm lill- muskolu tal-qalb u nefħa fl-għekiesi jew fl-estremitajiet.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

 

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

 

awtorizzat

sekondarju possibbli li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi ti apporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigur à a’ din il- mediċina.

5. Kif taħżen BindRen

 

adux

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

ħ

Tużax din il-mediċina wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-k xxa jew il-qartas wara l-

abbrevjazzjoni “JIS”. Id-data ta’ meta tiskadi tirreferi għall-a ar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

m’g

 

Din il-mediċina m’għandhiex bżonn ħażna speċjali.

 

li

 

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal- skart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn l-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent u biex jipprevjenu aċċess aċċidentali mit-tfal.

6.

Kontenut tal-pakkett u formazzjoni oħra

 

 

 

inali

X’fih BindRen

ċ

 

 

Is-sustanza attiva hi col stilan.

 

-

BindRen 2 g grani: kull qartas fih 2 g ta’ colestilan.

-

BindRen 3 g grani: kull qartas fih 3 g ta’ colestilan.

 

 

medi

 

ProdottIs-sustanzi l- ħra huma: ilma ppurifikat, hydroxypropylcellulose, colloidal anhydrous silica, hydrogenated castor oil, ethylcellulose, hypromellose, macrogol 8000, triethyl citrate, titanium di xide, talc, cetanol u sodium laurilsulfate.

Kif jidher BindRen u l-kontenut tal-pakkett

Il-grani BindRen huma grani bojod ċilindriċi. Huma fornuti fi qratas ta’ 2 g jew 3 g f’kartun ta’ 30, 60 jew 90 qartas.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur
Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq
Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House
69, Old Broad Street London
EC2M 1QS
Ir-Renju Unit

Manifattur

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant l kali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq.

Deutschland, Österreich

 

 

 

adux

awtorizzat

Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH

 

Willstätterstr. 30

 

 

 

 

 

 

 

40549 Düsseldorf

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

Tel.: +49 211 - 520 544 33

 

 

 

 

Fax: +49 211 - 520 544 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,

NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

 

m’g

 

 

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

 

 

Dashwood House

 

 

 

 

 

 

li

 

 

69, Old Broad Street

 

 

 

 

 

 

 

 

 

London

 

 

 

 

 

 

EC2M 1QS

 

 

 

 

 

 

Ir-Renju Unit

 

 

 

 

 

Tel./Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sím /Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

medinfo@mt-pharma-eu.com

 

 

 

 

Dan il-fuljett kien riv dut l-aħħar f’

 

 

 

Sorsi oħra

a’ informediazzjoni

 

 

 

 

Informazzj

ni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Prodott

 

 

 

 

 

Mediċini: http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati