Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cimzia (certolizumab pegol) – Tikkettar - L04AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCimzia
Kodiċi ATCL04AB05
Sustanzacertolizumab pegol
ManifatturUCB Pharma SA  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ barra (għal pakketti ta’ 2 siringi mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

2 siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba 2 biċċiet bl-alkoħol

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10.PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11.ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 6 (3 pakketti ta’ 2 siringi mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

Il-pakkett multiplu: 6 (3 x 2) siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba u 6(3 x 2) biċċiet bl-alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 10 (5 pakketti ta’ 2 siringi mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

Il-pakkett multiplu: 10 (5 x ta’ 2) siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba u 10 (5 x ta’ 2) biċċiet bl-alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 6 (għal 2 siringi mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

2 siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba 2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 10 (għal 2 siringi mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

2 siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba 2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} SN: {numru} NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett ta’ barra (għal pakketti ta’ 2 siringi mimlija għal-lest bil-protezzjoni għal-labra u 2 biċċiet bl-alkoħol)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Siringa mimlija għal-lest waħda fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal lest

2 siringi mimlija għal-lest għal użu ta’ darba bil-protezzjoni għal-labra 2 biċċiet bl-alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Għal-professjonisti tal-kura tas-saħħa biss.

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm is-siringa

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/003

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} SN: {numru} NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

TEST TA’ WARA IT-TREY

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest certolizumab pegol

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

UCB

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT <, DONAZZJONI U KOWD TAL-PRODOTT>

Lot

5.OĦRAJN

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ barra (għal pakketti ta’ 2 pinen mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (AutoClicks) 2 pinen mimlija għal-lest AutoClicks għal użu ta’ darba

2 biċċiet bl-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax Żomm il-pinna

mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 6 (3 pakketti ta’ 2 pinen mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (AutoClicks)

Il-pakkett multiplu: 6 (3 x 2) pinen mimlija għal-lest għal użu ta’ darba u 6(3 x 2) biċċiet bl-alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 10 (5 pakketti ta’ 2 pinen mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (AutoClicks)

Il-pakkett multiplu: 10 (5 x ta’ 2) pinen mimlija għal-lest għal użu ta’ darba u 10 (5 x ta’ 2) biċċiet bl- alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 6 (għal 2 pinen mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (AutoClicks) 2 pinen mimlija għal-lest AutoClicks għal użu ta’ darba

2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

< PC: {numru} SN: {numru} NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 10 (għal 2 pinen mimlija għal-lest u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest (AutoClicks) 2 pinen mimlija għal-lest AutoClicks

2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm il-pinna mimlija għal-lest fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Kaxxa ta’ barra (għal pakketti ta’ 2 skartoċċi li jagħtu d-doża u 2 biċċiet bl-alkoħol)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’skartoċċ li jagħti d-doża certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ li jagħti d-doża fih 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża 2 skartoċċ li jagħti d-doża għal użu ta’ darba

2biċċiet bl-alkoħol

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ li jagħti d-doża fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 6 (3 pakketti ta’ 2 skartoċċi li jagħtu d-doża u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ li jagħti d-doża fih 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża

Il-pakkett multiplu: 6 (3 x 2) skartoċċ li jagħti d-doża siringi għal użu ta’ darba u 6(3 x 2) biċċiet bl- alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ li jagħti d-doża fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu ta’ 10 (5 pakketti ta’ 2 skartoċċi li jagħtu d-doża u 2 biċċiet bl-alkoħol) (bil-Blue box)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ li jagħti d-doża fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża

Il-pakkett multiplu: 10 (5 x ta’ 2) skartoċċ li jagħti d-doża għal użu ta’ darba u 10 (5 x ta’ 2) biċċiet bl-alkoħol)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ li jagħti d-doża fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/0010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 6 (għal 2 skartoċċ li jagħtu d-doża u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull skartoċċ li jagħti d-doża fih 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża 2 skartoċċ li jagħti d-doża għal użu ta’ darba

2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ li jagħti d-doża fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru}

SN: {numru}

NN: {numru}

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TAN-NOFS

Pakkett tan-nofs fil-Pakkett multiplu ta’ 10 (għal 2 skartoċċi li jagħtu d-doża u 2 biċċiet bl- alkoħol)(mingħajr bluebox)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

CIMZIA 200 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża certolizumab pegol

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 200 mg ta’ certolizumab pegol f’ml wieħed.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sodium acetate, sodium chloride u ilma għall-injezzjoni.

Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni f’ skartoċċ li jagħti d-doża 2 skartoċċ li jagħti d-doża għal użu ta’ darba

2 biċċiet bl-alkoħol

Parti minn pakkett multiplu, ma jistgħux jinbigħu separatament

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal użu minn taħt il-ġilda.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħzen fil-friġġ Tiffriżax

Żomm l-iskartoċċ li jagħti d-doża fil-pakkett ta’ barra sabiex tipproteġi mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

UCB Pharma S.A. Allée de la Recherche 60 1070 Brussel

Il-Belġju

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/544/0010

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Cimzia 200 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC: {numru} SN: {numru} NN: {numru}

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ IS-SIRINGA/PINNA/SKARTOĊĊ LI JAGĦTI D-DOŻA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

CIMZIA 200 mg injezzjoni certolizumab pegol

SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

1 ml

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati