Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Flixabi (infliximab) – Tikkettar - L04AB02

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFlixabi
Kodiċi ATCL04AB02
Sustanzainfliximab
ManifatturSamsung Bioepis UK Limited (SBUK)

Kontenut tal-Artiklu

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Flixabi 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 100 mg ta’ infliximab

Wara r-rikostituzzjoni, kull millilitru jkun fih 10 mg ta’ infliximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, polysorbate 80, monobasic sodium phosphate monohydrate u dibasic sodium phosphate heptahydrate

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Kunjett wieħed

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal infużjoni għal ġol-vini wara li jkun rikostitwit u dilwit.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikonstituzzjoni u l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Samsung Bioepis UK Limited

3000 Hillswood Drive

Chertsey

Surrey KT16 0RS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1106/001

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA TA’ BARRA GĦAL PAKKETTI MULTIPLI TA’ 2, 3, 4, U 5 KUNJETTI (BIL- KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Flixabi 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 100 mg ta’ infliximab

Wara r-rikostituzzjoni, kull millilitru jkun fih 10 mg ta’ infliximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, polysorbate 80, monobasic sodium phosphate monohydrate u dibasic sodium phosphate heptahydrate

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Pakkett multiplu: 2 (2 pakketti ta’ 1) kunjetti

Pakkett multiplu: 3 (3 pakketti ta’ 1) kunjetti

Pakkett multiplu: 4 (4 pakketti ta’ 1) kunjetti

Pakkett multiplu: 5 (5 pakketti ta’ 1) kunjetti

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal infużjoni għal ġol-vini wara li jkun rikostitwit u dilwit.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikonstituzzjoni u l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Samsung Bioepis UK Limited

3000 Hillswood Drive

Chertsey

Surrey KT16 0RS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1106/002 pakkett multiplu ta’ 2 kunjetti (2 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/003 pakkett multiplu ta’ 3 kunjetti (3 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/004 pakkett multiplu ta’ 4 kunjetti (4 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/005 pakkett multiplu ta’ 5 kunjetti (5 pakketti ta’ 1 kunjett)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KARTUNA GĦAL 1 KUNJETT BĦALA PAKKETT INTERMEDJARJU, KOMPONENT TA’ PAKKETT MULTIPLU (MINGĦAJR IL-KAXXA BLU)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Flixabi 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Kull kunjett fih 100 mg ta’ infliximab

Wara r-rikostituzzjoni, kull millilitru jkun fih 10 mg ta’ infliximab.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Eċċipjenti: sucrose, polysorbate 80, monobasic sodium phosphate monohydrate u dibasic sodium phosphate heptahydrate

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

1 kunjett

Komponent ta’ pakkett multiplu, ma jistax jinbiegħ separatament.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Għal infużjoni għal ġol-vini wara li jkun rikostitwit u dilwit.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel ir-rikonstituzzjoni u l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Samsung Bioepis UK Limited

3000 Hillswood Drive

Chertsey

Surrey KT16 0RS

Ir-Renju Unit

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/16/1106/002 pakkett multiplu ta’ 2 kunjetti (2 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/003 pakkett multiplu ta’ 3 kunjetti (3 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/004 pakkett multiplu ta’ 4 kunjetti (4 pakketti ta’ 1 kunjett)

EU/1/16/1106/005 pakkett multiplu ta’ 5 kunjetti (5 pakketti ta’ 1 kunjett)

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU – DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TIKKETTA TAL-KUNJETT

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Flixabi 100 mg trab għal konċentrat għal soluzzjoni għall-infużjoni

Infliximab

Użu għal ġol-vini <IV>

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.DATA TA’ SKADENZA

JIS:

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot:

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

100 mg

6.OĦRAJN

Flixabi 100 mg

Infliximab

Kartuna ta’ Allert għal Pazjent

Isem il-pazjent:

Isem it-tabib:

Numru tat-telefon tat-tabib:

Din il-Kartuna ta’ Allert fiha tagħrif importanti dwar sigurtà li inti għandek tkun taf qabel ma tingħata u waqt il-kura b’Flixabi.

Uri din il-kartuna lil kwalunkwe tabib involut fil- kura tiegħek.

Jekk jogħġbok aqra sew il-‘Fuljett ta’ Tagħrif’ ta’ Flixabi qabel ma tibda tuża din il-mediċina.

Data ta’ meta bdiet it-terapija b’Flixabi:

Għoti ta’ mediċini kurrenti:

Huwa importanti li inti u t-tabib tiegħek tirreġistraw l-isem kummerċjali u n-numru tal-lott tal-medikazzjoni tiegħek.

Saqsi lit-tabib tiegħek sabiex iniżżel it-tip u d- data tal-aħħar screening(s) għat-TB hawn taħt:

Test:

Data:

Riżultat:

Jekk jogħġbok kun ċert li jkollok ukoll miegħek lista tal-mediċini l-oħrajn kollha li qed tuża waqt kull żjara għand professjonista tal-kura tas-saħħa.

Lista ta’ allerġiji:

Lista ta’ mediċini oħra:

Infezzjonijiet

Qabel il-kura b’Flixabi

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek infezzjoni anki jekk hi waħda żgħira ħafna

Huwa importanti ħafna li tgħid lit-tabib tiegħek jekk qattx kellek tuberkolożi (TB), jew jekk kellek kuntatt mill-qrib ma’ xi ħadd li kellu t-TB.

It-tabib tiegħek ser jeżaminak biex jara għandekx TB. Saqsi lit-tabib tiegħek biex iniżżel it-tip u d-data tal-aħħar screening(s) li kellek għat-TB fuq il-kartuna.

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek epatite B jew jekk taf jew tissuspetta li inti qed iġġorr il-virus tal-epatite B.

Waqt il-kura b’Flixabi

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk għandek sinjali ta’ infezzjoni. Sinjali jinkludu deni, tħossok għajjien, sogħla (persistenti), qtugħ ta’ nifs, telf tal-piż, issir għarqan bil-lejl, dijarea, ġrieħi, problemi fis- snien, ħruq meta tgħaddi l-awrina, jew sinjali “bħal tal-influwenza”.

Insuffiċjenza tal-Qalb

Qabel il-kura b’Flixabi

Għid lit-tabib tiegħek jekk għandek xi problem ital-qalb bħal insuffiċjenza ħafifa tal-qalb.

Waqt il-kura b’Flixabi

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jekk tinnota xi sinjali ta’ problema fil-qalb. Sinjali jinkludu qtugħ ta’ nifs, nefħa tar- riġlejn jew tibdil fil-mod kif tħabbat qalbek.

Tqala u Tilqim

Fil-każ li rċevejt Flixabi waqt li kont tqila, huwa importanti li tgħarraf lit-tabib tat-tarbija tiegħek dwar dan qabel it-tarbija tiegħek tirċievi xi tilqima. It-tarbija tiegħek m’għandhiex tirċievi ‘tilqim ħaj’, bħal BCG (użat biex jipprevjeni t- tuberkulosi) fl-ewwel 6 xhur wara t-twelid.

Żomm din il-kartuna miegħek għal 4 xhur wara d- doża tiegħek ta’ Flixabi, jew f’każ ta’ tqala għal mill-inqas 6 xhur wara t-twelid tat-tarbija tiegħek.

Effetti sekondarji jistgħu jseħħu żmien twil wara li tkun ħadt l-aħħar doża tiegħek.

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati