Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

CellCept (mycophenolate mofetil) – Tikkettar - L04AA06

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCellCept
Kodiċi ATCL04AA06
Sustanzamycophenolate mofetil
ManifatturRoche Registration Ltd.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 250 mg kapsuli

Mycophenolate mofetil

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula fiha 250 mg mycophenolate mofetil.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

100Kapsula

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-kapsuli CellCept għandhom jiġu mmaniġġjati b’attenzjoni

Tiftaħx u tfarrakx il-kapsuli u tieħux it-trab ta’ ġol-kapsuli ma’ nifsek u tħalliħx imiss mal-ġilda tiegħek

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen fil-pakkett oriġinali, sabiex tilqa’ mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited,

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/001

13.NUMRU TAL- LOTT

Lott

14.KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cellcept 250 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 250 mg kapsuli

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kapsula fiha 250 mg mycophenolate mofetil.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

300Kapsula

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-kapsuli CellCept għandhom jiġu mmaniġġjati b’attenzjoni

Tiftaħx u tfarrakx il-kapsuli u tieħux it-trab ta’ġol-kapsuli ma’ nifsek u tħalliħx imiss mal-ġilda tiegħek

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30 °C

Aħżen fil-pakkett oriġinali, sabiex tilqa’ mill-umdità

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/003

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cellcept 250 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-FOJL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 250 mg kapsuli

Mycophenolate mofetil

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Ltd.

3.DATA TA’ META JISKADI

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 500 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull kunjett fih l-ekwivalenti ta’ 500 mg mycophenolate mofetil bħala l-melħ tal-hydrochloride.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih ukoll polysorbate 80, citric acid, hydrochloric acid u sodium chloride.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4Kunjetti

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-infużjoni fil-vini biss

Irrikostitwixxi u iddilwixxi qabel l-użu

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Evita li s-soluzzjoni għall-infużjoni tiġi f’kuntatt mal-ġilda

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/005

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

CellCept 500 mg trab għall-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Mycophenolate mofetil

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għal infużjoni fil-vini biss

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL PAKKETT EWLIENI

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 1 g/5 ml trab għal supensjoni orali

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Meta rikostitwita 5 ml tas-suspensjoni fiha 1 g ta’ mycophenolate mofetil.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih ukoll aspartame (E951) u methyl parahydroxybenzoate (E218).

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Flixkun wieħed fih 35 g ta’ mycophenolate mofetil f’110 g ta’ trab għal suspensjoni orali. 5 ml ta’ suspensjoni rikostitwita fihom 1 g ta’ mycophenolate mofetil. Il-volum li jista’ jintuża tas-suspensjoni rikostitwita huwa 160-165 ml.

Huma pprovduti wkoll adattatur għall-flixkun u żewġ dispensers orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali wara rikostituzzjoni

Ħawwad il-flixkun sew qabel l-użu

Huwa rakkomandat li s-suspensjoni tiġi rikostitwita mill-ispiżjar qabel ma tingħata lill-pazjent

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tieħux it-trab man-nifs qabel ir-rikostituzzjoni u tħalliħx imiss mal-ġilda tiegħek Evita li s-suspensjoni rikostitwita tiġi f'kuntatt mal-ġilda

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Id-data ta’ skadenza tas-suspensjoni rikostitwita hija ta’ xahrejn

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/006

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cellcept

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL PAKKETT EWLIENI

TIKKETTA TAL-FLIXKUN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 1 gm/5 ml trab għal suspensjoni orali

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Meta rikostitwita 5 ml tas-suspensjoni fiha 1 g ta’ mycophenolate mofetil.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Fih E951 u E218.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

35 g ta’ mycophenolate mofetil f’110 g ta’ trab għal suspensjoni orali

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali

Ħawwad sew qabel l-użu

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Tieħux it-trab man-nifs

Evita kuntatt mal-ġilda

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Id-data ta’ skadenza tas-suspensjoni rikostitwita: xahrejn

Uża qabel

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/006

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 500 mg pilloli miksija b’rita

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 500 mg mycophenolate mofetil.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

50 Pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-pilloli miksija b’rita CellCept għandhom jiġu mmaniġġjati b’attenzjoni

Tfarrakx il-pilloli

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen il-folja fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/002

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cellcept 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 500 mg pilloli miksija b’rita

Mycophenolate mofetil

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 500 mg mycophenolate mofetil.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

150 Pillola

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għall-użu orali

Aqra’ l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Il-pilloli miksija b’rita CellCept għandhom jiġu mmaniġġjati b’attenzjoni

Tfarrakx il-pilloli

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C

Aħżen il-folja fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT- TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City

AL7 1TW

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L- AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/96/005/004

13. NUMRU TAL- LOTT

Lott

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

cellcept 500 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI FOLJA TAL-FOJL

1.ISEM TAL- PRODOTT MEDIĊINALI

CellCept 500 mg pilloli

Mycophenolate mofetil

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Roche Registration Ltd.

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati