Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fiasp (insulin aspart) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - A10AB05

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFiasp
Kodiċi ATCA10AB05
Sustanzainsulin aspart
ManifatturNovo Nordisk A/S

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Millilitru ta’ soluzzjoni fih 100 unità ta’ insulina aspart*(ekwivalenti għal 3.5 mg).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Pinna waħda mimlija għal-lest fiha 300 unità ta’ insulina aspart f’soluzzjoni ta’ 3 mL.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skartoċċ wieħed fih 300 unità ta’ insulina aspart f’soluzzjoni ta’ 3 mL.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Kunjett wieħed fih 1,000 unità ta’ insulina aspart f’soluzzjoni ta’ 10 mL.

*Insulina aspart hi magħmula permezz tat-teknoloġija tad-DNA rikombinanti f’Saccharomyces cerevisiae.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (FlexTouch).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Soluzzjoni għall-injezzjoni. (Penfill).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Soluzzjoni għall-injezzjoni.

Soluzzjoni ċara, bla kulur u akweja.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Għall-kura tad-dijabete mellitus fl-adulti.

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Fiasp hu insulina li tittieħed f’ħin l-ikel għall-għoti minn taħt il-ġilda sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla (0-2 minuti), bl-għażla li jingħata sa 20 minuta wara li tibda l-ikla (ara sezzjoni 5.1).

Id-dożaġġ b’Fiasp huwa partikulari għal kull individwu u jiġi determinat skont il-ħtiġijiet tal-pazjent. Fiasp mogħti permezz ta’ injezzjoni taħt il-ġilda għandu jintuża flimkien ma’ insulina li taġixxi b’mod intermedju jew fit-tul, mogħtija mill-inqas darba kuljum. F’skeda ta’ trattament bażali – bolus madwar 50 % ta’ din il-ħtieġa tista’ tiġi pprovduta minn Fiasp u l-bqija permezz ta’ insulina li taġixxi b’mod intermedju jew fit-tul

Il-ħtieġa individwali totali ta’ kuljum tal-insulina fl-adulti tista’ tvarja u hija normalment bejn 0.5 u 1.0 unità/kg/jum.

Sabiex jinkiseb l-aħjar kontroll gliċemiku possibbli, huwa rrakkomandat il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm u l-aġġustament tad-doża tal-insulina.

Jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża jekk il-pazjenti jżidu l-attività fiżika tagħhom, jibdlu d-dieta normali tagħhom jew waqt xi mard li jkun hemm fl-istess żmien. Il-livelli tal-glukosju fid- demm għandhom jiġu mmonitorjati b’mod adegwat taħt dawn il-kundizzjonijiet.

It-tul tal-azzjoni jvarja skont id-doża, is-sit tal-injezzjoni, il-fluss tad-demm, it-temperatura u l-livell tal-attività fiżika.

Pazjenti fuq kura bażilari-bolus li jinsew jieħdu d-doża fil-ħin tal-ikel huma avżati biex jimmonitorjaw il-livell ta’ glukosju fid-demm tagħhom biex jiddeċiedu jekk tkunx meħtieġa doża tal-insulina. Il- pazjenti għandhom ikomplu bl-iskeda normali tad-dożaġġ tagħhom fl-ikla li jmiss.

Il-qawwa tal-analogi tal-insulina, inkluż Fiasp hi espressa f’unitajiet. Unità waħda ta’ Fiasp tikkorrispondi għal unità internazzjonali waħda ta’ insulina umana jew unità waħda ta’ analogi oħrajn tal-insulina li jaġixxu malajr.

Bidu

Pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 1

Id-doża tal-bidu rakkomandata f’pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 1 li qatt ma ħadu insulina hija ta’ madwar 50% tad-doża totali tal-insulina ta’ kuljum u għandha tinqasam bejn l-ikliet skont id-daqs u l- kompożizzjoni tal-ikliet. Il-bqija tad-doża totali tal-insulina ta’ kuljum għandha tingħata bħala insulina li taġixxi b’mod intermedju jew fit-tul. Bħala regola ġenerali, 0.2 sa 0.4 unitajiet ta’ insulina għal kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem, jistgħu jintużaw biex tiġi kkalkulata d-doża inizjali totali ta’ insulina ta’ kuljum f’pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 1 li qatt ma ħadu insulina.

Pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 2

Id-doża tal-bidu ssuġġerita hija ta’ 4 unitajiet f’ikla waħda jew aktar minn ikla waħda. In-numru ta’ injezzjonijiet u t-titrazzjoni sussegwenti jiddependu fuq il-mira gliċemika individwali u d-daqs u l- kompożizzjoni tal-ikliet.

Aġġustamenti tad-doża jistgħu jiġu kkunsidrati ta’ kuljum skont il-glukosju fil-plażma mkejjel mill- pazjent innifsu (SMPG) fil-jum(jiem) preċedenti skont Tabella 1.

Id-doża ta’ qabel il-kolazzjon għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG ta’ qabel l-ikla ta’ nofsinhar fil- jum ta’ qabel

Id-doża ta’ qabel l-ikla ta’ nofsinhar għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG ta’ qabel iċ-ċena ta’ filgħaxija fil-jum ta’ qabel

Id-doża ta’ qabel iċ-ċena ta’ filgħaxija għandha tiġi aġġustata skont l-SMPG fil ħin-tal-irqad fil-jum ta’ qabel

Tabella 1 Aġġustament fid-doża

 

SMPG (ara hawn fuq)

Aġġustament fid-doża

mmol/L

 

mg/dL

Unità

<4.0

 

<71

-1

4.0-6.0

71-108

L-ebda aġġustament

>6.0

>108

+1

Popolazzjonijiet speċjali Pazjenti anzjani (≥65 sena)

Ġew determinati s-sigurtà u l-effikaċja ta’ Fiasp f’pazjenti anzjani b’età minn 65 sa 75 sena.

Monitoraġġ mill-qrib tal-glukosju hu rakkomandat u d-doża tal-insulina għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 5.1 u 5.2). L-esperjenza terapewtika f’pazjenti ta’ ≥75 sena hija limitata.

Indeboliment renali u epatiku

L-indeboliment renali jew epatiku jista’ jnaqqas il-ħtiġijiet tal-pazjent għall-insulina. F’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku, il-monitoraġġ tal-glukosju għandu jsir b’mod aktar intensiv u d- doża għandha tiġi aġġustata fuq bażi individwali (ara sezzjoni 5.2).

Popolazzjoni pedjatrika

Is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Fiasp fit-tfal u fl-adolexxenti taħt l-età ta’ 18-il sena għadhom ma ġewx determinati s’issa. Data disponibbli hija deskritta fis-sezzjoni 5.2 iżda ma tista’ ssir l-ebda rakkomandazzjoni dwar pożoloġija.

It-trasferiment minn prodotti mediċinali oħrajn ta’ insulina

Huwa rrakkomandat li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-glukosju waqt it-trasferiment minn insulini oħrajn li jittieħdu fil-ħin tal-ikel u fl-ewwel ġimgħat wara li jsir it-trasferiment. Il-bidla minn insulina oħra li tittieħed fil-ħin tal-ikel tista’ ssir fuq bażi ta’ unità għal unità. It-trasferiment ta’ pazjent minn tip, marka jew manifattur ieħor ta’ insulina għal Fiasp irid isir taħt superviżjoni medika u jista’ jirriżulta fil-ħtieġa ta’ bidla fid-dożaġġ.

Id-dożi u l-ħin tal-għoti ta’ prodotti mediċinali tal-insulina li jintużaw fl-istess żmien u li jaġixxu b’mod intermedju jew fit-tul jew kura oħra antidijabetika li qed tittieħed flimkien, jista’ jkollhom bżonn ta’ aġġustament.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Injezzjoni taħt il-ġilda

Fiasp hu rrakkomandat li jingħata taħt il-ġilda fiż-żaqq jew fin-naħa ta’ fuq tad-driegħ (ara sezzjoni

5.2). Għandha ssir rotazzjoni tas-siti tal-injezzjoni fl-istess żona sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ lipodistrofija.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Fiasp jista’ jintuża għal CSII f’pompi xierqa għall-infużjoni tal-insulina u se tkopri kemm il-ħtieġa tal- insulina bolus (madwar 50 %) u kemm l-isulina bażali. Jista’ jingħata skont l-istruzzjonijiet ipprovduti mill-manifattur tal-pompa, preferibbilment fiż-żaqq. Għandha ssir rotazzjoni tas-sit tal-infużjoni fl- istess żona sabiex jitnaqqas ir-riskju ta’ lipodistrofija. Meta jintuża ma’ pompa tal-infużjoni tal- insulina, m’għandux jiġi dilwit jew imħallat ma’ kwalunkwe prodotti mediċinali oħrajn tal-insulina.

Pazjenti li jużaw CSII għandhom jingħataw istruzzjonijiet dwar l-użu tal-pompa u li jużaw ir-reċipjent u t-tubi l-korretti għall-pompa (ara sezzjoni 6.6). Is-sett tal-infużjoni (tubi u kannula) għandu jinbidel skont l-istruzzjonijiet li hemm fl-informazzjoni dwar il-prodott mogħtija mas-sett tal-infużjoni.

Pazjenti li jieħdu Fiasp permezz ta’ CSII jridu jiġu mħarrġa biex jieħdu l-insulina permezz ta’ injezzjoni u jkollhom terapija alternattiva tal-insulina disponibbli f’każ li l-pompa ma taħdimx.

Użu għal ġol-vini

Jekk ikun meħtieġ, Fiasp jista’ jingħata minn ġol-vini minn professjonisti tal-kura tas-saħħa. Għall-użu minn ġol-vini, għandu jintuża f’konċentrazzjonijiet minn 0.5 unità/mL għal 1.0 unità/mL ta’ insulina aspart f’sistemi tal-infużjonibl-użu ta’ boroż tal-infużjoni tal-polypropylene. Intwera li Fiasp hu stabbli fit-temperatura tal-kamra għal 24 siegħa fil-fluwidi għall-infużjoni bħal soluzzjoni ta’ sodium chloride 9 mg/mL (0.9%) jew soluzzjoni ta’ 5% glukosju.

Il-monitoraġġ tal-glukosju fid-demm hu meħtieġ waqt l-infużjoni tal-insulina. Wieħed għandu joqgħod attent li jaċċerta ruħu li l-insulina tiġi injettata ġol-borża tal-infużjoni u mhux sempliċiment fl-entry port.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

L-għoti b’pinna mimlija għal-lest (FlexTouch)

Il-pinna mimlija għal-lest (FlexTouch) hi maħsuba biex tintuża ma’ labar tal-injezzjoni NovoFine Plus, NovoFine jew NovoTwist. Il-pinna mimlija għal-lest tforni 1-80 unità f’żidiet ta’ unità 1. FlexTouch għandha kodiċi ta’ kulur isfar u tiġi b’fuljett ta’ tagħrif b’istruzzjonijiet dettaljati għall-użu li għandhom jiġu segwiti.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

L-għoti permezz ta’ sistema tal-għoti tal-insulina

L-iskartoċċ (Penfill) hu maħsub biex jintuża mas-sistemi tal-għoti tal-insulina NovoNordisk u labar tal-injezzjoni NovoFine Plus, NovoFine jew NovoTwist.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

L-għoti permezz ta’ siringa

Il-kunjett għandu jintuża ma’ siringi tal-insulina bl-iskala korrispondenti ta’ unità (U-100 jew 100 U/mL).

4.3Kontraindikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe sustanza mhux attiva elenkata fis- sezzjoni 6.1.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Ipogliċemija

Li taqbeż ikla jew li tagħmel eżerċizzju fiżiku qawwi mhux ippjanat, jista’ jwassal għall-ipogliċemija.

L-ipoġliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża tal-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa għall- insulina (ara sezzjonijiet 4.8 u 4.9).

Pazjenti, li l-kontroll tal-glukosju fid-demm tagħhom jitjieb bil-kbir, eż. permezz ta’ terapija bl- insulina intensifikata, jista’ jkollhom bidla fis-sintomi normali tagħhom ta’ twissija ta’ ipogliċemija, u għandhom jingħataw parir kif xieraq. Is-sintomi normali ta’ twissija jistgħu jisparixxu f’pazjenti li ilhom bid-dijabete għal żmien twil.

Il-ħin li fiha sseħħ l-ipogliċemija normalment jirrifletti l-profil tal-ħin-azzjoni tal-formulazzjoni tal- insulina mogħtija. L-ipogliċemija tista’ sseħħ aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni meta mqabbla ma’ insulini oħrajn li jingħataw fil-ħin tal-ikel billi Fiasp jibda jaħdem aktar kmieni (ara sezzjoni 5.1).

Billi Fiasp għandu jingħata sa 2 minuti qabel il-bidu tal-ikla, bl-għażla li jingħata sa 20 minuta wara li tibda l-ikla, il-ħin sakemm jibda jaħdem għandu jiġi kkunsidrat meta tingħata riċetta lil pazjenti b’mard jew kura li tingħata fl-istess żmien, fejn dewmien fl-assorbiment tal-ikel jista’ jkun mistenni.

Ipergliċemija

L-użu ta’ dożi mhux adegwati jew it-twaqqif tal-kura, speċjalment f’pazjenti li jeħtieġu l-insulina, jista’ jwassal għal ipergliċemija u ketoaċidożi dijabetika, kundizzjonijiet li jistgħu jkunu fatali.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Ħsara fil-pompa jew fis-sett tal-infużjoni tista’ twassal biex l-ipergliċemija u l-ketożi jseħħu aktar malajr. L-identifikazzjoni immedjata u l-korrezzjoni tal-kawża tal-ipergliċemija jew tal-ketożi hi meħtieġa. Jista’ jkun hemm il-ħtieġa ta’ użu temporanju ta’ terapija b’injezzjoni taħt il-ġilda.

Mard li jseħħ fl-istess żmien

Mard li jseħħ fl-istess żmien, speċjalment infezzjonijiet u kundizzjonijiet ta’ deni, normalment iżid il-

ħtieġa tal-pazjent għall-insulina. Mard li jseħħ fl-istess żmien fil-kliewi, fil-fwied jew mard li jaffettwa l-glandola adrenali, pitwitarja jew tat-tirojde jista’ jirrikjedi tibdil fid-doża tal-insulina.

It-teħid flimkien ta’ thiazolidinediones u prodotti mediċinali tal-insulina

Ġew irrapportati każijiet ta’ insuffiċjenza kardijaka konġestiva meta thiazolidinediones intużaw flimkien mal-insulina, speċjalment f’pazjenti li għandhom fatturi ta’ riskju għall-iżvilupp ta’ insuffiċjenza kardijaka konġestiva. Wieħed għandu jżomm dan f’moħħu jekk tiġi kkunsidrata l-kura fejn thiazolidinediones jingħataw flimkien ma’ prodotti mediċinali tal-insulina. Jekk jintużaw flimkien, il-pazjenti għandhom jiġu osservati għal sinjali u sintomi ta’ insuffiċjenza kardijaka konġestiva, żieda fil-piż u edima. Thiazolidinediones għandhom jitwaqqfu jekk jeħżienu s-sintomi kardijaċi.

Meta tibda tuża l-insulina u l-intensifikazzjoni tal-kontroll tal-glukosju

L-intensifikazzjoni jew it-titjib ta’ malajr fil-kontroll tal-glukosju ġie assoċjat ma’ disturb rifrazzjonali oftalmoloġiku temporanju u riversibbli, aggravament ta’ retinopatija dijabetika, newropatija periferali akuta bl-uġigħ, u edima periferali. Madankollu, kontroll gliċemiku fit-tul inaqqas ir-riskju ta’ retinopatija dijabetika u newropatija.

Antikorpi kontra l-insulina

L-għoti tal-insulina tista’ tikkawża l-formazzjoni ta’ antikorpi kontra l-insulina. F’każijiet rari, minħabba l-preżenza ta’ dawn l-antikorpi kontra l-insulina, jista’ jkun hemm bżonn ta’ aġġustament fid-doża tal-insulina sabiex tiġi kkorreġuta tendenza ta’ ipergliċemija jew ipogliċemija.

Kif tevita taħlit aċċidentali/żbalji fil-medikazzjoni

Il-pazjenti għandhom jingħataw istruzzjonijiet biex dejjem jiċċekkjaw it-tikketta tal-insulina qabel kull injezzjoni biex jevitaw taħlit aċċidentali bejn dan il-prodott mediċinali u prodotti mediċinali oħrajn tal- insulina.

Il-pazjenti għandhom jivverifikaw b’mod viżwali l-unitajiet tad-doża qabel l-għoti. Għalhekk, il- kundizzjoni meħtieġa biex il-pazjent ikun jista’ jinjetta lilu nnifsu hija li jkun jaf jaqra l-iskala tad- doża. Pazjenti li huma għomja jew li għandhom vista batuta, huma mitluba biex dejjem isaqsu għall- assistenza minn persuna oħra li għandha vista tajba u li hija mħarrġa fl-għoti tal-insulina.

Ivvjaġġar bejn żoni differenti ta’ ħin

Qabel ma jivvjaġġa bejn żoni differenti ta’ ħin, il-pazjent għandu jfittex il-parir tat-tabib.

Eċċipjenti

Dan il-prodott mediċinali fih anqas minn 1 mmol sodium (23 mg) f’kull doża, jiġifieri huwa essenzjalment ‘ħieles mis-sodium’.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Numru ta’ prodotti mediċinali huma magħrufa li jinteraġixxu mal-metaboliżmu tal-glukosju.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jnaqqsu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Antidijabetiċi orali, inibituri ta’ monoamine oxidase (MAOIs), imblokkaturi tar-riċetturi beta, inibituri tal-enzima li tibdel angiotensin (ACE), salicylates, sterojdi anaboliċi, sulphonamides u agonist tar- riċettur GLP-1.

Dawn is-sustanzi li ġejjin jistgħu jżidu l-ħtieġa tal-pazjent għall-insulina:

Kontraċettivi li jittieħdu mill-ħalq, thiazides, glukokortikojdi, ormoni tat-tirojde, simpatomimetiċi, l- ormon tat-tkabbir u danazol.

Sustanzi li jimblukkaw ir-riċetturi beta jistgħu jaħbu s-sintomi ta’ ipogliċemija.

Octreotide/lanreotide jistgħu jew iżidu jew inaqqsu l-ħtieġa tal-insulina.

L-alkoħol jista’ jżid jew inaqqas l-effett ipogliċemiku tal-insulina.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Fiasp jista’ jintuża fit-tqala.

Informazzjoni minn żewġ studji kliniċi magħmula b’mod arbitrarju u kkontrollati li saru b’insulina aspart (322 + 27 tqala esposti) ma turi ebda effett avvers ta’ insulina aspart fuq it-tqala jew fuq is- saħħa tal-fetu/tarbija tat-twelid meta mqabbla mal-insulina umana li tinħall.

Kontroll intensifikat tal-glukosju fid-demm u l-monitoraġġ ta’ nisa tqal bid-dijabete (dijabete ta’ tip 1, dijabete ta’ tip 2 jew dijabete ta’ waqt it-tqala) huma rakkomandati matul it-tqala kollha u meta dawn in-nisa jkunu qegħdin jippjanaw li jinqabdu tqal. Il-ħtigijiet tal-insulina normalment jonqsu fl-ewwel trimestru u sussegwentement jiżdiedu matul it-tieni u t-tielet trimestri. Wara l-ħlas, il-ħtigijiet tal- insulina normalment jerġgħu lura malajr għal-livelli ta’ qabel it-tqala.

Treddigħ

M’hemmx restrizzjonijiet għall-kura b’Fiasp waqt it-treddigħ. Il-kura bl-insulina ta’ ommijiet li qed ireddgħu ma tippreżentax riskju għat-tarbija. Minkejja dan, id-doża tista’ teħtieġ li tiġi aġġustata.

Fertilità

Studji dwar ir-riproduzzjoni fl-annimali ma żvelaw ebda differenza bejn insulina aspart u l-insulina umana fir-rigward tal-fertilità.

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila tal-pazjent li jikkonċentra u jirreaġixxi tista’ titnaqqas minħabba l-ipogliċemija. Dan jista’ joħloq riskju f’sitwazzjonijiet meta dawn il-ħiliet huma ta’ importanza speċjali (eż. waqt li tkun qed issuq karozza jew tħaddem xi magni).

Il-pazjenti għandhom jingħataw parir biex jieħdu prekawzjonijiet biex jevitaw l-ipogliċemija waqt is- sewqan. Dan hu partikolarment importanti f’dawk li ma jħossux jew ma jħossux biżżejjed is-sinjali ta’ twissija ta’ ipogliċemija, jew li għandhom episodji spissi ta’ ipogliċemija. Wieħed għandu jikkunsidra jekk isuqx jew le f’dawn iċ-ċirkustanzi.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

Waqt il-kura, l-ipogliċemija hija r-reazzjoni avversa li ġiet irrapportata b’mod l-aktar frekwenti (ara sezzjoni ‘Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari’ hawn taħt).

Lista ta’ reazzjonijiet avversi f’forma tabulari

Ir-reazzjonijiet avversi mniżżla hawn taħt (Tabella 2) huma bbażati fuq tagħrif minn provi kliniċi minn provi ta’ fażi 3 li jikkonsistu minn 4 provi konfermatorji terapewtiċi li tlestew. Il-kategoriji ta’ frekwenzi ġew stabbiliti skont il-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10); komuni (≥1/100 sa <1/10); mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100); rari (≥1/10,000 sa <1/1,000); rari ħafna (<1/10,000) u mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Tabella 2 Reazzjonijiet avversi minn provi kliniċi

Sistema tal-klassifika tal-organi

Komuni ħafna

Komuni

Mhux

MedDRA

 

 

komuni

Disturbi fis-sistema immuni

 

 

Sensittività

 

 

 

eċċessiva

Disturbi fil-metaboliżmu u n-

Ipogliċemija

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

 

Reazzjonijiet allerġiċi

Lipodistrofija

taħt il-ġilda

 

tal-ġilda

 

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet

 

Reazzjonijiet fis-sit

 

ta’ mnejn jingħata

 

tal-injezzjoni/infużjoni

 

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi partikulari

Reazzjonijiet allerġiċi

Manifestazzjonijiet allerġiċi tal-ġilda rrappurtati b’Fiasp (1.5% vs 1.4% għall-komparatur) jinkludu ekżema, raxx, raxx bil-ħakk, urtikarja u dermatite.

Bi Fiasp, reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva ġeneralizzata (li jidhru bħala raxx tal-ġilda ġeneralizzat u edima tal-wiċċ) kienu rrappurtati b’mod mhux komuni (0.2% vs 0.1% għall-komparatur). Reazzjonijiet anafilattiċi ma kinux irrappurtati b’Fiasp. B’mod ġenerali, bi preparazzjonijiet tal- insulina jistgħu jseħħu reazzjonijiet anafilattiċi. Reazzjonijiet allerġiċi tat-tip immedjat, għall-insulina nnifisha jew għall-eċċipjenti, jistgħu potenzjalment ikunu ta’ periklu għall-ħajja.

Ipogliċemija

L-ipogliċemija tista’ sseħħ jekk id-doża tal-insulina tkun għolja wisq meta mqabbla mal-ħtieġa tal- insulina. Ipogliċemija severa tista’ twassal għal telfien mis-sensi u/jew aċċessjonijiet u tista’ twassal għal tnaqqis temporanju jew permanenti fil-funzjoni tal-moħħ jew saħansitra għall-mewt. Is-soltu, is- sintomi tal-ipogliċemija jseħħu f’daqqa. Dawn jistgħu jinkludu għaraq kiesaħ, ġilda pallida u kiesħa, telqa, nervi jew tregħid, ansjetà, għeja jew debbulizza mhux tas-soltu, konfużjoni, diffikultà biex tikkonċentra, tħeddil, ħafna ġuħ li ma jkunx normali, tibdil fil-vista, uġigħ ta’ ras, dardir u palpitazzjoni (ara sezzjoni 4.4 u 5.1). L-ipogliċemija tista’ sseħħ aktar kmieni wara injezzjoni/infużjoni ta’ Fiasp meta mqabbel ma’ insulini oħra li jittieħdu fil-ħin tal-ikel minħabba li jibda jaħdem aktar kmieni.

Lipodistrofija

Il-lipodistrofija (fosthom lipoipertrofija, lipoatrofija) ġiet irrappurtata fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni f’pazjenti kkurati b’Fiasp (0.2% vs 0% fil-komparatur). Rotazzjoni kontinwa tas-sit tal-injezzjoni f’dik iż-żona partikulari tal-injezzjoni tista’ tgħin sabiex jitnaqqas ir-riskju li jiżviluppaw dawn ir- reazzjonijiet.

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni

Reazzjonijiet fis-sit tal-injezzjoni/infużjoni (li jinkludu raxx, ħmura, infjammazzjoni, tbenġil, u ħakk) ġew irrappurtati f’pazjenti kkurati b’Fiasp (1.0% vs 0.7% fil-komparatur). Dawn ir-reazzjonijiet normalment ikunu ħfief u temporanji u s-soltu jisparixxu matul it-tkomplija tal-kura.

Popolazzjonijiet speċjali

Skont riżultati minn studji kliniċi b’insulina aspart in ġenerali, m’hemmx indikazzjoni li hemm xi differenza fil-frekwenza, fit-tip u fis-severità tar-reazzjonijiet avversi osservati f’pazjenti anzjani u f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku minn dawk li dehru fil-popolazzjoni ġenerali. Il-profil ta’ sigurtà f’pazjenti anzjani ħafna (≥75 sena) jew f’pazjenti b’indeboliment renali jew epatiku moderat sa sever, hu limitat. Fiasp ingħata lil pazjenti anzjani għall-investigazzjoni ta’ proprjetajiet farmakokinetiċi (ara sezzjoni 5.2).

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Doża eċċessiva speċifika għall-insulina ma tistax tiġi definita; madankollu, l-ipogliċemija tista’ tiżviluppa fuq firxa ta’ stadji sekwenzjali jekk pazjent jingħata doża b’iktar insulina minn dik meħtieġa:

Episodji ipoglikemiċi ħfief jistgħu jiġu kkurati bl-għoti mill-ħalq ta’ glukosju jew prodotti oħrajn li fihom iz-zokkor. Għalhekk huwa rakkomandat li l-pazjent dijabetiku dejjem iżomm fuqu prodotti li jkun fihom il-glukosju.

Episodji ipoglikemiċi severi, meta l-pazjent ma jkunx jista’ jikkura lilu nnifsu, jistgħu jiġu kkurati bi glucagon (0.5 sa 1 mg) mogħti ġol-muskoli jew taħt il-ġilda minn persuna mħarrġa, jew bil-glukosju li jingħata ġol-vini minn professjonist fil-kura tas-saħħa. Il-glukosju għandu jingħata ġol-vina jekk il-pazjent ma jirrispondix għal glucagon fi żmien 10 sa 15-il minuta. Meta jerġa’ jiġi f’sensih, l-għoti ta’ karboidrati mill-ħalq huwa rakkomandat għall-pazjent sabiex tkun evitata rikaduta.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Mediċini użati fid-dijabete. Insulini u analogi għall-injezzjoni li jaġixxu malajr.

Kodiċi ATC: A10AB05.

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Fiasp hu formulazzjoni ta’ insulina aspart li taġixxi malajr.

L-attività primarja ta’ Fiasp hija r-regolazzjoni tal-metaboliżmu tal-glukosju . L-insulini, inkluż insulina aspart, is-sustanza attiva fi Fiasp, jeżerċitaw l-azzjoni speċifika tagħhom billi jintrabtu mar- riċetturi tal-insulina. L-insulina marbuta mar-riċetturi tbaxxi l-glukosju fid-demm billi tiffaċilita l- assorbiment ċellulari tal-glukosju ġol-muskoli skeletali u fit-tessut xaħmi u billi tinibixxi l-produzzjoni tal-glukosju mill-fwied. L-insulina tinibixxi l-lipolisi fit-tessut xaħmi, tinibixxi l-proteoliżi u ttejjeb is- sintesi tal-proteina.

Effetti farmakodinamiċi

Fiasp hu formulazzjoni ta’ insulina aspart li tittieħed fil-ħin tal-ikel, fejn iż-żieda ta’ nicotinamide (vitaminaNovoRapid.B3) tirriżulta f’assorbiment inizjali aktar mgħaġġel tal-insulina meta mqabbel ma’

Il-bidu tal-azzjoni kien 5 minuti aktar kmieni, u l-ħin sar-rata massima tal-infużjoni tal-glukosju kien ta’ 11-il minuta aktar kmieni b’Fiasp milli b’NovoRapid. L-effett massimu tat-tnaqqis fil-livell tal- glukosju ta’ Fiasp seħħ bejn 1 u 3 sigħat wara l-injezzjoni. L-effett tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju

matul l-ewwel 30 minuta (AUCGIR, 0–30 min ) kien ta’ 51 mg/kg bi Fiasp u 29 mg b’NovoRapid (proporzjoni Fiasp/NovoRapid : 1.74 [1.47;2.10]95% CI). L-effett totali tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju

u l-effett massimu tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju (GIRmax) kienu komparabbli bejn Fiasp u NovoRapid. L-effett totali u massimu tat-tnaqqis fil-livell tal-glukosju ta’ Fiasp jiżdied b’mod lineari hekk kif tiżdied id-doża fil-limiti tad-doża terapewtika.

It-tul ta’ azzjoni kien iqsar għal Fiasp meta mqabbel ma’ dak ta’ NovoRapid, u jdum 3-5 sigħat.

Il-varjabilità minn jum għal jum bejn il-pazjenti nfushom fl-effett tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju

kienet baxxa għal Fiasp, kemm għall-effett tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju bikri (AUCGIR, 0-1h, CV~26%), totali (AUCGIR, 0-12h, CV~18%) kif ukoll massimu (GIRmax, CV~19%).

Effikaċja klinika u sigurtà

Fiasp ġie studjat f’2,068 pazjent adult magħżula b’mod każwali bid-dijabete mellitus ta’ tip 1 (1,143 pazjent) u d-dijabete mellitus ta’ tip 2 (925 pazjent) fi 3 provi dwar l-effikaċja u s-sigurtà (18- 26 ġimgħa ta’ kura).

Pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 1

L-effett tal-kura ta’ Fiasp biex jinkiseb il-kontroll gliċemiku ġie evalwat meta ngħata fil-ħin tal-ikel jew wara l-ikel. Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel ma kienx inferjuri għal NovoRapid biex inaqqas HBA1c , u t-titjib f’HBA1c kien statistikament sinifikanti favur Fiasp. Fiasp mogħti wara l-ikel kiseb tnaqqis simili ta’ HBA1c bħal NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (Tabella 3).

Tabella 3 Riżultati minn studju kliniku bażilari-bolus li dam 26 ġimgħa f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1

 

Fiasp mogħti fil-ħin

Fiasp mogħti wara l-

NovoRapid

 

tal-ikel

ikel

mogħti fil-ħin tal-ikel

 

+ insulin detemir

+ insulin detemir

+ insulin detemir

 

 

 

 

N

 

 

 

 

HbA1c (%)

7.6 7.3

7.6 7.5

7.6 7.4

Linja bażiTmiem tal-istudju

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-0.32

-0.13

-0.17

Differenza stmata fil-kura

-0.15 [-0.23;-0.07]CE

0.04 [-0.04;0.12]D

 

HbA1c (mmol/mol)

59.7 56.4

59.9 58.6

59.3 57.6

Linja bażiTmiem tal-istudju

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-3.46

-1.37

-1.84

Differenza stmata fil-kura

-1.62 [-2.50;-0.73]CE

0.47 [-0.41;1.36]D

 

Żieda tal-glukosju sagħtejn wara l-

 

 

 

ikel (mmol/L)A

 

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

6.1 5.9

6.1 6.7

6.2 6.6

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-0.29

0.67

0.38

Differenza stmata fil-kura

-0.67 [-1.29;-0.04]CE

0.30 [-0.34;0.93]D

 

Żieda tal-glukosju siegħa wara l-ikel

 

 

 

(mmol/L)A

 

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

5.4 4.7

5.4 6.6

5.7 5.9

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-0.84

1.27

0.34

Differenza stmata fil-kura

-1.18 [-1.65;-0.71]CE

0.93 [0.46;1.40]D

 

Piż tal-ġisem (kg)

 

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

78.6 79.2

80.5 81.2

80.2 80.7

Bidla aġġustata mil-linja bażi

0.67

0.70

0.55

Differenza stmata fil-kura

0.12 [-0.30;0.55]C

0.16 [-0.27;0.58]D

 

Rata osservata ta’ ipogliċemijaB

 

 

 

kkonfermata severa jew BG għal

 

 

 

kull sena ta’ espożizzjoni tal-pazjenti

 

 

 

(perċentwali ta’ pazjenti)

59.0 (92.7)

54.4 (95.0)

58.7 (97.4)

 

 

 

Proporzjon ta’ rata stmata

1.01 [0.88;1.15]C

0.92 [0.81;1.06]D

Linja bażi, Il-valuri fit-tmiem tal-istudju huma bbażati fuq il-medja tal-valuri disponibbli li kienu osservati l-aħħar. L-intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% hu ddikjarat f’‘[]’

ATest tal-ikla

BIpogliċemija severa (episodju li jeħtieġ għajnuna ta’ persuna oħra) jew ipogliċemija kkonfermata mill-glukosju fid-demm (BG) definita bħala episodji kkonfermati minn glukosju fil-plażma ta’ <3.1 mmol/L, irrispettivament mis-sintomi

CId-differenza hi għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel – NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel

DId-differenza hi għal Fiasp mogħti wara l-ħin tal-ikel – NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel

EStatistikament sinifikanti favur Fiasp fil-ħin tal-ikel

33.3% tal-pazjenti kkurati b’Fiasp fil-ħin tal-ikel laħqu mira ta’ HBA1c ta’ <7% meta mqabbla ma’ 23.3% tal-pazjenti kkurati b’Fiasp wara l-ikel, u 28.2% tal-pazjenti kkurati b’NovoRapid fil-ħin tal- ikel. Il-probabbilitajiet stmati tal-kisba ta’ HBA1c ta’ <7% kienu akbar b’mod statistikament sinifikanti b’Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel milli b’NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (proprzjoni ta’ probabbiltà: 1.47 [1.02; 2.13]95% CI). Ma ntweriet l-ebda differenza statistikament sinifikanti bejn Fiasp mogħti wara l-ikel u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel.

Iż-żieda fil-glukosju wara siegħa u sagħtejn minn ikla kienet sinifikament inqas bi Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel meta mqabbel ma’ NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel. Iż-żieda fil-glukosju wara siegħa minn ikla kienet ogħla bi Fiasp mogħti wara l-ikel u ż-żieda tal-glukosju wara sagħtejn minn ikla kienet simili għal NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (Tabella 3).

Il-medjan tad-doża totali tal-insulina mogħtija bħala bolus fit-tmien tal-istudju kien simili għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel, Fiasp mogħti wara l-ikel u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (bidla mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju: Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel: 0.33→0.39 unità/kg/jum; Fiasp mogħti wara l- ikel: 0.35→0.39 unità/kg/jum; u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel: 0.36→0.38 unità/kg/jum). Bidliet fil-medjan tad-doża totali ta’ insulina bażilari mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju kienu komparabbli għal Fiasp mogħti fil-ħin tal-ikel (0.41→0.39 unità/kg/jum), Fiasp mogħti wara l-ikel

(0.43→0.42 unità/kg/jum) u NovoRapid mogħti fil-ħin tal-ikel (0.43→0.43 unità/kg/jum).

Pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 2

It-tnaqqis fl-HBA1c mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju kien ikkonfermat li mhuwiex inferjuri għal dak miksub b’NovoRapid (Tabella 4).

Tabella 4 Riżultati minn studju kliniku bażilari-bolus li dam 26 ġimgħa f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 2

 

Fiasp

NovoRapid

 

+ insulin glargine

+ insulin glargine

N

 

 

 

HbA1c (%)

8.0 6.6

7.9 6.6

Linja bażiTmiem tal-istudju

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-1.38

-1.36

Differenza stmata fil-kura

 

-0.02 [-0.15;0.10]

HbA1c (mmol/mol)

63.5 49.0

62.7 48.6

Linja bażiTmiem tal-istudju

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-15.10

-14.86

Differenza stmata fil-kura

 

-0.24 [-1.60;1.11]

Żieda tal-glukosju sagħtejn wara l-ikel

 

 

(mmol/L)A

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

7.6 4.6

7.3 4.9

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-3.24

-2.87

Differenza stmata fil-kura

 

-0.36 [-0.81;0.08]

Żieda tal-glukosju siegħa wara l-ikel

 

 

(mmol/L)A

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

6.0 4.1

5.9 4.6

Bidla aġġustata mil-linja bażi

-2.14

-1.55

Differenza stmata fil-kura

 

-0.59 [-1.09;-0.09]C

Piż tal-ġisem (kg)

 

 

Linja bażiTmiem tal-istudju

89.0 91.6

88.3 90.8

Bidla aġġustata mil-linja bażi

2.68

2.67

Differenza stmata fil-kura

 

0.00 [-0.60;0.61]

Rata osservata ta’ ipogliċemijaB

 

 

kkonfermata severa jew BG għal kull

 

 

sena ta’ espożizzjoni tal-pazjenti

 

 

(perċentwali ta’ pazjenti)

17.9 (76.8)

16.6 (73.3)

Proporzjon ta’ rata stmata

 

1.09 [0.88;1.36]

Linja bażi, Il-valuri fit-tmiem tal-istudju huma bbażati fuq il-medja tal-valuri disponibbli li kienu osservati l-aħħar. L-intervall ta’ kunfidenza ta’ 95% hu ddikjarat f’‘[]’

ATest tal-ikla

BIpogliċemija severa (episodju li jeħtieġ għajnuna ta’ persuna oħra) jew ipogliċemija ikkonfermata ta’ glukosju fid-demm (BG) definita bħala episodji kkonfermati minn glukosju fil-plażma ta’ <3.1 mmol/L, irrispettivament mis-sintomi

CStatistikament sinifikanti favur Fiasp

Id-dożaġġ wara l-ikel ma ġiex investigat f’pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 2.

74.8% tal-pazjenti kkurati b’Fiasp laħqu mira ta’ HBA1c ta’ <7% meta mqabbla ma’ 75.9% tal-pazjenti kkurati b’NovoRapid. Ma kien hemm l-ebda differenza statistikament sinifikanti bejn Fiasp u NovoRapid fil-probabbilitajiet stmati li jinkiseb HBA1c <7%.

Il-medjan tad-doża totali tal-insulina mogħtija bħala bolus fit-tmien tal-istudju kien simili għal Fiasp u NovoRapid (bidla mil-linja bażi sat-tmiem tal-istudju: Fiasp: 0.21→0.49 unità/kg/jum; u NovoRapid: 0.21→0.51 unità/kg/jum). Bidliet fil-medjan tad-doża totali ta’ insulina bażilari mil-linja bażi sat- tmiem tal-istudju kienu komparabbli għal Fiasp (0.56→0.53 unità/kg/jum) u NovoRapid

(0.52→0.48 unità/kg/jum).

Anzjani

Fit-tliet studji kliniċi kkontrollati, 192 minn 1,219 (16%) ta’ pazjenti b’dijabete mellitus ta’ tip 1 jew b’dijabete mellitus ta’ tip 2, ikkurati b’Fiasp, kellhom ≥65 sena, u 24 minn 1,219 (2%) kellhom

≥75 sena. B’mod globali, ma ġew osservati l-ebda differenzi fis-sigurtà u l-effikaċja bejn pazjenti anzjani u pazjenti li kienu iżgħar.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Studju kkontrollat b’mod attiv, double-blind, b’grupp parallel, li dam 6 ġimgħat, li fih il-parteċipanti ntgħażlu b’mod każwali (2:1) evalwa l-kompatibilità ta’ Fiasp u NovoRapid mogħtija permezz tas- sistema CSII f’pazjenti adulti b’dijabete ta’ tip 1. Ma kien hemm l-ebda episodji kkonfermati mikroskopikament ta’ okklużjonijiet tas-sett tal-infużjoni la fil-grupp ta’ Fiasp (N=25) u lanqas f’dak ta’ NovoRapid (N=12). Kien hemm żewġ pazjenti mill-grupp ta’ Fiasp li rrapportaw żewġ reazzjonijiet fis-sit tal-infużjoni li żviluppaw mill-kura.

Fi studju cross-over li dam ġimagħtejn, Fiasp wera effett akbar tat-tnaqqis tal-livell tal-glukosju wara l-ikel wara test tal-ikla standardizzat fir-rigward ta’ rispons tal-glukosju wara siegħa u sagħtejn minn ikla (differenza fil-kura: -0.50 mmol/L [-1.07; 0.07]95% CI u -0.99 mmol/L [-1.95; -0.03]95% CI), rispettivament meta mqabbla ma’ NovoRapid fi sfond ta’ CSII.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Assorbiment

Fiasp hu formulazzjoni ta’ insulina aspart li tittieħed fil-ħin tal-ikel fejn iż-żieda ta’ nicotinamide (vitamina B3) tirriżulta f’assorbiment inizjali aktar mgħaġġel tal-insulina. L-insulina dehret fiċ- ċirkolazzjoni madwar 4 minuti wara l-għoti (Figura 1). L-ewwel dehra kienet darbtejn aktar mgħaġġla (li jikkorrispondi għal 5 minuti qabel), il-ħin għal 50% tal-konċentrazzjoni massima kien ta’ 9 minuti iqsar b’Fiasp meta mqabbel ma’ NovoRapid, b’erba’ darbiet aktar insulina disponibbli matul l-ewwel 15-il minuta u d-doppju tal-insulina disponibbli matul l-ewwel 30 minuta.

Konċentrazzjoni ta’ insulina aspart (pmol/L)

Fiasp

NovoRapid

Ħin (min)

Figura 1 Medja tal-profil tal-insulina f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1 wara injezzjoni taħt il-ġilda

L-espożizzjoni totali tal-insulina kienet komparabbli bejn Fiasp u NovoRapid. Il-medja tas-Cmax għal doża ta’ 0.2 unitajiet/kg tal-piż tal-ġisem hi ta’ 298 pmol/L u komparabbli għal NovoRapid.

L-espożizzjoni totali u l-konċentrazzjoni massima tal-insulina jiżdiedu proporzjonalment maż-żieda fid-doża ta’ Fiasp mogħti minn taħt il-ġilda fil-limiti tad-doża terapewtika.

Il-bijodisponibilità assoluta ta’ insulina aspart wara l-għoti taħt il-ġilda ta’ Fiasp fiż-żaqq, fid-deltojd u fil-koxxa kienet ta’ madwar 80%.

Wara l-għoti ta’ Fiasp, id-dehra b’mod rapida tiegħu tinżamm irrispettivament mis-sit tal-injezzjoni. Il-ħin sal-konċentrazzjoni massima u l-espożizzjoni totali ta’ insulina aspart kienu kollha komparabbli bejn iż-żaqq, in-naħa ta’ fuq tad-driegħ u l-koxxa. L-espożizzjoni bikrija tal-insulina u l- konċentrazzjoni massima kienu komparabbli għar-reġjuni taż-żaqq u n-naħa ta’ fuq tad-driegħ, iżda aktar baxxi għall-koxxa.

Infużjoni kontinwa tal-insulina minn taħt il-ġilda (CSII)

Il-bidu tal-espożizzjoni fi sfond ta’ CSII (ħin biex tintlaħaq il-konċentrazzjoni massima) kien ta’

26 minuta iqsar b’Fiasp meta mqabbel ma’ NovoRapid, u dan irriżulta f’madwar tliet darbiet aktar insulina disponibbli matul l-ewwel 30 minuta (Figura 2).

Fiasp

NovoRapid

insulina aspart

bażi (pmol/L)

Konċentrazzjoni ta’

aġġustata għal-linja

Ħin mill-injezzjoni bolus (min)

Figura 2 Medja tal-profili tal-insulina f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1 fi sfond ta’ CSII (0-5 sigħat) ikkoreġuta għal infużjoni ta’ insulina bażilari

Distribuzzjoni

Insulina aspart għandha affinità baxxa ta’ rabta mal-proteini fil-plażma (<10%), li hija simili għal dak osservat b’insulina umana regolari.

Il-volum tad-distribuzzjoni (Vd) wara l-għoti ġol-vini kien ta’ 0.22 L/kg (eż., 15.4 L għal individwu li jiżen 70 kg) li jikkorrispondi għall-volum ta’ fluwidu ekstraċellulari fil-ġisem.

Bijotrasformazzjoni

Id-degradazzjoni ta’ insulina aspart hija simili għal dik tal-insulina umana; il-metaboliti kollha li jiffurmaw huma inattivi.

Eliminazzjoni

Il-half-life wara l-għoti taħt il-ġilda ta’ Fiasp hi ta’ 57 minuta u hi komparabbli ma’ NovoRapid.

Wara l-għoti ta’ Fiasp ġol-vini, it-tneħħija kienet mgħaġġla (1.0 L/h/kg), u l-half-life tal-eliminazzjoni kienet ta’ 10 minuti.

Popolazzjonijiet speċjali

Anzjani

F’pazjenti anzjani b’dijabete ta’ tip 1, Fiasp wera bidu aktar kmieni ta’ espożizzjoni u espożizzjoni bikrija ogħla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma’ NovoRapid.

Espożizzjoni totali ta’ insulina aspart u konċentrazzjoni massima wara l-għoti ta’ Fiasp kienu 30% ogħla f’individwi anzjani meta mqabbla ma’ individwi adulti iżgħar.

Sess

L-effett tas-sess fuq il-farmakokinetika ta’ Fiasp ġie eżaminat f’analiżi tal-provi kollha tal-istudji farmakokinetiċi. Fiasp wera bidu ta’ espożizzjoni iktar kmieni komparabbli u espożizzjoni bikrija

ogħla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma’ NovoRapid, kemm għal pazjenti nisa kif ukoll għal pazjenti rġiel b’dijabete ta’ tip 1.

L-espożizzjoni bikrija u massima tal-insulina ta’ Fiasp kienet komparabbli għal pazjenti nisa u rġiel b’dijabete ta’ tip 1. Madankollu, l-espożizzjoni totali tal-insulina kienet akbar f’pazjenti nisa meta mqabbla ma’ pazjenti rġiel b’dijabete ta’ tip 1.

Obeżità

Ir-rata ta’ assorbiment inizjali kienet aktar bil-mod biż-żieda fil-BMI, filwaqt li l-espożizzjoni totali kienet simili bejn il-livelli differenti ta’ BMI. Meta mqabbla ma’ NovoRapid, l-influwenza tal-BMI fuq l-assorbiment kienet inqas qawwija għal Fiasp, u dan wassal għal espożizzjoni inizjali relattivament ogħla.

Razza u Etniċità

L-effett tar-razza u l-etniċità (Suwed kontra Bojod u Ispaniċi kontra persuni mhux Ispaniċi) fuq l- espożizzjoni totali tal-insulina ta’ Fiasp kienet ibbażata fuq ir-riżultati minn analiżi farmakokinetika tal-popolazzjoni f’pazjenti b’dijabete ta’ tip 1. Għal Fiasp, ma nstabet l-ebda differenza fl-espożizzjoni bejn il-gruppi razzjali u l-gruppi etniċi investigati.

Indeboliment epatiku

Studju farmakokinetiku b’doża waħda ta’ insulina aspart ġie magħmul b’NovoRapid f’24 suġġett b’funzjoni epatika li tvarja minn normali għal indeboliment sever. F’pazjenti b’indeboliment epatiku, ir-rata ta’ assorbiment naqset u kienet aktar varjabbli.

Indeboliment renali

Studju farmakokinetiku b’ doża waħda ta’ insulina aspart ġie magħmul b’NovoRapid f’18-il suġġett b’funzjoni renali li tvarja minn normali għal indeboliment sever. Il-valuri tat-tneħħija tal-krejatinina

dehru li ma kellhom ebda effett fuq l-AUC, is-Cmax, is-CL/F u t-Tmax ta’ insulina aspart. L- informazzjoni kienet limitata f’pazjenti b’indeboliment renali moderat u sever. Ma ġewx investigati

pazjenti b’insuffiċjenza renali li jkollhom bżonn kura bid-dijaliżi.

Popolazzjoni pedjatrika

Fit-tfal (6-11-il sena) u l-adoloxxenti (12-18-il sena) Fiasp wera bidu aktar kmieni ta’ espożizzjoni u espożizzjoni bikrija ogħla tal-insulina filwaqt li żamm espożizzjoni totali simili u konċentrazzjoni massima simili meta mqabbel ma’ NovoRapid.

Il-bidu u l-espożizzjoni bikrija tal-insulina ta’ Fiasp kienu simili fit-tfal u l-adolexxenti għal dak fl- adulti. L-espożizzjoni totali ta’ Fiasp kienet aktar baxxa fit-tfal u l-adolexxenti meta mqabbla mal- adulti meta ngħataw doża ta’ 0.2 unitajiet/kg ta’ piż tal-ġisem, filwaqt li l-konċentrazzjoni massima ta’ insulina aspart fis-serum kienet simili bejn il-gruppi ta’ etajiet.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva wara l-espożizzjoni għal insulina aspart, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. F’testijiet in vitro, li jinkludu r- rabta mas-siti tar-riċetturi tal-insulina u ta’ IGF-1 u l-effetti fuq it-tkabbir taċ-ċelloli, l-insulina aspart ġab ruħu b’mod li jixbah ħafna l-insulina umana. L-istudji juru wkoll li d-dissoċjazzjoni tar-rabta ta’ insulina aspart mar-riċettur tal-insulina hija ekwivalenti għal dik tal-insulina umana.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Phenol

Metacresol

Glycerol

Zinc acetate

Disodium phosphate dihydrate

Arginine hydrochloride

Nicotinamide (vitamin B3)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjonijiet

6.2Inkompatibbiltajiet

Dan il-prodott mediċinali m’għandux jiġi dilwit bi jew jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħra ħlief soluzzjonijiet tal-infużjoni kif deskritt f’sezzjoni 4.2.

6.3.Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

30 xahar.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jinżamm bħala sper, il-prodott mediċinali jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat. Fit-tmiem ta’ dan il-perjodu, il-pinna għandha tintuża jew tintrema. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm l-għatu tal-pinna f’postu sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba jew meta jinżamm bħala sper, il-prodott mediċinali jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat. Fit-tmiem ta’ dan il-perjodu, l-iskartoċċ għandu jintuża jew jintrema. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Tagħmlux fil-friġġ. Tagħmlux fil-friża. Jekk iskartoċċ jinġarr bħala sper u ma jintużax, l-iskartoċċ għandu jinżamm fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Meta jinfetaħ għall-ewwel darba, il-prodott mediċinali jista’ jinħażen għal massimu ta’ 4 ġimgħat. Fit- tmiem ta’ dan il-perjodu, il-kunjett għandu jintuża jew jintrema. Taħżinx f’temperatura ’l fuq minn 30°C. Jista’ jinħażen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żomm il-kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu ’l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l- għatu tal-pinna f’postu sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu ’l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm l- iskartoċċ fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża. Żommu ’l bogħod mill-element li jiffriża. Żomm il- kunjett fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

Wara l-ewwel ftuħ jew meta jinġarr bħala sper, ara sezzjoni 6.3.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Skartoċċ (ħġieġ ta’ tip 1) bi planġer (halobutyl) u tapp (halobutyl/polyisoprene) f’pinna mimlija għal- lest, b’ħafna dożi, li tintrema wara li tintuża, magħmula mill-polypropylene, polyoxymethylene, polycarbonate u acrylonitrile butadiene styrene.

Kull pinna mimlija għal-lest fiha 3 mL ta’ soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakkett ta’ pinna 1 mimlija għal-lest (bil-labar jew mingħajr), 5 pinen mimlija għal-lest

(mingħajr labar), u pakkett multiplu li fih 10 (2 pakketti ta’ 5) pinen mimlija għal-lest (mingħajr labar).

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Skartoċċ (ħġieġ ta’ tip 1) bi planġer (halobutyl) u tapp (halobutyl/polyisoprene) f’kartuna. Kull skartoċċ fih 3 mL ta’ soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakketti ta’ 5 jew 10 skrataċ.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Kunjett (ħġieġ ta’ tip 1) magħluq b’diska tal-lastku tal-halobutyl/polyisoprene u b’għatu tal-plastik protettiv sabiex jinkiseb kontenitur li ma jkunx jista’ jiġi mbagħbas f’kaxxa tal-kartun.

Kull kunjett fih 10 mL ta’ soluzzjoni.

Daqsijiet tal-pakkett ta’ 1 kunjett, 5 kunjetti u pakkett multiplu li fih 5 (5 pakketti ta’ 1) kunjetti.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Fiasp m’għandux jintuża jekk is-soluzzjoni ma tidhirx ċara u bla kulur.

Fiasp li ġie ffriżat m’għandux jintuża.

Il-pazjent għandu jarmi l-labra wara kull injezzjoni.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’pinna mimlija għal-lest

Il-labar u l-pinen mimlija għal-lest m’għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil ħaddieħor. L- iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

F’każ ta’ emerġenza f’pazjenti li diġà jkunu qed jużaw Fiasp (rikoverar l-isptar jew ħsara fil-pinna tal- insulina), Fiasp jista’ jittella’ b’ siringa tal-insulina U100 minn pinna FlexTouch.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni fi skartoċċ

Il-labar u l-iskrataċ m’għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil ħaddieħor. L-iskartoċċ m’għandux jerġa’ jimtela mill-ġdid.

F’każ ta’ emerġenza f’utenti li attwalment ikunu qed jużaw Fiasp (rikoverar l-isptar jew ħsara fil-pinna tal-insulina), Fiasp jista’ jittella’ b’siringa tal-insulina U100 minn skartoċċ.

Fiasp 100 unità/mL soluzzjoni għall-injezzjoni f’kunjett

Il-labar u s-siringi m’għandhomx jiġu mislufa mingħand jew lil ħaddieħor.

Fiasp jista’ jintuża f’pompa tal-infużjoni (CSII) għal massimu ta’ 9 ijiem, kif deskritt f’sezzjoni 4.2 u fil-fuljett ta’ tagħrif. Tubi li għandhom il-materjal tas-superfiċje intern magħmul mill-polyethylene jew polyolefin ġew evalwati u nstabu li huma kompatibbli mal-użu tal-pompa.

Rimi

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Id-Danimarka

8.NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1160/001

EU/1/16/1160/002

EU/1/16/1160/003

EU/1/16/1160/004

EU/1/16/1160/005

EU/1/16/1160/006

EU/1/16/1160/007

EU/1/16/1160/008

EU/1/16/1160/009

EU/1/16/1160/010

EU/1/16/1160/011

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: {JJ xahar SSSS}

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

{XX/SSSS}

{JJ/XX/SSSS} {JJ xahar SSSS}

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati