Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Diacomit (stiripentol) – Fuljett ta’ tagħrif - N03AX17

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDiacomit
Kodiċi ATCN03AX17
Sustanzastiripentol
ManifatturBiocodex

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Diacomit 250 mg kapsuli iebsin

Diacomit 500 mg kapsuli ebsin

Stiripentol

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel mat-tifel/tifla tiegħek jibdew jużaw din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lit-tifel/tifla tiegħek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tat-tifel/tifla tiegħek.

-Jekk it-tifel/it-tifla ikollhom xi wieħed mill-effetti sekondarji kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett.

F'dan il-fuljett:

1.X'inhu Diacomit u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel mat-tifel/tifla tiegħek jieħdu Diacomit

3.Kif għandek tieħu Diacomit

4.Effetti sekondarji possibbli

5 Kif taħżen Diacomit

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.X'inhu Diacomit u għal xiex jintuża

Stiripentol, is-sustanza attiva ta’ Diacomit, jappartjeni għal kategorija ta' mediċini msejħa antiepilletiċi.

Huwa jintuża flimkien ma' clobazam u valproate biex tiġi kkurata ċerta forma ta' epilessija msejħa epilessija mijoklonika akuta fl-infanzja (sindrome ta' Dravet), li taffettwa lit-tfal. It-tabib tat-tifel/tifla tiegħek ordna din il-mediċina biex tgħin fil-kura ta' l-epilessija tat-tifel/tifla tiegħek. Hija għandha dejjem tittieħed flimkien ma' mediċini anti-epilettiċi oħra ordnati taħt il-gwida ta' tabib.

2.X’għandek tkun taf qabel mat-tiffel/it-tifla tiegħek jieħdu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek M'GĦANDHOMX jieħdu Diacomit

jekk it-tifel/tifla tiegħek huma allerġiċi għal stiripentol jew xi sustanzi oħra ta' Diacomit

(elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk it-tifel/tifla tiegħek xi darba esperjenzaw attakki ta' delirju (stat mentali b’konfużjoni, eċitament, irrikwitezza u alluċinazzjonijiet).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar qabel tieħu Diacomit

jekk it-tifel/tifla tiegħek għandhom problemi tal-kliewi jew tal-fwied.

Il-funzjoni tal-fwied tat-tifel/tifla tiegħek għandu jiġi assessjat qabel tibda tieħu Diacomit u ċċekkjat kull 6 xhur.

L-għadd ta’ ċelluli tad-demm tat-tifel/tifla tiegħek għandu jiġi assessjat qabel tibda tieħu Diacomit u jiġi ċċekkjat kull 6 xhur.

Minħabba l-frekwenza ta’ effetti sekondarji gastrointestinali bi Diacomit, clobazam u valproate, bħal anoreksja, nuqqas t’aptit, remettar, ir-rata ta’ żvilupp tat-tifel tiegħek għandu jiġi sorveljat bir-reqqa.

Mediċini oħra u Diacomit

Għid lit-tabib tiegħek jekk it-tifel/tifla tiegħek qegħdin jieħdu l-mediċini li ġejjin:

mediċini li fihom:

-cisapride (użat biex jiġu kkurati sintomi tal-qrusa ta' l-istonku bil-lejl);

-pimozide (użat biex jiġu kkurati s-sintomi tas-sindrome ta' Tourette, eż. żbroffi vokali u mhux ikkontrollati, movimenti ripetuti tal-ġisem);

-ergotamine (użat għall-kura ta' l-emigranja);

-dihydroergotamine (użat biex jiġu mtaffija s-sinjali u s-sintomi ta' kapaċita' mentali mnaqqsa minħabba l-proċess tax-xjuħija);

-halofantrine (mediċina kontra l-malarja);

-quinidine (użat għall-kura ta' ritmi abnormali tal-qalb);

-bepridil (użat għall-kontroll ta' l-uġigħ fis-sider);

-cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (it-tlieta użati biex jinibixxu r-rifjut ta' trapjanti tal-fwied, kliewi jew qalb);

-statins (simvastatin and atorvastatin, it-tnejn użati biex inaqqsu l-ammont ta' kolesterol fid- demm).

-mediċini anti-epilettiċi li fihom:

phenobarbital, primidone, phenytoin, carbamazepine, diazepam.

-mediċini li fihom:

midazolam or triazolam (mediċini użati biex inaqqsu l-ansjeta' u n-nuqqas ta' rqad – flimkien ma' Diacomit dawn jistgħu jagħmlu lit-tifel/tifla tiegħek bi ngħas ħafna);

chlorpromazine (użat għal mard mentali bħall-psikosi).

-Jekk it-tifel/it-tifla qed jieħdu mediċini li fihom:

kafeina (din is-sustanza tgħin il-moħħ jerġa’ jkun żvelt) jew teofillina (din is-sustanza t tintuża f’każ ta’ ażma). L-użu ma' Diacomit għandu jiġi evitat billi jista' jżid il-livelli tad-demm tagħhom, li jwassal għal disturbi diġestivi, taħbit tal-qalb mgħaġġel u nuqqas ta' rqad.

Jekk it-tifel jew it-tifla tiegħek jieħdu mediċini li jimmetabolizzaw ċertu enzimi tal-fwied:

-citalopram (użat għat-trattament ta’ episodji dipressivi).

-omeprazole (użat fil-każ ta’ ulċeri fl-istonku)

-inibituri tal-protease ta’ HIV (użat fit-trattament ta’ HIV)

-astemizole, chlorpheniramine (antistamini)

-imblokkaturi tal-knali tal-kalċju (użati fit trattament ta’ rabja jew problemi bir-ritmu tal-qalb)

-kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq,

-propranolol, carvedilol, timolol (użat fit-trattament tal- pressjoni għolja tad-demm),

-fluoxetine, paroxetine, sertraline, imipramine, clomipramine (antidipressanti),

-haloperidol (antipsikotiċi),

-codeine, dextromethorphan, tramadol (użat fit-trattament tal-uġigħ)

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek jekk dawn qegħdin jieħdu jew ħadu dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta inkluż supplimenti djetetiċi u mediċini tal-ħxejjex.

Diacomit mal-ikel u max-xorb

TIĦUX Diacomit mal-ħalib jew ma' prodotti tal-ħalib (jogurt, ġobon artab frisk, eċċ.), meraq tal-frott, xarbiet bil-gass jew ikel u xorb li fihom il-kafeina jew it-teofillina (pereżempju cola, ċikkulata, kafe', te u xarbiet tal-enerġija).

Tqala

Matul it-tqala, kura effettiva kontra l-epilessiji M'GĦANDHIEX tiġi mwaqqfa. Jekk it-tifla tiegħek tista' tkun jew hija tqila, jekk jogħġbok itlob il-parir tat-tabib tat-tifla tiegħek.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tat-tifla tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Treddigħ

Mhux rakkomandat treddigħ matul il-kura b'din il-mediċina.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tat-tifla tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta' magni

Din il-mediċina tista' tagħmel lit-tifel/tifla tiegħek iħossuhom bi ngħas.

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jagħmlu użu minn għodda jew iħaddmu magni, jirkbu jew isuqu jekk ikunu affettwati b'dan il-mod. Iċċekkja mat-tabib tat-tifel/tifla tiegħek.

Din il-mediċina fiha 0.16 mg sodium f’kull kapsula ta’ 250 mg u 0.32 mg sodium f’kull kapsula ta’ 500 mg. Dan għandu jittieħed inkonsiderazzjoni minn pazjenti fuq dieta kkontrollata ta’ sodium.

3.Kif għandek tieħu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek dejjem għandhom jieħdu dawn il-kapsuli skont il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Dożaġġ

Id-doża hi aġġustata mit-tabib skont l-età, il-piż u l-kundizzjoni tat-tifel/tifla tiegħek, ġeneralment 50 mg għal kull kg ta’ piż tal-ġisem u għal kull jum.

Meta għandek tieħu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek għandhom jieħdu din il-mediċina darbtejn jew tliet darbiet kuljum f'intervalli regolari kif ordnat mit-tabib: huwa rakkomandat li tieħu l-mediċina f’intervalli regolari fuq darbtejn jew 3 darbiet, pereżempju filgħodu – nofsinhar u qabel l-irqad sabiex tkopri l-perijodu ta’ bil-lejl u bi nhar.

Aġġustament fid-doża

Iż-żidiet fid-doża għandhom ikunu gradwali, iseħħu fuq ftit ġimgħat waqt li d-doż(a/i) tal-mediċin(a/i) antiepiletti(ka/ċi) oħra titnaqqas/jitnaqqsu fl-istess waqt. It-tabib tat-tifel/tifla tiegħek ser jgħidlek id- doża l-ġdida tal-mediċin(a/i) antiepiletti(ka/ċi) l-oħra.

Jekk ikollok l-impressjoni li l-effett ta' din il-mediċina huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek. Id-doża tkun aġġustata mit-tabib skont il-kondizzjoni tat-tifel/tifla tiegħek.

Jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tat-tifel/tifla tiegħek f'każ ta' xi effetti sekondarji billi t-tabib jista' jkollu bżonn jaġġusta d-doża ta' din il-mediċina u tal-mediċina(i) antiepilletika(ċi) l-oħra.

Hemm differenzi kemxejn żgħar bejn il-kapsuli Diacomit u t-trab għal suspensjoni orali. Jekk it-tfal tiegħek jkollhom kwalunkwe problema meta jinqalbu mill-kapsuli għat-trab għal suspensjoni orali jew viċi-versa, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek. F’każ ta’ bidla bejn il-kapsuli u l-formulazzjonijiet ta’ trab għandu jsir taħt superviżjoni attenta tat-tabib.

F’każ li jkun hemm remettar fi żmien ftit minuti mit-teħid huwa preżunt li ebda mediċina ma ġiet assorbita u doża ġdida għandha tingħata.

Madanakollu, is-sitwazzjoni hija differenti jekk ir-remettar iseħħ aktar minn siegħa wara t-teħid tal-mediċina peress li stiripentol jiġi assorbit malajr.

F’każ bħal dan, huwa preżunt li porzjon sinifikanti tad-doża amministrata hija assorbita b’mod sistemiku mill-apparat diġestiv. Għalhekk, m’għandux ikun hemm bżonn ta’ teħid ġdid jew għal aġġustament tad-doża li jmiss.

Kif għandek tieħu l-kapsuli Diacomit

Dawn il-kapsuli għandhom jinbelgħu sħaħ mal-ilma. Il-kapsuli m'għandhomx jiġu mimgħuda. It-tifel jew it-tifla tiegħek għandhom jieħdu Diacomit mal-ikel, u m’għandux jittieħed fuq stonku vojt. Għall- ikel u x-xorb li jridu jiġu evitati, ara s-sezzjoni “Diacomit mal-ikel u max-xorb” hawn fuq.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jieħdu Diacomit aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tat-tifel/tifla tiegħek jekk taf jew taħseb li t-tifel/tifla tiegħek ħadu mediċina aktar milli suppost.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jinsew jieħdu Diacomit

Importanti li t-tifel/tifla tiegħek jieħdu din il-mediċina b'mod regolari fl-istess ħin kuljum. Jekk it-tifel/tifla tiegħek jinsew jieħdu doża, huma għandhom jeħduha malli tiftakar sakemm ma jkunx wasal il-ħin għad-doża li jmiss. F'dak il-każ kompli bid-doża li jmiss bħas-soltu. It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieħdu doża doppja biex ipattu għal kull doża li nsew jieħdu.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jieqfu jieħdu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieqfu jieħdu din il-mediċina qabel ma jgħidlek it-tabib. It-twaqqif tal-kura f'daqqa jista' jwassal għal tifqigħa ta' aċċessjonijiet.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tat- tifel/tifla tiegħek.

4.Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna (jista’ jaffettwa aktar minn persuna 1 minn 10):

telf ta' l-aptit, tnaqqis fil-piż (speċjalment meta jingħata mal-mediċina anti-epilettika sodium valproate);

insomnja (nuqqas ta' rqad), ngħas;

atassja (inkapaċita' li tikkoordina l-movimenti tal-muskoli), ipotonija (nuqqas ta' saħħa fil- muskoli), distonija (kontrazzjonijiet involontarji tal-muskoli).

Effetti sekondarji komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 10):

livelli ogħla ta' enzimi tal-fwied, speċjalment meta jingħata ma' xi waħda mill-mediċini anti- epilettiċi carbamazepine u sodium valproate;

aggressivita', irritabilita', aġitazzjoni, eċċitabilita' eċċessiva (stat ta' eċċitabilita' mhux tas-soltu);

disturbi ta' l-irqad (irqad abnormali);

iperkinesi (movimenti esaġerati);

dardir, rimettar;

ammont baxx ta' tip ta' ċelloli bojod tad-demm.

Effetti sekondarji mhux komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 100):

vista doppja meta jintuża flimkien mal-mediċina anti-epilettika carbamazepine;

sensittivita' għad-dawl;

raxx, allerġija tal-ġilda, urtikarja (nefħiet roża li jġegħluk tħokk fuq il-ġilda);

għeja.

Effetti mhux mixtieqa li huma rari (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 1000):

tnaqqis fil-livell ta’ plejtlits fid-demm

Biex jelimina dawn l-effetti sekondarji, it-tabib tat-tifel/tifla tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta d-doża ta' Diacomit jew ta’ mediċini oħra li jingħataw b’riċetta.

Jekk it-tifel/it-tifla jkollhom xi effett sekondarju kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat fdan il-fuljett. Tistawkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema tarappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5.Kif taħżen Diacomit

Żomm din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieħdu Diacomit wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it- tikketta. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għandekx bżonn tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għal protezzjoni tal- ambjent.

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Diacomit 250 mg

Is-sustanza attiva hi stiripentol. Kull kapsula iebsa fiha 250 mg ta' stiripentol.

Is-sustanzi l-oħra f'din il-mediċina huma povidone K29/32, sodium starch glycolate type A u magnesium stearate.

Il-qoxra tal-kapsula hija magħmula minn gelatin, titanium dioxide (E171), erythrosine (E127), indigotin (E132).

X'fih Diacomit 500 mg

Is-sustanza attiva hi stiripentol. Kull kapsula iebsa fiha 500 mg ta' stiripentol.

Is-sustanzi l-oħra f'din il-mediċina huma povidone K29/32, sodium starch glycolate type A u magnesium stearate.

Il-qoxra tal-kapsula hija magħmula minn gelatin, titanium dioxide (E171).

Id-dehra ta' Diacomit 250 mg u l-kontenut tal-pakkett

Il-kapsuli iebsin ta' Diacomit 250 mg huma roża.

Il-kapsuli iebsin huma fornuti fi fliexken tal-plastik li jesgħu 30, 60 jew 90 kapsula ġo pakketti tal- kartun. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għas-suq.

Id-dehra ta' Diacomit 500 mg u l-kontenut tal-pakkett

Il-kapsuli iebsin ta' Diacomit 500 mg huma bojod.

Il-kapsuli iebsin huma fornuti fi fliexken tal-plastik li jesgħu 30, 60 u 90 kapsula ġo pakketti tal- kartun. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għal skop kummerċjali.

Diacomit huwa disponibbli wkoll bħala trab għal suspensjoni orali fi qratas ta’ 250 mg u 500 mg.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Biocodex

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly – Franza

Tel : + 33 1 41 24 30 00 - e-mail: webar@biocodex.fr

Manifattur

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Franza

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Francie/ Frankrig/ Frankreich/ Γαλλία/ France/ Francia/ Prantsusmaa/ Ranska/ Franciaország/ Frakklandi/France/ Prancūzija/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Frankrike/ Francja/ Franţa/

Francúzsko

Tél/Tel/Teл/Τηλ/Sími. : + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail : webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Ġermanja

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail : epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark

Tel: +45 33 73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway

Tel: +47 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73

e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l

Sevastopol street, no 13-17 Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest Romania

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o.

Trojicné námestie 13 82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o

Opletalova 25

11121 Prague 1

CzechRepublic

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europea.eu/. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura.

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Diacomit 250 mg trab għal suspensjoni orali fi qratas

Diacomit 500 mg trab għal suspensjoni orali fi qratas

Stiripentol

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel mat-tifel/tifla tiegħek jibdew jużaw din il-mediċina peress li fih informazzjoni importanti għalik.

-Żomm dan il-fuljett. Jista' jkollok bżonn terġa' taqrah.

-Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek.

-Din il-mediċina ġiet mogħtija lit-tifel/tifla tiegħek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra. Tista' tagħmlilhom il-ħsara, anki jekk ikollhom l-istess sinjali ta’ mard bħal tat-tifel/tifla tiegħek.

-Jekk it-tifel/it-tifla ikollhom xi wieħed mill-effetti sekondarji kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effetti sekondarji possibbli li m’humiex elenkati f’dan il-fuljett.

F'dan il-fuljett:

1.X'inhu Diacomit u għalxiex jintuża

2.X’għandek tkun taf qabel ma t-tifel/tifla tiegħek jieħdu Diacomit

3.Kif għandek tieħu Diacomit

4.Effetti sekondarji possibbli

5 Kif taħżen Diacomit

6.Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1. X'inhu Diacomit u għal xiex jintuża

Stiripentol, is-sustanza attiva ta’ Diacomit, jappartjeni għal kategorija ta' mediċini msejħa antiepilletiċi.

Huwa jintuża flimkien ma' clobazam u valproate biex tiġi kkurata ċerta forma ta' epilessija msejħa epilessija mijoklonika akuta fl-infanzja (sindrome ta' Dravet), li taffettwa lit-tfal. It-tabib tat-tifel/tifla tiegħek ordna din il-mediċina biex tgħin fil-kura ta' l-epilessija tat-tifel/tifla tiegħek. Hija għandha dejjem tittieħed flimkien ma' mediċini anti-epilettiċi oħra ordnati taħt il-gwida ta' tabib.

2.X’għandek tkun taf qabel mat-tifel/it-tifla tiegħek jieħdu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek M'GĦANDHOMX jieħdu Diacomit

jekk it-tifel/tifla tiegħek huma allerġiċi għal stiripentol jew xi sustanzi oħra ta' Diacomit

(elenkati fis-sezzjoni 6).

jekk it-tifel/tifla tiegħek xi darba esperjenzaw attakki ta' delirju (stat mentali b’konfużjoni, eċitament, irrikwitezza u alluċinazzjonijiet).

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib jew l-ispiżjar qabel tieħu Diacomit

jekk it-tifel/tifla tiegħek għandhom problemi tal-kliewi jew tal-fwied.

Il-funzjoni tal-fwied tat-tifel/tifla tiegħek għandu jiġi assessjat qabel tibda tieħu Diacomit u ċċekkjat kull 6 xhur.

L-għadd ta’ ċelluli tad-demm tat-tifel/tifla tiegħek għandu jiġi assessjat qabel tibda tieħu Diacomit u jiġi ċċekkjat kull 6 xhur.

Minħabba l-frekwenza ta’ effetti sekondarji gastrointestinali bi Diacomit, clobazam u valproate, bħal anoreksja, nuqqas t’aptit, remettar, ir-rata ta’ żvilupp tat-tifel tiegħek għandu jiġi sorveljat bir-reqqa.

Jekk it-tifel jew it-tifla tiegħek għandhom problemi b’ċertu sustanzi ta’ Diacomit (eż. Aspartame, glucose, sorbitol). F’dan il-każ ara hawn isfel: “Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta' Diacomit”.

Mediċini oħra u Diacomit

Għid lit-tabib tiegħek jekk it-tifel/tifla tiegħek qegħdin jieħdu l-mediċini li ġejjin:

mediċini li fihom:

-cisapride (użat biex jiġu kkurati sintomi ta' qrusa ta' l-istonku bil-lejl);

-pimozide (użat biex jiġu kkurati s-sintomi tas-sindrome ta' Tourette, eż. żbroffi vokali u mhux ikkontrollati, movimenti ripetuti tal-ġisem);

-ergotamine (użat għall-kura ta' l-emigranja);

-dihydroergotamine (użat biex jiġu mtaffija s-sinjali u s-sintomi ta' kapaċita' mentali mnaqqsa minħabba l-proċess tax-xjuħija);

-halofantrine (mediċina kontra l-malarja);

-quinidine (użat għall-kura ta' ritmi abnormali tal-qalb);

-bepridil (użat għall-kontroll ta' l-uġigħ fis-sider);

-cyclosporine, tacrolimus, sirolimus (it-tlieta użati biex jinibixxu r-rifjut ta' trapjanti tal-fwied, kliewi jew qalb);

-statins (simvastatin and atorvastatin, it-tnejn użati biex inaqqsu l-ammont ta' kolesterol fid- demm).

-mediċini anti-epilettiċi li fihom:

phenobarbital, primidone, phenytoin, carbamazepine, diazepam.

-mediċini li fihom:

midazolam or triazolam (mediċini użati biex inaqqsu l-ansjeta' u n-nuqqas ta' rqad – flimkien ma' Diacomit dawn jistgħu jagħmlu lit-tifel/tifla tiegħek bi ngħas ħafna);

chlorpromazine (użat għal mard mentali bħall-psikosi).

-Jekk it-tifel/it-tifla qed jieħdu mediċini li fihom:

kafeina (din is-sustanza tgħin il-moħħ jerġa’ jkun żvelt) jew teofillina (din is-sustanza tintuża f’każ ta’ ażma). L-użu ma' Diacomit għandu jiġi evitat billi jista' jżid il-livelli tad-demm tagħhom, li jwassal għal disturbi diġestivi, taħbit tal-qalb mgħaġġel u nuqqas ta' rqad.

Jekk it-tifel jew it-tifla tiegħek tieħu jieħdu mediċini li jimmetabolizzaw ċertu enzimi tal-fwied:

-ċitalopram (użat għat-trattament ta’ episodji dipressivi).

-omeprazole (użat fil-każ ta’ ulċeri fl-istonku)

-inibituri tal-protease ta’ HIV (użat fit-trattament ta’ HIV)

-astemizole, chlorpheniramine (antistamini)

-imblokkaturi tal-knali tal-kalċju (użati fit trattament ta’ rabja jew problemi bir-ritmu tal-qalb)

-kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq,

-propranolol, carvedilol, timolol (użat fit-trattament tal-pressjoni għolja tad-demm),

-fluoxetine, paroxetine, sertraline, imipramine, clomipramine (antidipressanti),

-haloperidol (antipsikotiċi),

-codeine, dextromethorphan, tramadol (użat fit-trattament tal-uġigħ)

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek jekk dawn qegħdin jieħdu jew ħadu dan l-aħħar xi mediċini oħra, anki dawk mingħajr riċetta inkluż supplimenti djetetiċi u mediċini tal-ħxejjex.

Diacomit mal-ikel u max-xorb

TIĦUX Diacomit mal-ħalib jew ma' prodotti tal-ħalib (jogurt, ġobon artab frisk, eċċ.), meraq tal-frott, xarbiet bil-gass jew ikel u xorb li fihom il-kafeina jew it-teofillina (pereżempju cola, ċikkulata, kafe', te u xarbiet tal-enerġija).

Tqala

Matul it-tqala, kura effettiva kontra l-epilessiji M'GĦANDHIEX tiġi mwaqqfa. Jekk it-tifla tiegħek tista' tkun jew hija tqila, jekk jogħġbok itlob il-parir tat-tabib tat-tifla tiegħek.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tat-tifla tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Treddigħ

Mhux rakkomandat treddigħ matul il-kura b'din il-mediċina.

Itlob il-parir tat-tabib jew ta’ l-ispiżjar tat-tifla tiegħek qabel tieħu xi mediċina.

Sewqan u tħaddim ta' magni

Din il-mediċina tista' tagħmel lit-tifel/tifla tiegħek iħossuhom bi ngħas.

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jagħmlu użu minn għodda jew iħaddmu magni, jirkbu jew isuqu jekk ikunu affettwati b'dan il-mod. Iċċekkja mat-tabib tat-tifel/tifla tiegħek.

Tagħrif importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta' Diacomit:

Fih sors ta' phenylalanine. Jista' jagħmel il-ħsara lil persuni b'phenylketonuria.

Jekk it-tabib tiegħek qallek li għandek xi intolleranza għal xi tipi ta' zokkor, ikkuntattja lit-tabib tiegħek qabel ma tieħu dan il-prodott mediċinali.

Din il-mediċina fiha 0.11 mg sodium f’kull qartas ta’ 250 mg u 0.22 mg sodium f’kull qartas ta’ 500 mg. Dan għandu jittieħed inkonsiderazzjoni minn pazjenti fuq dieta kkontrollata ta’ sodium.

3. Kif għandek tieħu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek dejjem għandhom jieħdu l-kontenut ta' kull qartas skont il-parir tat-tabib. Dejjem għandek taċċerta ruħek mat-tabib jew mal-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek jekk ikollok xi dubju.

Dożaġġ

Id-doża hi aġġustata mit-tabib skont l-età, il-piż u l-kundizzjoni tat-tifel/tifla tiegħek, ġeneralment 50 mg għal kull kg ta’ piż tal-ġisem u għal kull jum.

Meta għandek tieħu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek għandhom jieħdu din il-mediċina darbtejn jew tliet darbiet kuljum f'intervalli regolari kif ordnat mit-tabib: huwa rakkomandat li tieħu l-mediċina f’intervalli regolari fuq darbtejn jew 3 darbiet, pereżempju filgħodu – nofsinhar u qabel l-irqad sabiex tkopri l-perijodu ta’ bil-lejl u bi nhar.

Aġġustament fid-doża

Iż-żidiet fid-doża għandhom ikunu gradwali, iseħħu fuq ftit ġimgħat waqt li d-doż(a/i) tal-mediċin(a/i) antiepiletti(ka/ċi) oħra titnaqqas/jitnaqqsu fl-istess waqt. It-tabib tat-tifel/tifla tiegħek ser jgħidlek id- doża l-ġdida tal-mediċin(a/i) antiepiletti(ka/ċi) l-oħra.

Jekk ikollok l-impressjoni li l-effett ta' din il-mediċina huwa qawwi wisq jew dgħajjef wisq, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tat-tifel/tifla tiegħek. Id-doża tkun aġġustata mit-tabib skont il-kondizzjoni tat-tifel/tifla tiegħek.

Jekk jogħġbok ikkonsulta lit-tabib tat-tifel/tifla tiegħek f'każ ta' xi effetti sekondarji billi t-tabib jista' jkollu bżonn jaġġusta d-doża ta' din il-mediċina u tal-mediċina(i) anti-epilettika(ċi) l-oħra.

Hemm differenzi kemxejn żgħar bejn il-kapsuli Diacomit u t-trab għal suspensjoni orali. Jekk it-tfal tiegħek jkollhom kwalunkwe problema meta jinqalbu mill-kapsuli għat-trab għal suspensjoni orali jew viċi-versa, jekk jogħġbok għarraf lit-tabib tiegħek. F’każ ta’ bidla bejn il-kapsuli u l-formulazzjonijiet ta’ trab għandu jsir taħt superviżjoni attenta tat-tabib.

F’każ li jkun hemm remettar fi żmien ftit minuti mit-teħid huwa preżunt li ebda mediċina ma ġiet assorbita u doża ġdida għandha tingħata.

Madanakollu, is-sitwazzjoni hija differenti jekk ir-remettar iseħħ aktar minn siegħa wara t-teħid tal-mediċina peress li stiripentol jiġi assorbit malajr.

F’każ bħal dan, huwa preżunt li porzjon sinifikanti tad-doża amministrata hija assorbita b’mod sistemiku mill-apparat diġestiv. Għalhekk, m’għandux ikun hemm bżonn ta’ teħid ġdid jew għal aġġustament tad-doża li jmiss.

Kif għandek tieħu t-trab għall-suspensjoni orali ta’ Diacomit

It-trab għandu jiġi mħallat f'tazza ta' l-ilma u għandu jittieħed immedjatament wara li jitħallat waqt l-ikla. It-tifel jew it-tifla tiegħek għandhom jieħdu Diacomit mal-ikel, u m’għandux jittieħed fuq stonku vojt. Għall-ikel u x-xorb li jridu jiġu evitati, ara s-sezzjoni “Meta tieħu Diacomit ma' l-ikel u max-xorb” hawn fuq.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jieħdu Diacomit aktar milli suppost

Ikkuntattja lit-tabib tat-tifel/tifla tiegħek jekk taf jew taħseb li t-tifel/tifla tiegħek ħadu mediċina aktar milli suppost.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jinsew jieħdu Diacomit

Importanti li t-tifel/tifla tiegħek jieħdu din il-mediċina b'mod regolari fl-istess ħin kuljum. Jekk it- tifel/tifla tiegħek jinsew jieħdu doża, huma għandhom jeħduha malli tiftakar sakemm ma jkunx wasal il-ħin għad-doża li jmiss. F'dak il-każ kompli bid-doża li jmiss bħas-soltu. It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieħdu doża doppja biex ipattu għal kull doża li nsew jieħdu.

Jekk it-tifel/tifla tiegħek jieqfu jieħdu Diacomit

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieqfu jieħdu din il-mediċina qabel ma jgħidlek it-tabib. It-twaqqif tal-kura f'daqqa jista' jwassal għal tifqigħa ta' aċċessjonijiet.

Jekk għandek aktar mistoqsijiet dwar l-użu ta' dan il-prodott, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tat- tifel/tifla tiegħek.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’kulħadd.

Effetti sekondarji komuni ħafna (jista’ jaffettwa aktar minn persuna 1 minn 10):

telf ta' l-aptit, tnaqqis fil-piż (speċjalment meta jingħata mal-mediċina anti-epilettika sodium valproate);

insomnja (nuqqas ta' rqad), ngħas;

atassja (inkapaċita' li tikkoordina l-movimenti tal-muskoli), ipotonija (nuqqas ta' saħħa fil- muskoli), distonija (kontrazzjoni involontarja tal-muskoli).

Effetti sekondarji komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 10 pazjenti):

livelli ogħla ta' enzimi tal-fwied, speċjalment meta jingħata ma' xi waħda mill-mediċini anti- epilettiċi carbamazepine jew sodium valproate;

aggressivita', irritabilita', aġitazzjoni, eċċitabilita' eċċessiva (stat ta' eċċitabilita' mhux tas-soltu);

disturbi ta' l-irqad (irqad abnormali);

iperkinesi (movimenti esaġerati);

dardir, rimettar;

ammont baxx ta' tip ta' ċelloli bojod tad-demm.

Effetti sekondarji mhux komuni (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 100):

vista doppja meta jintuża flimkien mal-mediċina anti-epilettika carbamazepine;

sensittivita' għad-dawl;

raxx, allerġija tal-ġilda, urtikarja (nefħiet roża li jġegħluk tħokk fuq il-ġilda);

għeja.

Effetti mhux mixtieqa li huma rari (jista’ jaffettwa sa persuna 1 minn 1000):

tnaqqis fil-livell ta’ plejtlits fid-demm

Biex jelimina dawn l-effetti sekondarji, it-tabib tat-tifel/tifla tiegħek jista' jkollu bżonn jaġġusta d-doża ta' Diacomit jew ta’ mediċini oħra li jingħataw b’riċetta.

Jekk it-tifel/it-tifla jkollhom xi effetti sekondarji kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tagħhom. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhumiex elenkat f'dan il-fuljett.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat fdan il-fuljett. Tistawkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema tarappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V*. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5. Kif taħżen Diacomit

Żommu din il-mediċina fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

It-tifel/tifla tiegħek m'għandhomx jieħdu Diacomit wara d-data ta' skadenza li tidher fuq it- tikketta. Id-data ta' skadenza tirreferi għall-aħħar ġurnata ta' dak ix-xahar.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa' mid-dawl.

Tarmix mediċini m'għandhomx jintremew mal-ilma tad-dranaġġ jew ma' l-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m'għandekx bżonn tuża. Dawn il-miżuri għandhom jgħinu għal protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X'fih Diacomit 250 mg

Is-sustanza attiva hi stiripentol. Kull qartas fih 250 mg ta' stiripentol.

Is-sustanzi l-oħra f'din il-mediċina huma povidone K29/32, sodium starch glycolate type A, likwidu tal-glucose (sprej imnixxef), erythrosine (E127), titanium dioxide (E171), aspartame (E951), togħma ta' tutti frutti (fiha s-sorbitol), carmellose sodium, hydroxyethylcellulose.

X'fih Diacomit 500 mg

Is-sustanza attiva hi stiripentol. Kull qartas fih 500 mg ta' stiripentol.

Is-sustanzi l-oħra f'din il-mediċina huma povidone K29/32, sodium starch glycolate type A, likwidu tal-glucose (sprej imnixxef), erythrosine (E127), titanium dioxide (E171), aspartame (E951), togħma ta' tutti frutti (fiha s-sorbitol), carmellose sodium, hydroxyethylcellulose.

Id-dehra ta' Diacomit 250 mg u l-kontenut tal-pakkett

Din il-mediċina hija trab roża mitfi fornut fi qratas.

Il-pakketti fihom 30, 60 jew 90 qartas. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għas- suq.

Id-dehra ta' Diacomit 500 mg u l-kontenut tal-pakkett

Din il-mediċina hija trab roża mitfi fornut fi qratas.

Il-pakketti fihom 30, 60 jew 90 qartas. Jista' jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu għas- suq.

Diacomit huwa disponibbli wkoll bħala kapsuli ta' 250 mg u 500 mg għal użu orali.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Biocodex

7 avenue Gallieni – F-94250 Gentilly – Franza

Tel : + 33 1 41 24 30 00 - e-mail: webar@biocodex.fr

Manifattur

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal - F-60000 Beauvais - Franza

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq:

AT/BE/BG/CY/EE/EL/ES/FR/HU/IE/IS/IT/LT/LU/LV/MT/NL/PL/PT/SI/UK

Biocodex

7 avenue Gallieni - F-94250 Gentilly

Франция/ Francie/ Frankrig/ Frankreich/ Γαλλία/ France/ Francia/ Prantsusmaa/ Ranska/ Franciaország/ Frakklandi/France/ Prancūzija/ Francija/ Franza/ Frankrijk/ Frankrike/ Francja/ Franţa/

FrancúzskoTél/Tel /Teл/Τηλ/Sími : + 33 (0)1 41 24 30 00 e-mail : webar@biocodex.fr

DE

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 D-22335 Hamburg Ġermanja

Tel: +49 (0)40 59101 525 e-mail : epi.info@desitin.de

DK

Desitin Pharma AS Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K Denmark

Tel: +45 33 73 00 73 e-mail: desitin@desitin.dk

NO

Desitin Pharma AS Niels Leuchs vei 99 1359 Eiksmarka Norway

Tel: +47 67 15 92 30 e-mail: firmapost@desitin.no

FI/SE

Desitin Pharma AB Havnegade 55, st. tv. 1058 Kopenhagen K, Denmark

Tel.: +45 33 73 00 73 e-mail: info@desitin.se

RO

Desitin Pharma s.r.l

Sevastopol street, no 13-17 Diplomat Business Centre, office 102 Sector 1, 010991 Bucharest Romania

Tel: 004021-252-3481 e-mail: office@desitin.ro

SK

Desitin Pharma s.r.o.

Trojicné námestie 13 82106 Bratislava Slovakia

Tel: 00421-2-5556 38 10 e-mail: desitin@desitin.sk

CZ

Desitin Pharma spol. s r.o

Opletalova 25

11121 Prague 1

CzechRepublic

Tel: 00420-2-222 45 375 e-mail: desitin@desitin.cz

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f'

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europea.eu/. Hemm ukoll links għal siti elettroniċi oħra dwar mard rari u kura.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati