Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bretaris Genuair (aclidinium bromide, micronised) – Tikkettar - R03BB

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBretaris Genuair
Kodiċi ATCR03BB
Sustanzaaclidinium bromide, micronised
ManifatturAstraZeneca AB

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bretaris Genuair 322 mikrogramma trab li jittieħed man-nifs aclidinium (aclidinium bromide)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull doża fornuta fiha 375 mikrogramma ta’ aclidinium bromide ekwivalenti għal 322 mikrogramma ta’ aclidinium.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih ukoll: Lactose

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 inalatur li fih 30 doża

1 inalatur wieħed li fih 60 doża

3 inalaturi li kull wieħed fih 60 doża

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu b’teħid man-nifs

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Li għandu jintuża fi żmien 90 jum minn meta jinfetaħ il-pawċ

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Żomm l-inalatur Genuair ġol-pawċ sakemm jibda l-perjodu tal-għoti.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isevzja

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/781/001

30 doża

 

EU/1/12/781/002

60 doża

 

EU/1/12/781/003

3 inalaturi b’kull wieħed fih 60 doża

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bretaris genuair

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Tikketta tal-inalatur

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bretaris Genuair 322 mcg trab li jittieħed man-nifs aclidinium (aclidinium bromide)

Użu b’teħid man-nifs

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

Għandu jintuża fi żmien 90 jum mill-ftuħ tal-pawċ.

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

30 doża

60 doża

6.OĦRAJN

AstraZeneca (AstraZeneca logo)

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati