Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Helixate NexGen (octocog alfa) – Tikkettar - B02BD02

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHelixate NexGen
Kodiċi ATCB02BD02
Sustanzaoctocog alfa
ManifatturBayer AG  

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KAXXA TA’ BARRA

1.ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Helixate NexGen 250 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 500 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 1000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 2000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 3000 IU trab u solvent għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni (octocog alfa)

2.DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Helixate NexGen 250 IU fih (250 IU / 2.5 mL) = 100 IU octocog alfa f’kull mL wara r-rikostituzzjoni. Helixate NexGen 500 IU fih (500 IU / 2.5 mL) = 200 IU octocog alfa f’kull mL wara r-rikostituzzjoni. Helixate NexGen 1000 IU fih (1000 IU / 2.5 mL) = 400 IU octocog alfa f’kull mL wara r- rikostituzzjoni.

Helixate NexGen 2000 IU fih (2000 IU / 5 mL) = 400 IU octocog alfa f’kull mL wara r- rikostituzzjoni.

Helixate NexGen 3000 IU fih (3000 IU / 5 mL) = 600 IU octocog alfa f’kull mL wara r- rikostituzzjoni.

3.LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Glycine, sodium chloride, calcium chloride, histidine, polysorbate 80, sucrose.

4.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Kunjett wieħed bi trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni.

Kunjett wieħed b’2.5 mL ilma għall-injezzjonijiet.

Kunjett wieħed b’5 mL ilma għall-injezzjonijiet.

5.MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu għal ġol-vina, doża li tintuża darba biss.

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6. TWISSIJA SPEĊJALI LI

L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA JIDHIRX U MA JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.DATA TA’ SKADENZA

EXP

EXP (Fi tmiem perjodu ta’ 12-il xahar jekk maħżun f’temperatura ambjentali): ...........

Tużax wara din id-data.

Jista’ jinħażen f’temperaturi sa 25°C sa 12-il xahar sad-data ta’ skadenza indikata fuq it-tikketta. Innota d-data ta’ skadenza ġdida fuq il-kaxxa.

Wara r-rikostituzzjoni, il-prodott irid jintuża fi żmien 3 sigħat. Tagħmlux fil-friġġ wara r- rikostituzzjoni.

9.KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA’ KIF JINĦAŻEN

Aħżen fil-friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti fil-kaxxa ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

10. PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI

GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM BŻONN

Kwalunkwe soluzzjoni mhux użata trid tintrema.

11. ISEM U INDIRIZZ

TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Bayer AG

51368 Leverkusen

Il-Ġermanja

12.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/00/144/001 - Helixate NexGen 250 IU

EU/1/00/144/002 - Helixate NexGen 500 IU

EU/1/00/144/003 - Helixate NexGen 1000 IU

EU/1/00/144/004 - Helixate NexGen 2000 IU

EU/1/00/144/005 - Helixate NexGen 3000 IU

13.NUMRU TAL-LOTT

Lot

14.KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Helixate NexGen 250

Helixate NexGen 500

Helixate NexGen 1000

Helixate NexGen 2000

Helixate NexGen 3000

17.IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

Barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

PC:

SN:

NN:

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT BIT-TRAB GĦAL SOLUZZJONI GĦALL-INJEZZJONI

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Helixate NexGen 250 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 500 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 1000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 2000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Helixate NexGen 3000 IU trab għal soluzzjoni għall-injezzjoni

Fattur VIII rikombinanti tal-koagulazzjoni (octocog alfa)

Użu għal ġol-vini.

2.METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

3.DATA TA’ SKADENZA

EXP

4.NUMRU TAL-LOTT

Lot

5.IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

250 IU (octocog alfa) (100 IU/mL wara r-rikostituzzjoni). 500 IU (octocog alfa) (200 IU/mL wara r-rikostituzzjoni). 1000 IU (octocog alfa) (400 IU/mL wara r-rikostituzzjoni). 2000 IU (octocog alfa) (400 IU/mL wara r-rikostituzzjoni). 3000 IU (octocog alfa) (600 IU/mL wara r-rikostituzzjoni).

6.OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KUNJETT B’2.5 mL jew 5 mL ILMA GĦALL-INJEZZJONIJIET

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Ilma għall-injezzjonijiet

2. METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

Għar-rikostituzzjoni ta’ Helixate NexGen, ara l-fuljett ta’ tagħrif. Uża l-kontenut kollu.

3. DATA TA’ SKADENZA

EXP

4. NUMRU TAL-LOTT

Lot

5. IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

2.5 mL [għar-rikostituzzjoni tal-qawwiet 250/500/1000 IU] 5 mL [għar-rikostituzzjoni tal-qawwiet 2000/3000 IU]

6. OĦRAJN

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati