Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fertavid (follitropin beta) – Tikkettar - G03GA06

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFertavid
Kodiċi ATCG03GA06
Sustanzafollitropin beta
ManifatturMerck Sharp

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 50 IU/0.5 mL 1, 5 jew 10 kunjetti

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 50 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 0.5 mL follitropin beta li jikkorrispondu għal:

attività ta’ 50 IU (100 IU/mL) tal-ormon rikombinanti li jistimula l-follikuli (FSH)

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose, sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 f’ilma għall-injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed fih 0.5 mL

5 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

10 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-muskoli (IM) u għal taħt il-ġilda (SC)

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża eżatt wara li jittaqqab il-lastku.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12.NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/001

EU/1/09/510/002

EU/1/09/510/003

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IL-KUNJETT Fertavid 50 IU/0.5 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 50 IU/0.5 mL injezzjoni follitropin beta

IM/SC

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 75 IU/0.5 mL 1, 5 jew 10 kunjetti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 75 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 0.5 mL follitropin beta li jikkorrispondu għal:

attività ta’ 75 IU (150 IU/mL) tal-ormon rikombinanti li jistimula l-follikuli (FSH).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose, sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 fl-ilma għall-injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett fih 0.5 mL

5 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

10 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-muskoli (IM) u għal taħt il-ġilda (SC)

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża eżatt wara li jittaqqab il-lastku.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/004

EU/1/09/510/005

EU/1/09/510/006

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IL-KUNJETT Fertavid 75 IU/0.5 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 75 IU/0.5 mL injezzjoni follitropin beta

IM/SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 100 IU/0.5 mL 1, 5 jew 10 kunjetti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 100 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 0.5 mL follitropin beta li jikkorrispondu għal:

attività ta’100 IU (200 IU/mL) tal-ormon rikombinanti li jistimula l-follikuli (FSH).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose, sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 fl-ilma għall-injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed fih 0.5 mL

5 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

10 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-muskoli (IM) u għal taħt il-ġilda (SC)

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża eżatt wara li jittaqqab il-lastku.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/007

EU/1/09/510/008

EU/1/09/510/009

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IL-KUNJETT Fertavid 100 IU/0.5 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 100 IU/0.5 mL injezzjoni follitropin beta

IM/SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 150 IU/0.5 mL 1, 5 jew 10 kunjetti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 150 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 0.5 mL follitropin beta li jikkorrispondu għal:

attività ta’ 150 IU (300 IU/mL) tal-ormon rikombinanti li jistimula l-follikuli (FSH).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose, sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 fl-ilma għall-injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed fih 0.5 mL

5 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

10 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-muskoli (IM) u għal taħt il-ġilda (SC)

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża eżatt wara li jittaqqab il-lastku.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ) . Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/010

EU/1/09/510/011

EU/1/09/510/012

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IL-KUNJETT Fertavid 150 IU/0.5 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 150 IU/0.5 mL injezzjoni follitropin beta

IM/SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 200 IU/0.5 mL 1, 5 jew 10 kunjetti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 200 IU/0.5 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kunjett wieħed fih 0.5 mL follitropin beta li jikkorrispondu għal:

attività ta’ 200 IU (400 IU/mL) tal-ormon rikombinanti li jistimula l-follikuli (FSH).

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose, sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 fl-ilma għall-injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Kunjett wieħed fih 0.5 mL

5 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

10 kunjetti li kull wieħed fih 0.5 mL

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-muskoli (IM) u għal taħt il-ġilda (SC)

Il-kontenut tal-kunjett għandu jintuża eżatt wara li jittaqqab il-lastku.

Biex jintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/013

EU/1/09/510/014

EU/1/09/510/015

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA FUQ IL-KUNJETT Fertavid 200 IU/0.5 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 200 IU/0.5 mL injezzjoni follitropin beta

IM/SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA LI TIDHER FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 150 IU/0.18 mL skartoċċ wieħed

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 150 IU/0.18 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Attività ta’ 225 IU ta' FSH rikombinanti /0.270 mL

Kontenut nett 150 IU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose,sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 u benzyl alcohol fl-ilma għall- injezzjonijiet; sodium hydroxide u/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni

Skartoċċ wieħed

Pakkett 1 ta’ 3 labar tal-pinna

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda (SC)

Sabiex jintużaw biss ma pinna li tinjetta msejħa Puregon Pen.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba l-inforra tal-lastku tal-iskartoċċ tittaqqab b’labra, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f‘temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm l-istoċċ fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/016

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA LI TIDHER FUQ L-ISKARTOĊĊ Fertavid 150 IU/0.18 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 150 IU/0.18 mL injezzjoni follitropin beta

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.270 mL

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA LI TIDHER FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 300 IU/0.36 mL skartoċċ wieħed

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 300 IU/0.36 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Attività ta’ 400 IU ta' FSH rikombinanti /0.480 mL

Kontenut nett 300 IU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose,sodium citrate, L-methionine u polysorbate 20 u benzyl alcohol fl-ilma għall- injezzjonijiet; sodium hydroxide u/hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Skartoċċ wieħed

2 pakketti bi 3 labar tal-pinna

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda (SC)

Sabiex jintużaw biss ma pinna li tinjetta msejħa Puregon Pen.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba l-inforra tal-lastku tal-iskartoċċ tittaqqab b’labra, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f‘temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm l-istoċċ fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/017

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA LI TIDHER FUQ L-ISKARTOĊĊ Fertavid 300 IU/0.36 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 300 IU/0.36 mL injezzjoni follitropin beta

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.480 mL

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA LI TIDHER FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 600 IU/0.72 mL skartoċċ wieħed

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 600 IU/0.72 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Attività ta’ 700 IU ta' FSH rikombinanti /0.840 mL

Kontenut nett 600 IU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose,sodium citrate, L-methionine, polysorbate 20 u benzyl alcohol fl-ilma għall- injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Skartoċċ wieħed

2 pakketti bi 3 labar tal-pinna

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda (SC)

Sabiex jintużaw biss ma pinna li tinjetta msejħa Puregon Pen.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba l-inforra tal-lastku tal-iskartoċċ tittaqqab b’labra, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f’temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm l-istoċċ fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/018

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA LI TIDHER FUQ L-ISKARTOĊĊ Fertavid 600 IU/0.72 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 600 IU/0.72 mL injezzjoni follitropin beta

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

0.840 mL

6. OĦRAJN

MSD

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KITBA LI TIDHER FUQ IL-KARTUNA TA' BARRA Fertavid 900 IU/1.08 mL skartoċċ wieħed

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fertavid 900 IU/1.08 mL soluzzjoni għall-injezzjoni follitropin beta

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Attività ta’ 1,025 IU ta' FSH rikombinanti/1.230 mL

Kontenut nett 900 IU

3. LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sustanzi oħra: sucrose,sodium citrate, L-methionine, polysorbate 20 u benzyl alcohol fl-ilma għall- injezzjonijiet; sodium hydroxide u/jew hydrochloric acid għall-aġġustament tal-pH.

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Soluzzjoni għall-injezzjoni Skartoċċ wieħed

3 pakketti bi 3 labar tal-pinna

5. MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal taħt il-ġilda (SC)

Sabiex jintużaw biss ma pinna li tinjetta msejħa Puregon Pen.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ SKADENZA

EXP

Ladarba l-inforra tal-lastku tal-iskartoċċ tittaqqab b’labra, il-prodott jista’ jinħażen għal massimu ta’ 28 jum.

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Ħażna mill-ispiżjar

Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

Ħażna mill-pazjent

Għandek żewġ għażliet:

1.Aħżen f’temperatura ta’ 2˚C - 8˚C (fi friġġ). Tagħmlux fil-friża.

2.Aħżen f‘temperatura ta’ 25°C jew inqas għal perijodu wieħed ta’ mhux aktar minn 3 xhur. Żomm l-istoċċ fil-kartuna ta’ barra.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Merck Sharp & Dohme Limited

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Ir-Renju Unit

12. NUMRU TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/09/510/019

13. NUMRU TAL-LOTT

Lot

14. KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15. ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17. IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18. IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KITBA LI TIDHER FUQ L-ISKARTOĊĊ Fertavid 900 IU/1.08 mL

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Fertavid 900 IU/1.08 mL injezzjoni follitropin beta

SC

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

1.230 mL

6. OĦRAJN

MSD

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati