Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Emend (aprepitant) – Tikkettar - A04AD12

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaEmend
Kodiċi ATCA04AD12
Sustanzaaprepitant
ManifatturMerck Sharp

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA' BARRA – PAKKETT STANDARD (KARTUNA)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND kapsuli iebsin 40 mg

Aprepitant

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 40 mg ta' aprepitant.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsula iebsa waħda 5 x 1 kapsula iebsa

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żomm fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/007 1 kapsula iebsa

EU/1/03/262/008 5 x 1 kapsula iebsa

13.NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 40 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA FUQ IL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 40 mg kapsuli ibsin

Aprepitant

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS

4.NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA' BARRA – PAKKETT STANDARD (KARTUNA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 80 mg kapsuli iebsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 80 mg ta' aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kapsula iebsa waħda

trattament ta’ jumejn fih: 2 x 80 mg kapsula iebsa 5 x 1 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommhom fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/001 1 kapsula iebsa

EU/1/03/262/002 2 x 1 kapsula iebsa

EU/1/03/262/003 5 x 1 kapsula iebsa

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 80 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA (LI JINKLUDI 2 KAPSULI IEBSIN TA' 80 MG)

PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT – TA' BI TLIETA – Pakkett ta' trattament ta' jumejn

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 80 mg kapsuli iebsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 80 mg ta' aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta' trattament ta' jumejn li fih: 2 x 80 mg kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Ara l-fuljett mehmuż għal aktar informazzjoni dwar kif tieħu EMEND.

META u KIF għandek tieħu EMEND

It-tabib tiegħek ippreskriva EMEND, mediċina anti-emetika, sabiex jiġu evitati n-nawseja u r-rimettar assoċjati mal-kimoterapija.

KIF:

Il-kapsuli iebsin EMEND 80 mg għandhom jittieħdu darba kuljum għal jumejn fuq xulxin. Il-kapsuli EMEND jistgħu jittieħdu mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Toħroġx il-kapsuli kollha f'darba.

Sabiex toħroġhom, imbotta l-kapsuli minn din in-naħa.

Bidu tat-Terapija META:

Ħu kapsula waħda ta' EMEND 80 mg darba kull filgħodu. Ibda ħudhom mill-ġurnata ta' wara l- kimoterapija.

Jum 1

Jum 2

Kapsula EMEND ta' 80 mg

Billi jista' jkun hemm nawsea u rimettar fil-jiem ta' wara l-kimoterapija tiegħek, huwa importanti li tieħu EMEND għal jumejn wara xulxin kif preskritt mit-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommhom fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/002

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA FUQ IL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 80 mg kapsuli ibsin

Aprepitant

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

--

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA' BARRA – PAKKETT STANDARD (KARTUNA)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg kapsuli iebsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 125 mg ta' aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

1 kapsula iebsa

5 x 1 kapsula iebsa

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommhom fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/004 1 kapsula iebsa

EU/1/03/262/005 5 x 1 kapsula iebsa

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 125 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA FUQ IL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg kapsuli ibsin

Aprepitant

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA PAKKETT TA’ BARRA – PAKKETT STANDARD (KAXXA TAL-KARTUN)

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 165 mg kapsuli ibsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa fiha 165 mg ta’ aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih is-sucrose. Ara l-fuljett tal-pakkett għal aktar tagħrif.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

kapsula iebsa 1

6 x 1 kapsuli ibsin

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/009 kapsula iebsa 1

EU/1/03/262/010 6 x 1 kapsuli ibsin

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 165 mg

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI KITBA FUQ IL-FOLJA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 165 mg kapsuli ibsin

Aprepitant

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MSD

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA' BARRA – PAKKETT TA' BI TLIETA (KARTUNA) – Pakkett ta' trattament ta' tlett ijiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg kapsuli iebsin

EMEND 80 mg kapsuli iebsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa ta' 125 mg fiha 125 mg ta' aprepitant.

Kull kapsula iebsa ta' 80 mg fiha 80 mg ta' aprepitant

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta' trattament ta' tlett ijiem li fih: kapsula iebsa ta' 1 x 125 mg u

kapsula iebsa ta' 2 x 80 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommhom fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 125 mg/80 mg

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

(LI JINKLUDI KAPSULA IEBSA WAĦDA TA' 125 MG U 2 KAPSULI IEBSIN TA' 80 MG)

PAKKETT LI JMISS MAL-PRODOTT – TA' BI TLIETA – Pakkett ta' trattament ta' tlett ijiem

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg kapsuli iebsin

EMEND 80 mg kapsuli iebsin

Aprepitant

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kapsula iebsa ta' 125 mg fiha 125 mg ta' aprepitant.

Kull kapsula iebsa ta' 80 mg fiha 80 mg ta' aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett ta' trattament ta' tlett ijiem li fih: kapsula iebsa ta' 1 x 125 mg u

kapsula iebsa ta' 2 x 80 mg

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu orali.

Aqra l-fuljett ta' tagħrif qabel l-użu.

Ara l-fuljett mehmuż għal aktar informazzjoni dwar kif tieħu EMEND.

META u KIF għandek tieħu EMEND

It-tabib tiegħek ippreskriva EMEND, mediċina anti-emetika, sabiex jiġu evitati n-nawseja u r-rimettar assoċjati mal-kimoterapija.

KIF:

EMEND għandu jittieħed darba kuljum għal tlett ijiem konsekuttivi.

Il-kapsuli ta' EMEND jistgħu jittieħdu mal-ikel jew fuq stonku vojt.

Toħroġx il-kapsuli kollha f'darba.

Sabiex toħroġhom, imbotta l-kapsuli minn din in-naħa.

Bidu tat-Terapija META:

Ħu kapsula waħda ta' EMEND 125 mg minn ħalqek siegħa QABEL ma tibda t-terapija tal- kimoterapija tiegħek.

Jum 1

Kapsula EMEND ta' 125 mg

META:

Ħu kapsula waħda ta' EMEND 80 mg kull filgħodu fil-jumejn ta' wara.

Jum 2

Jum 3

Kapsula ta' EMEND ta' 80 mg

Billi jista' jkun hemm nawseja u rimettar fil-jiem ta' wara l-kimoterapija tiegħek, huwa importanti li tieħu EMEND għal tlett ijiem wara xulxin kif preskritt mit-tabib tiegħek.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

--

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Żommhom fil-pakkett oriġinali sabiex tipproteġi mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA' BARRA - EMEND 125 mg trab għal suspensjoni orali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg trab għal suspensjoni orali

Aprepitant

Għal tfal ta’ età minn 6 xhur sa inqas minn 12-il sena

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull qartas fih 125 mg ta' aprepitant. Wara r-rikostituzzjoni, 1 mL ta’ suspensjoni orali jkun fih 25 mg ta’ aprepitant.

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Fih sucrose u lactose. Ara l-fuljett ta’ tagħrif għal iktar informazzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal suspensjoni orali

Qartas wieħed, żewġ dispensers orali, għatu wieħed u tazza waħda fiex tħallat.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Użu orali.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żommu fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa’ mill-umdità.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN 11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/03/262/011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lott

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

EMEND 125 mg trab għal suspensjoni orali

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN Qartas għal EMEND 125 mg trab għal suspensjoni orali

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

EMEND 125 mg trab għal suspensjoni orali

Aprepitant

Użu orali

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

JIS

4. NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati