Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Erelzi (etanercept) – Tikkettar - L04AB01

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaErelzi
Kodiċi ATCL04AB01
Sustanzaetanercept
ManifatturSandoz GmbH

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT WIEĦED - SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 25 MG

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 25 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 25 mg ta’ etanercept.

3.LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Siringa mimlija għal-lest waħda bi protezzjoni tal-labra 2 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra

4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6.TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ META JISKADI

EXP

9.KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/001

EU/1/17/1195/002

EU/1/17/1195/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 25 mg

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRATA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) - SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 25 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 25 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 25 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 12-il siringi mimlija għal-lest (3 pakketti ta’ 4) bi protezzjoni tal-labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU) - SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 25 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 25 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 25 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra. Komponent ta’ pakkett multiplu.

Ma jistgħux jinbiegħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Tintuża darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/004

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 25 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

KITBA GĦAL FUQ IN-NAĦA TA’ WARA TAT-TREJ – SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 25 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 25 mg Injection etanercept

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3.DATA TA’ META JISKADI

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.OĦRAJN

SC

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST– SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 25 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Erelzi 25 mg injezzjoni etanercept SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT WIEĦED - SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Siringa mimlija għal-lest waħda bi protezzjoni tal-labra 2 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra

4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringa mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/005

EU/1/17/1195/006

EU/1/17/1195/007

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRATA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) - SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 12-il siringi mimlija għal-lest (3 pakketti ta’ 4) bi protezzjoni tal-labra

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU) -

SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’siringa mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4 siringi mimlija għal-lest bi protezzjoni tal-labra. Komponent ta’ pakkett multiplu.

Ma jistgħux jinbiegħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Tintuża darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm is-siringi mimlija għal-lest fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/008

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

KITBA GĦAL FUQ IN-NAĦA TA’ WARA TAT-TREJ – SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg Injection etanercept

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. OĦRAJN

SC

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAS-SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST– SIRINGA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Erelzi 50 mg Injezzjoni etanercept SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ PAKKETT WIEĦED - PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pinna SensoReady waħda mimlija għal-lest 2 pinen SensoReady mimlija għal-lest

4 pinen SensoReady mimlija għal-lest

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-pinna mimlija għal-lest SensoReady fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl. Żomm il-pinen mimlija għal-lest SensoReady fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/009

EU/1/17/1195/010

EU/1/17/1195/011

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRATA’ PAKKETT MULTIPLU (INKLUŻ IL-KAXXA L-BLU) – PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Pakkett multiplu: 12-il pinna SensoReady mimlija għal-lest (3 pakketti ta’ 4)

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Għall-użu ta’ darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-pinen mimlija għal-lest SensoReady fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA INTERMEDJA TAL-PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU) –

PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Erelzi 50 mg soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest etanercept

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 50 mg ta’ etanercept.

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

Is-sustanzi l-oħra huma:

Citric acid anhydrous, sodium citrate dihydrate, sodium chloride, sucrose, L-lysine hydrochloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid u ilma għall-injezzjoni.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

4 pinen SensoReady mimlija għal-lest. Komponent ta’ pakkett multiplu.

Ma jistgħux jinbiegħu separatament.

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

Tintuża darba biss.

Użu għal taħt il-ġilda.

Injezzjoni:

Qabel l-użu, ħalli 15 sa 30 minuta biex is-soluzzjoni tilħaq it-temperatura ambjentali tal-kamra.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

EXP

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-pinen mimlija għal-lest SensoReady fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BZONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Sandoz GmbH

Biochemiestr. 10

A-6250 Kundl

L-Awstrija

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/17/1195/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

‘Kodiċi QR se tiġi inkluża’ + <www.erelzi.eu>

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Erelzi 50 mg

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IT-TIKKETTA TAL-PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST – PINNA MIMLIJA GĦAL-LEST 50 MG

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Erelzi 50 mg Injection etanercept SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ META JISKADI

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati