Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Champix (varenicline) – Tikkettar - N07BA03

Updated on site: 05-Oct-2017

Isem tal-MediċinaChampix
Kodiċi ATCN07BA03
Sustanzavarenicline
ManifatturPfizer Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta' manteniment

Pakkett tal-kartun issiġillat bis-sħana li fih jew żewġ pakketti ta' folji ta' 14 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita jew 2 pakketti ta' folji ta' 28 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita - tikketta ta' ġewwa u ta' barra

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg varenicline (bħala tartrat).

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ manteniment li fih 28 pillola miksijin b'rita

56 pillola miksijin b'rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu numru 1 sa 14

numru 1 sa 28 simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa

Żomm il-pakkett intatt

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/006

EU/1/06/360/007

EU/1/06/360/017

EU/1/06/360/018

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 0.5 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 14 x 0.5 mg u 28 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis- Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Varenicline

2.ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta' manteniment

Pakkett tal-kartun issiġillat bis-sħana li fih jew żewġ pakketti ta' folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita jew 2 pakketti ta' folji ta' 28 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita - tikketta ta' ġewwa u ta' barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ manteniment li fih 28 pillola miksijin b'rita

56 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu numru 1 sa 14

numru 1 sa 28 simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa

Żomm il-pakkett intatt

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 14 x 1 mg u 28 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis-Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta' manteniment

Pakkett tal-Kartun li fih jew 2 folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita jew 4 folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita jew 8 folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita jew 10 folji ta’ 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b’rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

28 pillola miksijin b'rita

56 pillola miksijin b'rita

112 pillola miksijin b'rita

140 pillola miksijin b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett għall-bidu tal-kura ta’ ġimgħatejn

Pakkett tal-kartun issiġillat bis-sħana li fih pakkett folji ta' 11 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita u pakkett folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita - tikketta ta' ġewwa u ta' barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

CHAMPIX 1mg

Pilloli miksijin b’rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg jew 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett għall-bidu tal-kura li fih Pilloli miksijin b'rita

11 x 0.5 mg u 14 x 1 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Ibda fl-ewwel jum

Il-ġurnata meta tieqaf tpejjep normalment għandha tkun bejn jum 8 u jum 14.

Biex tieqaf gradwalment, jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal istruzzjonijiet dwar id- dożaġġ.

L-ewwel ġimgħa

It-tieni ġimgħa

Numru 1 sa 14 simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa

Żomm il-pakkett intatt

Ma fihx pillola

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/003

EU/1/06/360/014

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 0.5 mg 1mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 11 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis-Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis-Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett għall-bidu tal-kura

Pakkett tal-kartun li fih pakkett folji ta' 11 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita u pakkett folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

CHAMPIX 1mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg jew 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pilloli miksijin b'rita

11 x 0.5 mg u 14 x 1 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/008

EU/1/06/360/019

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 0.5 mg

1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 11 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett għall-bidu tal-kura ta’ 4 ġimgħat

Pakkett tal-kartun issiġillat bis-sħana li fih pakkett folji ta' 11 x 0.5 mg u 14 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita u pakkett folji ta' 28 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita - tikketta ta' ġewwa u ta' barra

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

CHAMPIX 1 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg jew 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta’ kura inizzjali għal 4 ġimgħat li fih: 11 x 0.5 mg pilloli miksijin b'rita

u

42 x 1 mg pilloli miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Ibda fl-ewwel Jum

Il-ġurnata meta tieqaf tpejjep normalment għandha tkun bejn jum 8 u jum 14.

Biex tieqaf gradwalment, jekk jogħġbok irreferi għall-fuljett ta’ tagħrif għal istruzzjonijiet dwar id- dożaġġ.

L-ewwel ġimgħa

It-tieni ġimgħa sar-raba’ ġimgħa

Numru 1 sa 28 simbolu tax-xemx simbolu tal-qamar

Tużahx jekk il-kaxxa tkun miftuħa

Żomm il-pakkett intatt

Ma fihx pillola

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen f’temperatura taħt 30°C

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/012

EU/1/06/360/023

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 0.5 mg

1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 11 x 0.5 mg u 14 x 1mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis- Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI JEW FUQ IL-FOLJI

Pakkett Folji ta' 28 x 1mg varenicline pilloli miksijin b'rita, Kartuna Issiġillata bis-Sħana

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Varenicline

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala lowgo tad-Detentur ta' l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq)

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett fi flixkun tal-politin ta' densita' għolja (HDPE) għal 56 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 0.5 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikketta għall-flixkun tal-politin ta' densita' għolja (HDPE) għal 56 x 0.5 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 0.5 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 0.5 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala MA Holder Logo)

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/001

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett fi flixkun tal-politin ta' densita' għolja (HDPE) għal 56 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

CHAMPIX 1 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

Tikketta għall-flixkun tal-politin ta' densita' għolja (HDPE) għal 56 x 1 mg varenicline pilloli miksijin b'rita

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CHAMPIX 1 mg

Pilloli miksijin b'rita

Varenicline

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pillola fiha 1 mg varenicline (bħala tartrat).

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

56 pillola miksijin b'rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Jittieħed mill-ħalq.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS: XX/SSSS

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Ltd (bħala MA Holder Logo)

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/06/360/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati