Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Accord (docetaxel) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDocetaxel Accord
Kodiċi ATCL01CD02
Sustanzadocetaxel
ManifatturAccord Healthcare Ltd

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Kull ml ta’ konċentrat fih 20mg docetaxel.

Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett wieħed ta’ 1ml ta’ konċentrat fih 20mg ta’ docetaxel.

Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett wieħed ta’ 4 ml ta’ konċentrat fih 80 mg ta’ docetaxel.

Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett wieħed ta’ 8 ml ta’ konċentrat fih 160 mg ta’ docetaxel.

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett ta’ konċentrat fih 0.5ml ta’ ethanol anhydrous (395mg).

Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett ta’ konċentrat fih 2 ml ta’ ethanol anhydrous (1.58 g).

Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kull kunjett ta’ konċentrat fih 4 ml ta’ ethanol anhydrous (3.16 g).

Għal-lista kompluta ta’eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni (konċentrat sterili).

Il-konċentrat huwa soluzzjoni ta’ kulur musfar ċar għal dak isfar jagħti fil-kanella.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Kanċer tas-sider

Docetaxel Accord flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide huwa indikat għat-trattament miżjud f’pazjenti li għandhom:

kanċer operabbli u li nfirex fil-glandoli limfatiċi tas-sider

kanċer operabbli li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider

Għall-pazjenti li għandhom kanċer operabbli li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider, it-trattament miżjud għandu jintuża biss f’dawk il-pazjenti li huma eliġibbli biex jirċievu l-kimoterapija skont kriterji stabbiliti internazzjonalment għall-kura primarja ta’ kanċer tas-sider li nqabad kmieni (ara sezzjoni 5.1).

Docetaxel Accord flimkien ma’ doxorubicin huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tas- sider lokalment avvanzat jew dak metastatiku, li ma kienux ħadu qabel terapija ċitotossika għal din il- marda.

Docetaxel Accord meta jingħata waħdu huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tas-sider, lokalment avvanzat jew dak metastatiku, wara l-falliment ta’ terapija ċitotossika. It-terapija preċedenti kellha tinkludi xi anthracycline jew xi sustanza alkilika.

Docetaxel Accord flimkien ma’ trastuzumab huwa indikat għat-trattament ta’pazjenti b’kanċer metastatiku tas-sider, liema tumuri jesprimu bil-qawwa HER2, u li preċedentement ma kienux ħadu kimoterapija għall-mard metastatiku.

Docetaxel Accord flimkien ma’ capecitabine huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tas- sider lokalment avvanzat jew dak metastatiku, wara l-falliment tal-kimoterapija ċitotossika. It-terapija preċedenti kellha tinkludi xi anthracycline.

Kanċer tal-pulmun mhux ta’ l-għamla ta’ ċelluli żgħar

Docetaxel Accord huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tal-pulmun lokalment avvanzat jew dak metastatiku li mhux ta’ ċelluli żgħar wara falliment ta’ kimoterapija ċitotossika li ngħatat qabel.

Docetaxel Accord flimkien ma’ cisplatin huwa indikat għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tal- pulmun lokalment avvanzat jew dak metastatiku li mhux ta’ ċelluli żgħar u li ma jistax jitneħħa f’pazjenti li ma kinux ħadu qabel terapija ċitotossika għal din il-marda.

Kanċer tal-prostata

Docetaxel Accord flimkien ma’ prednisone jew prednisolone huwa indikat għat-trattament tal-kanċer metastatiku tal-prostata, li ma jirrispondix għall-kura bl-ormoni.

Adenokarċinoma ta’ l-istonku

Docetaxel Accord flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil huwa indikat fit-trattament ta’ pazjenti li għandhom adenokarċinoma metastatika ta’ l-istonku, inkluż l-adenokarċinoma tal-parti fejn l-istonku jingħaqad ma’ l-esofagu, u li ma kienux ħadu l-kimoterapija qabel, għal mard metastatiku.

Kanċer tar-ras u ta’ l-għonq

Docetaxel Accord flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil huwa indikat għat-trattament induttiv f’pazjenti b’kanċer tat-tip squamous tal-ġilda, lokalment avvanzat, tar-ras u l-għonq.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

L-użu ta’ docetaxel għandu jkun limitat biss f’oqsma speċjaliżżati fl-għoti tal-kimoterapija ċitotossika u għandu jingħata biss taħt is-superviżjoni ta’ tabib imħarreġ fl-użu tal-kimoterapija kontra l-kanċer (ara sezzjoni 6.6).

Doża rrakkomandat:

Għall-każijiet ta’ kanċer tas-sider, ta’ l-istonku, tal-pulmun fejn iċ-ċelluli mhux żgħar, u tar-ras u ta’ l- għonq, il-premedikazzjoni, b’corticosteroid orali bħal dexamethasone 16 mg kuljum (e.g. 8 mg darbtejn kuljum) għal 3 ijiem, mibdija jum 1 qabel it-teħid ta’ docetaxel, sakemm mhux kontra-indikat, tista’ tintuża (ara sezzjoni 4.4). Il-profilassi b’G-CSF tista’ tintuża biex tnaqqas ir-riskju ta’ effetti tossiċi ematoloġiċi.

Għall-kanċer tal-prostata, sakemm l-użu konkomittanti ta’ prednisone jew prednisolone jista’ jsir, il- mod irrakkomandat tal-premedikazzjoni, huwa t-teħid ta’ 8 mg dexamethasone oralment, 12-il siegħa, 3 sigħat u siegħa 1, qabel l-infużjoni ta’ docetaxel (ara sezzjoni 4.4).

Docetaxel jingħata bħala infużjoni tul siegħa kull tliet ġimgħat.

Kanċer tas-sider

Fil-każ ta’ trattament miżjud ta’ kanċer operabbli tas-sider, li nfirex fil-glandoli limfatiċi u li ma nifirixx fil-glandoli limfatiċi, id-doża ta’ docetaxel hija ta’ 75 mg/m2 li trid tingħata siegħa qabel doxorubicin 50 mg/m2 u cyclophosphamide 500 mg/m2, kull 3 ġimgħat għal 6 ċikli (skeda ta’ dożaġġ TAC) (ara ukoll l-aġġustamenti fid-Doża waqt it-trattament).

Fit-trattament ta’ pazjenti li għandhom kanċer tas-sider lokalment avvanzat jew dak metastatiku, id- doża irrakkomandat ta’ docetaxel huwa 100 mg/m2 meta jintuża waħdu. Meta jintuża għall-kura preferita, docetaxel 75 mg/m2 jingħata flimkien ma’ doxorubicin (50 mg/m2).

Flimkien ma’ trastuzumab, id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 100 mg/m2 kull tliet ġimgħat, b’trastuzumab jingħata darba fil-ġimgħa. Fi studju tal-pern l-infuzjoni inizjali ta’ docetaxel inbdiet l- għada ta’ l-ewwel doża ta’ trastuzumab. Id-dożi sussegwenti ta’ docetaxel kienu ngħataw immedjatament wara t-teħid komplet tal-infużjoni ta’ trastuzumab, jekk id-doża ta’ qabel ta’ trastuzumab kienet ittollerata sew. Għad-doża ta’ trastuzumab u ta’ kif għandu jingħata, ara s - sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ trastuzumab.

Flimkien ma’ capecitabine, id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2 kull tliet ġimgħat, flimkien ma’ capecitabine 1250 mg/m2 darbtejn kuljum (fi żmien ta’ 30 minuta wara l-ikel ) għal ġimgħatejn, segwit b’perijodu ta’ waqfien għal ġimgħa. Biex tkun ikkalkulata d-doża ta’ capecitabine skont l-erja tal-wiċċ tal-ġisem, ara l-karatteristiċi tal-prodott fil-qosor ta’ capecitabine.

Kanċer tal-pulmun fejn iċ ċelluli m’humiex żgħar

F’pazjenti li qatt ma ħadu l-kimoterapija qabel u li qed jiġu ikkurati għall-kanċer tal-pulmun li mhux ta’ ċelluli żgħar, is-sistema tad-dożi irrakkomandata hija docetaxel 75 mg/m2 segwit immedjatament b’cisplatin 75 mg/m2 fuq perjodu ta’ bejn 30 u 60 minuta. Għall-kura fejn il-kimoterapija preċedenti ibbażata fuq il-platinum falliet, id-doża irrakkomandata hija ta’ 75 mg/m2 bħala sustanza waħda.

Kanċer tal-prostata

Id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2. Prednisone jew prednisolone meħud orali f’doża ta’ 5 mg darbtejn kuljum, jingħata bla waqfien (ara sezzjoni 5.1).

Adenokarċinoma ta’ l-istonku

Id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2 mogħtija bħala infużjoni tul siegħa, segwita minn cisplatin 75 mg/m2, bħala infuzjoni tul ta’ 1 sa 3 sigħat (it-tnejn fl-ewwel jum biss), segwita minn 5- fluorouracil 750 mg/m2kuljum, mogħti bħala infużjoni kontinwa fuq medda ta’ 24 siegħa għal 5 ijiem, mibdija fit-tmiem ta’ l-infużjoni ta’ cisplatin.It-trattament għandu jiġi ripetut kull tlett ġimgħat. Il- pazjenti għandhom jirċievu il-premedikazzjoni bl-anti-emetiċi u l-idratazzjoni xierqa qabel jingħata cisplatin. Il-profilassi bil-G-CSF għandha tintuża biex tnaqqas ir-riskju ta’ effetti tossiċi ematoloġiċi

(Ara ukoll l-aġġustamenti fid-Doża waqt it-trattament).

Kanċer tar-ras u ta’ l-għonq

Il-pazjenti għandhom jirċievu il-premedikazzjoni bl-anti-emetiċi u l-idratazzjoni xierqa (qabel u wara li jingħata cisplatin). Il-profilassi b’G-CSF tista’ tintuża biex tnaqqas ir-riskju ta’ effetti tossiċi ematoloġiċi. Il-pazjenti kollha tal-fergħa ta’ docetaxel ta’ l-istudji TAX323 u TAX324 irċevew profilassi bl-antibijotiċi

Kimoterapija Induttiva segwita bi radjuterapija (TAX323)

Fit-trattament induttiv ta’ kanċer inoperabbli tat-tip squamous cell tal-ġilda, li huwa lokalment avvanzat, fir-ras u fl-għonq (SCCHN), id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2 bħala infużjoni tul ta’ siegħa, segwita minn cisplatin 75 mg/m2 f’tul ta’ siegħa, fl-ewwel jum, segwit minn 5-fluorouracil bħala infużjoni mingħajr waqfien ta’ 750 mg/m2 kuljum għal ħamest ijiem. Dan ir-reġim jingħata kull 3 ġimgħat għal 4 ċikli. Wara l-kimoterapija il-pazjenti għandhom jirċievu r-radjuterapija.

Kimoterapija Induttiva segwita bi kimoradjuterapija (TAX324)

It-trattament induttiv ta’ pazjenti li kellhom kanċer tat-tip squamous cell tar-ras u l-għonq

(SCCHN) lokalment avvanzat (li teknikalment ma jistax jitneħħa, bi probabilita baxxa ta’ kura kirurġika u bi skop ta’ preservazzjoni ta’ l-organi), id-doża rrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2 bħala infużjoni tul ta’ siegħa, segwita minn cisplatin 100 mg/m2 f’tul ta’ 30-minuta sa 3 sigħat, segwit minn 5-fluorouracil bħala infużjoni mingħajr waqfien ta’ 1000 mg/m2 kuljum minn jum 1 sa jum 4. Dan ir-reġim jingħata kull 3 ġimgħat għal 3 ċikli. Wara l- kimoterapija il-pazjenti għandhom jirċievu l-kimoradjuterapija.

Għall-modifikazzjonijiet fid-dożi ta’ cisplatin u 5-fluorouracil, ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal- prodott li tikkorrispondi.

Bidla fid-doża waqt il-kura:

Ġenerali

Docetaxel għandu jingħata meta l-għadd taċ-ċelluli newtrofiliċi fid-demm huwa ≥ 1,500 ċelluli/mm3. F’pazjenti li kellhom jew id-deni flimkien man-newtropenija, l-għadd taċ-ċelluli newtrofiliċi ta’ <

500 ċelluli/mm3 għal aktar minn ġimgħa, jew reazzjonijiet severi jew kumulattivi fil-ġilda, jew newropatija severa u periferika, waqt it-terapija bid-docetaxel, id-doża ta’ docetaxel trid titnaqqas minn 100 mg/m2 għal 75 mg/m2 u/jew minn 75 għal 60 mg/m2. Jekk il-pazjent ikollu xorta dawn ir- reazzjonijiet b’doża ta’ 60 mg/m2, it-trattament għandu jitwaqqaf.

Terapija miżjuda għal kanċer tas-sider

Il-prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qed jirċievu docetaxel, doxorubicin u cyclophosphamide (TAC) bħala terapija miżjuda għall-kanċer tas-sider. Il- pazjenti li jkollhom newtropenija bid-deni u/jew infezzjoni newtropenika għandhom ikollhom id-doża ta’ docetaxel imnaqqsa għal 60 mg/m2 f’kull ċiklu ieħor li jkun imiss (ara sezzjonijiet 4.4 u 4.8). Il- pazjenti li jiżviluppaw stomatite ta’ Grad 3 jew 4 għandhom ikollhom id-doża tagħhom imnaqqsa għal

60 mg/m2.

Meta jintuża flimkien ma’ cisplatin

F’dawk il-pazjenti li fil-bidu qegħdin jieħdu docetaxel 75 mg/m2, flimkien ma’ cisplatin, u meta l- għadd tal-plejtlits laħaq il-livell baxx (in-nadir) ta’ < 25,000 ċelluli/mm3, waqt il-kors preċedenti ta’ terapija, jew f’pazjenti li jiżviluppaw id-deni flimkien ma’ newtropenija, jew f’dawk il-pazjenti li għandhom effetti tossiċi u serji mhux ematoloġiċi, id-doża ta’ docetaxel f’ sussegwenti għandha titnaqqas għal 65 mg/m2. Għall-bidla fid-doża ta’ cisplatin, ara sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott li tikkorrispondi.

Meta jintuża flimkien ma’ capecitabine

Għat-tibdil fid-doża ta’ capecitabine, ara sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ capecitabine.

Għal dawk il-pazjenti li titfaċċalhom l-ewwel darba t-tossiċità ta’ Grad 2, li tippersisti saż-

żmien meta jerġa’ jkun imiss it-trattament b’ docetaxel/capecitabine, ittardja l-kura sakemm it-

tossiċità tinżel għal Grad 0 sa 1, u mbagħad, erġa’ ibda b’100% tad-doża oriġinali.

Għal dawk il-pazjenti li titfaċċalhom għat-tieni darba t-tossiċità ta’ Grad 2, jew it-tossiċità ta’ Grad 3 għall-ewwel darba, f’kwalunkwe ħin waqt iċ-ċiklu tat-trattament , ittardja it-trattament sakemm it-tossiċità tinżel għal Grad 0 sa 1, u mbagħad kompli t-trattament b’docetaxel

55 mg/m2.

Għal kull grad ta’ tossiċità li titfaċċa sussegwentement, jew għal-kwalunkwe tossiċità ta’ Grad 4, waqqaf id-doża ta’ docetaxel.

Għall-modifikazzjonijiet fid-doża ta’ trastuzumab, ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott.

Meta jintuża flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil:

Jekk tinqala’ episodju ta’ newtropenija bid-deni, newtropenija fit-tul jew newtropenija assoċjata ma’ infezzjoni, minkejja l-użu ta’ G-CSF, id-doża ta’ docetaxel trid titnaqqas minn 75 għal 60mg/m2.

Jekk jinqalgħu episodji oħra sussegwenti ta’ newtropenija b’ komplikazzjonijiet, id-doża ta’ docetaxel għandha tiġi mnaqqsa minn 60 għal 45 mg/m2. Fil-każ ta’ tromboċitopenija ta’ Grad 4 id-doża ta’ docetaxel għandha titnaqqas minn 75 għal 60 mg/m2. Il-pazjenti m’għandhomx ikunu ittrattati b’ċikli sussegwenti ta’ docetaxel sakemm iċ-ċelluli newtrofiliċi tad-demm jirkupraw fl-għadd ta’ >

1,500 celloli/mm3 u l-għadd tal-plejtlits jirkupra għal > 100,000 ċelluli/mm3. It-trattament għandu jitwaqqaf jekk dawn l-effetti tossiċi jippersistu (ara sezzjoni 4.4).

Il-modifikazzjonijiet tad-dożi li huma irrakkomandati f’pazjenti b’tossiċita gastrointestinali ittrattati b’docetaxel meta jintuża flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil (5-FU):

Tossiċità

Aġġustament tad-doża

Dijarrea ta’ grad 3

L-ewwel episodju: naqqas id-doża ta’ 5-FU b’20%.

 

It-tieni episodju: imbagħad naqqas id-doża ta’ docetaxel

 

b’20%.

Dijarrea ta’ grad 4

L-ewwel episodju: naqqas id-dożi ta’ docetaxel u 5-FU

 

b’20%.

 

It-tieni episodju: waqqaf it-trattament.

Stomatite/mukożite

L-ewwel episodju: naqqas id-doża ta’ 5-FU b’20%.

ta’ grad 3

It-tieni episodju: waqqaf 5-FU biss, fil-korsijiet kollha

 

sussegwenti

 

It-tielet episodju: naqqas id-doża ta’ docetaxel b’20%.

Stomatite/mukożite

L-ewwel episodju: waqqaf 5-FU biss, fil-korsijiet kollha

ta’ grad 4

sussegwenti

 

It-tieni episodju: naqqas id-doża ta’ docetaxel b’20%.

Għal aġġustamenti fid-dożi, fil-każ ta’ cisplatin u 5-fluorouracil, ara s-sommarji tal-karatteristiċi tal- prodotti.

Fl-istudji tal-pern SCCHN , il-pazjenti li kellhom newtropenija b’ komplikazzjonijiet (li jinkludu newtropenija fit-tul, newtropenija bid-deni, jew infezzjoni), kien irrakkomandat l-użu ta’ G-CSF biex jipprovdi protezzjoni profilattika (e.g. is-6 jum sal-15) fiċ- ċikli kollha sussegwenti.

Pazjenti speċjali

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

Ibbażat fuq tagħrif farmakokinetiku bid-docetaxel f’doża ta’ 100 mg/m2 meta mogħti waħdu, il- pazjenti li għandhom livelli għoljin ta’ l-enżimi trasaminażi (ALT u/jew AST) aktar minn 1.5 drabi ta’ l-ogħla livell tal-firxa normali (ULN) u l-livell tal-enzima alkaline phosphatase aktar minn 2.5 drabi ta’ l-ULN, id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel hija 75 mg/m2 (ara -sezzjonijiet 4.4 u 5.2). Għal dawk il-pazjenti li għandhom livelli tal-bilirubin fid-demm > ULN u/jew l-ALT u l-AST > 3.5 drabi ta’ l-

ULN, assoċjati ma’ livelli ta’ alkaline phosphatase ta’ > 6 darbiet l-ULN, ma jistax jkun irrakkomandat it-tnaqqis fid-doża, u d-docetaxel m’għandux jintuża sakemm huwa strettament indikat. L-użu flinkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil għat-trattament ta’pazjenti b’adenokarċinoma ta’ l- istonku, l-istudju tal-pern eskluda pazjenti b’ALT u/jew AST > 1.5 x ULN, assoċjat ma’ alkaline phosphatase ta’ > 2.5 x ULN, u bilirubin > 1 x ULN; għal dawn il-pazjenti, tnaqqis fid-dożi ma jistgħux ikunu irrakkomandati u docetaxel m’għandux jintuża, sakemm hu strettament indikat.

M’hemmx data f’pazjenti b’indeboliment tal-fwied ittrattati b’docetaxel flimkien ma’ l- indikazzjonijiet l-oħra.

Popolazzjoni pedjatrika

Fit-tfal mill-età ta’ xahar sa taħt it-18-il sena, is-sigurtà u l-effikaċja ta’ docetaxel fil-karċinoma nasofarinġijali għadhom ma ġewx stabbiliti.

M’hemm ebda użu rilevanti għal docetaxel fil-popolazzjoni pedjatrika għall-indikazzjonijiet ta’ kanċer tas-sider, kanċer tal-pulmun mhux tal-għamla ta’ ċelluli żgħar, kanċer tal-prostata, karċinoma gastrika u kanċer tar-ras u tal-għonq, li ma jinkludux karċinoma nasofarinġijali tat-tip II u III li huma inqas iddifferenzjati.

Anzjani

M’hemmx struzzjonijiet speċjali fuq l-użu fl-anzjani, ibbażati fuq analiżi farmakokinetika tal- popolazzjoni. Meta jintuża flimkien ma’ capecitabine, għal pazjenti ta’ 60 sena jew akbar fl-età, huwa irrakkomandat li l-ewwel doża ta’ capecitabine tkun imnaqqsa għal 75% (ara s-sommarju tal- karatteristiċi tal-prodott ta’ capecitabine).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis- sezzjoni 6.1.

Pazjenti fejn il-livell basiku tan-numru taċ-ċelluli newtrofiliċi fid-demm huwa < 1,500 ċelluli/mm3.

Pazjenti b’indeboliment serju tal-fwied għaliex m’hemmx data dwar dan (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4).

Il-kontra-indikazzjonijet għall-prodotti mediċinali oħra japplikaw ukoll, meta jkunu użati flimkien ma’ docetaxel.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Għal kanċer tas-sider u dak tal-pulmun li mhux ta’ l-għamla ta’ ċelluli żgħar, , trid tingħata l- premedikazzjoni li tikkonsisti f’corticsteroid orali, bħal dexamethasone 16 mg kuljum (e.g. 8 mg darbtejn kuljum) għal 3 ijiem, mibdi jum qabel ma jingħata docetaxel, sakemm mhux kontra-indikat. Dan jista’ jnaqqas l-inċidenza u s-severità taż-żamm ta’ fluwidu kif ukoll is-severità ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva. Għal kanċer tal-prostata, il-premedikazzjoni hija t-teħid orali ta’ dexamethasone ta’ 8 mg, 12-il siegħa, 3 sigħat u siegħa qabel l-infużjoni ta’docetaxel (ara sezzjoni

4.2).

Ematoloġija

In-newtropenija hija l-aktar reazzjoni avversa u komuni ta’ docetaxel. In-nadir taċ-ċelluli newtrofiliċi ġraw f’medjan ta’ 7 ijiem, iżda dan l-intervall jaf ikun iqsar f’dawk il-pazjenti li kienu diġa ikkurati b’doża qawwija qabel. Moniteraġġ frekwenti permezz ta’ l-għadd sħiħ taċ-ċelluli tad-demm hu xieraq li ssir fil-pazjenti kollha li qegħdin jirċievu docetaxel. Il-pazjenti għandhom jerġgħu jkunu ikkurati mill-ġdid b’docetaxel meta ċ-ċelluli newtrofiliċi jirkupraw biex jilħqu livell ta’ ≥ 1,500 ċelluli/mm3

(ara sezzjoni 4.2).

F’każi ta’ newtropenija severa (< 500 ċelluli/mm3 għal sebat ijiem jew aktar) waqt kors ta’ terapija b’docetaxel, it-tnaqqis fid-doża għall-korsijiet sussegwenti ta’ terapija jew it-teħid ta’ miżuri sintommatiċi adatti huwa irrakkomandat (ara sezzjoni 4.2).

F’pazjenti ittrattati b’docetaxel flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil (TCF), in-newtropenija bid-deni jew in-newtropenija assoċjata ma’ infezzjoni ġraw f’rati aktar baxxi f’pazjenti li ngħataw il-profilassi bil-G-CSF. Il-pazjenti ittrattati b’TCF għandhom jingħataw il-profilassi b’G-CSF biex jonqos ir-riskju tan-newtropenija komplikata (newtropenija bid-deni, newtropenija fit-tul jew in-newtropenija assoċjata ma’ infezzjoni). Il-pazjenti li qed jieħdu TCF għandhom ikunu immoniterjati mill-qrib (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

F’pazjenti kkurati b’docetaxel flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide (TAC), ir-rati ta’ newtropenja bid-deni u/jew infezzjoni newtropenika kienu inqas fil-pazjenti li rċevew prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF. Il-prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF għandha tiġi kkunsidrata f’pazjenti li qed jirċievu t-terapija miżjuda TAC għall-kanċer tas-sider sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ newtropenja kkumplikata (newtropenja bid-deni, newtropenja fit-tul jew infezzjoni newtropenika).

Pazjenti li qed jirċievu t-TAC għandhom jiġu mħarsa mill-viċin (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8).

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva

Il-pazjenti għandhom ikunu osservati mill-qrib għal reazzjonijiet ta’ sensittvità eċċessiva speċjalment waqt l-ewwel u t-tieni infużjoni. Ir-reazzjonijet ta’ sensittività eċċessiva jistgħu jiġru fi żmien ftit minuti wara l-bidu ta’ l-infużjoni ta’ docetaxel, għalhekk, faċilitajiet għat-trattament tal-pressjoni baxxa u l-ispażmu tal-bronki jridu jkunu disponibbli. Jekk ikun hemm reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, sintomi minuri bħall-fwawar jew reazzjonijiet lokalizzati fil-ġilda, ma jirrikjedux l- interruzzjoni tat-terapija. Madankollu, reazzjonijiet severi bħall-pressjoni baxxa u severa tad-demm, spażmu tal-bronki jew raxx/ħmura ġeneralizzat/a jirrikjedu il-waqfa minnufih ta’ docetaxel u li tingħata terapija adatta. Il-pazjenti li żviluppaw reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva severi m’għandux jerġa’ jingħatalhom docetaxel.

Reazzjonijiet fil-ġilda

Ħmura lokaliżżata tal-ġilda fl-estremitajiet (il-pali ta’ l-idejn u tas-saqajn) flimkien ma’ nefħa, segwiti mid-deskwamazzjoni tal-ġilda kienu osservati. Sintomi severi bħal msiemer fil-ġilda segwit b’deskwamazzjoni li jwasslu għall-interuzzjoni jew il-waqfien tat-trattament b’docetaxel kienu irrapportati (ara sezzjoni 4.2).

Iż-żamm ta’ fluwidu

Pazjenti li għandhom żamm sever ta’ fluwidu bħall-effużjoni fil-kavità tal-plewra, effużjoni fil- perikardju u l-axxite, għandhom ikunu immoniterjati mill-qrib.

Disturbi respiratorji

Ġew irrapportati s-sindromu ta’ dieqa respiratorja akuta, pulmonite/pnewmonja tal-interstizjum, mard interstizjali tal-pulmun, fibrożi tal-pulmun u insuffiċjenza respiratorja u li dawn jistgħu jkunu assoċjati ma’ riżultat fatali. Ġew irrapportati każijiet ta’ pnewmonite kkawżata mir-radjazzjoni f’pazjenti li jkunu rċievew radjuterapija fl-istess ħin.

Jekk jiżviluppaw sintomi pulmonarji ġodda jew jekk dawn imorru għall-agħar, il-pazjenti għandhom jiġu segwiti mill-viċin, investigati minnufih u kkurati b’mod xieraq. Huwa rrakkomandat li sakemm issir id-dijanjosi, il-kura b’docetaxel għandha tiġi sospiża. L-użu bikri ta’ miżuri ta’ kura ta’ appoġġ jistgħu jgħinu biex titjieb il-kundizzjoni. Il-benefiċċju li terġa’ tinbeda l-kura b’docetaxel għandu jiġi evalwat sew.

Pazjenti b’indeboliment tal-fwied

F’pazjenti ikkurati b’docetaxel waħdu b’doża ta’ 100 mg/m2, u li għandhom livelli ta’ l-enzimi transaminase (l-ALT u/jew l-AST) fis-serum tad-demm aktar minn 1.5 drabi l-ULN, flimkien ma’ livelli ta’ l-enżima alkaline phosphatase fis-serum aktar minn 2.5 drabi l-ULN, ghandhom riskju akbar li jiżviluppaw reazzjonijiet avversi u severi, bħall-mewt ta’ natura tossika inkluża s-sepsis, emoraġija gastro-intestinali li tista’ tkun fatali, newtropenija bid-deni, infezzjonijiet, tromboċitopenija, stomatite, u astenja. Għalhekk, id-doża irrakkomandata ta’ docetaxel f’dawk il-pazjenti li għandhom livelli għolja fit-testijiet tal-funzjoni tal-fwied (LFTs) huwa 75 mg/m2 u l-LFTs irid jiġi meqjus fil-bidu u qabel kull ċiklu ta’ trattament (arasezzjoni 4.2).

Għal dawk il-pazjenti li għandhom livelli ta’ bilirubin fis-serum > ULN u/jew l-ALT u l-AST > 3.5 drabi mill-ULN, flimkien ma’ livelli ta’ alkaline phosphotase fis-serum tad-demm huwa > 6 drabi l- ULN, ebda tnaqqis fid-doża ma jista’ jkun irrakkomandat, u docetaxel m’għandux jintuża sakemm mhux strettament indikat.

Meta cisplatin u 5-fluorouracil intużaw flimkien għat-trattament ta’ pazjenti li kellhom adenokarċinoma ta’ l-istonku, l-istudju kliniku tal-pern eskludiet pazjenti b’ALT u/jew AST >

1.5 x ULN assoċjat ma’ alkaline phosphatase ta’ > 2.5 x ULN, u bilirubin ta’ > 1 x ULN; għal dawn il- pazjenti ma jistgħux ikunu irrakkomandati tnaqqis fid-dożi u docetaxel m’għandux jintuża sakemm mhux strettament indikat. M’hemmx data f’pazjenti li għandhom indebolimenttal-fwied ittrattati b’docetaxel flimkien ma’ sustanza(i) oħra(ohrajn) fl-indikazzjonijiet l-oħra.

Pazjenti b’indeboliment tal-kliewi

M’hemmx data disponibbli f’pazjenti li għandhom indeboliment sever fil-funzjoni tal-kliewi u li kienu ittrattati b’docetaxel.

Sistema nervuża

L-iżvilupp ta’ newrotossiċità severa periferika jirrikjedi tnaqqis fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Tossiċità kardijaka

Insuffiċjenza tal-qalb intweriet f’pazjenti li hadu docetaxel flimkien ma’ trastuzumab, specjalment wara l-kimoterapija li fiha anthracycline (doxorubicin jew epirubicin). Din tista’ tkun moderata għal severa u kienet assoċjata mal-mewt (ara sezzjoni 4.8).

Meta jkun xieraq li pazjenti jieħdu it-trattament ta’ docetaxel flimkien ma’ trastuzumab, ghandha tkun assessjata l-linja bażi tal-funzjoni tal-qalb. Il-funzjoni kardijaka għandha tkun immoniterjata ukoll waqt it-trattament (e.g. kull tliet xhur) biex tgħin ħalli l-pazjenti li jistghu jiżviluppaw problemi fil- funzjoni kardijaka jkunu identifikati. Għal aktar dettalji ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ trastuzumab.

Disturbi fl-għajnejn

Ġiet irrappurtata edima makulari ċistojde (CMO) f’pazjenti kkurati b’docetaxel. Pazjenti b’indeboliment fil-viżta għandhom fil-pront jagħmlu eżami oftalmoloġiku komplet. F’każ li jinstab li qed ibatu minn CMO, il-kura b’docetaxel għandha titwaqqaf u tinbeda kura xierqa (ara sezzjoni 4.8).

Oħrajn

Miżuri kontraċettivi għandhom jittieħdu kemm mill-irġiel u kemm min-nisa waqt it-trattament, u għall-irġiel mhux inqas minn 6 xhur wara t-twaqqif tat-terapija (ara sezzjoni 4.6).

L-użu fl-istess ħin ta’ docetaxel ma’ inibituri qawwijin ta’ CYP3A4 (eż. ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin u voriconazole) għandu jiġi evitat (ara sezzjoni 4.5).

Miżuri oħra ta’ kawtela fl-użu tat-trattament miżjud tal-kanċer tas-sider

Newtropenija Komplikata

Ghal dawk il-pazjenti li jiżviluppaw newtropenija komplikata (newtropenija fit-tul, newtropenija bid- deni jew b’infezzjoni), għandhom jitqiesu l-użu ta’ G-CSF u t-tnaqqis fid-doża (ara sezzjoni 4.2).

Reazzjonijiet gastro-intestinali

Sintomi bħal uġigħ addominali bikri u sensibilità, deni, dijarea, bin-newtropenija u mingħajrha, jistgħu jkunu l-ewwel sinjali ta’ tossiċità serja gastro-intestinali u għandhom ikunu evalwati u ittrattati fil- pront.

Insuffiċjenza konġestiva tal-qalb (CHF)

Il-pazjenti għandhom ikunu immoniterjati għal sintomi ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb waqt it- terapija u waqt il-perijodu ta’ wara t-trattament. F’pazjenti kkurati bl-iskeda ta’ dożaġġ TAC għal kanċer li nfirex fil-glandoli limfatiċi tas-sider, ġie muri li r-riskju ta’ insuffiċjenza konġestiva tal-qalb huwa ogħla matul l-ewwel sena wara l-kura (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Lewkimja

Fil-pazjenti ittrattati b’docetaxel, doxorubicin u cyclophosphamide (TAC), ir-riskju li jiżviluppaw myelodysplasia jew lewkimija tat-tip myeloid, fit-tard, jirrikjedi l-immoniterjar ematoloġiku wara t- trattament.

Pazjenti b’ 4+ glandoli

Billi l-benefiċċju osservat f’pazjenti li għandhom 4+glandoli ma kienx statistikament sinifikanti fuq is- sopravivenza mingħajr mard (DFS) u s-sopravivenza totali (OS), riżultat pożittiv għall-benefiċċju mqabbel mar-riskju għal TAC f’pazjenti li għandhom 4+glandoli ma kienx ippruvat għalkollox fl- analisi finali (ara sezzjoni 5.1).

Anzjani

Huwa limitat it-tagħrif disponibbli f’pazjenti li ghandhom >70 sena u li kienu fuq docetaxel flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide.

Minn 333 pazjent ittrattati b’docetaxel kull tliet ġimgħat fi studju fiq il-kanċer tal-prostata, 209 pazjent kellhom 65 sena jew aktar u 68 pazjent kienu akbar minn 75 sena. F’pazjenti ittrattati b’ docetaxel kull tliet ġimgħat, ir-rata relatata ma’ kambjamenti fid-dwiefer kienet ≥ 10% ogħla f’pazjenti li kellhom

65 sena jew aktar meta mqabbel ma’ dawk iżgħar minn 65 sena. L-Incidenza relatata ma’deni, dijarrea, anoreksja u edima periferika li ġraw b’rati ≥ 10% ogħla fil-pazjenti li kellhom 75 sena jew aktar kontra dawk iżgħar minn 65 sena.

Fost 300 pazjent (li 221 minnhom kienu fil fażi III ta’ l-istudju u 79 pazjent fil-fażi II) ittrattati b’docetaxel flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil fl-istudju fuq il-kanċer ta’ l-istonku, 74 pazjenti kellhom 65 sena jew aktar u 4 pazjenti kellhom 75 sena jew aktar. L-inċidenza ta’ ġrajjiet avversi u serji kien ogħla fl-anzjani meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar. L-inċidenza tal-ġrajjiet avversi li jmissu (fil-gradi kollha): telqa, stomatite u infezzjonijiet assoċjati man-newtropenija, graw f’rati ta’ ≥ 10% ogħla f’pazjenti li kellhom 65 sena jew aktar, meta mqabbla ma’ pazjenti iżgħar.

Anzjani ttrattati b’TCF għandhom ikunu immoniterjati mill-qrib.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih 50 vol % ethanol anhydrous (alkoħol), jiġifieri sa 395 mg ethanol anhydrous għal kull kunjett, ekwivalenti għal 10 ml ta’ birra jew 4 ml ta’ inbid għal kull kunjett. Ta’ ħsara għal dawk li jbatu mill-alkoħoliżmu.

Dan għandu jitqies f’nisa tqal jew li jkunu qegħdin ireddgħu, tfal u gruppi ta’ riskju kbir bħal pazjenti b’mard tal-fwied jew epilessija.

Għandha tingħata kunsiderazzjoni għall-effetti possibbli fuq is-sistema nervuża ċentrali.

L-ammont ta’ alkoħol f’dan il-prodott mediċinali jista’ jibdel l-effetti ta’ prodotti mediċinali oħrajn.

L-ammont ta’ alkoħol f’dan il-prodott mediċinali jista’ jindebolixxi l-ħila tal-pazjenti li jsuqu jew li jħaddmu magni (ara sezzjoni 4.7).

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Studji in vitro urew li l-metaboliżmu ta’ docetaxel jista’ jkun immodifikat meta jittieħed ma’ sustanzi oħrajn li jinduċu, jew jinibixxu, jew huma metaboliżżati (u, għalhekk, jistgħu jinibixxu l-enzima kompetittivament) minn ċitokroma P450-3A, bħal ciclosporine, ketoconazole u erythromycin. B’riżultat ta’ dan, għandha tkun eżerċitata l-kawtela waqt it-trattament ta’ pazjenti b’dawn il-prodotti mediċinali meta jingħataw ma’ docetaxel, imħabba l-potenzjal li hemm interazzjoni sinifikanti.

F’każ ta’ teħid flimkien ma’ inibituri ta’ CYP3A4, jistgħu jiżdiedu n-numru ta’ reazzjonijiet avversi ta’ docetaxel, minħabba t-tnaqqis fil-metaboliżmu. Jekk l-użu fl-istess ħin ta’ inibitur qawwi ta’ CYP3A4 (eż., ketoconazole, itraconazole, clarithromycin, indinavir, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telithromycin u voriconazole) ma jistax jiġi evitat, għandu jkun hemm sorveljanza klinika tajba u jista’ jkun hemm il-bżonn ta’ aġġustament fid-doża ta’ docetaxel waqt il-kura bl-inibitur qawwi ta’ CYP3A4 (ara sezzjoni 4.4). F’studju farmakokinetiku b’7 pazjenti, it-teħid flimkien ta’ docetaxel mal-inibitur qawwi ta’ CYP3A4 ketoconazole wassal għal tnaqqis sinfikanti fit-tneħħija ta’ docetaxel b’49 %.

Ġiet studjata l-farmakokinetika ta’ docetaxel fil-preżenza ta’ prednisone f’pazjenti b’kanċer tal- prostata metastatiku. Docetaxel hu metabolizzat minn CYP3A4 u prednisone hu magħruf li jinduċi CYP3A4. Ebda effett statistikament sinifikanti ta’ prednisone fuq il-farmakokinetika ta’ docetaxel ma

ġie osservat.

Docetaxel huwa marbut sew mal-proteina (>95%). Għalkemm il-possibbiltà t’interazzjoni in vivo ta’ docetaxel ma’ prodott mediċinali ieħor li ngħata konkomittantement ma kienx investigat formalment, l-interazzjonijiet in-vitro b’sustanzi li huma marbuta sew mal-proteina bħal erythromycin, diphenhydramine, propranolol, propafenone, phenytoin, salicylate, sulfamethoxazole u sodium valproate, m’effetwawx ir-rabta ta’ docetaxel mal-proteina. Barra minn hekk, dexamethasone m’effetwawx l-effetti fuq ir-rabta ta’ docetaxel mal-proteina. Docetaxel ma kellux effetti fuq ir-rabta ta’ digitoxin mal-proteina.

Il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel, doxorubicin u cyclophosphamide ma kienx effetwat meta ngħataw flimkien. Data limitat minn studju wieħed mhux ikkontrollat, issuġġerixxa xi interazzjoni bejn docetaxel u carboplatin. Meta carboplatin ingħata ma’ docetaxel, it-tneħħija ta’ carboplatin kienet madwar 50% ogħla mill-istimi irrapportati qabel għat-terapija b’carboplatin waħdu.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Nisa li jistgħu joħorġu tqal/Kontraċezzjoni fl-irġiel u n-nisa

Nisa ta’ età li jista’ jkollhom it-tfal li jkunu qegħdin jirċievu docetaxel għandhom jiġu avżati biex jevitaw li joħorġu tqal, u jekk dan iseħħ, jinfurmaw lit-tabib li qed jikkurhom immedjatament. Waqt il-kura għandu jintuża metodu ta’ kontraċezzjoni effettiv.

Tqala

M’hemmx informazzjoni fuq l-użu ta’ docetaxel f’nisa tqal. Docetaxel intwera li huwa tossiku kemm għall-embriju kif ukoll għall-fetu fil-fniek u l-firien, u li naqqas il-fertilità fil-firien. Bħal ma jiġri b’prodotti mediċinali ċitotossiċi oħrajn, docetaxel jista’ jikkawża ħsara lill-fetu meta jingħata lin-nisa waqt it-tqala. Għalhekk, docetaxel m’għandux jintuża waqt it-tqala ħlief meta huwa ndikat mod ċar. Treddigħ

Docetaxel huwa sustanza lipofilika iżda mhux magħruf jekk joħroġx għal ġol-ħalib tal-mara. Imħabba dan, peress li jeżisti l-potenzjal li jista’ jkun hemm effetti mhux mixtieqa fit-trabi li qegħdin ikunu mreddgħin, it-treddigħ għandu jitwaqqaf waqt iż-żmien tat-terapija b’docetaxel.

Fertilità

Fi studji mhux kliniċi, docetaxel għandu effetti ġenotossiċi u jista' jibdel il-fertilità maskili (ara sezzjoni 5.3). Għalhekk, l-irġiel li qed jiġu kkurati bi docetaxel huma mogħtija parir biex ma jsirux missier ta’ tarbija waqt u sa 6 xhur wara t-trattament u sabiex ifittxu parir għal konservazzjoni ta' l- isperma qabel it-trattament.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Ma sarux studji dwar l-effetti fuq il-ħila biex issuq jew tħaddem magni. L-ammont ta’ ethanol f’Docetaxel jista’ jindebolixxi l-ħila biex issuq jew tħaddem magni (ara sezzjoni 4.4).

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà għall-indikazzjonijiet kollha

Ir-reazzjonijiet avversi li jitqiesu possibbilment jew probabilment relatati mat-teħid ta’ docetaxel inġabru minn:

1,312 u 121 pazjent li ħadu 100 mg/m2 u 75 mg/m2 ta’ docetaxel bħala sustanza waħedha, rispettivament.

258 pazjent li ħadu docetaxel flimkien ma’ doxorubicin.

406 pazjent li ħadu docetaxel flimkien ma’ cisplatin.

92 pazjent ittrattati b’docetaxel flimkien ma’ trastuzumab.

255 pazjent li ħadu docetaxel flimkien ma’ capecitabine.

332 pazjent li ħadu docetaxel flimkien ma’ prednisone jew prednisolone (effetti avversi klinikament importanti relatati mat-trattament huma irrapportati).

1,276 pazjent (744 u 532 f’TAX 316 u GEICAM 9,805 rispettivament) li ħadu docetaxel flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide (effetti avversi klinikament importanti relatati mat-trattament huma irrapportati).

300 pazjent b’adenokarċinoma ta’ l-istonku (221 pazjent fil-fażi III ta’ l-istudju u 79 pazjent fil- fażi II), li ħadu docetaxel flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil (effetti avversi klinikament importanti relatati mat-trattament huma irrapportati).

174 u 251pazjent b’kanċer tar-ras u ta’ l-għonq li ħadu docetaxel flimkien ma’cisplatin u 5- fluorouracil (effetti avversi klinikament importanti relatati mat-trattament huma rrapportati).

Dawn ir-reazzjonijiet kienu deskritti bl-użu ta’ NCI Kriterji ta’ Tossiċità Komuni (grad 3 = G3; grad 3-4 = G3/4; grad 4=G4) ,il-COSTART u t-termini MedDRA. Il-frekwenzi huma kif spjegat: komuni

ħafna (≥ 1/10); komuni (≥ 1/100 sa < 1/10); mhux komuni (≥ 1/1000 sa < 1/100); rari (≥ 1/10,000 sa < 1/1,000); rari ħafna (< 1/10,000); mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli). F’kull sezzjoni ta’ frekwenza, l-effetti mhux mixtieqa huma mniżżla skont is-serjeta tagħhom, bl-aktar serji jitniżżlu l-ewwel.

Ir-reazzjonijiet avversi l-aktar komunement irrapportati ta’ docetaxel innifsu huma: newtropenija (li kienet riversibbli u mhux kumulattiva: il-jum medjan biex jintlaħaq in-nadir kien ta’ 7 ijiem u ż-żmien medju ta’ dewmien tan-newtropenija severa (< 500 ċelluli/mm3) kien ta’ 7 ijiem), anemija, alopeċja, tqalligħ, rimettar, stomatite, dijarea u astenja. Is severità tal-ġrajjiet avversi ta’ docetaxel tista’ tiżdied meta docetaxel jingħata flimkien ma’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra.

Meta jintuża flimkien ma’ trastuzumab, il-ġrajjiet avversi (il-gradi kollha) irrapportati f’> 10% qed jingħataw. Kien hemm żieda fl-inċidenza ta’ SAEs (40% kontra 31%) u Grad 4 AEs (34% kontra 23%) fil-fergħa ta’ dawk li ħadu iż-żewġ sustanzi meta mqabbla ma’ dik li ħadu docetaxel waħdu.

Meta jintuża flimkien ma’ capecitabine, l-effetti mhux mixtieqa l-aktar komuni assoċjati mat- trattament (≥ 5%) rapportati fil-fażi III ta’ l-istudji fil-pazjenti li kellhom kanċer tas-sider, meta l-kura b’anthracycline falliet, qed jingħataw (ara s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott ta’ capecitabine).

Ir-reazzjonijiet avversi li jmissu huma ikkaġunati spiss b’docetaxel:

Disturbi fis-sistema immuni

Reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralment ġraw fi żmien ftit minuti mill-bidu ta’ l-infużjoni ta’ docetaxel u li soltu kienu ħfief għal moderati. Is-sintomi l-aktar frekwentement rapportati kienu l- fwawar, raxx bil-ħakk jew mingħajru, nifs tqil, uġigħ tad-dahar, qtugħ ta’ nifs u deni dovut għal mediċini, jew tkexix ta’ bard. Reazzjonijiet qawwija kienu ikkaratteriżżati minn pressjoni baxxa u/jew spasmu tal-bronki bi qtugħ ta’ nifs jew raxx/ħmura ġeneraliżżat(a) (ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fis-sistema nervuża

L-iżvilupp ta’newrotossiċità periferika u severa jirrikjedi tnaqqis fid-doża (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Effetti newro-sensorji ħfief għal dawk moderati huma ikkaratteriżżati minn parasteżija, disteżija jew l- uġigħ inkluż il-ħruq. Effetti fuq is–sistema nervuża li tikkontrolla l-movimenti huma prinċipalment ikkaratteriżżati minn dgħjufija.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet tal-ġilda riversibbli kienu innotati u kienu ġeneralment meqjusa bħala ħfief għal dawk moderati. Ir-reazzjonijiet kienu ikkaratteriżżati minn raxxijiet, li jinkludu msiemer fil- ġilda lokaliżżati prinċipalment fis-saqajn u l-idejn (u li jinkludi is-sindrome ta’ l-Id u s-Sieq severa), iżda ukoll fuq id-

dirgħajn, wiċċ u t-toraċi, u ta’ spiss assoċjati mal-ħakk. l- imsiemer fil- ġilda x’aktarx tfaċċaw fi żmien ġimgħa wara l-infużjoni ta’docetaxel. Anqas spiss, sintomi qawwija bħal raxxijiet segwiti minn msiemer tal-ġilda li jitqaxxru kienu innotati li rarament wassal għal interruzjoni jew waqfien fit- trattament ta’ docetaxel (ara sezzjonijiet 4.2 u 4.4). Mard sever tad-dwiefer huma ikkaratteriżżati minn ipo- jew iperpigmentazzjoni b’xi drabi uġigħ u onikoliżi.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Reazzjonijiet tas-sit ta’ l-infużjoni kienu ġeneralment ħfief u jikkonsistu b’iperpigmentazzjoni zejda, infjammazzjoni, ħmura u ġilda xotta, flebite jew nefħa u ħruġ ta’ likwidu mill-vina.

Iz-żamm tal-fluwidu jinkludi ġrajjiet bħan-nefħa tal-periferiji u anqas komuni l-effużjoni tal-plewra., tal-perikardju, axxitekif ukoll żieda fil-piż. In-nefħa periferika x’aktarx tibda fl-estremitajiet t’isfel u tista’ issir ġeneraliżżata b’żieda fil-piż ta’ 3 kg jew aktar. Iż-żamm tal-fluwidu jista’ jkun kumulattiv fl-inċidenza u s-severità (ara sezzjoni 4.4).

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 100 mg/m2 bħala sustanza użata waħedha:

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

avversi komuni

avveris mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjonijiet (G3/4: 5.7%;

Infezzjoni assoċjata

 

infestazzjonijiet

li jinkludu sepsis u

ma’ G4 newtropenija

 

 

pulmonite, fatali f’1.7%)

(G3/4: 4.6%)

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G4: 76.4%);

Tromboċitopenija

 

sistema limfatika

Anemija (G3/4: 8.9%);

(G4: 0.2%)

 

 

Newtropenija bid-deni

 

 

Disturbi fis-sistema

Sensittività eċċessiva (G3/4:

 

 

immuni

5.3%)

 

 

Disturbi fis-sistema

Newropatija periferika tas-

 

 

nervuża

sensazzjoni (G3: 4.1%);

 

 

 

Newropatija periferika tal-

 

 

 

movimenti (G3/4: 4%);

 

 

 

Disgewżja(severa: 0.07%)

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Arritmija (G3/4:

Insuffiċjenza tal-qalb

 

 

0.7%)

 

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni baxxa;

 

 

 

Pressjoni għolja;

 

 

 

Emoraġija

 

Disturbi respiratorji,

Qtugħ ta’ nifs (sever: 2.7%)

 

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Stomatite (G3/4: 5.3%);

Stitikezza

Esofaġite (severa:

 

Dijarea (G3/4: 4%);

(severa:0.2%);

0.4%).

 

Tqalligħ (G3/4: 4%);

Uġigħ ta’ żaqq

 

 

Rimettar (G3/4: 3%)

(sever: 1%);

 

 

 

emoraġija gastro-

 

 

 

intestinali (severa:

 

 

 

0.3%)

 

Disturbi fil-ġilda u tat-

Alopeċja;

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Reazzjonijiet tal-ġilda

 

 

 

(G3/4: 5.9%);

 

 

 

Mard tad-dwiefer (sever:

 

 

 

2.6%)

 

 

Disturbi muskolu-

Majalġja (severa: 1.4%)

Artralġja

 

skeletrali,tal-connective

 

 

 

tissue

 

 

 

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

avversi komuni

avveris mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Anoreksja

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Żamm tal-fluwidu (sever:

Reazzjoni fis-sit ta’

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

6.5%)

l-infuzjoni;

 

jingħata

Astenja (severa: 11.2%);

Uġigħ fis-sider,

 

 

Uġigħ

mhux dak tal-qalb

 

 

 

(sever: 0.4%)

 

Investigazzjonijiet

 

G3/4 Żieda fil-

 

 

 

bilirubina fid-demm

 

 

 

(< 5%);

 

 

 

G3/4 Żieda fl-

 

 

 

alkaline phosphatase

 

 

 

fid-demm (< 4%);

 

 

 

G3/4 Żieda fl-AST

 

 

 

(< 3%);

 

 

 

G3/4 Żieda fl-ALT

 

 

 

(< 2%)

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 100 mg/m2 bħala sustanza użata waħedha

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Rari: ġrajjiet emorraġiċi assocjati ma’ grad 3/4 ta’ tromboċitopenija

Disturbi fis-sistema nervuża

Data ta’ riversibbiltà hija disponibbli f’35.3% tal-pazjenti li żviluppaw newrotossiċità wara t- trattament b’docetaxel waħdu f’doża ta’ 100 mg/m². Il-ġrajjiet imsemmija kienu riversibbli waħedhom fi żmien 3 xhur.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Rari ħafna: każ wieħed ta’ alopeċja mhux riversibbli fit-tmiem ta’ l-istudju. 73% tar-reazzjonijiet tal- ġilda kienu riversibbli fi żmien 21 jum.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Id-doża medjana kumulattiva għall-waqfien tat-trattament kienet aktar minn 1,000 mg/m2, u z-żmien medjan għar-riversibbilità taż-żamm tal-fluwidu kien ta’ 16.4 ġimghat (medda 0 sa 42 ġimghat). Il- bidu taż-żamm moderat u sever ittardja (doża kumulattiva medjana: 818.9 mg/m2) f’pazjenti li ħadu l- premedikazzjoni, meta mqabbel ma’ dawk li ma ħadux il-premedikazzjoni (doża kumulattiva medjana:

489.7 mg/m2). Madankollu, dan kien irrapportat f’xi pazjenti waqt il-korsijiet bikrija tat-terapija.

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tal-pulmun li mhux ta’ ċelluli żgħar għal docetaxel 75 mg/m² bħala sustanza użata waħedha:

Sistema tal-Klassifika tal--

Reazzjonijiet avversi komuni

Reazzjonijiet avversi komuni

Organi fid-Database

ħafna

> 1 sa < 10% tal-pazjenti

MedDRA

≥ 10% tal-pazjenti

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Infezzjonijiet (G3/4: 5%)

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G4: 54.2%);

Newtropenija bid-deni

sistema limfatika

Anemija (G3/4: 10.8%);

 

 

Tromboċitopenija (G4: 1.7%)

 

 

 

 

 

Sistema tal-Klassifika tal--

 

 

Reazzjonijiet avversi komuni

 

Reazzjonijiet avversi komuni

 

Organi fid-Database

 

 

ħafna

 

> 1 sa < 10% tal-pazjenti

 

MedDRA

 

 

≥ 10% tal-pazjenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

 

 

Sensittività eċċessiva (mhux severa)

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

 

 

Anoreksja

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

 

 

Newropatija periferika tas-

 

Newropatija periferika tal-

 

 

 

 

sensazzjoni (G3/4: 0.8%);

 

movimenti (G3/4: 2.5%);

 

Disturbi fil-qalb

 

 

 

 

Arritmija (mhux severa)

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

 

Pressjoni baxxa

 

Disturbi gastro-intestinali

 

 

Tqalligħ (G3/4: 3.3%);

 

Stitikezza

 

 

 

 

Stomatite (G3/4: 1.7%);

 

 

 

 

 

 

Rimettar (G3/4: 0.8%)

 

 

 

 

 

 

Dijarea (G3/4: 1.7%);

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

 

 

Alopeċja;

 

Mard tad-dwiefer (sever: 0.8%)

 

ta’ taħt il-ġilda

 

 

Reazzjonijiet tal-ġilda (G3/4:

 

 

 

 

 

0.8%);

 

 

 

Disturbi muskolu-skeletrali u

 

 

 

 

Majalġja

 

tal-connective tissue

 

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

 

Astenja (severa: 12.4%);

 

 

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

 

 

Żamm tal-fluwidu (sever: 0.8%)

 

 

 

jingħata

 

 

Uġigħ

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

 

 

 

G3/4 Żieda fil-bilirubin fid-demm

 

 

 

 

 

 

(<2%)

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ doxorubicin:

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

komuni

avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni (G3/4: 7.8%)

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G4:

 

 

sistema limfatika

91.7%); Anemija (G3/4:

 

 

 

9.4%);

 

 

 

Newtropenija bid-deni;

 

 

 

Tromboċitopenija (G4:

 

 

 

0.8%)

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Sensittività eċċessiva

 

immuni

 

(G3/4: 1.2%)

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

 

Anoreksja

 

n-nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Newropatija periferika

Newropatija periferika

 

nervuża

tas-sensazzjoni (G3:

tal-movimenti (G3/4:

 

 

0.4%)

0.4%)

 

Disturbi fil-qalb

 

Insuffiċjenza tal-qalb;

 

 

 

Arritmija (mhux

 

 

 

severa)

 

Disturbi vaskulari

 

 

Pressjoni baxxa

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet avversi

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

komuni

avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ (G3/4: 5%);

 

 

 

Stomatite (G3/4: 7.8%);

 

 

 

Dijarea (G3/4: 6.2%);

 

 

 

Rimettar (G3/4: 5%);

 

 

 

Stitikezza

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Alopeċja;

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mard tad-dwiefer (sever:

 

 

 

0.4%);

 

 

 

Reazzjoni tal-ġilda

 

 

 

(mhux severa)

 

 

Disturbi muskolu-

 

Majalġja

 

skeletrali u tal-connective

 

 

 

tissue

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Astenja (severa: 8.1%);

Reazzjoni fis-sit ta’ l-

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Żamm tal-fluwidu

infuzjoni

 

jingħata

(sever:1.2%);

 

 

 

Uġigħ

 

 

Investigazzjonijiet

 

G3/4 Żieda fil-bilirubin

G3/4 Żieda fl-AST (<

 

 

fid-demm (< 2.5%);

1%);

 

 

G3/4 Żieda fl-alkaline

G3/4 Żieda fl-ALT (<

 

 

phosphatase fid-demm

1%)

 

 

(< 2.5%)

 

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tal-pulmun li mhux ta’ ċelluli żgħar għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ cisplatin:

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

Avversi komuni

Avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni (G3/4: 5.7%)

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G4: 51.5%);

Newtropenija bid-

 

sistema limfatika

Anemija (G3/4: 6.9%);

deni

 

 

Tromboċitopenija (G4: 0.5%)

 

 

Disturbi fis-sistema

Sensittività eċċessiva (G3/4:

 

 

immuni

2.5%)

 

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Anoreksja

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Newropatija periferika tas-

 

 

nervuża

sensazzjoni (G3: 3.7%);

 

 

 

Newropatija periferika tal-

 

 

 

movimenti (G3/4: 2%)

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Arritmija (G3/4:

Insuffiċjenza tal-

 

 

0.7%)

qalb

Disturbi vaskulari

 

Pressjoni baxxa

 

 

 

(G3/4: 0.7%)

 

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ (G3/4: 9.6%);

Stitikezza

 

 

Rimettar (G3/4: 7.6%); Dijarea

 

 

 

(G3/4: 6.4%); Stomatite (G3/4:

 

 

 

2%)

 

 

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

komuni ħafna

Avversi komuni

Avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

Alopeċja;

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mard tad-dwiefer (sever:

 

 

 

0.7%); Reazzjoni tal-ġilda

 

 

 

(G3/4: 0.2%)

 

 

Disturbi muskolu-

Majalġja (severa: 0.5%)

 

 

skeletrali u tal-connective

 

 

 

tissue

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Astenja (severa: 9.9%);

Reazzjoni fis-sit

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Żamm tal-fluwidu (sever:

ta’ l-infuzjoni;

 

jingħata

0.7%);

Uġigh

 

 

Deni (G3/4: 1.2%)

 

 

Investigazzjonijiet

 

G3/4 Żieda fil-

G3/4 Żieda fl-AST

 

 

bilirubin fid-demm

(0.5%);

 

 

(2.1%);

G3/4 Żieda fl-

 

 

G3/4 Żieda fl-ALT

alkaline phosphatase

 

 

(1.3%)

fid-demm (0.3%)

 

 

 

 

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 100 mg/m² użat flimkien ma’ trastuzumab:

Sistema tal-klassifika tal-

Reazzjonijiet Avversi komuni hafna

Reazzjonijiet

organi fid-database

 

Avversi Komuni

MedDRA

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G3/4: 32%);

 

sistema limfatika

Newtropenija bid-deni (tinkludi n-newtropenija

 

 

assoċjata mad-deni u l-użu ta’ l-antibijotiċi) jew

 

 

newtropenija bis-sepsis

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Anoreksja

 

nutrizzjoni

 

 

Disturbi psikjatriċi

Nuqqas ta’ rqad

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Parasteżija; Ugigħ ta’ ras; Disgewżja; Ipoestesija

 

Disturbi fl-għajnejn

Tidmigħ miżjud; Konġuntivite

 

Disturbi fil-qalb

 

Insuffiċjenza tal-

 

 

qalb

Disturbi vaskulari

Edima limfatika

 

Disturbi repiratorji, toraċiċi u

Fġir l-imnieħer; Uġigh fil farinġi u l-larinġi;

 

medjastinali

Farinġite tal-parti nażali; Qtugħ ta’ nifs; Sogħla;

 

 

Tnixxija mill-imnieħer

 

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ; Dijarea; Rimettar; Stitikezza;

 

 

Stomatite; Dispepsja; Uġigħ addominali

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

Alopeċja; Eritema; Raxx; Mard tad-dwiefer

 

ta’ taħt il-ġilda

 

 

Disturbi muskolu-skeletrali u

Majalġja; Artralġja; Uġigħ fl-estremitajiet; Uġigħ

 

tal-connective tissue

fl-għadam; Uġigħ tad-dahar

 

Disturbi ġenerali u

Astenja; Edima periferika; Deni; Għejja;

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Infjammazzjoni tal-mukoża; Uġigħ; Mard bħall-

 

jingħata

influwenza; Uġigħ fis-sider; Riħ bid-deni

 

Investigazzjonijiet

Żieda fil-piż

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 100 mg/m2 flimkien ma’ trastuzumab

Disturbi fil-qalb

Insuffiċjenza tal-qalb sintomatika kienet irrapportata f’2.2% tal-pazjenti li ħadu docetaxel flimkien ma’ trastuzumab meta mqabbel ma’ 0% tal-pazjenti li ngħataw docetaxel wahdu. Fil-qasam ta’ l- istudji fejn docetaxel intuża flimkien ma’ trastuzumab, 64% kienu ħadu qabel anthracycline bħala terapija miżjuda, meta mqabbel ma’ 55% tal-fergħa ta’ docetaxel biss.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Komuni ħafna: Tossiċità ematoloġika żdiedet f’pazjenti li ħadu trastuzumab u docetaxel, meta mqabbla ma’ docetaxel waħdu (32% grad 3/4 newtropenija kontra 22%, meta ntużaw il-kriterji NCI- CTC). Innota li din hija probabbli stima baxxa għax docetaxel waħdu f’doża ta’100 mg/m2 hu magħruf li jġib in-newtropenija f’97%tal-pazjenti, 76% fi grad 4, meta ibbażata fuq in-nadir ta’ l-għadd taċ-

ċelluli fid-demm. L-inċidenza tan-newtropenija bid-deni/tan-newtropenija bis-sepsis kienet żdiedet ukoll f’pazjenti ittrattati b’Herceptin flimkien ma’ docetaxel (23% kontra 17% għal pazjenti ittrattati b’docetaxel biss).

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tas-sider għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ capecitabine

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjonijiet Avversi komuni

Reazzjonijiet Avversi

fid-database MedDRA

ħafna

komuni

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

 

Candidiasis orali(G3/4: <

 

 

1%)

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Newtropenija (G3/4: 63%);

Tromboċitopenija (G3/4:

limfatika

Anemija (G3/4: 10%)

3%)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Anoreksja(G3/4: 1%);

Deidrazzjoni (G3/4: 2%);

nutrizzjoni

Tnaqqis fl-aptit

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Disgewżja (G3/4: < 1%);

Sturdament;

 

Parasteżija (G3/4: < 1%)

Uġigħ ta’ ras (G3/4: < 1%);

 

 

Newropatija periferika

Disturbi fl-għajnejn

Tidmigħ miżjud

 

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

Uġigh fil-farinġi u l-larinġi

Qtugħ ta’ nifs (G3/4: 1%);

medjastinali

(G3/4: 2%)

Sogħla (G3/4: < 1%);

 

 

Fġir l-imnieħer (G3/4: <

 

 

1%)

Disturbi gastro-intestinali

Stomatite (G3/4: 18%);

Uġigh fil-parti ta’ fuq taż-

 

Dijarrea (G3/4: 14%);

żaqq;

 

Tqalligħ (G3/4: 6%);

Ħalq xott

 

Rimettar (G3/4: 4%);

 

 

Stitikezza (G3/4: 1%);

 

 

Uġigħ ta’ żaqq (G3/4: 2%);

 

 

Dispepsja

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt

Is-Sindrome ta’ l-Id u s-Sieq

Dermatite;

il-ġilda

(G3/4: 24%)

Raxx aħmar (G3/4: < 1%);

 

Alopeċja (G3/4: 6%);

Bidla fil-kulur tad-dwiefer;

 

Mard tad-dwiefer (G3/4: 2%)

onikolizi(G3/4: 1%)

Disturbi muskolu-skeletral u tal-

Majalġja (G3/4: 2%);

Uġigħ fl-estremitajiet

connective tissue

Artralġja (G3/4: 1%)

(G3/4: < 1%);

 

 

Uġigħ tad-dahar (G3/4:

 

 

1%);

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Astenja (G3/4: 3%);

Letarġija;

ta’ mnejn jingħata

Deni (G3/4: 1%);

Uġigħ

 

Għejja/indeboliment (G3/4: 5%);

 

 

Edima periferika (G3/4: 1%);

 

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjonijiet Avversi komuni

Reazzjonijiet Avversi

fid-database MedDRA

ħafna

komuni

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Tnaqqis fil-piż;

 

 

G3/4 Żieda fil-bilirubin fid-

 

 

demm (9%)

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tal-prostata għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ prednisone jew prednisolone

Sistema tal-klassifika tal-

Reazzjonijiet Avversi komuni

Reazzjonijiet Avversi komuni

organi fid-database MedDRA

ħafna

 

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Infezzjoni (G3/4: 3.3%)

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G3/4: 32%);

Tromboċitopenija (G3/4: 0.6%);

sistema limfatika

Anemija (G3/4: 4.9%)

Newtropenija bid-deni

Disturbi fis-sistema immuni

 

Sensittività eċċessiva (G3/4:

 

 

0.6%)

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Anorexja (G3/4: 0.6%)

 

nutrizzjoni

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Newropatija periferika tas-

Newropatija periferika tal-

 

sensazzjoni (G3/4: 1.2%);

movimenti (G3/4: 0%)

 

Disgewzja (G3/4: 0%)

 

Disturbi fl-għajnejn

 

Tidmigħ miżjud (G3/4: 0.6%)

Disturbi fil-qalb

 

Insuffiċjenza tal-ventrikolu tax-

 

 

xellug tal-qalb (G3/4: 0.3%)

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

 

Fġir l-imnieħer (G3/4: 0%);

medjastinali

 

Dispneja (G3/4: 0.6%);

 

 

Sogħla (G3/4: 0%)

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ (G3/4: 2.4%);

 

 

Dijarrea (G3/4: 1.2%);

 

 

Stomatite/Farinġite (G3/4:

 

 

0.9%);

 

 

Rimettar (G3/4: 1.2%)

 

Disturbi fil-ġilda u fitt-tessuti

Alopeċja;

Raxx esfoljattiv (G3/4: 0.3%)

ta’ taħt il-ġilda

Mard tad-dwiefer (mhux sever)

 

Disturbi muskolu-skeletrali u

 

Artralġja (G3/4: 0.3%);

tal-connective tissue

 

Majalġja (G3/4: 0.3%)

Disturbi ġenerali u

Għejja (G3/4: 3.9%);

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Żamm tal-fluwidu (sever: 0.6%)

 

jingħata

 

 

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tas-sider għat-terapija miżjuda b’docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamidef’pazjenti b’kanċer tas-sider li nfirex fil- glandoli limfatiċi tas-sider (TAX 316) u li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider (GEICAM 9805) – tagħrif miġbur

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi komuni

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

ħafna

avversi komuni

avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni (G3/4: 2.4%);

 

 

infestazzjonijiet

Infezzjoni assoċjata man-

 

 

 

newtropenija (G3/4: 2.6%)

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika

Reazzjonijiet avversi komuni

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

tal-organi fid-database

ħafna

avversi komuni

avversi mhux

MedDRA

 

 

komuni

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Anemija (G3/4: 3%);

 

 

sistema limfatika

Newtropenija (G3/4: 59.2%);

 

 

 

Tromboċitopenija (G3/4:

 

 

 

1.6%);

 

 

 

Newtropenija bid-deni (G3/4:

 

 

 

NA)

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Sensittività

 

immuni

 

eċċessiva (G3/4:

 

 

 

0.6%)

 

Disturbi fil-metaboliżmu

Anoreksja (G3/4: 1.5%)

 

 

u n-nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Disgewżja (G3/4: 0.6%);

Newropatija

Sinkope (G3/4:

nervuża

Newropatija periferika tas-

periferika tal-

0%):

 

sensazzjoni (G3/4: < 0.1%)

movimenti (G3/4:

Newrotossiċità

 

 

0%);

(G3/4:0 %)

 

 

 

Ħedla ta’ ngħas

 

 

 

(G3/4: 0%)

Disturbi fl-għajnejn

Konġuntivite (G3/4: < 0.1%)

Żieda fid-dmugħ

 

 

 

(G3/4: < 0.1%)

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Arritmija (G3/4:

 

 

 

0.2%)

 

Disturbi vaskulari

Vasodilatazzjoni (G3/4: 0.5%)

Pressjoni baxxa

 

 

 

(G3/4: 0%); Flebite

Edima limfatika

 

 

(G3/4: 0%);

(G3/4: 0%)

Disturbi respiratorji,

 

Sogħla (G3/4: 0%)

 

toraċiċi u medjastinali

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ (G3/4: 5.0%);

Ugigħ addominali

 

 

Stomatite (G3/4: 6.0%);

(G3/4: 0.4%)

 

 

Rimettar (G3/4: 4.2%); Dijarrea

 

 

 

(G3/4: 3.4%);

 

 

 

Stitikezza (G3/4: 0.5%)

 

 

Disturbifil-ġilda u fit-

Alopeċja li tippersisti: < 3%);

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

Mard fil-ġilda (G3/4: 0.6%);

 

 

 

Mard tad-dwiefer (G3/4: 0.4%)

 

 

Disturbi muskolu-

Majalġja (G3/4: 0.7%);

 

 

skeletrali u tat-tessuti

Artralġja (G3/4: 0.2%)

 

 

konnettivi

 

 

 

Disturbi fis-sistema

Amenorreja (G3/4: NA)

 

 

riproduttiva u fis-sider

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Astenja (G3/4: 10.0%);

 

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Deni (G3/4: NA);

 

 

jingħata

Edima periferika (G3/4: 0.2%)

 

 

Investigazzjonijiet

 

Żieda fil-piż (G3/4:

 

 

 

0 %);

 

 

 

Tnaqqis fil-piż

 

 

 

(G3/4: 0.2 %)

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari għat-terapija miżjuda b’Docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide f’pazjenti b’kanċer tas-sider li nfirex fil-glandoli limfatiċi tas-sider (TAX 316) u li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider (GEICAM 9805)

Disturbi fis-sistema nervuża

In-newropatija periferika tas-sensazzjoni kienet għadha innotata matul il-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament f’10 pazjenti minn 84 pazjent b’newropatija periferika tas-sensazzjoni li kienet hemm fit-tmiem tal-kimoterapija fl-istudju tal-kanċer tas-sider li nfirex fil-glandoli limfatiċi tas-sider (TAX316).

Disturbi fil-qalb

Fl-istudju TAX 316, 26 pazjent (3.5%) fil-fergħa tat-TAC u 17-il pazjent (2.3%) fil-fergħa tal-FAC esperjenzaw insuffiċjenza konġestiva tal-qalb. Il-pazjenti kollha minbarra pazjent wieħed f’kull fergħa ġew iddijanjostikati b’insuffiċjenza konġestiva tal-qalb wara aktar minn 30 jum tal-perijodu tal-kura. Żewġ pazjenti fil-fergħa tat-TAC u 4 pazjenti fil-fergħa tal-FAC mietu kawża ta’ insuffiċjenza tal- qalb.

Fl-istudju GEICAM 9805, 3 pazjenti (0.6 %) fil-fergħa ta’ TAC u 3 pazjenti (0.6 %) fil-fergħa ta’ FAC żviluppaw insuffiċjenza konġestiva tal-qalb waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni. Pazjent wieħed fil- fergħa ta’ TAC miet kawża ta’ kardjomijopatija mwessa’.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Fl-istudju TAX 316, alopeċja li ppersistit matul il-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament fit- tmiem tal-kimoterapija ġiet irrappurtata f’687 minn 744 pazjent fuq TAC u 645 minn 736 pazjent fuq FAC.

Fit-tmiem tal-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament (medjan proprju taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament ta’ 96 xahar), l-alopeċja kienet għadha hemm f’29 pazjent fuq TAC (3.9 %) u f’16-il pazjent fuq FAC (2.2%).

Fl-istudju GEICAM 9805, alopeċja ppersistiet waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni (medjan ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur) u ġie osservat li kienet baqgħet għaddejja f’49 pazjent (9.2 %) fil- fergħa ta’ TAC u f’35 pazjent (6.7 %) fil-fergħa ta’ FAC. Alopeċja marbuta mal-mediċina tal-istudju bdiet jew marret għall-agħar waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni fi 42 pazjent (7.9 %) fil-fergħa ta’ TAC u 30 pazjent (5.8 %) fil-fergħa ta’ FAC.

Disturbi fis-sistema riproduttiva u fis-sider

L-amenorreja kienet għadha hemm matul il-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament f’121 pazjent minn 202 pazjent b’amenorreja fit-tmiem tal-kimoterapija fl-istudju TAX 316.

Fl-istudju GEICAM 9805, amenorrea ppersistiet waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni (medjan ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur) u ġie osservatli kienet baqgħet għaddejja fi 18-il pazjent (3.4 %) fil-fergħa ta’ TAC u 5 pazjenti (1.0 %) fil-fergħa ta’ FAC.

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Fl-istudju TAX 316, l-edima periferika kienet għadha hemm matul il-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament fi 19-il pazjent minn 119 pazjent bl-edima periferika fil-fergħa tat-TAC u f’4 pazjenti minn 23 pazjent bl-edima periferika fil-fergħa tal-FAC.

Fl-istudju GEICAM 9805, l-edima limfatika ġiet osservata li kienet għada hemm f’4 mill-5 pazjenti fil-fergħa TAC u f’pazjent 1 minn 2 pazjenti fil-fergħa FAC fit-tmiem il-kimoterapija, u ma marritx waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni (medjan ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur). Astenja ippersistiet waqt il-perjodu ta’ osservazzjoni (medjan ta’ żmien ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur) u ġie osservat li kienet baqgħet għaddejja fi 12-il pazjent (2.3 %) fil-fergħa ta’ TAC u f’4 pazjenti (0.8 %) fil-fergħa ta’ FAC.

Sindrome ta’ Lewkimja akuta/Majilodisplastik.

Wara 10 snin ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament fl-istudju TAX316, il-lewkimja akuta ġiet irrappurtata f’4 minn 744 pazjent fuq TAC u f’1 minn 736 pazjent fuq FAC. Is-sindrome majilodisplastik ġie rrappurtat f’2 minn 744 pazjenti fuq TAC u f’1 minn 736 pazjent fuq FAC. Wara 10 snin ta’ osservazzjoni fl-istudju GEICAM 9805, lewkimja akuta seħħet f’pazjent 1 minn 532

pazjent (0.2 %) fil-fergħa TAC. Ebda każ ma ġie rrapportat f’pazjenti fil-fergħa FAC. Fiż-żewġ gruppi ta’ kura, ebda pazjent ma ġie ddijanjostikat bis-sindrome majilodisplastik.

Kumplikazzjonijiet newtropeniċi

It-tabella hawn taħt turi li l-inċidenza ta’ newtropenja ta’ Grad 4, newtropenja bid-deni u infezzjoni newtropenika naqset fil-pazjenti li rċevew il-prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF wara li din saret obbligatorja fil-fergħa tat-TAC- L-istudju GEICAM.

Kumplikazzjonijiet newtropeniċi f’pazjenti li rċevew it-TAC flimkien ma’ prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF u mingħajr prevenzjoni primarja (GEICAM 9805)

 

Mingħajr prevenzjoni

Flimkien ma’

 

primarja G-CSF (n = 111)

prevenzjoni primarja

 

n (%)

 

G-CSF

 

 

 

 

(n = 421)

 

 

 

 

n (%)

 

 

 

 

Newtropenja (Grad 4)

104 (93.7)

(32.1)

 

 

 

 

 

Newtropenja bid-deni

(25.2)

(5.5)

 

 

 

 

 

Infezzjoni newtropenika

(12.6)

(5.0)

 

 

 

 

Infezzjoni newtropenika

(1.8)

5 (1.2)

(Grad 3-4)

 

 

 

 

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi f’ kanċer gastriku tat-tip adenokarċinoma għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjonijiet Avversi komuni

Reazzjonijiet Avversi

fid-database MedDRA

ħafna

komuni

 

 

 

Infezzjonijiet u infestazzjonijiet

Infezzjoni assoċjata man-

 

 

newtropenija;

 

 

Infezzjoni (G3/4: 11.7%)

 

Disturbi tad-demm u tas-sistema

Anemija (G3/4: 20.9%);

 

limfatika

Newtropenija (G3/4: 83.2%);

 

 

Tromboċitopenija (G3/4:

 

 

8.8%);

 

 

Newtropenija bid-deni

 

Disturbi fis-sistema immuni

Sensittività eċċessiva (G3/4:

 

 

1.7)

 

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Anoreksja (G3/4: 11.7%)

 

nutrizzjoni

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Newropatija periferika tas-

Sturdament (G3/4: 2.3%);

 

sensazzjoni (G3/4: 8.7%)

Newropatija periferika tal-

 

 

movimenti (G3/4: 1.3%)

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

Tidmigħ miżjud (G3/4: 0%)

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema

 

Nuqqas ta’ smigħ (G3/4: 0%)

labirintika

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Arritmija (G3/4: 1.0%).

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Dijarea (G3/4: 19.7%);

Stitikezza (G3/4: 1.0 %);

 

Tqalligħ (G3/4: 16%);

Ugigħ gastro-intestinali (G3/4:

 

Stomatite (G3/4: 23.7%);

1.0%);

 

Rimettar (G3/4: 14.3%)

Esofaġite/disfaġja/odinofaġja

 

 

(G3/4: 0.7%)

Sistema tal-klassifika tal-organi

Reazzjonijiet Avversi komuni

Reazzjonijiet Avversi

fid-database MedDRA

ħafna

komuni

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

Alopeċja (G3/4: 4.0%)

Raxx bil-ħakk (G3/4: 0.7%);

taħt il-ġilda

 

Mard tad-dwiefer (G3/4:

 

 

0.7%);

 

 

Esfoljazzjoni tal-ġilda (G3/4:

 

 

0%)

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

Letarġija (G3/4: 19.0%);

 

ta’ mnejn jingħata

Deni (G3/4: 2.3%);

 

 

Żamm tal-fluwidu (sever/li

 

 

jpoġġi l-ħajja f’periklu: 1%)

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari f’ kanċer gastriku tat-tip adenokarċinoma għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ cisplatin u 5-fluorouracil

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Newtropenija bid-deni u infezzjonijiet assoċjati man-newtropenija ġraw, rispettivament, f’17.2% u 13.5% tal-pazjenti, u dan irrispettiv jekk intużax G-CSF. G-CSF kien użat ghall-profilassi sekondarja

f’19.3% tal-pazjenti (10.7% taċ-ċikli). Newtropenija bid-deni u infezzjonijiet assoċjati man- newtropenija ġraw, rispettivament, fi 12.1% u 3.4% tal-pazjenti, meta dawn irċevew il-profilassi b’G- CSF, fil-waqt li 15.6% u 12.9% tal-pazjenti ma ngħatawx profilassi b’G-CSF (ara sezzjoni 4.2).

Lista f’forma tabulari tar-reazzjonijiet avversi fil-kanċer tar-ras u tal-għonq għal docetaxel 75 mg/m² użat flimkien ma’ cisplatin and 5-fluorouracil

Kimoterapija induttiva segwita bi radjuterapija (TAX323)

Sistema tal-klassifika tal-

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

organi fid-database

komuni ħafna

komuni

mhux komuni

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

Infezzjoni

 

 

infestazzjonijiet

(G3/4:6.3%);

 

 

 

Infezzjoni bin-

 

 

 

newtropenija

 

 

Neoplażmi beninni, malinni

 

Uġigħ tal-kanċer

 

u dawk mhux speċifikati

 

(G3/4: 0.6%)

 

(inklużi ċesti u polipi)

 

 

 

Disturbi tad-demm u tas-

Newtropenija (G3/4:

Newtropenija bid-deni

 

sistema limfatika

76.3%)

 

 

 

Anemija (G3/4:

 

 

 

9.2%);

 

 

 

Tromboċitopenija

 

 

 

(G3/4: 5.2%)

 

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema immuni

 

Sensittività eċċessiva

 

 

 

(mhux severa)

 

Disturbi fil-metaboliżmu u

Anoreksja (G3/4:

 

 

n-nutrizzjoni

0.6%)

 

 

Disturbi fis-sistema nervuża

Disgewżja /Parosmja

Sturdament

 

 

Newropatija periferika

 

 

 

tas-sensazzjoni

 

 

 

(G3/4:0.6%)

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika tal-

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

organi fid-database

komuni ħafna

komuni

mhux komuni

MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

Tidmigħ miżjud

 

 

 

Konġuntivite

 

Disturbi fil-widnejn u fis-

 

Nuqqas ta’ smigħ

 

sistema labirintika

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

Mard iskemiku tal-

Arritmija (G3/4:

 

 

mijokardju

0.6%)

 

 

(G3/4:1.7%)

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

Mard tal-vini (G3/4:

 

 

 

0.6%)

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-intestinali

Tqalligħ (G3/4:0.6%)

Stitikezza;

 

 

Stomatite (G3/4:4.0%)

Esofaġite/disfaġja/

 

 

Dijarea (G3/4:2.9%)

odinofaġja

 

 

Rimettar (G3/4:0.6%)

(G3/4:0.6%);

 

 

 

Uġigħ addominali;

 

 

 

Dispepsja;

 

 

 

Emoraġija

 

 

 

gastrointestinali

 

 

 

(G3/4:0.6%);

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti

Alopeċja

Raxx bil-ħakk;

 

ta’ taħt il-ġilda

(G3/4:10.9%)

Ġilda xotta;

 

 

 

Ġilda esfoljattiva

 

 

 

(G3/4:0.6%)

 

Disturbi muskolu-skeletrali u

 

Majalġja (G3/4: 0.6%)

 

tal-connective tissue

 

 

 

Disturbi ġenerali u

Letarġija (G3/4:3.4%);

 

 

kondizzjonijiet ta’ mnejn

Deni (G3/4: 0.6%);

 

 

jingħata

Żamm tal-fluwidu;

 

 

 

Edima

 

 

Investigazzjonijiet

 

Żieda fil-piż

 

Kimoterapija Induttiva segwita bi kimoradjuterapija (TAX324)

 

Sistema tal-klassifika

 

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

 

tal-organi fid-

 

komuni ħafna

komuni

mhux komuni

 

database MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infezzjonijiet u

 

Infezzjoni (G3/4:

Infezzjoni bin-

 

 

infestazzjonijiet

 

3.6%);

newtropenija

 

 

 

 

 

 

 

 

Neoplażmi beninni,

 

 

Uġigh tal-kanċer (G3/4:

 

 

malinni u dawk mhux

 

 

1.2%)

 

 

speċifikati (inklużi ċesti

 

 

 

 

 

u polipi)

 

 

 

 

 

Disturbi tad-demm u

 

Newtropenija (G3/4:

 

 

 

tas-sistema limfatika

 

83.5%);

 

 

 

 

 

Anemija (G3/4:

 

 

 

 

 

12.4%);

 

 

 

 

 

Tromboċitopenija

 

 

 

 

 

(G3/4: 4.0%)

 

 

 

 

 

Newtropenija bid-deni

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

 

 

Sensittività eċċessiva

 

immuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-

 

Anoreksja (G3/4:

 

 

 

metaboliżmu u n-

 

12.0%)

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Disgewżja /Parosmja

Sturdament (G3/4:

 

 

nervuża

 

(G3/4: 0.4%);

2.0%)

 

 

 

 

Newropatija periferika

Newropatija periferika

 

 

 

 

tas-sensazzjoni (G3/4:

tal-movimenti (G3/4:

 

 

 

 

1.2%)

0.4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fl-għajnejn

 

 

Tidmigħ miżjud;

Konġuntivite

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-widnejn u

 

Nuqqas ta’ smigħ

 

 

 

fis-sistema labirintika

 

(G3/4: 1.2%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-qalb

 

 

Arritmija (G3/4: 2.0%)

Mard iskemiku tal-

 

 

 

 

 

mijokardju

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

 

Disturbi fil-vini

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi gastro-

 

Tqalligħ (G3/4:

Dispepsja (G3/4: 0.8%);

 

 

intestinali

 

13.9%);

Ugigħ gastro-intestinali

 

 

 

 

Stomatite (G3/4:

(G3/4: 1.2%);

 

 

 

 

20.7%);

Emoraġija

 

 

 

 

Rimettar (G3/4: 8.4%)

gastrointestinali (G3/4:

 

 

 

 

Dijarrea (G3/4: 6.8%);

0.4%)

 

 

 

 

Esofaġite/disfaġja/

 

 

 

 

 

odinofaġja (G3/4:

 

 

 

 

 

12.0%);

 

 

 

 

 

Stitikezza (G3/4:

 

 

 

 

 

0.4%);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema tal-klassifika

 

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

Reazzjonijiet Avversi

 

tal-organi fid-

 

komuni ħafna

komuni

mhux komuni

 

database MedDRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-

 

Alopeċja (G3/4:

Ġilda xotta;

 

 

tessuti ta’ taħt il-ġilda

 

4.0%); Raxx bil-ħakk;

Deskwamazzjoni tal-

 

 

 

 

 

ġilda

 

 

Disturbi muskolu-

 

 

Majalġja (G3/4: 0.4%)

 

 

skeletrali u tal-

 

 

 

 

 

connective tissue

 

 

 

 

 

Disturbi ġenerali u

 

Letarġija (G3/4:

 

 

 

kondizzjonijiet ta’

 

4.0%);

 

 

 

mnejn jingħata

 

Deni (G3/4: 3.6%);

 

 

 

 

 

Żamm tal-fluwidu

 

 

 

 

 

(G3/4: 1.2%);

 

 

 

 

 

Edima (G3/4: 1.2%)

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Tnaqqis fil-piż

 

Żieda fil-piż

L-esperjenza wara li tpoġġa fis-suq

Neoplażmi beninni, malinni u mhux speċifikati (inklużi ċesti u polipi)

Każijiet ta’ lewkimja akuta tat-tip myeloid u s-sindrome myelodysplastic kienu ġew irrapportati, assoċjati ma’ l-użu ta’ docetaxel flimkien ma’ sustanzi kimoterapewtiċi oħra u/jew ir-radjuterapija.

Disturbi tad-demm u tas-sistema limfatika

Trażżin tal-mudullun u reazzjonijiet avversi oħra ematoloġiċi kienu irrapportati. Koagulazzjoni intrvasculari mifruxa (DIC), spiss assoċjata ma’ sepsis u insuffiċjenza ta’ organi multipli, kienet irrapportata.

Disturbi fis-sistema immuni

Xi każijiet ta’ xokk anafilattiku, x’imdaqqiet fatali, kienu irrapportati.

Disturbi fis-sistema nervuża

Każijiet rari ta’ aċċessjonijiet jew telf temporanju mis-sensi kien innotat fl-ingħatar ta’ docetaxel. Dawn ir-reazzjonijiet tfaċċaw x’imdaqqiet waqt l-infużjoni tal-prodott mediċinali.

Disturbi fl-għajnejn

Każijiet rari ħafna ta’ disturbi viżivi li jgħaddu (leħħiet, dawl ileħħ u skotomata) li tipikament ġraw waqt l-infużjoni tal-prodott mediċinali, u assoċjati flimkien ma’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva, kienu irrapportati. Dawn kienu riversibbli hekk kif twaqqfet l-infużjoni. Każijiet ta’ tidmigħ b’konġuntivite jew mingħajrha, bħal każijiet ta’ mblokkar tal-pajp tad-dmugħ, li jqattar fl-imnieħer, u b’hekk irriżulta f’tidmigħ eċċessiv, kienu rarament irrapportati. Ġew irrappurtati każijiet ta’ edima makulari ċistojde (CMO) f’pazjenti kkurati b’docetaxel.

Disturbi fil-widnejn u fis-sistema labirintika

Każijiet rari ta’ effetti tossiċi fuq il-widna, nuqqas u/jew telf tas-smigħ kienu irrapportati.

Disturbi fil-qalb

Każijiet rari ta’ infart mijokardijaku kienu irrapportati.

Disturbi vaskulari

Ġrajjiet tromboemboliċi kienu rarament irrapportati.

Disturbi respiratorji, toraċiċi u medjastinali

Sindromu ta’ dieqa respiratorja akuta u każijiet ta’ pulmonite/pnewmonja tal-interstizjum, mard interstizjali tal-pulmun, fibrożi tal-pulmun u insuffiċjenza respiratorja, xi kultant fatali, kienu rarament

irrapportati. Każijiet rari ta’ pneumonite dovut għar-radjazzjoni ġew irrapportati f’pazjenti li kienu qed jieħdu konkomittantement ir-radjuterapija.

Disturbi gastro-intestinali

Okkorrenzi rari ta’ deidrazzjoni bħala konsegwenza ta’ ġrajjiet gastro-intestinali, perforament gastro- intestinali, kolite iskemika, kolite u enterokolite newtropenika kienu irrapportati. Każijiet rari ta’ ileus u ostruzzjoni ta’ l-intestin ġew irrapportati.

Disturbi fil-fwied u fil-marrara

Każijiet rari ħafna ta’ epatite, kultant fatali speċjalment f’pazjenti li kellhom mard preċedenti tal- fwied, kienu irrapportati.

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’ taħt il-ġilda

Każijiet rari ħafna ta’ lupus erythematosus tal-ġilda u nfafet kbar bħal erythema multiforme, is- sindrome ta’ Stevens-Johnson, u toxic epidermal necrolysis, kienu ġew irrapportati b’docetaxel. F’xi każijiet, fatturi konkomittanti setgħu taw kontribut għall-iżvilupp ta’ dawn l-effetti. B’docetaxel, ġew irrapportati tibdil tat-tip sklerodermali, ħafna drabi wara limfedima periferali. Ġew irrapportati każijiet ta’ alopeċja permanenti (frekwenza mhux magħrufa).

Disturbi fil-kliewi u fis-sistema urinarja

Ġew irrapportati l-insuffiċjenza renali u d-disfunzjoni renali severa. F’madwar 20 % ta’ dawn il- każijiet ma kien hemm ebda fatturi ta’ riskju għad-disfunzjoni renali severa akuta bħal prodotti mediċinali nefrotossiċi li ttieħdu fl-istess ħin u distrubi gastro-intestinali.

Disturibi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata

Recall phenomena tar-radjazzjoni kienu rarament irrapportati.

Iż-żamm tal-fluwidu ma kienx akkompanjat ma’ ġrajjiet akuti ta’ oliguria jew pressjoni baxxa tad- demm. Id-deidrazzjoni u l-edima pulmonari kienu rarament irrapportati.

Disturbi fil-metaboliżmu u n-nutrizzjoni

Ġew irrappurtati każijiet ta’ iponatrimja, l-aktar assoċjati b’deidratazzjoni, rimettar u pulmonite.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Kien hemm ftit rapporti ta’ dożaġġ eċcessiv. M’hemmx antidot magħruf kontra doża eċċessiva ta’docetaxel. F’każ ta’ doża eċċessiva, il-pazjent għandu jinżamm f’ċentru speċjaliżżat u l-funzjoni ta’ l-organi vitali għandha tkun immoniterjata. F’każijiet ta’ dożaġġ eċċessiv, il-ġrajjiet avversi jistgħu jiġu mistennija li jmorru għall-agħar. Il-kumplikazzjonijiet primarji u antiċipati ta’ doża eċċessiva jikkonsistu f’trażżin tal- mudullun ta’ l-għadam, newrotossiċità periferika u infjammazjoni tal-mukoża.

Il-pazjenti għandhom jingħataw il-G-CSF terapewtikament mill-aktar fis possibbli wara li tkun skoperta li ngħatat doża eċċessiva. Miżuri oħra sintomatiċi u xierqa għandhom jittieħdu, skont kif inhu meħtieġ.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġenti antineoplastiċi, alkalojdi tal-pjanti u prodotti naturali oħra, Taxanes, Kodiċi ATC: L01CD 02

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Docetaxel huwa sustanza li tintuża kontra t-tumuri, li jaħdem billi jippromwovi is-sintesi tat-tubulin f’mikrotubuli stabbli u jinibixxi l-ismantellament tagħhom, u b’hekk, iġib tnaqqis sostanzjali fil-livell tat-tubulin liberu. Ir-rabta ta’ docetaxel mal-mikrotubuli ma jibdilx in-numru tal-protofilamenti.

Docetaxel intwera, in vitro, li jħarbat is-sistema komplessa tal-mikrotubuli fiċ-ċelluli. Il-mikrotubuli huma essenzjali għall-funzjoni mitotika vitali u għall-funzjoni ċellulari ta’ bejn il-fażijiet.

Effetti farmakodinamiċi

Docetaxel instab li huwa ċitotossiku in vitro għall-linji ċellulari ta’ tumuri li huma derivati mill- ġrieden u l-bniedem, u kontra ċelluli umani meħudin minn tumuri hekk kif dawn ikunu tneħħew, fi studji klonoġeniċi fil-laboratorju. Docetaxel jinstab f’livelli għoljin fiċ-ċelluli fejn idum għal tul ta’ żmien. Barra minn hekk, docetaxel instab li huwa attiv fuq xi linji ċellulari, iżda mhux kollha, billi jżid il-produzzjoni tal-glikoproteina p, li s-sinteżi tagħha tinsab miktuba fuq il-ġene li tiddetermina r- reżistenza għal sustanzi multipli. In vivo, docetaxel jaħdem indipendentement mill-iskeda ta’ kif jingħata u għandu firxa wiesgħa t’attivita fuq it-tumuri esperimentali, kontra tumuri mlaqqmin u avvanzati derivati mill-ġrieden u mill-bnedmin.

Effikaċja klinika u sigurtà

Il-kanċer tas-sider

Docetaxel użat flimkien ma’ doxorubicin u cyclophosphamide: terapija miżjuda

Pazjenti b’kanċer operabbli fis-sider li nfirex fil-glandoli limfatiċi tas-sider (TAX 316)

Id-data minn studju f’ċentri multipli, fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l-investigaturi kienu jafu x’mediċini qed jintużaw, u l-pazjenti tqassmu mingħajr għażla, isaħħu l-użu ta’ docetaxel għat- trattament miżjud f’pazjenti li għandhom kanċer tas-sider li nfirex fil-glandoli limfatiċi u li huwa operabbli b’KPS ta’ ≥80%, minn 18 sa 70 sena fl-età. Wara t-tqassim tal-pazjenti skont in-numru ta’ glandoli limfatiċi effettwati (1-3, 4+), 1491 pazjent kienu mqassma mingħajr għażla biex jirċievu jew docetaxel 75 mg/m2 siegħa wara doxorubicin 50 mg/m2 u cyclophosphamide 500 mg/m2 (il-fergħa TAC), jew doxorubicin 50 mg/m2 segwit minn fluorouracil 500 mg/m2 u cyclophosphamide

500 mg/m2 (il-fergħa FAC). Iż-żewġ gruppi kienu ngħataw il-kura darba kull 3 ġimgħat għal 6 ċikli. Docetaxel kien ingħata bħala infużjoni tul siegħa, waqt li l-prodotti mediċinali l-oħra kienu ngħataw bħala bolus fil-vini fl-ewwel jum. G-CSF kien ingħata bħala profilassi sekondarja lill-pazjenti li

żviluppaw newtropenija komplikata (newtropenija bid-deni, newtropenija fit-tul jew infezzjoni). Il- pazjenti fil-fergħa TAC irċevew profilassi bl-antibijotiku ciprofloxacin 500 mg oralment, darbtejn kuljum, ghal 10 ijiem, mibdi f’jum 5 ta’ kull ċikli, jew ekwivalenti. Fiż-żewġ friegħi, wara l-aħħar kors tal-kimoterapija, il-pazjenti li kellhom reċetturi pożittivi għal estrogen u/jew progesterone ingħataw tamoxifen 20 mg kuljum sa 5 snin. Ir-radjuterapija miżjuda kienet preskritta skont il-prattiċi awtorevoli fiċ-ċentri li ipparteċipaw fl-istudji u dan ingħata lil 69% tal-pazjenti li ħadu TAC u 72% tal-pazjenti li ħadu FAC. Saru żewġ analisi temporanji u analisi finali waħda. L-ewwel analisi temporanja ġiet ippjanata 3 snin wara d-data li fiha nofs il-pazjenti għall-istudju ġew irreġistrati. It- tieni analisi temporanja saret wara li ġew irrekordjati b’kollox 400 ġrajja DFS, li wassal għalperijodu ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament medjan ta’ 55 xahar. L-analisi finali saret meta l-pazjenti kollha għalqu l-10 sena ta’ viżti ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament (sakemm ma kellhomx ġrajja DFS jew ma marrux aktar għall-viżti ta’ osservazzjoni ta’ wara t-trattament). Is-sopravivenza mingħajr mard

(DFS) kienet il-punt tal-waqfien ewlieni tal-effikaċja u s-sopravivenza totali (OS) kienet il punt tal- waqfien sekondarju tal-effikaċja.

L-analisi finali saret b’perijodu ta’ osservazzjoni medjan attwali ta’ 96 xahar. Is-sopravivenza ikkaratteriżżata minn nuqqas tal-marda kienet b’mod sinifikattiv itwal fil-fergħa TAC meta kienet imqabbla mal-fergħa FAC. L-inċidenza tar-rikaduta hekk kif għaddew 10 snin tnaqqas fil-pazjenti li rċevew TAC meta mqabbel ma’ dawk li rċevew FAC (39% kontra 45%, rispettivament) li tfisser riskju assolut imnaqqas b’6% (p = 0.0043). Sopravivenza totali wara 10 snin kienet kibret b’mod

sinifikattiv b’TAC meta mqabbla ma’ FAC (76% kontra 69% rispetivament) li tfisser riskju assolut tal-mewt imnaqqas b’7% (p = 0.002). Billi l-benefiċċju osservat f’pazjenti li għandhom 4+glandoli ma kienx statistikament sinifikanti fuq is-sopravivenza mingħajr mard (DFS) u s-sopravivenza totali (OS), riżultat pożittiv għall-benefiċċju mqabbel mar-riskju għal TAC f’pazjenti li għandhom 4+glandoli ma kienx ippruvat għalkollox fl-analisi finali.

B’kollox, l-istudju wera riżultati pożittivi għall-benefiċċju mqabbel mar-riskju għal TAC meta mqabbel ma’ FAC.

Pazjenti li ħadu TAC, imqassma fi gruppi żgħar, skont fatturi pronostiċi maġġuri, definiti prospettivament, ġew analiżżati:

 

 

Sopravivenza mingħajr marda

Sopravivenza totali

 

Il-grupp tal-

Numru ta’

Il-proporzjon

95% CI

p=

Il-proporzjon

95% CI

p=

pazjenti

pazjenti

tar-riskju*

 

 

tar-riskju*

 

 

Numru ta’

 

 

 

 

 

 

 

glandoli

 

 

 

 

 

 

 

pożittivi

 

 

 

 

 

 

 

Total

0.80

0.68-0.93

0.0043

0.74

0.61-0.90

0.0020

0.72

0.58-0.91

0.0047

0.62

0.46-0.82

0.0008

4+

0.87

0.70-1.09

0.2290

0.87

0.67-1.12

0.2746

*il-proporzjon ta’ riskju ta’ anqas minn 1 jindika li TAC hu assoċjat ma’ sopravivenza mingħajr marda itwal, u sopravivenza totali itwal, meta mqabbel ma’ FAC

Pazjenti b’kanċer operabbli fis-sider li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider u li huma eliġibbli biex jirċievu l-kimoterapija (GEICAM 9805).

Tagħrif minn studju li sar f’ċentri multipli, fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l-investigaturi kienu jafu x’mediċini qed jintużaw u fejn il-pazjenti tqassmu b’mod arbitrarju, isaħħah l-użu ta’ docetaxel għat- trattament miżjud f’pazjenti li għandhom kanċer operabbli tas-sider li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi u li huma eliġibbli biex jirċievu l-kimoterapija.

1060 pazjent ġew magħżula b’mod arbitrarju biex jirċievu jew docetaxel 75 mg/m2 mogħti siegħa wara doxorubicin 50 mg/m2 u cyclophosphamide 500 mg/m2 (539 pazjent fil-fergħa tat-TAC ), jew doxorubicin 50 mg/m2 segwit minn fluorouracil 500 mg/m2 u cyclosphosphamide 500 mg/m2 (521 pazjent fil-fergħa tal-FAC ), bħala kura miżjuda f’pazjenti b’kanċer operabbli fis-sider li ma nfirixx fil-glandoli limfatiċi tas-sider u li għandhom riskju għoli ta’ rikaduta skont il-kriterji St.Gallen tal- 1998 (daqs tat-tumur >2 cm u/jew RE u RP negattivi u/jew grad għoli istoloġiku/nukleari (grad 2 sa 3) u /jew età <35 sena). Iż-żewġ skedi ta’ dożaġġ ġew mogħtija darba kull 3 ġimgħat għal 6 ċikli. Docetaxel ġie mogħti bħala infużjoni ta’ siegħa, il-prodotti mediċinali kollha l-oħra ġew mogħtija minn ġol-vini fil-jum 1 kull tliet ġimgħat. Il-prevenzjoni primarja permezz ta’G-CSF ġiet magħmula obbligatorja fil-fergħa tat-TAC wara li b’mod arbitrarju ġew magħżula 230 pazjent. L-inċidenza ta’ newtropenja ta’ Grad 4, newtropenja bid-deni u infezzjoni newtropenika naqset fil-pazjenti li rċevew il-prevenzjoni primarja permezz ta’ G-CSF (ara sezzjoni 4.8). Fiż-żewġ fergħat, wara l-aħħar ċiklu ta’ kimoterapija, il-pazjenti b’tumuri RE+ u/jew RPg+ irċevew tamoxifen 20 mg darba kuljum għal 5 snin. Ġiet miżjuda t-terapija ta’ radjazzjoni skont il-linji gwida li kien hemm fl-istituzzjonijiet li ħadu parti fl-istudju u ġiet mogħtija lis-57.3% tal-pazjenti li rċevew it-TAC u lill-51.2% tal-pazjenti li rċevew il-FAC.

Saret analiżi waħda primarja u analiżi waħda aġġornata. L-analiżi primarja saret meta l-pazjenti kollha kienu ġew osservati għal aktar minn 5 snin (medjan taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ 77 xahar). L- analiżi aġġornata saret meta l-pazjenti kollha waslu sal-vista ta’ 10 snin (medjan taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur) (ħlief jekk kellhom każ ta’ DFS jew ma kinux baqgħu imorru għall- osservazzjoni). Sopravivenza ħielsa mill-mard (DFS - disease-free survival) kien l-iskop finali ta’ effikaċja primarju u s-sopravivenza globali (OS - Overall survival) kien l-iskop finali ta’ effikaċja sekondarju.

Fil-medjan taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ 77 xahar, intweriet, b’mod sinifikanti, sopravivenza itwal ħielsa mill-mard fil-fergħa ta’ TAC meta mqabbla mal-fergħa ta’ FAC. Il-pazjenti kkurati b’TAC kellhom tnaqqis ta’ 32 % fir-riskju ta’ rikaduta meta mqabbla ma’ dawk ikkurati b’FAC (proporzjon ta’ riskju = 0.68, 95% CI (0.49-0.93), p = 0.01). Fiż-żmien medjan ta’ osservazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur, pazjenti kkurati b’TAC kellhom tnaqqis ta’ 16.5% fir-riskju ta’ rikaduta meta mqabbla ma dawk ikkurati b’FAC (proporzjon ta’ periklu = 0.84, 95% CI (0.65-1.08), p=0.1646). Dejta ta’ DFS ma kinitx sinifikanti b’mod statistiku iżda xorta kienet assoċjata ma xejra pożittiva favur TAC.

Fil-medjan taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ 77 xahar, is-sopravivenza totali (OS overall survival) kienet itwal fil-fergħa ta’ TAC, bil-pazjenti kkurati b’TAC ikollhom tnaqqis ta’ 24 % fir-riskju ta’ mewt meta mqabbel ma’ dawk ta’ FAC (proporzjon ta’ riskju = 0.76, 95% CI (0.46-1.26, p = 0.29).

Madankollu ma kienx hemm differenza sinifikanti bejn iż-żewġ fergħat fid-distribuzzjoni ta’ OS. Fil-medjan taż-żmien ta’ ossevazzjoni ta’ 10 snin u 5 xhur, pazjenti kkurati b’TAC kellhom tnaqq is ta’ 9% fir-riskju ta’ mewt meta mqabbla ma’ pazjenti kkurati b’ FAC (proporzjon ta’ periklu = 0.91, 95% CI (0.63-1.32)).

Ir-rata ta’ sopravivenza kienet 93.7% fil-fergħa ta’ TAC u 91.4 % fil-fergħa ta’ FAC, fil-punt tat-8 sena ta’ osservazzjoni, u 91.3 % fil-fergħa ta’ TAC u 89 % fil-fergħa ta’ FAC, fil-punt tal-10 sena ta’ osservazzjoni.

Il-proporzjon pożittiv ta’ benefiċċju u riskju għal TAC meta mqabbel ma’ FAC baqa’ ma nbidilx.

Gruppi sekondarji ta’ pazjenti kkurati bit-TAC ġew analizzati skont fatturi pronjostiċi ewlenin li ġew stabbiliti b’mod prospettiv fl-analiżi primarja (fil-medjan taż-żmien ta’ osservazzjoni ta’ 77 xahar) (ara t-tabella hawn taħt):

Analiżi ta’ gruppi sekondarji-studju ta’ terapija miżjuda f’pazjenti b’kanċer tas-sider li ma nfirixx fil- glandoli limfatiċi

(Analiżi intenzjoni-biex-tikkura))

Grupp sekondarju ta’

Numru ta’ pazjenti

Sopravivenza mingħajr mard

Proporzjon ta’

95% CI

pazjenti

fil-grupp tat-TAC

riskju*

 

Totali

0.68

0.49-0.93

Kategorija ta’ età 1

 

 

 

<50 sena

0.67

0.43-1.05

≥50 sena

0.67

0.43-1.05

Kategorija ta’ età 2

 

 

 

<35 sena

0.31

0.11-0.89

≥35 sena

0.73

0.52-1.01

L-istat tar-riċettur

 

 

 

ormonali

 

 

 

Negattiv

0.7

0.45-1.1

Pożittiv

0.62

0.4-0.97

Daqs tat-tumur

0.69

0.43-1.1

≤2 cm

>2 cm

0.68

0.45-1.04

Grad istoloġiku

 

 

 

Grad 1 (jinkludi meta

0.79

0.24-2.6

ma ġiex valutat il-grad)

 

 

 

Grad 2

0.77

0.46-1.3

Grad 3

0.59

0.39-0.9

Stat ta’ menopawża

 

 

 

Qabel il-menopawża

0.64

Wara l-menopawża

0.72

0.47-1.12

* proporzjon ta’ riskju (TAC/FAC) ta’ inqas minn 1 jindika li TAC huwa assoċjat ma’ sopravivenza itwal ta’ mingħajr mard meta mqabbel ma’ FAC.

Ġew magħmula analiżi ta’ stħarriġ tas-sottogrupp għas-sopravivenza mingħajr mard għal pazjenti li jissodisfaw il-kriterji ta’ kimoterapija St.Gallen ta’ 2009- (popolazzjoni ITT ) u huma ppreżentati hawn taħt

 

 

 

Proporzjon ta’

 

 

TAC

FAC

riskju

 

 

 

 

(TAC/FAC)

 

Sottogruppi

(n=539)

(n=521)

(95% CI)

p-value

Jissodisfaw l-indikazzjoni

 

 

 

 

relattiva għal kimoterapija a

 

 

 

 

Le

18/214

26/227

0.796 (0.434 - 1.459)

0.4593

 

(8.4%)

(11.5%)

 

 

Iva

48/325

69/294

0.606 (0.42 - 0.877)

0.0072

 

(14.8%)

(23.5%)

 

 

TAC = docetaxel, doxorubicin u cyclophosphamide FAC = 5-fluorouracil, doxorubicin u cyclophospamide CI = confidence interval; RE = riċettur tal-estroġenu

RP = riċettur tal-proġesteron

a RE/RP-negattiv jew Grad 3 jew daqs tat-tumur >5 cm

Fil-proporzjon ta’ riskju li ġie stmat ġie użat il-mudell Cox ta’ riskju proporzjonali bil-grupp ta’ kura bħala l-fattur.

Docetaxel meta jintuża waħdu

Saru żewġ studji fil-fażi III, t’għamla komparattiva u magħmula mingħajr għażla, fejn kien hemm total ta’ 326 suġġetti fejn it-trattament oriġinali kien b’sustanzi ċitotossiċi alkylating u 392 oħra li kienu ittrattati oriġinarjament b’sustanza anthracycline, b’falliment tal-kura fiż-żewġ gruppi u li t-tnejn kellhom kanċer tas-sider metastatiku. Dawn ingħatalhom docetaxel f’doża u tul ta’ żmien irrakkomandati, jiġifieri 100 mg/m2 kull 3 ġimgħat.

F’dawk il-pazjenti li kienu ħadu l-kors bis-sustanza alkylating, li falla, docetaxel kien imqabbel ma’ doxorubicin (75 mg/m2 kull 3 ġimgħat). Mingħajr m’affettwa iż-żmien totali tas-sopravivenza (għal docetaxel 15-il xahar kontragħal doxorubicin 14-il xahar, p = 0.38), jew iż-zmien sakemm javvanza t- tumur (b’docetaxel 27 ġimgħa kontra li d-doxorubicina kien ta’ 23 ġimgħa, p = 0.54), docetaxel wera rata ta’ rispons aktar għolja (52% kontra 37%, p= 0.01) u qassar iż-żmien għar-rispons (12-il ġimgħa vs 23 ġimgħa, p = 0.007). Tliet pazjenti fuq docetaxel (2%) ma komplewx il-kura minħabba żamm ta’ fluwidu, waqt li 15-il pazjent fuq id-doxorubicin (9%) waqfu l-kura minħabba tossiċità kardijaka (tliet każijiet fatali ta’ insuffiċenza konġestiva tal-qalb).

Fil-pazjenti li kienu ħadu t-trattament b’anthracycline, li kien falla, docetaxel kien ikkomparat ma’ l- użu ta’ mitomycin C u l-vinblastine flimkien (12 mg/m2 kull 6 ġimgħat u 6 mg/m2 kull 3 ġimgħat). Docetaxel żied r-rata tar-rispons (33% vs 12%, p < 0.0001), ittardja l-avvanz tat-tumur (19-il ġimgħa vs 11-il ġimgħa, p = 0.0004) u tawwal iż-żmien totali tas-sopravivenza (11-il xahar vs 9 xhur,

p = 0.01).

Waqt dawn iż-żewġ studji fil-fażi III, il-profil ta’ sigurtà ta’ docetaxel kien konsistenti mal-profil ta’ sigurtà osservat fil-fażi II ta’ l-istudji (ara sezzjoni 4.8).

Studju fil-fażi III, magħmul f’ċentri multipli, fejn kemm il-pazjenti kif ukoll l-investigaturi kienu jafu x’mediċini qed jintużaw, u li il-pazjenti tqassmu mingħajr għażla, sar biex il-monoterapija b’ docetaxel titqabbel ma’ pacilitaxel fit-trattament ta’ kanċer tas-sider avvanzat, f’pazjenti li t-terapija preċedenti kellha tinkludi xi anthracycline. It-total ta’ 449 pazjenti kienu mqassma, mingħajr għażla, biex jirċievu jew docetaxel 100 mg/m2 li tingħata bħala infużjoni tul siegha, jew paclitaxel 175 mg/m2 bħala infużjoni tul ta’ 3 sigħat. Il-pazjenti fiż-żewġ gruppi ngħataw il-mediċini kull 3 ġimghat.

Mingħajr ma kienet effettwata r-rata totali tar-riżultati u l-punt ewlieni tal-waqfien (32% kontra 25%, p = 0.10), docetaxel tawwal iż-żmien medjan ghall-avvanz (24.6 ġimgħat kontra 15.6 ġimgħat; p < 0.01) u ż-zmien medjan ta’ kemm għexu (15.3 xhur kontra 12.7 xhur; p = 0.03).

Aktar ġrajjiet avversi ta’ grad 3/4 kienu innotati b’docetaxel bħala monoterapija (55.4%) meta mqabbel ma’ paclitaxel (23%).

Docetaxel użat flimkien ma’ doxorubicin

Studju wieħed kbir fil-fażi III, li sar mingħajr għażla, involva 429 pazjent b’mard metastatiku li ma kienux ittrattati preċedentement. Dawn ingħataw doxorubicin (50 mg/m2) flimkien ma’ docetaxel (75 mg/m2) (il-fergħa AT) kontra doxorubicin (60 mg/m2) flimkien ma’ cyclophosphamide

(600 mg/m2) (il-fergħa AC). Iż-żewġ sistemi ta’ trattament ingħataw fl-ewwel jum ta’ kull 3 ġimgħat.

Iż-żmien tal-progressjoni (ŻTP) kien sinifikament itwal fil-fergħa AT kontra l-fergħa AC, p = 0.0138. Iż-ŻTP medjan kien 37.3 ġimgħat (95% CI: 34.4 - 42.1) fil-fergħa AT u 31.9 ġimgħat (95% CI: 27.4 - 36.0) fil-fergħa AC.

Ir-rata totali tar-rispons (RTTR) kienet b’mod sinifikattiv ogħla fil-fergħa AT kontra il-fergħa

AC, p = 0.009. Ir-RTTR kienet 59.3% (95% CI: 52.8 - 65.9) fil-fergħa AT versu 46.5% (95%

CI: 39.8 - 53.2) fil-fergħa AC.

F’dan l-istudju, l-fergħa AT uriet inċidenza ogħla ta’ newtropenija severa (90% kontra 68.6%), newtropenija bid-deni (33.3% kontra 10%), infezzjoni (8% kontra 2.4%), dijareja (7.5% kontra 1.4%), astenja (8.5% kontra 2.4%) u uġigħ (2.8% kontra 0%), mill-fergħa AC. Minn naħa l-oħra, il-fergħa AC uriet inċidenza ogħla ta’ anemija severa (15.8% kontra 8.5%) mill-fergħa AT, kif ukoll inċidenza ogħla ta’ tossiċita severa kardijaka: insuffiċenza konġestiva tal-qalb (3.8% kontra 2.8%), ir-rata assoluta tal-LVEF tnaqqset ≥ 20% (13.1% kontra 6.1%), ir-rata assoluta tal-LVEF tnaqqset ≥ 30% (6.2% kontra1.1%). Imwiet minn kawża tossika ġraw f’pazjent wieħed fil-fergħa AT (insuffiċjenza konġestiva tal-qalb) u f’4 pazjenti fil-fergħa AC (1 dovut għal xokk settiku u 3 minħabba insuffiċenza konġestiva tal-qalb).

Fiż-żewġ friegħi, il-kwalità tal-ħajja imkejjla mil-kwestjonarju tal-EORTC, kienet komparabbli u stabbli waqt it-trattament u l-visti sussegwenti.

Docetaxel użat flimkien ma’ trastuzumab

Docetaxel użat flimkien ma’ trastuzumab kien studjat fit-trattament ta’ pazjenti b’kanċer metastatiku tas-sider, liema tumuri kienu jipproduċu HER 2, u li precedentement ma rċevewx il-kimoterapija għal mard metastatiku. Mija sitta u tmenin (186) pazjent kienu mqassma mingħajr għażla biex jieħdu docetaxel (100 mg/m2) bi trastuzumab jew mingħajru; 60% tal-pazjenti rċevew preċedentement kimoterapija miżjuda b’tip ta’ anthracycline. Docetaxel flimkien ma’ trastuzumab kien effettiv fil- pazjenti, kemm dawk li rċevew it-terapija preċedenti u miżjuda bl-anthracyclines, kif ukoll f’dawk li ma ħadux. It-metodu ewlieni tat-test biex ikun stabbilit ir-reazzjoni pożittiva għall-HER 2 f’dan l- istudju pivitali kien l-immuno-kimika fil-ħistoloġija (IHC). Minoranza ta’ pazjenti kienu ittestjati bl- użu ta’ fluorescence in-situ hybridization (FISH). F’dan l-istudju, 87% tal-pazjenti kellhom mard li kien IHC 3+, u 95% tal-pazjenti li dahlu fl-istudju kellhom mard li kien IHC 3+ u/jew FISH pożittiv. Ir-riżultati ta’ effikaċja huma mogħtija fil-qosor fit-tabella murija hawn taħt:

Parametru

Docetaxel flimkien ma’

Docetaxel1

 

trastuzumab1

 

 

n = 92

n = 94

Rata ta’ rispons

61%

34%

(95% CI)

(50-71)

(25-45)

Iż-żmien medjan għar-rispons

 

 

(xhur)

11.4

5.1

(95% CI)

(9.2-15.0)

(4.4-6.2)

Medjan ta’ TTP (xhur)

10.6

5.7

(95% CI)

(7.6-12.9)

(5.0-6.5)

Medjan ta’ sopravivenza

30.52

22.12

(xhur)

 

(26.8-ne)

(17.6-28.9)

(95% CI)

 

 

 

TTP=iż-żmien għal progressjoni;

“ne” jindika li ma setax ikun stmat jew li ma kienx għadu milħuq

1Sett sħiħ ta’ l-analiżi (bit-tir ta’ fejqan)

 

 

2Is-sopravivenza medjana u stmata

 

 

Docetaxel użat flimkien ma’ capecitabine

It-data minn studju wieħed f’ċentru multipli fil-fażi III, ta’ studju kliniku, u li sar mingħajr għażla u li kien ikkontrollat, issostni l-użu ta’ docetaxel flimkien ma’ capecitabine għat-trattament ta’ pazjenti b’kanċer tas-sider avvanzat lokalment jew dak metastatiku, wara li falliet il-kimoterapija ċitotossika, inkluża anthracycline. F’dan l-istudju, 255 pazjent kienu mqassmin, mingħajr għażla, għall-kura b’docetaxel (75 mg/m2 bħala infużjoni fil-vini fuq perijodu ta’ siegħa, kull 3 ġimgħat) u capecitabine (1250 mg/m2 darbtejn kuljum għal ġimgħatejn, segwit b’perijodu ta’ waqfien għal ġimgħa). 256 pazjent kienu mqassmin, mingħajr għażla, għall-kura b’docetaxel biss (100 mg/m2 bħala infużjoni fil- vini fuq perjodu ta’ siegħa kull 3 ġimgħat). Is-sopravivenza kienet superjuri tal-fergħa fliemkien bit- trattament ta’ docetaxel + capecitabine flimkien (p = 0.0126). Is-sopravivenza medjana kienet ta’ 442 jum (docetaxel + capecitabine) kontra 352 jum (docetaxel waħdu). Ir-rati totali u oġġettivi ta’ rispons fil-popolazzjoni mqassma mingħajr għażla (kif stmat mill-investigatur) kienu 41.6% (docetaxel + capecitabine) kontra 29.7% (docetaxel waħdu); p = 0.0058. Iż-żmien biex jintlaħaq il-mard progressiv kien superjuri bid-docetaxel u capecitabine flimkien (p < 0.0001).

It-tul ta’ żmien medjan għal progressjoni kien ta’ 186 jiem (docetaxel + capecitabine) kontra ta’ 128 jiem (b’docetaxel biss).

Kanċer tal-pulmun li mhux ikkaratterizzat b’ċelluli żgħar

Pazjenti ittrattati preċedentement bil-kimoterapija u bir-radjuterapija jew mingħajrha

F’studju fil-fażi III, f’pazjenti ttrattati preċedentement, iż-żmien biex isir il-progressjoni (12.3 ġimgħat kontra 7 ġimgħat) u s-sopravivenza totali kienu sinifikament itwal b’docetaxel f’doża ta’ 75 mg/m2 komparati ma’ l-aqwa kura supportiva (AKS). Ir-rata ta’ sopravivenza ta’ sena kienet b’mod sinifikattiv itwal b’docetaxel (40%) kontra l-AKS (16%). Kien hemm inqas użu tal-morfina għall- uġigħ (p <0.01), sustanzi ghall-ugigħ mhux tat-tip tal-morfina (p <0.01), prodotti mediċinali oħra relatati mal-marda (p = 0.06) u r-radjuterapija (p <0.01), f’pazjenti ittrattati b’docetaxel b’doża ta’

75 mg/m2, komparat ma dawk fuq l-AKS.

Ir-rata totali tar-rispons kienet ta’ 6.8% fil-pazjenti evalwati, u ż-żmien medjan tar- rispons kien ta’

26.1 ġimgħat.

Docetaxel użat flimkien ma’ sustanzi tal-platinum f’pazjenti li ma jafux li qed jingħataw l-kura bill- kimoterapija

Fl-istudju fil-fażi III, 1218-il pazjent li kellhom tumur li ma jistax jitneħħa kiruġikament, kategorija IIIB jew IV NSCLC, b’KPS ta’ 70% jew akbar, u li ma rċevewx kimoterapija preċedenti għal din il- kundizzjoni, kienu mqassmin, mingħajr għażla, jew fi ġrupp li ħa it-docetaxel (T) f’doża ta’ 75 mg/m2 bħala infużjoni tul siegħa, segwita immedjatament b’cisplatin (Sis) 75 mg/m2 li ngħata fuq perjodu ta’ bejn 30 sa 60 minuta kull 3 ġimgħat (TCis), jew docetaxel 75 mg/m2 bħala infużjoni fil vini f’tul ta’ siegħa, flimkien ma’ carboplatin (AUC 6 mg/ml.minuta) li ngħata f’30 sa 60 minuta kull 3 ġimgħat, jew vinorelbine (V) 25 mg/m2, mogħti tul 6 sa 10 minuti fil-jiem 1, 8, 15 u 22, segwit b’cisplatin

100 mg/m2 li ngħata fl-ewwel jum taċ-ċikli tal-kura, repetuti kull 4 ġimgħat (VCis).

It-tagħrif dwar is-sopravivenza, iż-żmien medjan għall-progressjoni, u r-rati ta’ rispons f’żewġ friegħi ta’ l-istudju huma murija fit-tabella hawn taħt:

 

TCis

VCis

Analiżi statistika

 

n = 408

n = 404

 

 

 

 

 

Sopravivenza totali

 

 

 

(L-aħħar stadju primarju tal-proċess):

 

 

 

Sopravivenza medjana (xhur)

11.3

10.1

Riskju Proporzjonali: 1.122

 

 

 

[97.2% CI: 0.937; 1.342]*

Sopravivenza ta’ Sena (%)

Differenza fit-Trattament: 5.4%

 

 

 

[95% CI: -1.1; 12.0]

Sopravivenza ta’ Sentejn (%)

Differenza fit-Trattament: 6.2%

 

 

 

[95% CI: 0.2; 12.3]

Il-ħin medjan għall-progressjoni

 

 

 

(ġimgħat):

22.0

23.0

Riskju Proporzjonali: 1.032

 

 

 

[95% CI: 0.876; 1.216]

Ir-rata totali tar-rispons (%)

31.6

24.5

Differenza fit-Trattament: 7.1%

 

 

 

[95% CI: 0.7; 13.5]

*Ikkoreġġuti għal paraguni multipli u aġġustati għall-fatturi stratifikanti (stadju tal-marda u l-post tat- trattament), ibbażati fuq il-popolazzjoni ta’ pazjenti evalwati.

L-aħħar stadji sekondarji tal-proċess kienu jinkludu bidla fl-uġigħ, ir-rata globali tal-kwalità tal-ħajja bl-użu tal-EuroQoL-5D, Skala ta’ Sintomi għall-Kanċer tal-Pulmun, u bidliet fl-istatus tal-wirja ta’ Karnosfky. Ir-riżultati ta’ dawn l-aħħar stadji tal-proċess kienu supportivi għal dawk ta’ l-aħħar stadju primarju.

Għad-docetaxel u carboplatin flimkien, l-effikaċja, li kienet la ekwivalenti u anqas ma kienet inferjuri, ma setgħetx tkun ippruvata meta mqabbla mat-trattament ta’ referenza, iġifieri VCis.

Kanċer tal-prostata

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Docetaxel użat flimkien ma’ prednisone jew prednisolone, f’pazjenti li qed ibatu minn kanċer metastatiku tal-prostata li mhux sensittiv għall-kura bl-ormoni kienu studjati f’ċentri

multipli, mingħajr għażla tal-pazjenti, fl-istudju fażi III. Total ta’ 1006 pazjenti b’KPS ≥ 60 kienu mqassma mingħajr għażla fi gruppi ta’ trattament kif deskritt hawn taħt:

Docetaxel 75 mg/m2 kull 3 ġimgħat għal 10 ċikli.

Docetaxel 30 mg/m2 li ngħata kull ġimgħa, ghall-ewwel 5 ġimgħat, f’ċiklitwil ta’ 6 ġimghat, mogħti għal 5 ċikli.

Mitoxantrone 12 mg/m2 mogħti kull 3 ġimghat għal 10 ċikli.

It-tliet gruppi ħadu l-kimoterapija flimkien ma’ prednisone jew prednisolone 5 mg darbtejn kuljum, bla waqfien.

Il-pazjenti li rċevew docetaxel kull tliet ġimgħat urew sopravivenza totali b’mod sinifikattiv itwal, meta mqabbla ma’ dawk ittrattati b’mitoxantrone. Iż-żieda fis-sopravivenza murija fil-fergħa tal- pazjenti li ħadu docetaxel kull ġimgħa ma kienitx statistikament sinifikanti meta mqabbla mal-fergħa ta’ kontroll b’mitoxantrone. Il-kejl ta’ l-aħħar ta’ l-effikaċja għal fergħa Docetaxel kontra il-fergħa ta’ kontroll huwa mogħti fil-qosor fit-tabella murija hawn taħt:

L-aħħar stadju tal-proċess

Docetaxel kull

Docetaxel kull

Mitoxantrone

 

tliet ġimgħat

ġimgħa

Kull tliet ġimgħat

Numru ta’ pazjenti

Sopravivenza medjana (xhur)

18.9

17.4

16.5

95% CI

(17.0-21.2)

(15.7-19.0)

(14.4-18.6)

Il-proporzjon tar-riskju

0.761

0.912

--

95% CI

(0.619-0.936)

(0.747-1.113)

--

p-value*

0.0094

0.3624

--

Numru ta’ pazjenti

PSA** ir-rata tar-rispons (%)

45.4

47.9

31.7

95% CI

(39.5-51.3)

(41.9-53.9)

(26.4-37.3)

p-value*

0.0005

<0.0001

--

Numru ta’ pazjenti

Ir-rata tar-rispons ta’ l-uġigħ

34.6

31.2

21.7

(%)

(27.1-42.7)

(24.0-39.1)

(15.5-28.9)

95% CI

0.0107

0.0798

--

p-value*

 

 

 

Numru ta’ pazjenti

Ir-rata tar-rispons tat-tumur

12.1

8.2

6.6

(%)

(7.2-18.6)

(4.2-14.2)

(3.0-12.1)

95% CI

0.1112

0.5853

--

p-value*

 

 

 

Stratified log rank test

 

 

 

*Threshold for statistical significance=0.0175 **PSA: Prostate-Specific Antigen

Peress li l-fatt li docetaxel meta ngħata kull ġimgħa wera komportament ta’ sigurtà daqxejn aħjar, milli meta docetaxel ingħata kull 3 ġimgħat, huwa possibbli li ċerti pazjenti jistgħu jibbenefikaw billi jieħdu docetaxel kull ġimgħa.

Ma nstabux differenzi statistikament validi bejn iż-żewġ gruppi ta’ trattament rigward il Kwalità tal- Ħajja Globali.

Adenokarċinoma ta’ l-istonku

Studju f’ċentri multipli fejn kemm l-investigatur kif ukoll il-pazjent kienu jafu x’mediċini kienu qed jintużaw, u li il-pazjenti tqassmu f’gruppi mingħajr għażla, sar biex ikunu evalwati s-sigurtà u l- effikaċja ta’ docetaxel, għat-trattament ta’ pazjenti li kellhom adenokarċinoma metastatika ta’ l- istonku, inklużi dawk li kellhom adenokarċinoma fil-parti fejn l-istonku jagħqad ma’ l-esofagu, u li ma kienux ħadu qabel kimoterapija għall-mard metastatiku. Total ta’ 445 pazjent b’KPS > 70 kienu ittrattati b’docetaxel (T) (75 mg/m2 fl-ewwel jum) flimkien ma’ cisplatin (C) (75 mg/m2 fl-ewwel jum) u 5-fluorouracil (F) (750 mg/m2 kuljum għal 5 ijiem), jew cisplatin (100 mg/m2 fl-ewwel jum) u 5-fluorouracil (1000 mg/m2 kuljum għal 5 ijiem). It-tul ta’ ċiklu ta’ trattament kien ta’ 3 ġimgħat fil- fergħa TCF u 4 ġimgħat għal fergħa CF. In-numru medjan ta’ ċikli li ngħataw lil kull pazjent kien ta’ 6 (b’medda ta’ 1-16) għall-fergħa TCF, meta mqabbel ma’ 4 (b’medda ta’ 1-12) għall-fergħa CF. Iż-

żmien li ħa t-tumur biex avvanza (TTP) kien l-aħħar stadju primarju tal-proċess. Ir-riskju fit tnaqqis ta’ l-avvanz kien ta’ 32.1%, u kien assoċjat ma’ TPP b’mod sinifikattiv itwal (p = 0.0004) favur il-fergħa

TCF. Is-sopravivenza totali kienet ukoll b’mod sinifikattiv itwal (p = 0.0201) favur il-fergħa TCF b’riskju mnaqqas ta’ mortalità ta’ 22.7%. Ir-riżultati ta’ l-effikaċja huma murija fil-qosor hawn taħt fit- tabella li tmiss:

L-Effikaċja ta’ docetaxel fit-trattament ta’ pazjenti b’adenokarċinoma ta’ l-istonku

L-aħħar stadju tal-proċess

TCF

 

CF

 

n = 221

 

n = 224

TTP medjan (xhur)

5.6

 

3.7

(95%CI)

(4.86-5.91)

 

(3.45-4.47)

Il-proporzjon tar-riskju

 

1.473

(95% CI)

(1.189-1.825)

*p-value

0.0004

Sopravivenza medjana (xhur)

9.2

 

8.6

(95%CI)

(8.38-10.58)

 

(7.16-9.46)

Estimu ta sentejn (%)

18.4

 

8.8

Il-proporzjon tar-riskju

 

1.293

(95%CI)

(1.041-1.606)

*p-value

0.0201

Ir-rata totali ta’ rispons (CR+PR) (%)

36.7

 

25.4

p-value

0.0106

Mard progressiv bħala l-aħjar rispons totali

16.7

 

25.9

(%)

 

 

 

 

*Unstratified logrank test

Analiżi tal-gruppi meta wieħed jikkonsidra l-età, is-sess u r-razza tiffavorixxi konsistentement il- fergħa TCF meta mqabbla mal-fergħa CF.

Analiżi aġġornata ta’ sopravivenza, maħduma fuq osservazzjoni wara l-kura, fuq medda ta’ żmien medjan ta’ 41.6 xhur, ma baqgħetx turi differenza statistikament sinifikanti, iżda dejjem iffavorixiet it - tip ta’ trattament b’TCF, u uriet li l-benefiċċju ta’ TCF fuq CF kien jidher sew bejn it-18 u t-30 xahar tal-perijodu ta’ osservazzjoni wara l-kura.

Il-kwalità sħiħa tal-ħajja (QoL) u r-riżultati tal-benefiċċju kliniku konsistentement indikaw titjib favur il-fergħa ta’ TCF. Il-pazjenti ittrattati b’TCF kellhom żmien itwal biex jaslu għal-deterjorament definittiv ta’ 5% ta’ l-istat globali ta’ saħħa fil-kwestjonarju QLQ-C30 (p = 0.0121) u żmien itwal biex jeħżienu definittivament skont il-performance status ta’ Karnofsky (p = 0.0088), meta mqabbla ma’ pazjenti ittrattati b’CF.

Kanċer tar-ras u ta’ l-għonq

Kimoterapija Induttiva segwita bi radjuterapija (TAX323)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ docetaxel fit-trattament induttiv ta’ pazjenti li kellhom kanċer tat-tip squamous cell tar-ras u l-għonq (SCCHN), kienu evalwati fil fażi III ta’ studju magħmul minn ċentri multipli, fejn kemm l-investigatur kif ukoll il-pazjent kienu jafu x’mediċini qed jintużaw, u fejn il- pazjenti tqassmu mingħajr għażla (TAX323). F’dan l-istudju, 358 pazjent li kellhom SCCHN inoperabbli u lokalment avvanzat u b’performance status ta’ WHO ta’ 0 jew 1, tqassmu lil waħda miż-

żewġ friegħi tat-trattament mingħajr għażla. Pazjenti tal-fergħa ta’ docetaxel ingħataw docetaxel (T) 75 mg/m2, segwit minn cisplatin (P) 75 mg/m2, segwit minn 5-fluorouracil (F) 750 mg/m2 kuljum bħala infużjoni kontinwa għal 5 ijiem. Din is-sistema ta’ kura ingħatat kull tliet ġimgħat għal 4 ċikli fil-każ li, ta’ l-anqas, rispons ċkejken kien ikun osservat wara żewġċikli (≥ 25% tnaqqis fid-daqs tat- tumur permezz ta’ kejl f’żewġ dimensjonijiet). Fit-tmiem tal-kimoterapija, b’intervall minimu ta’ 4 ġimgħat u intervall massimu ta’ 7 ġimgħat, il-pazjenti fejn it-tumur m’avvanzax, ingħataw ir- radjuterapija (RT), skont il-gwidi stabbiliti, ghal 7 ġimgħat.(TPF/RT). Pazjenti tal-fergħa kompettitiva rċevew cisplatin (P) 100 mg/m2 segwit minn 5-fluorouracil (F) 1000 mg/m2 kuljum għal 5 ijiem. Din is-sistema ta’ kura ingħatat kull tliet ġimgħat għal 4 ċikli fil-każ li, ta’ l-anqas, rispons ċkejken kien ikun osservat wara żewġ ċikli (≥ 25% tnaqqis fid-daqs tat-tumur permezz ta’ kejl f’żewġ dimensjonijiet). Fit-tmiem tal-kimoterapija, b’intervall minimu ta’ 4 ġimgħat u intervall massimu ta’ 7 ġimgħat, il-pazjenti fejn it-tumur m’avvanzax, ingħataw ir-radjuterapija (RT), skont il-gwidi stabbiliti, ghal 7 ġimgħat (PF/RT). It-terapija lokoreġjonali bir-radjazzjoni kienet mogħtija jew permezz ta’ sistemi ta’ frazzjoni konvenzjonali (1.8 Gy - 2.0 Gy darba kuljum, 5 ijiem fil-ġimgħa sa doża totali ta’

66 to 70 Gy), jew bħala terapija ta’ radjazzjoni mgħaġġla/iperfrazzjonata (darbtejn kuljum, b’intervall minimu ta’ interfraction ta’ 6 sigħat, 5 ijiem fil-ġimgħa). Total ta’ 70 Gy kien irrakkomandat għal sistemi ta’ trattamenti mgħaġġla u 74 Gy ghal skemi iperfrazzjonati. It-tneħħija kirurġika tat-tumur kienet permessa wara l-kimoterapija, qabel jew wara r-radjuterapija. Il-pazjenti tal-fergħa ta’ TPF irċevew il-profilassi bl-antibijotiċi permezz ta’ ciprofloxacin 500 mg oralment darbtejn kuljum għal 10 ijiem, mibdi fil-hames jum ta’ kull ċiklu, jew l-ekwivalenti. L-aħħar stadju primarju tal-proċess f’dan l-istudju, is-sopravivenza mingħajr l-avvanz (PFS), kien b’mod sinifikattiv itwal tal-fergħa ta’ TPF, meta mqabbel mal-grupp ta’ PF, p = 0.0042 (PFS medjan: 11.4 kontra 8.3 xhur, rispettivament) b’tul ta’ żmien sħiħ u medjan ta’ osservazzjoni wara l-kura ta’ 33.7 xhur. Is-sopravivenza totali u medjana kienet anke b’mod sinifikattiv itwal fil-każ tal-grupp TPF, meta mqabbel ma’ dak tal-fergħa PF (OS medjan: 18.6 kontra 14.5 xhur, rispettivament), b’tnaqqis tar-riskju ta’ mortalità b’28%, p = 0.0128. Ir- riżultati ta’ l-effikaċja huma murija fit-tabella hawn taħt:

L-Effikaċja ta’ docetaxel fit-trattament induttiv ta’ pazjenti

b’SCCHN inoperabbli u lokalment avvanzat (Analiżi bl-iskop li titratta)

L-aħħar stadju tal-proċess

docetaxel +

Cis + 5-FU

 

Cis + 5-FU

 

 

n = 177

n = 181

Tul medjan ta’ sopravivenza mingħajr it-tumur

11.4

 

8.3

javvanza (xhur)

(10.1-14.0)

 

(7.4-9.1)

(95%CI)

 

 

 

Il-proporzjon aġġustat tar-riskju

 

0.70

(95%CI)

(0.55-0.89)

*p-value

 

0.0042

Sopravivenza madjana (xhur)

18.6

 

14.5

(95%CI)

(15.7-24.0)

 

(11.6-18.7)

Il-proporzjon tar-riskju

 

0.72

(95%CI)

(0.56-0.93)

**p-value

 

0.0128

L-aħjar rizultat sħiħ bil-kimoterapija (%)

67.8

 

53.6

(95%CI)

(60.4-74.6)

 

(46.0-61.0)

***p-value

 

0.006

L-aħjar rizultat sħiħ bit-trattament studjat

 

 

 

[kimoterapija +/- radjuterapija] (%)

72.3

 

58.6

(95%CI)

(65.1-78.8)

 

(51.0-65.8)

***p-value

 

0.006

It-tul medjan taż-żmien għar-rispons tal-

n = 128

 

n = 106

kimoterapija ± radjuterapija (xhur)

15.7

 

11.7

(95%CI)

(13.4-24.6)

 

(10.2-17.4)

Il-proporzjon tar-riskju

 

0.72

(95%CI)

(0.52-0.99)

**p-value

 

0.0457

Proporzjon ta’ riskju ta’ anqas minn 1 huwa favur docetaxel + cisplatin + 5-FU

*Cox model (aġġustament għas-sit tat-tumur Primarju, T and N stadji kliniċi u PSWHO)

**Logrank test

***Chi-square test

Il-parametri tal-kwalità tal-ħajja

Il-pazjenti ittrattati b’TPF kellhom b’mod sinifikattiv anqas ta’ deterjorazzjoni fil-kejl tas-saħħa Globali, meta mqabbla ma’ dawk ittrattati bi PF (p = 0.01, meta tintuża l-iskala EORTC QLQ-C30).

Il-parametri tal-benefiċċju kliniku

L-iskaletti ta’ l-iskala ta’ l-istatus ta’ kapaċità, għar-ras u l-għonq (PSS-HN), maħduma biex jitkejlu l- ftehim fid-diskors, il-kapaċità biex wieħed jiekol fil-publiku, u jsegwi dieta normali, kienu b’mod sinifikattiv favur TPF meta mqabbel ma’ PF.

Iż-żmien medjan ghall-bidu tad-deterjorazzjoni skont l-istatus ta’ komportament ta’ WHO kien b’mod sinifikattiv itwal fil-grupp TPF meta mqabbel ma’ PF. L-iskala ta’ l-intensità ta’ l-uġigħ tjiebet waqt it-trattament fiż-żewġ gruppi li jindika l-immaniġġar adegwat ta’ l-uġigħ.

Kimoterapija Induttiva segwita bi radjuterapija (TAX323)

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ docetaxel fit-trattament induttiv ta’ pazjenti li kellhom kanċer tat-tip squamous cell tar-ras u l-għonq (SCCHN) lokalment avvanzat kienu evalwati fil fażi III ta’ studju, open-label magħmul minn ċentri multipli, u fejn il-pazjenti tqassmu mingħajr għażla (TAX324). F’dan l-istudju, 501 pazjent li kellhom SCCHN inoperabbli u lokalment avvanzat u b’performance status ta’

WHO ta’ 0 jew 1, tqassmu lil waħda miż-żewġ friegħi tat-trattament mingħajr għażla. Il-popolazzjoni ta’ l-istudju hija magħmula minn pazjenti b’marda li teknikalment ma tistax titneħħa, minn pazjenti bi probabilita baxxa ta’ kura kirurġika u minn pazjenti bi skop ta’ preservazzjoni ta’ l-organi. L-effikaċja u s-sigurta’ konsidrata tindirizza biss l-aħħar studju ta’ proċess ta’ sopravivenza u s-suċċess ta preservazzjoni ta’ l-organi ma kienx indirizzat formalment. Pazjenti tal-fergħa ta’ docetaxel ingħataw docetaxel (T) 75 mg/m2 bħala infużjoni fil-vini fl-ewwel jum segwit minn cisplatin (P) 100 mg/m2 li jingħata bħala infużjoni fil-vini fuq tul ta’ 30 minuta sa 3 sigħat, segwit minn 5 -fluorouracil (F)

1000 mg/m2 kuljum bħala infużjoni kontinwa minn jum 1 sa jum 4. Iċ-ċikli ngħataw ripetutament kull tliet ġimgħat għal 3 ċikli.. Il-pazjenti kollha fejn it-tumur m’avvanzax, ingħataw (CRT), skont il- protokol (TPF/CRT). Pazjenti tal-fergħa kompettitiva rċevew cisplatin (P) 100 mg/m2 bħala infużjoni fil-vini fuq tul ta’ 30 minuta sa 3 sigħat f’jum 1, segwit minn 5 -fluorouracil (F) 1000 mg/m2 kuljum

bħala infużjoni kontinwa minn jum 1 sa jum 5. Iċ-ċikli ngħataw ripetutament kull tliet ġimgħat għal 3 ċikli.. Il-pazjenti kollha fejn il-marda m’avvanzatx ingħataw CRT skont il-protokoll (PF/CRT).

Pazjenti fi zewġ friegħi tat-trattament ingħataw CRT għal 7 ġimgħat wara il-kimoterapija induttiva, b’intervall minimu ta’ 3 ġimgħat u mhux aktar tard minn 8 ġimgħat mill-bidu ta’ l-aħħar ċiklu (jum 22 sa jum 56 ta’ l-aħħar ċiklu). Matul ir-radjuterapija, carboplatin (AUC 1.5) kien jingħata kull ġimgħa bħala infużjoni fil-vini fuq tul ta’ siegħa sa massimu ta’ 7 dożi. Ir -radjazzjoni kienet mogħtija permess ta’ apparat megavoltage b’użu kuljum ta frazzjoni (2 Gy kull jum, 5 jiem fil-ġimgħa għal 7 ġimgħat, għad doża totali ta’ 70-72 Gy). Il-kirurġija fuq sit primarju tal-marda u/jew l-għonq huwa kunsidrat f’kull ħin wara it-teħid komplet ta’ CRT. Il-pazjenti kollha tal-fergħa ta’ docetaxel fl-istudju kienu mogħtija antibijotiċi profilatiċi. L-aħħar stadju primarju effikaċju tal-proċess f’dan l-istudju, l-aħjar sopravivenza (OS), kien b’mod sinifikattiv itwal (log-rank test, p=0.0058) fil-fergħa ta’ docetaxel, meta mqabbel mal-grupp ta’ PF (OS medjan: 70.6 kontra 30.1 xhur rispettivament) b’tnaqqis tar-riskju ta’ mortalità b’30% meta mqabbel ma’ dak tal-fergħa PF ( Il-proporzjon tar-riskju (HR) = 0.70, 95% confidence interval (CI) = 0.54-0.90) l-aħjar tul medjan tal-perijodu ta’ osservazzjoni ta’ 41.9 xhur. L- aħħar stadju sekondarju , PFS, wera tnaqqis tar-riskju mingħajr avvanz u mortalità ta’ 29% u titjib ta’ 22 xhur tal-medjan PFS (35.5 xhur għal TPF u 13.1 ta’ PF). Din kienet ukoll statistikament sinifikanti bi HR ta’ 0.71; 95% CI 0.56-0.90; log-rank test p = 0.004. Ir-riżultati ta’ l-effikaċja huma murija fit- tabella hawn taħt:

L-Effikaċja ta’ docetaxel fit-trattament induttiv ta’ pazjenti b’SCCHN inoperabbli u lokalment avvanzat (Analiżi bl-iskop li titratta)

L-aħħar stadju tal-proċess

Docetaxel +

 

Cis + 5-FU

 

Cis + 5-FU

 

 

 

n = 255

 

n = 246

L-aħjar Tul medjan ta’ sopravivenza (xhur)

70.6

 

30.1

(95%CI)

(49.0-NA)

 

(20.9-51.5)

Il-proporzjon tar-riskju

 

0.70

(95%CI)

(0.54-0.90)

*p-value

 

0.0058

PFS madjana (xhur)

35.5

 

13.1

(95%CI)

(19.3-NA)

 

(10.6-20.2)

Il-proporzjon tar-riskju

 

0.71

(95%CI)

(0.56-0.90)

**p-value

 

0.004

L-aħjar rizultat sħiħ (CR + PR) bil-kimoterapija

71.8

 

64.2

(%)

(65.8-77.2)

 

(57.9-70.2)

(95%CI)

 

 

 

***p-value

 

0.070

L-aħjar rizultat sħiħ (CR + PR) bit-trattament

 

 

 

studjat [kimoterapija +/- kimoradjuterapija] (%)

76.5

 

71.5

(95%CI)

(70.8-81.5)

 

(65.5-77.1)

***p-value

 

0.209

Proporzjon ta’ riskju ta’ anqas minn 1 huwa favur docetaxel + cisplatin + fluorouracil *Log-rank test mhux aġġustat

**Logrank test mhux aġġustat, mhux aġġustat għal paraguni multipli

***Chi-square test, mhux aġġustat għal paraguni multipli NA - Ma jgħoddx f’dan il-każ.

Popolazzjoni pedjatrika

L-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini neħħiet l-obbligu li għandhom jiġu ppreżentati r-riżultati tal- istudji b’Docetaxel f’kull grupp sekondarju tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kanċer tas-sider, kanċer tal- pulmun mhux ta’ l-għamla ta’ ċelluli żgħar, kanċer tal-prostata, karċinoma gastrika u kanċer tar-ras u tal-għonq, li ma jinkludix karċinoma nasofarinġijali tat-tip II u III li huma inqas iddifferenzjati (ara sezzjoni 4.2 dwar l-użu pedjatriku).

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel kien studjat f’pazjenti bil-kanċer wara l-għoti ta’ 20 sa 115 mg/m2 fil-fażi I ta’ l-istudji. Il-profil kinetiku ta’ docetaxel huwa indipendenti mid-doża użata u huwa konsistenti ma’ mudell farmakokinetiku bi tliet oqsma, biż-zmien kemm idum biex jonqos bin- nofs fil-livell tad-demm għall-fażijiet α, β u γ huwa ta’ 4 minuti, 36 minuta u 11.1 sigħat, rispettivament. Il-fażi ta’ l-aħħar hija dovuta partjalment għall-effluss relattivament bil-mod ta’ docetaxel mill-kompartiment periferika.

Distribuzzjoni

Wara l-għoti ta’ doża ta’ 100 mg/m2 li ngħatat bħala infużjoni fi żmien siegħa, l-ogħla livell medju fil- plażma kien ta’ 3.7 μg/ml b’AUC korrispondenti ta’ 4.6 sigħat.μg/ml. Il-valuri medji tat-tneħħija totali mill-ġisem u l-volum ta’ distribuzzjoni meta jintlaħaq stat stabbli u miżmum kienu 21l/siegħa/m2 u 1131 l, rispettivament. Varjazzjoni bejn individwu u ieħor fit-tneħħija totali tas-sustanza mill-ġisem kien ta’ madwar 50%. Docetaxel huwa iktar minn 95% marbut mal-proteini tal-plażma.

Eliminazzjoni

Studju b’14C-docetaxel sar fi tliet pazjenti bil-kanċer. Docetaxel tneħħa kemm fl-awrina kif ukoll fl- ippurgar, wara l-metaboliżmu ossidattiv, permezz tas-sistema t’enzimi P450, tal-parti kimika tert-butyl ester. Dawn ġraw fi żiem sebgħat ijiem u l-ammont imneħħi fl-awrina u fl-ippurgar kienu ta’ madwar 6% u 75% tar-radjuattività li ngħatat, rispettivament. Madwar 80% tar-radjuattività irkuprata fl- ippurgar titneħħa waqt l-ewwel 48 siegħa bħala prodott metaboliku inattiv, wieħed ewlieni u tliet prodotti oħra inattivi u minuri, kif ukoll ammonti żgħar ħafna ta’ prodott mediċinali mhux mibdula.

Popolazzjonijiet speċjali

Età u sess

Analiżi farmakokinetika tmexxiet f’popolazzjoni ta’ 577 pazjent fuq docetaxel. Il-parametri farmakokinetiċi stmati b’dan il-mudell kienu viċin ħafna għal dawk stmati mill-istudji fil-Fażi I. Il- komportmanet farmakokinetiku ta’ docetaxel ma kienux mibdula mħabba l-età jew is-sess tal-pazjent.

Indeboliment epatiku

F’numru żgħir ta’ pazjenti (n = 23) li kellhom data bijokimiku kliniku suġġestiv ta’ indebolimenttal- fwied minn grad ħafif sa moderat , (ALT, AST ≥ 1.5 drabi ta’ l-OLN assoċjat ma’ livelli ta’ l-enzima alkaline phosphatase ≥ 2.5 drabi ta’ l-OLN), it-tneħħija totali tbaxxiet b’medja ta’ 27% (ara

sezzjoni 4.2).

Żamma ta’ fluwidu

It-tneħħija ta’ docetaxel ma kienx immodifikat f’pazjenti bi grad ħafif sa wieħed moderat taż-żamm ta’ fluwidu, u m’hemmx data fuq pazjenti bi grad sever taż-żamm ta’ fluwidu .

Terapija flimkien ma’ prodotti oħra

Doxorubicin

Meta ntużaw flimkien, doetaxel ma jeffetwax it-tneħħija ta’ doxorubicin u anqas l-livelli tal-plasma ta’ doxorubicinol (prodott metaboliku tad-doxorubicin). Il-komportamenti farmakokinetiċi ta’ docetaxel, doxorubicin u cyclophosphamide ma kienux effettwati meta ngħataw flimkien.

Capecitabine

Fi studju fil-fażi I, l-effett ta’ capecitabine fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel u vice- versa kienu evalwati. Il-capecitabine m’uriex effett fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel (Cmax u l-AUC) u ma kien hemm l-ebda effett minn docetaxel fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ prodott metaboliku 5’-DFUR, rilevanti għal capecitabine.

Cisplatin

It-tneħħija ta’ docetaxel meta ngħata ma’ cisplatin kienet l-istess bħal meta ngħata waħdu. Il-profil farmakokinetiku ta’ cisplatin, li ngħata ftit wara l-infużjoni ta’ docetaxel, huwa simili għal dak osservat b’cisplatin waħdu.

Cisplatin u 5-fluorouracil

It-teħid flimkien ta’ docetaxel, cisplatin u 5-fluorouracil fi 12-il pazjent b’tumuri solidi ma kellhux effett fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ kull prodott mediċinali individwali.

Prednisone u dexamethasone

L-effett ta’ prednisone fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel meta ngħata mal- premedikazzjoni ta’ dexamethasone, bħas-soltu, kien studjat f’42 pazjent.

Prednisone

Ebda effett ta’ prednisone fuq il-komportament farmakokinetiku ta’ docetaxel ma kien innotat.

5.3 Tagħrif ta’qabel l-użu kliniku dwar is-sigurta’

Il-potenzjal karċinoġeniku ta’ docetaxel ma kienx studjat.

Docetaxel intwera li huwa mutaġeniku in vitro fil-mikronukleju u fit-test għall-aberrazzjoni tal- kromosomi fiċ-ċelluli CHO-K1 u fit-test in vivo fuq il-mikronukleju fil-ġurdien. Madankollu, m’induċix mutaġeniċita fit-test t’Ames jew fi studju mutaġeniku tal-ġene CHO/HGPRT. Dawn ir- riżultati huma konsistenti ma’ l-attività farmakoloġika ta’ docetaxel.

L-effetti mhux mixtieqa osservati fuq it-testikola, fit-testijiet ta’ tossiċità fuq l-annimali gerriema jissuġerixxu li docetaxel jista’ jinpedixxi l-fertilità tas-sess maskil.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Polysorbate 80.

Ethanol anhydrous

Citric acid anhydrous

6.2Inkompatabbilitajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn ħlief dawk imsemmija f’sezzjoni 6.6.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Kunjett mhux miftuħ

Sentejn

Wara l-ftuħ tal-kunjett

Kull kunjett huwa għall-użu uniku u għandu jintuża immedjatament wara li jinfetaħ. Jekk ma jintużax immedjatament, fi żminijiet ta’ ħażna għall-użu u l-kundizzjonijiet huma r-responsabbiltà ta' min jagħmel użu minnu.

Ladarba miżjud mal-borża tal-infużjoni

Mil-punt mikrobijoloġiku, id-dilwizzjoni għandha ssir taħt kundizzjonijiet asettiċi u kkontrollati u il- prodott mediċinali għandu jintuża immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, fi żminijiet ta’

ħażna għall-użu u l-kundizzjonijiet huma r-responsabbiltà ta’ min jagħmel użu minnu.

Ladarba ġiet miżjuda kif irrakkomandat fil-borża tal-infużjoni, is-soluzzjoni tal-infużjoni docetaxel, jekk tinħażen taħt 25°C, tibqa’ stabbli għal 6 sigħat. Għandha tiġi użata fi żmien 6 sigħat (inkluż is- siegħa ta’ amministrazzjoni bħala infużjoni minn ġol-vini). Is-soluzzjoni tal-infużjoni ma għandhiex tiżdied mal-infużjoni fissa għall-iktar minn 8 sigħat f’25°C.

Barra minn hekk, ġie muri li, f’boroż li mhumiex tal-PVC, l-istabilità fiżika u kimika waqt l-użu tas- soluzzjoni tal-infużjoni magħmula skont kif irrakkomandat hija valida għal 48 siegħa meta tiġi mħażna f’temperatura ta’ bejn 2°C sa 8°C.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Tahżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °Ċ

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl

Għall-kundizzjonijiet ta’ ħażna tal-prodott mediċinali dilwit, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura u tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Docetaxel Accord 20 mg/1 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett magħmul minn ħġieġ ċar (tip I) b’tapp tal-lasktu tal-flourtec plus (ethylene tetrafluoroethylene film) u b’siġill tal-aluminju u għatu oranġjo li jista’ jitneħħa, li fih 1 ml ta’ konċentrat.

Docetaxel Accord 80 mg/4 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett magħmul minn ħġieġ ċar (tip I) b’tapp tal-lasktu tal-flourtec plus (ethylene tetrafluoroethylene film) u b’siġill tal-aluminju u għatu aħmar li jista’ jitneħħa, li fih 4ml ta’ konċentrat.

Docetaxel Accord 160 mg/8 ml konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett magħmul minn ħġieġ ċar (tip I) b’tapp tal-lasktu tal-flourtec plus (ethylene tetrafluoroethylene film) u b’siġill tal-aluminju u għatu aħmar li jista’ jitneħħa, li fih 8ml ta’ konċentrat.

Kull kaxxa fiha kunjett wieħed

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

Docetaxel hija sustanza kimika għall-użu kontra t-tumuri u, bħal kull sustanza potenzjalment tossika, trid tkun eżerċitata l-kawtela fl-immaniġġar u fil-preparazzjoni tat-taħlitiet ta’ Docetaxel Accord. L- użu ta’ l-ingwanti huwa irrakkomandat.

Jekk Docetaxel Accord konċentrat, jew is-soluzzjoni ta’ qabel l-infużjoni, jew l-infużjoni nnifisha tiġi f’kuntatt mal-ġilda, aħsel immedjatament u sew bis-sapun u l-ilma. Jekk Docetaxel Accord konċentrat, jew is-soluzzjoni ta’ qabel l-infużjoni, jew l-infużjoni innifisha tiġi f’kuntatt mal-mukoża, aħsel immedjatament u sew bl-ilma.

Preparazzjoni ta’ soluzzjoni għall-infużjoni

TUŻAX prodotti oħra mediċinali ta’ docetaxel li fihom zewġ kunjetti (konċentrat u solvent) ma' dan il-prodott mediċinali li fih biss kunjett wieħed ta’ konċentrat. Il-konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni MA jeħtieġx li jkun dilwit minn qabel ma’ solvent u huwa lest biex jiżdied mas- soluzzjoni għall-infużjoni.

Kull kunjett huwa għal użu ta' darba u għandu jintuża immedjatament.

Jekk il-kunjetti huma maħżuna fil-friġġ, numru ta' kaxxi ta' Docetaxel Accord konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni meħtieġa għandhom joqgħodu għal 5 minuti qabel l-użu, f’temperatura ambjentali taħt 25° C.

Jista’ jagħti l-każ li jkollok tuża aktar minn kunjett wieħed ta’ Docetaxel Accord konċentrat imħallat biex tilħaq id-doża indikata għall-pazjent. B’mod asettiku, tella' l-ammont meħtieġ ta' Docetaxel Accord konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni billi tuża siringa kalibrata.

Fil-kunjett ta’ Docetaxel Accord 20 mg/1 ml, il-konċentrat ta’ docetaxel huwa 20mg/ml.

Il-volum meħtieġ ta' Docetaxel Accord konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni għandu jkun injettat permezz ta’ injezzjoni waħda (titqiba waħda) ġol-borża ta' infużjoni ta' 250 ml li jkun fiha 5% soluzzjoni tal-glukosju jew ta' kloridu tas-sodju 9 mg/ml (0.9%) għall-infużjoni.

Jekk hija meħtieġa doża akbar minn 190 mg ta’ docetaxel, uża volum t’infużjoni akbar biex tiżgura li ma teċċedix il-konċentrazzjoni ta’ 0.74 mg/ml ta’ docetaxel.

Ħawwad il-borża ta’ l-infużjoni b’idejk billi iċċaqlaqha/iċċaqalqu minn naħa għall-oħra.

Il-borża tas-soluzzjoni għall-infużjoni għandha tintuża fi żmien -6 sigħat f’temperatura taħt il-25°Ċ inkluż l-infużjoni ta' siegħa waħda lill-pazjent.

Bħall-prodotti kollha parenterali, is-soluzzjoni mħallta lesta ta’ Docetaxel Accord u s-soluzzjoni għall-infużjoni likwida għall-użu għandhom ikunu eżaminati viżwalment qabel l-użu; is-soluzzjonijiet li juru xi partikoli jew frak żgħir m’għandhomx jintużaw.

Is-soluzzjoni tal-infużjoni ta’ docetaxel hija saturata żżejjed u għalhekk maż-żmien jista’ jkun hemm xi kristallizzazzjoni. Jekk jidhru xi kristalli, is-soluzzjoni m’għandhiex tintuża iżjed u trid tintrema.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Accord Healthcare Limited

Sage House

319, Pinner Road

North Harrow

Middlesex HA1 4HF

Ir-Renju Unit

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/12/769/001

EU/1/12/769/002

EU/1/12/769/003

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 22 Mejju 2012

Data tal-aħħar tiġdid:

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati