Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Docetaxel Winthrop (docetaxel) – Tikkettar - L01CD02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDocetaxel Winthrop
Kodiċi ATCL01CD02
Sustanzadocetaxel
ManifatturAventis Pharma S.A.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA/Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml konċentrat għall-infużjoni docetaxel

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ konċentrat fih 20mg docetaxel li huwa trihydrate.

Kunjett wieħed ta’ 1ml ta’ konċentrat fih 20mg ta’ docetaxel

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol anhydrous (ara il-fuljett għal aktar informazzjoni ) u citric acid.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Kunjett wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Preparazzjoni lesta biex tiżdied ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

ATTENZJONI: Iġbed l-ammont meħtieġ ta 'dan il-konċentrat ta' docetaxel (20 mg/ml) mill-kunjett u żiedu direttament fil-soluzzjoni għall-infużjoni. Ara l-gwida ta’ tagħrif fuq il-preparazzjoni.

Kunjett li jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

ĊITOTOSSIKU

Jrid jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib speċjalizzat fl-użu tas-sustanzi ċitotossiċi.

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb fil-borża tal-infużjoni: ara l-fuljett

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °Ċ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenut mhux użat kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Aventis Pharma S.A.,

20 avenue Raymond Aron,

92165 Antony Cedex, Franza

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/384/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT/Docetaxel Winthrop 20 mg/1 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Winthrop 20 mg/1ml konċentrat sterili docetaxel

Użu għal ġol-vini

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA/Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml konċentrat għall-infużjoni docetaxel

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ konċentrat fih 20mg docetaxel li huwa trihydrate.

Kunjett wieħed ta’ 4ml ta’ konċentrat fih 80mg ta’ docetaxel

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol anhydrous (ara il-fuljett għal aktar informazzjoni ) u citric acid.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Preparazzjoni lesta biex tiżdied ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

ATTENZJONI: Iġbed l-ammont meħtieġ ta 'dan il-konċentrat ta' docetaxel (20 mg/ml) mill-kunjett u żiedu direttament fil-soluzzjoni għall-infużjoni. Ara l-gwida ta’ tagħrif fuq il-preparazzjoni.

Kunjett li jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

ĊITOTOSSIKU

Jrid jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib speċjalizzat fl-użu tas-sustanzi ċitotossiċi.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb fil-borża tal-infużjoni: ara l-fuljett

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °Ċ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenut mhux użat kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Aventis Pharma S.A.,

20 avenue Raymond Aron,

92165 Antony Cedex, Franza

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/384/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT/ Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Winthrop 80 mg/4 ml konċentrat sterili docetaxel

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA/Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml konċentrat għall-infużjoni docetaxel

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull ml ta’ konċentrat fih 20mg docetaxel li huwa trihydrate.

Kunjett wieħed ta’ 8 ml ta’ konċentrat fih 160mg ta’ docetaxel

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: polysorbate 80, ethanol anhydrous (ara il-fuljett għal aktar informazzjoni) u citric acid.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni.

Kunjett wieħed

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Preparazzjoni lesta biex tiżdied ma’ soluzzjoni għall-infużjoni

ATTENZJONI: Iġbed l-ammont meħtieġ ta 'dan il-konċentrat ta' docetaxel (20 mg/ml) mill-kunjett u żiedu direttament fil-soluzzjoni għall-infużjoni. Ara l-gwida ta’ tagħrif fuq il-preparazzjoni.

Kunjett li jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu għal ġol-vini

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET0 SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

ĊITOTOSSIKU

Jrid jingħata taħt is-superviżjoni ta’ tabib speċjalizzat fl-użu tas-sustanzi ċitotossiċi.

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

Żmien kemm idum tajjeb fil-borża tal-infużjoni: ara l-fuljett

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 25 °Ċ.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Armi l-kontenut mhux użat kif jitolbu l-liġijiet lokali.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Aventis Pharma S.A.,

20 avenue Raymond Aron,

92165 Antony Cedex, Franza

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/07/384/005

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14. KLASSIFIKA ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma’ jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT/ Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Docetaxel Winthrop 160 mg/8 ml konċentrat sterili docetaxel

Użu għal ġol-vini

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati