Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bronchitol (mannitol) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - R05CB16

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBronchitol
Kodiċi ATCR05CB16
Sustanzamannitol
ManifatturPharmaxis Pharmaceuticals Limited

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bronchitol 40 mg trab għall-inalazzjoni, kapsuli iebsin

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kapsula iebsa fiha 40 mg mannitol.

Id-doża medja f’kull kapsula hija ta’ 32.2 mg.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għall-inalazzjoni, kapsula iebsa.

Kapsuli iebsin ċari mingħajr kulur immarkati b’‘PXS 40 mg’ li fihom trab abjad jew kważi abjad.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Bronchitol huwa indikat għall-kura tal-fibrożi ċistika (CF) f’adulti li għandhom ’l fuq minn 18-il sena bħala terapija miżjuda mal-aqwa kura standard.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-doża tal-bidu ta’ Bronchitol għall-pazjent għandha tintuża taħt is-superviżjoni u l-monitoraġġ ta’ tabib esperjenzat jew ta’ professjonista ieħor tal-kura tas-saħħa mħarreġ kif xieraq u mgħammar biex iwettaq spirometrija, jimmonitorja s-saturazzjoni tal-ossiġnu (SpO2), u jimmaniġġja bronkospażmu akut (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8) inkluż l-użu xieraq ta’ apparat ta’ risuxxitazzjoni.

Pożoloġija

Valutazzjoni tad-doża tal-bidu

Qabel ma jibdew il-kura bi Bronchitol, il-pazjenti kollha għandhom jiġu vvalutati għal rispons eċċessiv tal-bronki għal mannitol li jittieħed man-nifs waqt l-għoti tal-ewwel dożi (ara sezzjonijiet 4.4 u 5.1).

Il-pazjent għandu jiġi mmedikat minn qabel permezz ta’ bronkodilatur 5-15-il minuta qabel id-doża tal-bidu iżda wara li jitkejjel l-FEV1 fil-linja bażi u l-SpO2 (saturazzjoni tal-ossiġnu fid-demm). Il-kejl kollu tal-FEV1 u l-monitoraġġ tal-SpO2 għandu jsir minuta wara l-inalazzjoni tad-doża.

Huwa importanti li waqt il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu, il-pazjent jiġi mħarreġ jipprattika t-teknika korretta tal-inalatur.

Il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu għandha ssir hekk:

Pass 1: L-FEV1 u l-SpO2 tal-pazjent fil-linja bażi jitkejlu qabel id-doża tal-bidu Pass 2: Il-pazjent jieħu 40 mg man-nifs (kapsula 1x40 mg) u l-SpO2 jiġi mmonitorjat

Pass 3: Il-pazjent jieħu 80 mg man-nifs (żewġ kapsuli x40 mg) u l-SpO2 jiġi mmonitorjat

Pass 4: Il-pazjent jieħu 120 mg man-nifs (tliet kapsuli x40 mg), l-FEV1 jiġi mkejjel u l-SpO2 jiġi mmonitorjat

Pass 5: Il-pazjent jieħu 160 mg man-nifs (erba’ kapsuli x40 mg), l-FEV1 jitkejjel u l-SpO2 jiġi mmonitorjat

Pass 6: L-FEV1 tal-pazjenti jitkejjel 15-il minuta wara l-ewwel doża.

Il-pazjenti bl-ażżma jista’ jkollhom bronkospażmu ħafif temporanju riversibbli wara li jgħaddu l- valutazzjoni tad-doża tal-bidu u għalhekk il-pazjenti kollha għandhom jiġu mmonitorjati sakemm l- FEV1 tagħhom jkun reġa’ lura għal-livelli fil-linja bażi.

L-iskeda tad-doża terapewtika

L-iskeda tad-doża terapewtika m’għandhiex tiġi preskritta qabel tkun saret il-valutazzjoni tad-doża tal- bidu. Il-pazjent irid ilesti u jgħaddi l-valutazzjoni tad-doża tal-bidu qabel ma jibda l-kura bi Bronchitol.

Bronkodilatur għandu jingħata 5-15-il minuta qabel kull doża taBronchitol

Id-doża rrakkomandata ta’ Bronchitol hija ta’ 400 mg darbtejn kuljum. Dan jeħtieġ l-inalazzjoni tal- kontenut ta’ għaxar kapsuli darbtejn kuljum permezz tal-inalatur.

Id-dożi għandhom jittieħdu filgħodu u billejl u d-doża ta’ filgħaxija għandha tittieħed 2-3 sigħat qabel il-ħin tal-irqad.

Għal pazjenti li qegħdin jirċievu bosta terapiji respiratorji, l-ordni rrakkomandata hi:

1.Bronkodilatur

2.Bronchitol

3.Fiżjoterapija/eżerċizzju

4.Dornase alfa (jekk applikabbli)

5.Antibijotiċi li jittieħdu min-nifs (jekk applikabbli)

Popolazzjonijiet speċjali

Pazjenti anzjani (≥65 sena)

M’hemmx tagħrif biżżejjed f’din il-popolazzjoni biex tiġġustifika rakkomandazzjoni favur jew kontra aġġustament tad-doża.

Indeboliment renali jew epatiku

Bronchitol ma ġiex speċifikament studjat f’pazjenti b’indeboliment tal-funzjoni tal-kliewi u tal-fwied. Tagħrif disponibbli mill-istudji DPM-CF-301 u 302 jissuġġerixxi li mhu meħtieġ l-ebda aġġustament tad-doża għal dawn il-popolazzjonijiet ta’ pazjenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bronchitol fit-tfal u l-adoloxxenti minn 6 sa 18-il sena ma ġewx iddeterminati s’issa. It-tagħrif attwalment disponibbli huwa deskritt fis-sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2, iżda ma tista’ tingħata l-ebda rakkomandazzjoni dwar il-pożoloġija.

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bronchitol fit-tfal ta’ inqas minn 6 snin ma ġewx stabbiliti. L-ebda tagħrif ma huwa disponibbli.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Bronchitol hu għal użu bl-inalatur ipprovdut fil-pakkett. M’għandux jingħata minn xi rotta oħra jew permezz ta’ xi inalatur ieħor. Il-kapsuli m’għandhomx jinbelgħu.

Kull kapsula titqiegħed separatament fl-apparat. Il-kontenut tal-kapsuli jittieħed man-nifs f’nifs wieħed jew f’żewġ nifsijiet permezz tal-inalatur. Wara l-inalazzjoni, kull kapsula vojta tintrema qabel il-kapsula li jmiss tiddaħħal fl-inalatur bl-inqas dewmien possibbli bejn kapsula u oħra.

L-inalatur għandu jinbidel wara ġimgħa ta’ użu. Jekk l-inalatur jeħtieġ jitnaddaf, għandu jiġi żgurat li l-apparat ikun vojt, wara għandu jinħasel fl-ilma sħun u qabel ma terġa’ tużah, l-inalatur għandu jitħalla jinxef sew bl-arja.

Il-fuljett ta’ tagħrif għall-pazjent għandu istruzzjonijiet iddettaljati dwar kif tuża l-inalatur. Il-pazjenti għandhom jiġu mħeġġa biex jaqrawhom bir-reqqa.

4.3Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva.

Rispons eċċessiv tal-bronki għal mannitol li jittieħed man-nifs (ara sezzjoni 4.4).

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Rispons eċċessiv għal mannitol

Il-pazjenti jridu jiġu mmonitorjati għal rispons eċċessiv tal-bronki għal mannitol li jinġibed man-nifs waqt l-evalwazzjoni tad-doża tal-bidu tagħhom qabel ma jibdew il-kors tad-doża terapewtika ta’ Bronchitol. Jekk il-pazjent ma jkunx jista’ jwettaq l-ispirometrija jew ilesti l-evalwazzjoni tad-doża tal-bidu, dan m’għandux jingħata riċetta għal Bronchitol. Pazjenti li jkollhom rispons eċċessiv m’għandhomx jingħataw riċetta għall-kors tad-doża terapewtika ta’ Bronchitol (ara sezzjoni 4.3). Il- prekawzjonjiet tas-soltu fir-rigward tal-monitoraġġ ta’ rispons eċċessiv japplikaw (ara sezzjoni 4.2).

Pazjent hu definit bħala li għandu rispons eċċessiv għal mannitol li jinġibed man-nifs u ma jridx jingħata riċetta għall-kors tad-doża terapewtika jekk ikollu xi wieħed minn dawn is-sintomi li ġejjin matul l-evalwazzjoni tad-doża tal-bidu:

-tnaqqis ta’ ≥10 fl-SpO2 % mil-linja bażi fi kwalunkwe punt tal-evalwazzjoni;

-it-tnaqqis tal-FEV1 mil-linja bażi jkun ta’ ≥20% f’doża kumulattiva ta’ 240 mg;

-l-FEV1 ikun naqas b’20-<50% (mil-linja bażi) fit-tmiem tal-valutazzjoni u ma jerġax lura għal <20% fi żmien 15-il minuta;

-l-FEV1 ikun naqas b’≥50% (mil-linja bażi) fit-tmiem tal-valutazzjoni.

Jekk ikun hemm suspett ta’ reazzjoni ta’ rispons eċċessiv, Bronchitol għandu jitwaqqaf.

Bronkospażmu

Bronkospażmu jista' jseħħ permezz ta’ inalazzjoni ta’ prodott mediċinali u ġie rrapportat bi Bronchitol fi studji kliniċi, anki f’pazjenti li ma kinux ibatu minn rispons eċċessiv għad-doża tal-bidu ta’ mannitol li ttieħed man-nifs (ara sezzjoni 4.8). Bronkospażmu għandu jiġi ttrattat permezz ta’ bronkodilatur jew b’mod medikament xieraq.

Jekk ikun hemm evidenza ta’ bronkospażmu minħabba t-terapija, it-tabib għandu jevalwa bir-reqqa jekk il-benefiċċji tat-tkomplija tal-użu ta’ Bronchitol jegħlbux ir-riskji għall-pazjent.

Il-pazjenti kollha għandhom jiġu formalment eżaminati wara madwar sitt ġimgħat ta’ kura bi Bronchitol biex jiġu vvalutati għal sinjali u sintomi li jissuġġerixxu bronkospażmu indott minn sustanza attiva. Il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu deskritta fis-sezzjoni 4.2 għandha tiġi ripetuta jekk ikun għad hemm xi dubju.

Ażżma

Is-sigurtà/l-effikaċja ta’ mannitol f’pazjenti bl-ażżma ma ġietx studjata biżżejjed. Pazjenti bl-ażżma għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa għal deterjorament fis-sinjali u s-sintomi ta’ ażżma wara d- doża tal-bidu ta’ Bronchitol.

Il-pazjenti għandhom jiġu avżati biex jirrapportaw deterjorament fis-sinjali u s-sintomi tal-ażżma lit- tabib tagħhom waqt l-użu terapewtiku. Jekk ikun hemm evidenza ta’ bronkospażmu indott mit-

terapija, it-tabib għandu jevalwa sew jekk il-benefiċċji tat-tkomplija tal-użu ta’ Bronchitol jegħlbux ir- riskji għall-pazjent. Bronkospażmu għandu jiġi ttrattat bi bronkodilatur jew b’mod medikament xieraq.

Emoptisi (Taqta’ d-demm)

L-emoptisi ta’ spiss ġiet irrapportata bi Bronchitol fi studji kliniċi. Bronchitol ma ġiex studjat f’pazjenti bi storja ta’ episodji sinifikanti ta’ emoptisi (>60 ml) fit-tliet xhur ta’ qabel. Għaldaqstant, dawn il-pazjenti għandhom jiġu mmonitorjati bir-reqqa, u Bronchitol m’għandux jingħata fil-każ ta’ emoptisi massiva. Emoptisi massiva/serja hija kkunsidrata bħala:

tnixxija akuta ta’ demm ≥240 ml fuq perijodu ta’ 24 siegħa

tnixxija rikorrenti ta’ demm ≥100 ml/kuljum għal bosta ġranet

Il-bidu mill-ġdid jew iż-żamma ta’ Bronchitol wara episodji iżgħar ta’ emoptisi għandhom ikunu bbażati fuq ġudizzju kliniku.

Sogħla

Fi studji kliniċi s-sogħla kienet irrapportata b'mod komuni ħafna bl-użu ta’ Bronchitol (ara

sezzjoni 4.8). Il-pazjenti għandhom jiġu mħarrġa jipprattikaw teknika korretta tal-inalatur waqt il-kura u għandhom jiġu avżati sabiex jgħarrfu lit-tabib tagħhom jekk ikollhom sogħla persistenti bl-użu ta’

Bronchitol.

Indeboliment tal-funzjoni tal-pulmun

Is-sigurtà u l-effikaċja ma ntwerewx f’pazjenti b’FEV1 ta’ inqas minn 30% milli previst (ara sezzjoni 5.1). L-użu ta’ Bronchitol mhuwiex irrakkomandat f’dawn il-pazjenti.

Bronchiectasis mingħajr CF

L-effikaċja u s-sigurtà ma ġewx stabbiliti f’pazjenti bi bronchiectasis mingħajr CF. Għalhekk, il-kura bi Bronchitol mhijiex irrakkomandata.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettqu l-ebda studji formali ta’ interazzjoni.

Madankollu, Bronchitol intuża fi studji kliniċi flimkien ma’ terapiji standard għall-fibrożi ċistika bħal mucolytics, antibijotiċi (inkluż tobramycin u colistimethate sodium), bronkodilaturi, enzimi pankreatiċi, vitamini, kortikosterojdi sistematiċi u li jittieħdu man-nifs, u analġeżiċi.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Hemm data limitata dwar l-użu ta’ mannitol fuq nisa tqal. L-istudji fuq l-annimali ma jindikawx effetti diretti jew indiretti ħżiena dwar tossiċità riproduttiva (ara sezzjoni 5.3). Minħabba li l-effetti ta’ possibbiltà ta’ reazzjoni ta’ rispons eċċessiv fuq l-omm u/jew il-fetu mhumiex magħrufa, wieħed għandu joqgħod attent meta bronchitol jiġi preskritt lil nisa tqal. Bħala miżura ta’ prekawzjoni, l-użu ta’ Bronchitol għandu preferibbilment jiġi evitat waqt it-tqala.

Treddigħ

Mhuwiex magħruf jekk mannitol jiġix eliminat fil-ħalib tal-omm. L-eliminazzjoni ta’ mannitol fil- ħalib ma ġietx studjata fuq l-annimali. Ma jistax jiġi eliminat riskju għat-trabi tat-twelid/trabi. Għandha tittieħed deċiżjoni dwar jekk it-treddigħ għandux jitwaqqaf jew jekk għandhiex titwaqqaf it- terapija bi Bronchitol billi jingħata kas tal-benefiċċju tat-treddigħ għat-tarbija u l-benefiċċju ta’ terapija bi Bronchitol għall-omm.

Fertilità

Ma hemm l-ebda tagħrif kliniku b’mannitol dwar il-fertilità. Ma sarux studji ta’ riproduttività fl- annimali b’mannitol li jittieħed man-nifs. Madankollu, studji b’mannitol li jingħata b’mod orali ma jindikaw l-ebda effetti fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Bronchitol ma għandu l-ebda effett jew għandu effett negliġibbli fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Valutazzjoni tad-doża tal-bidu

Waqt il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu, ir-reazzjoni avversa l-aktar komuni osservata bl-użu ta’ Bronchitol hija s-sogħla (3.6% tal-pazjenti ), (ara sezzjoni 4.4).

Waqt il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu l-aktar reazzjoni avversa importanti osservata bl-użu ta’

Bronchitol hija l-bronkospażmu (ara sezzjoni 4.4).

L-iskeda tad-doża terapewtika

L-aktar reazzjoni avversa komuni osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol hija s-sogħla (ara sezzjoni 4.4). Din kienet osservata f’10.2% tal-pazjenti meta mqabbla ma’ 5.0% tal-pazjenti fil-fergħa ta’ kontroll. Is-sogħla li wasslet għall-waqfien tal-kura kienet ukoll komuni u kienet osservata f’4.7% tal-pazjenti fil-fergħa ta’ kontroll ta’ Bronchitol.

L-aktar reazzjoni avversa importanti osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol hija l-emoptisi. Il- proporzjon ta’ pazjenti li esperjenzaw l-emoptisi bħala reazzjoni avversa kien ta’ 7.3% u ta’ 2.9% fil- fergħat ta’ Bronchitol għall-istudji 301 u 302, rispettivament imqabbla ma’ 3.4% u 0% fil-fergħat ta’ kontroll. L-inċidenza totali ta’ emoptisi inkluża waqt l-aggravar kien ta’ 15.8% fil-fergħa ta’ mannitol u ta’ 14.6% fil-fergħa ta’ kontroll (ara sezzjoni 4.4).

Tabella ta’ reazzjonijiet avversi

Il-frekwenzi pprovduti fit-Tabella 1 u 2 huma bbażati fuq osservazzjonijiet fil-ġurnata tal-iskrining u matul żewġ studji kliniċi komparattivi pivotali li investigaw l-effett ta’ Bronchitol (il-popolazzjoni ta’ sigurtà, 361 pazjent fuq Bronchitol).

Il-frekwenzi huma definiti bħala:

Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (≥1/100,000 sa <1/10,000); mhux magħruf (ma jistax jiġi stmat mid-data disponibbli).

F’kull grupp ta’ frekwenza, ir-reazzjonijiet avversi huma ppreżentati jibdew bl-aktar serji

Tabella 1: Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi bi Bronchitol matul il-fażi ta’ kura u fil-ġurnata tal- iskrining

Sistema tal-klassifika tal-organi

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

 

Trasportatur tal-mard

 

 

 

batterjali

 

 

 

Kandidijasi orali

 

 

 

Infezzjoni bi

 

 

 

staphylococcus

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

Tnaqqis fl-aptit

nutrizzjoni

 

 

Dijabete relatata mas-

 

 

 

CF

 

 

 

Deidratazzjoni1

Disturbi psikjatriċi

 

 

Insonnja inizjali

 

 

 

Ħsibijiet morbużi

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

Sturdament2

Disturbi fil-widnejn u fis-

 

 

Uġigħ fil-widnejn

sistema labirintika

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Sogħla

Emoptisi

Tħarħir1

medjastinali

 

Kundizzjoni aggravata2

Batterji identifikati fl-

 

 

Uġigħ faringolarinġali

isputum

 

 

Sogħla1

Ażżma

 

 

Skumdità fis-sider2

Rinoreja

 

 

Tħarħir

Bronkospażmu 2

 

 

Sogħla bil-bili

Test pożittiv għal

 

 

Irritazzjoni fil-gerżuma

fungus fl-isputum

 

 

 

Disfonja

 

 

 

Dispneja

 

 

 

Iperventilazzjoni

 

 

 

Disturb ostruttiv fil-

 

 

 

pajpijiet tan-nifs

 

 

 

Konġestjoni fl-apparat

 

 

 

respiratorju

 

 

 

Sputum skulurit

 

 

 

Bronkite

 

 

 

Bronkopnewmonja

 

 

 

Infezzjoni fil-pulmun

 

 

 

Farinġite

 

 

 

Infezzjoni fil-passaġġ

 

 

 

respiratorju ta’ fuq

 

 

 

Ipoxja1

 

 

 

Sogħla produttiva1

 

 

 

Jidjiequ l-pajpijiet tan-

 

 

 

nifs1

 

 

 

Uġigħ fis-sider1

 

 

 

Irritazzjoni fil-griżmejn1

Disturbi gastro-intestinali

 

Rimettar wara s-sogħla

Nawseja2

 

 

Rimettar

Rimettar1

 

 

 

Dijarea1

 

 

 

Tifwiq

 

 

 

Gass fl-istonku

 

 

 

Marda ta’ rifluss

 

 

 

gastroesofagali

 

 

 

Glossodinja

 

 

 

Tqalligħ2

 

 

 

Stomatite

 

 

 

Uġigħ ta’ żaqq fin-naħa

 

 

 

ta’ fuq1

 

 

 

Stomatite bl-afte

 

 

 

Odinofaġja 1

 

 

 

Rimettar wara s-sogħla1

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

 

Akne

taħt il-ġilda

 

 

Għaraq kiesaħ

 

 

 

Prurite

 

 

 

Raxx

 

 

 

Raxx bil-ħakk

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

 

Uġigħ muskoloskeletrali

tat-tessuti konnettivi

 

 

fis-sider

 

 

 

Artralġja

 

 

 

Uġigħ fid-dahar

 

 

 

Ebusija fil-ġogi

 

Uġigħ muskoloskeletrali

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

Inkontinenza tal-awrina

urinarja

 

Disturbi ġenerali u

Mard qisu influwenza

kondizzjonijiet ta' mnejn

Għeja2

jingħata

Uġigħ tal-ftuq

 

Telqa

 

Deni

Investigazzjonijiet

Żieda fl-alkaline

 

phosphatase fid-demm1

1Reazzjoni avversa seħħet fil-ġurnata tal-iskrining

2 Reazzjoni avversa seħħet kemm matul il-fażi ta’ kura u kemm fil-ġurnata tal-iskrining

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Sebgħa u għoxrin minn 389 pazjent (7%) li ħadu sehem fl-istudju 301, u 14 minn 342 (4.1%) li ħadu sehem fl-istudju 302 ma ġewx randomizzati minħabba li t-test għat-tolleranza għal mannitol (MTT) kien pożittiv. Fl-istudju 301, generalment l-avvenimenti l-aktar frekwenti matul l-MTT kienu sogħla fi 18-il suġġett (4.8%), tħarħir/bronkospażmu fi tmien individwi (2.1%) u skumdità fis-sider f’sitt individwi (1.6%). Fl-istudju 302 l-aktar sinjal jew sintomu kliniku rrapportat b’mod frekwenti matul l- MTT kien is-sogħla (7.9%).

Tfal (minn 6 sa 17-il sena)

Il-frekwenza, it-tip u s-severità ta’ reazzjonijiet avversi fit-tfal huma simili għal dawk osservati fl- adulti.

Doża tal-bidu (minn 6 sa 17-il sena)

Matul il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu l-aktar reazzjoni avversa komuni osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol fil-popolazzjoni pedjatrika hija s-sogħla (4.8% tal-pazjenti ).

Waqt il-valutazzjoni tad-doża tal-bidu l-aktar reazzjoni avversa importanti osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol fil-popolazzjoni pedjatrika hija l-bronkospażmu.

L-iskeda tad-doża terapewtika (minn 6 sa 17-il sena)

L-aktar reazzjoni avversa komuni osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol hija s-sogħla. Din kienet osservata f’7.8% tal-pazjenti meta mqabbla ma’ 3.8% tal-pazjenti fil-fergħa ta’ kontroll.

L-aktar reazzjoni avversa importanti osservata assoċjata mal-użu ta’ Bronchitol hija l-emoptisi.

Tabella 2: Il-frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi bi Bronchitol matul il-fażi ta’ kura u fil-ġurnata tal- iskrining fil-popolazzjoni pedjatrika (minn 6 sa 17-il sena)

Sistema tal-klassifika tal-organi

Komuni ħafna

 

Komuni

Mhux komuni

Disturbi psikjatriċi

 

 

 

Insomnja inizjali

Disturbi fis-sistema nervuża

 

Uġigħ ta’ ras

Sturdament2

Disturbi fil-widnejn u fis-

 

 

 

Uġigħ fil-widnejn

sistema labirintika

 

 

 

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Sogħla2

 

Bronkite

medjastinali

 

Kundizzjoni aggravata

Bronkopnewmonja

 

 

Emoptisi

Disfonja

 

 

Uġigħ faringolarinġali

Iperventilazzjoni

 

 

Batterji

identifikati fl-

Sputum skulurit

 

 

isputum

 

Irritazzjoni fil-ġriżmejn

 

 

Skumdità fis-sider

Farinġite

 

 

Tħarħir

 

Infezzjoni fil-passaġġ

 

 

Ażżma

 

respiratorju ta’ fuq

 

 

Sogħla produttiva

Bronkospażmu 1

 

 

Dispneja

 

 

Skumdità fis-sider1

 

 

Uġigħ fis-sider1

Disturbi gastro-intestinali

Rimettar

Nawseja2

 

Rimettar wara s-sogħla

Rimettar1

 

 

Odinofaġja1

 

 

Rimettar wara s-sogħla 1

 

 

Tqalligħ1

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

Prurite

taħt il-ġilda

 

Raxx pruritiku

Disturbi muskolu-skeletriċi u

 

Uġigħ muskoloskeletali

tat-tessuti konnettivi

 

fis-sider

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema

 

Inkontinenza urinarja

urinarja

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Piressijaa

kondizzjonijiet ta' mnejn

 

 

jingħata

 

 

1Reazzjoni avversa seħħet fil-ġurnata tal-iskrining

2Reazzjoni avversa seħħet kemm matul il-fażi ta’ kura u fil-ġurnata tal-iskrining

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi ssuspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi ssuspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Persuni suxxettibbli jistgħu jsofru minn djuq fil-pajpijiet tan-nifs fil-każ ta’ doża eċċessiva li tittieħed man-nifs. Fil-każ ta’ sogħla eċċessiva u bronkokostrizzjoni, għandu jingħata agonist beta2, u ossiġenu jekk meħtieġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika:Preparazzjonijiet għas-sogħla u għal riħ, Mucolytic. Kodiċi ATC:

R05CB16

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Bronchitol huwa prodott mediċinali iperosmotiku li jittieħed man-nifs. Filwaqt li l-mekkaniżmu eżatt ta’ azzjoni mhuwiex magħruf, mannitol li jittieħed man-nifs jista' jbiddel il-karatteristiċi viskoelastiċi tal-mukus, iżid l-idratazzjoni tas-saff tal-‘fluwidu periċiljari’ u jikkontribwixxi għal żieda fit-tneħħija tal-mukus tat-tnixxijiet miżmuma permezz ta’ attività mukoċiljari Is-sogħla produttiva tgħin biex jitneħħew il-bili

Effetti farmakodinamiċi .

Fil-popolazzjoni ITT ta’ studju b’tikketta miftuħa dwar ir-rispons tad-doża, DPM-CF-202, il-bidla perċentwali medja (SD) fl-FEV1 għad-doża ta’ 400 mg kienet ta’ 8.75 (SD: 12.4) u ta’ -1.569 (SD: 9.0) għad-doża ta’ 40 mg (p < 0.0001).

Effikaċja klinika u sigurtà

Saru żewġ studji ta’ intervent fuq 26 ġimgħa, tal-Fażi 3, b’għamad doppju, randomizzati, b’fergħa parallela, ikkontrollati, (DPM-CF-301 u DPM-CF-302) li fihom 324 (DPM-CF-301) u 318 (DPM-CF-

302) pazjenti ’il fuq minn 6 snin ġew randomizzati f’proporzjon ta’ 3:2 għal mannitol li jittieħed man- nifs 400 mg darbtejn kuljum jew għal kontroll (mannitol li jittieħed man-nifs 50 mg darbtejn kuljum). Seba’ u għoxrin (7%) minn 389 pazjent li ħadu sehem fl-istudju 301 u 14 (4.1%) minn 342 li ħadu sehem fl-istudju 302 ma kienux randomizzati minħabba li t-test għat-tolleranza għal mannitol kien pożittiv (MTT) definit jew bħala (1) tnaqqis fl-FEV1 >20% mil-linja bażi fil-punt tan-nofs (pass 4); jew (2) tnaqqis mil-linja bażi > 20 % fl-aħħar tat-test li ma rkuprax għal < 20% sa 15-il minuta; jew

(3) li kellhom tnaqqis fl-FEV1 > 50% mil-linja bażi fl-aħħar tat-test (pass 6); jew (4) li kellhom tnaqqis fl-Sp02 għal < 89% matul il-proċedura. Żieda addizzjonali ta’ 4% (n=27) ta’ pazjenti miż- żewġ studji kellhom MTTs inkompleti u ma kienux randomizzati.

Il-medja perċentwali (SD) tal-FEV1 fil-linja bażi prevista fl-istudju DPM-CF-301 (popolazzjoni ta’ N= 295) kienet ta’ 62.4 (SD:16.45) u ta’ 61.4 (SD:16.13) fil-gruppi ta’ mannitol u fil-gruppi ta’ kontroll, rispettivament. Dawn il-figuri għall-istudju DPM-CF-302 (N=305) huma kif ġejjin: 65.24 (SD:13.90) u 64.35 (SD:15.29). Fl-istudju DPM-CF-301 64.4 % tal-popolazzjoni tal-pazjenti kienu adulti filwaqt li fl-istudju DPM-CF-302 din il-figura kienet ta’ 49.5%. Ħamsa u ħamsin fil-mija tal- pazjenti kienu qegħdin jirċievu rhDNase fl-istudju DPM-CF-301 filwaqt li fl-istudju DPM-CF-302 dan in-numru kien ta’ 75%. Il-perċentwal ta’ pazjenti li kienu qegħdin jirċievu antibijotiċi li jittieħdu mill-ħalq kien ta’ 55% fl-istudju DPM-CF-301 u ta’ 56% fl-istudju DPM-CF-302. L-għoti flimkien ma’ hypertonic saline ma kienx permess f’dawn il-provi.

Il-punt ta’ tmiem primarju speċifikat minn qabel, jiġifieri l-bidla mil-linja bażi fl-FEV1 (ml) fil- popolazzjoni tal-ITT modifikata (mITT) (n=269 u 297 fl-istudji DPM-CF-301 u DPM-CF-302, rispettivament) meta mqabbel mal-kontroll matul il-perijodu ta’ 26 ġimgħa huwa pprovdut fit- Tabella 1 ħdejn l-FEV1 ippreżentat bħala % tibdil assolut u relattiv previst.

Tabella 1 – Tibdil fl-FEV1 mil-linja bażi matul is-26 ġimgħa fil-popolazzjonijiet mITT u tal-adulti

 

Stima tad-daqs tal-effett

 

 

DPM-CF-301

DPM-CF-302

 

FEV1

 

Valur p

FEV1

 

Valur p

 

(95% CI)

 

(95% CI)

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni Ġenerali

 

 

N=269

N=297

 

mL Assolut

94.5

 

<0.001

54.1

 

0.059

(46.2, 142.7)

 

(-1.97, 110.3)

 

% Assolut previst

2.4

 

0.001

1.9

 

0.052

(0.9, 3.9)

 

(-0.02, 3.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Relattiv previst

3.5

 

0.007

3.6

 

0.033

(1.0, 6.1)

 

(0.3, 6.9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazzjoni Adulta

 

 

 

N=171

N=144

 

 

 

 

 

 

 

 

mL Assolut

108.5

 

<0.001

85.9

 

0.038

(47.6, 169.4)

 

(4.6, 167.3)

 

 

 

 

 

 

% Assolut previst

2.7

 

0.004

2.3

 

0.095

(0.9, 4.5)

 

(-0.4, 5.1)

 

 

 

 

 

 

% Relattiv previst

4.3

 

0.008

5.0

 

0.040

(1.1, 7.5)

 

(0.2, 9.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fl-utenti ta’ rhDNase fl-istudju 301 it-tibdil relattiv fil-% fl-FEV1 previst mil-linja bażi fuq 26 ġimgħa ta’ kura kien ta’ 2.83 (95% CI -0.62, 6.27). Għal dawk li ma jingħatawx rhDnase, it-tibdil relattiv kien

ta’ 4.30 (95% CI 0.53, 8.07). Fl-istudju 302 it-tibdil relattiv (95% CI) għall-utenti ta’ rhDNase u tan- non-utenti kien ta’ 3.21 (-0.61, 7.03) u 4.73 (-1.93, 11.40), rispettivament.

In-numru ta’ individwi li kellhom mill-inqas aggravar pulmonari wieħed skont il-protokoll (PDPE, definit bil-preżenza ta’ mill-inqas 4 sintomi u sinjali flimkien mal-użu ta’ antibijotiċi ġol-vini) kien ta’ 18.1% fil-fergħa ta’ mannitol u ta’ 28% fil-fergħa ta’ kontroll fl-istudju 301 (popolazzjoni ITT). Fl- istudju 302 15.2% mis-suġġetti fil-fergħa ta’ mannitol u 19% fil-kontroll kellhom PDPE.

L-effett ta’ kura stmat (tibdil medju u 95% CI mil-linja bażi fuq 26 ġimgħa, popolazzjoni mITT) fuq l- FVC kien ta’ 108.78 ml (95% CI: 49.21, 168.35) fl-istudju 301 u 71.4 ml (95% CI: 10.57, 132.13) fl- istudju 302.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bronchitol fit-tfal u fl-adoloxxenti taħt it-18-il sena ma ġewx stabbiliti. (ara sezzjoni 4.2)

Fl-istudji DPM-CF-301 u 302 il-perċentaġġ relattiv tal-FEV1 previst meta mqabbel mal-kontroll fit- tfal (6-11-il sena) tjieb b’0.44% (95% CI -5.90, 6.77, N=43) u b’6.1% (95% CI -1.28, 13.54, N=59) fuq 26 ġimgħa (p=0.892 u 0.104) rispettivament.

Fl-adoloxxenti (12-17-il sena) il-perċentaġġ relattiv tal-FEV1 previst meta mqabbel mal-kontroll tjieb b’3.31% (95% CI -2.29, 8.90, N=55) u b’0.42% (95% CI -5.45, 6.29, N=94) fuq 26 ġimgħa (p=0.245 u 0.888) rispettivament.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fi studju fuq 18-il raġel voluntiera b’saħħithom, il-bijodisponibilità assoluta tat-trab mannitol għall- inalazzjoni meta mqabbla ma’ mannitol mogħti ġol-vina kienet ta’ 0.59% ± 0.15.

Ir-rata u l-firxa ta’ assorbiment ta’ mannitol wara l-għoti man-nifs kienu simili ħafna għal dawk osservati wara l-għoti orali. It-Tmax wara l-għoti man-nifs kien ta’ 1.5 ± 0.5 sigħat.

Fi studju fuq 9 pazjenti bil-fibrożi ċistika (6 adulti, 3 adoloxxenti), bl-użu ta’ 400 mg ta’ mannitol man-nifs bħala doża waħda (Jum 1) u wara darbtejn kuljum għal 7t ijiem (Jiem 2 - 7), il-parametri farmakokinetiċi kienu simili għall-adulti u għall-adoloxxenti, ħlief għal medja itwal tal-half life terminali apparenti għall-adoloxxenti (Jum 1 = 7.29 siegħa, Jum 7 = 6.52 siegħa) meta mqabbla mal- adulti (Jum 1 = 6.10 sigħat, Jum 7 = 5.42 siegħa). B’mod ġenerali, il-paragun AUC bejn Jum 1 u Jum 7 ma kienx jiddependi fuq il-ħin tal-farmakokinetika, li jindika linearità fil-livell tad-doża mogħtija f'dan l-istudju.

Bijotrasformazzjoni

Perċentwal żgħir ta’ mannitol li jiġi assorbit b’mod sistematiku jgħaddi minn metaboliżmu epatiku għal glajkoġen u dijossidu tal-karbonju. Studji fuq il-firien, il-ġrieden u l-bnedmin urew li mannitol ma għandu l-ebda metaboliti tossiċi. Il-passaġġ metaboliku ta’ mannitol li jittieħed man-nifs ma ġiex eżaminat fi studji farmakokinetiċi.

Distribuzzjoni

Studji dwar id-depożizzjoni fil-pulmun urew depożizzjoni ta’ 24.7% ta’ mannitol li jittieħed man-nifs li dan jikkonferma d-distribuzzjoni tiegħu fl-organu ippjanat. Studji tossikoloġiċi mhux kliniċi jindikaw li mannitol li jittieħed man-nifs għal ġol-pulmuni jiġi assorbit fid-demm, u l-konċentrazzjoni massima fis-serum tintlaħaq wara siegħa. Ma hemm l-ebda evidenza li mannitol jakkumula fil-ġisem, għalhekk id-distribuzzjoni ta’ mannitol li jittieħed man-nifs ma ġietx eżaminata fi studji farmakokinetiċi.

Eliminazzjoni

L-ammont kumulattiv ta’ mannitol filtrat fl-awrina matul il-perijodu ta’ ġbir fuq 24 siegħa kien simili għal mannitol li jittieħed man-nifs (55%) u orali (54%). Meta mogħti ġol-vina, mannitol ġeneralment jiġi eliminat mhux mibdul permezz ta’ filtrazzjoni glomerulari u 87% tad-doża tiġi eliminata fl-awrina fi żmien 24 siegħa. Il-medja tal-half-life terminali fl-adulti kienet ta’ madwar 4 sa 5 sigħat mis-serum u madwar 3.66 sigħat mill-awrina.

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Bronchitol fit-tfal u l-adoloxxenti ta’ bejn is-6 snin u t-18-il sena għadhom ma ġewx stabbiliti.

It-tagħrif limitat disponibbli f’adolexxenti minn 12 sa 17-il sena jindika li l-parametri farmakokinetiċi ta’ mannitol li jittieħed man-nifs huma simili għal tal-popolazzjoni adulta.

Ma hemm l-ebda data disponibbli għat-tfal taħt it-12-il sena.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Wara 13-il ġimgħa ta’ dożaġġ b’mannitol li jittieħed man-nifs fuq firien maskili, kien osservat żjieda fil-għadd ta’ limfoċiti li jiċċirkolaw u ta’ mandibular lymph node plasmacytes f’dożi ogħla minn

9.3 darbiet id-doża massima. L-għadd elevat ta’ limfoċiti kien fil-limitu tal-valur storiku ta’ kontroll, ma żdiedx u essenzjalment ġie riżolt sakemm spiċċa l-istudju u wara li l-kura twaqqfet. Dan l-effett ma ġie nnotat f’ebda speċi oħra u klinikament ma rriżultax f’sinjali avversi.

Fil-klieb kienet osservata żieda fl-okkorrenza ta’ sogħla kemm waqt u immedjatament wara d-doża kemm b’dożi baxxi u u kemm b’dożi għoljin ta’ mannitol man-nifs. Ma seħħew l-ebda avvenimenti avversi relatati mad-doża ogħla minn 13-il darba d-doża massima terapewtika.

Meta mannitol ġie analizzat f’serje standard ta’ testijiet ta’ ġenotossiċità ma kienx hemm l-ebda effett mutaġeniku jew ġenotossiku..

F’analiżi iżolata fuq l-għajnejn tal-bovini jew meta introdott fl-għajnejn tal-fniek irriżulta li mannitol ma kienx irritanti.

Ma kienet osservata l-ebda evidenza ta’ karċinoġeniċità meta mannitol ingħata mal-ikel (≤5%) lill-

ġrieden u l-firien għal sentejn. Ma sarux studji ta’ karċinoġeniċità b’mannitol li jittieħed man-nifs.

Ma sarux studji ta’ tossiċita` b’mannitol li jittieħed man-nifs waqt it-tqala u l-iżvilupp . Madankollu, studji li saru b’mannitol mogħti permezz ta’ rotot oħra ma ndikaw l-ebda effett fuq is-sopravivenza tal-fetu fil-ġrieden, fil-firien u l-ħamsters u fuq l-iżvilupp tal-embriju u tal-fetu fil-firien u l-fniek.

Ma sarux studji tar-riproduzzjoni fl-annimali b’mannitol li jittieħed man-nifs. Madankollu, studji li saru b’mannitol mogħti b’mod orali ma ndikaw l-ebda effett teratoġeniku fil-ġrieden jew fil-firien, f’dożi sa 1.6 g/kg, jew fil-ħamsters f’1.2 g/kg.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Xejn.

6.2

Inkompatibbiltajiet

Mhux applikabbli.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Tliet Snin

Armi l-inalatur u t-tapp tiegħu ġimgħa wara li jintużaw għall-ewwel darba.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen f’temperatura taħt il-30°C.

Aħżen fil-folja oriġinali biex jiġu protetti mill-umdità u għandhom jitneħħew biss immedjatament qabel l-użu.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Aluminju/poliamide/PVC/folji tal-aluminju. Pakketti li fihom 10 jew 280 kapsula għad-doża tal-bidu u għall-użu ta’ kura rispettivament.

Il-pakkett tad-doża tal-bidu fih folja waħda (ta’ 10 kapsuli ) u inalatur wieħed.

Il-pakkett ta’ ġimagħtejn fih 28 folja (ta’ 10 kapsuli kull waħda) u żewġ inalaturi.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pharmaxis Pharmaceuticals Limited,

25 Moorgate,

London,

EC2R 6AY,

Ir-Renju Unit.

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/760/001-002

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 13 ta’ April 2012

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni ddettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati