Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Binocrit (epoetin alfa) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - B03XA01

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBinocrit
Kodiċi ATCB03XA01
Sustanzaepoetin alfa
ManifatturSandoz GmbH

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Binocrit 1,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 2,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 3,000 IU/0.3 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 4,000 IU/0.4 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 5,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 6,000 IU/0.6 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 7,000 IU/0.7 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 8,000 IU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 9,000 IU/0.9 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 10,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 20,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 30,000 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Binocrit 40,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Binocrit 1,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 2,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 16.8 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.5 mL fiha 1,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 8.4 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 2,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 2,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 16.8 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 2,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 16.8 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 3,000 IU/0.3 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.3 mL fiha 3,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 25.2 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 4,000 IU/0.4 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.4 mL fiha 4,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 33.6 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 5,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.5 mL fiha 5,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 42.0 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 6,000 IU/0.6 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.6 mL fiha 6,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 50.4 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 7,000 IU/0.7 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.7 mL fiha 7,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 58.8 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 8,000 IU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.8 mL fiha 8,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 67.2 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 9,000 IU/0.9 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.9 mL fiha 9,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 75.6 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 10,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 10,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 10,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 84.0 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 20,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 40,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 336.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.5 mL fiha 20,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 168.0 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 30,000 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 40,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 336.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 0.75 mL fiha 30,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 252.0 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

Binocrit 40,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull mL ta’ soluzzjoni fih 40,000 IU ta’ epoetin alfa* li jikkorrispondu għal 336.0 mikrogrammi f’kull mL

Siringa mimlija għal-lest ta’ 1 mL fiha 40,000 unità internazzjonali (IU) li jikkorrispondu għal 336.0 mikrogrammi ta’ epoetin alfa. *

* Magħmul f’ċelluli tal-Ovarji tal-Ħamster Ċiniż (CHO) b’teknoloġija tad-DNA rikombinanti Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri essenzjalment “ħieles mis-sodium”.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest (injezzjoni)

Soluzzjoni ċara, bla kulur

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Binocrit hu indikat għall-kura ta’ anemija sintomatika assoċjata ma’ insuffiċjenza renali kronika (CRF):

-f’adulti u fi tfal li jkollhom minn sena sa 18-il sena fuq l-emodijalisi u f’pazjenti adulti fuq dijalisi peritonali (ara sezzjoni 4.4).

-f’adulti b’insuffiċjenza renali li jkunu għadhom mhux qegħdin fuq id-dijalisi għall-kura ta’ anemija severa ta’ oriġini renali akkumpanjata minn sintomi kliniċi f’pazjenti (ara sezzjoni 4.4).

Binocrit hu indikat għall-użu f’adulti li jkunu qegħdin jirċievu kimoterapija għal tumuri solidi, limfoma malinna jew majeloma multipla, u li jkunu f’riskju ta’ trasfużjoni kif evalwat mill-istat ġenerali tal-pazjent (eż. status kardjovaskulari, anemija diġà eżistenti fil-bidu tal-kimoterapija) għal kura ta’ anemija u tnaqqis tal-ħtiġijiet ta’ trasfużjoni.

Binocrit hu indikat fl-adulti fi programm ta’ predonazzjoni biex iżid l-ammont ta’ demm awtologu. Il- kura għandha tingħata biss lil pazjenti b’anemija moderata (medda ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina [Hb] bejn 10 u 13 g/dL [6.2 u 8.1 mmol/L], li m’għandhomx defiċjenza ta’ ħadid), jekk il-proċeduri li jiffrankaw id-demm ma jkunux disponibbli jew ikunu insuffiċjenti meta operazzjoni skedata maġġuri tkun teħtieġ volum kbir ta’ demm (4 jew iktar unitajiet ta’ demm għan-nisa jew 5 jew iktar unitajiet għall-irġiel).

Binocrit hu indikat għal adulti mhux nieqsa mill-ħadid qabel operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri, li jkollhom riskju perċepit għoli ta’ kumplikazzjonijiet mit-trasfużjoni sabiex inaqqas l-esponiment għal trasfużjonijiet tad-demm alloġeneiċi. L-użu għandu jkun ristrett għal pazjenti b’anemija moderata (eż. medda ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina bejn 10 u 13 g/dL jew 6.2 u 8.1 mmol/L) li ma jkollhomx programm ta’ predonazzjoni awtologu disponibbli u li jkun mistenni li jkun hemm telf moderat ta’ demm (900 sa 1,800 mL).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’Binocrit għandha tinbeda taħt is-superviżjoni ta’ tobba b’esperjenza fl-immaniġġar ta’ pazjenti bis-sintomi msemmija hawn fuq.

Pożoloġija

Il-kawżi l-oħrajn kollha ta’ anemija (defiċjenza ta’ ħadid, folate jew ta’ vitamina B12, avvelenament bl- aluminju, infezzjoni jew infjammazzjoni, telf ta’ demm, emolisi u fibrożi tal-mudullun ta’ kwalunkwe oriġini) għandhom jiġu kkunsidrati u kkurati qabel ma tinbeda t-terapija b’epoetin alfa, u meta tiddeċiedi biex iżżid id-doża. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar respons għal epoetin alfa, għandhom jiġu żgurati ħażniet adegwati ta’ ħadid, u għandu jingħata suppliment ta’ ħadid jekk ikun meħtieġ (ara sezzjoni 4.4).

Kura ta’ anemija sintomatika f’pazjenti adulti li għandhom insuffiċjenza renali kronika

Sintomi ta’ anemija u kundizzjonijiet jew mard b’konsegwenza tagħha jistgħu jvarjaw skont l-età, s- sess, u kundizzjonijiet mediċi komorbużi; hemm bżonn ta’ evalwazzjoni ta’ tabib tal-kors kliniku u tal-kundizzjoni tal-pazjent individwali.

Il-medda rakkomandata mixtieqa tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina hi bejn 10 g/dL u 12 g/dL (6.2 u 7.5 mmol/L). Binocrit għandu jingħata sabiex iżid l-emoglobina għal livell ta’ mhux iktar minn

12 g/dL (7.5 mmol/L). Żieda fl-emoglobina ta’ iktar minn 2 g/dL (1.25 mmol/L) fuq perjodu ta’ erba’ ġimgħat għandu jiġi evitat. Jekk din isseħħ, għandhom isiru aġġustamenti xierqa fid-doża kif meħtieġ.

Minħabba l-varjabilità fil-pazjent innifsu, xi kultant jistgħu jiġu osservati valuri ogħla jew inqas mil- livell mixtieq tal-medda tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina għal pazjent. Il-varjabilità tal-emoglobina għandha tiġi indirizzata permezz tal-immaniġġjar tad-doża, b’konsiderazzjoni għall-medda tal- konċentrazzjoni tal-emoglobina ta’ 10 g/dL (6.2 mmol/L) sa 12 g/dL (7.5 mmol/L).

Livell sostnut ta’ emoglobina ta’ iktar minn 12 g/dL (7.5 mmol/L) għandu jiġi evitat. Jekk l- emoglobina tkun qed tiżdied b’iktar minn 2 g/dL (1.25 mmol/L) kull xahar, jew jekk il-livell sostnut ta’ emoglobina jaqbeż 12 g/dL (7.5 mmol/L), naqqas id-doża ta’ Binocrit b’25%. Jekk l-emoglobina

taqbeż 13 g/dL (8.1 mmol/L), waqqaf it-terapija sakemm il-livell jinżel taħt 12 g/dL (7.5 mmol/L), u mbagħad erġa’ ibda t-terapija b’Binocrit f’doża li tkun 25% taħt id-doża ta’ qabel.

Il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib biex ikun żgurat li tintuża l-inqas doża effettiva approvata ta’ Binocrit biex tipprovdi kontroll adegwat tal-anemija u tas-sintomi ta’ l-anemija filwaqt li żżomm konċentrazzjoni tal-emoglobina taħt jew fil-livell ta’ 12 g/dL (7.45 mmol/L).

Għandu jkun hemm kawtela biż-żieda ta’ dożi ta’ Binocrit f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika. F’pazjenti b’rispons batut tal-emoglobina għal Binocrit, għandhom jiġu kkunsidrati spegazzjonijiet alternattivi għar-rispons batut (ara sezzjoni 4.4 u 5.1).

Il-kura b’Binocrit hija maqsuma f’żewġ fażijiet – il-fażi ta’ korrezzjoni u l-fażi ta’ manteniment.

Pazjenti adulti fuq l-emodijalisi

F’pazjenti fuq emodijalisi fejn aċċess minn ġol-vini jkun disponibbli fil-pront, l-għoti minn ġol-vini hu preferibbli.

Fażi ta’ korrezzjoni

Id-doża inizjali hija 50 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa.

Meta jkun hemm bżonn, żid jew naqqas id-doża b’25 IU/kg (3 darbiet fil-ġimgħa) sakemm tintlaħaq il-mira mixtieqa tal-medda tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina bejn 10 g/dL sa 12 g/dL (6.2 sa

7.5 mmol/L) (dan għandu jsir fi stadji b’intervalli ta’ mill-anqas 4 ġimgħat).

Fażi ta’ manteniment

Id-doża totali rakkomandata fil-ġimgħa hija bejn 75 IU/kg u 300 IU/kg.

Għandu jsir aġġustament xieraq fid-dożaġġ sabiex il-figuri ta’ l-emoglobina jinżammu fil-medda tal- konċentrazzjoni mixtieqa bejn 10 g/dL sa 12 g/dL (6.2 sa 7.5 mmol/L).

Pazjenti b’emoglobina inizjali baxxa ħafna (< 6 g/dL jew < 3.75 mmol/L) jista’ jkollhom bżonn dożi ogħla ta’ manteniment milli pazjenti li l-anemija inizjali tagħhom tkun anqas severa (> 8 g/dL jew > 5 mmol/L).

Pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jkunu għadhom mhux qegħdin fuq id-dijalisi

Fejn aċċess minn ġol-vini ma jkunx disponibbli fil-pront, Binocrit jista’ jingħata minn taħt il-ġilda.

Fażi ta’ korrezzjoni

Doża tal-bidu ta’ 50 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa. Meta jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża, dan għandu jsir b’żidiet fid-doża fi stadji ta’ 25 IU/kg (3 darbiet fil-ġimgħa) sakemm tintlaħaq il-mira mixtieqa (dan għandu jsir fi stadji ta’ mill-anqas erba’ ġimgħat).

Fażi ta’ manteniment

Matul il-fażi ta’ manteniment, Binocrit jista’ jingħata jew 3 darbiet fil-ġimgħa, u fil-każ ta’ għoti minn taħt il-ġilda, darba fil-ġimgħa jew darba kull ġimagħtejn.

Għandu jsir aġġustament xieraq tad-doża sabiex il-figuri ta’ l-emoglobina jinżammu fil-livell mixtieq: emoglobina bejn 10 g/dL u 12 g/dL (6.2 sa 7.5 mmol/L). Li l-intervalli tad-doża jiġu estiżi jista’ jkun jeħtieġ żieda fid-doża.

Id-dożaġġ massimu m’għandux jaqbeż 150 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa, 240 IU/kg (sa massimu ta’ 20,000 IU) darba fil-ġimgħa, jew 480 IU/kg (sa massimu ta’ 40,000 IU) darba kull ġimagħtejn.

Pazjenti adulti fuq dijalisi peritonali

Fejn aċċess minn ġol-vini ma jkunx disponibbli fil-pront, Binocrit jista’ jingħata minn taħt il-ġilda.

Fażi ta’ korrezzjoni

Id-doża inizjali hija 50 IU/kg, darbtejn fil-ġimgħa.

Fażi ta’ manteniment

Id-doża ta’ manteniment rakkomandata hija bejn 25 IU/kg u 50 IU/kg, darbtejn fil-ġimgħa f’2 injezzjonijiet ugwali.

Għandu jsir aġġustament xieraq fid-dożaġġ sabiex il-figuri ta’ l-emoglobina jinżammu fil-livell mixtieq bejn 10 g/dL sa 12 g/dL (6.2 sa 7.5 mmol/L).

Kura ta’ pazjenti adulti b’anemija kkawżata mill-kimoterapija

Sintomi ta’ anemija u l-konsegwenzi tagħha jistgħu jvarjaw skont l-età, is-sess, u l-gravità totali tal- marda; hemm bżonn ta’ evalwazzjoni ta’ tabib tal-kors kliniku u tal-kundizzjoni tal-pazjent individwali.

Binocrit għandu jingħata lil pazjenti b’anemija (eż. konċentrazzjoni tal-emoglobina ≤ 10 g/dL (6.2 mmol/L)).

Id-doża inizjali hi 150 IU/kg taħt il-ġilda, 3 darbiet fil-ġimgħa.

Inkella, Binocrit jista’ jingħata b’doża inizjali ta’ 450 IU/kg taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa.

Għandu jsir aġġustament xieraq fid-dożaġġ sabiex il-konċentrazzjonijiet ta’ l-emoglobina jinżammu fil-medda tal-konċentrazzjoni mixtieqa bejn 10 g/dL u 12 g/dL (6.2 u 7.5 mmol/L).

Minħabba l-varjabilità fil-pazjent innifsu, okkażjonalment jistgħu jkunu osservati konċentrazzjonijiet ta’ l-emoglobina aktar għoljin jew aktar baxxi mill-medda tal-konċentrazzjoni mixtieqa għal pazjent. Il-varjabilità ta’ l-emoglobina għandha tkun indirizzata permezz ta’ l-immaniġġjar tad-doża, b’konsiderazzjoni għall-medda ta’ konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina mixtieqa ta’ 10 g/dL

(6.2 mmol/L) sa 12 g/dL (7.5 mmol/L). Konċentrazzjoni sostnuta ta’ emoglobina ta’ iktar minn 12 g/dL (7.5 mmol/L) għandu jkun evitat; gwida għal aġġustament adattat tad-doża għal meta konċentrazzjonijiet ta’ l-emoglobina li jaqbżu 12 g/dL (7.5 mmol/L), huma deskritti hawn taħt.

-Jekk il-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tkun għoliet b’mill-anqas 1 g/dL (0.62 mmol/L) jew l- għadd ta’ retikuloċiti żdied għal 40,000 ċellula/µL fuq il-linja bażi wara 4 ġimgħat ta’ kura, id-doża għandha tibqa’ 150 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa jew 450 IU/kg kull ġimgħa.

-Jekk iż-żieda tal-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tkun < 1 g/dL (< 0.62 mmol/L) u l-għadd tar- retikuloċiti jkun żdied < 40,000 ċellula/µL fuq il-linja bażi, żid id-doża għal 300 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa. Jekk wara 4 ġimgħat oħra ta’ kura bi 300 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa, il- konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tkun żdiedet għal 1 g/dL (0.62 mmol/L) jew l-għadd ta’

retikuloċiti jkun żdied għal 40,000 ċellula/µL id-doża għandha tibqa’ 300 IU/kg 3 darbiet fil- ġimgħa.

-Jekk il-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tkun żdiedet għal < 1 g/dL (< 0.62 mmol/L) u l-għadd ta’ retikuloċiti jkun żdied għal < 40,000 ċellula/µL fuq il-linja bażi, ir-respons ma jkunx probabbli u l-kura għandha titwaqqaf.

Aġġustament tad-dożaġġ biex iżżomm il-konċentrazzjonijiet ta’ l-emoglobina bejn 10 g/dL u 12 g/dL (6.2 u 7.5 mmol/L)

Jekk il-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tkun qed tiżdied b’iktar minn 2 g/dL (1.25 mmol/L) kull xahar, jew jekk il-livell tal-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina jaqbeż 12 g/dL (7.5 mmol/L), naqqas id- doża ta’ Binocrit b’madwar 25 sa 50%.

Jekk il-livell tal-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina jaqbeż 13 g/dL (8.1 mmol/L), waqqaf it-terapija sakemm jinżel taħt 12 g/dL (7.5 mmol/L) u mbagħad erġa’ ibda t-terapija b’Binocrit b’doża li tkun 25% taħt il-livell tad-doża ta’ qabel.

Il-kors ta’ dożaġġ rakkomandat huwa deskritt fid-dijagramma li ġejja:

150 IU/kg 3x/ġimgħa

jew 450 IU/kg darba fil-ġimgħa

għal 4 ġimgħat

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti ≥ 40,000/µL

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti

 

 

< 40,000/µL

jew żieda fl-Hb ≥ 1 g/d

u żieda fl-Hb < 1 g/dL

 

 

 

 

 

 

 

 

Hb intenzjonata

300 IU/kg

(≤ 12 g/dL)

3x/ġimgħa

 

 

għal 4 ġimgħat

 

 

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti ≥ 40,000/µL

 

 

jew żieda fl-Hb ≥ 1 g/dL

 

 

 

 

 

 

 

 

Żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti

 

 

< 40,000/µL

 

 

u żieda fl-Hb < 1 g/dL

Waqqaf il-kura

Il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib biex ikun żgurat li tintuża l-inqas doża approvata ta’ l-aġent li jistimula erythropoiesis (ESA) biex tipprovdi kontroll adegwat tas-sintomi tal-anemija.

It-terapija b’epoetin alfa għandha titkompla sa xahar wara t-tmiem tal-kimoterapija.

Kura ta’ pazjenti kirurġiċi adulti fi programm ta’ predonazzjoni awtologa

Pazjenti li għandhom anemija ħafifa (ematokrit ta’ 33 sa 39%) li jeħtieġu predepożitu ta’ ≥ 4 unitajiet ta’ demm, għandhom jiġu kkurati b’Binocrit b’doża ta’ 600 IU ġol-vini, darbtejn fil-ġimgħa għal

3 ġimgħat qabel l-operazzjoni. Binocrit għandu jingħata wara li titlesta l-proċedura tal-għoti tad- demm.

Kura ta’ pazjenti adulti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

Id-doża rakkomandata hi 600 IU/kg Binocrit, mogħtija minn taħt il-ġilda kull ġimgħa għal tliet ġimgħat (jum -21, -14 u -7) qabel l-operazzjoni u fil-jum ta’ l-operazzjoni (jum 0).

F’każijiet fejn ikun hemm ħtieġa medika biex iż-żmien ta’ tħejjija qabel l-operazzjoni jitqassar għal anqas minn tliet ġimgħat, għandhom jingħataw 300 IU/kg Binocrit kuljum minn taħt il-ġilda għal 10 ijiem konsekuttivi qabel l-operazzjoni, fil-jum ta’ l-operazzjoni u għal erbat ijiem immedjatament wara.

Jekk il-livell ta’ l-emoglobina jilħaq il-15 g/dL (9.38 mmol/L), jew ogħla, matul il-perjodu ta’ qabel l- operazzjoni, l-għoti ta’ Binocrit għandu jitwaqqaf u ma għandhomx jingħataw aktar dożaġġi.

Popolazzjoni pedjatrika

Kura ta’ anemija sintomatika f’pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika fuq l-emodijalisi

Sintomi ta’ anemija u kundizzjonijiet jew mard b’konsegwenza tagħha jistgħu jvarjaw skont l-età, s- sess, u kundizzjonijiet mediċi komorbużi; hemm bżonn ta’ evalwazzjoni ta’ tabib tal-kors kliniku u tal-kundizzjoni tal-pazjent individwali.

F’pazjenti pedjatriċi, il-medda rakkomandata tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina hi bejn 9.5 g/dL sa 11 g/dL (5.9 sa 6.8 mmol/L). Binocrit għandu jingħata sabiex iżid l-emoglobina għal livell ta’ mhux iktar minn 11 g/dL (6.8 mmol/L). Żieda fl-emoglobina ta’ iktar minn 2 g/dL (1.25 mmol/L) fuq perjodu ta’ erba’ ġimgħat għandu jiġi evitat. Jekk din isseħħ, għandhom isiru aġġustamenti xierqa fid- doża kif meħtieġ.

Il-pazjenti għandhom ikunu mmonitorjati mill-qrib biex ikun żgurat li tintuża l-inqas doża approvata ta’ Binocrit biex tipprovdi kontroll adegwat ta’ l-anemija u tas-sintomi ta’ l-anemija.

Il-kura b’Binocrit hija maqsuma f’żewġ fażijiet – il-fażi ta’ korrezzjoni u l-fażi ta’ manteniment.

F’pazjenti pedjatriċi fuq emodijalisi fejn aċċess minn ġol-vini jkun disponibbli fil-pront, l-għoti minn ġol-vini hu preferibbli.

Fażi ta’ korrezzjoni

Id-doża inizjali hija 50 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa mogħtija minn ġol-vini.

Meta jkun hemm bżonn, żid jew naqqas id-doża b’25 IU/kg (3 darbiet fil-ġimgħa) sakemm tintlaħaq il-mira mixtieqa tal-medda tal-konċentrazzjoni tal-emoglobin ta’ bejn 9.5 g/dL u 11 g/dL (5.9 sa 6.8 mmol/L) dan għandu jsir fi stadji b’intervalli ta’ mill-anqas 4 ġimgħat).

Fażi ta’ manteniment

Għandu jsir aġġustament xieraq fid-dożaġġ sabiex il-livelli ta’ l-emoglobina jinżammu fil-medda tal- konċentrazzjoni mixtieqa bejn 9.5 g/dL u 11 g/dL (5.9 sa 6.8 mmol/L).

Ġeneralment, tfal li jiżnu anqas minn 30 kg ikunu jeħtieġu dożi ta’ manteniment ogħla minn tfal li jiżnu aktar minn 30 kg u l-adulti.

Pazjenti pedjatriċi b’emoglobina inizjali baxxa ħafna (< 6.8 g/dL jew < 4.25 mmol/L) jistgħu jkunu jeħtieġu dożi ogħla ta’ manteniment minn pazjenti li l-emoglobina inizjali tagħhom tkun ogħla

(> 6.8 g/dL jew > 4.25 mmol/L).

Anemija f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika qabel il-bidu tad-dijalisi jew fuq dijalisi peritonali

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ epoetin alfa f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika b’anemija qabel il-bidu tad-dijalisi jew fuq dijalisi peritoneali għadhom ma ġewx determinati s’issa. Data disponibbli għall- użu taħt il-ġilda ta’ epoetin alfa f’dawn il-popolazzjonijiet hija deskritta fis-sezzjoni 5.1 iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar pożoloġija.

Kura ta’ pazjenti pedjatriċi b’anemija kkawżata mill-kimoterapija

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ epoetin alfa f’pazjenti pedjatriċi li jkunu qed jirċievu kimoterapija ma ġewx determinati s’issa (ara sezzjoni 5.1).

Kura ta’ pazjenti pedjatriċi għall-operazzjoni fi programm ta’ predonazzjoni awtologa

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ epoetin alfa f’pazjenti pedjatriċi ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Kura ta’ pazjenti pedjatriċi skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ epoetin alfa f’pazjenti pedjatriċi ma ġewx determinati s’issa. Dejta mhux disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu qabel tmiss il-prodott mediċinali jew qabel tagћti l-prodott mediċinali.

Qabel l-użu, ħalli s-siringa b’Binocrit f’pożizzjoni vertikali sakemm tilħaq it-temperatura tal-kamra. Dan normalment jieħu bejn 15 u 30 minuta.

Bħal kull prodott ieħor li jista' jiġi injettat, iċċekkja li ma jkun hemm l-ebda frak fis-soluzzjoni jew xi tibdil fil-kulur. Binocrit huwa prodott sterili iżda mhux ippreservat u jintuża darba biss. Agħti l- ammont meħtieġ.

Kura ta’ anemija sintomatika f’pazjenti adulti li għandhom insuffiċjenza renali kronika

F’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika fejn aċċess minn ġol-vini jkun disponibbli b’mod regolari (pazjenti fuq l-emodijalisi) l-għoti ta’ Binocrit minn ġol-vini hu preferibbli.

Fejn aċċess minn ġol-vini ma jkunx disponibbli fil-pront, (pazjenti li ma jkunux għadhom bdew id- dijalisi u pazjenti li qegħdin fuq dijalisi peritoneali) Binocrit jista’ jingħata bħala injezzjoni minn taħt il-ġilda.

Kura ta’ pazjenti adulti b’anemija kkawżata mill-kimoterapija

Binocrit għandu jingħata bħala injezzjoni minn taħt il-ġilda.

Kura ta’ pazjenti kirurġiċi adulti fi programm ta’ predonazzjoni awtologa

Binocrit għandu jingħata minn ġol-vini.

Kura ta’ pazjenti adulti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

Binocrit għandu jingħata bħala injezzjoni minn taħt il-ġilda.

Kura ta’ anemija sintomatika f’pazjenti adulti li għandhom insuffiċjenza renali kronika fuq l- emodijalisi

F’pazjenti pedjatriċi b’insuffiċjenza renali kronika fejn aċċess minn ġol-vini jkun disponibbli b’mod regolari (pazjenti fuq l-emodijalisi), l-għoti ta’ Binocrit minn ġol-vini hu preferibbli.

Għoti għal ġol-vini

Agħti fuq perijodu ta’ mill-anqas minuta sa ħames minuti, jiddependi fuq id-doża totali. F’pazjenti fuq l-emodijalisi, injezzjoni bolus tista’ tingħata matul is-sessjoni tad-dijalisi minn ġo toqba adegwata fil- vina fil-linja tad-dijalisi. Inkella, l-injezzjoni tista’ tingħata fit-tmiem tas-sessjoni tad-dijalisi minn ġot- tubu tal-labra tal-fistla, segwita b’10 mL ta’ soluzzjoni ta’ saline isotoniku biex jitlaħlaħ it-tubu u tiġi żgurata injezzjoni sodisfaċenti tal-prodott fiċ-ċirkolazzjoni (ara l-Pożoloġija, Pazjenti adulti fuq emodijalisi).

Għoti aktar bil-mod huwa preferibbli f’pazjenti li jirreaġixxu għall-kura b’sintomi “bħal ta’ l- influwenza” (ara sezzjoni 4.8).

Tagħtix Binocrit permezz ta’ infużjoni ġol-vini jew flimkien ma’ soluzzjonijiet oħrajn ta’ prodotti mediċinali (jekk jogħġbok irreferi għal sezzjoni 6.6 għal informazzjoni addizzjonali).

Għoti għal taħt il-ġilda

Ġeneralment m’għandux jinqabeż volum massimu ta’ 1 mL f’post wieħed ta’ l-injezzjoni. Fil-każ ta’ volumi akbar, għandu jintgħażel aktar minn post wieħed għall-injezzjoni.

L-injezzjonijiet għandhom jingħataw fid-dirgħajn jew fir-riġlejn u fil-ħajt addominali ta’ quddiem.

F’dawk is-sitwazzjonijiet fejn it-tabib jiddetermina li pazjent jew persuna li tieħu ħsiebu jistgħu jagħtu Binocrit taħt il-ġilda b’mod sigur u effettiv huma stess, għandhom jiġu pprovduti istruzzjonijiet dwar id-dożaġġ xieraq u dwar l-għoti.

“Istruzzjonijiet dwar kif tinjetta lilek innifsek b’Binocrit” jinsabu fit-tmiem tal-fuljett ta’ tagħrif.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-Pazjenti li jiżviluppaw aplasja taċ-ċelluli l-ħomor tad-demm pura (PRCA ) wara kura b’xi eritropoetin, m’għandhomx jingħataw Binocrit jew xi eritropoetin ieħor (ara sezzjoni 4.4).

-Pressjoni għolja mhux ikkontrollata.

-Il-kontraindikazzjonijiet kollha assoċjati ma’ programmi ta’ predonazzjoni ta’ demm awtologu għandhom jiġu rispettati f’pazjenti li jkun qed jingħatalhom Binocrit.

L-użu ta’ Binocrit f’pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri u li ma jkunux qegħdin jipparteċipaw fi programm ta’ predonazzjoni tad-demm awtologu, huwa kontra-indikat f’pazjenti b’mard koronarju, mard ta’ l-arterji periferali, mard tal-karotide jew mard ċerebrovaskulari sever, fosthom pazjenti b’infart mijokardijaku riċenti jew inċident ċerebrovaskulari.

-Pazjenti li kellhom operazzjoni li għal xi raġuni ma jistgħux jirċievu profilassi antitrombotika adegwata.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ġenerali

Il-pressjoni tad-demm, fil-pazjenti kollha li jkunu qegħdin jirċievu epoetin alfa, għandha tiġi mmonitorjata mill-qrib u kkontrollata kif meħtieġ. Epoetin alfa għandu jintuża b’attenzjoni fil- preżenza ta’ pressjoni għolja mhux ikkurata, ikkurata b’mod inadegwat jew li ma tantx tista’ tiġi kkontrollata sewwa. Jista’ jkun hemm bżonn li żżid jew tqawwi l-kura kontra l-pressjoni għolja. Jekk il-pressjoni tad-demm ma tkunx tista’ tiġi kkontrollata, il-kura b’epoetin alfa għandha titwaqqaf.

Kriżi ta’ pressjoni għolja b’enċefalopatija u aċċessjonijiet, li kienu jeħtieġu l-attenzjoni immedjata ta’ tabib u kura medika intensiva, seħħew ukoll waqt il-kura b’epoetin alfa f’pazjenti li fil-passat kellhom pressjoni tad-demm normali jew baxxa. Għandha tingħata attenzjoni partikulari għal uġigħ ta’ ras qisu emigranja, li jiġi għall-għarrieda, għax dan jista’ jkun possibbilment sinjal ta’ twissija (ara

sezzjoni 4.8).

Epoetin alfa għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’epilessija, storja medika ta’ aċċessjonijiet jew kundizzjonijiet mediċi assoċjati ma’ predispożizzjoni għall-attività tal-aċċessjoni bħal infezzjonijiet tas-CNS u metastasijiet fil-moħħ.

Epoetin alfa għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-fwied kronika. Is-sigurtà ta’ epoetin alfa ma ġietx determinata s’issa f’pazjenti b’disfunzjoni epatika.

Ġiet osservata inċidenza akbar ta’ avvenimenti vaskulari trombotiċi (TVEs) f’pazjenti li kienu qed jirċievu ESAs (ara sezzjoni 4.8). Dawn jinkludu trombożi venużi u arterjali u emboliżmu (li jinkludu xi wħud b’riżultati fatali), bħal trombożi profonda tal-vini, emboli pulmonari, trombożi fir-retina u infart mijokardijaku. Barra minn hekk, inċidenti ċerebrovaskulari (li jinkludu infart ċerebrali, emorraġija ċerebrali u attakki iskemiċi temporanji) kienu rrappurtati.

Ir-riskju rrappurtat ta’ dawn it-TVEs għandu jintiżen b’attenzjoni kontra l-benefiċċji li jistgħu jinkisbu minn kura b’epoetin alfa, b’mod partikolari f’pazjenti b’fatturi pre-eżistenti ta’ riskju għal TVE, li jinkludu obeżità u storja medika fil-passat ta’ TVEs (eż. trombożi profonda tal-vini, emboliżmu pulmonari, u inċident ċerebrovaskulari).

Fil-pazjenti kollha, il-livelli tal-emoglobina għandhom jiġu immonitorjati mill-qrib minħabba żieda potenzjali fir-riskju ta’ avvenimenti tromboemboliċi u riżultati fatali meta l-pazjenti jiġu kkurati f’livelli ta’ emoglobina li jkunu ogħla mill-medda ta’ konċentrazzjoni għall-indikazzjoni tal-użu.

Jista’ jkun hemm żieda moderata dipendenti fuq id-doża fl-għadd ta’ plejtlits fil-medda tan-normalità waqt kura b’epoetin alfa. Din titreġġa’ lura fil-kors ta’ terapija kontinwa. Barra minn hekk, ġiet irrapportata tromboċitopenija ogħla mill-medda normali. Huwa rakkomandat li l-għadd tal-plejtlits jiġi mmonitorjat b’mod regolari matul l-ewwel 8 ġimgħat tat-terapija.

Il-kawżi l-oħrajn kollha ta’ anemija (defiċjenza ta’ ħadid, folate jew ta’ vitamina B12, avvelenament bl- aluminju, infezzjoni jew infjammazzjoni, telf ta’ demm, emolisi u fibrożi tal-mudullun ta’ kwalunkwe oriġini) għandhom jiġu kkunsidrati u kkurati qabel ma tinbeda t-terapija b’epoetin alfa u meta tiddeċiedi biex iżżid id-doża. Fil-maġġoranza tal-każijiet, il-figuri tal-livell ta’ ferritin fis-serum jonqsu simultanjament maż-żieda fil-volum taċ-ċelluli ppakkjati. Sabiex jiġi żgurat l-aħjar respons għal epoetin alfa, għandhom jiġu żgurati ħażniet adegwati ta’ ħadid u għandu jingħata suppliment ta’ ħadid jekk ikun meħtieġ (ara sezzjoni 4.2):

-Għal pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi kronika, suppliment ta’ ħadid (ħadid elementali 200 sa 300 mg/jum b’mod orali għall-adulti u 100 sa 200 mg/jum b’mod orali għal pazjenti pedjatriċi) huwa rakkomandat jekk il-livelli ta’ ferritin fis-serum tagħhom huma taħt il-

100 ng/ml.

-Għal pazjenti b’kanċer, suppliment ta’ ħadid (ħadid elementali 200 sa 300 mg/jum b’mod orali) huwa rakkomandat jekk is-saturazzjoni tal-ferritin tagħhom hija taħt l-20%.

-Għal pazjenti fi programm ta’ predonazzjoni awtologa, għandu jingħata suppliment ta’ ħadid (ħadid elementali 200 mg/jum b’mod orali) diversi ġimgħat qabel ma jibda l-predepożitu awtologu sabiex jinkisbu ħażniet għoljin ta’ ħadid qabel ma tibda t-terapija b’epoetin alfa, u matul il-kors tat-terapija b’epoetin alfa.

-Għal pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri, għandu jingħata suppliment ta’ ħadid (ħadid elementali 200 mg/jum b’mod orali) matul il-kors tat-terapija b’epoetin alfa. Jekk ikun possibbli, is-suppliment ta’ ħadid għandu jinbeda qabel ma tinbeda t- terapija b’epoetin alfa sabiex jinkisbu ħażniet adegwati ta’ ħadid.

F’każijiet rari ħafna, ġie osservat l-iżvilupp jew l-aggravament ta’ porfirija f’pazjenti kkurati b’epotin alfa. Epotin alfa għandu jintuża b’kawtela f’pazjenti li jkollhom porfirija.

Sabiex tittejjeb it-traċċabilità ta’ sustanzi li jistimulaw eritropoiesis (ESAs), l-isem kummerċjali tal-ESA mogħti għandu jiġi rreġistrat (jew iddikjarat) b'mod ċar fil-fajl tal-pazjent.

Il-pazjenti għandhom jinqalbu minn ESA għal oħra taħt superviżjoni adattata.

Aplasja taċ-Ċelluli l-Ħomor tad-Demm Pura (PRCA)

PRCA medjata mill-antikorpi ġiet irrappurtata wara perijodu ta’ minn xhur sa snin ta’ kura b’epoetin mogħti minn taħt il-ġilda l-biċċa l-kbira f’pazjenti b’insuffiċjenza tal-kliewi kronika. Kienu rrappurtati wkoll każijiet f’pazjenti b’epatite Ċ ikkurati b’interferon u ribavirin, meta ESAs jintużaw fl-istess ħin. Epoetin alfa mhuwiex approvat għall-immaniġġjar ta’ anemija marbuta ma’ epatite Ċ.

F’pazjenti li jiżviluppaw nuqqas f’daqqa ta’ effikaċja definit bi tnaqqis fl-emoglobina (1 sa 2 g/dL jew 0.62 sa 1.25 mmol/L fix-xahar) bi ħtieġa akbar ta’ trasfużjonijiet, għandu jinkiseb għadd tar- retikuloċiti u jiġu investigati l-kawżi tipiċi tan-nuqqas ta’ respons (eż. defiċjenza ta’ ħadid, folate, jew vitamina B12, avvelenament ta’ l-aluminju, infezzjoni jew infjammazzjoni, telf ta’ demm, l-emodijalisi u fibrożi tal-mudullun ta’ kwalunkwe oriġini).

Tnaqqis paradossali fl-emoglobina u l-iżvilupp ta’ anemija severa assoċjata ma’ għadd baxx ta’ reticuloċiti għandu jwassal għat-twaqqif tal-kura b’epoetin alfa u għandu jsir ittestjar għal antikorpi kontra erythropoietin. Għal dijanjożi tal-PRCA, għandha tiġi kkunsidrata wkoll eżaminazzjoni tal- mudullun.

L-ebda terapija oħra b’ESA m’għandha tinbeda minħabba riskju ta’ reazzjoni inkroċjata.

Kura ta’ anemija sintomatika f’pazjenti adulti u pedjatriċi b’insuffiċjenza renali kronika

Pazjenti b’insuffiċjenza kronika renali u li jkunu qed jiġu kkurati b’epoetin alfa, għandu jkollhom il- livelli tal-emoglobina mkejla fuq bażi regolari sakemm jintlaħaq livell stabbli, u perjodikament wara li jseħħ dan.

F’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika, ir-rata ta’ żieda fl-emoglobina għandha tkun ta’ madwar 1 g/dL (0.62 mmol/L) kull xahar u m’għandhiex taqbeż 2 g/dL (1.25 mmol/L) kull xahar biex timminimizza r-riskji ta’ żieda fil-pressjoni għolja.

F’pazjenti li għandhom insuffiċjenza renali kronika, il-konċentrazzjoni ta’ manteniment tal- emoglobina m’għandiex taqbeż il-limitu ta’ fuq tal-medda tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina kif rakkomandat f’sezzjoni 4.2. Fi provi kliniċi, riskju ogħla ta’ mewt u każijiet kardjovaskulari serji, kienu osservati meta ESAs ġew mogħtija sabiex jinkiseb livell ta’ emoglobina li hu ogħla minn 12 g/dL (7.5 mmol/L).

Provi kliniċi kkontrollati ma wrewx benefiċċji sinifikanti attribwibbli għall-għoti ta’ epoetins meta l- konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina tiżdied aktar mil-livell meħtieġ biex tikkontrolla s-sintomi ta’ l- anemija u biex tevita trasfużjoni tad-demm.

Għandu jkun hemm kawtela biż-żieda ta’ dożi ta’ Binocrit f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika billi dożi għoljin u kumulattivi ta’ epoetin jistgħu jiġu assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ mewt, u avvenimenti serji kardjovaskulari u ċerebrovaskulari. F’pazjenti b’rispons batut għal epoetini, għandhom jiġu kkunsidrati spegazzjonijiet alternattivi għar-rispons batut (ara sezzjoni 4.2 u 5.1).

Pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika kkurati b’epoetin alfa minn taħt il-ġilda għandhom jiġu mmonitorjati regolarment għal telf ta’ effikaċja, definit bħala l-ebda rispons jew tnaqqis fir-rispons għal trattament b’epoetin alfa f’pazjenti li fil-passat kienu rrispondew għal din it-terapija. Dan hu kkaratterizzat minn tnaqqis sostnut ta’ emoglobina minkejja żieda fid-dożaġġ ta’ epoetin alfa (ara sezzjoni 4.8).

Xi pazjenti b’intervall ta’ dożaġġ iktar estiż (iktar minn darba fil-ġimgħa) ta’ epoetin alfa jistgħu ma jżommux livelli adegwati ta’ emoglobina (ara sezzjoni 5.1) u jistgħu jkollhom bżonn ta’ żieda fid-doża ta’ epoetin alfa. Il-livelli tal-emoglobina għandhom jiġu mmonitorjati regolarment.

Trombożi fix-shunt seħħew f’pazjenti bl-emodijalisi, speċjalment f’dawk li għandhom tendenza li jkollhom pressjoni baxxa jew li l-fistuli arterjovenużi tagħhom juru kumplikazzjonijiet (eż. stenosi, anewriżmi, eċċ.). Reviżjoni bikrija tax-shunt u profilassi tat-trombożi permezz tal-għoti ta’ acetylsalicylic acid, per eżempju, hi rakkomandata f’dawn il-pazjenti.

Iperkalimja ġiet osservata f’każijiet iżolati, għalkemm il-każwalità ma ġietx stabbilita. L-elettroliti fis- serum għandhom jiġu mmonitorjati f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika. Jekk jinstab livell għoli jew qed jogħla ta’ potassju fis-serum, f’dak il-każ, flimkien ma’ kura adattata ta’ iperkalemija, wieħed għandu jikkunsidra li jwaqqaf epoetin alfa sakemm il-livell ta’ potassju fis-serum jkun ġie irranġat.

Żieda fid-doża ta’ heparin waqt l-emodijalisi sikwit tkun meħtieġa matul it-terapija b’epoetin alfa minħabba l-volum akbar ta’ ċelluli ppakkjati. L-okklużjoni tas-sistema ta’ dijalisi hija possibbli jekk l- eparinizzazzjoni ma tkunx ottima.

Ibbażat fuq l-informazzjoni disponibbli sal-lum, il-korrezzjoni ta’ l-anemija b’epoetin alfa f’pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jkunu għadhom mhumiex fuq id- dijalisi, ma żżidx ir-rata tal- progressjoni ta’ l-insuffiċjenza tal-kliewi.

Kura ta’ pazjenti b’anemija kkaġunata mill-kimoterapija

Pazjenti bil-kanċer li jkunu qed jiġu kkurati b’epoetin alfa, għandu jkollhom il-livelli tal-emoglobina mkejla fuq bażi regolari sakemm jintlaħaq livell stabbli, u perjodikament wara li jseħħ dan. L-epoetins huma fatturi tat-tkabbir li jistimulaw primarjament il-produzzjoni taċ-ċelluli l-ħomor tad- demm. Ir-riċetturi ta’ l-eritropoetins jistgħu jkunu espressi fuq il-wiċċ ta’ diversi ċelluli tat-tumuri. Bħal kull fattur ieħor tat-tkabbir, hemm it-tħassib li l-epoetins jistgħu jistimulaw it-tkabbir tat-tumuri.

Ir-rwol ta’ ESAs fuq il-progressjoni tat-tumur jew sopravivenza mingħajr progressjoni mnaqqsa ma jistax jiġi eskluż. Fi studji kliniċi kkontrollati, l-użu ta’ epoetins alfa u ESAs oħrajn kien assoċjat ma’ kontroll ta’ tumur lokoreġjonali mnaqqas jew sopravivenza totali mnaqqsa:

-tnaqqis fil-kontroll lokoreġjonali f’pazjenti b’kanċer avvanzat tar-ras u ta’ l-għonq li jkunu qed jirċievu terapija bir-radjazzjoni meta jingħata biex jinkiseb livell ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina ta’ iktar minn 14 g/dL (8.7 mmol/L),

-sopravivenza totali mqassra u żieda fl-imwiet attribwiti għall-progressjoni tal-marda wara

4 xhur f’pazjenti b’kanċer metastatiku tas-sider li jkunu qed jirċievu kimoterapija meta jingħata biex jinkiseb livell ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina ta’ 12 sa14 g/dL (7.5 sa 8.7 mmol/L),

-żieda fir-riskju ta’ mewt meta jingħata biex jinkiseb livell ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina ta’ 12 g/dL (7.5 mmol/L) f’pazjenti b’mard malinn attiv li ma jkunux qed jirċievu la kimoterapija u lanqas terapija bir-radjazzjoni. L-ESAs mhumiex indikati għall-użu f’din il-popolazzjoni ta’ pazjenti,

-żieda ta’ 9% osservata fir-riskju ta’ progressjoni tal-marda (PD – progress of disease) jew mewt fil-grupp ta’ epoetin alfa flimkien ma’ kura standard (SOC - standard of care) minn analiżi primarja u żieda ta’ 15% fir-riskju li ma tistax tiġi eskluża statistikament f’pazjenti b’kanċer metastatiku tas-sider li jkunu qed jirċievu kimoterapija meta jingħata biex jinkiseb livell ta’ konċentrazzjoni ta’ emoglobina ta’ 10 sa 12 g/dl (6.2 sa 7.5 mmol/l).

Minħabba dan t’hawn fuq, f’xi sitwazzjonijiet kliniċi, it-trasfużjoni tad-demm għandha tkun il-kura ppreferuta għall-immaniġġjar tal-anemija f’pazjenti morda bil-kanċer. Id-deċiżjoni li jingħataw kura b’erythropoietin rikombinanti għandha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni dwar il-benefiċċju-riskju bil- parteċipazzjoni tal-pazjent individwali, u d-deċiżjoni għandha tikkunsidra l-kuntest kliniku speċifiku. Fatturi li għandhom jiġu kkunsidrati f’din l-evalwazzjoni għandhom jinkludu t-tip ta’ tumur u l-fażi tiegħu; il-grad ta’ anemija; kemm il-persuna hi mistennija li tgħix; l-ambjent li fih il-pazjent ikun qed jiġi kkurat; u l-preferenza tal-pazjent (ara sezzjoni 5.1).

F’pazjenti bil-kanċer li jkunu qed jirċievu kimoterapija, id-dewmien ta’ minn 2 sa 3 ġimgħat bejn l- għoti ta’ ESA u d-dehra ta’ ċelluli ħomor ikkaġunati minn erythropoietin, għandu jiġi kkunsidrat meta ssir evalwazzjoni ta’ jekk it-terapija b’epoetin alfa hix adattata (pazjenti f’riskju li jkollhom trasfużjoni).

Pazjenti kirurġiċi fi programmi ta’ predonazzjoni awtologa

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet speċjali kollha marbuta ma’ programmi ta’ predonazzjoni awtologa, speċjalment is-sostituzzjoni ta’ rutina tal-volum, għandhom jiġu rrispettati.

Pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika maġġuri mhux obbligatorja

Prattiċi tajba ta’ mmaniġġar tad-demm għandhom dejjem jintużaw fl-isfond perikirurġiku.

Pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika maġġuri mhux obbligatorja għandhom jirċievu profilassi antitrombotika adegwata, għax avvenimenti trombotiċi u vaskulari jistgħu jseħħu f’pazjenti kirurġiċi, speċjalment f’dawk b’mard kardjovaskulari diġà eżistenti. Flimkien ma’ dan, għandha tittieħed prekawzjoni speċjali f’pazjenti bi predispożizzjoni għall-iżvilupp ta’ DVTs). Flimkien ma’ dan, f’pazjenti b’emoglobina fil-linja bażi ta’ > 13 g/dL (> 8.1 mmol/L), il-possibbiltà li l-kura b’epoetin alfa tista’ tiġi assoċjata ma’ riskju miżjud ta’ avvenimenti trombotiċi /avvenimenti vaskulari, ta’ wara l-operazzjoni, ma tistax tiġi eskluża. Għalhekk, epoetin alfa m’għandux jintuża f’pazjenti b’emoglobina fil-linja bażi ta’ > 13 g/dL (> 8.1 mmol/L).

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull siringa mimlija għal- lest,jiġifieri essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma teżisti l-ebda evidenza li tindika li l-kura b’epoetin alfa tbiddel il-metaboliżmu ta’ prodotti mediċinali oħra.

Prodotti mediċinali li jnaqqsu l-erythropoiesis jistgħu jnaqqsu r-rispons għal epoetin alfa.

Billi cyclosporin jeħel maċ-ċelluli l-ħomor tad-demm (RBCs), hemm il-potenzjal għal interazzjoni bejn il-prodotti mediċinali. Jekk epoetin alfa jingħata fl-istess waqt ma’ cyclosporin, il-livelli ta’ cyclosporin fid-demm għandhom jiġu mmonitorjati u d-doża ta’ cyclosporin aġġustata hekk kif jogħla l-ematokrit.

Ma teżisti l-ebda evidenza li tindika interazzjoni bejn epoetin alfa u fattur li jistimula kolonji ta’ granuloċiti (G-CSF) jew fattur li jistimula kolonji tal-makrofaġi tal-granuloċiti (GM-CSF) fir-rigward tad-differenzjar ematoloġiku jew il-proliferazzjoni ta’ kampjuni ta’ bijopsiji tat-tumuri in vitro.

F’pazjenti adulti nisa b’kanċer metastatiku tas-sider, l-għoti taħt il-ġilda ta’ 40,000 IU/ml ta’ epoetin alfa ma’ trastuzumab 6 mg/kg, ma kellu l-ebda effett fuq il-farmakokinetika ta’ trastuzumab.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx dejta jew hemm dejta limitata dwar l-użu ta’ epoetin alfa f’nisa tqal. Studji f’annimali urew effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Għalhekk, epoetin alfa għandu jintuża waqt it-tqala biss jekk il-vantaġġ potenzjali jisboq ir-riskju potenzjali għall-fetu. L-użu ta’ epoetin alfa mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li jkunu tqal li jkunu qed jipparteċipaw fi programm ta’ predonazzjoni awtologa tad-demm.

Treddigħ

Mhux magħruf jekk epoetin alfa esoġenu jiġix eliminat mill-ħalib tas-sider tal-bniedem. Epoetin alfa għandu jintuża b’kawtela f’nisa li jkunu qed ireddgħu. Gћandha tittieћed deċiżjoni jekk il-mara twaqqafx it-treddigћ jew twaqqafx it-trattament b’epoetin alfa, wara li jiġi kkunsidrat il-benefiċċju ta’ treddigћ gћat-tarbija u l-benefiċċju tat-trattament gћall-mara.

L-użu ta’ epoetin alfa mhuwiex rakkomandat f’pazjenti li jkunu qed ireddgħu li jkunu qed jipparteċipaw fi programm ta’ predonazzjoni awtologa tad-demm,

Fertilità

M’hemm l-ebda studju li jevalwa l-effett potenzjali ta’ epoetin alfa fuq il-fertilità tal-irġiel u tan-nisa.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni.

Binocrit m’għandu l-ebda effett jew ftit li xejn għandu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjoni avversa frekwenti tal-mediċina matul il-kura b’epoetin alfa hi żieda fil-pressjoni tad- demm li tiddependi mid-doża jew aggravament ta’ pressjoni għolja eżistenti. Għandu jsir monitoraġġ tal-pressjoni tad-demm, partikularment fil-bidu tat-terapija (ara sezzjoni 4.4).

L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti tal-mediċina li seħħew fil-provi kliniċi ta’ epoetin alfa huma dijarea, nawseja, rimettar, deni u wġigħ ta’ ras. Mard qisu influwenza jista’ jseħħ speċjalment fil-bidu tal-kura.

Konġestjoni fil-passaġġ respiratorju, li tinkludi avvenimenti ta’ konġestjoni tal-passaġġ respiratorju, konġestjoni nażali u nażofarinġite, ġew irrapportati fi studji dwar dożaġġ b’intervall estiż f’pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jkunu għadhom mhumiex fuq id-dijalisi.

Ġiet osservata inċidenza akbar ta’ avvenimenti vaskulari trombotiċi (TVEs) f’pazjenti li kienu qed jirċievu ESAs (ara sezzjoni 4.4).

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Minn total ta’ 3,262 individwu fi 23 studju li fihom il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double- blinded, ikkontrollati bi plaċebo jew bi standard ta’ kura, il-profil globali tas-sigurtà ta’ epoetin alfa ġie evalwat f’1,992 individwu anemiku. Inklużi kien hemm 228 individwu b’CRF ikkurati b’epoetin alfa f’4 studji dwar insuffiċjenza renali kronika (2 studji fi predijalisi [N = 131 individwu b’CRF esposti] u 2 f’dijalisi [N = 97 individwu b’CRF esposti]; 1,404 individwi b’kanċer esposti f’16-il studju dwar anemija minħabba kimoterapija; 147 f’2 studji għal donazzjoni ta’ demm awtologu; u 213-il individwu esposti fi studju wieħed fil-perjodu perikirurġiku. Reazzjonijiet avversi tal-mediċina rrappurtati minn ≥1% tal-individwi kkurati b’epoetin alfa f’dawn il-provi qed jintwerew fit-tabella hawn taħt.

Stima ta’ frekwenzi: Komuni ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Sistema tal-

Frekwenza

 

 

 

 

 

Klassifika

 

 

 

 

 

 

tal-Organi

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

 

ħafna

 

 

 

 

magħrufa

Disturbi tad-

 

 

 

 

Aplasja pura taċ-

 

demm u tas-

 

 

 

 

ċelluli ħomor

 

sistema

 

 

 

 

medjata mill-

 

limfatika

 

 

 

 

antikorpi ta’

 

 

 

 

 

 

erythropoeitin1,4,

 

 

 

 

 

 

Tromboċitemija1

 

Disturbi fil-

 

 

Iperkalemija2

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

 

 

Reazzjoni

sistema

 

 

 

 

 

anafilattika4,

immuni

 

 

 

 

 

Sensittività

 

 

 

 

 

 

eċċessiva4

Disturbi fis-

 

Uġigħ ta’ ras

Konvulżjonijiet

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Trombożi

 

 

 

Kriżi ta’

vaskulari

 

venuża u

 

 

 

pressjoni għolja4

 

 

arterjali3,

 

 

 

 

 

 

Pressjoni

 

 

 

 

 

 

għolja

 

 

 

 

Disturbi

 

Sogħla

Konġestjoni fil-

 

 

 

respiratorji,

 

 

passaġġ

 

 

 

toraċiċi u

 

 

respiratorju

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

 

Disturbi

Dijarea,

 

 

 

 

 

gastro-

Nawseja,

 

 

 

 

 

intestinali

Rimettar

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Raxx

 

 

 

Edema

ġilda u fit-

 

 

 

 

 

anġjonewrotika4,

tessuti ta’ taħt

 

 

Urtikarja4

il-ġilda

 

 

 

Disturbi

 

Artralġja,

 

muskolu-

 

Uġigħ fl-

 

skeletriċi u

 

għadam,

 

tat-tessuti

 

Mijalġja,

 

konnettivi

 

Uġigħ fl-

 

 

 

estremitajiet

 

Disturbi

 

 

Porfirija4

konġenitali,

 

 

 

familjali u

 

 

 

ġenetiċi

 

 

 

Disturbi

Deni

Tertir ta’

Prodott

ġenerali u

 

bard, Mard

mediċinali ma

kondizzjonijiet

 

jixbah l-

jkunx effettiv4

ta’ mnejn

 

influwenza,

 

jingħata

 

Reazzjoni

 

 

 

fil-parti minn

 

 

 

fejn tingħata

 

 

 

l-injezzjoni,

 

 

 

Edema

 

 

 

periferali

 

1 Identifikati Matul l-Esperjenza ta’ Wara t-Tqegħid fis-Suq u l-Kategorija ta’ Frekwenza Stmata minn Rati ta’ Rappurtaġġ Spontanju

2 Komuni fid-dijalisi

3 Jinkludi avvenimenti arterjali u venużi, fatali u mhux fatali, bħal trombożi tal-vini profondi, emboli pulmonari, trombożi retinali, trombożi arterjali (li tinkludi infart mijokardijaku), inċidenti ċerebrovaskulari (li jinkludu infart ċerebrali u emorraġija ċerebrali) attakki iskemiċi temporanji, u trombożi fis-shunt (li tinkludi tagħmir tad-dijalisi) u trombożi f’newriżmi arterjovenużi tax-shunt.

4 Indirizzati fis-sottosezzjoni hawn taħt u/jew f’sezzjoni 4.4.

Deskrizzjoni ta’ avvenimenti avversi magħżula

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, li jinkludu każijiet ta’ raxx (li jinkludi urtikarja), reazzjoni anafilattika, u edema anġjonewrotika, kienu rrappurtati (ara sezzjoni 4.4).

Kriżi ta’ pressjoni għolja b’enċefalopatija u aċċessjonijiet, li kienu jeħtieġu l-attenzjoni immedjata ta’ tabib u kura medika intensiva, seħħew ukoll waqt il-kura b’epoetin alfa f’pazjenti li fil-passat kellhom pressjoni tad-demm normali jew baxxa. Għandha tingħata attenzjoni partikulari għal uġigħ ta’ ras qisu emigranja, li jiġi għall-għarrieda, għax dan jista’ jkun possibbilment sinjal ta’ twissija (ara

sezzjoni 4.4).

Aplasja pura taċ-ċelluli ħomor medjata mill-antikorpi ġiet irrappurtata b’mod rari ħafna f’< 1/10,000 każ kull sena ta’ pazjenti wara xhur sa snin ta’ kura b’epoetin alfa (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika b’insuffiċjenza renali kronika fuq emodijalisi

L-esponiment ta’ pazjenti pedjatriċi b’insuffiċjenza renali kronika fuq l-emodijalisi fi provi kliniċi u fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq, hu limitat. L-ebda reazzjoni avversa speċifika għal pazjenti pedjatriċi li mhijiex imsemmija qabel fit-tabella t’hawn fuq, jew kwalunkwe waħda minnhom li ma kinitx konsistenti mal-marda sottostanti, ma ġiet irrappurtata f’din il-popolazzjoni.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Il-marġini terapewtiku ta’ epoetin alfa huwa wiesa’ ħafna. Dożaġġ eċċessiv ta’ epoetin alfa tista’ tipproduċi effetti li huma estensjonijiet ta’ l-effetti farmakoloġiċi ta’ l-ormon. Tista’ titwettaq flebotomija jekk iseħħu livelli għoljin iżżejjed ta’ emoglobina. Kura oħra ta’ sapport għandha tingħata kif meħtieġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: sustanzi anti-anemiċi oħrajn, eritropoetin, Kodiċi ATC: B03XA01.

Binocrit hu prodott mediċinali bijosimili. Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is- sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Eritropoetin (EPO) hu ormon ta’ glikoproteina prodott primarjament mill-kliewi b’rispons għal ipoksija u hu r-regolatur ewlieni tal-produzzjoni taċ-ċelluli tad-demm ħomor (RBC). EPO hu involut fil-fażijiet kollha tal-iżvilupp eritrojdi, u għandu l-effett prinċipali tiegħu fil-livell ta’ prekursuri eritrojdi. Wara li EPO jeħel mar-riċettur tal-wiċċ taċ-ċellula tiegħu, hu jattiva rotot tat-transduzzjoni tas-sinjal li jinterferixxu mal-apoptosi u jistimulaw il-proliferazzjoni taċ-ċelluli eritrojdi.

EPO uman rikombinanti (epoetin alfa), espress fiċ-ċelluli tal-ovarji tal-ħamster Ċiniż, għandu sekwenza ta’ 165 aċidu amminiku li hi identika għal dik ta’ EPO uman urinarju; it-2 huma indistingwibbli fuq il-bażi ta’ assaġġi funzjonali. Il-piż molekulari apparenti ta’ eritropoetin hu minn 32,000 sa 40,000 dalton.

Erythropoietin (EPO) hu fattur tat-tkabbir li jistimula primarjament il-produzzjoni ta’ ċelluli ħomor. Ir-riċetturi ta’ erythropoietin jistgħu jiġu espressi fuq il-wiċċ ta’ diversi ċelluli tat-tumur.

Effetti farmakodinamiċi

Voluntiera b’saħħithom

Wara dożi waħidhom (20,000 sa 160,000 IU taħt il-ġilda) ta’ epoetin alfa, ġie osservat rispons dipendenti mid-doża għall-markaturi farmakodinamiċi investigati, li jinkludu: retikuloċiti, RBCs, u emoglobina. Ġie osservat profil definit ta’ żmien-konċentrazzjoni b’massimu u ritorn għal-linja bażi għal bidliet fil-perċentwali ta’ retikuloċiti. Profil inqas definit ġie osservat għall-RBCs u l-emoglobina. B’mod ġenerali, il-markaturi kollha farmakodinamiċi żdiedu b’mod lineari, bid-doża li laħqet rispons massimu fl-ogħla livelli tad-doża.

Studji addizzjonali farmakodinamiċi esploraw doża ta’ 40,000 IU darba fil-ġimgħa kontra 150 IU/kg 3 darbiet fil-ġimgħa. Minkejja d-differenzi fil-profili ta’ konċentrazzjoni-żmien, ir-rispons farmakodinamiku (kif imkejjel mit-tibdil fil-perċentwali ta’ retikuloċiti, emoglobina, u RBCs totali) kien simili bejn dawn il-korsijiet. Studji addizzjonali qabblu l-kors ta’ 40,000 IU darba fil-ġimgħa ta’ epoetin alfa ma’ dożi darba kull ġimagħtejn li jvarjaw minn 80,000 għal 120,000 IU taħt il-ġilda. B’mod ġenerali, ibbażat fuq ir-riżultati ta’ dawn l-istudji farmakodinamiċi f’individwi b’saħħithom, il- kors ta’ dożaġġ ta’ 40,000 IU darba fil-ġimgħa jidher li hu aktar effiċjenti fil-produzzjoni ta’ RBCs milli mill-korsijiet ta’ darba kull ġimagħtejn, minkejja xebh osservat fil-produzzjoni ta’ retikuloċiti fil- korsijiet ta’ darba fil-ġimgħa u darba kull ġimagħtejn.

Insuffiċjenza kronika renali

Inwera li epoetin alfa jistimula l-erythropoiesis f’pazjenti anemiċi b’CRF, li jinkludu pazjenti fuq id- dijalisi u predijalisi. L-ewwel evidenza ta’ rispons għal epoetin alfa hi żieda fl-għadd ta’ retikuloċiti fi żmien 10 ijiem, segwit minn żidiet fl-għadd ta’ ċelluli ħomor, emoglobina u ematokrit, normalment fi żmien minn 2 sa 6 ġimgħat. Ir-rispons tal-emoglobina jvarja bejn il-pazjenti u jista’ jiġi affettwat mill- ħażniet ta’ ħadid u l-preżenza ta’ problemi mediċi fl-istess ħin.

Anemija kkawżata mill-kimoterapija

Intwera li epoetin alfa, mogħti 3 darbiet fil-ġimgħa jew darba fil-ġimgħa, iżid ir-rekwiżiti tal- emoglobina u jnaqqas dawk tat-trasfużjoni wara l-ewwel xahar ta’ terapija f’pazjenti anemiċi bil- kanċer li jkunu qed jirċievu l-kimoterapija.

Fi studju li qabbel il-korsijiet ta’ dożaġġ ta’ 150 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa, u l-kors ta’ dożaġġ ta’ 40,000 IU, darba fil-ġimgħa, f’individwi b’saħħithom u f’pazjenti anemiċi bil-kanċer, il-profili taż- żmien tat-tibdil fil-perċentwali ta’ retikuloċiti, l-emoglobina, u ċ-ċelluli tad-demm ħomor totali, kienu simili bejn iż-żewġ korsijiet ta’ dożaġġ kemm f’individwi b’saħħithom kif ukoll f’pazjenti anemiċi bil- kanċer. L-AUCs tal-parametri farmakodinamiċi rispettivi kienu simili bejn il-korsijiet ta’ dożaġġ ta’150 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa u l-korsijiet ta’ dożaġġ ta’ 40,000 IU, darba fil-ġimgħa, f’individwi b’saħħithom kif ukoll f’pazjenti anemiċi bil-kanċer.

Pazjenti kirurġiċi adulti fi programm ta’ predonazzjoni awtologa

Intwera li epoetin alfa jistimula l-produzzjoni ta’ ċelluli tad-demm ħomor sabiex iżid il-ġbir ta’ demm awtologu, u biex jillimita t-tnaqqis fl-emoglobina f’pazjenti adulti skedati għal operazzjoni elettiva maġġuri li mhumiex mistennija li jagħmlu predepożitu tar-rekwiżiti kompleti tagħhom ta’ demm perioperattiv. L-ikbar effetti jiġu osservati f’pazjenti b’emoglobina baxxa (≤ 13 g/dL).

Kura ta’ pazjenti adulti skedati għal operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

F’pazjenti skedati għal operazzjoni ortopedika maġġuri elettiva b’emoglobina qabel il-kura ta’ > 10 sa ≤ 13 g/dL, intwera li epoetin alfa jnaqqas ir-riskju li jiġu riċevuti trasfużjonijiet alloġeniċi u jħaffef l- irkupru eritrojdi (żieda fil-livelli tal-emoglobina, livelli ta’ ematokrit, u l-għadd ta’ retikuloċiti.

Effikaċja klinika u sigurtà

Insuffiċjenza kronika renali

Epoetin alfa ġie studjat fi provi kliniċi f’pazjenti adulti anemiċi b’CRF, li jinkludu pazjenti fuq id- dijalisi u predijalisi, biex jikkura l-anemija u jżomm l-ematokrit f’medda ta’ konċentrazzjoni fil-mira ta’ 30 sa 36%.

Fil-provi kliniċi, f’dożi tal-bidu ta’ 50 sa 150 IU/kg, tliet darbiet fil-ġimgħa, madwar 95% tal-pazjenti kollha rrispondew permezz ta’ żieda klinikament sinifikanti fl-ematokrit. Wara madwar xahrejn ta’ terapija, prattikament il-pazjenti kollha kienu indipendenti mit-trasfużjoni. Ġaladarba l-ematokrit fil- mira nkiseb, id-doża ta’ manteniment ġiet individwalizzata għal kull pazjent.

Fl-ikbar tliet provi kliniċi li twettqu f’pazjenti adulti fuq id-dijalisi, id-doża ta’ manteniment medjana meħtieġa biex iżżomm l-ematokrit bejn 30 sa 36% kienet ta’ madwar 75 IU/kg mogħtija 3 darbiet fil- ġimgħa.

Fi studju double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, multiċentriku, dwar il-kwalità tal-ħajja f’pazjenti b’CRF fuq l-emodijalisi, intwera titjib klinikament u statistikament sinifikanti fil-pazjenti kkurati b’epoetin alfa meta mqabbla mal-grupp tal-plaċebo meta tkejlu l-għeja, sintomi fiżiċi, relazzjonijiet u depressjoni (Kwestjonarju dwar Mard tal-Kliewi) wara sitt xhur ta’ terapija. Pazjenti mill-grupp ikkurati b’epoetin alfa kienu wkoll irreġistrati fi studju ta’ estensjoni open-label li wera titjib fil- kwalità tal-ħajja tagħhom li nżammu għal 12-il xahar addizzjonali.

Pazjenti adulti b’insuffiċjenza tal-kliewi li jkunu għadhom mhux qegħdin fuq id-dijalisi

Fi provi kliniċi li twettqu f’pazjenti b’CRF li mhumiex fuq id-dijalisi kkurati b’epoetin alfa, it-tul medju tat-terapija kien ta’ kważi ħames xhur. Dawn il-pazjenti rrispondew għat-terapija b’epoetin alfa b’mod simili għal dak osservat f’pazjenti fuq id-dijalisi. Pazjenti bi CRF li ma kinux fuq id-dijalisi wrew żieda dipendenti fuq id-doża u sostnuta fl-ematokrit meta epoetin alfa ngħata jew minn ġol-vini jew minn taħt il-ġilda. Rati simili ta’ żieda ta’ ematokrit ġew osservati meta epoetin alfa ngħata minn xi waħda minn dawn ir-rotot. Barra minn hekk, intwera li dożi ta’ epoetin alfa bejn 75 sa 150 IU/kg kull ġimgħa, iżommu ematokriti ta’ 36 sa 38% għal sa sitt xhur.

F’2 studji b’intervall estiż ta’ dożaġġ ta’ epoetin alfa (3 darbiet fil-ġimgħa, darba fil-ġimgħa, darba kull ġimagħtejn, u darba kull 4 ġimgħat), xi pazjenti b’intervalli itwal ta’ dożaġġ, ma żammewx livelli

adegwati ta’ emoglobina u laħqu l-kriterji ta’ rtirar tal-emoglobina definiti mill-protokoll (0% fil- grupp ta’ darba fil-ġimgħa, 3.7% fil-grupp ta’ darba kull ġimagħtejn, u 3.3% fil-grupp ta’ darba kull 4 ġimgħat).

Prova prospettiva li fiha l-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, evalwat 1,432 pazjent anemiku b’insuffiċjenza renali kronika li ma kinux qed jirċievu dijalisi. Il-pazjenti ġew assenjati għal kura b’epoetin alfa li kellha fil-mira livell ta’ manutenzjoni ta’ emoglobina ta’ 13.5 g/dL (ogħla mil-livell rakkomandat ta’ konċentrazzjoni tal-emoglobina) jew 11.3 g/dL. Avveniment kardjovaskulari maġġuri (mewt, infart mijokardijaku, puplesija jew rikoveru l-isptar minħabba insuffiċjenza konġestiva tal- qalb) seħħ fost 125 (18) mis-715-il pazjent fil-grupp ta’ emoglobina ogħla meta mqabbla ma’ 97 (14%) fost is-717-il pazjent fil-grupp ta’ emoglobina iktar baxxa (proporzjon ta’ periklu [HR] 1.3, 95% CI: 1.0, 1.7, p = 0.03).

Twettqu analiżijiet miġbura post-hoc ta’ provi kliniċi ta’ ESAs f’pazjenti b’insuffiċjenza renali kronika (fuq id-dijalisi, mhux fuq id-dijalisi, f’pazjenti dijabetiċi u mhux dijabetiċi). Ġiet osservata tendenza lejn stima ta’ riskju ogħla għal mewt mill-kawżi kollha u avvenimenti kardjovaskulari u ċerebrovaskulari assoċjati ma’ dożi ogħla u kumulattivi ta’ ESA independentement mill-istat ta’ dijabete jew dijalisi (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 4.4).

Kura ta’ pazjenti b’anemija kkaġunata mill-kimoterapija

Epoetin alfa ġie studjat fi provi kliniċi f’pazjenti adulti anemiċi bil-kanċer b’tumuri limfojde u solidi, u f’pazjenti fuq diversi korsijiet ta’ kimoterapija, li jinkludu korsijiet li fihom il-platinum u bla platinum. F’dawn il-provi, intwera li epoetin alfa, mogħti 3 darbiet fil-ġimgħa u darba fil-ġimgħa, iżid ir- rekwiżiti tal-emoglobina u jnaqqas dawk tat-trasfużjoni wara l-ewwel xahar ta’ terapija f’pazjenti anemiċi bil-kanċer li jkunu qed jirċievu l-kimoterapija. F’xi studji, il-fażi double-blind kienet segwita minn fażi open-label li matulha l-pazjenti kollha rċivew epoetin alfa, u ġiet osservata iż-żamma tal- effett.

Evidenza disponibbli tissuġġerixxi li pazjenti b’tumuri malinni ematoloġiċi u tumuri solidi, jirrispondu b’mod ekwivalenti għal terapija b’epoetin alfa, u li pazjenti bi jew mingħajr infiltrazzjoni tat-tumur tal-mudullun, jirrispondu b’mod ekwivalenti għal terapija b’epoetin alfa. Intweriet intensità komparabbli ta’ kimoterapija fil-gruppi ta’ epoetin alfa u tal-plaċebo fil-provi dwar il-kimoterapija, minn żona simili taħt il-kurva newtrofili-żmien f’pazjenti kkurati b’epoetin alfa u pazjenti kkurati bi plaċebo, kif ukoll minn proporzjon simili ta’ pazjenti fil-gruppi kkurati b’epoetin alfa u plaċebo li l- għadd assolut tagħhom tan-newtrofili waqa’ taħt 1,000 u 500 ċellula/µL.

Fi studju prospettiv, ikkontrollat bil-plaċebo, tat-tip double-blind, u randomised fi 375 pazjent anemiku b’tumuri malinni mhux majelojdi li kienu qed jirċievu kimoterapija mhux bil-platinu, kien hemm tnaqqis sinifikanti fis-sintomi relatati ma’ l-anemija (eż. għeja, tnaqqis fl-enerġija, tnaqqis fl- attività), kif imkejla bl-istrumenti u l-iskali li ġejjin: l-iskala ġenerali ta’ l-iStima Funzjonali ta’ Anemija relatata mat-Terapija kontra l-Kanċer (FACT-An ), l-iskala ta’ l-għeja tal-FACT-An, u l- iSkala Lineari Analoga tal-Kanċer (CLAS). Żewġ studji iżgħar, ikkontrollati bil-plaċebo, u randomised, naqsu li juru titjib sinifikanti fil-parametri tal-kwalità tal-ħajja fuq l-iskala EORTC-QLQ-C30 jew CLAS, rispettivament.

Is-sopravivenza u l-progressjoni tat-tumur kienu eżaminati f’ħames studji kbar ikkontrollati, li kienu jinvolvu total ta’ 2,833 pazjent, li erba’ minnhom kienu studji double-blind u kkontrollati bil-plaċebo, u wieħed kien studju open-label. L-istudji kienu jinkludu jew pazjenti li kienu qed jiġu kkurati bil- kimoterapija (żewġ studji), jew użaw popolazzjoni ta’ pazjenti li għalihom, ESAs m’humiex indikati: anemija f’pazjenti bil-kanċer li ma kinux qed jirċievu kimoterapija, u pazjenti b’kanċer fir-ras u fl- għonq li kienu qed jirċievu r-radjuterapija. Il-livell mixtieq tal-konċentrazzjoni ta’ l-emoglobina f’żewġ studji kienet ta’ > 13 g/dL (8.1 mmol/L); fit-tliet studji l-oħrajn kienet ta’ 12 sa 14 g/dL (7.5 sa 8.7 mmol/L). Fl-istudju open-label ma kien hemm l-ebda differenza fis-sopravivenza totali bejn pazjenti kkurati b’eritropoetin uman rikombinanti u l-kontrolli. Fl-erba’ studji kkontrollati bil-plaċebo, il-proporzjonijiet tal-periklu għas-sopravivenza totali varjaw bejn 1.25 u 2.47 favur il-kontrolli. Dawn l-istudji wrew mortalità eċċessiva konsistenti li kienet statistikament sinifikanti, u li ma kinitx spjegabbli, f’pazjenti li kellhom anemija assoċjata ma’ diversi kanċers komuni, li rċivew eritropoetin uman rikombinanti, meta mqabbla mal-kontrolli. Ir-riżultat totali tas-sopravivenza fil-provi ma setax

ikun spjegat b’mod sodisfaċenti mid-differenzi fl-inċidenza ta’ trombożi u kumplikazzjonijiet marbuta bejn dawk il-pazjenti li ngħataw eritropoetin uman rikombinanti u dawk fil-grupp tal-kontroll.

Saret ukoll analiżi tad-dejta fuq livell ta’ pazjent fuq iktar minn 13,900 pazjent bil-kanċer (li kienu fuq kimo-, radju-, kimoradju-, jew l-ebda terapija) li pparteċipaw fi 53 prova klinika kkontrollati li kienu jinvolvu diversi epoetins. Meta-analiżi tad-dejta tas-sopravivenza totali pproduċiet stima ta’ punt ta’ proporzjon ta’ periklu ta’ 1.06 favur il-kontrolli (95% CI: 1.00, 1.12; 53 prova u 13,933 pazjent) u għall-pazjenti bil-kanċer li kienu qed jirċievu kimoterapija, il-proporzjon ta’ periklu ta’ sopravivenza totali kien ta’ 1.04 (95% CI: 0.97, 1.11; 38 prova u 10,441 pazjenti). Meta analiżi tindika wkoll b’mod konsistenti, żieda sinifikanti tar-riskju relattiv ta’ avvenimenti tromboemboliċi f’pazjenti bil-kanċer li jkunu qed jirċievu erythropoietin uman rikombinanti (ara sezzjoni 4.4).

Twettaq studju li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, open-label, multiċentriku fuq 2,098 mara anemiċi b’kanċer metastatiku tas-sider, li rċivew kimoterapija tal-ewwel jew tat-tieni għażla. Dan kien studju ta’ noninferjorità imfassal sabiex tiġi eskluża żieda ta’ 15% fir-riskju ta’ progressjoni tat-tumur jew mewt ta’ epoetin alfa flimkien ma’ kura standard (SOC - standard of care) meta mqabbel ma’ SOC waħidha. Is-sopravivenza mingħajr progressjoni (PFS - progression free survival) medjana għal kull evalwazzjoni tal-investigatur tal-progressjoni tal-marda kienet 7.4 xhur f’kull grupp (HR 1.09, CI 95%: 0.99, 1.20), li tindika li l-għan tal-istudju ma ntlaħaqx. Meta waqfet tinġabar id-data klinika, kienu rrappurtati 1337 mewt. Is-sopravivenza totali medjana fil-grupp ta’ epoetin alfa flimkien ma’ SOC kienet ta’ 17.2 xhur meta mqabbla ma’ 17.4 xhur fil-grupp ta’ SOC waħidha (HR 1.06, CI 95%: 0.95, 1.18). Numru inqas b’mod sinifikanti ta’ pazjenti rċivew trasfużjonijiet ta’ RBC fil-grupp ta’ epoetin alfa flimkien ma’ SOC (5.8% kontra 11.4%); madankollu, numru akbar b’mod sinifikanti ta’ pazjenti kellhom avvenimenti vaskulari trombotiċi fil-grupp ta’ epoetin alfa flimkien ma’ SOC (2.8% kontra 1.4%).

Programm ta’ predonazzjoni awtologa

L-effett ta’ epoetin alfa li jiffaċilita d-donazzjoni ta’ demm awtologu f’pazjenti b’ematokriti baxxi (≤ 39% u l-ebda anemija sottostanti minħabba defiċjenza ta’ ħadid), skedati għal operazzjoni ortopedika maġġuri, ġie evalwat fi studju double-blind, ikkontrollat bi plaċebo, li twettaq fuq 204 pazjenti, u studju kkontrollat, single-blind li twettaq fuq 55 pazjent.

Fl-istudju double-blind, il-pazjenti ġew ikkurati b’epoetin alfa 600 IU/kg jew plaċebo ġol-vina darba kuljum kull 3 sa 4 ijiem, fuq perjodu ta’ 3 ġimgħat (total ta’ 6 dożi). Bħala medja, il-pazjenti kkurati b’epoetin alfa kienu kapaċi li jagħmlu predepożitu ta’ ferm aktar unitajiet ta’ demm (4.5 unitajiet) minn pazjenti kkurati bi plaċebo (3.0 unitajiet).

Fl-istudju single-blind, il-pazjenti ġew ikkurati b’epoetin alfa 300 IU/kg jew 600 IU/kg jew plaċebo ġol-vina darba kuljum kull 3 sa 4 ijiem, fuq perjodu ta’ 3 ġimgħat (total ta’ 6 dożi). Il-pazjenti kkurati b’epoetin alfa kienu wkoll kapaċi jagħmlu predepożitu ta’ ferm aktar unitajiet ta’ demm (epoetin alfa 300 IU/kg = 4.4 unitajiet; epoetin alfa 600 IU/kg = 4.7 unitajiet) minn pazjenti kkurati bi plaċebo (2.9 unitajiet).

It-terapija b’epoetin alfa naqqset ir-riskju ta’ esponiment għal demm alloġeneiku b’50% meta mqabbla ma’ pazjenti li ma kinux qed jirċievu epoetin alfa.

Operazzjoni ortopedika elettiva maġġuri

L-effett ta’ epoetin alfa (300 IU/kg jew 100 IU/kg) fuq l-esponiment għal trasfużjoni ta’ demm alloġeniku, ġie evalwat fi prova klinika double-blind, ikkontrollata bi plaċebo, li saret fuq pazjenti adulti li ma kellhomx defiċjenza ta’ ħadid, skedati għal operazzjoni maġġuri elettiva tal-ġenbejn jew tal-irkoppa. Epoetin alfa ngħata taħt il-ġilda għal 10 ijiem qabel l-operazzjoni, fil-jum tal-operazzjoni, u għal erbat ijiem wara l-operazzjoni. Il-pazjenti ġew stratifikati skont l-emoglobina tagħhom fil-linja bażi (≤ 10 g/dL, > 10 sa ≤ 13 g/dL u > 13 g/dL).

Epoetin alfa 300 IU/kg naqqas b’mod sinifikanti r-riskju ta’ trasfużjoni alloġeneika f’pazjenti b’emoglobina ta’ qabel il-kura ta’ > 10 sa ≤ 13 g/dL. Sittax fil-mija ta’ epoetin alfa 300 IU/kg, 23% ta’ epoetin alfa 100 IU/kg, u 45% tal-pazjenti kkurati bi plaċebo kienu jeħtieġu trasfużjoni.

Prova open-label, tat-tip grupp parallel, li saret fuq individwi adulti li ma kellhomx defiċjenza ta’ ħadid, b’emoglobina ta’ qabel il-kura ta’ ≥ 10 sa ≤ 13 g/dL, li kienu skedati għal operazzjoni ortopedika maġġuri tal-ġenbejn jew tal-irkoppa, qabbel epoetin alfa 300 IU/kg mogħti taħt il-ġilda kuljum għal 10 ijiem qabel l-operazzjoni, fil-jum tal-operazzjoni, u għal erbat ijiem wara l- operazzjoni, ma’ epoetin alfa 600 IU/kg taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa għal 3 ġimgħat qabel l- operazzjoni u fil-jum tal-operazzjoni.

Mill-perjodu ta’ qabel il-kura sa qabel l-operazzjoni, il-medja taż-żieda fl-emoglobina fil-grupp ta’ 600 IU/kg kull ġimgħa (1.44 g/dL) kienet id-doppju minn dik osservata fil-grupp ta’ 300 IU/kg ta’ kuljum (0.73 g/dL). Il-medja tal-livelli ta’ emoglobina kienu simili għaż-żewġ gruppi ta’ kura matul il- perjodu kollu ta’ wara l-operazzjoni.

Ir-rispons eritropoietiku osservat fiż-żewġ gruppi ta’ kura, irriżulta f’rati simili ta’ trasfużjoni (16% fil- grupp ta’ 600 IU/kg kull ġimgħa u 20% fil-grupp ta’ 300 IU/kg kuljum).

Popolazzjoni pedjatrika

Insuffiċjenza kronika renali

Epoetin alfa ġie evalwat fi studju kliniku open-label, li fih il-parteċipanti ma ntgħażlux b’mod każwali, b’medda ta’ doża miftuħa, li dam 52 ġimgħa, li sar fuq pazjenti pedjatriċi b’CRF li kienu qegħdin fuq l-emodijalisi. L-età medjana tal-pazjenti rreġistrati fl-istudju kienet ta’ 11.6 snin (medda minn

0.5 sa 20.1 sena).

Epoetin alfa ingħata f’doża ta’ 75 IU/kg/ġimgħa ġol-vini fi 2 jew 3 dożi diviżi wara d-dijalisi, ittitrat b’75 IU/kg/ġimgħa f’intervalli ta’ 4 ġimgħat (sa massimu ta’ 300 IU/kg/ġimgħa), biex tinkiseb żieda ta’ 1 g/dL/xahar fl-emoglobina. Il-medda mixtieqa tal-konċentrazzjoni tal-emoglobina kienet ta’ 9.6 sa 11.2 g/dL. Wieħed u tmenin fil-mija tal-pazjenti kisbu l-livell mixtieq ta’ konċentrazzjoni tal- emoglobina. Iż-żmien medjan għall-mira kien ta’ 11-il ġimgħa u d-doża medjana fil-mira kienet ta’ 150 IU/kg/ġimgħa. Mill-pazjenti li laħqu l-mira, 90% għamlu hekk fuq kors ta’ dożaġġ ta’ 3 darbiet kull ġimgħa.

Wara 52 ġimgħa, 57% tal-pazjenti baqgħu fl-istudju, u rċivew doża medjana ta’ 200 IU/kg/ġimgħa.

Data klinika b’għoti taħt il-ġilda fit-tfal hija limitata. F’5 studji żgħar, open label, mhux ikkontrollati (numru ta’ pazjenti varja minn 9-22, N totali = 72), Epoetin alfa ingħata taħt il-ġilda fit-tfal b’dożi tal- bidu ta’ 100 IU/kg/ġimgħa sa 150 IU/kg/ġimgħa b’possibbiltà li jiżdied sa 300 IU/kg/ġimgħa. F’dawn l-istudji, il-biċċa l-kbira kienu pazjenti li kellhom dijalisi minn qabel (N = 44), 27 pazjent kienu fuq dijalisi peritoneali u 2 kienu fuq emodijalisi, b’età li varjat minn 4 xhur sa 17-il sena. B’mod globali, dawn l-istudji għandhom limitazzjonijiet metodoloġiċi iżda t-trattament kien assoċjat ma’ xejriet pożittivi lejn livelli ta’ emoglobina ogħla. Ma kien irrappurtat l-ebda avveniment avvers mhux mistenni (ara sezzjoni 4.2).

Anemija kkawżata mill-kimoterapija

Epoetin alfa 600 IU/kg (mogħti ġol-vini jew taħt il-ġilda darba fil-ġimgħa) kien evalwat fi studju li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, double-blind, ikkontrollat bil-plaċebo, ta’ 16-il ġimgħa, u fi studju li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali, ikkontrollat, open-label, ta’ 20 ġimgħa f’pazjenti pedjatriċi anemiċi li kienu qed jirċievu kimoterapija majelosoppressiva għat-trattament ta’ diversi tumuri malinni mhux majelojdi tat-tfulija.

Fl-istudju ta’ 16-il ġimgħa (n = 222), f’pazjenti ttrattati b’epoetin alfa, ma kien hemm l-ebda effett statistikament sinifikanti fuq l-Inventarju tal-Kwalità tal-Ħajja Pedjatrika jew fuq il-punteġġi tal- Modulu tal-Kanċer irrappurtati mill-pazjenti jew irrappurtati mill-ġenituri mqabbla mal-plaċebo (punt aħħari primarju tal-effikaċja). Barra minn hekk, ma kien hemm l-ebda differenza fl-istatistika bejn il- proporzjon ta’ pazjenti li kellhom bżonn trasfużjonijiet ta’ pRBC bejn il-grupp ta’ Epoetin alfa u plaċebo.

Fl-istudju ta’ 20 ġimgħa (n = 225), ma kienet osservata l-ebda differenza sinifikanti fil-punt aħħari tal- effikaċja primarja, jiġifieri l-proporzjon ta’ pazjenti li kellhom bżonn trasfużjoni ta’ RBC wara Jum 28 (62% tal-pazjenti b’epoetin alfa kontra 69% tal-pazjenti b’terapija standard).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Wara injezzjoni taħt il-ġilda, il-livelli ta’ epoetin alfa fis-serum jilħqu l-massimu bejn 12 u 18-il siegħa wara d-doża. Ma kien hemm l-ebda akkumulazzjoni wara l-għoti ta’ dożi multipli ta’ 600 IU/kg mogħtija taħt il-ġilda kull ġimgħa.

Il-bijodisponibilità assoluta ta’ epoetin alfa injettat minn taħt il-ġilda hija madwar 20% f’individwi b’saħħithom.

Distribuzzjoni

Il-volum medju tad-distribuzzjoni kien ta’ 49.3 mL/g wara dożi ġol-vini ta’ 50 u 100 IU/kg f’individwi b’saħħithom. Wara l-għoti għal ġol-vini ta’ epoetin alfa f’individwi b’insuffiċjenza renali kronika, il- volum ta’ distribuzzjoni varja minn 57-107 mL/kg wara doża waħda (12 IU/kg) għal 42-64 mL/kg wara dożaġġ multiplu (48-192 IU/kg), rispettivament. Għalhekk, il-volum tad-distribuzzjoni hu kemmxejn akbar mill-ispazju tal-plażma.

Eliminazzjoni

Il-half-life ta’ epoetin alfa wara l-għoti għal ġol-vini ta’ diversi dożi hi ta’ madwar 4 sigħat f’individwi b’saħħithom. Il-half-life għall-injezzjoni taħt il-ġilda hija stmata li hi ta’ madwar 24 siegħa f’individwi b’saħħithom.

Il-medja ta’ CL/F għall-korsijiet ta’ 150 IU/kg 3 darbiet kull ġimgħa u 40,000 IU darba fil-ġimgħa f’individwi b’saħħithom, kienet ta’ 31.2 u 12.6 mL/h/kg, rispettivament. Il-medja ta’ CL/F għall- korsijiet ta’ 150 IU/kg 3 darbiet kull ġimgħa u 40,000 IU darba fil-ġimgħa f’individwi anemiċi bil- kanċer, kienet ta’ 45.8 u 11.3 mL/h/kg, rispettivament. Fil-biċċa l-kbira ta’ individwi anemiċi bil- kanċer li kienu qed jirċievu kimoterapija ċiklika,CL/F kienet aktar baxxa wara dożi taħt il-ġilda ta’ 40,000 IU darba fil-ġimgħa u 150 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa meta mqabbla mal-valuri għal individwi b’saħħithom.

Linearità/nuqqas talinearità

F’individwi b’saħħithom, ġiet osservata żieda proporzjonali għad-doża fil-konċentrazzjonijiet ta’ epoetin alfa fis-serum wara l-għoti għal ġol-vini ta’ 150 u 300 IU/kg, 3 darbiet fil-ġimgħa. L-għoti ta’ dożi waħidhom ta’ 300 sa 2,400 IU/kg ta’ epoetin alfa taħt il-ġilda, irriżulta f’relazzjoni lineari bejn is- Cmax medju u d-doża u bejn il-medja tal-AUC u d-doża. Relazzjoni inversa bejn it-tneħħija apparenti u d-doża ġiet innutata f’individwi b’saħħithom.

Fi studji biex jesploraw l-estensjoni tal-intervall tad-dożaġġ (40,000 IU darba fil-ġimgħa u 80,000, 100,000, u 120,000 IU kull ġimagħtejn), relazzjoni lineari iżda mhux proporzjonali għad-doża ġiet osservata bejn il-medja tas-Cmax u d-doża, u bejn il-medja tal-AUC u d-doża fl-istat fiss.

Relazzjoni(jiet) farmakokinetika(ċi)/farmakodinamika(ċi)

Epoetin alfa juri effett relatat mad-doża fuq il-parametri ematoloġiċi li hu indipendenti mir-rotta tal- għoti.

Popolazzjoni pedjatrika

Half-life ta’ madwar 6.2 sa 8.7 sigħat ġiet irrappurtata f’individwi pedjatriċi b’insuffiċjenza renali kronika wara l-għoti għal ġol-vini ta’ dożi multipli ta’ epoetin alfa. Il-profil farmakokinetiku ta’ epoetin alfa fit-tfal u l-adolexxenti jidher li hu simili għal dak tal-adulti.

Data farmakokinetika fi trabi tat-twelid hija limitata.

Studju ta’ 7 trabi tat-twelid li twieldu qabel iż-żmien b’piż baxx ħafna meta twieldu, u 10 adulti f’saħħithom li ngħataw eritropoetin i.v., issuġġerixxa li l-volum tad-distribuzzjoni kien madwar 1.5 sa

darbtejn ogħla fi trabi tat-twelid li twieldu qabel iż-żmien milli f’adulti f’saħħithom, u t-tneħħija kienet madwar 3 darbiet ogħla fi trabi tat-twelid li twieldu qabel iż-żmien milli f’adulti f’saħħithom.

Indeboliment renali

F’pazjenti b’insuffiċjenza kronika renali, il-half-life ta’ epoetin alfa mogħti ġol-vini titwal kemmxejn, b’madwar 5 sigħat, meta mqabbla ma’ individwi b’saħħithom.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi studji tossikoloġiċi dwar dożi ripetuti fil-klieb u l-firien, iżda mhux fix-xadini, it-terapija b’epoetin alfa kienet assoċjata ma’ fibrożi subklinika tal-mudullun. Il-fibrożi tal-mudullun hija komplikazzjoni magħrufa ta’ insuffiċjenza renali kronika fil-bniedem u tista’ tkun marbuta ma’ iperparatirojdiżmu sekondarju jew fatturi mhux magħrufa. L-inċidenza ta’ fibrożi tal-mudullun ma kinetx akbar fi studju ta’ pazjenti fuq l-emodijalisi li ġew ikkurati b’epoetin alfa għal 3 snin meta mqabbla ma’ grupp ta’ kontroll korrispondenti ta’ pazjenti fuq dijalisi li ma kinux ġew ikkurati b’epoetin alfa.

Epoetin alfa ma jinduċix mutazzjoni tal-ġeni tal-batterji (Test ta’ Ames), aberrazzjonijiet kromożomoli f’ċelluli tal-mammali, mikronuklei fil-ġrieden, jew mutazzjoni tal-ġeni fl-HGPRT locus.

Ma sarux studji fuq perijodu fit-tul dwar il-karċinoġeniċità. Hemm rapporti li ma jaqblux fil- letteratura, ibbażati fuq sejbiet in vitro minn kampjuni ta’ tumuri umani, jissuġġerixxu li l- eritropoetins jista’ jkollhom rwol bħala proliferaturi tat-tumuri. Dan hu ta’ importanza mhix ċerta fis- sitwazzjoni klinika.

F’kulturi taċ-ċelluli ta’ ċelluli tal-mudullun tal-bniedem, epoetin alfa jistimula erythropoiesis b’mod speċifiku u ma jaffettwax il-leucopoiesis. Azzjonijiet ċitotossiċi ta’ epoetin alfa fuq iċ-ċelluli tal- mudullun ma setgħux jiġu osservati.

Fl-istudji fuq l-annimali, epoetin alfa intwera li jnaqqas il-piż tal-ġisem tal-fetu, jittardja l- ossifikazzjoni u jżid il-mortalità tal-fetu meta jingħata f’dożi kull ġimgħa ta’ madwar 20 darba d-doża rakkomandata kull ġimgħa għall-bniedem. Dawn il-bidliet huma interpretati bħala konsegwenza tat- tnaqqis fiż-żieda tal-piż tal-ġisem ta’ l-omm, u s-sinifikat għall-umani mhux magħruf fil-livelli ta’ dożi terapewtiċi.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate

Disodium phosphate dihydrate

Sodium chloride

Glycine

Polysorbate 80

Ilma għall-injezzjonijiet

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għal aġġustament tal-pH)

6.2Inkompatibbilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Sentejn

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Żommu kiesaħ waqt il-ħażna u l-ġarr (2°C sa 8°C). Din il-medda ta’ temperatura għandha tinżamm bir-reqqa sakemm il-mediċina tingħata lill-pazjent.

Għall-iskop ta’ użu ambulatorju, il-prodott jista’ jitneħħa minn ġol-friġġ, mingħajr ma jitpoġġa lura f’postu, għal perjodu massimu ta’ 3 ijiem f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Jekk il-mediċina ma tkunx intużat fl-aħħar ta’ dan il-perjodu, din għandha tintrema.

Tagħmlux fil-friża u ċċaqalqux bis-saħħa.

Żommu fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Siringi mimlijin għal-lest (ħġieġ ta’ tip I) , bi jew mingħajr protezzjoni tas-sigurtà tal-labra, bi planġer bħala tapp (lastku miksi bit-Teflon) issiġillati f’folja.

Binocrit 1,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.5 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 2,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 1 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 3,000 IU/0.3 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.3 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 4,000 IU/0.4 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.4 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 5,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.5 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 6,000 IU/0.6 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.6 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 7,000 IU/0.7 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.7 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 8,000 IU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.8 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 9,000 IU/0.9 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.9 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 10,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 1 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1 jew 6 siringi.

Binocrit 20,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.5 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1, 4 jew 6 siringi.

Binocrit 30,000 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 0.75 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1, 4 jew 6 siringi.

Binocrit 40,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest Kull siringa mimlija għal-lest fiha 1 mL ta’ soluzzjoni għall-injezzjoni. Pakkett ta’ 1, 4 jew 6 siringi.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Binocrit m’għandux jintuża u għandu jintrema

-jekk il-likwidu jkun fih il-kulur jew tkun tista’ tara l-frak jgħum ġo fih,

-jekk is-siġill ikun miksur,

-jekk taf, jew taħseb li jkun ġie iffriżat bi żball, jew

-jekk kien hemm xi ħsara fil-friġġ.

Is-siringi mimlijin għal-lest huma lesti biex jintużaw (ara sezzjoni 4.2). Is-siringa mimlija għal-lest m’għandhiex titħawwad. Is-siringi huma mnaqqxa bi ċrieki ggradati biex tippermetti l-użu parzjali jekk ikun meħtieġ. Kull ċirku ggradat jikkorrispondi għal volum ta’ 0.1 mL. Il-prodott qiegħed hemm biex jintuża darba biss. Ħu biss doża waħda ta’ Binocrit minn kull siringa u armi s-soluzzjoni mhux meħtieġa qabel l-injezzjoni.

Kif tuża s-siringa mimlija għal-lest bi protezzjoni tas-sigurtà tal-labra

Il-protezzjoni tas-sigurtà tal-labra tgħatti l-labra biex jiġi evitat korriment ikkawżat mit-tingiż tal-labra. Dan ma jaffettwax l-operat normali tas-siringa. Agħfas il-planġer bil-mod u b’mod konsistenti sakemm id-doża kollha tkun ingħatat u l-planġer ma jkunx jista’ jingħafas iktar. Filwaqt li tkompli tagħfas il-planġer, neħħi s-siringa mill-pazjent. Il-protezzjoni tas-sigurtà tal-labra ser tgħatti l-labra meta terħi l-planġer.

Kif tuża s-siringa mimlija għal-lest mingħajr protezzjoni tas-sigurtà tal-labra

Agħti d-doża skont il-protokoll standard.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

Awstrija

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Binocrit 1,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/001

EU/1/07/410/002

EU/1/07/410/027

EU/1/07/410/028

Binocrit 2,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/003

EU/1/07/410/004

EU/1/07/410/029

EU/1/07/410/030

Binocrit 3,000 IU/0.3 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/005

EU/1/07/410/006

EU/1/07/410/031

EU/1/07/410/032

Binocrit 4,000 IU/0.4 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/007

EU/1/07/410/008

EU/1/07/410/033

EU/1/07/410/034

Binocrit 5,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/009

EU/1/07/410/010

EU/1/07/410/035

EU/1/07/410/036

Binocrit 6,000 IU/0.6 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/011

EU/1/07/410/012

EU/1/07/410/037

EU/1/07/410/038

Binocrit 7,000 IU/0.7 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/017

EU/1/07/410/018

EU/1/07/410/039

EU/1/07/410/040

Binocrit 8,000 IU/0.8 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/013

EU/1/07/410/014

EU/1/07/410/041

EU/1/07/410/042

Binocrit 9,000 IU/0.9 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/019

EU/1/07/410/020

EU/1/07/410/043

EU/1/07/410/044

Binocrit 10,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/015

EU/1/07/410/016

EU/1/07/410/045

EU/1/07/410/046

Binocrit 20,000 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/021

EU/1/07/410/022

EU/1/07/410/047

EU/1/07/410/053

EU/1/07/410/048

Binocrit 30,000 IU/0.75 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/023

EU/1/07/410/024

EU/1/07/410/049

EU/1/07/410/054

EU/1/07/410/050

Binocrit 40,000 IU/1 mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest EU/1/07/410/025

EU/1/07/410/026

EU/1/07/410/051

EU/1/07/410/055

EU/1/07/410/052

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 28 ta’ Awwissu, 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 18 ta Ġunju, 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati