Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Filgrastim ratiopharm (filgrastim) – Tikkettar - L03AA02

Updated on site: 06-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFilgrastim ratiopharm
Kodiċi ATCL03AA02
Sustanzafilgrastim
ManifatturRatiopharm GmbH
Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units f’0.5 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).
Filgrastim

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM

TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

2. DIKJARAZZJONI

TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[MIU] (300 mikrogrammi)awtorizzatfilg astim

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

 

m’g

 

 

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

5 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

10 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJNċJINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

Aqra sew il-fuljett kollu qabel ma tibda tuża din il-mediċina.

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħ il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġbok, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad- ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

 

 

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

EU/1/08/449/001

 

 

li

m’g

 

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/002

5 siringi mimlija għ

- est

 

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/004 10 siringi mimlija għ

- est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

LOTT:

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

 

mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units f’0.8 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).
Filgrastim

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

PAKKETT TA’ BARRA

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

2. DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

[MIU] (480 mikrogrammi)awtorizzatfilg astim

3. LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

 

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

 

m’g

 

 

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest b’0.8 ml

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

5 siringa mimlija għal-lest b’0.8 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

10 siringa mimlija għal-lest b’0.8 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJNċJINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħ il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġbok, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad- ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

EU/1/08/449/005

 

 

li

m’g

 

 

 

1 siringa mimlija għal-lest

 

 

 

 

EU/1/08/449/006

5 siringi mimlija għ

- est

 

 

 

 

 

 

EU/1/08/449/008 10 siringi mimlija għ

- est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

LOTT

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

Prodottmediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15. STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16. INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

It-tikketta ta’ fuq il-kisja ta’ barra fuq pakketti multipli miksijin filfojl trasparenti - inkluza l-kaxxa ċ-ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

 

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastim

 

 

f’0.5 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

awtorizzat

 

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT ħ

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

m’g

 

 

 

 

 

 

10 siringa mimlija għal-lest b’0.5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

Pakkett multiplu li fih 2 pakketti ku

wieħed minnhom fih 5 siringi mimlijin għal-lest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

.

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġb

k, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad-

ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

 

 

 

 

10.

 

awtorizzat

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

adux

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/449/003

2 x 5 siringi mimlija għal-lest

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

LOTT:

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

medi

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

It-tikketta ta’ fuq il-kisja ta’ barra fuq pakketti multipli miksijin filfojl trasparenti - inkluza l-kaxxa ċ-ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastim

 

 

f’0.8 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

4. GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

 

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

10 siringa mimlija għal-lest b’0.8 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakkett multiplu li fih 2 pakketti kull wieħed minnhom fih 5 siringi mimlijin għal-lest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJNċJINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra sew il-fuljett kollu qabel ma tibda tuża din il-mediċina

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħ il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġbok, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad- ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

 

 

 

 

 

 

10.

 

awtorizzat

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

 

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

FIS-SUQ

 

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

ħ

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

 

 

 

 

 

 

li

m’g

 

 

 

EU/1/08/449/007

2 x 5 siringi mimlija għal- est

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTT:

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu – Mingħajr il-kaxxa ċ-ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

 

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 30 miljun international units [MIU] (300 mikrogrammi) filgrastim

 

 

f’0.5 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

awtorizzat

 

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT ħ

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

 

m’g

 

 

 

 

 

 

5 siringi mimlijin għal-lest b’0.5 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

Parti minm pakkett multiplu li fih 2 p kketti

i kull wieħed minnhom fih 5 siringi mimlijin għal-lest.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġb

k, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad-

ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

 

 

 

 

10.

 

awtorizzat

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

adux

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/449/003

2 x 5 siringi mimlija għal-lest

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

LOTT:

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

medi

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5 ml

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

Pakkett multiplu – Mingħajr il-kaxxa ċ-ċelesti

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA

 

 

 

 

 

 

Kull siringa mimlija għal-lest fiha 48 miljun international units [MIU] (480 mikrogrammi) filgrastim

 

 

f’0.8 ml (60 MIU/ml, 600 mikrogrammi/ml).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

LISTA TA’ SUSTANZI MHUX ATTIVI

 

awtorizzat

 

 

 

Sustanzi mhux attivi: Sodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, ilma għall-

 

 

injezzjoni. Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT ħ

 

 

 

 

 

Soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

 

m’g

 

 

 

 

 

 

5 siringi mimlijin għal-lest b’0.8 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

 

 

 

Parti minm pakkett multiplu li fih 2 p kketti

i kull wieħed minnhom fih 5 siringi mimlijin għal-lest.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqra il-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu

 

 

 

 

 

 

 

 

Użu għal taħt il-ġilda u għal ġol-vini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jintuża darba biss.medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jekk j għġb

k, uża kif ġej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaxxa għad-

ża preskritta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

 

 

 

JINTLAĦAQX U MA JIDHIRX MIT-TFAL

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

Żomm fejn ma jintlaħaqx u ma jidhirx mit-tfal.

7. TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8. DATA TA’ META JISKADI

JIS:

Wara li jiġi dilwit użah fiż-żmien 24 siegħa.

9. KUNDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

 

 

 

 

10.

 

awtorizzat

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

 

 

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

 

 

BŻONN

 

 

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

 

 

FIS-SUQ

 

 

 

ratiopharm GmbH

 

 

 

adux

 

Graf-Arco-Straße 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D-89079 Ulm

 

 

 

 

 

 

 

Il-Ġermanja

 

 

 

 

 

 

 

info@ratiopharm.de

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

m’g

 

 

NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

 

EU/1/08/449/007

2 x 5 siringi mimlija għal-lest

 

 

 

 

 

 

 

 

li

 

 

 

13.

NUMRU TAL-LOTT

inali

 

 

 

 

 

 

 

LOTT:

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

medi

 

 

 

 

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

 

Prodott mediċinali jingħata bir-riċetta tat-tabib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

 

15.

STRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

 

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

 

 

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8 ml

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Filgrastim ratiopharm 30 MIU/0.5ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

awtorizzat

 

 

 

SC

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

 

 

JIS

 

adux

 

 

 

 

 

 

4. NUMRU

TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

li

 

 

IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM,m’gJEW PARTI INDIVIDWALI

 

 

0.5 ml

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

ċ

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

Siringa mimlija għal-lest

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Filgrastim ratiopharm 48 MIU/0.8ml soluzzjoni għall-injezzjoni jew infużjoni

Filgrastim

 

awtorizzat

SC

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

 

 

 

 

 

 

3.

DATA META JISKADI

 

 

JIS

 

adux

 

 

 

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

LOTT

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

li

 

IL-KONTENUT SKOND IL-PIŻ, VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

 

0.8 ml

 

 

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

OĦRAJN

ċ

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati