Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Clopidogrel Acino Pharma GmbH (clopidogrel) – Fuljett ta’ tagħrif - B01AC04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaClopidogrel Acino Pharma GmbH
Kodiċi ATCB01AC04
Sustanzaclopidogrel
ManifatturAcino Pharma GmbH

FULJETT TA’ TAGĦRIF: INFORMAZZJONI GĦAL MIN QED JAGĦMEL UŻU MINNU

Clopidogrel Acino Pharma GmbH 75 mg pilloli miksija b’rita

Clopidogrel

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel tibda tieħu din il-mediċina.

- Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

- Din il-mediċina giet mogħtija lilek M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista’ tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sintomi bħal tiegħek.

-

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li

 

m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar

 

tiegħek.

awtorizzat

F’dan il-fuljett:

1.

X’inhu Clopidogrel Acino Pharma GmbH u għalxiex jintuża

2.

Qabel ma tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH

 

3.

Kif għandek tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH

 

4.

Effetti sekondarju li jista jkollu

 

5.

Kif taħżen Clopidogrel Acino Pharma GmbH

 

6.

Aktar tagħrif

 

1.

X’INHU CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH U GĦALXIEX JINTUŻA

Clopidogrel Acino Pharma GmbH fih is-sustanza attiva Clopidogrelħ

li tifforma parti minn grupp ta’

mediċini msejħa prodotti mediċinali ta’ antiplejtlets. Plejtlets (hekk imsejħa tromboċiti) huma partijiet

 

m’g

żgħar ħafna, li jinġemġħu flimkien waqt li jkun qed jagħqad id-demm. Il-prodotti mediċinali ta’ kontra

 

li

l-plejtlets jilqgħu għal dan u jnaqqsu l-possibb taj et li jiffurmaw emboli tad-demm (proċess imsejjaħ

trombożi).

inali

 

Clopidogrel Acino Pharma GmbH jittieħed biex inaqqas ir-riskju li emboli tad-demm (trombi)

jifformaw fl-arterji mwebbsin (arterj ), proċess imsejjaħ aterotrombosi, li jista’ jwassal għal

 

ċ

konsegwenzi aterotrombotiċi (bħal puplesija, attakk tal-qalb, jew mewt).

Ingħatajt Clopidogrel Acino Pharma GmbH biex inaqqas ir-riskju ta’ emboli tad-demm u l- konsegwenzi severi tagħhom għaliex:

-Għandek kundizzjoni fejn l-arterji tiegħek qegħdin jibbiesu (magħrufa wkoll bħala aterosklerożi), u

-Kellek a akk tal-qalb, puplesija jew kundizzjoni magħrufa bħala mard periferali arterjali (disturb fil-fluss tad-demm fid-dirgħajn jew riġlejn ikkawżat minn okklużjonijiet vaskulari)

2.QABEL MA TIEĦU CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBHProdottmedi

Tiħux Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Jekk inti allerġiku/a (tbati minn sensittività eċċessiva) għall-clopidogrel jew sustanzi oħra ta’ Clopidogrel Acino Pharma GmbH;

Jekk tbati minn kundizzjoni medika li fil-preżent qiegħda tikkawża fsada, bħal ulċera fl- istonku jew fsada ġewwa l-moħħ;

Jekk tbati minn mard sever tal-fwied.

Jekk taħseb li xi waħda minn dawn tgħodd għalik, jew jekk għandek xi dubju, ħu parir tat-tabib tiegħek qabel tibda tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH.

Oqgħod attent ħafna b’Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Jekk xi sitwazzjoni msemmija hawn taħt tgħodd għalik, ħu parir tat-tabib tiegħek qabel tibda tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

 

jekk tinsab f’riskju ta’ fsada bħal:

 

 

 

 

 

-

kundizzjoni medika li tpoġġik f’riskju ta’ fsada interna (bħal ulċera fl-istonku)

 

-

mard fid-demm li jwassal għal fsada interna (dmija f’xi tessuti, organi jew ġogi ta’

 

 

ġismek);

 

 

 

 

 

-

ferita serja riċenti;

 

 

 

 

 

-

operazzjoni riċenti (anki tas-snien);

 

 

 

 

 

-

operazzjoni li ser issirlek (anki tas-snien) fis-sebat ijiem li ġejjin.

 

jekk fl-aħħar sebat ijiem kellek ċappa ta' demm f'arterja f'moħħok (puplesija iskemika)

 

jekk tbati minn mard tal-kliewi jew tal-fwied.

 

 

 

Waqt li qiegħed/qiegħda tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

 

 

Għandek tgħid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi operazzjoni ppjanata (anki tas-snien).

 

Għandek ukoll tgħid lit-tabib tiegħek minnufih jekk tiżviluppa kundizzjoni medika

 

(magħrufa wkoll bħala Purpura Trombotika Tromboċitopenika jew TTP) li tinkludi deni u

 

tbenġil taħt il-ġilda li jidher bħal tikek ħomor irqaq, flimkien ma' jew mingħajr għeja

 

kbira mhux spjegata, konfużjoni, sfurija tal-ġilda jew ta' l-għajnejn (suffejr ) (ara sezzjoni

 

4 'EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA' JKOLLU').

 

awtorizzat

Jekk taqta' x'imkien jew tweġġa', id-demm jista' jdum aktar mis-soltu biex jieqaf. Dan

 

minħabba l-mod ta' kif taħdem il-mediċina tiegħek billi ma tħallix li jiffurmaw iċ-ċapep

 

tad-demm. Għal qtugħ u feriti żgħar eż. meta taqta' x'imkien, meta tqaxxar, normalment

 

m'hemmx għax tinkwieta. Madanakollu, jekk id-demm li

iereġ jinkwetak, għandek

 

tkellem lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 4 'EFFETTIaduxSEKONDARJI LI JISTA'

 

JKOLLU').

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

It-tabib tiegħek jista' jordnalek testijiet tad-de

.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Tfal u adolexxentili

Clopidogrel Acino Pharma GmbH m’għandux jingħata lit-tfal jew lill-adolexxenti.

Meta tieħu mediċini oħra inali

Jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew l ll- spiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħadt dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingċħajr riċetta.

Xi mediċini oħra jistgħu jeffettwaw l-użu ta’ Clopidogrel Acino Pharma GmbH u viċe-versa. Għandek speċifikam nt tgħid lit-tabib tiegħek jekk qiegħed tieħu

-sustanzi kontra l-koagulazzjoni tad-demm li jittieħdu mill-ħalq, mediċini li jraqqu d-demm,

-mediċina li hija anti-infjammatorju li mhux sterojde, normalment użat biex jiġi ittrattat l-uġigħ u/jew kundizzjonijiet infjammatorji tal- muskoli jew tal-ġogi,

-heparin jew xi mediċina oħra li tinjettaużata biex traqqaq id-demm,

-omepraz le, esomeprazole jew cimetidine, mediċini għat-taqlib tal-istonku

-fluc nazole, voriconazole, ciprofloxacin, jew chloramphenicol, mediċini li jittrattaw infezzjonijiet tal-batterja u tal-fungu,

-fluoxetine, fluvoxamine, jew moclobemide, mediċinii li jittrattaw d-dipressjoni,

-carbamazepine, jew oxcarbazepine, mediċini li jittrattaw xi tip ta’ epilessija,

-ticlopidine, sustanzi oħra kontra l-plejtlets.mediProdott

Acetylsalicylic acid, sustanza inkorporata f’ħafna mediċini użati biex itaffu l-uġigħ u jnaqqsu d-deni: L-użu ta’ kultant ta’ acetylsalicylic acid (ta’ mhux aktar minn 1,000 mg f’perijodu ta’ 24 siegħa) ġeneralment m’għandux joħloq problema, iżda l-użu fit-tul f’cirkostanzi oħrajn għandu jiġi diskuss mat-tabib tiegħek.

Meta tiehu Clopidogrel Acino Pharma GmbH ma’ l-ikel jew ix-xorb

Clopidogrel Acino Pharma GmbH jista’ jittieħed ma’ l-ikel jew mingħajru.

Tqala u treddigħ

Huwa preferibbli li ma tiħux dan il-prodott waqt it-tqala.

Qabel ma tibda tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH, għandek tinforma lit-tabib jew lill-ispiżjar/a tiegħek jekk inti tqila jew taħseb li inti tqila. Jekk toħroġ tqila waqt li qiegħda tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH, għarraf minnufih lit-tabib tiegħek billi huwa rrakkomandat li ma tieħux clopidrogrel waqt it-tqala.

M’għandekx tredda’ waqt li qiegħda tuża din il-mediċina.

Jekk qiegħda tredda’ jew qiegħda taħseb biex tredda’, tkellem mat-tabib tiegħek qabel ma tieħu din il-

mediċina.

awtorizzat

 

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta’ magni

Clopidogrel Acino Pharma GmbH m’għandux jaffettwa is-sewqan jew it-tħaddim ta’ magni.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ Clopidogrel Acino Pharma GmbH:

Clopidogrel Acino Pharma GmbH fih ukoll il-castor oil idroġenat li jista’ jikkawża taqlib ta’ l-istonku jew dijarrea

 

adux

3. KIF GĦANDEK TIEĦU CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH

ħ

Dejjem għandek tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH skond il-p rir tat-tabib. Dejjem għandek

taċċerta ruħek mat-tabib jew ma’ l-ispżjar tiegħek jekk ikollok xi dubju.

m’g

 

Id-doża normali hija ta’ pillola waħda ta’ 75 mg Clopido rel Acino Pharma GmbH kuljum li għandha

tittieħed mill-ħalq ma’ l-ikel jew fuq stonku vojt u fl-istess ħin kull ġurnata.

li

 

Għandek tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH sakemm it-tabib jibqa’ jagħmillek ir-riċetta.

inali

 

Jekk tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH aktar milli suppost:

Għarraf lit-tabib jew mur fid-dipart me t t ’ l-emerġenza ta’ l-eqreb sptar minħabba r-riskju ogħla ta’

fsada.

ċ

 

medi

Jekk tinsa tieħu Clopi ogrel Acino Pharma GmbH

Jekk tinsa tieħu xi doża ta’ Clopidogrel Acino Pharma GmbH, iżda tiftakar fit-12-il siegħa ta’ wara, ħu l-pillola mill-ewwel, imbagħad ħu l-pillola li jkun imiss fil-ħin tas-soltu. Jekk tinsa tieħu Clopidogrel Acino Pharma G bH għal aktar minn 12-il siegħa, sempliċiment ħu d-doża waħda li jkun imiss fil-ħin

tas-soltu. Tiħux doża doppja biex tagħmel tajjeb għad-doża li tkun insejt tieħu.

ProdottMeta tieqaf tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH

Twaqqafx il-kura mingħajr ma jgħidlek it-tabib tiegħek. Informa lit-tabib jew l-ispizjar tiegħek qabel twaqqaf il-kura.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta’ dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

4.EFFETTI SEKONDARJI LI JISTA’ JKOLLU

Bħal kull mediċina oħra, Clopidogrel Acino Pharma GmbH jista’ jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq kulħadd.

L-effetti sekondarji jistgħu jseħħu b’ċerti frekwenzi, li huma mfissrin kif ġej:

Komuni ħafna (taffettwa aktar minn 1 f’kull 10 li jeħduh)

Komuni (taffettwa minn 1 sa 10 f’kull 100 li jeħduh)

Mhux komuni (taffettwa minn 1 sa 10 f’kull 1,000 li jeħduh)

Rari (taffettwa minn 1 sa 10 f’kull 10,000 li jeħduh)

Rari ħafna (taffettwa anqas minn 1 f’kull 10,000 li jeħduh)

Mhux magħruf (il-frekwenza ma tistax tiġi stmata mit-tagħrif disponibbli)

Għarraf lit-tabib tiegħek minnufih jekk:

- jitlagħlek id-deni, ikollok sinjali ta’ infezzjoni jew ħafna għeja. Dawn jista’ jkunu minħabba tnaqqis rari ta’ xi ċelluli tad-demm.

- sinjali ta’ mard tal-fwied bħal sfurija tal-ġilda u/jew ta’ l-għajnejn (suffejra), kemm jekk dan huwa assoċjat jew le ma’ emoraġija li tidher taħt il-ġilda bħala tikek ħomor irqaq

Jekk taqta' x'imkien jew tweġġa', id-demm jista' jdum aktar mis-soltu biex jieqaf.awtorizzatDan minħabba l-mod

 

u/jew konfużjoni (ara sezzjoni 2 'Oqgħod attent ħafna b'Clopidogrel Acino Pharma

-

GmbH').

nefħa fil-ħalq jew disturbi fil-ġilda bħal raxxijiet u ħakk, infafet fil-ġilda. Dawn jistgħu

 

jkunu sinjali ta' reazzjoni allerġika.

L-iżjed effett komuni irrappurtat bi clopidogrel hija l-fsada. Din tista' sseħħ bħala fsada fl-istonku jew fl-imsaren, tbenġil, ematoma (fsada jew tbenġil mhux tas-soltu taħt il-ġilda), infaraġ, demm fl- awrina. F’numru żgħir ta’ każijiet oħra ġew irrappurtati fsada fl-għajn, fir-ras, fil-pulmun jew fil-ġogi.

żgħar eż. meta taqta' x'imkien, meta tqaxxar, normalment m'hemmx għalfejn tinkwieta. Madanakollu, jekk id-demm li ħiereġ jinkwetak, għandek tkellem lit-tabib tiegħek minnufih (ara sezzjoni 2 'Oqgħod attent ħafna b'Clopidogrel Acino Pharma GmbH'). ħ

Jekk tbati minn fsada għal perjodu twil waqt li qed tieħu Clopidogrel Acino Pharma GmbH. ta' kif taħdem il-mediċina tiegħek billi ma tħallix li jiffurmawaduxiċ-ċapep tad-demm. Għal qtugħ u feriti

Effetti oħra li ġew irrappurtati bi Clopidogrel Acino Pharma GmbH huma:

-Effetti sekondarji komuni:

Dijarea, uġigħ addominali, indiġestjoni jew ħruq fl-istonku.

-Effetti sekondarji mhux komuni:

Uġigħ ta’ ras, ulċera fl-istonku, rimettar, tqalligħ, stitikezza, gass żejjed fl-istonku jew fl- imsaren, raxxijiet, ħakk, sturd ment, sensazzjoni ta’ tnemnim u tirżiħ.

-Effetti sekondarji rari: Vertigo.ċ

-Effetti sekondarji rari ħafna:

suffejra; uġigħ addominali qawwi flimkien ma' jew mingħajr uġigħ fid-dahar; deni, diffikultajiet fin-nifs kultant assoċjati mas-sogħla; reazzjonijiet allerġiċi ġeneralizzati; nefħa fil-ħalq; infafet fil-ġilda; reazzjoni allerġika fil-ġilda; infjammazzjoni tal-ħalq (stomatite); tnaqqis fil-pressjoni

tad-demm; konfużjoni; alluċinazzjonijiet; uġigħ fil-ġogi; uġigħ muskolari; tibdiliet fil-mod ta’ kif jin egħmu l-affarijiet.m’g

ProdottBarra minn hekk, it-tabib tiegħek jista’ jinduna b’xi tibdil fir-riżultati tat-testijiet tad-demm jew ta’ law ina tiegħek.

Jekk xi wieħed mill-effetti sekondarji jiggrava, jew jekk tinnota xi effetti sekondarji li m’humiex imsemmijin f’dan il-fuljett, jekk jogħġbok, għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

X’fih Clopidogrel Acino Pharma GmbH

5. KIF TAĦŻEN CLOPIDOGREL ACINO PHARMA GMBH

Aħżen fil-folja oriġinali sabiex tilqa' mill-umdità.

Żommu fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

Tużax Clopidogrel Acino Pharma GmbH wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq il-kaxxa few fuq il- folja wara JIS. Id-data ta’ skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar.

Tużax Clopidogrel Acino Pharma GmbH jekk tinnota kwalunkwe sinjali viżibbli ta' ħsara fil-folja jew fil-pilloli miksija b’rita.

Il-mediċini m’għandhomx jintremew ma’ l-ilma tad-dranaġġ jew ma’ l-iskart domestiku. Staqsi lillispiżjar dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għandekx bżonn. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni ta’ l-ambjent.

awtorizzat

6.AKTAR TAGĦRIF

Is-sustanza attiva hi clopidogrel. Kull pillola fiha 75 mg ta’Clopidogrel (bħala besilate).

Is-sustanzi l-oħra huma:

 

 

 

adux

Rita tal-pillola:

 

 

 

Macrogol,

 

 

 

 

 

ħ

Cellulose, microcrystalline (E460)

m’g

 

Crospovidone type A

 

 

 

Castor oil, hydrogenated

 

 

 

 

 

 

 

Kisja tar-rita:

 

inali

li

 

 

 

 

Macrogol 6000

 

 

 

Ethylcellulose (E462)

 

 

 

Titanium dioxide (E171)

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

Id-Dehra ta’ Clopidogrel Ac no Pharma GmbH u l-kontenuti tal-pakkett

medi

 

 

 

Il-pilloli miksija b’rita Clopidogrel Acino Pharma GmbH huma bojod sa abjad jagħti fil-griż, qishom irħam u bikonvessi. Hu a fornuti f’kaxex tal-kartun li fihom 14, 28, 30, 50, 84, 90 u 100 pillola ġo

folji tal-aluminju. Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għall-skop kummerċjali.

ProdottId-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq

Acino Pharma GmbH

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

Manifattur

Acino AG

Am Windfeld 35

83714 Miesbach

Il-Ġermanja

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lid-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq.

Dan il-fuljett kien approvat l-aħħar f’

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-website ta' l-Aġenzija Ewropea dwar il- mediċini: http://www.ema.europa.eu/

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

 

li

 

 

 

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati