Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cyanokit (hydroxocobalamin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - V03AB33

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaCyanokit
Kodiċi ATCV03AB33
Sustanzahydroxocobalamin
ManifatturSERB SA

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cyanokit 2.5 g trab għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull kunjett fih 2.5 g ta’ hydroxocobalamin.

Wara r-rikostituzzjoni b’100 mL ta’ diluwent, kull millilitru tas-soluzzjoni rikostitwita jkun fih 25 mg ta’ hydroxocobalamin.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Trab kristallin aħmar skur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta’ avvelenament magħruf jew suspettat b’cyanide fil-meded kollha ta’ età.

Cyanokit għandu jingħata flimkien ma’ miżuri adegwati ta’ dekontaminazzjoni u sapport (ara sezzjoni 4.4).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża inizjali

Adulti: Id-doża inizjali ta’ Cyanokit hi ta’ 5 g (2 x 100 mL).

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża inizjali ta’ Cyanokit hi ta’ 70 mg/kg piż tal-ġisem, u ma taqbiżx 5 g.

Piż tal-ġisem

 

 

 

 

 

 

 

f’kg

Doża inizjali

 

 

 

 

 

 

 

fi g

0.35

0.70

1.40

2.10

2.80

3.50

4.20

f’mL

Doża sussegwenti

Skond is-serjeta` ta’ l-avvelenament u r-rispons kliniku (ara sezzjoni 4.4), tista’ tingħata t-tieni doża.

Adulti: Id-doża sussegwenti ta’ Cyanokit hi ta’ 5 g (2 x 100 mL).

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża sussegwenti ta’ Cyanokit hi ta’ 70 mg/kg piż tal-ġisem, u ma taqbiżx 5 g.

Doża massima

Adulti: Id-doża massima totali rakkomandata hi ta’ 10 g.

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża massima totali rakkomandata hi ta’ 140 mg/kg, u ma taqbiżx 10 g.

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

Għalkemm is-sigurtà u l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin ma kinux studjati f’indebolimenti tal-kliewi u tal-fwied, Cyanokit jingħata bħala terapija ta’ emerġenza f’sitwazzjoni akuta u ta’ periklu għall-ħajja biss, u l-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’dawn il-pazjenti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-doża inizjali ta’ Cyanokit tingħata bħala infużjoni ġol-vini fuq perjodu ta’ 15-il minuta.

Ir-rata ta’ l-infużjoni ġol-vini għat-tieni doża tvarja minn 15-il minuta (għal pazjenti li huma estremament instabbli) sa sagħtejn, skond il-kundizzjoni tal-pazjent.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

It-trattament ta’ avvelenament b’cyanide jrid jinkludi attenzjoni immedjata għall-ftuħ tal-passaġġ tan- nifs, ossiġinazzjoni u idratazzjoni adegwati, sapport kardjovaskulari u l-immaniġġjar tal-puplesiji. Trid tingħata konsiderazzjoni għal miżuri ta’ dekontaminazzjoni bbażati fuq ir-rotta ta’ l-espożizzjoni.

Cyanokit ma jissostitwixxix it-terapija bl-ossiġnu u ma jridx jittardja t-tħejjija tal-miżuri msemmija hawn fuq.

Il-preżenza u l-grad ta’ avvelenament b’cyanide ta’ spiss ma jkunux magħrufa inizjalment. M’hemm l- ebda test li hu komunement disponibbli, mgħaġġel u li jikkonferma l-preżenza ta’ cyanide fid-demm. Id-deċiżjonijiet dwar it-trattament jridu jsiru abbażi ta’ l-istorja klinika u/jew sinjali u sintomi ta’ intossikazzjoni ta’ cyanide.

L-avvelenament b’cyanide jista’ jkun ikkawżat minn espożizzjoni għal duħħan minn nar fi spazji magħluqa, ġbid man-nifs, bligħ jew espożizzjoni dermali. Sorsi ta’ avvelenament b’cyanide jinkludu hydrogen cyanide u l-imlieħi tiegħu, cyanogens, li jinkludu pjanti ċijanoġeniċi, aliphatic nitriles, jew espożizzjoni fit-tul għal sodium nitroprusside.

Sinjali u sintomi ta’ avvelenament b’cyanide

Sinjali komuni u sintomi ta’ avvelenament b’cyanide jinkludu: nawsja, rimettar, uġigħ ta’ ras, stat mentali mibdul (eż. konfużjoni, diżorjentament), tagħfis fis-sider, qtugħ ta’ nifs, takipnea jew iperpnea (bikrija), bradipnea jew apnea (tardiva), pressjoni għolja (bikrija) jew pressjoni baxxa (tardiva), kollass kardjovaskulari, puplesiji jew koma, midrijasi, u konċentrazzjoni ta’ plażma lactate ta’

> 8 mmol/L.

F’każ ta’ ħafna vittmi, bħal xi attakk terroristiku jew diżastru kimiku, sintomi ta’ paniku li jinkludu takipnea u rimettar jistgħu jimitaw lis-sinjali bikrija ta’ avvelenament b’cyanide. Il-preżenza ta’ stat mentali mibdul (konfużjoni u diżorjentament) u/jew midrijasi, hija indikattiva ta’ avvelenament reali b’cyanide.

Duħħan li jinġibed man-nifs

Mhux il-vittmi kollha tad-duħħan li jinġibed man-nifs neċessarjament ser ikunu avvelenati b’cyanide, iżda dawn jista’ jkollhom ħruq, trawma u espożizzjoni għal sustanzi tossiċi addizzjonali li jaggravaw il-kwadru kliniku. Qabel ma jingħata Cyanokit, hu rakkomandat li l-persuni affettwati jiġu ċċekkjati għal preżenza ta’ dawn li ġejjin:

espożizzjoni għal duħħan li jkun ġej minn nar f’żona magħluqa

ġmied preżenti madwar il-ħalq, imnieħer u/jew l-orofarinġi

stat mentali mibdul

F’dan l-isfond, ipotensjoni u/jew konċentrazzjoni ta’ plażma lactate ta’ ≥ 10 mmol/L (ogħla minn dik imsemmija taħt ‘sinjali u sintomi’ minħabba l-fatt li carbon monoxide jikkontribwixxi għal lactic acidaemia) huma indikazzjoni ċara ħafna ta’ avvelenament b’cyanide. Fil-preżenza tas-sinjali t’hawn fuq, it-trattament b’Cyanokit ma jridx jittardja biex tinkiseb konċentrazzjoni ta’ plażma lactate.

Reazzjonijiet minħabba sensittività eċċessiva

Sensittività eċċessiva magħrufa għal hydroxocobalamin jew vitamina B12 trid tkun ikkunsidrata fir- rigward tal-benefiċċju-riskju qabel l-għoti ta’ Cyanokit, minħabba li jistgħu jseħħu reazzjonijiet minħabba sensittività eċċessiva f’pazjenti li jkunu qed jirċievu hydroxocobalamin (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi fil-kliewi

Kristalli ta’ oxalate kienu osservati fl-awrina ta’ voluntiera f’saħħithom mogħtija hydroxocobalamin.

Każijiet ta’ insuffiċjenza akuta tal-kliewi b’nekrosi tubulari akuta, indeboliment tal-kliewi u l-preżenza ta’ kristalli ta’ calcium oxalate fl-awrina ġew irrappurtati f’pazjenti ttrattati b’hydroxocobalamin wara avvelenament magħruf jew issuspettat ta’ cyanide. F’xi sitwazzjonijiet, kienet meħtieġa emodijalisi biex jinkiseb irkupru (ara sezzjoni 4.8).

Għalhekk, bħala prekawzjoni, wara l-għoti ta’ Cyanokit, għandu jsir monitoraġġ regolari tal-funzjoni tal-kliewi (inkluż urea nitrogen fid-demm u l-krejatinina fis-serum) sa 7 ijiem wara l-bidu tal- mediċina.

Żieda fil-pressjoni tad-demm

Żieda temporanja u ġeneralment asintomatika fil-pressjoni tad-demm tista’ sseħħ f’pazjenti li jkunu qed jirċievu hydroxocobalamin. Iż-żieda massima fil-pressjoni tad-demm kienet osservata lejn it- tmiem ta’ l-infużjoni (ara sezzjoni 4.8).

L-effetti fuq l-assaġġ ta’ cyanide fid-demm

Hydroxocobalamin ser ibaxxi l-konċentrazzjonijiet ta’ cyanide fid-demm. Filwaqt li d-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni fid-demm ta’ cyanide mhijiex meħtieġa u m’għandhux jittardja t-trattament b’hydroxocobalamin, tista’ tkun utili biex tiddokumenta l-avvelenament b’cyanide. Jekk tkun ippjanata determinazzjoni tal-livell ta’ cyanide fid-demm, hu rakkomandat li l-kampjun tad-demm jittieħed qabel il-bidu tat-trattament b’Cyanokit.

Interferenza ma’ l-evalwazzjoni ta’ ħruq

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin għandu l-potenzjal li jikkaġuna ħmura tal- ġilda u għalhekk jista’ jinterferixxi ma’ l-evalwazzjoni tal-ħruq. Madankollu, leżjonijiet fil-ġilda, edema, u uġigħ, huma sewwasew indikazzjonijiet ta’ ħruq.

Interferenza ma’ testijiet tal-laboratorju

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin għandu l-potenzjal li jinterferixxi mad- determinazzjoni tal-parametri tal-laboratorju (eż. parametri ta’ kimika klinika, ematoloġija, koagulazzjoni u awrina). Testijiet in vitro jindikaw li l-grad u t-tul ta’ żmien ta’ l-interferenza

jiddependu fuq fatturi diversi bħad-doża ta’ hydroxocobalamin, l-analyte, il-konċentrazzjoni ta’ analyte, il-metodoloġija, l-analizzatur, il-konċentrazzjonijiet ta’ cobalamins-(III) li jinkludu cyanocobalamin u parzjalment fuq il-ħin bejn meta jittieħed il-kampjun u l-kejl.

Ibbażat fuq studji in vitro u informazzjoni farmakokinetika miksuba f’voluntiera b’saħħithom, it- tabella li ġejja tiddeskrivi l-interferenza mat-testijiet tal-laboratorju li tista’ tkun osservata wara doża ta’ 5 g ta’ hydroxocobalamin. L-interferenza wara doża ta’ 10 g tista’ tkun mistennija li ddum sa

24 siegħa addizzjonali. Il-grad u t-tul ta’ żmien ta’ interferenza f’pazjenti li jkollhom avvelenament b’cyanide jistgħu jvarjaw skond is-serjetà ta’ l-intossikazzjoni. Ir-riżultati jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli minn analizzatur wieħed għall-ieħor, għalhekk, attenzjoni hi meħtieġa fir-rappurtaġġ u fl-interpretazzjoni tar-riżultati tal-laboratorju.

Interferenzi osservata in vitro ta’ hydroxocobalamin ma’ testijiet tal-laboratorju

Parametru tal-

L-ebda interferenza

Miżjud

Imnaqqas

Mhux

It-tul ta’ żmien

laboratorju

osservata

artifiċjalment*

Artifiċjalment*

prevedibbli***

ta’ l-interferenza

 

 

 

 

 

wara doża ta’ 5 g

Kimika klinika

Kalċju

Krejatinina

Alanine

Phosphate

24 siegħa bl-

 

Sodju

Bilirubina totali u

aminotransferase

Uric acid

eċċezzjoni tal-

 

Potassju

konjugata**

(ALT)

Aspartate

bilirubina (sa

 

Chloride

Triglycerides

Amylase

aminotransferase

4 ijiem)

 

Urea

Kolesterol

 

(AST)

 

 

Gamma glutamyl

Proteina totali

 

Creatine kinase

 

 

transferase (GGT)

Glukosju

 

(CK)

 

 

 

Albumina

 

Creatine kinase

 

 

 

Alkaline

 

isoenzym MB

 

 

 

phosphatase

 

(CKMB)

 

 

 

 

 

Lactate

 

 

 

 

 

dehydrogenase

 

 

 

 

 

(LDH)

 

Ematoloġija

Eritroċiti

Emoglobina (Hb)

 

 

12-16-il siegħa

 

Ematokrit

Medja ta’

 

 

 

 

Medja tal-volum

emoglobina

 

 

 

 

korpuskolari (MCV)

korpuskolari (MCH)

 

 

 

 

Lewkoċiti

Medja tal-

 

 

 

 

Limfoċiti

konċentrazzjoni ta’

 

 

 

 

Monoċiti

emoglobina

 

 

 

 

Eosinofili

korpuskolari

 

 

 

 

Newtrofili

(MCHC)

 

 

 

 

Plejtlets

 

 

 

 

Koagulazzjoni

 

 

 

Ħin tat-

24 siegħa

 

 

 

 

tromboplastin

 

 

 

 

 

parzjali attivat

 

 

 

 

 

(aPTT)

 

 

 

 

 

Ħin tal-protrombin

 

 

 

 

 

(PT) Quick jew INR

 

*≥ 10% interferenza osservata fuq mill-inqas analizzatur wieħed

**Imnaqqas artifiċjalment bl-użu tal-metodu diazo

***Riżultati inkonsistenti

Analizzaturi użati: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM

Coasys110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Hydroxocobalamin jista’ jinterferixxi mal-parametri kolorimetriċi ta’ l-awrina. L-effetti fuq dawn it- testijiet tipikament idumu 48 siegħa wara doża ta’ 5 g, iżda jistgħu jippersistu għal perjodi itwal. Attenzjoni hi meħtieġa fl-interpretazzjoni ta’ testijiet kolorimetriċi ta’ l-awrina sakemm il-kromaturja tkun preżenti.

Interferenza mal-emodijalisi

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin jista’ jikkawża li l-magni tal-emodijalisi jieqfu minħabba s-sejbien żbaljat ta’ ‘tnixxija tad-demm’. Dan għandu jiġi kkunsidrat qabel ma tinbeda l-emodijalisi f’pazjenti kkurati b’hydroxocobalamin.

L-użu ma’ antidoti oħrajn ta’ cyanide

Is-sigurtà li tagħti antidoti oħrajn ta’ cyanide fl-istess ħin ma’ Cyanokit ma kinitx stabbilita (ara sezzjoni 6.2). Jekk issir id-deċiżjoni li jingħata antidotu ieħor ta’ cyanide ma’ Cyanokit, dawn il- prodotti mediċinali ma jridux jingħataw fl-istess ħin ġo l-istess linja tal-vini (ara sezzjoni 6.2).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji fuq l-annimali wrew effetti teratoġeniċi wara l-espożizzjoni ta’ kuljum matul l-organoġenesi (ara sezzjoni 5.3). M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ hydroxocobalamin waqt it-tqala u mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies.

Madankollu, jekk wieħed jikkunsidra li:

-mhux iktar minn żewġ injezzjonijiet ta’ hydroxocobalamin jistgħu jingħataw,

-il-kundizzjoni li potenzjalment tista’ tipperikola l-ħajja,

-in-nuqqas ta’ trattamenti alternattivi adegwati,

hydroxocobalamin jista’ jingħata lil mara tqila.

F’każ ta’ tqala magħruf fiż-żmien tal-kura b’Cyanokit jew f’każ li t-tqala ssir magħrufa wara l-kura b’Cyanokit, il-professjonisti fil-qasam mediku huma mitluba biex jirrappurtaw malajr l-espożizzjoni matul it-tqala lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u/jew l-Awtoritajiet tas-Saħħa u biex isegwu bl-attenzjoni t-tqala u r-riżultat tagħha.

Treddigħ

Minħabba li hydroxocobalamin ser jingħata f’sitwazzjonijiet li potenzjalment jistgħu jipperikolaw il- ħajja, it-treddigħ mhuwiex kontra-indikazzjoni għall-użu tiegħu. Fl-assenza ta’ dejta fi trabi li jkunu qed jiġu mreddgħa, it-twaqqif tat-treddigħ hu rakkomandat wara li l-pazjenta tirċievi Cyanokit.

Fertilità

Ma sarux studji dwar il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Totali ta’ 347 pazjent kienu esposti għal hydroxocobalamin fi studji kliniċi. Minn dawn it-347 pazjent, 245 pazjent kellhom espożizzjoni suspettata għal cyanide fil-ħin ta’ l-għoti ta’ hydroxocobalamin. Il- bqija tal-102 suġġetti kienu voluntiera b’saħħithom li ma kinux esposti għal cyanide fil-ħin ta’ l-għoti ta’ hydroxocobalamin.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu rrappurtati b’rabta ma’ l-użu ta’ Cyanokit. Madankollu, minħabba l-limitazzjonijiet ta’ l-informazzjoni disponibbli, mhuwiex possibbli li jkunu applikati l- istimi tal-frekwenza:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Tnaqqis fil-perċentwali tal-limfoċiti.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi li jinkludu edema anġjonewrotika, eruzzjoni fil-ġilda, urtikarja u ħakk. Disturbi psikjatriċi

Nuqqas ta’ kwiet.

Disturbi fis-sistema nervuża

Indeboliment fil-memorja; sturdament.

Disturbi fl-għajnejn

Nefħa, irritazzjoni, ħmura.

Disturbi fil-qalb

Extrasystoles ventrikulari. Żieda fir-rata ta’ taħbit tal-qalb kienet osservata f’pazjenti li kienu avvelenati b’cyanide.

Disturbi vaskulari

Żieda temporanja fil-pressjoni tad-demm, li normalment tgħaddi fi żmien diversi sigħat; fwawar. Tnaqqis fil-pressjoni tad-demm kien osservat f’pazjenti avvelenati b’cyanide.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Ħruġ ta’ likwidu mill-plewra, qtugħ ta’ nifs, tagħfis fil-gerżuma, gerżuma xotta, skomdu fis-sider. Disturbi gastro-intestinali

Skomdu addominali, dispepsja, dijarea, rimettar, nawsja, disfaġja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Ħmura riversibbli fil-ġilda u fil-membrani mukużi: il-biċċa l-kbira tal-pazjenti se jkollhom dan sa 15-il ġurnata wara l-għoti ta’ Cyanokit.

Raxx bil-ponot, li jista’ jdum għal diversi ġimgħat, li jaffettwa primarjament il-wiċċ u l-għonq.

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Insuffiċjenza akuta tal-kliewi b’nekrosi tubulari akuta, indeboliment tal-kliewi, preżenza ta’ kristalli ta’ calcium oxalate fl-awrina (ara sezzjoni 4.4).

Kromaturja: il-pazjenti kollha se jkollhom awrina ta’ lewn aħmar skur pjuttost ovvju matul l- ewwel tlett ijiem wara l-għoti. Din il-bidla fil-lewn tal-urina tista’ ddum sa 35 ġurnata wara l- għoti ta’ Cyanokit (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Uġigħ ta’ ras; reazzjoni fil-post ta’ l-injezzjoni; edema periferali.

Investigazzjonijiet

Cyanokit jista’ jikkawża tibdil ħamrani tal-plażma, li jista’ jikkawża żieda jew tnaqqis artifiċjali fil- livelli ta’ ċerti parametri tal-laboratorju (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta limitata dwar tfal (0 sa 18-il sena) ikkurati b’hydroxocobalamin ma wriet l-ebda differenza fil- profil tas-sigurtà ta’ hydroxocobalamin bejn persuni adulti u tfal.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Dożi sa 15 g ingħataw mingħajr ebda rapporti ta’ reazzjonijiet avversi speċifiċi relatati mad-doża. Jekk isseħħ doża eċċessiva, it-trattament hu dirett lejn l-immaniġġjar tas-sintomi. L-emodijalisi tista’ tkun effettiva f’ċirkustanza bħal din, iżda hi indikata biss f’każ ta’ tossiċità sinjifikanti relatata ma’ hydroxocobalamin. Madankollu, minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin jista’ jinterferixxi mal-prestazzjoni ta’ magni tal-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antidoti, Kodiċi ATC: V03AB33

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-azzjoni ta’ hydroxocobalamin fit-trattament ta’ avvelenament b’cyanide hi bbażata fuq il-ħila tiegħu li jgħaqqad sewwa l-joni ta’ cyanide. Kull molekula ta’ hydroxocobalamin tista’ tingħaqad ma’ jone waħda ta’ cyanide billi tissostitwixxi l-ligand hydroxo marbut mal-jone trivalenti tal-cobalt biex tifforma cyanocobalamin. Cyanocobalamin hu kompost stabbli, mhux tossiku, li jitneħħa fl-awrina.

Effikaċja

Minħabba konsiderazzjonijiet etiċi, ma saru l-ebda studji kkontrollati dwar l-effikaċja fil-bniedem.

Farmakoloġija fl-annimali

L-effettività ta’ hydroxocobalamin kienet eżaminata fi studju kkontrollat fi klieb adulti li kienu avvelenati b’cyanide. Il-klieb kienu avvelenati permezz ta’ l-għoti ġol-vini ta’ doża letali ta’ potassium cyanide. Il-klieb imbagħad irċivew 9 mg/mL ta’ sodium chloride, 75 mg/kg jew 150 mg/kg hydroxocobalamin, li ngħata minn ġol-vina fuq perjodu ta’ 7.5 minuti. Id-dożi ta’ 75 mg/kg u

150 mg/kg huma ekwivalenti bejn wieħed u ieħor għal 5 g u 10 g ta’ hydroxocobalamin, rispettivament, fil-bnedmin, mhux biss fuq bażi ta’ piż tal-ġisem iżda wkoll fuq bażi tas-Cmax ta’ hydroxocobalamin [cobalamins-(III) totali, ara sezzjoni 5.2].

Is-sopravivenza f’siegħa 4 u f’jum 14 kienet evidentement akbar fil-gruppi li ngħataw doża ta’

75 mg/kg u 150 mg/kg ta’ hydroxocobalamin meta mqabbla ma’ klieb li kienu qed jirċievu 9 mg/mL ta’ sodium chloride biss:

Sopravivenza ta’ klieb avvelenati b’cyanide

 

 

Trattament

 

 

Sodium chloride

Hydroxocobalamin

 

 

9 mg/mL

75 mg/kg

 

150 mg/kg

Parametru

(N=17)

(N=19)

 

(N=18)

Sopravivenza f’Siegħa 4, N (%)

7 (41)

18 (95)*

 

18 (100)*

Sopravivenza f’Jum 14, N (%)

3 (18)

15 (79)*

 

18 (100)*

* p < 0.025

L-istopatoloġija żvelat leżjonijiet fil-moħħ li kienu konsistenti ma’ nuqqas ta’ ossiġnu kkaġunati mic- cyanide. L-inċidenza ta’ leżjonijiet fil-moħħ kienet notevolment iktar baxxa fi klieb li kienu rċivew 150 mg/kg ta’ hydroxocobalamin milli fi klieb li kienu rċivew 75 mg/kg ta’ hydroxocobalamin jew

9 mg/mL ta’ sodium chloride.

L-irkuprar mgħaġġel u komplut ta’ l-emodinamika u sussegwentement tal-gassijiet fid-demm, pH u lactate wara avvelenament b’cyanide, x’aktarx li kkontribwew għar-riżultat aħjar fl-annimali trattati bil-hydroxocobalamin. Hydroxocobalamin naqqas konċentrazzjonijiet sħaħ ta’ cyanide fid-demm minn madwar 120 nmol/mL sa 30-40 nmol/mL sat-tmiem ta’ l-infużjoni meta mqabbel ma’

70 nmol/mL fi klieb li kienu qed jirċievu 9 mg/mL sodium chloride biss.

Pazjenti avvelenati b’cyanide

Total ta’ 245 pazjent b’avvelenament suspettat jew magħruf ta’ cyanide, kienu inklużi fl-istudji kliniċi dwar l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin bħala antidotu. Mill-213-il pazjent li fihom ir-riżultat kien magħruf, is-sopravivenza kienet ta’ 58%. Mid-89 pazjent li mietu, 63 inizjalment instab li kellhom waqfien kardijaku, u dan jissuġġerixxi li ħafna minn dawn il-pazjenti kważi ċertament sofrew ħsara irreparabbli fil-moħħ qabel l-għoti ta’ hydroxocobalamin. Fost 144 pazjent li ma kellhomx waqfien inizjali kardijaku li r-riżultati tagħhom kienu magħrufa, 118 (82%) baqgħu ħajjin. Kif ukoll, fi

34 pazjent b’konċentrazzjonijiet magħrufa ta’ cyanide iktar mill-limitu letali (≥ 100 µmol/L), 21 (62%) baqgħu ħajjin wara t-trattament b’hydroxocobalamin.

L-għoti ta’ hydroxocobalamin kien ġeneralment assoċjat ma’ normalizazzjoni tal-pressjoni tad-demm (pressjoni sistolika tad-demm ta’ > 90 mmHg) fi 17 minn 21 pazjent (81%) li kellhom pressjoni tad- demm baxxa (pressjoni sistolika tad-demm ta’ > 0 u ≤ 90 mmHg) wara espożizzjoni għal cyanide.

Fejn l-evalwazzjoni newroloġika fuq perjodu ta’ żmien kienet possibbli, (96 pazjent mill-171 pazjent li kellhom sintomi newroloġiċi qabel l-għoti ta’ hydroxocobalamin), 51 (53%) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu hydroxocobalamin urew titjib jew fejqan sħiħ.

Anzjani

Madwar 50 vittma ta’ cyanide magħrufa jew suspettati li kellhom 65 sena jew aktar, irċivew hydroxocobalamin fi studji kliniċi. B’mod ġenerali, l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin f’dawn il- pazjenti kienet simili għal dik ta’ pazjenti żgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

Id-dokumentazzjoni fuq effikaċja hi disponibbli għal 54 pazjent pedjatriku. Il-medja ta’ l-età tal- pazjenti pedjatriċi kienet ta’ madwar sitt snin u d-doża medja ta’ hydroxocobalamin kienet ta’ madwar 120 mg/kg ta’ piż tal-ġisem. Ir-rata ta’ sopravivenza ta’ 41% kienet tiddependi ħafna fuq is- sitwazzjoni klinika. Fost l-20 pazjenti pedjatriċi li ma kellhomx waqfien kardijaku inizjali, 18 (90%) baqgħu ħajjin, li minnhom 4 kellhom sequelae. B’mod ġenerali, l-effettività ta’ hydroxocobalamin fil- pazjenti pedjatriċi kienet simili għal dik ta’ pazjenti adulti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara l-għoti ġol-vini ta’ Cyanokit, iseħħ tgħaqqid sinjifikanti mal-proteini tal-plażma u piż molekulari baxx ta’ komposti fiżjoloġiċi, biex jifforma kumplessi varji ta’ cobalamin-(III) bis-sostituzzjoni tal- ligand hydroxo. Ic-cobalamins-(III) b’piż molekulari baxx li ffurmaw, li jinkludu hydroxocobalamin, huma msejħa cobalamins-(III) ħielsa; it-total ta’ cobalamins ħielsa u ta’ dawk imwaħħlin mal-proteini jissejjaħ cobalamins-(III) totali. Sabiex tirrifletti l- espożizzjoni għat-total tad-derivattivi kollha, il- farmakokinetika ta’ cobalamins-(III) kienet investigata minflok dik ta’ hydroxocobalamin, li kienet teħtieġ l-unità tal-konċentrazzjoni µg eq/mL (i.e. l-entità cobalamin-(III) mingħajr ligand speċifiku).

Il-farmakokinetika proporzjonali għad-doża kienet osservata wara l-għoti ta’ doża waħda ġol-vini ta’ 2.5 sa 10 g ta’ Cyanokit f’voluntiera b’saħħithom. Il-medja tal-valuri tas-Cmax ta’ cobalamins-(III) ħielsa u dawk totali, ta’ 113 u 579 µg eq/mL rispettivament, kienet stabbilita wara doża ta’ 5 g ta’

Cyanokit (id-doża inizjali rakkomandata). Bl-istess mod, il-medja tal-valuri ħielsa u totali tas-Cmax ta’ cobalamins-(III), ta’ 197 u 995 µg eq/mL rispettivament, kienet stabbilita wara doża ta’ 10 g ta’ Cyanokit. Il-medja predominanti ħielsa u totali tal-half-life ta’ cobalamins-(III) kienet ta’ madwar 26 sa 31 siegħa fil-livell tad-doża ta’ 5 u 10 g.

Il-medja ta’ l-ammont totali ta’ cobalamins-(III) li tneħħew fl-awrina matul il-perjodu ta’ ġbir ta’ 72 siegħa kienet ta’ madwar 60% ta’ doża ta’ 5 g u madwar 50% ta’ doża ta’ 10 g ta’ Cyanokit.

Globalment, it-tneħħija totali permezz ta’ l-awrina kienet ikkalkulata li hi mill-inqas 60 sa 70% tad- doża li tkun ingħatat. Il-maġġoranza tat-tneħħija fl-awrina seħħet matul l-ewwel 24 siegħa, iżda awrina ta’ kulur aħmar kienet osservata sa 35 jum wara l-infużjoni ġol-vini.

Meta normalizzati għal piż tal-ġisem, pazjenti rġiel u nisa ma żvelaw l-ebda differenzi maġġuri fil- plażma u fil-parametri farmakokinetiċi ta’ l-awrina ta’ cobalamins-(III) ħielsa u totali, wara l-għoti ta’ 5 g jew 10 g ta’ Cyanokit.

F’pazjenti li jkunu avvelenati b’cyanide, hydroxocobalamin hu mistenni li jingħaqad ma’ cyanide biex jifforma cyanocobalamin, li jitneħħa fl-awrina. Il-farmakokinetika ta’ cobalamins-(III) totali f’din il- popolazzjoni tista’ tkun affettwata mill-ammont ta’ cyanide fil-ġisem, għax cyanocobalamin kien irrappurtat li juri half-life li hi 2-3 darbiet iktar baxxa mil-cobalamins-(III) totali f’voluntiera b’saħħithom.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi fniek li kienu taħt l-effett tal-loppju, hydroxocobalamin ħoloq effetti emodinamiċi (żieda fil-medja arterjali tal-pressjoni tad-demm u fir-reżistenza periferali totali, tnaqqis fir-risultat kardijaku) relatati man-natura tiegħu ta’ nitric oxide-scavenging.

L-ebda periklu speċjali għall-bnedmin ma kien identifikat, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi waħidhom u ripetuti u ta’ l-effett tossiku fuq il-ġeni. Instab li l-fwied u l-kliewi kienu l-organi li l-aktar li kienu fil-mira. Madankollu, is-sejbiet kienu osservati biss f’livelli ta’ espożizzjoni li kienu kkunsidrati li huma ogħla mill-espożizzjoni massima fil-bniedem, li tindika rilevanza limitata għall-użu kliniku. Partikolarment, il-fibrożi tal-fwied kienet osservata fil-klieb wara l-għoti ta’ hydroxocobalamin għal 4 ġimgħat f’doża ta’ 300 mg/kg. Ma tantx hemm rilevanza ta’ din is-sejba għall-bniedem, għax ma kinitx irrappurtata fi studji li saru fuq medda qasira ta’ żmien b’hydroxocobalamin.

It-tossiċità waqt l-iżvilupp, li tinkludi t-teratoġeniċità kienet osservata fil-firien u fil-fniek f’livelli ta’ doża ta’ 150 mg/kg u ogħla mogħtija kuljum matul l-organoġenesi. Id-doża ta’ 150 mg/kg tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għad-doża umana massima rakkomandata.

M’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar il-fertilità ta’ l-irġiel u tan-nisa, kif ukoll dwar l- iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid. Hydroxocobalamin ma kienx evalwat għall-potenzjal karċinoġeniku.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

L-inkompatibilità fiżika (formazzjoni ta’ partiċelli) kienet osservata mat-taħlita fis-soluzzjoni rikostitwita ta’ hydroxocobalamin u l-prodotti mediċinali li ġejjin: diazepam, dobutamine, dopamine, fentanyl, nitroglycerin, pentobarbital, phenytoin sodium, propofol u thiopental.

L-inkompatibilità kimika kienet osservata mat-taħlita fis-soluzzjoni rikostitwita ta’ hydroxocobalamin u l-prodotti mediċinali li ġejjin: epinephrine, lidocaine hydrochloride, adenosine, atropine, midazolam, ketamin, succinylcholine chloride, amiodarone hydrochloride, sodium bicarbonate, sodium thiosulfate, sodium nitrite, u kienet irrappurtata ma’ ascorbic acid.

Konsegwentement, dawn il-prodotti mediċinali u prodotti oħrajn m’għandhomx jingħataw kontemporaneament minn ġo l-istess linja tal-vini bħal hydroxocobalamin.

L-għoti fl-istess ħin ta’ hydroxocobalamin u ta’ prodotti tad-demm (demm sħiħ, ċelluli ħomor ippakkjati, konċentrat tal-plejtlits u plażma friska ffriżata) minn ġo l-istess linja tal-vini mhuwiex rakkomandat.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Għal skopijiet ta’ użu ambulatorju, Cyanokit jista’ jkun espost waqt perjodi qosra għal varjazzjonijiet tat-temperatura waqt it-trasport normali (15-il jum espost għal temperaturi li jvarjaw minn 5°C sa 40°C), trasport fid-deżert (4 ijiem espost għal temperaturi li jvarjaw minn 5°C sa 60°C) u ċikli ta’ ffriżar/iddefrostjar (15-il jum espost għal temperaturi li jvarjaw minn -20°C sa 40°C). Jekk dawn il- kundizzjonijiet temporanji jkunu nqabżu, il-prodott għandu jintrema.

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu tas-soluzzjoni rikostitwita b’sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) intweriet għal 6 sigħat f’temperatura ta’ bejn 2°C sa 40°C.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r- responsabbiltà ta’ l-utent u normalment ma jkunx itwal minn 6 sigħat f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett wieħed ta’ 250 mL magħmul minn ħġieġ ta’ Tip II bla kulur, magħluq b’tapp tal-lastku tal- bromobutyl u b’għatu ta’ l-aluminju b’għatu tal-plastik.

Kull pakkett fih żewġ kunjetti (kull kunjett hu ppakkjat f’kaxxa waħda tal-kartun), żewġ strumenti sterili għat-trasferiment, sett wieħed sterili ta’ infużjoni ġol-vini u kateter sterili qasir wieħed għall- għoti lit-tfal.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Kull kunjett li għandu jkun rikostitwit b’100 mL ta’ diluwent bl-użu ta’ strument sterili għat- trasferiment li hu pprovdut. Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/mL ta’ sodium chloride (0.9%) hi d- diluwent rakkomandat. Huwa biss meta soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/mL ta’ sodium chloride (0.9%) ma tkunx disponibbli, li tista’ tintuża wkoll soluzzjoni ta’ Lactated Ringer jew glucose

50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni.

Il-kunjett ta’ Cyanokit għandu jixxengel jew jinqaleb għal mill-inqas 30 sekonda biex tħallat is- soluzzjoni. M’għandux jitħawwad, għax it-taħwid tal-kunjett jista’ jikkawża r-ragħwa, u għaldaqstant jagħmel l-iċċekkjar tar-rikostituzzjoni inqas faċli. Minħabba li s-soluzzjoni rikostitwita hi soluzzjoni ta’ kulur aħmar skur, xi partikuli li ma jinħallux jistgħu ma jkunux jidhru. Imbagħad, is-sett tal- infużjoni ġol-vini pprovdut fil-kitt irid jintuża għax jinkludi filtru adattat u għandu jkun ipprajmat bis- soluzzjoni rikostitwita. Jekk ikun hemm bżonn irrepeti din il-proċedura bit-tieni kunjett.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Il-Belġju

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/420/001

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Novembru, 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 20 ta’ Lulju, 2012

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1. ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Cyanokit 5 g trab għal soluzzjoni għall-infużjoni

2. GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Il-kunjett fih 5 g ta’ hydroxocobalamin.

Wara r-rikostituzzjoni b’200 mL ta’ diluwent, kull millilitru tas-soluzzjoni rikostitwita jkun fih 25 mg ta’ hydroxocobalamin.

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Trab kristallin aħmar skur.

4. TAGĦRIF KLINIKU

4.1 Indikazzjonijiet terapewtiċi

Trattament ta’ avvelenament magħruf jew suspettat b’cyanide fil-meded kollha ta’ età.

Cyanokit għandu jingħata flimkien ma’ miżuri adegwati ta’ dekontaminazzjoni u sapport (ara sezzjoni 4.4).

4.2 Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Doża inizjali

Adulti: Id-doża inizjali ta’ Cyanokit hi ta’ 5 g (200 mL, volum komplut tas-soluzzjoni rikostitwita).

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża inizjali ta’ Cyanokit hi ta’ 70 mg/kg piż tal-ġisem, u ma taqbiżx 5 g.

Piż tal-ġisem

 

 

 

 

 

 

 

f’kg

Doża inizjali

 

 

 

 

 

 

 

fi g

0.35

0.70

1.40

2.10

2.80

3.50

4.20

f’mL

Doża sussegwenti

Skond is-serjeta` ta’ l-avvelenament u r-rispons kliniku (ara sezzjoni 4.4), tista’ tingħata t-tieni doża.

Adulti: Id-doża sussegwenti ta’ Cyanokit hi ta’ 5 g (200 mL, volum komplut tas-soluzzjoni rikostitwita).

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża sussegwenti ta’ Cyanokit hi ta’ 70 mg/kg piż tal-ġisem, u ma taqbiżx 5 g.

Doża massima

Adulti: Id-doża massima totali rakkomandata hi ta’ 10 g.

Popolazzjoni pedjatrika: Fi tfal żgħar sa adolexxenti (0 sa 18-il sena), id-doża massima totali rakkomandata hi ta’ 140 mg/kg, u ma taqbiżx 10 g.

Indeboliment tal-kliewi u tal-fwied

Għalkemm is-sigurtà u l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin ma kinux studjati f’indebolimenti tal-kliewi u tal-fwied, Cyanokit jingħata bħala terapija ta’ emerġenza f’sitwazzjoni akuta u ta’ periklu għall-ħajja biss, u l-ebda aġġustament fid-doża mhu meħtieġ f’dawn il-pazjenti.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Id-doża inizjali ta’ Cyanokit tingħata bħala infużjoni ġol-vini fuq perjodu ta’ 15-il minuta.

Ir-rata ta’ l-infużjoni ġol-vini għat-tieni doża tvarja minn 15-il minuta (għal pazjenti li huma estremament instabbli) sa sagħtejn, skond il-kundizzjoni tal-pazjent.

Għal struzzjonijiet fuq ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-amministrazzjoni, ara sezzjoni 6.6.

4.3 Kontraindikazzjonijiet

Xejn.

4.4 Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

It-trattament ta’ avvelenament b’cyanide jrid jinkludi attenzjoni immedjata għall-ftuħ tal-passaġġ tan- nifs, ossiġinazzjoni u idratazzjoni adegwati, sapport kardjovaskulari u l-immaniġġjar tal-puplesiji. Trid tingħata konsiderazzjoni għal miżuri ta’ dekontaminazzjoni bbażati fuq ir-rotta ta’ l-espożizzjoni.

Cyanokit ma jissostitwixxix it-terapija bl-ossiġnu u ma jridx jittardja t-tħejjija tal-miżuri msemmija hawn fuq.

Il-preżenza u l-grad ta’ avvelenament b’cyanide ta’ spiss ma jkunux magħrufa inizjalment. M’hemm l- ebda test li hu komunement disponibbli, mgħaġġel u li jikkonferma l-preżenza ta’ cyanide fid-demm. Id-deċiżjonijiet dwar it-trattament jridu jsiru abbażi ta’ l-istorja klinika u/jew sinjali u sintomi ta’ intossikazzjoni ta’ cyanide.

L-avvelenament b’cyanide jista’ jkun ikkawżat minn espożizzjoni għal duħħan minn nar fi spazji magħluqa, ġbid man-nifs, bligħ jew espożizzjoni dermali. Sorsi ta’ avvelenament b’cyanide jinkludu hydrogen cyanide u l-imlieħi tiegħu, cyanogens, li jinkludu pjanti ċijanoġeniċi, aliphatic nitriles, jew espożizzjoni fit-tul għal sodium nitroprusside.

Sinjali u sintomi ta’ avvelenament b’cyanide

Sinjali komuni u sintomi ta’ avvelenament b’cyanide jinkludu: nawsja, rimettar, uġigħ ta’ ras, stat mentali mibdul (eż. konfużjoni, diżorjentament), tagħfis fis-sider, qtugħ ta’ nifs, takipnea jew iperpnea (bikrija), bradipnea jew apnea (tardiva), pressjoni għolja (bikrija) jew pressjoni baxxa (tardiva), kollass kardjovaskulari, puplesiji jew koma, midrijasi, u konċentrazzjoni ta’ plażma lactate ta’

> 8 mmol/L.

F’każ ta’ ħafna vittmi, bħal xi attakk terroristiku jew diżastru kimiku, sintomi ta’ paniku li jinkludu takipnea u rimettar jistgħu jimitaw lis-sinjali bikrija ta’ avvelenament b’cyanide. Il-preżenza ta’ stat

mentali mibdul (konfużjoni u diżorjentament) u/jew midrijasi, hija indikattiva ta’ avvelenament reali b’cyanide.

Duħħan li jinġibed man-nifs

Mhux il-vittmi kollha tad-duħħan li jinġibed man-nifs neċessarjament ser ikunu avvelenati b’cyanide, iżda dawn jista’ jkollhom ħruq, trawma u espożizzjoni għal sustanzi tossiċi addizzjonali li jaggravaw il-kwadru kliniku. Qabel ma jingħata Cyanokit, hu rakkomandat li l-persuni affettwati jiġu ċċekkjati għal preżenza ta’ dawn li ġejjin:

espożizzjoni għal duħħan li jkun ġej minn nar f’żona magħluqa

ġmied preżenti madwar il-ħalq, imnieħer u/jew l-orofarinġi

stat mentali mibdul

F’dan l-isfond, ipotensjoni u/jew konċentrazzjoni ta’ plażma lactate ta’ ≥ 10 mmol/L (ogħla minn dik imsemmija taħt ‘sinjali u sintomi’ minħabba l-fatt li carbon monoxide jikkontribwixxi għal lactic acidaemia) huma indikazzjoni ċara ħafna ta’ avvelenament b’cyanide. Fil-preżenza tas-sinjali t’hawn fuq, it-trattament b’Cyanokit ma jridx jittardja biex tinkiseb konċentrazzjoni ta’ plażma lactate.

Reazzjonijiet minħabba sensittività eċċessiva

Sensittività eċċessiva magħrufa għal hydroxocobalamin jew vitamina B12 trid tkun ikkunsidrata fir- rigward tal-benefiċċju-riskju qabel l-għoti ta’ Cyanokit, minħabba li jistgħu jseħħu reazzjonijiet minħabba sensittività eċċessiva f’pazjenti li jkunu qed jirċievu hydroxocobalamin (ara sezzjoni 4.8).

Disturbi fil-kliewi

Kristalli ta’ oxalate kienu osservati fl-awrina ta’ voluntiera f’saħħithom mogħtija hydroxocobalamin. Każijiet ta’ insuffiċjenza akuta tal-kliewi b’nekrosi tubulari akuta, indeboliment tal-kliewi u l-preżenza ta’ kristalli ta’ calcium oxalate fl-awrina ġew irrappurtati f’pazjenti ttrattati b’hydroxocobalamin wara avvelenament magħruf jew issuspettat ta’ cyanide. F’xi sitwazzjonijiet, kienet meħtieġa emodijalisi biex jinkiseb irkupru (ara sezzjoni 4.8).

Għalhekk, bħala prekawzjoni, wara l-għoti ta’ Cyanokit, għandu jsir monitoraġġ regolari tal-funzjoni tal-kliewi (inkluż urea nitrogen fid-demm u l-krejatinina fis-serum) sa 7 ijiem wara l-bidu tal- mediċina.

Żieda fil-pressjoni tad-demm

Żieda temporanja u ġeneralment asintomatika fil-pressjoni tad-demm tista’ sseħħ f’pazjenti li jkunu qed jirċievu hydroxocobalamin. Iż-żieda massima fil-pressjoni tad-demm kienet osservata lejn it- tmiem ta’ l-infużjoni (ara sezzjoni 4.8).

L-effetti fuq l-assaġġ ta’ cyanide fid-demm

Hydroxocobalamin ser ibaxxi l-konċentrazzjonijiet ta’ cyanide fid-demm. Filwaqt li d-determinazzjoni tal-konċentrazzjoni fid-demm ta’ cyanide mhijiex meħtieġa u m’għandhux jittardja t-trattament b’hydroxocobalamin, tista’ tkun utili biex tiddokumenta l-avvelenament b’cyanide. Jekk tkun ippjanata determinazzjoni tal-livell ta’ cyanide fid-demm, hu rakkomandat li l-kampjun tad-demm jittieħed qabel il-bidu tat-trattament b’Cyanokit.

Interferenza ma’ l-evalwazzjoni ta’ ħruq

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin għandu l-potenzjal li jikkaġuna ħmura tal- ġilda u għalhekk jista’ jinterferixxi ma’ l-evalwazzjoni tal-ħruq. Madankollu, leżjonijiet fil-ġilda, edema, u uġigħ, huma sewwasew indikazzjonijiet ta’ ħruq.

Interferenza ma’ testijiet tal-laboratorju

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin għandu l-potenzjal li jinterferixxi mad- determinazzjoni tal-parametri tal-laboratorju (eż. parametri ta’ kimika klinika, ematoloġija, koagulazzjoni u awrina). Testijiet in vitro jindikaw li l-grad u t-tul ta’ żmien ta’ l-interferenza jiddependu fuq fatturi diversi bħad-doża ta’ hydroxocobalamin, l-analyte, il-konċentrazzjoni ta’ analyte, il-metodoloġija, l-analizzatur, il-konċentrazzjonijiet ta’ cobalamins-(III) li jinkludu cyanocobalamin u parzjalment fuq il-ħin bejn meta jittieħed il-kampjun u l-kejl.

Ibbażat fuq studji in vitro u informazzjoni farmakokinetika miksuba f’voluntiera b’saħħithom, it- tabella li ġejja tiddeskrivi l-interferenza mat-testijiet tal-laboratorju li tista’ tkun osservata wara doża ta’ 5 g ta’ hydroxocobalamin. L-interferenza wara doża ta’ 10 g tista’ tkun mistennija li ddum sa

24 siegħa addizzjonali. Il-grad u t-tul ta’ żmien ta’ interferenza f’pazjenti li jkollhom avvelenament b’cyanide jistgħu jvarjaw skond is-serjetà ta’ l-intossikazzjoni. Ir-riżultati jistgħu jvarjaw b’mod konsiderevoli minn analizzatur wieħed għall-ieħor, għalhekk, attenzjoni hi meħtieġa fir-rappurtaġġ u fl-interpretazzjoni tar-riżultati tal-laboratorju.

Interferenzi osservata in vitro ta’ hydroxocobalamin ma’ testijiet tal-laboratorju

Parametru tal-

L-ebda interferenza

Miżjud

Imnaqqas

Mhux

It-tul ta’ żmien

laboratorju

osservata

artifiċjalment*

Artifiċjalment*

prevedibbli***

ta’ l-interferenza

 

 

 

 

 

wara doża ta’ 5 g

Kimika klinika

Kalċju

Krejatinina

Alanine

Phosphate

24 siegħa bl-

 

Sodju

Bilirubina totali u

aminotransferase

Uric acid

eċċezzjoni tal-

 

Potassju

konjugata**

(ALT)

Aspartate

bilirubina (sa

 

Chloride

Triglycerides

Amylase

aminotransferase

4 ijiem)

 

Urea

Kolesterol

 

(AST)

 

 

Gamma glutamyl

Proteina totali

 

Creatine kinase

 

 

transferase (GGT)

Glukosju

 

(CK)

 

 

 

Albumina

 

Creatine kinase

 

 

 

Alkaline

 

isoenzym MB

 

 

 

phosphatase

 

(CKMB)

 

 

 

 

 

Lactate

 

 

 

 

 

dehydrogenase

 

 

 

 

 

(LDH)

 

Ematoloġija

Eritroċiti

Emoglobina (Hb)

 

 

12-16-il siegħa

 

Ematokrit

Medja ta’

 

 

 

 

Medja tal-volum

emoglobina

 

 

 

 

korpuskolari (MCV)

korpuskolari (MCH)

 

 

 

 

Lewkoċiti

Medja tal-

 

 

 

 

Limfoċiti

konċentrazzjoni ta’

 

 

 

 

Monoċiti

emoglobina

 

 

 

 

Eosinofili

korpuskolari

 

 

 

 

Newtrofili

(MCHC)

 

 

 

 

Plejtlets

 

 

 

 

Koagulazzjoni

 

 

 

Ħin tat-

24 siegħa

 

 

 

 

tromboplastin

 

 

 

 

 

parzjali attivat

 

 

 

 

 

(aPTT)

 

 

 

 

 

Ħin tal-protrombin

 

 

 

 

 

(PT) Quick jew INR

 

*≥ 10% interferenza osservata fuq mill-inqas analizzatur wieħed

**Imnaqqas artifiċjalment bl-użu tal-metodu diazo

***Riżultati inkonsistenti

Analizzaturi użati: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect (Abbott), BM Coasys110 (Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer), Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA Compact, Vitros 950 (Ortho Diagnostics)

Hydroxocobalamin jista’ jinterferixxi mal-parametri kolorimetriċi ta’ l-awrina. L-effetti fuq dawn it- testijiet tipikament idumu 48 siegħa wara doża ta’ 5 g, iżda jistgħu jippersistu għal perjodi itwal. Attenzjoni hi meħtieġa fl-interpretazzjoni ta’ testijiet kolorimetriċi ta’ l-awrina sakemm il-kromaturja tkun preżenti.

Interferenza mal-emodijalisi

Minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin jista’ jikkawża li l-magni tal-emodijalisi jieqfu minħabba s-sejbien żbaljat ta’ ‘tnixxija tad-demm’. Dan għandu jiġi kkunsidrat qabel ma tinbeda l-emodijalisi f’pazjenti kkurati b’hydroxocobalamin.

L-użu ma’ antidoti oħrajn ta’ cyanide

Is-sigurtà li tagħti antidoti oħrajn ta’ cyanide fl-istess ħin ma’ Cyanokit ma kinitx stabbilita (ara sezzjoni 6.2). Jekk issir id-deċiżjoni li jingħata antidotu ieħor ta’ cyanide ma’ Cyanokit, dawn il- prodotti mediċinali ma jridux jingħataw fl-istess ħin ġo l-istess linja tal-vini (ara sezzjoni 6.2).

4.5 Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Ma twettaq l-ebda studju ta’ interazzjoni.

4.6 Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Studji fuq l-annimali wrew effetti teratoġeniċi wara l-espożizzjoni ta’ kuljum matul l-organoġenesi (ara sezzjoni 5.3). M’hemmx tagħrif biżżejjed dwar l-użu ta’ hydroxocobalamin waqt it-tqala u mhux magħruf ir-riskju potenzjali fuq in-nies.

Madankollu, jekk wieħed jikkunsidra li:

-mhux iktar minn żewġ injezzjonijiet ta’ hydroxocobalamin jistgħu jingħataw,

-il-kundizzjoni li potenzjalment tista’ tipperikola l-ħajja,

-in-nuqqas ta’ trattamenti alternattivi adegwati,

hydroxocobalamin jista’ jingħata lil mara tqila.

F’każ ta’ tqala magħruf fiż-żmien tal-kura b’Cyanokit jew f’każ li t-tqala ssir magħrufa wara l-kura b’Cyanokit, il-professjonisti fil-qasam mediku huma mitluba biex jirrappurtaw malajr l-espożizzjoni matul it-tqala lid-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u/jew l-Awtoritajiet tas-Saħħa u biex isegwu bl-attenzjoni t-tqala u r-riżultat tagħha.

Treddigħ

Minħabba li hydroxocobalamin ser jingħata f’sitwazzjonijiet li potenzjalment jistgħu jipperikolaw il- ħajja, it-treddigħ mhuwiex kontra-indikazzjoni għall-użu tiegħu. Fl-assenza ta’ dejta fi trabi li jkunu qed jiġu mreddgħa, it-twaqqif tat-treddigħ hu rakkomandat wara li l-pazjenta tirċievi Cyanokit.

Fertilità

Ma sarux studji dwar il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7 Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8 Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Totali ta’ 347 pazjent kienu esposti għal hydroxocobalamin fi studji kliniċi. Minn dawn it-347 pazjent, 245 pazjent kellhom espożizzjoni suspettata għal cyanide fil-ħin ta’ l-għoti ta’ hydroxocobalamin. Il- bqija tal-102 suġġetti kienu voluntiera b’saħħithom li ma kinux esposti għal cyanide fil-ħin ta’ l-għoti ta’ hydroxocobalamin.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi

Ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin kienu rrappurtati b’rabta ma’ l-użu ta’ Cyanokit. Madankollu, minħabba l-limitazzjonijiet ta’ l-informazzjoni disponibbli, mhuwiex possibbli li jkunu applikati l- istimi tal-frekwenza:

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Tnaqqis fil-perċentwali tal-limfoċiti.

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet allerġiċi li jinkludu edema anġjonewrotika, eruzzjoni fil-ġilda, urtikarja u ħakk.

Disturbi psikjatriċi

Nuqqas ta’ kwiet.

Disturbi fis-sistema nervuża

Indeboliment fil-memorja; sturdament.

Disturbi fl-għajnejn

Nefħa, irritazzjoni, ħmura.

Disturbi fil-qalb

Extrasystoles ventrikulari. Żieda fir-rata ta’ taħbit tal-qalb kienet osservata f’pazjenti li kienu avvelenati b’cyanide.

Disturbi vaskulari

Żieda temporanja fil-pressjoni tad-demm, li normalment tgħaddi fi żmien diversi sigħat; fwawar. Tnaqqis fil-pressjoni tad-demm kien osservat f’pazjenti avvelenati b’cyanide.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Ħruġ ta’ likwidu mill-plewra, qtugħ ta’ nifs, tagħfis fil-gerżuma, gerżuma xotta, skomdu fis-sider.

Disturbi gastro-intestinali

Skomdu addominali, dispepsja, dijarea, rimettar, nawsja, disfaġja.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Ħmura riversibbli fil-ġilda u fil-membrani mukużi: il-biċċa l-kbira tal-pazjenti se jkollhom dan sa 15-il ġurnata wara l-għoti ta’ Cyanokit.

Raxx bil-ponot, li jista’ jdum għal diversi ġimgħat, li jaffettwa primarjament il-wiċċ u l-għonq.

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Insuffiċjenza akuta tal-kliewi b’nekrosi tubulari akuta, indeboliment tal-kliewi, preżenza ta’ kristalli ta’ calcium oxalate fl-awrina (ara sezzjoni 4.4).

Kromaturja: il-pazjenti kollha se jkollhom awrina ta’ lewn aħmar skur pjuttost ovvju matul l- ewwel tlett ijiem wara l-għoti. Din il-bidla fil-lewn tal-urina tista’ ddum sa 35 ġurnata wara l- għoti ta’ Cyanokit (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Uġigħ ta’ ras; reazzjoni fil-post ta’ l-injezzjoni; edema periferali.

Investigazzjonijiet

Cyanokit jista’ jikkawża tibdil ħamrani tal-plażma, li jista’ jikkawża żieda jew tnaqqis artifiċjali fil- livelli ta’ ċerti parametri tal-laboratorju (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjoni pedjatrika

Dejta limitata dwar tfal (0 sa 18-il sena) ikkurati b’hydroxocobalamin ma wriet l-ebda differenza fil- profil tas-sigurtà ta’ hydroxocobalamin bejn persuni adulti u tfal.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9 Doża eċċessiva

Dożi sa 15 g ingħataw mingħajr ebda rapporti ta’ reazzjonijiet avversi speċifiċi relatati mad-doża. Jekk isseħħ doża eċċessiva, it-trattament hu dirett lejn l-immaniġġjar tas-sintomi. L-emodijalisi tista’ tkun effettiva f’ċirkustanza bħal din, iżda hi indikata biss f’każ ta’ tossiċità sinjifikanti relatata ma’ hydroxocobalamin. Madankollu, minħabba l-kulur aħmar skur tiegħu, hydroxocobalamin jista’ jinterferixxi mal-prestazzjoni ta’ magni tal-emodijalisi (ara sezzjoni 4.4).

5. PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1 Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Antidoti, Kodiċi ATC: V03AB33

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

L-azzjoni ta’ hydroxocobalamin fit-trattament ta’ avvelenament b’cyanide hi bbażata fuq il-ħila tiegħu li jgħaqqad sewwa l-joni ta’ cyanide. Kull molekula ta’ hydroxocobalamin tista’ tingħaqad ma’ jone waħda ta’ cyanide billi tissostitwixxi l-ligand hydroxo marbut mal-jone trivalenti tal-cobalt biex tifforma cyanocobalamin. Cyanocobalamin hu kompost stabbli, mhux tossiku, li jitneħħa fl-awrina.

Effikaċja

Minħabba konsiderazzjonijiet etiċi, ma saru l-ebda studji kkontrollati dwar l-effikaċja fil-bniedem.

Farmakoloġija fl-annimali

L-effettività ta’ hydroxocobalamin kienet eżaminata fi studju kkontrollat fi klieb adulti li kienu avvelenati b’cyanide. Il-klieb kienu avvelenati permezz ta’ l-għoti ġol-vini ta’ doża letali ta’ potassium cyanide. Il-klieb imbagħad irċivew 9 mg/mL ta’ sodium chloride, 75 mg/kg jew 150 mg/kg hydroxocobalamin, li ngħata minn ġol-vina fuq perjodu ta’ 7.5 minuti. Id-dożi ta’ 75 mg/kg u

150 mg/kg huma ekwivalenti bejn wieħed u ieħor għal 5 g u 10 g ta’ hydroxocobalamin, rispettivament, fil-bnedmin, mhux biss fuq bażi ta’ piż tal-ġisem iżda wkoll fuq bażi tas-Cmax ta’ hydroxocobalamin [cobalamins-(III) totali, ara sezzjoni 5.2].

Is-sopravivenza f’siegħa 4 u f’jum 14 kienet evidentement akbar fil-gruppi li ngħataw doża ta’

75 mg/kg u 150 mg/kg ta’ hydroxocobalamin meta mqabbla ma’ klieb li kienu qed jirċievu 9 mg/mL ta’ sodium chloride biss:

Sopravivenza ta’ klieb avvelenati b’cyanide

 

 

Trattament

 

 

Sodium chloride

Hydroxocobalamin

 

 

9 mg/mL

75 mg/kg

 

150 mg/kg

Parametru

(N=17)

(N=19)

 

(N=18)

Sopravivenza f’Siegħa 4, N (%)

7 (41)

18 (95)*

 

18 (100)*

Sopravivenza f’Jum 14, N (%)

3 (18)

15 (79)*

 

18 (100)*

* p < 0.025

L-istopatoloġija żvelat leżjonijiet fil-moħħ li kienu konsistenti ma’ nuqqas ta’ ossiġnu kkaġunati mic- cyanide. L-inċidenza ta’ leżjonijiet fil-moħħ kienet notevolment iktar baxxa fi klieb li kienu rċivew 150 mg/kg ta’ hydroxocobalamin milli fi klieb li kienu rċivew 75 mg/kg ta’ hydroxocobalamin jew

9 mg/mL ta’ sodium chloride.

L-irkuprar mgħaġġel u komplut ta’ l-emodinamika u sussegwentement tal-gassijiet fid-demm, pH u lactate wara avvelenament b’cyanide, x’aktarx li kkontribwew għar-riżultat aħjar fl-annimali trattati bil-hydroxocobalamin. Hydroxocobalamin naqqas konċentrazzjonijiet sħaħ ta’ cyanide fid-demm minn madwar 120 nmol/mL sa 30-40 nmol/mL sat-tmiem ta’ l-infużjoni meta mqabbel ma’

70 nmol/mL fi klieb li kienu qed jirċievu 9 mg/mL sodium chloride biss.

Pazjenti avvelenati b’cyanide

Total ta’ 245 pazjent b’avvelenament suspettat jew magħruf ta’ cyanide, kienu inklużi fl-istudji kliniċi dwar l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin bħala antidotu. Mill-213-il pazjent li fihom ir-riżultat kien magħruf, is-sopravivenza kienet ta’ 58%. Mid-89 pazjent li mietu, 63 inizjalment instab li kellhom waqfien kardijaku, u dan jissuġġerixxi li ħafna minn dawn il-pazjenti kważi ċertament sofrew ħsara irreparabbli fil-moħħ qabel l-għoti ta’ hydroxocobalamin. Fost 144 pazjent li ma kellhomx waqfien inizjali kardijaku li r-riżultati tagħhom kienu magħrufa, 118 (82%) baqgħu ħajjin. Kif ukoll, fi

34 pazjent b’konċentrazzjonijiet magħrufa ta’ cyanide iktar mill-limitu letali (≥ 100 µmol/L), 21 (62%) baqgħu ħajjin wara t-trattament b’hydroxocobalamin.

L-għoti ta’ hydroxocobalamin kien ġeneralment assoċjat ma’ normalizazzjoni tal-pressjoni tad-demm (pressjoni sistolika tad-demm ta’ > 90 mmHg) fi 17 minn 21 pazjent (81%) li kellhom pressjoni tad- demm baxxa (pressjoni sistolika tad-demm ta’ > 0 u ≤ 90 mmHg) wara espożizzjoni għal cyanide.

Fejn l-evalwazzjoni newroloġika fuq perjodu ta’ żmien kienet possibbli, (96 pazjent mill-171 pazjent li kellhom sintomi newroloġiċi qabel l-għoti ta’ hydroxocobalamin), 51 (53%) tal-pazjenti li kienu qed jirċievu hydroxocobalamin urew titjib jew fejqan sħiħ.

Anzjani

Madwar 50 vittma ta’ cyanide magħrufa jew suspettati li kellhom 65 sena jew aktar, irċivew hydroxocobalamin fi studji kliniċi. B’mod ġenerali, l-effikaċja ta’ hydroxocobalamin f’dawn il- pazjenti kienet simili għal dik ta’ pazjenti żgħar.

Popolazzjoni pedjatrika

Id-dokumentazzjoni fuq effikaċja hi disponibbli għal 54 pazjent pedjatriku. Il-medja ta’ l-età tal- pazjenti pedjatriċi kienet ta’ madwar sitt snin u d-doża medja ta’ hydroxocobalamin kienet ta’ madwar 120 mg/kg ta’ piż tal-ġisem. Ir-rata ta’ sopravivenza ta’ 41% kienet tiddependi ħafna fuq is-

sitwazzjoni klinika. Fost l-20 pazjenti pedjatriċi li ma kellhomx waqfien kardijaku inizjali, 18 (90%) baqgħu ħajjin, li minnhom 4 kellhom sequelae. B’mod ġenerali, l-effettività ta’ hydroxocobalamin fil- pazjenti pedjatriċi kienet simili għal dik ta’ pazjenti adulti.

5.2 Tagħrif farmakokinetiku

Wara l-għoti ġol-vini ta’ Cyanokit, iseħħ tgħaqqid sinjifikanti mal-proteini tal-plażma u piż molekulari baxx ta’ komposti fiżjoloġiċi, biex jifforma kumplessi varji ta’ cobalamin-(III) bis-sostituzzjoni tal- ligand hydroxo. Ic-cobalamins-(III) b’piż molekulari baxx li ffurmaw, li jinkludu hydroxocobalamin, huma msejħa cobalamins-(III) ħielsa; it-total ta’ cobalamins ħielsa u ta’ dawk imwaħħlin mal-proteini jissejjaħ cobalamins-(III) totali. Sabiex tirrifletti l- espożizzjoni għat-total tad-derivattivi kollha, il- farmakokinetika ta’ cobalamins-(III) kienet investigata minflok dik ta’ hydroxocobalamin, li kienet teħtieġ l-unità tal-konċentrazzjoni µg eq/mL (i.e. l-entità cobalamin-(III) mingħajr ligand speċifiku).

Il-farmakokinetika proporzjonali għad-doża kienet osservata wara l-għoti ta’ doża waħda ġol-vini ta’ 2.5 sa 10 g ta’ Cyanokit f’voluntiera b’saħħithom. Il-medja tal-valuri tas-Cmax ta’ cobalamins-(III) ħielsa u dawk totali, ta’ 113 u 579 µg eq/mL rispettivament, kienet stabbilita wara doża ta’ 5 g ta’

Cyanokit (id-doża inizjali rakkomandata). Bl-istess mod, il-medja tal-valuri ħielsa u totali tas-Cmax ta’ cobalamins-(III), ta’ 197 u 995 µg eq/mL rispettivament, kienet stabbilita wara doża ta’ 10 g ta’ Cyanokit. Il-medja predominanti ħielsa u totali tal-half-life ta’ cobalamins-(III) kienet ta’ madwar 26 sa 31 siegħa fil-livell tad-doża ta’ 5 u 10 g.

Il-medja ta’ l-ammont totali ta’ cobalamins-(III) li tneħħew fl-awrina matul il-perjodu ta’ ġbir ta’ 72 siegħa kienet ta’ madwar 60% ta’ doża ta’ 5 g u madwar 50% ta’ doża ta’ 10 g ta’ Cyanokit. Globalment, it-tneħħija totali permezz ta’ l-awrina kienet ikkalkulata li hi mill-inqas 60 sa 70% tad- doża li tkun ingħatat. Il-maġġoranza tat-tneħħija fl-awrina seħħet matul l-ewwel 24 siegħa, iżda awrina ta’ kulur aħmar kienet osservata sa 35 jum wara l-infużjoni ġol-vini.

Meta normalizzati għal piż tal-ġisem, pazjenti rġiel u nisa ma żvelaw l-ebda differenzi maġġuri fil- plażma u fil-parametri farmakokinetiċi ta’ l-awrina ta’ cobalamins-(III) ħielsa u totali, wara l-għoti ta’

5 g jew 10 g ta’ Cyanokit.

F’pazjenti li jkunu avvelenati b’cyanide, hydroxocobalamin hu mistenni li jingħaqad ma’ cyanide biex jifforma cyanocobalamin, li jitneħħa fl-awrina. Il-farmakokinetika ta’ cobalamins-(III) totali f’din il- popolazzjoni tista’ tkun affettwata mill-ammont ta’ cyanide fil-ġisem, għax cyanocobalamin kien irrappurtat li juri half-life li hi 2-3 darbiet iktar baxxa mil-cobalamins-(III) totali f’voluntiera b’saħħithom.

5.3 Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fi fniek li kienu taħt l-effett tal-loppju, hydroxocobalamin ħoloq effetti emodinamiċi (żieda fil-medja arterjali tal-pressjoni tad-demm u fir-reżistenza periferali totali, tnaqqis fir-risultat kardijaku) relatati man-natura tiegħu ta’ nitric oxide-scavenging.

L-ebda periklu speċjali għall-bnedmin ma kien identifikat, ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ effett tossiku minn dożi waħidhom u ripetuti u ta’ l-effett tossiku fuq il-ġeni. Instab li l-fwied u l-kliewi kienu l-organi li l-aktar li kienu fil-mira. Madankollu, is-sejbiet kienu osservati biss f’livelli ta’ espożizzjoni li kienu kkunsidrati li huma ogħla mill-espożizzjoni massima fil-bniedem, li tindika rilevanza limitata għall-użu kliniku. Partikolarment, il-fibrożi tal-fwied kienet osservata fil-klieb wara l-għoti ta’ hydroxocobalamin għal 4 ġimgħat f’doża ta’ 300 mg/kg. Ma tantx hemm rilevanza ta’ din is-sejba għall-bniedem, għax ma kinitx irrappurtata fi studji li saru fuq medda qasira ta’ żmien b’hydroxocobalamin.

It-tossiċità waqt l-iżvilupp, li tinkludi t-teratoġeniċità kienet osservata fil-firien u fil-fniek f’livelli ta’ doża ta’ 150 mg/kg u ogħla mogħtija kuljum matul l-organoġenesi. Id-doża ta’ 150 mg/kg tikkorrispondi bejn wieħed u ieħor għad-doża umana massima rakkomandata.

M’hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar il-fertilità ta’ l-irġiel u tan-nisa, kif ukoll dwar l- iżvilupp ta’ qabel u wara t-twelid. Hydroxocobalamin ma kienx evalwat għall-potenzjal karċinoġeniku.

6. TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1 Lista ta’ eċċipjenti

Hydrochloric acid (għal aġġustament tal-pH)

6.2 Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

L-inkompatibilità fiżika (formazzjoni ta’ partiċelli) kienet osservata mat-taħlita fis-soluzzjoni rikostitwita ta’ hydroxocobalamin u l-prodotti mediċinali li ġejjin: diazepam, dobutamine, dopamine, fentanyl, nitroglycerin, pentobarbital, phenytoin sodium, propofol u thiopental.

L-inkompatibilità kimika kienet osservata mat-taħlita fis-soluzzjoni rikostitwita ta’ hydroxocobalamin u l-prodotti mediċinali li ġejjin: epinephrine, lidocaine hydrochloride, adenosine, atropine, midazolam, ketamin, succinylcholine chloride, amiodarone hydrochloride, sodium bicarbonate, sodium thiosulfate, sodium nitrite, u kienet irrappurtata ma’ ascorbic acid.

Konsegwentement, dawn il-prodotti mediċinali u prodotti oħrajn m’għandhomx jingħataw kontemporaneament minn ġo l-istess linja tal-vini bħal hydroxocobalamin.

L-għoti fl-istess ħin ta’ hydroxocobalamin u ta’ prodotti tad-demm (demm sħiħ, ċelluli ħomor ippakkjati, konċentrat tal-plejtlits u plażma friska ffriżata) minn ġo l-istess linja tal-vini mhuwiex rakkomandat.

6.3 Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

Għal skopijiet ta’ użu ambulatorju, Cyanokit jista’ jkun espost waqt perjodi qosra għal varjazzjonijiet tat-temperatura waqt it-trasport normali (15-il jum espost għal temperaturi li jvarjaw minn 5°C sa 40°C), trasport fid-deżert (4 ijiem espost għal temperaturi li jvarjaw minn 5°C sa 60°C) u ċikli ta’ ffriżar/iddefrostjar (15-il jum espost għal temperaturi li jvarjaw minn -20°C sa 40°C). Jekk dawn il- kundizzjonijiet temporanji jkunu nqabżu, il-prodott għandu jintrema.

L-istabbiltà kimika u fiżika waqt l-użu tas-soluzzjoni rikostitwita b’sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) intweriet għal 6 sigħat f’temperatura ta’ bejn 2°C sa 40°C.

Mill-aspett mikrobijoloġiku, il-prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, iż-żmien tal-ħażna waqt l-użu u l-kundizzjonijiet ta’ qabel l-użu huma r- responsabbiltà ta’ l-utent u normalment ma jkunx itwal minn 6 sigħat f’temperatura ta’ 2°C sa 8°C.

6.4 Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25°C.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5 In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett wieħed ta’ 250 mL magħmul minn ħġieġ ta’ Tip I bla kulur, magħluq b’tapp tal-lastku tal- bromobutyl u b’għatu ta’ l-aluminju b’għatu tal-plastik.

Kull pakkett fih kunjett wieħed ippakkjat f’kaxxa waħda tal-kartun, strument wieħed sterili għat- trasferiment, sett wieħed sterili ta’ infużjoni ġol-vini u kateter sterili qasir wieħed għall-għoti lit-tfal.

6.6 Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali għar-rimi.

Il-kunjett għandu jiġi rikostitwit b’200 mL ta’ diluwent bl-użu ta’ strument sterili għat-trasferiment li hu pprovdut. Soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/mL ta’ sodium chloride (0.9%) hi d-diluwent rakkomandat. Huwa biss meta soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 9 mg/mL ta’ sodium chloride (0.9%) ma tkunx disponibbli, li tista’ tintuża wkoll soluzzjoni ta’ Lactated Ringer jew glucose 50 mg/mL (5%) soluzzjoni għall-injezzjoni.

Il-kunjett ta’ Cyanokit għandu jixxengel jew jinqaleb għal mill-inqas minuta biex tħallat is-soluzzjoni. M’għandux jitħawwad, għax it-taħwid tal-kunjett jista’ jikkawża r-ragħwa, u għaldaqstant jagħmel l- iċċekkjar tar-rikostituzzjoni inqas faċli. Minħabba li s-soluzzjoni rikostitwita hi soluzzjoni ta’ kulur aħmar skur, xi partikuli li ma jinħallux jistgħu ma jkunux jidhru. Imbagħad, is-sett tal-infużjoni ġol- vini pprovdut fil-kitt irid jintuża għax jinkludi filtru adattat u għandu jkun ipprajmat bis-soluzzjoni rikostitwita.

7. DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Il-Belġju

8. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/420/002

9. DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 ta’ Novembru, 2007

Data tal-aħħar tiġdid: 20 ta’ Lulju, 2012

10. DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

XX/SSSS

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati