Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Buccolam (midazolam) – Tikkettar - N05CD08

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBuccolam
Kodiċi ATCN05CD08
Sustanzamidazolam
ManifatturShire Services BVBA

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun (2.5 mg/0.5 ml)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 2.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 3 xhur sa inqas minn sena

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa tal-ħalq mimlija għal-lest (0.5 ml) fiha 2.5 mg ta’ midazolam (bħala hydrochloride)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq 4 siringi tal-ħalq mimlija għal-lest

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss. Kull siringa tintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu biex tevita r-riskju li persuna tifga.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/709/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

BUCCOLAM 2.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Tikketta tat-Tubu tal-Plastik ta’ 2.5 mg/0.5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 2.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 3 xhur sa inqas minn sena

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo ta’ Shire

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik

“Iftaħ Hawn”

Kif tagħti din il-mediċina

BUCCOLAM m’għandux jiġi injettat. Twaħħalx labra mas-siringa

Id-doża hi l-kontenut sħiħ ta’ siringa waħda. M’għandekx tagħti aktar minn doża waħda Pass 1

Żomm it-tubu tal-plastik, kisser is-siġill f’tarf wieħed u iġbed l-għatu ’l barra. Oħroġ is-siringa mit-tubu.

Pass 2

Iġbed l-għatu aħmar ’il barra mill-ponta tas- siringa u armih b’mod sigur.

Pass 3

Billi tuża saba’ u s-saba’ l-kbir, oqros bil- mod u iġbed lura l-ħadd tat-tifel/tifla. Poġġi l-ponta tas-siringa fuq in-naħa ta’ wara tal- ispazju bejn in-naħa ta’ ġewwa tal-ħadd u l- ħanek t’isfel.

Pass 4

Agħfas il-planġer tas-siringa bil-mod sakemm il-planġer jieqaf.

L-ammont sħiħ ta’ soluzzjoni għandu jiddaħħal bil-mod fl-ispazju bejn il-ħanek u l-ħadd (kavità tal-ħalq).

Jekk tkun ingħatat riċetta mit-tabib tiegħek (għal volumi akbar u/jew pazjenti iżgħar), tista’ tagħti madwar nofs id-doża bil-mod ġo naħa waħda tal-ħalq, imbagħad fil-ġenb l- ieħor tal-ħalq tat-tifel/tifla.

Meta għandek iċċempel għal ambulanza

DEJJEM segwi l-parir dwar il-kura pprovdut mit-tabib tal-pazjent jew kif spjegat minn professjonist fil-qasam mediku. Jekk ikollok xi dubju, ċempel għal għajnuna medika immedjata jekk:

L-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Ma tkunx kapaċi tbattal is-siringa jew ixxerred xi ftit mill-kontenut

In-nifs tat-tifel/tifla jonqos jew jieqaf: eż. teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef ħafna jew xufftejn blu

Tosserva sinjali ta’ attakk tal-qalb li jistgħu jinkludu wġigħ fis-sider jew uġigħ li jinfirex għall-għonq u l-ispallejn u ’l isfel matul id-driegħ tax-xellug

It-tifel/tifla jirremettu u l-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Tkun tajt iżżejjed BUCCOLAM u jkun hemm sinjali ta’ doża eċċessiva li jinkludu: o Ngħas, għeja, għeja kbira

o Konfużjoni jew tħossok diżorjentat

o Assenza tar-rifless tal-irkoppa jew ta’ rispons meta tinqaras

o Diffikultajiet biex tieħu n-nifs (teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef) o Pressjoni baxxa tad-demm (mejt jew ħass ħażin)

o Koma

Żomm is-siringa biex turiha lill-istaff tal-ambulanza jew lit-tabib.

Tagħtix iktar mill-ammont ta’ mediċina li għaliha tkun ingħatat riċetta għall-pazjent.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa tal-ħalq tal-plastik ta’ 2.5 mg/0.5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

BUCCOLAM 2.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 3 xhur sa inqas minn sena Użu għall-mukuża tal-ħalq biss.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2.5 mg

6.OĦRAJN

Jintuża darba biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun (5 mg/1 ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn sena sa inqas minn 5 snin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa tal-ħalq mimlija għal-lest (1 ml) fiha 5 mg ta’ midazolam (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq 4 siringi tal-ħalq mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss. Kull siringa tintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu biex tevita r-riskju li persuna tifga.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/709/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

BUCCOLAM 5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Tikketta tat-Tubu tal-Plastik ta’ 5 mg/1 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn sena sa inqas minn 5 snin

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo ta’ Shire

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik

“Iftaħ Hawn”

Kif tagħti din il-mediċina

BUCCOLAM m’għandux jiġi injettat. Twaħħalx labra mas-siringa

Id-doża hi l-kontenut sħiħ ta’ siringa waħda. M’għandekx tagħti aktar minn doża waħda

Pass 1

Żomm it-tubu tal-plastik, kisser is-siġill f’tarf wieħed u iġbed l-għatu ’l barra. Oħroġ is-siringa mit-tubu.

Pass 2

Iġbed l-għatu aħmar ’il barra mill-ponta tas- siringa u armih b’mod sigur.

Pass 3

Billi tuża saba’ u s-saba’ l-kbir, oqros bil- mod u iġbed lura l-ħadd tat-tifel/tifla. Poġġi l-ponta tas-siringa fuq in-naħa ta’ wara tal- ispazju bejn in-naħa ta’ ġewwa tal-ħadd u l- ħanek t’isfel.

Pass 4

Agħfas il-planġer tas-siringa bil-mod sakemm il-planġer jieqaf.

L-ammont sħiħ ta’ soluzzjoni għandu jiddaħħal bil-mod fl-ispazju bejn il-ħanek u l-ħadd (kavità tal-ħalq).

Jekk tkun ingħatat riċetta mit-tabib tiegħek (għal volumi akbar u/jew pazjenti iżgħar), tista’ tagħti madwar nofs id-doża bil-mod ġo naħa waħda tal-ħalq, imbagħad fil-ġenb l- ieħor tal-ħalq tat-tifel/tifla.

Meta għandek iċċempel għal ambulanza

DEJJEM segwi l-parir dwar il-kura pprovdut mit-tabib tal-pazjent jew kif spjegat minn professjonist fil-qasam mediku. Jekk ikollok xi dubju, ċempel għal għajnuna medika immedjata jekk:

L-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Ma tkunx kapaċi tbattal is-siringa jew ixxerred xi ftit mill-kontenut

In-nifs tat-tifel/tifla jonqos jew jieqaf: eż. teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef ħafna jew xufftejn blu

Tosserva sinjali ta’ attakk tal-qalb li jistgħu jinkludu wġigħ fis-sider jew uġigħ li jinfirex għall-għonq u l-ispallejn u ’l isfel matul id-driegħ tax-xellug

It-tifel/tifla jirremettu u l-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Tkun tajt iżżejjed BUCCOLAM u jkun hemm sinjali ta’ doża eċċessiva li jinkludu: o Ngħas, għeja, għeja kbira

o Konfużjoni jew tħossok diżorjentat

o Assenza tar-rifless tal-irkoppa jew ta’ rispons meta tinqaras

o Diffikultajiet biex tieħu n-nifs (teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef) o Pressjoni baxxa tad-demm (mejt jew ħass ħażin)

o Koma

Żomm is-siringa biex turiha lill-istaff tal-ambulanza jew lit-tabib.

Tagħtix iktar mill-ammont ta’ mediċina li għaliha tkun ingħatat riċetta għall-pazjent.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa tal-ħalq tal-plastik ta’ 5 mg/1 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

BUCCOLAM 5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn sena sa inqas minn 5 snin Użu għall-mukuża tal-ħalq biss.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

5 mg

6. OĦRAJN

Jintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun (7.5 mg/1.5 ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 7.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 5 snin sa inqas minn 10 snin

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa tal-ħalq mimlija għal-lest (1.5 ml) fiha 7.5 mg ta’ midazolam (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq 4 siringi tal-ħalq mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss. Kull siringa tintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu biex tevita r-riskju li persuna tifga.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/709/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

BUCCOLAM 7.5 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Tikketta tat-Tubu tal-Plastik ta’ 7.5 mg/1.5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 7.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 5 snin sa inqas minn 10 snin

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo ta’ Shire

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik

“Iftaħ Hawn”

Kif tagħti din il-mediċina

BUCCOLAM m’għandux jiġi injettat. Twaħħalx labra mas-siringa

Id-doża hi l-kontenut sħiħ ta’ siringa waħda. M’għandekx tagħti aktar minn doża waħda Pass 1

Żomm it-tubu tal-plastik, kisser is-siġill f’tarf wieħed u iġbed l-għatu ’l barra. Oħroġ is-siringa mit-tubu.

Pass 2

Iġbed l-għatu aħmar ’il barra mill-ponta tas- siringa u armih b’mod sigur.

Pass 3

Billi tuża saba’ u s-saba’ l-kbir, oqros bil- mod u iġbed lura l-ħadd tat-tifel/tifla. Poġġi l-ponta tas-siringa fuq in-naħa ta’ wara tal- ispazju bejn in-naħa ta’ ġewwa tal-ħadd u l- ħanek t’isfel.

Pass 4

Agħfas il-planġer tas-siringa bil-mod sakemm il-planġer jieqaf.

L-ammont sħiħ ta’ soluzzjoni għandu jiddaħħal bil-mod fl-ispazju bejn il-ħanek u l-ħadd (kavità tal-ħalq).

Jekk tkun ingħatat riċetta mit-tabib tiegħek (għal volumi akbar u/jew pazjenti iżgħar), tista’ tagħti madwar nofs id-doża bil-mod ġo naħa waħda tal-ħalq, imbagħad fil-ġenb l- ieħor tal-ħalq tat-tifel/tifla.

Meta għandek iċċempel għal ambulanza

DEJJEM segwi l-parir dwar il-kura pprovdut mit-tabib tal-pazjent jew kif spjegat minn professjonist fil-qasam mediku. Jekk ikollok xi dubju, ċempel għal għajnuna medika immedjata jekk:

L-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Ma tkunx kapaċi tbattal is-siringa jew ixxerred xi ftit mill-kontenut

In-nifs tat-tifel/tifla jonqos jew jieqaf: eż. teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef ħafna jew xufftejn blu

Tosserva sinjali ta’ attakk tal-qalb li jistgħu jinkludu wġigħ fis-sider jew uġigħ li jinfirex għall-għonq u l-ispallejn u ’l isfel matul id-driegħ tax-xellug

It-tifel/tifla jirremettu u l-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Tkun tajt iżżejjed BUCCOLAM u jkun hemm sinjali ta’ doża eċċessiva li jinkludu: o Ngħas, għeja, għeja kbira

o Konfużjoni jew tħossok diżorjentat

o Assenza tar-rifless tal-irkoppa jew ta’ rispons meta tinqaras

o Diffikultajiet biex tieħu n-nifs (teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef) o Pressjoni baxxa tad-demm (mejt jew ħass ħażin)

o Koma

Żomm is-siringa biex turiha lill-istaff tal-ambulanza jew lit-tabib.

Tagħtix iktar mill-ammont ta’ mediċina li għaliha tkun ingħatat riċetta għall-pazjent.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa tal-ħalq tal-plastik ta’ 7.5 mg/1.5 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

BUCCOLAM 7.5 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 5 snin sa inqas minn 10 snin Użu għall-mukuża tal-ħalq biss.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

7.5 mg

6. OĦRAJN

Jintuża darba biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa tal-kartun (10 mg/2 ml)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 10 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 10 snin sa inqas minn 18-il sena

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa tal-ħalq mimlija għal-lest (2 ml) fiha 10 mg ta’ midazolam (bħala hydrochloride)

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq 4 siringi tal-ħalq mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss. Kull siringa tintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu biex tevita r-riskju li persuna tifga.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Tagħmlux fil-friġġ jew fil-friża.

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Shire Services BVBA rue Montoyer 47 1000 Brussels Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/709/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

BUCCOLAM 10 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI Tikketta tat-Tubu tal-Plastik ta’ 10 mg/2 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

BUCCOLAM 10 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 10 snin sa inqas minn 18 snin

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Logo ta’ Shire

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Użu għall-mukuża tal-ħalq biss

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu

Żomm is-siringa tal-ħalq fit-tubu protettiv tal-plastik

“Iftaħ Hawn”

Kif tagħti din il-mediċina

BUCCOLAM m’għandux jiġi injettat. Twaħħalx labra mas-siringa

Id-doża hi l-kontenut sħiħ ta’ siringa waħda. M’għandekx tagħti aktar minn doża waħda Pass 1

Żomm it-tubu tal-plastik, kisser is-siġill f’tarf wieħed u iġbed l-għatu ’l barra. Oħroġ is-siringa mit-tubu.

Pass 2

Iġbed l-għatu aħmar ’il barra mill-ponta tas- siringa u armih b’mod sigur.

Pass 3

Billi tuża saba’ u s-saba’ l-kbir, oqros bil- mod u iġbed lura l-ħadd tat-tifel/tifla. Poġġi l-ponta tas-siringa fuq in-naħa ta’ wara tal- ispazju bejn in-naħa ta’ ġewwa tal-ħadd u l- ħanek t’isfel.

Pass 4

Agħfas il-planġer tas-siringa bil-mod sakemm il-planġer jieqaf.

L-ammont sħiħ ta’ soluzzjoni għandu jiddaħħal bil-mod fl-ispazju bejn il-ħanek u l-ħadd (kavità tal-ħalq).

Jekk tkun ingħatat riċetta mit-tabib tiegħek (għal volumi akbar u/jew pazjenti iżgħar), tista’ tagħti madwar nofs id-doża bil-mod ġo naħa waħda tal-ħalq, imbagħad fil-ġenb l- ieħor tal-ħalq tat-tifel/tifla.

Meta għandek iċċempel għal ambulanza

DEJJEM segwi l-parir dwar il-kura pprovdut mit-tabib tal-pazjent jew kif spjegat minn professjonist fil-qasam mediku. Jekk ikollok xi dubju, ċempel għal għajnuna medika immedjata jekk:

L-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Ma tkunx kapaċi tbattal is-siringa jew ixxerred xi ftit mill-kontenut

In-nifs tat-tifel/tifla jonqos jew jieqaf: eż. teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef ħafna jew xufftejn blu

Tosserva sinjali ta’ attakk tal-qalb li jistgħu jinkludu wġigħ fis-sider jew uġigħ li jinfirex għall-għonq u l-ispallejn u ’l isfel matul id-driegħ tax-xellug

It-tifel/tifla jirremettu u l-aċċessjoni ma tiqafx fi żmien 10 minuti

Tkun tajt iżżejjed BUCCOLAM u jkun hemm sinjali ta’ doża eċċessiva li jinkludu: o Ngħas, għeja, għeja kbira

o Konfużjoni jew tħossok diżorjentat

o Assenza tar-rifless tal-irkoppa jew ta’ rispons meta tinqaras

o Diffikultajiet biex tieħu n-nifs (teħid tan-nifs bil-mod jew b’mod dgħajjef) o Pressjoni baxxa tad-demm (mejt jew ħass ħażin)

o Koma

Żomm is-siringa biex turiha lill-istaff tal-ambulanza jew lit-tabib.

Tagħtix iktar mill-ammont ta’ mediċina li għaliha tkun ingħatat riċetta għall-pazjent.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa tal-ħalq tal-plastik ta’ 10 mg/2 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

UCCOLAM 10 mg soluzzjoni għall-mukuża tal-ħalq midazolam

Għal tfal li għandhom minn 10 snin sa inqas minn 18-il sena Użu għall-mukuża tal-ħalq biss

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

10 mg

6. OĦRAJN

Jintuża darba biss.

Neħħi l-għatu tas-siringa tal-ħalq qabel l-użu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati