Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efavirenz Teva (efavirenz) – Tikkettar - J05AG03

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEfavirenz Teva
Kodiċi ATCJ05AG03
Sustanzaefavirenz
ManifatturTeva B.V.

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦALL-PAKKETTI B’FOLJI LI FIHOM <30><30x1><90><90 x 1> EFAVIRENZ TEVA 600 mg PILLOLA MIKSIJA B’RITA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

Efavirenz

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg efavirenz.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fiha wkoll il-lattosju monoidrat. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 pillola miksija b’rita

30 x 1 pilloli miksija b’rita

90 x 1 pilloli miksija b’rita

90 pillola miksija b’rita

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, L-Olanda

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/002 (30 – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/003 (90 – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – folja alu/alu)

EU/1/11/742/007 (30 – folja alu/alu)

EU/1/11/742/008 (90 – folja alu/alu)

EU/1/11/742/011 (90 x 1 – folja PVC/PVDC/alu)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TIKKETTA LI GĦANDHA TIDHER FUQ BARRA TAL-MAZZ GĦALL-PAKKETTI B’ĦAFNA TA’ 90 (3 PAKKETTI TA’ 30 x 1 PILLOLA MIKSIJA B’RITA) - BIL-KAXXA L- BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

Efavirenz

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg efavirenz.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-pillola fiha wkoll il-lattosju monoidrat. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 90 (3 pakketti ta’ 30 x 1) pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/742/004 (mazz ta' pakketti b'ħafna – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/009 (mazz ta' pakketti b'ħafna – folja alu/alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA TAL-PAKKETTI B’ĦAFNA TA’ 90 (3 PAKKETTI TA’ 30 x 1 PILLOLA MIKSIJA B’RITA) - BIL-KAXXA L-BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

Efavirenz

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg efavirenz.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-pillola fiha wkoll il-lattosju monoidrat. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett b’ħafna: 90 (3 pakketti ta’ 30 x 1) pillola miksija b’rita

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/742/005 (mazz ta' pakketti b'ħafna – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/010 (mazz ta' pakketti b'ħafna – folja alu/alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KOMPONENT TAL-PAKKETT B’ĦAFNA TA’ 90 (3 PAKKETTI TA’ 30 x 1 PILLOLA MIKSIJA B’RITA) - MINGĦAJR IL-KAXXA L-BLU

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

Efavirenz

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull pillola miksija b’rita fiha 600 mg efavirenz.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Il-pillola fiha wkoll il-lattosju monoidrat. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal aktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

30 x 1 pillola miksija b’rita. Komponent tal-pakkett b’ħafna ma jistax jinbiegħ separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS {XX/SSSS}

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva B.V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, L-Olanda

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/11/742/001 (30 x 1 – folja PVC/PVDC/alu)

EU/1/11/742/006 (30 x 1 – folja alu/alu)

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI EFAVIRENZ TEVA 600 mg PILLOLA MIKSIJA B’RITA: TIKKETTA MAL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Efavirenz Teva 600 mg pilloli miksija b’rita

Efavirenz

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Teva

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati