Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Mylan (docetaxel, anhydrous) – Tikkettar - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDocetaxel Mylan
Kodiċi ATCL01CD02
Sustanzadocetaxel, anhydrous
ManifatturMylan S.A.S.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Mylan 20 mg/1 mg ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. docetaxel

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ konċentrat ta’ docetaxel fih 20 mg ta’ docetaxel (anidru).

awtorizzat

 

Kull kunjett ta’ 1 ml fih 20 mg docetaxel.

 

 

 

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol anidru u citric acid. Ara l-fuljett għal kt r tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

m’g

adux

 

 

 

Kunjett 1 ta’ 1 ml

 

 

ħ

 

5 kunjetti ta’ 1 ml

 

 

 

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATAli

 

 

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Lest biex jiġi magħdud ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

Iġbed l-ammont meħtieġ ta’

an il-konċentrat ta’ docetaxel (20 mg/ml) minn ġol-kunjett u żiedu

direttament mas-soluzzjoni ta’ infużjoni. Kunjett li jintuża darba biss

Użu għal ġol-vini.

6. ProdottTWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Aqra l-fuljett dwar l-iskadenza għall-prodott dilwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

Mylan S.A.S

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

117 allée des parcs

 

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

 

Franza

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/748/001 – kunjett 1

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/748/002 - 5 kunjetti

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot:

NUMRU TAL-LOTT

 

m’g

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-r etta tat-tabib.

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

16.

Prodott

 

 

 

 

 

 

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Mylan 20 mg/1 ml konċentrat sterili

docetaxel Jittieħed ġol-vina

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

adux

Lot:

 

 

ħ

 

 

m’g

 

5.

 

 

 

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI

20 mg/1 ml

 

li

 

 

inali

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

ċ

 

medi

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

INDIVIDWALI

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA KARTUNA TA’ BARRA
1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI
Docetaxel Mylan 80 mg/4 ml konċentrat soluzzjoni għall-infużjoni docetaxel
2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml fih 20 mg ta’ docetaxel (anidru).

Kull kunjett ta’ 4 ml ta’ konċentrat fih 80 mg docetaxel.

 

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol (anidru) u citric acid. Ara l-fuljett għal aktar tagħrif.

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

adux

 

 

Kunjett 1 ta’ 4 ml

 

 

 

 

 

5 kunjetti ta’ 4 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

m’g

 

 

 

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lest biex jiġi magħdud ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

Iġbed l-ammont meħtieġ ta’ dan l-konċentrat ta’ docetaxel (20 mg/ml) minn ġol-kunjett u żiedu

 

 

 

ċ

 

 

 

 

direttament mas-soluzzjoni ta’ infużjoni.

 

 

 

 

Kunjett li jintuża darba biss

 

 

 

 

 

Użu għal ġol-vini.

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Aqra l-fuljett dwar l-iskadenza għall-prodott dilwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

Mylan S.A.S

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

117 allée des parcs

 

 

 

 

 

 

69800 Saint Priest

 

 

 

 

 

 

Franza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/748/003 – kunjett 1

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/11/748/004 - 5 kunjetti

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

Lot:

NUMRU TAL-LOTT

 

m’g

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali li jingħata b r-r etta tat-tabib.

 

 

 

 

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

Il-ġustifikazzjoniProdottbiex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Mylan 80 mg / 4 ml konċentrat sterili

docetaxel Jittieħed ġol-vina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ META JISKADI

 

 

 

 

EXP:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

Lot:

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

80 mg/4 ml

 

 

m’g

 

 

 

5.

IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

 

 

inali

li

 

 

 

6.

OĦRAJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Mylan 200 mg/10 mg ta’ konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni. docetaxel

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

 

Kull ml ta’ konċentrat ta’ docetaxel fih 20 mg ta’ docetaxel (anidru).

 

 

Kull kunjett ta’ 10 ml fih 200 mg docetaxel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

 

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol anidru u citric acid. Ara l-fuljett għal kt r tagħrif.

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

adux

 

 

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

 

ħ

 

 

Kunjett 1 ta’ 10 ml

 

m’g

 

 

 

5 kunjetti ta’ 10 ml

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

Lest biex jiġi magħdud ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

 

 

 

Iġbed l-ammont meħtieġ ta’ dan il-konċentrat ta’ docetaxel (20 mg/ml) minn ġol-kunjett u żiedu

 

direttament mas-soluzzjoni ta’ infużjoni.

 

Kunjett li jintuża darba biss

 

Użu għal ġol-vini.

medi

 

Prodott

 

 

 

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

Aqra l-fuljett dwar liskadenza għall-prodott dilwit.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 C

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONIawtorizzatGĦAT-TQEGĦID FIS-SUQMylan S.A.S117 allée des parcs69800 Saint PriestFranza

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

adux

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/11/748/005 – kunjett 1

 

ħ

 

EU/1/11/748/006 - 5 kunjetti

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

Lot:

 

li

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

ċ

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

Il-ġustifikazzjoniProdottbiex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

15.

ISTRUZZJONIJIETmediDWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Mylan 200 mg/10 ml konċentrat sterili

docetaxel Jittieħed ġol-vina

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP:

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

 

 

 

adux

5.

 

 

ħ

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI

 

 

 

li

 

200 mg/10 ml

 

m’g

 

6.

OĦRAJN

 

inali

 

 

 

ċ

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati