Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fluenz (Reassortant influenza virus (live attenuated)...) – Tikkettar - J07BB03

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaFluenz
Kodiċi ATCJ07BB03
SustanzaReassortant influenza virus (live attenuated) of the following strains: A/California/7/2009 (H1N1)pdm09 like strain, A/Victoria/361/2011 (H3N2) like strain, B/Massachusetts/2/2012 like strain
ManifatturMedImmune LLC

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

DAQS TAL-PAKKETT TA’ 10 APPLIKATURI TA’ L-IMNIEĦER LI JINTUŻAW DARBA BISS (2 X 5 APPLIKATURI TA’ L-IMNIEĦER)

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

FLUENZ sprej għall-imnieħer, suspensjoni

Tilqima kontra l-influwenza (ħajja attenwata, nażali)

Staġun 2013/2014

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

 

Virus tal-influwenza reassortant* (ħaj attenwat) tar-razez li ġejjin**:

awtorizzat

 

 

 

A/California/7/2009 razza qisha (H1N1)pdm09

 

107.0±0.5 FFU***

 

(A/California/7/2009, MEDI 228029)

 

 

 

A/Victoria/361/2011 razza qisha (H3N2)

 

107.0±0.5 FFU***

 

(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)

 

 

 

B/Massachusetts/2/2012 razza qisha

 

adux

 

 

(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)

 

107.0±0.5 FFU***

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

 

m’g

 

0.2 ml

 

 

 

 

 

 

*

ippropagat f’bajd fertilizzat tat-tiġieġ m nn gruppi ta’ tiġieġ b’saħħithom.

 

** magħmul f’ċelluli VERO permezz ta’ teknololi ġija ġenetika reverse.

 

 

 

inali

 

 

 

 

*** unitajiet fokus fluworexxenti (fluorescent focus units)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramuntana) u d-deċiżjoni

 

3.

medi

 

 

 

 

 

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

 

 

 

 

4.

GĦAMLAProdottFARMAĊEWTIKA U KONTENUT

 

phosphate, ġelatina (porcine,

 

 

 

 

 

 

al injezzjonijiet.

Sprej għall-imnieħer, suspensjoni

10 applikaturi ta’ l-imnieħer li jintużaw darba biss (0.2 ml kull wieħed)

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għall-imnieħer biss. Tinjettax.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

JIS

9. KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

awtorizzat

 

Aħżen fi friġġ.

 

 

 

 

Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

 

Ipproteġi mid-dawl.

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

 

ħ

 

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta’ tagħrif għal rimi ta’ ediċini li ma jkunux meħtieġa aktar.

 

li

 

 

 

11. ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

inali

 

 

 

L-Olanda

ċ

 

 

 

medi

 

 

 

MedImmune, LLC

 

 

 

 

Lagelandseweg 78

 

 

 

 

6545 CG Nijmegen

 

 

 

 

 

12. NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Prodott

 

 

 

 

EU/1/10/661/002 <10 sprayers >

 

 

 

13.NUMRU TAL-LOTT

LOTT

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata

 

 

 

 

 

adux

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

 

 

inali

li

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-FOLJI JEW FUQ L-ISTRIXXI

DAQS TAL-PAKKETT TA’ 5 APPLIKATURI TA’ L-IMNIEĦER LI JINTUŻAW DARBA BISS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

FLUENZ sprej għall-imnieħer, suspensjoni

Tilqima kontra l-influwenza (ħajja attenwata, nażali)

Staġun 2013/2014

2.ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

MedImmune, LLC

 

 

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATA TA’ SKADENZA

 

 

 

 

 

JIS

 

 

 

 

 

adux

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

LOTT

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

OĦRAJN

 

 

li

 

 

 

Użu għall-imnieħer biss. Tinjettax.

inali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

5 applikaturi ta’ l-imnieħer li jintużaw darba biss (0.2 ml kull wieħed)

 

 

 

medi

 

 

 

 

 

Aħżen fi friġġ. Tagħmlux fil-friża.

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

 

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

APPLIKATUR TA’ L-IMNIEĦER LI JINTUŻA DARBA BISS

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

FLUENZ

Tilqima kontra l-influwenza

Staġun 2013/2014

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Użu għall-imnieħer biss.

awtorizzat

 

 

 

3. DATA TA’ SKADENZA

 

JIS

 

4. NUMRU TAL-LOTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adux

 

LOTT

 

 

 

 

ħ

 

 

 

 

 

m’g

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

6.

OĦRAJN

 

inali

li

 

 

 

0.2 ml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. FULJETT

 

 

inali

li

 

 

 

 

ċ

 

Prodott

medi

 

 

 

 

 

 

adux

TA’ TAGĦRIF

ħ

m’g

 

awtorizzat

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Fluenz sprej għall-imnieħer, suspensjoni

Tilqima kontra l-influwenza (ħajja attenwata, nażali)

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Inti tista’ tgħin billi tirrapporta kwalunkwe effett sekondarju li jista’ jkollok. Ara t-tmiem ta’ sezzjoni 4 biex tara kif għandek tirrapporta effetti sekondarji.

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel ma tingħata t-tilqima għax fih informazzjoni importanti għalik u għat-tifel/tifla tiegħek.

-

Żomm dan il-fuljett. Jista’ jkollok bżonn terġa’ taqrah.

 

-

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek.

-

Din it-tilqima ġiet mogħtija lilek jew lit-tifel/tifla tiegħek biss. M’għandekx tgħ ddiha

 

lil persuni oħra.

 

 

 

 

-

Jekk ikollok xi effett sekondarju kellem lit-tabib, l-infermier jew lill-ispiżjar t egħek.

 

Dan jinkludi xi effett sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett:

 

 

 

awtorizzat

1.

X’inhu Fluenz u għalxiex jintuża

 

 

adux

 

 

 

2.

X’għandek tkun taf qabel ma tingħata Fluenz

 

3.

Kif għandu jingħata Fluenz

 

 

 

4.

Effetti sekondarji possibbli

 

 

 

5.

Kif taħżen Fluenz

 

 

 

 

ħ

 

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

m’g

 

 

1.

X’inhu Fluenz u għalxiex jintuża

li

 

 

 

 

 

 

Fluenz hu tilqima għal prevenzjoni tal- fluwenza. Jintuża fi tfal u adolexxenti li jkollhom 24 xahar

sa inqas minn 18-il sena ta’ età.

inali

 

 

ċ

Meta persuna tingħata t-tilqima,mediis-sistema immuni (is-sistema ta’ difiża naturali tal-ġisem) ser

tipproduċi l-protezzjoni tagħha stess kontra l-virus tal-influwenza. L-ebda wieħed mill-ingredjenti

fit-tilqima ma jista’ jikkawża l-influwenza.

Hu magħrufProdottli viruses tat-tilqima Fluenz jikbru fil-bajd tat-tiġieġ. It-tilqima jattakka tliet razez ta’

viruses tal-influwenza kull sena, wara r-rakkomandazzjonijiet annwali mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa.

2. X'għandek tkun taf qabel ma tingħata Fluenz

M’intix ser tingħata Fluenz

jekk inti allerġiku għal bajd, proteini tal-bajd, gentamicin, jew ġelatina, jew sustanzi oħra ta’ Fluenz (dawn huma elenkati f’sezzjoni 6 “Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra”). Għal sinjali ta’ reazzjonijiet allerġiċi, ara sezzjoni 4 “Effetti sekondarji possibbli”.

jekk għandek disturb fid-demm jew kanċer li jaffettwa s-sistema immuni.

jekk it-tabib tiegħek ikun qallek li għandek sistema immuni dgħajfa minħabba xi marda, mediċina, jew kura oħra.

jekk għandek inqas minn età ta’ 18-il sena u diġà qed tieħu acetylsalicylic acid

(sustanza li tinsab f’ħafna mediċini li tintuża għas-solliev tal-uġigħ u biex tnaqqas id-deni). Dan hu minħabba r-riskju ta’ marda rari ħafna iżda serja (sindrome ta’ Reye).

Jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik, għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek qabel it-tilqima:

jekk it-tifel/tifla jkollhom inqas minn età ta’ 24 xahar. Tfal li jkollhom inqas minn 24 xahar m’għandhomx jirċievu din it-tilqima minħabba r-riskju ta’ effetti sekondarji.

jekk għandek ażżma severa jew jekk bħalissa qed tħarħar.

jekk qiegħed f’kuntatt mill-qrib ma’ xi ħadd li għandu sistema immuni mdgħajfa b’mod sever (pereżempju pazjent bi trapjant tal-mudullun li jkun jeħtieġ iżolament).

Jekk xi waħda minn dawn tapplika għalik, għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek qabel it-tilqima. Hu jew hi ser jiddeċiedu jekk Fluenz hux adattat għalik.

Mediċini oħra, tilqim ieħor u Fluenz

Għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek jekk il-persuna li tkun qed tiġ mlaqqma tkun qiegħda tieħu, ħadet dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini oħra.

 

Tagħtix acetylsalicylic acid lil tfal li għandhom inqas minn 18-il sena għal 4 ġimgħat wara

 

t-tilqima bi Fluenz, ħlief jekk it-tabib, l-infermiera jew l-ispiżjar tiegħek jgħidulek tagħmel

 

mod ieħor. Dan hu minħabba r-riskju tas-sindrome ta’ Reye, m rda rari ħafna iżda serja li tista’

 

taffettwa l-moħħ u l-fwied.

 

 

 

awtorizzat

 

 

 

 

 

 

Hu rakkomandat li Fluenz ma jingħatax fl-istess ħin ma’ mediċini antivirali speċifiċi

 

għall-influwenza. Dan hu minħabba li t-tilqima tista’ taħ em inqas b’mod effettiv.

 

 

 

 

adux

 

It-tabib, l-infermiera jew l-ispiżjar tiegħek ser jiddeċieduħjekk Fluenz jistax jingħata fl-istess ħin ma’

tilqim ieħor.

 

m’g

 

 

Tqala u treddigħ

li

 

 

Jekk inti tqila, taħseb li tista tkun tq a, qed tippjana li jkollok tarbija dalwaqt jew qed tredda’,

għid lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek qabel ma tirċievi din it-tilqima. Fluenz mhuwiex rakkomandat għal nisa li huma tqal jew li jkunu qed ireddgħu.inali

ċ 3. Kif għandu jingħatamediFlu nz Prodott

Fluenz se jingħata taħ is-superviżjoni ta’ tabib, infermiera jew spiżjar.

Fluenz irid jintuża biss bħala sprej għall-imnieħer.

Fluenz m’għandux jiġi injettat.

Fluenz ser jingħata bħala sprej f’kull minfes. Tista’ tieħu n-nifs normalment waqt li tkun qed tingħata Fluenz. M’hemmx bżonn li tieħu n-nifs ‘il ġewwa jew ixxomm b’mod attiv.

Dożaġġ

Id-doża rakkomandata għat-tfal u adolexxenti hi ta’ 0.2 ml ta’ Fluenz, li tingħata bħala 0.1 ml f’kull minfes.

Tfal li fil-passat ma jkunux ingħataw tilqima kontra l-influwenza ser jirċievu t-tieni doża follow-up wara intervall ta’ mill-inqas 4 ġimgħat. Segwi l-istruzzjonijiet tat-tabib, tal-infermiera jew tal-ispiżjar tiegħek meta t-tifel/tifla tiegħek għandhom imorru biex tingħatalhom it-tieni doża.

4. Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-mediċina tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux f’ kulħadd.

Staqsi lit-tabib, lill-infermiera jew lill-ispiżjar tiegħek jekk tixtieq aktar informazzjoni dwar l-effetti sekondarji possibbli minn Fluenz.

Xi effetti sekondarji jistgħu jkunu serji

Rari ħafna

(jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 1,000,000):

reazzjoni allerġika severa: sinjali ta’ reazzjoni allerġika jistgħu jinkludu, qtugħ ta’ nifs u nefħa tal-wiċċ jew tal-ilsien.

Għid lit-tabib tiegħek immedjatament jew fittex kura medika urġenti jekk ikollok kw lunkwe mill-effetti t'hawn fuq.

Effetti sekondarji oħra possibbli ta’ Fluenz

 

 

 

awtorizzat

Komuni ħafna

 

 

 

 

 

(jistgħu jaffettwaw iktar minn 1 persuna minn kull 10):

adux

 

imnieħer inixxi jew misdud

 

 

 

 

 

nuqqas ta’ aptit

 

 

 

 

 

 

dgħufija

 

 

 

 

 

 

uġigħ ta’ ras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni

 

 

 

ħ

 

 

 

 

m’g

 

 

(jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna minn kull 10):

 

 

 

deni

 

 

li

 

 

 

 

 

 

 

 

uġigħ fil-muskoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mhux komuni

 

 

 

 

 

 

(jistgħu jaffettwaw sa 1 persuna m nninalikull 100):

 

 

 

 

raxx

 

ċ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tinfaraġ

 

 

 

 

 

 

 

reazzjonijiet allerġiċi

 

 

 

 

 

 

 

medi

 

 

 

 

Rappurtar tal-effe i sekondarji

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

 

 

 

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib, l-infermier jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett sekondarju li mhumiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti sekondarji direttament pe mezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi tirrapporta l- effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’ din il- mediċina.

5.Kif taħżen Fluenz

Żomm din it-tilqima fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax Fluenz wara d-data ta’ skadenza li tidher fuq it-tikketta tal-applikatur wara l-ittri JIS.

Aħżen fi friġġ (2°C-8°C). Tagħmlux fil-friża.

Ipproteġi mid-dawl.

Qabel l-użu, it-tilqima tista’ tinħareġ mill-friġġ, mingħajr ma terġa’ titpoġġa lura, għal perjodu massimu ta’ 12-il siegħa f’temperatura ta’ mhux aktar minn 25°C. Jekk it-tilqima ma tkunx intużat wara dan il-perjodu ta’ 12-il siegħa, din għandha tintrema.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali għal skart mediku. Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif għandek tarmi mediċini li m’għadekx tuża. Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni tal-ambjent.

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Fluenz

Is-sustanzi attivi huma:

Virus tal-influwenza reassortant* (ħaj attenwat) tar-razez li ġejjin**:

A/California/7/2009 razza qisha (H1N1)pdm09

 

107.0±0.5 FFU***

(A/California/7/2009, MEDI 228029)

 

 

A/Victoria/361/2011 razza qisha (H3N2)

 

 

107.0±0.5 FFU***

(A/Texas/50/2012, MEDI 237514)

 

 

B/Massachusetts/2/2012 razza qisha

 

 

awtorizzat

 

 

107.0±0.5 FFU***

(B/Massachusetts/2/2012, MEDI 237751)

 

 

 

 

 

adux

.......................................................................................................

 

 

ħ

f’kull doża ta’ 0.2 ml

 

 

 

 

*

ippropagat f’bajd fertilizzat tat-tiġieġ minn gruppi ta’ tiġieġ b’saħħithom.

** magħmul f’ċelluli VERO permezz ta’ teknolom’gġija ġenetika reverse. Dan il-prodott fih organiżmi

 

ġenetikament modifikati (GMOs).

li

 

 

*** unitajiet fokus fluworexxenti (fluorescent focus units)

 

 

inali

 

 

 

Din it-tilqima hi konformi mar-rakkomandazzjonijietċ tal-WHO (l-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa) (Emisferu tat-Tramuntana)mediu d-de żjoni tal-UE għall-istaġun 2013/2014.

Is-sustanzi l-oħra huma sucros , dibasic potassium phosphate, monobasic potassium phosphate,

Kif jidger Fluenz u l-kontenut tal-pakkett

ġelatina (porcine, Tip A), arginine hydrochloride, monosodium glutamate monohydrate u ilma għall-injezzjonijiet.Prodott

Din it-tilqima hi ppreżentata bħala suspensjoni ta’ sprej għall-imnieħer f’applikatur ta’ l-imnieħer li jintuża darba biss (0.2 ml) f’daqs tal-pakkett ta’ 10.

Is-suspensjoni hi likwidu bla kulur sa lewn isfar ċar li hu ċar sa ftit imċajpar. Jista’ jkun hemm frak żgħir abjad.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: MedImmune, LLC, Lagelandseweg 78, 6545 CG Nijmegen, L-Olanda, (Tel) +31 24 371 7310

Manifattur: MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke, Liverpool, L24 9JW, Ir-Renju Unit

Għal kull tagħrif dwar din il-mediċina, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

België/Belgique/Belgien

NV AstraZeneca SA

Tel: +32 2 370 48 11

България

ТП AstraZeneca UK Limited Тел.: +359 2 971 25 33

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420222807111

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Eesti

AstraZeneca Eesti OÜ

Tel: +372 6549 600

Ελλάδα

 

 

AstraZeneca A.E.

 

 

Τηλ: +30 2 106871500

 

inali

España

 

 

 

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

 

medi

 

Tel: +34 91 301 91 00

ċ

France

 

 

AstraZeneca

 

 

Prodott

 

 

Tél: +33 1 41 29 40 00

 

 

Hrvatska

AstraZeneca d. . .

Tel: +385 1 4628 000

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 98011

li

Lietuva

UAB ,,AstraZeneca Lietuva“

Tel: +370 5 2660550

Luxembourg/Luxemburg

NV AstraZeneca SA

Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Magyarország

AstraZeneca Kft

Tel.: +36 1 883 6500

Nederland awtorizzat

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Norge

 

AstraZeneca AS

 

adux

Tlf: +47 21 00 64 00

ħ

Österreich

m’gAstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 874 35 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Slovenská republika

AstraZeneca AB o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Sverige

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

AstraZeneca AB

Τηλ: +357 22490305

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca AB Latvija

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +371 67321747

Tel: +44 1582 836 836

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’.

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

Fluenz hi marka reġistrata ta’ MedImmune, LLC.

awtorizzat

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Istruzzjonijiet għal persuni professjonali fil-qasam tal-kura tas-saħħa

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Fluenz hu għal użu għall-imnieħer biss.

 

adux

 

Tużahx flimkien ma’ labra. Tinjettax.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ħ

 

Fluenz jingħata bħala doża maqsuma fiż-żewġ imnifsejn kif deskritt hawn taħt.

 

(Ara wkoll, Kif jingħata Fluenz, f’sezzjoni 3).

 

 

 

 

 

 

m’g

 

 

Wara li tagħti nofs id-doża f’minfes wieliħed, agħti n-nofs l-ieħor fil-minfes l-ieħor

 

immedjatament jew ftit wara.

 

 

 

 

Il-pazjent jista’ jieħu n-nifs b’mod ormali waqt li t-tilqima tkun qed tingħata – m’hemm

 

l-ebda ħtieġa li tieħu n-nifs ’il ġewwa b’mod attiv jew ixxomm.

 

 

 

inali

 

 

 

 

 

ċ

 

 

 

 

 

medi

Tapp tal-planġer

Klipp li taqsam id-doża

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żennuna b’għatu għal

 

 

 

 

 

 

protezzjoni tat-tarf

 

 

 

 

 

 

Prodott

 

 

Lasta tal-planġer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iċċekkja d-data ta’ meta jiskadi

Il-prodott irid jintuża qabel id-data fuq it-tikketta tal-applikatur.

Agħfas il-planġer

B’moviment wieħed, agħfas il-planġer kemm jista’ jkun malajr sakemm il-klipp li taqsam id-doża ma tħallikx tagħfas aktar.

Ara sezzjoni 5 għal pariri

Prodott

Ipprepara l-applikatur

Ippożizzjona

Neħħi l-għatu għal

l-applikatur

protezzjoni tal-lastku

Bil-pazjent f’pożizzjoni

li hemm fit-tarf. Tneħħix

bilwieqfa, poġġi t-tarf

il-klipp li taqsam id-doża

kemm kemm ġol-minfes

li tinsab fit-tarf l-ieħor

biex tiżgura li Fluenz jiġi

tal-applikatur.

fornut ġol-imnieħer.

taqsam id-doża

l-ieħor

awtorizzat

Neħħi l-klipp li

Sprejja fil-minfes

Għall-għoti fil-minfes

adux

 

Poġġi t-tarf kemm

l-ieħor, oqros u neħħi

kemm ġol-minfes l-ieħor

l-klipp li taqsam

ħ

 

u b’moviment wieħed,

id-doża mill-planġer.

ag fas il-planġer kemm

m’g

 

 

jista’ jkun malajr biex

dwar il-ħażna u r-r limi

tforni l-bqija tat-tilqima.

 

 

inali

 

 

ċ

 

 

medi

 

 

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati