Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bydureon (exenatide) – Tikkettar - A10BX04

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaBydureon
Kodiċi ATCA10BX04
Sustanzaexenatide
ManifatturAstraZeneca AB

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA - 4 settijiet ta’ doża waħda

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 2 mg exenatide

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod. Kull kartuna fiha 4 settijiet ta’ doża waħda:

Kull sett ta’ doża waħda fih: kunjett ta’ 2 mg ta’ exenatide

siringa mimlija għal-lest ta’ 0.65 ml solvent konnekter għall-kunjett

2 labar għall-injezzjonijiet

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek. Għall-użu minn taħt il-ġilda

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara s-suspensjoni tat-trab fis-solvent. Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Qabel ma jintuża, is-sett jista’ jinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT INTERMEDJU

KARTUNA TA’ ĠEWWA, PAKKETT MULTIPLU TA’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda) – mingħajr il-kaxxa blu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 2 mg exenatide

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Parti minn pakkett multiplu ta’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda). M’għandhomx jinbiegħu b’mod separat.

Kull kartuna fiha 4 settijiet ta’ doża waħda: Kull sett ta’ doża waħda fih:

kunjett ta’ 2 mg exenatide

siringa mimlija għal-lest ta’ 0.65 ml solvent konnekter għall-kunjett

2 labar għall-injezzjonijiet

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek. Għall-użu minn taħt il-ġilda

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara s-suspensjoni tat-trab fis-solvent. Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Qabel ma jintuża, is-sett jista’ jinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra, ta’ pakkett multiplu ta’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda) – li fiha l-kaxxa blu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 2 mg exenatide

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

Pakkett multiplu ta’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda). M’għandhomx jinbiegħu b’mod separat.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek. Għall-użu minn taħt il-ġilda

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara s-suspensjoni tat-trab fis-solvent. Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Qabel ma jintuża, is-sett jista’ jinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/002

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bydureon 2 mg trab għall-injezzjoni exenatide

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 mg

6.OĦRAJN

AstraZeneca AB

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAS-SOLVENT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Bydureon

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.65 ml

6.OĦRAJN

AstraZeneca AB

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA (Pakkett ta’ 4 pinen mimlijin għal-lest ta’ doża waħda)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’pinna mimlija għal-lest

exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 2 mg exenatide. Wara s-sospensjoni, id-doża mogħtija hija 2 mg/0.65 ml.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate sisodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet sodium hydroxide

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod. 4 pinen mimlija għal-lest ta’ doża waħda

1 labra tal-injezzjoni addizzjonali

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek.

Għall-użu minn taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara li jitħallat

Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Il-pinna mimlija għal-lest għandha tinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ ĠEWWA, PAKKETT MULTIPLU TA’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda) – mingħajr il-kaxxa blu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’pinna mimlija għal-lest

exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 2 mg exenatide. Wara s-sospensjoni, id-doża mogħtija hija 2 mg/0.65 ml.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet sodium hydroxide

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod.

4 pinen mimlijin għal-lest ta’ doża waħda. Parti minn pakkett multiplu u ma jistax jinbiegħ separatament.

1 labra tal-injezzjoni addizzjonali

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek.

Għall-użu taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara li jitħallat.

Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Il-pinna mimlija għal-lest tista’ tinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt it-30ºC qabel l-użu. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/004

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kartuna ta’ barra, ta’ pakkett multiplu ta’ 3 x (4 settijiet ta’ doża waħda) – li fiha l-kaxxa blu

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod f’pinna mimlija għal-lest

exenatide

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 2 mg exenatide. Wara s-sospensjoni, id-doża mogħtija hija 2 mg/0.65 ml

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: Trab

poly (D,L-lactide-co-glycolide) sucrose

Solvent: carmellose sodium sodium chloride polysorbate 20

sodium dihydrogen phosphate monohydrate disodium phosphate heptahydrate

ilma għall-injezzjonijiet sodium hydroxide

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod. Pakkett multiplu: 12 (3 pakketti ta’ 3)-il pinna mimlijin għal-lest ta’ doża waħda.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Segwi l-Istruzzjonijiet għall-Utent sabiex tħejji u tinjetta d-doża tiegħek.

Għall-użu minn taħt il-ġilda

Għal użu ta’ darba biss

Bydureon għandu jiġi injettat minnufih wara li jitħallat

Darba fil-ġimgħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

Il-pinna mimlija għal-lest tista’ tinżamm sa 4 ġimgħat f’temperatura taħt 30ºC. Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

L-Isvezja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/696/004

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

bydureon

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

<barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.>

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-QABDA TAL-PINNA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Bydureon 2 mg trab u solvent għal suspensjoni għall-injezzjoni li terħi l-mediċina bil-mod exenatide

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2 mg

6.OĦRAJN

AstraZeneca AB

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati