Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dynastat (parecoxib sodium) – Tikkettar - M01AH04

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaDynastat
Kodiċi ATCM01AH04
Sustanzaparecoxib sodium
ManifatturPfizer Limited

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA: Fjali ta’ 40 mg

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Dynastat 40 mg trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Parecoxib

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull fjala fiha 40 mg parecoxib, bħala 42.36 mg parecoxib sodium. Meta tkun rikostitwita b’ 2 ml solvent, il-konċentrazzjoni ta’ parecoxib hija 20 mg/ml. Għalhekk, kull 2 ml tas-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 mg ta’ parecoxib.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Ingredjenti oħra huma dibasic sodium phosphate heptahydrate, phosphoric acid u sodium hydroxide.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

10 fjali

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ta’ darba biss.

Użu għal ġol-vini jew ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

JIS

Wara r-rikostituzzjoni l-prodott għandu jiġi wżat minnufih (sa 24 siegħa jekk preparat f’kundizzjonijiet assettiċi), u m’għandUx jitpoġġa fil-friġġ jew friża.

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma jeħtieġ ebda kundizzjoni speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħażna, ara il-fuljett ta’ tagħrif.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/209/005

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Dynastat 40mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA FUQ IL-FJALA: 40 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Dynastat 40 mg trab għall-injezzjoni

Parecoxib

IV/IM

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ META JISKADI

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA: Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 40 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Dynastat 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Parecoxib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull fjala fiha 40 mg parecoxib, bħala 42.36 mg parecoxib sodium. Meta tkun rikostitwita b’ 2 ml solvent, il-konċentrazzjoni ta’ parecoxib hija 20 mg/ml. Għalhekk, kull 2 ml tas-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 mg ta’ parecoxib.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Ingredjenti oħra huma dibasic sodium phosphate heptahydrate, phosphoric acid u sodium hydroxide.

Ampulla solvent ta’ 2 mlfiha sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydrochloride u ilma għall- injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fjala 1 u ampulla 1 bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ta’ darba biss.

Użu għal ġol-vini jew ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

Wara r-rikostituzzjoni l-prodott għandu jiġi wżat minnufih (sa 24 siegħa jekk preparat f’kundizzjonijiet assettiċi), u m’għandux jitpoġġa fil-friġġ jew friża.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

M’ hemm l’ebda istruzzjonijiet speċjali għal ħażna. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħażna, ara il- fuljett ta’ tagħrif.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/209/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Dynastat 40mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA: Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 40 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Dynastat 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Parecoxib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull fjala fiha 40 mg parecoxib, bħala 42.36 mg parecoxib sodium. Meta tkun rikostitwita b’ 2 ml solvent, il-konċentrazzjoni ta’ parecoxib hija 20 mg/ml. Għalhekk, kull 2 ml tas-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 mg ta’ parecoxib.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Ingredjenti oħra huma dibasic sodium phosphate heptahydrate, phosphoric acid u sodium hydroxide.

Ampulla sovent ta’ 2ml fiha sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall- injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

3 fjali u 3 ampulli bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ta’ darba biss.

Użu għal ġol-vini jew ġol-muskoli.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

Wara r-rikostituzzjoni l-prodott għandu jiġi wżat minnufih (sa 24 siegħa jekk preparat f’kundizzjonijiet assettiċi), u m’għandux titpoġġa fil-friġġ jew friża.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

M’ hemm l’ebda istruzzjonijiet speċjali għal ħażna. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħażna, ara il- fuljett ta’ tagħrif.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/209/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Dynastat 40mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA U FUQ IL-PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT

KARTUNA TA’ BARRA: Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni ta’ 40 mg

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Dynastat 40 mg trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Parecoxib

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull fjala fiha 40 mg parecoxib, bħala 42.36 mg parecoxib sodium. Meta tkun rikostitwita b’ 2 ml solvent, il-konċentrazzjoni ta’ parecoxib hija 20 mg/ml. Għalhekk, kull 1 ml tas-soluzzjoni rikostitwita fiha 40 mg ta’ parecoxib.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Ingredjenti oħra huma dibasic sodium phosphate heptahydrate, , phosphoric acid u sodium hydroxide.

Ampulla solvent ta’ 2 ml fiha sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide u ilma għall- injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

5 fjali u 5 ampulli bis-solvent

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għal użu ta’ darba biss.

Użu għal ġol-vini jew ġol-muskoli

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA/IET SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS

Wara r-rikostituzzjoni l-prodott għandu jiġi wżat minnufih (sa 24 siegħa jekk preparat f’kundizzjonijiet assettiċi), u m’għandux titpoġġa fil-friġġ jew friża.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Dan il-prodott mediċinali ma jeħtieġ ebda kundizzjoni speċjali ta’ ħażna qabel ir-rikostituzzjoni. Għal aktar informazzjoni dwar il-ħażna, ara il-fuljett ta’ tagħrif.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN.

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pfizer Limited

Sandwich

Kent CT13 9NJ

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/02/209/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Dynastat 40mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TA’ AMPULLA BIS-SOLVENT: 2 ml

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Sodium chloride 9 mg/ml (0.9%) soluzzjoni.

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Dynastat 40 mg

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3. DATA TA’ META JISKADI

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI.

2ml

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati