Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Brintellix (vortioxetine) – Tikkettar - N06AX26

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBrintellix
Kodiċi ATCN06AX26
Sustanzavortioxetine
ManifatturH. Lundbeck A/S

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

KARTUN U TIKKETTA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 5 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pillola miksijin b’rita

28 pillola miksijin b’rita

98 pillola miksijin b’rita

56 x 1 pilloli miksijin b’rita

98 x 1 pilloli miksijin b’rita

100 pillola miksijin b’rita

200 pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/001 14 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/002 28 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/003 56 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/004 56 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/006 100 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/007 200 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/037 98 pillola miksijin b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 5 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUN GĦAL PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 5 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pillola miksijin b’rita

Pilloli miksijin b’rita. 98 x 1 pilloli

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/038 126 pillola miksijin b’rita(9 pakketti ta’ 14)

EU/1/13/891/005 490 pillola miksijin b’rita(5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 5 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI MGEŻWRIN FIL-FOJL (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 5 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 5 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakketti multipli 126 (9 pakketti ta’ 14) pillola miksijin b’rita.

Pakketti multipli 490 (5 pakketti ta’ 98 x 1) pillola miksijin b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/038 126 pillola miksijin b’rita (9 pakketti ta’ 14)

EU/1/13/891/005 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

FOLJI GĦALL-PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 5 mg pillola vortioxetine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H.Lundbeck A/S

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS (XX-SSSS)

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

4.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

KARTUN U TIKKETTA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 10 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

07 pillola miksijin b’rita

14 pillola miksijin b’rita

28 pillola miksijin b’rita

56 x 1 pilloli miksijin b’rita

98 x 1 pilloli miksijin b’rita

100 pillola miksijin b’rita

200 pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/008 7 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/009 14 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/010 28 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/011 56 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/012 98 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/013 56 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/014 98 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/016 100 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/017 200 pillola miksijin b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 10 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUN GĦAL PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 10 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pillola miksijin b’rita

Pilloli miksijin b’rita 98 x 1 pilloli.

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/039 490 pillola miksijin b’rita (9 pakketti ta’ 14)

EU/1/13/891/015 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 10 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI MGEŻWRIN FIL-FOJL (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 10 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 10 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakketti multipli: 126 (9 pakketti ta’ 14) pillola miksijin b’rita.

Pakketti multipli: 490 (5 pakketti ta’ 98 x 1) pillola miksijin b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/039 126 pillola miksijin b’rita (9 pakketti ta’ 14).

EU/1/13/891/015 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1).

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 10 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

FOLJI GĦALL-PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 10 mg pillola vortioxetine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H.Lundbeck A/S

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS (XX-SSSS)

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

4.NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lott

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

KARTUN U TIKKETTA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 15 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg vortioxetine (bħala hydrobromide).

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14-il pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu. 28 pillola miksijin b’rita

56 pillola miksijin b’rita

56 x 1 pilloli miksijin b’rita

98 pillola miksijin b’rita

98 x 1 pilloli miksijin b’rita

100 pillola miksijin b’rita

200 pillola miksijin b’rita

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/018 14 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/019 28 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/020 56 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/021 98 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/022 56 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/023 98 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/025 100 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/026 200 pillola miksijin b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 15 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUN GĦAL PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 15 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b’rita. 98 x 1 pilloli

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/024 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 15 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI MGEŻWRIN FIL-FOJL (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 15 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 15 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakketti multipli: 490 ( 5 pakketti ta’ 98 x 1) pillola miksijin b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/024 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 15 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

FOLJI GĦALL-PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 15 mg pillola vortioxetine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H.Lundbeck A/S

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS (XX-SSSS)

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

4.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

KARTUN U TIKKETTA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 20 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pillola miksijin b’rita

28 pillola miksijin b’rita

56 pillola miksijin b’rita

56 x 1 pilloli miksijin b’rita

98 pillola miksijin b’rita

98 x 1 pilloli miksijin b’rita

100 pillola miksijin b’rita

200 pillola miksijin b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/027 14 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/028 28 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/029 56 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/030 98 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/031 56 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/032 98 x 1 pilloli miksijin b’rita

EU/1/13/891/034 100 pillola miksijin b’rita

EU/1/13/891/035 200 pillola miksijin b’rita

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUN GĦAL PAKKETT INTERMEDJU / KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 20 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

14 pillola miksijin b’rita

Pilloli miksijin b’rita 98 x 1 pilloli

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbigħ b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/040 126 pillola miksijin b’rita (9 pakketti ta’ 14)

EU/1/13/891/033 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 20 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA TAL-KARTA TA’ BARRA FUQ IL-PAKKETTI MULTIPLI MGEŻWRIN FIL-FOJL (LI TINKLUDI L-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 20 mg pilloli miksijin b’rita vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 20 mg vortioxetine (bħala hydrobromide)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 126 (9 pakketti ta’ 14) pillola miksijin b’rita.

Pakkett multiplu: 490 (5 pakketti ta’ 98 x 1) pillola miksijin b’rita.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/040 126 pillola miksijin b’rita (9 pakketti ta’ 14)

EU/1/13/891/033 490 pillola miksijin b’rita (5 pakketti ta’ 98x1)

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 20 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI

FOLJI GĦALL-PILLOLI

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 20 mg pillola vortioxetine

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

H.Lundbeck A/S

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS (XX/SSSS)

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

4.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

Ara t-timbru mbuzzat ’il barra

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U L-PAKKETT LI JMISS MAL- PRODOTT

KARTUN U TIKKETTA GĦALL-FLIXKUN

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Brintellix 20 mg/ml qtar orali, soluzzjoni vortioxetine

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull taqtira fiha 1 mg vortioxetine (bħala (d,L)-lactate

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih l-etanol

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Qtar orali, soluzzjoni 15 ml

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu orali

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX-SSSS}

Meta jinfetaħ, uża fi żmien 8 ġimgħat

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS- SUQ

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Id-Danimarka

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/891/036 15 ml

13.NUMRU TAL-LOTT, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Brintellix 20 mg/ml

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati