Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bondronat (ibandronic acid) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - M05BA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBondronat
Kodiċi ATCM05BA06
Sustanzaibandronic acid
ManifatturRoche Registration Ltd.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bondronat 2 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed b’2 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 2 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bondronat huwa indikat fl-adulti għall-

-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti ttrattati b’Bondronat għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kartuna biex tfakkar lill- pazjent.

Terapija b’Bondronat għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fit-trattament tal- kanċer.

Pożoloġija

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija ta’ 6 mg bħala injezzjoni fil-vini li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi infuża fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli li jikkaratterizza l-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina taħt 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is-sezzjoni Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2) għal rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel it-trattament b’Bondronat il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid biżżejjed b’soluzzjoni ta’

9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità tal-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat-tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa (kalċju fis-

serum ikkoreġut għall-albumina* ≥3 mmol/l jew ≥ 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata. F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina <3 mmol/l jew <

12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fi provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id-doża ma żżid l-ebda benefiċċju ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut għall- = kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8 albumina (mmol/l)

Jew

Kalċju fis-serum ikkoreġut għall- = kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)] albumina (mg/dl)

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina minn mmol/l għal mg/dl, immultiplika b’4.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali f’7 ijiem. Iż-żmien medju sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ ’l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 19-il ġurnata b’dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċevew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Trattament ripetut jista’ jiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL/min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

 

 

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

 

50 CLcr<80

 

6 mg

(6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

30 CLcr <50

 

4 mg

(4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

<30

 

2 mg

(2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi CLCr <50 mL/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli. (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini. Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit-tessut.

4.3Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu ttrattati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’Bondronat għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Bondronat. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda trattament xieraq.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bondronat għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Bondronat f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju fl-istess waqt.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jagħmlu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bondronat. Waqt it- trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bondronat.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bondronat sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel mal-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti ttrattati bil-bisphosphonates li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt trattament bil-bisphosphonates il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Bondronat. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal- funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu trattati b’Bondronat (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Minħabba li ma hemm l-ebda informazzjoni klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Bondronat huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perjodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Bondronat m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu urew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara amministrazzjoni ġol-vina. Bondronat m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bondronat ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattiku, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma’ żieda fit- temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali (ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi jbattu wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, it- trattament huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ittrattat b’Bondronat 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ittrattat b’Bondronat 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ Bondronat

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni kkawżata

 

 

 

 

 

mill-moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma beninna

 

 

 

beninni,

 

fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija, diskrasja

 

 

 

demm u tas-

 

tad-demm

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

bronkospażm

 

 

 

 

 

u†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xok

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

anafilattiku†

 

 

 

 

 

**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas ta’

 

 

 

 

 

stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

 

disġewżja

leżjoni fl-għerq tan-

 

 

 

 

(perverżjoni

nerv, telf tal-

 

 

 

 

tat-togħma)

memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazz

 

 

għajnejn

 

 

joni fl-

 

 

 

 

 

għajnejn†*

 

 

 

 

 

*

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-pulmun,

 

 

 

respiratorji,

 

stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-marrara

 

 

 

fwied u fil-

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekkimożi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochan

tax-xedaq†**

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

teric u

Osteonekrosi

 

tessuti

fil-ġogi, disturb

 

diaphyseal

tal-kanal

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

mhux

estern tas-

 

 

fl-għadam

 

tipiku tal-

smigħ

 

 

 

 

għadma

(reazzjoni

 

 

 

 

tal-wirk

avversa tal-

 

 

 

 

klassi ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bisphosphon

 

 

 

 

 

ates)

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-awrina,

 

 

 

kliewi u fis-

 

ċesta fil-kliewi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

phosphatase fid-

 

 

 

 

żieda fil-

demm, tnaqqis fil-

 

 

 

 

krejatinina

piż

 

 

 

Korriment,

 

Korriment, uġigħ

 

 

 

avvelenament u

 

fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

komplikazzjoni

 

 

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi jista’ jkun akkumpanjat minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis- serum li ma jeħtieġx miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jinżel għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienx meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda esperjenza ta’ avvelenament akut b’Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Minħabba li fi studji b’dożi għolja ta’ qabel l-użu kliniku, kemm il-kliewi kif ukoll il- fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċita, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata. Ipokalċimija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ittrattata permezz ta’ amministrazzjoni ġol-vina ta’ calcium gluconate.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għat-trattament ta’ mard fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06.

Ibandronic acid jappartjeni għall-grupp ta’ komposti magħrufa bħala bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l- affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhuwiex ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimulata b’mod sperimentali u kkawżata bil- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam ġiet dokumentata wkoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u r-reħa ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhuwiex ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, inaqqas l-assorbiment tal-għadam u b’hekk inaqqas il- komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċimija tat-tumur urew li l-effett inibitorju ta’ Ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq l-iperkalċimija kkawżata minn tumur, huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u tneħħija tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rakkomandata għat-trattament, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ fiduċja rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’linja bażi ta’kalċju fis-serum ikkoreġut għall- albumina ta’ 3.0 mmol/l wara rijidrattazzjoni adegwata.

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Fiduċja ta’ 90%

acid

 

 

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u dożaġġi, iż-żmien medjan sabiex tintlaħaq in-normokalċemija kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ ’l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi fil-pazjenti bil-kanċer tas-sider u metastasi fl- għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment tal-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq reazzjonijiet skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ reazzjonijiet skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’Bondronat 6 mg amministrat ġol-vina ġiet stmata fi prova waħda randomised ikkontrollata bil- plaċebo ta’ fażi III li damet 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

ikkonfermat radjulogikament kienu randomised biex jirċievu l-plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg Bondronat (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Punti finali primarji tal-effikaċja

Il-punt finali primarju tal-prova kien ir-rata tal-perjodu tal-morbidità skeletrika (SMPR - skeletal morbidity period rate). Dan kien punt finali kompost li kellu l-episodji relatati mal-iskeletru (SREs - skeletal related events) li ġejjin bħala sottokomponenti tiegħu:

-radjuterapija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi

-fratturi vertebrali

-fratturi mhux vertebrali

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata għall-ħin u kien ikkunsidrat li wieħed jew aktar avvenimenti li seħħew f’perjodu singolu ta’ 12-il ġimgħa seta’ kien potenzjalment relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskopijiet ta’ din l-analiżi. Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal Bondronat 6 mg ġol-vina fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat għall-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’Bondronat 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40 % fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

 

Avvenimenti Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs - Skeletal

 

 

 

Related Events)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Bondronat 6 mg

 

valur p

 

 

n=158

n=154

 

 

 

 

 

 

 

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

 

P=0.004

 

 

 

 

 

Numru ta’ avvenimenti (għal kull

3.64

2.65

 

P=0.025

pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

 

P=0.003

 

 

 

 

 

 

Punti finali sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġg tal-uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal

Bondronat 6 mg ġol-vina meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il- linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat minn użu ta’ analġesiċi mnaqqas b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil- pazjenti ttrattati b’Bondronat meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Bondronat 6 mg

Valur p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

 

 

 

 

* Bidla medja mill-linja bażi sal-aħħar stima.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti ttrattati b’Bondronat li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal- plaċebo.

Fi studju f’130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, kienet imqabbla is-sigurtà ta’ Bondronat mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa jew 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl- indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil ta’ reazzjonijiet avversi totali ta’ ibandronic acid wara l- infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin tal- infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi tneħħija tal-krejatinina ta’ <50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn (2) ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma fi proporzjon mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L- għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Iżda, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-valuri massimi fi żmien 3 u 8 sigħat wara amministrazzjoni ġol-vina jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma ġiet osservata meta ibandronic acid ġie amministrat ġol-vina darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill- pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji fil-firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli

għal 50-60 % tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it- tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid u l-bijodisponibilità huma simili kemm fl-irġiel kif ukoll fin- nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Asjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitata ħafna fuq pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat- tneħħija tal-krejatinina (CLcr - creatinine clearance). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr medja stmata = 21.2 mL/min), l-AUC0-24h medja aġġustata għad-doża żdiedet b’110% meta mqabbel ma’ voluntiera f’saħħithom. Fil-prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara l-għoti ta’

doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta) ġol-vina, l-AUC0-24 medja żdiedet b’14 % u 86 % rispettivament, f’individwi b’indeboliment ħafif (CLcr medja stmata =68.1 mL/min) u moderat (CLcr

medja stmata =41.2 mL/min) tal-kliewi, meta mqabbla ma’ voluntiera f’saħħithom (CLcr medja stmata=120 mL/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi, u żdiedet bi 12 % f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi. L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL /min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam huwa rakkomandat aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid għax dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhuwiex neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma, peress li l- għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotejnimja f’mard sever fil-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikat kliniku fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, ma nstabx li l-età kienet fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-eta’, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ Bondronat f’pazjenti ta’ eta’ inqas minn 18-il sena.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li jindikaw rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il-kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju fil-mira ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati ġol-vina. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/jum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/jum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/jum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/jum. Effetti mhux mixtieqa ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il- klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Acetic acid (99 %)

Sodium acetate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Biex jiġu evitati inkompatibbiltajiet potenzjali Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5 % glucose.

Bondronat m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara r-rikostituzzjoni: Aħżen f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C (fil-friġġ).

Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-perjodu u l-kondizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunx ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C, sakemm r- rikostituzzjoni ma sseħħx f’kondizzjonijiet asettiċi kkontrollati u validati.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Bondronat jiġi f’pakketti li fihom kunjett wieħed (kunjett tal-ħġieġ ta’ 2 ml tat-tip I b’għatu magħmul minn lastku bromobutyl).

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/012/004

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 1996

Data tal-aħħar tiġdid: 25 ta’ Ġunju 2006

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bondronat 50 mg pilloli miksija b’rita.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull pillola miksija b’rita fiha 50 mg ta’ ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Fih 88.1 mg ta’ lactose (bħala lactose monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Pilloli miksija b’rita.

Pilloli miksija b’rita, ta’ forma tawwalija, bojod jagħtu fl-offwajt, b’inċiżjoni “L2” fuq naħa waħda u “IT” fuq in-naħa l-oħra.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bondronat huwa indikat fl-adulti għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jeħtieġu r-radjuterapija jew il-kirurġija) f’pazjenti b’kanċer fis-sider u metastasi fl-għadam.

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Terapija b’Bondronat għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fit-trattament tal- kanċer.

Pożoloġija

Id-doza rakkomandata hija pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg kuljum.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma hu neċessarju għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min).

Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) huwa rakkomandat aġġustament fid-dożaġġ għal pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg, ġurnata iva u oħra le (ara sezzjoni 5.2).

Għall-pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL/min) id-doża rakkomandata hija pillola waħda miksija b’rita ta’ 50 mg darba fil-ġimgħa. Ara l-istruzzjonijiet dwar id-dożaġġ aktar ’il fuq.

Popolazzjoni anzjana (>65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa neċessarju (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli. (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-użu orali

Pilloli Bondronat għandhom jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u qabel l-ewwel ikel jew xorb tal-ġurnata. Prodotti u supplimenti mediċinali (inkluż il-kalċju) għandhom jiġu evitati b’mod simili qabel ma jittieħdu l-pilloli Bondronat. Is-sawma għandha tkompli għal mill-inqas 30 minuta wara li tieħu l-pillola. Ilma jista’ jittieħed f’kull ħin matul il-kors ta’ trattament b’Bondronat (ara sezzjoni 4.5). Ilma b’konċentrazzjoni għolja ta’ kalċju m’għandux jintuża. Jekk ikun hemm tħassib dwar il-possibbiltà ta’ livelli għoljin ta’ kalċju fl-ilma tal-vit (ilma tqil), huwa rakkomandat li tuża ilma tal-flixkun b’kontenut baxx ta’ minerali.

-Il-pilloli għandhom jinbelgħu sħaħ flimkien ma’ tazza mimlija ilma (180 sa 240 ml) waqt li l- pazjent ikun wieqaf jew bilqiegħda f’qagħda wieqfa.

-Il-pazjenti m’għandhomx jimteddu qabel 60 minuta wara li jieħdu Bondronat.

-Il-pazjenti m’għandhomx jomogħdu, jerdgħu, jew ifarrku il-pillola minħabba l-potenzjal ta’ ulċera orofarinġali.

-Ilma huwa l-unika xarba li għandha tittieħed ma’ Bondronat.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għal ibandronic acid jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1.

-Ipokalċimija

-Anormalitajiet tal-esofagu li jittardjaw l-iżvojtar tal-esofagu bħal djuq jew akalasja

-Inabilità li toqgħod bilwiefqa jew li toqgħod bilqiegħda wieqaf għal tal-inqas 60 minuta

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu trattati effettivament qabel ma tinbeda terapija b’Bondronat. Huwa importanti li l-pazjenti kollha jieħdu ammont adegwat ta’ kalċju u vitamina D. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk l-ammonti fid-dieta mhumiex adegwati.

Irritazzjoni gastro-intestinali

Bisfosfonati mogħtija b’mod orali jistgħu jikkawżaw irritazzjoni lokali tal-mukuża gastro-intestinali tal-parti ta’ fuq. Minħabba l-possibbiltà ta’ dawn l-effetti irritanti u l-potenzjal ta’ rkadar tal-marda li hemm preżenti, għandha tintuża kawtela meta Bondronat jingħata lill-pazjenti bi problemi gastro- intestinali attivi tal-parti ta’ fuq (eż. esofagu ta’ Barrett, disfaġja, mard esofagali ieħor, gastrite, duwodenite jew ulċeri magħrufa).

F’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament b’bisfosfonati orali, kienu irrappurtati esperjenzi avversi bħal esofaġite, ulċeri esofagali u taħfir esofagali, f’xi każijiet severi u li kienu jeħtieġu dħul l-isptar, rari bi fsada jew segwit minn djuq jew perforazzjoni esofagali. Ir-riskju ta’ esperjenzi avversi esofagali severi jidher li huwa akbar f’pazjenti li ma jsegwux l-istruzzjoni ta’ dożaġġ u/jew li jkomplu jieħdu bisfosfonati orali wara li jiżviluppaw sintomi li jissuġġerixxu irritazzjoni esofagali. Il-pazjenti għandhom joqgħodu attenti ħafna u għandhom ikunu kapaċi jsegwu l-istruzzjonijiet ta’ dożaġġ (ara sezzjoni 4.2).

It-tobba għandhom joqgħodu attenti għall kull sinjal jew sintomu li jissuġġerrixxi l-possibbiltà ta’ reazzjoni esofagali u l-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa biex iwaqqfu Bondronat u jfittxu attenzjoni

medika jekk jiżviluppaw disfaġja, odinofaġja, uġigħ wara l-għadma tas-sider jew ħruq ta’ stonku ġdid jew li rkada.

Filwaqt li fi provi kliniċi kkontrollati ma kienet osservata l-ebda żieda fir-riskju, bl-użu ta’ bisfosfonati orali kien hemm rapporti ta’ wara t-tqegħid fis-suq ta’ ulċeri gastriċi u duwodenali, uħud severi u b’kumplikazzjonijiet.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Nonsteroidal Anti-Inflammatory medicinal products) u bisphosphonates huma assoċjati ma’ irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bondronat għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Bondronat f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju fl-istess waqt.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jagħmlu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bondronat. Waqt it- trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bondronat.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bondronat sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt

il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel mal-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti ttrattati bil-bisphosphonates li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt trattament bil-bisphosphonates il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Funzjoni renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Bondronat. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal- funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu ttrattati b’Bondronat.

Problemi ereditarji rari

Pilloli Bondronat fihom lattosju u m'għandhomx jingħataw lil pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ intolleranza għal galactose, defiċjenza ta’ Lapp lactase jew assorbiment ħażin ta’ glucose-galactose.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjoni ma’ ikel u Prodott mediċinali

Prodotti li fihom il-kalċju u ketajins mutivalenti oħra (bħal aluminju, manjesju, ħadid), inkluż il-ħalib u l-ikel, x’aktarx jinterferixxu fl-assorbiment tal-pilloli Bondronat. Għalhekk, ma’ dawn il-prodotti, inkluż l-ikel, it-teħid għandu jiġi ttardjat mill-inqas 30 minuta wara l-amministrazzjoni orali.

Il-bijodisponibiltà ġiet imnaqqsa b’bejn wieħed u ieħor 75% meta l-pilloli Bondronat ġew mogħtija sagħtejn wara ikla normali. Għalhekk, huwa rakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara s-sawma ta’ bil-lejl (mill-inqas 6 sigħat) u s-sawma għandha titkompla għal mill-inqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id- doża (ara sezzjoni 4.2).

Interazzjonijiet ma’ prodotti mediċinali oħra

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Antagonisti ta’ H2 jew prodotti mediċinali oħra li jżidu l-pH tal-istonku.

F’voluntiera rġiel f’saħħithom u nisa li għaddew mill-menopawża, ranitidina ġol-vina ġab żieda fil- bijodisponibilità ta’ ibandronic acid ta’ bejn wieħed u ieħor 20% (li hi fil-varjabilità normali tal- bijodisponibilità ta’ ibandronic acid), probabbilment bħala riżultat ta’ aċidità gastrika mnaqqsa. Madankollu, mhux meħtieġ aġġustament fid-dożaġġ meta Bondronat jiġi amministrat ma’ antagonisti ta’ H2 jew prodotti mediċinali li jgħollu l-pH gastriku.

Acetylsalicylic acid u NSAIDs

Peress li Acetylsalicylic acid, prodotti mediċinali Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi (NSAIDs -

Nonsteroidal Anti-Inflammatory medicinal products) u bisphosphonates huma assoċjati ma’

irritazzjoni gastro-intestinali, għandu jkun hemm attenzjoni waqt l-għoti ta’ dawn il-mediċini flimkien (ara sezzjoni 4.4).

Aminoglycosides

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perjodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Bondronat m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu urew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara amministrazzjoni ġol-vina. Bondronat m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bondronat ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattika, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, irritazzjoni gastro-intestinali, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4). It-trattament kien assoċjat b’mod l-aktar frekwenti ma’ tnaqqis tal-kalċju fis-serum għal taħt il-firxa normali (ipokalċimija), segwit minn dispepsja.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka reazzjonijiet avversi miż-żewġ studji pivitali ta’ fażi III (Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 286 pazjent ittrattat b’Bondronat 50 mg mogħti mill-ħalq), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi għall-Mediċina Irrappurtati mill-Għoti Orali ta’ Bondronat

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija

 

 

 

demm u tas-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar tal-

sistema

 

 

 

eċċessiva†,

ażżma

immuni

 

 

 

bronkospażmu

 

 

 

 

 

†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xokk

 

 

 

 

 

anafilattiku*†

 

Disturbi fil-

Ipokalċimija**

 

 

 

 

metaboliżmu

 

 

 

 

 

u n-

 

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Parestesija,

 

 

 

sistema

 

disġewżja

 

 

 

nervuża

 

(perverżjoni tat-

 

 

 

 

 

togħma)

 

 

 

Disturbi fl-

 

 

Infjammazzjo

 

 

għajnejn

 

 

ni fl-

 

 

 

 

 

għajnejn†**

 

 

Disturbi

Esofaġite,

Emorraġija,

 

 

 

gastro-

uġigħ

ulċera

 

 

 

intestinali

addominali,

duwodenali,

 

 

 

 

dispepsja,

gastrite,

 

 

 

 

tqalligħ

disfaġija, ħalq

 

 

 

 

 

xott

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ħakk

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

 

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’

 

 

 

Johnson†,

 

taħt il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

 

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

 

 

subtrochante

tax-xedaq†**

 

skeletriċi u

 

 

ric u

Osteonekrosi

 

tat-tessuti

 

 

diaphyseal

tal-kanal estern

 

konnettivi

 

 

mhux tipiku

tas-smigħ

 

 

 

 

tal-għadma

(reazzjoni

 

 

 

 

tal-wirk

avversa tal-

 

 

 

 

 

klassi ta’

 

 

 

 

 

bisphosphonat

 

 

 

 

 

es)

 

Disturbi fil-

 

Ażotimja

 

 

 

kliewi u fis-

 

(uremija)

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi

Astenja

Uġigħ fis-sider,

 

 

 

ġenerali u

 

marda li tixbaħ

 

 

 

kondizzjonijie

 

lill-influwenza,

 

 

 

t ta’ mnejn

 

telqa, uġigħ

 

 

 

jingħata

 

 

 

 

 

Investigazzjo

 

Żieda fl-ormon

 

 

 

nijiet

 

tal-paratirojde

 

 

 

 

 

fid-demm

 

 

 

**Ara taħt għall-

aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

 

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi jista’ jkun akkumpanjat minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis- serum li ma jeħtieġx miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jinżel għal valuri ipokalċemiċi.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

M’hemm l-ebda informazzjoni speċifika dwar it-trattament ta’ doża eċċessiva b’Bondronat. Madankollu, doża eċċessiva orali tista’ twassal għal effetti fil-parti gastrointestinali ta’ fuq, bħal taqlib fl-istonku, ħruq fl-istonku, esofaġite, gastrite jew ulċera. Għandu jingħata l-ħalib jew l-antaċidi biex jingħaqdu ma’ Bondronat. Minħabba r-riskju ta’ irritazzjoni fl-esofagu, rimettar m’għandux jiġi ndott u l-pazjent għandu jibqa’ kompletament f’qagħda wieqfa.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għat-trattament ta’ mard fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06.

Ibandronic acid jappartjeni għall-grupp ta’ komposti magħrufa bħala bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l-

affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhuwiex ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimulata b’mod sperimentali u kkawżata bil- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam ġiet dokumentata wkoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u r-reħa ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhuwiex ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, inaqqas l-assorbiment tal-għadam u b’hekk inaqqas il- komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment tal-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq episodji skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam bil-pilloli Bondronat 50 mg ġiet stmata f’żewġ provi ta’fażi III ikkontrollati bil-plaċebo u randomized li damu 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam ikkonfermat radjuloġikalment kienu randomised biex jirċievu plaċebo (277 pazjenta) jew 50 mg Bondronat (287 pazjenta). Ir- riżultati ta’ dawn il-provi huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Punti finali primarji tal-effikaċja

Il-punt finali primarju tal-provi kien ir-rata tal-perjodu tal-morbidità skeletrika (SMPR - skeletal morbidity period rate). Dan kien punt finali kompost li kellu l-episodji relatati mal-iskeletru (SREs - skeletal related events) li ġejjin bħala sottokomponenti tiegħu:

-radjuterapija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi

-fratturi vertebrali

-fratturi mhux vertebrali

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata għall-ħin u kien ikkunsidrat li wieħed jew aktar avvenimenti li seħħew f’perjodu singolu ta’ 12-il ġimgħa seta’ kien potenzjalment relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba fi kwalunkwe perijodu ta’ 12-il ġimgħa għall-iskopijiet tal- analiżi. Dejta miġbura minn dawn l-istudji wriet vantaġġ sinifikanti għal Bondronat 50 mg p.o. fuq il- plaċebo fit-tnaqqis ta’ SREs imkejla permezz tal-SMPR (p=0.041). Kien hemm ukoll tnaqqis ta’ 38 % fir-riskju tal-iżvilupp ta’ SRE għall-pazjenti ttrattati b’Bondronat meta mqabbla mal-plaċebo (riskju relattiv 0.62, p=0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal- Għadam)

 

Avvenimenti Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs - Skeletal

 

 

Related Events)

 

 

 

Plaċebo

Bondronat 50 mg

 

Valur p

 

N=277

n=287

 

 

SMPR (għal kull sena

1.15

0.99

 

p=0.041

ta’ pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.62

 

p=0.003

 

 

 

 

 

Punti finali sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġg tal-uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal Bondronat 50 mg meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il-linja bażi matul l- istudju kollu u kien akkumpanjat minn użu ta’ analġesiċi mnaqqas b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja u l-istat ta’ mġieba tad-WHO kienu anqas b’mod sinifikanti f’pazjenti ttrattati b’Bondronat meta mqabbla mal-plaċebo. Konċentrazzjonijiet urinarji tal- markatur tal-assorbiment tal-għadam CTx (C-terminal telopeptide rilaxxat mill-kollaġen Tip I) kienu mnaqqsa b’mod sinifikattiv fil-grupp ta’ Bondronat meta mqabbla mal-plaċebo. Dan it-tnaqqis fil- livelli urinarji ta’ CTx kien ikkorrelat b’mod sinifikattiv mal-punt finali primarja tal-effikaċja SMPR (Kendall-tau-b (p<0.001)). Sommarju f’tabella tar-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat

f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Bondronat 50 mg

Valur p

 

N=277

n=287

 

Uġigħ fl-għadam *

0.20

-0.10

p=0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku *

0.85

0.60

p=0.019

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-26.8

-8.3

p=0.032

 

 

 

 

Punteġġ tal-imġieba skont id-

0.54

0.33

p=0.008

WHO *

 

 

 

CTx urinarju **

10.95

-77.32

p=0.001

 

 

 

 

*Bidla medja mill-linja bażi sal-aħħar stima.

**Bidla medjana mill-linja bażi sal-aħħar stima

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

L-assorbiment ta’ ibandronic acid fil-passaġġ gastro-intestinali ta’ fuq huwa mgħaġġel wara amministrazzjoni orali. L-ogħla konċentrazzjonijiet osservati fil-plażma ġew milħuqa f’nofs siegħa sa sagħtejn (ħin medjan ta’ siegħa) fi stat sajjem u l-bijodisponibilità kienet madwar 0.6 %. Il-medda tal- assorbiment hija mfixkla meta jittieħed flimkien ma’ ikel jew xorb (ħlief ilma). Il-bijodisponibilità hija mnaqqsa b’madwar 90 % meta ibandronic acid jingħata ma’ kolazzjon normali meta mqabbla mal- bijodisponibilità f’pazjenti sajmin. Meta jittieħed 30 minuta qabel ikla, it-tnaqqis fil-bijodisponibilità hija ta’ bejn wieħed u ieħor 30 %. M’hemmx tnaqqis sinifikattiv fil-bijodisponibilità sakemm ibandronic acid jittieħed 60 minuta qabel ikla.

Il-bijodisponibilità kienet imnaqqsa b’bejn wieħed u ieħor 75 % meta l-pilloli ta’ Bondronat ingħataw sagħtejn wara ikla normali. Għalhekk, huwa rakkomandat li l-pilloli jittieħdu wara sawma ta’ bil-lejl (minimu ta’ 6 sigħat) u s-sawma trid titkompla għal mill-inqas 30 minuta wara li tkun ittieħdet id-doża (ara sezzjoni 4.2).

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L- għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-frazzjoni assorbita ta’ ibandronic acid titneħħa miċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ assorbiment mill- għadam (stmata bħala 40-50 %) u l-kumplament jiġi eliminat kif inhu permezz tal-kliewi. Il-frazzjoni ta’ ibandronic acid mhux assorbit tiġi eliminata mhux mibdula fl-ippurgar.

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Iżda, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-valuri massimi fi żmien 3 u 8 sigħat wara amministrazzjoni ġol-vina jew orali rispettivament.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji fil-firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli għal 50-60 % tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it- tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid u l-bijodisponibilità huma simili kemm fl-irġiel kif ukoll fin- nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Asjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitata ħafna fuq pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti bi gradi differenti ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina (CLcr - creatinine clearance). Pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr ≤ 30 mL/min) li kienu qed jirċievu doża orali ta’ 10 mg ibandronic acid kuljum għal 21 ġurnata, kellhom konċentrazzjonijiet ogħla fil-plażma, id-doppju jew it-triplu ta’ pazjenti b’funzjoni tal-kliewi normali (CLcr ≥80 mL/min). It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid kienet imnaqqsa għal 44 ml/min fil- pazjenti b’indeboliment sever tal-kliewi meta mqabbla ma’ 129 mL/min f’individwi b’funzjoni normali tal-kliewi. L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL/min) huwa rakkomandat aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid għax dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhuwiex neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma, peress li l- għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotejnimja f’mard sever fil-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikat kliniku fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, ma nstabx li l-età kienet fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-eta’, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ Bondronat f’pazjenti ta’ eta’ inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li jindikaw rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il-kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju fil-mira ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ttrattati ġol-vina jew b’mod orali. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żieda fit-telf qabel l-impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/jum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is- sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/jum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/jum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/jum. Effetti mhux mixtieqa ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il-klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome tal- uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Il-qalba tal-pillola:

Lactose monohydrate

Povidone

Cellulose, microcrystalline

Crospovidone

Stearic acid

Silica, anhydrous colloidal

Kisja b’rita tal-pillola

Hypromellose

Titanium dioxide (E 171)

Talc

Macrogol 6000

6.2 Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Il-pilloli miksija b’rita ta’ Bondronat 50 mg huma fornuti f’folji (aluminju) ta’ 7 pilloli, li huma preżentati bħala pakketti li fihom 28 jew 84 pillola.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/012/009

EU/1/96/012/010

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 1996

Data tal-aħħar tiġdid: 25 ta’ Ġunju 2006

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bondronat 6 mg konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kunjett wieħed b’6 ml ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni fih 6 mg ibandronic acid (bħala sodium monohydrate).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Soluzzjoni ċara, bla kulur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bondronat huwa indikat fl-adulti għall-

-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi (fratturi patoloġiċi, komplikazzjonijiet fl-għadam li jirrikjedu radjuterapija jew kirurġija) f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

-Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumuri bi jew mingħajr metastasi

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pazjenti ttrattati b’Bondronat għandhom jingħataw il-fuljett ta’ tagħrif u l-kartuna biex tfakkar lill- pazjent.

Terapija b’Bondronat għandha tinbeda biss minn tobba li għandhom esperjenza fit-trattament tal- kanċer.

Pożoloġija

Prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

Id-doża rakkomandata għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam hija ta’ 6 mg bħala injezzjoni fil-vini li tingħata kull 3-4 ġimgħat. Id-doża għandha tiġi infuża fuq medda ta’ mill-anqas 15-il minuta.

Ħin ta’ infużjoni iqsar (i.e. 15-il minuta) għandu jintuża biss għall-pazjenti b’funzjoni renali normali jew indeboliment renali ħafif. M’hemmx tagħrif disponibbli li jikkaratterizza l-użu ta’ ħin ta’ infuzjoni iqsar f’pazjenti bi tneħħija ta’ krejatinina taħt 50 ml/min. It-tobba għandhom jaraw is-sezzjoni Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi (ara sezzjoni 4.2) għal rakkomandazzjonijiet dwar id-dożaġġ u l-għoti f’dan il-grupp ta’ pazjenti.

Trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Qabel it-trattament b’Bondronat il-pazjent għandu jiġi idratat mill-ġdid biżżejjed b’soluzzjoni ta’

9 mg/ml (0.9%) sodium chloride. Għandha tiġi kkunsidrata s-severità tal-iperkalċimija kif ukoll it-tip tat-tumur. B’mod ġenerali pazjenti b’metastasi osteolitika fl-għadam jirrikjedu dożi aktar baxxi minn pazjenti b’iperkalċimija tat-tip umorali. Fil-parti l-kbira tal-pazjenti b’iperkalċimija severa (kalċju fis-

serum ikkoreġut għall-albumina* ≥3 mmol/l jew ≥ 12 mg/dl) doża waħda ta’ 4 mg hija adegwata. F’pazjenti b’iperkalċimija moderata (kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina <3 mmol/l jew <

12 mg/dl) 2 mg hija doża effettiva. L-għola doża użata fi provi kliniċi kienet ta’ 6 mg iżda din id-doża ma żżid l-ebda benefiċċju ieħor f’termini ta’ effikaċja.

* Nota: il-konċentrazzjonijiet tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina huma kkalkulati kif ġej:

Kalċju fis-serum ikkoreġut għall- = kalċju fis-serum (mmol/l) - [0.02 x albumina (g/l)] + 0.8 albumina (mmol/l)

Jew

Kalċju fis-serum ikkoreġut għall- = kalċju fis-serum (mg/dl) + 0.8 x [4 - albumina (g/dl)] albumina (mg/dl)

Biex taqleb il-valur tal-kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina minn mmol/l għal mg/dl, immultiplika b’4.

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet livell għoli ta’ kalċju fis-serum jista’ jitnaqqas għal livell normali f’7 ijiem. Iż-żmien medju sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ ’l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 19-il ġurnata b’dożi ta’ 2 mg u 4 mg. Iż-żmien medju biex il-livell jerġa jogħla kien ta’ 26 ġurnata b’doża ta’ 6 mg.

Numru limitat ta’ pazjenti (50 pazjent) irċevew it-tieni infużjoni għall-iperkalċimija. Trattament ripetut jista’ jiġi kkunsidrat f’każ ta’ iperkalċimija rikorrenti jew effikaċja insuffiċjenti.

Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq medda ta’ sagħtejn.

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ (ara sezzjoni 5.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL/min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam għandhom jiġu segwiti r-rakkomandazzjonijiet ta’ dożaġġ li ġejjin (ara sezzjoni 5.2):

Tneħħija tal-

 

 

Dożaġġ

Volum tal-infużjoni 1 u Ħin 2

Krejatinina (ml/min)

 

 

 

 

50 CLcr<80

 

6 mg

(6 ml ta’ konċentrat għal

100 ml fuq 15-il minuta

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

30 CLcr <50

 

4 mg

(4 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

<30

 

2 mg

(2 ml ta’ konċentrat għal

500 ml fuq siegħa

 

 

soluzzjoni għall-infużjoni)

 

 

 

 

1Soluzzjoni ta’ 0.9% sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5% glucose

2Għoti kull 3 sa 4 ġimgħat

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi CLCr <50 mL/min.

Popolazzjoni anzjana (> 65 sena)

L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ. (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli. (ara sezzjoni 5.1 u sezzjoni 5.2).

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Għall-għoti ġol-vini.

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża kif ġej:

Prevenzjoni ta’ Avvenimenti Skeletriċi - miżjud ma’ 100 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 100 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq mill-inqas 15-il minuta. Ara wkoll is-sezzjoni dwar id-doża fuq għal pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur - miżjud ma’ 500 ml ta’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew 500 ml ta’ soluzzjoni ta’ 5% dextrose u infuż fuq medda ta’ sagħtejn

Għall-użu ta’ darba biss. Għandha tintuża biss soluzzjoni ċara mingħajr frak.

Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jingħata bħala infużjoni ġol-vini. Għandu jkun hemm attenzjoni biex ma tagħtix Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni permezz ta’ għoti ġewwa arterja jew ħdejn vina għax dan jista’ jwassal għal ħsara lit-tessut.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

-Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1

-Ipokalċimija

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Pazjenti b’disturbi fil-metaboliżmu tal-għadam u tal-minerali

Ipokalċimija u disturbi oħra fil-metaboliżmu tal-għadam u l-minerali għandhom jiġu ttrattati b’mod effettiv qabel il-bidu ta’ terapija b’Bondronat għall-mard metastatiku tal-għadam.

Konsum adegwat ta’ kalċju u vitamina D huwa importanti għall-pazjenti kollha. Il-pazjenti għandhom jirċievu kalċju u/jew vitamina D supplementari jekk it-teħid mid-dieta mhux adegwat.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Appoġġ mediku u miżuri ta’ monitoraġġ xierqa għandhom ikunu disponibbli minnufih meta tingħata injezzjoni fil-vini ta’ Bondronat. Jekk isseħħ reazzjoni anafilattika jew xi reazzjoni severa ta’ sensittività eċċessiva/allerġika oħra, waqqaf l-injezzjoni immedjatament u ibda trattament xieraq.

Osteonekrosi tax-xedaq

Osteonekrosi tax-xedaq (ONJ - osteonecrosis of the jaw) kienet irrappurtata b’mod rari ħafna fl- ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq f’pazjenti li jirċievu Bondronat għal indikazzjonijiet onkoloġiċi (ara sezzjoni 4.8).

Il-bidu ta’ trattament jew ta’ kors ġdid ta’ trattament għandu jiġi ttardjat f’pazjenti b’leżjonijiet miftuħin li għadhom ma fiequx tat-tessut l-artab fil-ħalq.

Eżami dentali b’dentistrija preventiva u stima tal-benefiċċju u r-riskju individwali huma rakkomandati qabel trattament b’Bondronat f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju fl-istess waqt.

Il-fatturi ta’ riskju li ġejjin għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġi evalwat ir-riskju tal-pazjent li jiżviluppa ONJ:

-Il-qawwa tal-prodott mediċinali li jinibixxi assorbiment mill-ġdid tal-għadam (riskju ogħla għal komposti potenti ħafna), mnejn jingħata (riskju ogħla għall-għoti parenterali) u d-doża kumulattiva ta’ terapija għall-assorbiment mill-ġdid tal-għadam

-Kanċer, kondizzjonijiet ko-morbużi (eż. anemija, disturbi fit-tagħqid tad-demm, infezzjoni), tipjip.

-Terapiji mogħtija fl-istess waqt: kortikosterojdi, kimoterapija, inibituri tal-anġjoġenesi, radjuterapija għar-ras u l-għonq.

-Iġene orali fqira, mard fil-ħanek, dentaturi li ma jeħlux sew, storja ta’ mard dentali, proċeduri dentali invażivi eż. qlugħ ta’ snien.

Il-pazjenti kollha għandhom ikunu mħeġġa biex iżommu iġene orali tajba, jagħmlu eżaminazzjonijiet dentali b’mod regolari, u jirrappurtaw immedjatament kwalunkwe sintomi orali bħal snien jiċċaqalqu, uġigħ jew nefħa jew feriti li ma jfiequx jew li jnixxu matul it-trattament b’Bondronat. Waqt it- trattament, proċeduri dentali invażivi għandhom isiru biss wara konsiderazzjoni b’attenzjoni u għandhom jiġu evitati qrib ta’ għoti ta’ Bondronat.

Il-pjan ta’ mmaniġġjar ta’ pazjenti li jiżviluppaw ONJ għandu jiġi stabbilit b’kollaborazzjoni mill-qrib bejn it-tabib li qed jittratta u dentist jew kirurgu tal-ħalq b’esperjenza f’ONJ. Fejn possibbli għandha tiġi kkunsidrata interruzzjoni temporanja ta’ trattament ta’ Bondronat sakemm il-kondizzjoni tgħaddi u fatturi ta’ riskju li jikkontribwixxu jittaffew.

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ

Osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ kienet irrappurtata b’bisphosphonates, fil-biċċa l-kbira f’assoċjazzjoni ma’ terapija fit-tul. Fatturi possibbli ta’ riskju għal osteonekrosi tal-kanal estern tas- smigħ jinkludu l-użu ta’ sterojdi u kimoterapija u/jew fatturi lokali ta’ riskju bħal infezzjoni jew trawma. Il-possibbiltà ta’ osteonekrosi tal-kanal estern tas-smigħ għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li jirċievu bisphosphonates li jkollhom sintomi fil-widnejn inkluż infezzjonijiet kroniċi fil-widnejn.

Ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk

Ksur subtrochanteric u diaphyseal mhux tipiku tal-għadma tal-wirk kien irrappurtat bit-terapija tal- bisphosphonate, l-aktar f’pazjenti li kienu qed jirċievu trattament għal tul ta’ żmien għall-osteoporożi. Dan il-ksur transversali jew qasir u mmejjel jista’ jseħħ matul l-għadma kollha tal-wirk minn eżatt taħt il-lesser trochanter sa eżatt fuq is-supracondylar flare. Dan il-ksur iseħħ wara xi daqqa ħafifa jew mingħajr ma jkun hemm l-ebda impatt u xi pazjenti jkollhom uġigħ fil-koxxa jew fl-irqiq ta’ bejn il- koxxa u ż-żaqq, li ħafna drabi jkun assoċjat ma’ karatteristiċi ta’ ksur minn stress f’immaġini, minn ġimgħat sa xhur qabel mal-pazjent ikollu ksur totali tal-għadma tal-wirk. Spiss il-ksur ikun fuq iż- żewġ naħat; għaldaqstant il-wirk oppost għandu jiġi eżaminat f’pazjenti ttrattati bil-bisphosphonates li kellhom ksur fil-parti vertikali u twila tal-wirk. Kien irrappurtat ukoll li dan il-ksur ma jfieqx sew.

F’pazjenti maħsuba li għandhom ksur mhux tipiku tal-għadma tal-wirk, għandu jiġi kkunsidrat twaqqif tat-terapija bil-bisphosphonate sakemm il-pazjent issirlu evalwazzjoni, fuq bażi ta’ stima individwali ta’ benefiċċju u riskju.

Waqt trattament bil-bisphosphonates il-pazjenti għandhom jiġu mwissija biex jirrappurtaw kwalunkwe uġigħ fil-koxxa, fil-ġenbejn jew fl-irqiq ta’ bejn iż-żaqq u l-koxxa u kull pazjent li jkollu sintomi bħal dawn għandha ssirlu evalwazzjoni għal ksur mhux komplut tal-għadma tal-wirk.

Pazjenti b’indeboliment renali

Studji kliniċi ma wrewx evidenza ta’ deterjorazzjoni fil-funzjoni renali b’terapija fit-tul ta’ Bondronat. Madankollu, skont l-eżami kliniku tal-pazjent individwali, huwa rakkomandat li jsir monitoraġġ tal- funzjoni renali, tal-kalċju fis-serum, tal-fosfat u tal-manjesju f’pazjenti li jiġu ttrattati b’Bondronat (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Minħabba li ma hemm l-ebda informazzjoni klinika, rakkomandazzjonijiet fuq id-doża ma jistgħux jingħataw lill-pazjenti b’insuffiċjenza severa tal-fwied (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-qalb

Idratazzjoni żejda għandha tiġi evitata f’pazjenti b’riskju ta’ insuffiċjenza tal-qalb.

Pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn

Għandu jkun hemm attenzjoni f’pazjenti b’sensittività eċċessiva magħrufa għal bisphosphonates oħrajn.

Eċċipjenti b’effett magħruf

Bondronat huwa essenzjalment mingħajr sodium.

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Interazzjonijiet metaboliċi mhux ikkunsidrati bħala probabbli peress li ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ntwera li ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal- fwied fil-firien (ara sezzjoni 5.2). Ibandronic acid huwa eliminat biss permezz ta’ eskrezzjoni mill- kliewi u ma jkollu l-ebda bijotrasformazzjoni.

Wieħed għandu joqgħod attent meta jingħataw bisfosfonati ma’ aminoglycosides, minħabba li ż-żewġ sustanzi jistgħu ibaxxu l-livelli ta’ kalċju fis-serum għal perjodi twal. Għandha tingħata attenzjoni wkoll għal possibbiltà ta’ esistenza ta’ ipomanjesimja simultanja.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

M’hemmx tagħrif adegwat mill-użu ta’ ibandronic acid f’nisa tqal. Studji fil-firien urew tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Ir-riskju potenzjali fil-bnedmin għadu mhux magħruf. Għalhekk, Bondronat m’għandux jintuża waqt it-tqala.

Treddigħ

Għadu mhux magħruf jekk ibandronic acid jitneħħiex fil-ħalib tal-bnedmin. Studji fuq firien li qed ireddgħu urew il-presenza ta’ livelli baxxi ta’ ibandronic acid fil-ħalib wara amministrazzjoni ġol-vina. Bondronat m’għandux jintuża waqt it-treddigħ.

Fertilità

M’hemmx dejta dwar l-effetti ta’ ibandronic acid fil-bniedem. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, ibandronic acid naqqas il-fertilità. Fi studji fuq il-firien b’għoti fil-vini, ibandronic acid naqqas il-fertilità b’dożi għolja ta’ kuljum (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Fuq il-bażi tal-profil farmakodinamiku u farmakokinetiku u r-reazzjonijiet avversi rrappurtati, huwa mistenni li Bondronat ma jkollux effett jew li ftit li xejn ikollu effett fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi serji rrappurtati huma reazzjoni/xokk anafilattiku, ksur mhux tipiku tal- għadma tal-wirk, osteonekrosi tax-xedaq, u infjammazzjoni fl-għajnejn (ara l-paragrafu “Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula” u sezzjoni 4.4).

Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur hija assoċjata l-aktar frekwenti ma’ żieda fit- temperatura tal-ġisem. Anqas frekwenti, huwa rrappurtat tnaqqis fil-kalċju tas-serum taħt il-firxa normali (ipokalċimija). Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet mhux meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi jbattu wara ftit sigħat/ġranet.

Fil-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam, it- trattament huwa assoċjat l-aktar frekwenti ma astenja segwit minn żieda fit-temperatura tal-ġisem u wġigħ ta’ ras.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’Tabella

Tabella 1 telenka r-reazzjonijiet avversi tal-mediċina mill-istudji pivitali ta’ fażi III (Trattament ta’ iperkalċimija kkawżata minn tumur: 311-il pazjent ittrattat b’Bondronat 2 mg jew 4 mg; Prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam: 152 pazjent ittrattat b’Bondronat 6 mg), u minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Ir-reazzjonijiet avversi huma elenkati skont il-klassi tas-sistemi u tal-organi MedDRA u l-kategorija ta’ frekwenza. Il-kategoriji ta’ frekwenza huma definiti bl-użu tal-konvenzjoni li ġejja: komuni ħafna (>1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10,000 sa

< 1/1,000), rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skont is-serjetà tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Tabella 1 Reazzjonijiet Avversi Irrappurtati mill-Għoti fil-vini ta’ Bondronat

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

Ċistite, vaġinite,

 

 

 

infestazzjonijiet

 

infezzjoni kkawżata

 

 

 

 

 

mill-moffa fil-ħalq

 

 

 

Neoplażmi

 

Neoplażma beninna

 

 

 

beninni,

 

fil-ġilda

 

 

 

malinni u dawk

 

 

 

 

 

mhux

 

 

 

 

 

speċifikati

 

 

 

 

 

Disturbi tad-

 

Anemija, diskrasja

 

 

 

demm u tas-

 

tad-demm

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

limfatika

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

 

 

Sensittività

Aggravar

sistema immuni

 

 

 

eċċessiva†,

tal-ażżma

 

 

 

 

bronkospażm

 

 

 

 

 

u†,

 

 

 

 

 

anġjoedima†,

 

 

 

 

 

reazzjoni/xok

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

anafilattiku†

 

 

 

 

 

**

 

Disturbi fis-

Disturb fil-

 

 

 

 

sistema

paratirojde

 

 

 

 

endokrinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Ipokalċimija**

Ipofosfatimija

 

 

 

metaboliżmu u

 

 

 

 

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Disturb fl-irqad,

 

 

 

psikjatriċi

 

ansjetà, nuqqas ta’

 

 

 

 

 

stabbilità fl-

 

 

 

 

 

affezzjoni

 

 

 

Disturbi fis-

Uġigħ ta’ ras,

Disturb

 

 

 

sistema nervuża

sturdament,

ċerebrovaskulari,

 

 

 

 

disġewżja

leżjoni fl-għerq tan-

 

 

 

 

(perverżjoni

nerv, telf tal-

 

 

 

 

tat-togħma)

memorja,

 

 

 

 

 

emigranja,

 

 

 

 

 

nevralġija,

 

 

 

 

 

ipertonija,

 

 

 

 

 

iperestesija,

 

 

 

 

 

parestesija

 

 

 

 

 

ċirkumorali,

 

 

 

 

 

parosmija

 

 

 

Disturbi fl-

Katarretta

 

Infjammazz

 

 

għajnejn

 

 

joni fl-

 

 

 

 

 

għajnejn†*

 

 

 

 

 

*

 

 

Disturbi fil-

 

Telf ta’ smigħ

 

 

 

widnejn u fis-

 

 

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

labirintika

 

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Blokk tal-

Iskemija

 

 

 

qalb

bundle branch

mijokardijaka,

 

 

 

 

 

disturb

 

 

 

 

 

kardjovaskulari,

 

 

 

 

 

palpitazzjonijiet

 

 

 

Disturbi

Farinġite

Edima fil-pulmun,

 

 

 

respiratorji,

 

stridor

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

Dijarea,

Gastroenterite,

 

 

 

intestinali

rimettar,

gastrite,

 

 

 

 

dispepsja,

ulċerazzjoni fil-

 

 

 

 

uġigħ gastro-

ħalq, disfaġija,

 

 

 

 

intestinali,

kelite

 

 

 

 

disturb f’sinna

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Ġebel fil-marrara

 

 

 

fwied u fil-

 

 

 

 

 

marrara

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

Disturb fil-

Raxx, alopeċja

 

Sindrome ta’

 

ġilda u fit-

ġilda, ekkimożi

 

 

Stevens-

 

tessuti ta’ taħt

 

 

 

Johnson†,

 

il-ġilda

 

 

 

Eritema

 

 

 

 

 

Multiforme†,

 

 

 

 

 

Dermatite bl-

 

 

 

 

 

Infafet†

 

Disturbi

Osteoartrite,

 

Ksur

Osteonekrosi

 

muskolu-

uġigħ fil-

 

subtrochan

tax-xedaq†**

 

skeletriċi u tat-

muskoli, uġigħ

 

teric u

Osteonekrosi

 

tessuti

fil-ġogi, disturb

 

diaphyseal

tal-kanal

 

konnettivi

fil-ġogi, uġigħ

 

mhux

estern tas-

 

 

fl-għadam

 

tipiku tal-

smigħ

 

 

 

 

għadma

(reazzjoni

 

 

 

 

tal-wirk

avversa tal-

 

 

 

 

klassi ta’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bisphosphon

 

 

 

 

 

ates)

 

Disturbi fil-

 

Żamma tal-awrina,

 

 

 

kliewi u fis-

 

ċesta fil-kliewi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

 

Disturbi fis-

 

Uġigħ fil-pelvi

 

 

 

sistema

 

 

 

 

 

riproduttiva u

 

 

 

 

 

fis-sider

 

 

 

 

 

Disturbi

Deni, marda li

Ipotermja

 

 

 

ġenerali u

tixbaħ lill-

 

 

 

 

kondizzjonijiet

influwenza**,

 

 

 

 

ta’ mnejn

edima

 

 

 

 

jingħata

periferali,

 

 

 

 

 

astenja, għatx

 

 

 

 

Klassi tas-

Komuni

Mhux komuni

Rari

Rari ħafna

Mhux

Sistemi u tal-

 

 

 

 

magħrufa

Organi

 

 

 

 

 

Investigazzjonij

Żieda

Żieda fl-alkaline

 

 

 

iet

f’gamma-GT,

phosphatase fid-

 

 

 

 

żieda fil-

demm, tnaqqis fil-

 

 

 

 

krejatinina

piż

 

 

 

Korriment,

 

Korriment, uġigħ

 

 

 

avvelenament u

 

fis-sit tal-injezzjoni

 

 

 

komplikazzjoni

 

 

 

 

 

jiet ta’ xi

 

 

 

 

 

proċedura

 

 

 

 

 

**Ara taħt għall-aktar informazzjoni

 

 

 

 

†Identifikati minn esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Ipokalċimija

Tnaqqis fit-tneħħija tal-kalċju mill-kliewi jista’ jkun akkumpanjat minn tnaqqis fil-livelli ta’ fosfat fis- serum li ma jeħtieġx miżuri terapewtiċi. Il-livell ta’ kalċju fis-serum jista’ jinżel għal valuri ipokalċemiċi.

Marda li tixbaħ lill-influwenza

Kienet osservata sindrome li tixbaħ lill-influwenza li tikkonsisti minn deni, sirdat, uġigħ fl-għadam u/jew fil-muskoli. F’ħafna każijiet ma kienx meħtieġ trattament speċifiku u s-sintomi għaddew wara ftit sigħat/ġranet.

Osteonekrosi tax-xedaq

Kienu rrappurtati każijiet ta’ osteonekrosi tax-xedaq, il-biċċa l-kbira f’pazjenti bil-kanċer ittrattati bi prodotti mediċinali li jinibixxu l-assorbiment mill-ġdid tal-għadam, bħal ibandronic acid (ara sezzjoni 4.4.). Każijiet ta’ ONJ kienu rrappurtati fl-ambjent ta’ wara t-tqegħid fis-suq għal ibandronic acid.

Infjammazzjoni fl-għajnejn

Avvenimenti ta’ infjammazzjoni fl-għajnejn bħal uveite, episklerite u sklerite kienu rrappurtati b’ ibandronic acid. F’xi każijiet, dawn l-avvenimenti ma fiequx qabel il-waqfien ta’ ibandronic acid.

Reazzjoni/xokk anafilattiku

Każijiet ta’ reazzjoni/xokk anafilattiku, inkluż avvenimenti fatali, kienu irrappurati f’pazjenti ttrattati b’ibandronic acid fil-vini.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Sa issa ma hemm l-ebda esperjenza ta’ avvelenament akut b’Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. Minħabba li fi studji b’dożi għolja ta’ qabel l-użu kliniku, kemm il-kliewi kif ukoll il- fwied instabu li kienu organi li setgħu kienu milquta minn tossiċita, il-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied għandha tiġi mmonitorjata. Ipokalċimija li tkun klinikament rilevanti għandha tkun ittrattata permezz ta’ amministrazzjoni ġol-vina ta’ calcium gluconate.

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Prodotti mediċinali għat-trattament ta’ mard fl-għadam, bisfosfonat, Kodiċi ATC: M05BA06.

Ibandronic acid jappartjeni għall-grupp ta’ komposti magħrufa bħala bisfosfonati li jaħdmu speċifikament fuq l-għadam. L-azzjoni selettiva tagħhom fuq it-tessut tal-għadam hija bbażata fuq l- affinità għolja tal-bisfosfonati għall-minerali fl-għadam. Il-bisfosfonati jaħdmu billi jinibixxu l-attività tal-osteoclasts, għalkemm il-mekkaniżmu preċiż għadu mhuwiex ċar.

In vivo, ibandronic acid jimpedixxi l-qerda tal-għadam stimulata b’mod sperimentali u kkawżata bil- waqfien tal-funzjoni tal-gonadi, retinojdi, tumuri jew estratti tat-tumuri. L-inibizzjoni ta’ assorbiment endoġenu tal-għadam ġiet dokumentata wkoll permezz ta’ studji kinetiċi ta’ 45Ca u r-reħa ta’ tetracycline radjuattiv li qabel kien inkorporat fl-iskeletru.

F’dożi li kienu ogħla mhux ħażin minn dożi effettivi farmakoloġikament, ibandronic acid ma kellu l- ebda effett fuq il-mineralizzazzjoni tal-għadam.

Assorbiment tal-għadam ikkawżat minn mard malinn huwa kkaratterizzat minn assorbiment eċċessiv tal-għadam li mhuwiex ibbilanċjat minn formazzjoni adegwata tal-għadam. Ibandronic acid jinibixxi selettivament l-attività tal-osteoclasts, inaqqas l-assorbiment tal-għadam u b’hekk inaqqas il- komplikazzjonijiet skeletriċi tal-marda malinna.

Studji kliniċi fit-trattament tal-iperkalċimija kkawżata minn tumur

Studji kliniċi dwar iperkalċimija tat-tumur urew li l-effett inibitorju ta’ Ibandronic acid fuq osteolisi kkawżata mit-tumur, u speċifikament fuq l-iperkalċimija kkawżata minn tumur, huwa kkaratterizzat minn tnaqqis fil-kalċju fis-serum u tneħħija tal-kalċju fl-awrina.

Fil-firxa tad-doża rakkomandata għat-trattament, ir-rati ta’ rispons li ġejjin, bl-intervalli ta’ fiduċja rispettivi, intwerew fi provi kliniċi għall-pazjenti b’linja bażi ta’kalċju fis-serum ikkoreġut għall- albumina ta’ 3.0 mmol/l wara rijidrattazzjoni adegwata.

Doża ta’

% ta’ Pazjenti li

Intervall ta’

Ibandronic

kellhom Rispons

Fiduċja ta’ 90%

acid

 

 

2 mg

44-63

 

 

 

4 mg

62-86

 

 

 

6 mg

64-88

 

 

 

Għal dawn il-pazjenti u dożaġġi, iż-żmien medjan sabiex tintlaħaq in-normokalċemija kien ta’ bejn 4 u 7 ijiem. Iż-żmien medjan sa biex il-livell jerġa jogħla (ir-ritorn għal-livelli ta’ ’l fuq minn 3 mmol/l ta’ kalċju fis-serum ikkoreġut għall-albumina) kien ta’ 18 – 26 ġurnata.

Studji kliniċi fil-prevenzjoni ta’ episodji skeletriċi fil-pazjenti bil-kanċer tas-sider u metastasi fl- għadam

Studji kliniċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam urew li hemm effett inibitorju dipendenti mid-doża fuq l-osteolisi tal-għadam, espress b’markaturi ta’ assorbiment tal-għadam, u effett dipendenti mid-doża fuq reazzjonijiet skeletriċi.

Il-prevenzjoni ta’ reazzjonijiet skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam b’Bondronat 6 mg amministrat ġol-vina ġiet stmata fi prova waħda randomised ikkontrollata bil- plaċebo ta’ fażi III li damet 96 ġimgħa. Pazjenti femminili b’kanċer tas-sider u metastasi fl-għadam

ikkonfermat radjulogikament kienu randomised biex jirċievu l-plaċebo (158 pazjent) jew 6 mg Bondronat (154 pazjent). Ir-riżultati ta’ din il-prova huma miġbura fil-qosor hawn taħt.

Punti finali primarji tal-effikaċja

Il-punt finali primarju tal-prova kien ir-rata tal-perjodu tal-morbidità skeletrika (SMPR - skeletal morbidity period rate). Dan kien punt finali kompost li kellu l-episodji relatati mal-iskeletru (SREs - skeletal related events) li ġejjin bħala sottokomponenti tiegħu:

-radjuterapija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi/fratturi imminenti

-kirurġija fl-għadam għat-trattament ta’ fratturi

-fratturi vertebrali

-fratturi mhux vertebrali

L-analiżi tal-SMPR kienet aġġustata għall-ħin u kien ikkunsidrat li wieħed jew aktar avvenimenti li seħħew f’perjodu singolu ta’ 12-il ġimgħa seta’ kien potenzjalment relatat. Avvenimenti multipli kienu għalhekk, magħduda biss darba għall-iskopijiet ta’ din l-analiżi. Dejta minn dan l-istudju wriet vantaġġ sinifikanti għal Bondronat 6 mg ġol-vina fuq il-plaċebo biex inaqqas SREs imkejla b’SMPR aġġustat għall-ħin (p=0.004). In-numru ta’ SREs ukoll kien imnaqqas b’mod sinifikanti b’Bondronat 6 mg u kien hemm tnaqqis ta’ 40 % fir-riskju ta’ SRE fuq il-plaċebo (riskju relattiv 0.6, p =0.003). Riżultati tal-effikaċja huma miġbura fil-qosor f’Tabella 2.

Tabella 2 Riżultati tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku fl- Għadam)

 

 

Avvenimenti Kollha Relatati mal-Iskeletru

(SREs - Skeletal

 

 

 

Related Events)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaċebo

Bondronat 6 mg

 

valur p

 

 

n=158

n=154

 

 

 

 

 

 

 

 

SMPR (għal kull sena ta’ pazjent)

1.48

1.19

 

P=0.004

 

 

 

 

 

Numru ta’ avvenimenti (għal kull

3.64

2.65

 

P=0.025

pazjent)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskju relattiv ta’ SRE

-

0.60

 

P=0.003

 

 

 

 

 

 

Punti finali sekondarji tal-effikaċja

Titjib għall-aħjar fil-punteġg tal-uġigħ fl-għadam statistikament sinifikanti intwera għal

Bondronat 6 mg ġol-vina meta mqabbel mal-plaċebo. It-tnaqqis fl-uġigħ kien b’mod konformi taħt il- linja bażi matul l-istudju kollu u kien akkumpanjat minn użu ta’ analġesiċi mnaqqas b’mod sinifikanti meta mqabbel mal-plaċebo. Id-deterjorament fil-Kwalità tal-Ħajja kien sinifikatament inqas fil- pazjenti ttrattati b’Bondronat meta mqabbla mal-plaċebo. Sommarju f’tabella ta’ dawn ir-riżultati sekondarji tal-effikaċja huwa ppreżentat f’Tabella 3.

Tabella 3 Riżultati Sekondarji tal-Effikaċja (Pazjenti b’Kanċer tas-Sider b’Mard Metastatiku tal-Għadam)

 

Plaċebo

Bondronat 6 mg

Valur p

 

n=158

n=154

 

Uġigħ fl-għadam *

0.21

-0.28

p<0.001

 

 

 

 

Użu analġesiku*

0.90

0.51

p=0.083

 

 

 

 

Kwalità tal-Ħajja *

-45.4

-10.3

p=0.004

 

 

 

 

* Bidla medja mill-linja bażi sal-aħħar stima.

Kien hemm tnaqqis sinifikanti ta’ markaturi fl-awrina ta’ assorbiment tal-għadam (pyridinoline u deoxypyridinoline) f’pazjenti ttrattati b’Bondronat li kien statistikament sinifikanti meta mqabbel mal- plaċebo.

Fi studju f’130 pazjent b’kanċer metastatiku tas-sider, kienet imqabbla is-sigurtà ta’ Bondronat mgħoti bħala infużjoni fuq medda ta’ siegħa jew 15-il minuta. L-ebda differenza ma kienet osservata fl- indikaturi tal-funzjoni renali. Il-profil ta’ reazzjonijiet avversi totali ta’ ibandronic acid wara l- infużjoni ta’ 15-il minuta kien konsistenti mal-profil magħruf ta’ sigurtà għall-infużjonijiet fuq medda ta’ ħin itwal, u ma kien identifikat l-ebda tħassib ġdid dwar is-sigurtà relatat mal-użu ta’ ħin tal- infużjoni ta’ 15-il minuta.

Ħin tal-infużjoni ta’ 15-il minuta ma ġiex studjat f’pazjenti tal-kanċer bi tneħħija tal-krejatinina ta’ <50 ml/min.

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.2)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bondronat fit-tfal u l-adolexxenti b’età inqas minn 18-il sena ma ġewx stabbiliti. Dejta mhux disponibbli.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara infużjoni ta’ sagħtejn (2) ta’ 2, 4 u 6 mg ta’ ibandronic acid il-parametri farmakokinetiċi huma fi proporzjon mad-doża.

Distribuzzjoni

Wara espożizzjoni sistemika fil-bidu tat-terapija, ibandronic acid jingħaqad malajr mal-għadam jew jitneħħa fl-awrina. Fil-bnedmin, il-volum apparenti tad-distribuzzjoni terminali huwa mill-inqas 90 l u l-ammont tad-doża li jilħaq l-għadam huwa stmat li huwa 40-50 % tad-doża fiċ-ċirkolazzjoni. L- għaqda mal-proteini fil-plażma umana hija bejn wieħed u ieħor 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, u għalhekk interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħrajn minħabba spostament mhuwiex probabbli.

Bijotrasformazzjoni

M’hemm l-ebda evidenza li ibandronic acid jiġi metabolizzat fl-annimali jew fil-bnedmin.

Eliminazzjoni

Il-firxa osservata ta’ half-lives apparenti hija wiesgħa u tiddependi fuq id-doża u s-sensittività tal- analażi, iżda l-half-life terminali apparenti ġeneralment hija fil-firxa ta’ 10-60 siegħa. Iżda, livelli bikrija fil-plażma jinżlu malajr, u jilħqu 10 % tal-valuri massimi fi żmien 3 u 8 sigħat wara amministrazzjoni ġol-vina jew orali rispettivament. L-ebda akkumulazzjoni sistematika ma ġiet osservata meta ibandronic acid ġie amministrat ġol-vina darba kull 4 ġimgħat għal 48 ġimgħa lill- pazjenti b’mard metastatiku tal-għadam.

It-tneħħija totali ta’ ibandronic acid hija baxxa b’livelli medji fil-firxa ta’ 84-160 ml/min. It-tneħħija mill-kliewi (madwar 60 ml/min f’nisa f’saħħithom li għaddew mill-menopawża) hija responsabbli

għal 50-60 % tat-tneħħija totali u hija relatata mat-tneħħija tal-krejatinina. Id-differenza bejn it- tneħħija apparenti totali u dik mill-kliewi hija kkunsidrata li tirrifletti l-assorbiment mill-għadam.

Il-mogħdija ta’ sekrezzjoni ta’ tneħħija mill-kliewi ma jidhirx li tinkludi sistemi ta’ trasport aċidużi jew bażiċi involuti fl-eskrezzjoni ta’ sustanzi attivi oħra. Barra dan, ibandronic acid ma jinibixxix l- isoenzimi P450 maġġuri umani tal-fwied u ma jinduċix is-sistema taċ-ċitokromju P450 tal-fwied fil- firien.

Farmakokinetika f’popolazzjonijiet speċjali

Sess

Il-farmakokinetika ta’ ibandronic acid u l-bijodisponibilità huma simili kemm fl-irġiel kif ukoll fin- nisa.

Razza

M’hemmx evidenza ta’ differenzi interetniċi ta’ rilevanza klinika bejn l-Asjatiċi u l-Kawkasi fid- dispożizzjoni ta’ ibandronic acid. Hemm tagħrif limitata ħafna fuq pazjenti ta’ oriġini Afrikana.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

Espożizzjoni għal ibandronic acid f’pazjenti b’livelli varji ta’ indeboliment tal-kliewi hija relatata mat- tneħħija tal-krejatinina (CLcr - creatinine clearance). F’individwi b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr medja stmata = 21.2 mL/min), l-AUC0-24h medja aġġustata għad-doża żdiedet b’110% meta mqabbel ma’ voluntiera f’saħħithom. Fil-prova klinika tal-farmakoloġija WP18551, wara l-għoti ta’

doża waħda ta’ 6 mg (fuq medda ta’ 15-il minuta) ġol-vina, l-AUC0-24 medja żdiedet b’14 % u 86 % rispettivament, f’individwi b’indeboliment ħafif (CLcr medja stmata =68.1 mL/min) u moderat (CLcr

medja stmata =41.2 mL/min) tal-kliewi, meta mqabbla ma’ voluntiera f’saħħithom (CLcr medja stmata=120 mL/min). Cmax medja ma żdieditx f’pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi, u żdiedet bi 12 % f’pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi. L-ebda aġġustament fid-doża ma huwa meħtieġ għall-pazjenti b’indeboliment ħafif tal-kliewi (CLcr ≥50 u <80 mL/min). Għall-pazjenti b’indeboliment moderat tal-kliewi (CLcr ≥30 u <50 mL/min) jew b’indeboliment sever tal-kliewi (CLcr <30 mL /min) li qed jiġu ttrattati għall-prevenzjoni ta’ avvenimenti skeletriċi f’pazjenti b’kanċer tas-sider u mard metastatiku tal-għadam huwa rakkomandat aġġustament fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied (ara sezzjoni 4.2)

M’hemm l-ebda tagħrif farmakokinetiku għal ibandronic acid f’pazjenti li għandhom indeboliment tal- fwied. Il-fwied m’għandu l-ebda rwol sinifikanti fit-tneħħija ta’ ibandronic acid għax dan ma jiġix metabolizzat imma jitneħħa permezz tal-kliewi u b’assorbiment fl-għadam. Għalhekk aġġustament fid-doża mhuwiex neċessarju f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied. Mhux hekk biss imma, peress li l- għaqda ta’ ibandronic acid mal-proteini hija madwar 87 % f’konċentrazzjonijiet terapewtiċi, ipoprotejnimja f’mard sever fil-fwied x’aktarx ma twassalx għal żidiet ta’ sinifikat kliniku fil- konċentrazzjoni ħielsa fil-plażma.

Anzjani (ara sezzjoni 4.2)

F’analiżi multivarjata, ma nstabx li l-età kienet fattur indipendenti ta’ kwalunkwe parametru farmakokinetiku li ġie studjat. Hekk kif il-funzjoni renali tonqos bl-eta’, dan huwa l-uniku fattur li għandu jiġi kkunsidrat (ara sezzjoni indeboliment tal-kliewi).

Popolazzjoni pedjatrika (ara sezzjoni 4.2 u sezzjoni 5.1)

M’hemm l-ebda tagħrif fuq l-użu ta’ Bondronat f’pazjenti ta’ eta’ inqas minn 18-il sena.

5.3 Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Effetti fi studji mhux kliniċi ġew osservati biss f’esposizzjonijiet ħafna aktar eċċessivi mill- esposizzjoni massima umana li jindikaw rilevanza żgħira għall-użu kliniku. Bħall-bisfosfonati l-oħra, il-kilwa ġiet identifikata bħala l-organu primarju fil-mira ta’ tossiċità sistemika.

Mutaġeniċità/Karċinoġeniċità:

L-ebda indikazzjoni ta’ potenzjal karċinoġeniku ma ġie osservat. Testijiet għal ġenotossiċità ma wrew l-ebda evidenza ta’ effetti fuq l-attività ġenetika għal ibandronic acid.

Tossiċità riproduttiva:

L-ebda evidenza ta’ tossiċità diretta fuq il-fetu jew effetti teratoġeniċi ma ġew osservati għal ibandronic acid fil-firien u fil-fniek ittrattati ġol-vina. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti mill-ħalq, l-effetti fuq il-fertilità kienu jikkonsistu minn żieda fit-telf qabel l- impjantazzjoni b’livelli ta’ dożi ta’ 1 mg/kg/jum u ogħla. Fi studji dwar l-effett fuq is-sistema riproduttiva fuq il-firien b’għoti fil-vina, ibandronic acid naqqas l-għadd tal-isperma b’dożi ta’ 0.3 u 1 mg/kg/jum u naqqas il-fertilità fl-irġiel b’1 mg/kg/jum u fin-nisa b’1.2 mg/kg/jum. Effetti mhux mixtieqa ta’ ibandronic acid fi studji ta’ tossiċità riproduttiva fil-far kienu dawk mistennija għal din il- klassi ta’ prodotti mediċinali (bisfosfonati). Dawn jinkludu numru iżgħar ta’ siti ta’ impjantazzjoni, interferenza fil-ħlas naturali (distoċja), żieda fil-varjazzjonijiet vixxerali (sindrome tal-uretru pelviku renali) u anomaliji fis-snien fil-frieħ F1 fil-firien.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Sodium chloride

Acetic acid (99 %)

Sodium acetate

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2 Inkompatibbiltajiet

Biex jiġu evitati inkompatibbiltajiet potenzjali Bondronat konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jiġi dilwit biss ma’ soluzzjoni isotonika ta’ sodium chloride jew soluzzjoni ta’ 5 % glucose.

Bondronat m’għandux jitħallat ma’ soluzzjonijiet li fihom il-kalċju.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

5 snin

Wara r-rikostituzzjoni: 24 siegħa.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Dan il-prodott mediċinali m’għandux bżonn kondizzjonijiet speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Wara r-rikostituzzjoni: Aħżen f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C (fil-friġġ).

Minn aspett mikrobijoloġiku, il-prodott għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-perjodu u l-kondizzjonijiet tal-ħażna qabel l-użu huma r-responsabilità ta’ min jużah u normalment ma jkunx ta’ iktar minn 24 siegħa f’temperatura ta’ 2 °C – 8 °C, sakemm r- rikostituzzjoni ma sseħħx f’kondizzjonijiet asettiċi kkontrollati u validati.

6.5 In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Bondronat jiġi f’pakketti li fihom 1, 5 u 10 kunjetti (kunjetti tal-ħġieġ ta’ 6 ml tat-tip I b’għatu magħmul minn lastku bromobutyl). Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Ir-reħa ta’ farmaċewtiċi fl-ambjent għandha tiġi minimizzata.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/012/011

EU/1/96/012/012

EU/1/96/012/013

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 25 ta’ Ġunju 1996

Data tal-aħħar tiġdid: 25 ta’ Ġunju 2006

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati