Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hemangiol (propranolol hydrochloride) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - C07AA05

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHemangiol
Kodiċi ATCC07AA05
Sustanzapropranolol hydrochloride
ManifatturPierre Fabre Dermatologie

1 ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

HEMANGIOL 3.75 mg/mL soluzzjoni orali

2 GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Millilitru ta' soluzzjoni fih 4.28 mg ta' propranolol hydrochloride ekwivalenti għal 3.75 mg ta' bażi propranolol.Għal lista kompleta ta’ sustanzi mhux attivi, ara sezzjoni 6.1.

3 GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni orali.

Soluzzjoni orali ċara, bla kulur għal kemmxejn safra, b'riħa ta’ frott.

4 TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

HEMANGIOL huwa indikat fil-kura ta’ emanġjoma infantili proliferanti li jeħtieġ terapija sistemika:

Emanġjoma li thedded il-ħajja jew il-funzjoni,

Emanġjoma b’ulċeri b' uġigħ u / jew nuqqas ta' rispons għal miżuri sempliċi tal-kura ta’ feriti,

Emanġjoma b'riskju ta' ċikatriċi permanenti jew sfigurament.

Għandha tinbeda fi trabi ta'età ta’ 5 ġimgħat sa 5 xhur (ara sezzjoni 4.2).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-kura b’HEMANGIOL għandha tinbeda minn tobba li għandhom opinjoni esperta fid-dijanjosi, il- kura u l-ġestjoni ta' emanġjoma infantili, fi sfond kliniku kkontrollat fejn faċilitajiet adegwati għall- immaniġġjar ta' reazzjonijiet avversi, inklużi dawk li jeħtieġu miżuri urġenti, huma disponibbli.

Pożoloġija

Il-pożoloġija hi espressa fil-bażi propranolol.

Id-doża inizjali rakkomandata hi 1 mg/kg/kuljum li hi maqsuma f'żewġ dożi separati ta' 0.5 mg/kg. Huwa rakkomandat li d-doża tiżdied sad-doża terapewtika taħt superviżjoni medika kif ġej:

1 mg/kg/jum għal ġimgħa, imbagħad 2 mg/kg/jum għal ġimgħa u mbagħad 3 mg/kg/kuljum bħala doża ta’ manteniment .

Id-doża terapewtika hi 3 mg/kg/jum, li għandha tingħata f’ żewġ dożi separati ta' 1.5 mg/kg, waħda filgħodu u waħda tard wara nofsinhar, b'intervall ta' mill-inqas 9 sigħat bejn żewġ inġestjonijiet. Il- prodott mediċinali għandhu jittieħed matul jew eżatt wara l-ikel tat-tarbija.

Jekk it-tifel mhux qed jiekol jew qed jirremetti, huwa rakkomandat li tinqabeż id-doża.

Fil-każ li t-tifel jobżoq id-doża jew ma jieħux il-mediċina kollha, m'għandhiex tingħata doża oħra qabel id-doża skedata li jmiss.

Matul il-fażi ta' titrazzjoni, kull żieda fid-doża għandha tiġi ġestita u sorveljata minn tabib fl-istess kondizzjonijiet bħall-għoti tad-doża inizjali.. Wara l-fażi ta' titrazzjoni, id-doża tiġi aġġustata mill-ġdid mit-tabib skont il-bidliet fil-piż tat-tarbija.

Monitoraġġ kliniku tal-kundizzjoni tat- tarbija, u riaġġustament tad-doża, jeħtieġu li jitwettqu mill- inqas kull xahar.

Dewmien tat-trattament:

HEMANGIOL għandu jingħata għal perjodu ta' 6 xhur . Twaqqif tat-trattament ma jeħtieġx tnaqqis progressiv fid-doża.

Fil-minoranza ta' pazjenti li juru rikaduta ta' sintomi wara li titwaqqaf il-kura, it-trattament jista' jerġa' jinbeda taħt l-istess kondizzjonijiet b'rispons sodisfaċenti.

Popolazzjonijiet speċifiċi

Fin-nuqqas ta' effikaċja klinika u dejta tas-sigurtà, HEMANGIOL m'għandux jintuża fit-tfal taħt l-età ta’ 5 ġimgħat.

M'hemmx dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà klinika fl-istudji kliniċi mwettqa b’ HEMANGIOL biex tirrakkomanda it-teħid tagħha fi tfal ta’ età ta ‘l fuq minn 5 xhur.

Tfal b'indeboliment epatiku jew renali

Fin-nuqqas ta' dejta, l-amministrazzjoni tal-prodott mhuwiex rakkomandat fit-trabi b'indeboliment epatiku jew renali (ara sezzjoni 4.4).

Metodu ta' amministrazzjoni Għall-użu orali.

HEMANGIOL għandu jingħata waqt jew eżatt wara l-ikel tat-tarbija biex jiġi evitat ir-riskju ta' ipogliċemija. Għandu jingħata direttament fil-ħalq tat-tarbija permezz tas-siringa orali gradwata, ikkalibrata f’mg ta' bażi ta’ propranolol, pprovduta b’flixkun soluzzjoni orali (ara struzzjonijiet għall- użu fit-tielet taqsima tal-fuljett ta' tagħrif).

Il-flixkun m'għandux jitħawwad qabel l-użu.

Jekk meħtieġ, il-prodott mediċinali jista' jiġi dilwit fi kwantità żgħira ta' ħalib jew mgħarfa ta' meraq tal-frott adattat skont l-età u/jew meraq tal-larinġ. Titfax il-mediċina fil-flixkun mimli.

It-taħlit jista' jsir ma' kuċċarina waħda (madwar 5 mL) ta' ħalib għat-tfal li jiżnu sa 5 kg, jew ma' magħrfa (madwar 15 mL) ħalib jew meraq tal-frott għat-tfal li jiżnu aktar minn 5 kg, mogħti fil- flixkun tat-tarbija. It-taħlit għandu jintuża fi żmien sagħtejn.

HEMANGIOL u t-tmigħ għandu jingħata mill-istess persuna sabiex jiġi evitat ir-riskju ta' ipogliċemija. Jekk nies differenti huma nvoluti, komunikazzjoni tajba hija essenzjali sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tat-tifel.

4.3Kontraindikazzjonijiet

 

Trabi prematuri, li għalihom l-età korretta ta' 5 ġimgħat għadha ma ntlaħqitx (l-età korretta tiġi

 

kkalkulata billi jitnaqqas in-numru ta' ġimgħat ta’ primaturità mill-età attwali)

Trabi li jitreddgħu, jekk l-omm tkun ikkurata b'mediċini kontraindikati mal-propranolol

 

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal xi sustanzi mhux attivi elenkati fis-sezzjoni

 

6.1

 

 

 

 

Ażżma jew storja ta' bronkospażmu

 

 

 

Blokok atrijoventrikulari tat-tieni jew tielet grad

 

 

 

Mard tal-glandoli fis-sinus (inklużi blokk sinoatrijali)

 

 

Bradikardija taħt il-limiti li ġejjin:

 

 

Età

 

0-3 xhur

 

3-6 xhur

6-12 xhur

Taħbit tal-qalb (taħbit/min)

 

 

Pressjoni tad-demm baxxa taħt il-limiti li ġejjin:

 

 

Età

 

0-3 xhur

 

3-6 xhur

6-12 xhur

Pressjoni tad-demm(mmHg)

65/45

 

70/50

80/55

 

Xokk kardjoġeniku

 

 

 

 

 

Insuffiċjenza tal-qalb mhux ikkontrollata minn medikazzjoni

 

 

Anġina ta’ Prinzmetal

 

 

 

 

Disturbi fiċ-ċirkolazzjoni arterjali periferali severa (fenomenu ta' Raynaud)

Trabi suxxettibbli għall-ipogliċemija

Feokromoċitoma

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Bidu tal-kura

Qabel ma tinbeda t-terapija bil-propranolol, għandu jsir eżaminazzjoni għal riskji assoċjati bl-użu tal- propranolol. Analiżi tal- istorja medika u eżami kliniku sħiħ għandu jsir inklużi r-rata tat-tħabbit tal- qalb, qalb u askultazzjoni pulmonari.

Fil-każ ta' anormalità fil-qalb suspetta, parir ta’ speċjalista għandu jinkiseb qabel ma tinbeda l-kura biex tiddetermina kwalunkwe kontra-indikazzjoni subġjaċenti.

Fil-każ ta’ anormalità bronko-pulmonari akuta, il-bidu tat-trattament għandu jiġi pospost.

Disturbi kardjovaskulari

Propranolol , minħabba l-azzjoni farmakoloġika tiegħu, jista' jikkawża jew jiggrava bradikardija jew anormalitajiet fil-pressjoni tad-demm. Bradikardija għandha tiġi dijanjostikata jekk ir-rata tat-tħabbit tal-qalb tonqos b'aktar minn 30 taħbita fil-minuta mill-linja bażi. Bradikardija hija definita taħt il-limiti li ġejjin:

Età

0-3 xhur

3-6 xhur

6-12-il xahar

Rata tat-tħabbit tal-qalb (tħabbit/min)

Wara l-ewwel teħid u kull żieda fid-doża, monitoraġġ kliniku, inklużi pressjoni tad-demm u rata tat- tħabbit tal-qalb għandu jitwettaq mill-inqas kull siegħa għal mill-inqas sagħtejn. Fil-każ ta' bradikardija sintomatika jew bradikardija taħt 80 taħbita fil-minuta, għandu jiġi mfittex parir immedjat ta' speċjalista. Fil-każ ta' bradikardija severa u/jew sintomatika jew pressjoni baxxa li jseħħu fi kwalunkwe ħin waqt it-trattament, it-trattament għandu jitwaqqaf u għandu jittieħed il-parir ta' speċjalista.

Ipogliċemija

Propranolol jipprevjeni r-reazzjoni ta' katekolamini endoġeni biex jikkoreġu l-ipogliċemija. Hu jaħbi s-sinjali ta' twissija ta' ipogliċemija adrenerġiċi, b'mod partikolari takikardija, tregħid ripetut, ansjetà u ġuħ. Hija tista' tiggrava ipogliċemija fit-tfal, speċjalment fil-każ ta' sawm, rimettar jew doża eċċessiva. Dawn l-episodji ipogliċemiċi assoċjati mat-teħid ta' propranolol jistgħu jippreżentaw b’mod eċċezzjonali fil-forma ta' aċċessjonijiet u/jew koma.

Jekk iseħħu sinjali kliniċi ta' ipogliċemija, huwa meħtieġ li t-tifel jew tifla jixrob/tixrob soluzzjoni likwida biz-zokkor u biex jwaqqfu temporanjament il-kura. Monitoraġġ xieraq tat-tfal hija meħtieġa sakemm is-sintomi jisparixxu.

Fit-tfal bid-dijabete, il-monitoraġġ tal-glukożi fid-demm għandu jiżdied.

Disturbi respiratorji

Fil -każ ta' infezzjoni fl-apparat respiratorju t'isfel assoċjati ma’ dispnea u tħarħir, it-trattament għandu jitwaqqaf temporanjament. L-għoti tal-agonisti beta2 u kortikosterojdi meħuda man-nifs huwa possibbli. L-għoti mill-ġdid tal-propranolol jista' jiġi kkunsidrat meta l-wild ikun irkupra kompletament; f’każ li terġa tiġri, it-trattament għandu jitwaqqaf b'mod permanenti.

Fil -każ ta ' bronkospażmu iżolati, it-trattament għandu jitwaqqaf b'mod permanenti.

Insuffiċjenza tal-qalb:

Stimulazzjoni simpatetika tista' tkun komponent vitali li tappoġġja l-funzjoni ċirkolatorja f'pazjenti b' insuffiċjenza konġestiva tal-qalb, u inibizzjoni tagħha permezz tal-imblokk tal-beta jista' tippreċipita insuffiċjenza aktar serja.

Sindromu PHACE

Dejta ta' sigurtà limitat ħafna ta' propranolol f'pazjenti b’sindromu PHACE huwa disponibbli.

Propranolol jista' jżid ir-riskju ta' puplesija f'pazjenti b’sindromu PHACE b'anomaliji ċerebrovaskulari serji billi twaqqa’ l-pressjoni tad-demm u l-fluss attenwant fir-riċetturi misdudin, dojoq, jew stenotiċi. Trabi b’emanġjoma infantili kbira għandhom jiġu investigati b’mod komplet għall arterjopatija potenzjali assoċjata mas-sindrome ta’ PHACE , ma’ anġjografija tar-reżonanza manjetika tar-ras u l- għonq u immaġini tal-qalb li jinkludu l-arka tal-aorta, qabel ma tiġi kkunsidrata t-terapija tal- propranolol.

Għandhom ikunu stabbiliti gruppi konsultattivi speċjalizzati.

Treddigħ:

Il-propranolol jgħaddi permezz tal-ħalib tas-sider, l-ommijiet li qed jiġu kkurati bil-propranolol li qed ireddgħu it-tarbija tagħhom għandhom jinfurmaw il-professjonist tal-kura tas-saħħa tagħhom.

Insuffiċjenza tal-fwied jew tal-kliewi

Propranolol huwa metabolizzat fil-fwied u eliminat mill-kliewi. Fin-nuqqas ta' dejta fi tfal, il- propranolol mhuwiex rakkomandat fil-każ ta' indeboliment renali jew epatiku (ara sezzjoni 4.2).

Sensittività eċċessiva

F'pazjenti bi probabbilità li jesperjenzaw reazzjoni anafilattika severa, irrispettivament mill-oriġini, partikolarment ma' aġenti ta' kuntrast jodinati, it-trattament bil-beta-imblokkaturi jista’ jwassal għal aggravar tar-reazzjoni u r-reżistenza għat-trattament tiegħu ma' adrenalina f'dożi normali.

Anestesija ġenerali

Beta-imblokkaturi jirriżultaw f’attenwazzjoni ta' refless takikardijaku u żieda fir-riskju ta' pressjoni baxxa. Huwa neċessarju li tavża l-anestetista għall-fatt li l-pazjent qed jiġi kkurat bil-beta- imblokkaturi.

Meta pazjent huwa skedat għall-kirurġija, terapija bil-beta-imblokkaturi għandha titwaqqaf mill-inqas 48 siegħa qabel il-proċedura.

Iperkalemija

Każijiet ta’ iperkalemija ġew irrappurtati f'pazjenti b’emanġjoma b’ulċeri kbar. Monitoraġġ tal- elettroliti għandu jsir f'dawn il-pazjenti.

Psorajiżi

Aggravar tal-marda ġiet irrappurtata bil-beta-imblokkaturi f'pazjenti li jbatu minn psorajiżi. Għalhekk il-bżonn għal trattament għandu jintqies b'attenzjoni.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Fin-nuqqas ta' studji speċifiċi fit-tfal, l-interazzjonijiet ma' propranolol huma dawk magħrufa fl-adulti. Kombinazzjonijiet għandhom jikkunsidraw iż-2 sitwazzjonijiet li ġejjin (ma jeskludux lil xulxin) :

trabi li qed jingħataw xi prodotti mediċinali oħra, notevolment dawk imsemmija hawn taħt.

trabi qed jerdgħu minn ommijiet li qed jieħdu xi prodotti mediċinali oħra, notevolment dawk imsemmija hawn taħt. F'dan il-każ, għandu jiġi diskuss il-bżonn tal-waqfien tat-treddigħ.

Hija mitluba sorveljanza klinika mill-qrib għal kull nuqqas ta' tolleranza ta’propranolol.

Mhux rakkomandat l-użu konkomitanti

Imblokkaturi tal-kanali tal-kalċju li jinduċu bradikardija (diltiazem, verapamil, bepridil)

L-għoti flimkien ma' propranolol jista' jikkawża awtomatiċità alterata (bradikardija eċċessiva, arrest tas-sinus), disturbi tal-konduzzjoni sinoatrijali u atrijoventrikulari, u riskju akbar ta' arritmiji ventrikulari (torsades de pointes) flimkien ma' insuffiċjenza tal-qalb.

Din il-kombinazzjoni għandha tingħata biss taħt monitoraġġ kliniku u ECG mill-qrib, partikolarment fil-bidu tal-kura.

Interazzjonijiet li jeħtieġu attenzjoni

Prodotti Mediċinali Kardjovaskulari

Antiarritmiċi

Propafenone għandu proprjetajiet inotropiċi u beta-blokkanti negattivi li jistgħu ikunu addittivi għal dawk ta' propranolol, minkejja studju rassikuranti f'voluntiera b'saħħithom.

Il-metaboliżmu ta' propranolol huwa mnaqqas bit-teħid flimkien ma' quinidine, li jwassal għal żieda ta' tnejn-tliet darbiet fil-konċentrazzjoni tad-demm u l-gradi ogħla ta' beta-blokkanti kliniċi.

Amiodarone huwa aġent antiarritmiku bi proprjetajiet kronotropiċi negattivi li jistgħu ikunu addittivi għal dawk li dehru bi β-imblokkaturi bħal propranolol. Disturbi awtomatiżmi u fil- konduzzjoni huma mistennija minħabba t-tneħħija ta' mekkaniżmi simpatetiċi kumpensattivi.

Il-metaboliżmu ta' lidocaine li jittieħed minn ġol-vina huwa inibit bit-teħid flimkien ma' propranolol, li jirriżulta f'żieda ta' 25 % fil-konċentrazzjonijiet ta' lidocaine. It-tossiċità tal- lidocaine (avvenimenti avversi newroloġiċi u kardijaċi) kienet irrappurtata wara t-teħid flimkien ma' propranolol.

Diġitalis glikosides

Kemm diġitalis glikosides kif ukoll il-beta-imblokkaturi inaqqsu l-konduzzjoni atrijoventrikulari u r- rata tat-taħbit ta-qalb. L-użu konkomitanti jista' jżid ir-riskju ta' bradikardija.

Dihydropyridines

Għandu jkun hemm kawtela meta pazjenti li jirċievu beta-imblokkatur huma mogħtija dihydropyridine. Iż-żewġ aġenti jistgħu jikkaġunaw ipotensjoni u/jew insuffiċjenza tal-qalb f'pazjenti li l-funzjoni kardijaka hija parzjalment ikkontrollat minħabba l-effetti inotropiċi addittivi. L-użu konkomitanti jista' jnaqqas ir- rispons simpatetiku rifless involut meta l-vażodilatazzjoni distal hija eċċessiva.

Anti-ipertensiv,(Inibituri ACE, angiotensin II-riċetturi antagonisti, dijuretiċi, alpha-blockers tkun I xi tkun l-indikazzjoni, anti-ipertensivi b'azzjoni ċentrali, reserpine, eċċ)

Meta kkombinat ma' beta-imblokkaturi, mediċini li jnaqqsu l-pressjoni arterjali jistgħu jikkawżaw jew iżidu l-pressjoni baxxa, notevolment ortostatika. Fir-rigward ta' anti-ipertensivi b'azzjoni ċentrali, il- beta-imblokkaturi jistgħu jaggravaw l-pressjoni għolja rebound wara waqfien f'daqqa tal-klonidine, u propranolol għandu jitwaqqaf diversi jiem qabel ma jitwaqqaf il-klonidine.

Prodotti Mediċinali Mhux Kardjovaskulari

Kortikosterojdi

Pazjenti b’emanġjoma infantili jistgħu jkunu f'riskju akbar jekk ikunu rċevew jew qed jirċievu kura konkomitanti b’kortikosterojdi minħabba li soppressjoni adrenali jista' jirriżulta f’telf tar-rispons tal- kortisol kontroregolatorju u jżidu r-riskju ta' ipogliċemija. Dan japplika wkoll meta t-tfal qed jerdgħu minn ommijiet ikkurati bi kortikosterojdi fil-każ ta' dożaġġ għoli jew trattament fit-tul.

Mediċini Anti-Infjammatorji Mhux Sterojdi

Mediċini anti-infjammatorji mhux sterojdi (NSAIDs) ġew rrappurtati li jnaqqsu s-sensittività tal-effett anti-ipertensiv tal- beta-imblokkaturi.

Drogi li jikkaġunaw ipotensjoni ortostatika

Mediċini li jikkaġunaw pressjoni baxxa posturali (derivattivi tan-nitrati, inibituri ta' tip 5- Fosfodijsterasi, antidepressanti triċikliċi, antipsikotiċi, agonisti dopaminerġiċi, levodopa, amifostine, baclofen ...) jistgħu jżidu l-effetti tagħhom ma' dik tal-beta-imblokkaturi.

Indutturi tal-enżimi

Livelli fid-demm ta ' propranolol jistgħu jitnaqqsu bl-għoti ta' enżimi li jinduċu bħal rifampicin jew phenobarbital.

Aġenti ipogliċemiċi

L-aġenti kollha beta-imblukkaturi jistgħu jaħbu ċerti sintomi ta’ ipogliċemija: palpitazzjonijiet u takikardija.

L-użu ta' propranolol flimkien ma' terapija ipoglikemika f'pazjenti dijabetiċi għandu jkun b'attenzjoni peress li jista' jtawwal ir-rispons ipogliċemiku għall-insulina. F'dan il-każ , informa lil min jamministra l-kura, u jżidu l-monitoraġġ tal-livelli tal-glukożju fid-demm, b’mod partikolari fil-bidu tal-kura.

Mediċini li jbaxxu l-Lipidi

L-għoti ta' kolestiramina jew kolestipol flimkien ma’ propranolol wassal għal tnaqqis ta' 50 % fil- konċentrazzjonijiet tal-propranolol.

Aġenti anestetiċi aloġenati

Jistgħu jnaqqsu r-rispons li jikkumpensa l-kontrattilità mijokardijaka u vaskulari meta jingħatgħu ma' propranolol. Aġenti li jistimulaw beta jistgħu jintużaw biex jikkontrobattu l-imblokk tal-beta.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Mhux rilevanti

Treddigħ

Ommijiet li qed ireddgħu: ara sezzjoni 4.4 u sezzjoni 4.5.

Fertilità:

Għalkemm xi effetti riversibbli fuq il-fertilità maskili u femminili kienu rrapportati fil-firien adulti li jirċievu dożi għoljin ta' propranolol fil-letteratura, l-istudju mwettaq fuq annimali żgħar ma wriet l- ebda effett fuq il-fertilità (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

F'provi kliniċi għal emanġjoma infantili proliferanti, ir-reazzjonijiet avversi tal-mediċina l-aktar irrapportati fi trabi kkurati bil-HEMANGIOL kienu disturbi fl-irqad, infezzjonijiet fl-apparat respiratorju aggravati bħal bronkite u bronkjolite assoċjati ma' sogħla u deni, dijarea, u rimettar. Globalment ir-reazzjonijiet avversi irrapportati fil-programm tal-użu b’ kumpassjoni u fil-letteratura ikkonċernat mal-ipogliċemija (u avveniment relatat bħal aċċessjoni ta' ipogliċemija) u infezzjonijiet fl- apparat respiratorju aggravati bi problemi respiratorji.

Lista tabulata ta' reazzjonijiet avversi

It-tabella hawn taħt turi r-reazzjonijiet avversi, tkun xi tkun id-doża rrappurtata u d-dewmien tal-kura, fi tliet studji kliniċi, li jinkludu 435 pazjent ikkurati bi HEMANGIOL b’1 mg/kg/jum jew 3 mg/kg/jum għal perjodu massimu ta' 6 xhur kura.

Il-frekwenza tagħhom hija definita skont dawn il-konvenzjonijiet: komuni ħafna (≥ 1/10), komuni (≥ 1/100 sa < 1/10), mhux komuni (≥ 1/1,000 sa < 1/100), rari (≥ 1/10, 000 sa < 1/1,000), rari ħafna (< 1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-dejta disponibbli). Minħabba d-daqs tal-bażi tad-dejta tal-provi kliniċi ir-rati tall-kategoriji rari u rari ħafna mhumiex rappreżentati.

F'kull klassi tal-organi tas-sistema, ir-reazzjonijiet avversi huma mniżżla skond is-severità tagħhom.

 

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

Infezzjonijiet u

Bronkite

Bronkjolite

 

 

infestazzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuni ħafna

Komuni

Mhux komuni

Mhux magħruf

Disturbi fil-

 

Nuqqas ta' aptit

 

 

metaboliżmu u fin-

 

 

 

 

nutrizzjoni

 

 

 

 

Disturbi psikjatriċi

Disturbi fl-irqad

Aġitazzjoni

 

 

 

 

Inkubi

 

 

 

 

Irritabilità

 

 

Disturbi fis-sistema

 

Ngħas

 

Aċċessjoni

nervuża

 

 

 

ipogliċemika

Disturbi fil-qalb

 

 

Blokk AV

Bradikardija

 

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

Kesħa periferali

 

Pressjoni baxxa

 

 

 

 

Vażokostrizzjoni

 

 

 

 

Fenomenu ta'

 

 

 

 

Raynaud

Disturbi

 

Bronkospażmu

 

 

respiratorji,

 

 

 

 

toraċiċi u

 

 

 

 

medjastinali

 

 

 

 

Disturbi

Dijarrea

Stitikezza

 

 

gastrointestinali

Rimettar

Uġigħ

 

 

 

 

addominali

 

 

Disturbi fil-ġilda u

 

Eritema

Urtikarja

 

t-tessut ta' taħt il-

 

 

Alopeċja

 

ġilda

 

 

 

 

Investigazzjonijiet

 

Pressjoni tad-

Tnaqqis fil-

Agranuloċitosi

 

 

demm baxxa

glukożju fid-demm

Iperkalemija

 

 

 

Tnaqqis fit-taħbit

 

 

 

 

tal-qalb

 

 

 

 

Newtropenja

 

Deskrizzjoni ta' reazzjonijiet avversi magħżula

Fejn jikkonċerna l-infezzjonijiet tal-apparat respiratorju t'isfel bħal bronkite jew bronkjolite, kien osservat aggravament fis-sintomi (inkluż bronkospażmu) f'pazjenti kkurati b' HEMANGIOL minħabba l-effett ta' restrizzjoni tal-bronki bi propranolol. Dawn l-effetti rari wasslu biex titwaqqaf il-kura b'mod definittiv(ara sezzjoni 4.4).

Disturbi fl-irqad ikkorrispondha għal nuqqas ta' rqad , kwalità fqira ta' rqad u ipersomnja. Disturbi oħra fis-Sistema Nervuża Ċentrali kienu prinċipalment osservati matul il-bidu tal-perjodi tal-kura.

Dijarrea kienet irrapportata frekwentement u mhux dejjem kienet assoċjata ma' mard gastro-intestinali infettiv. L-okkorrenza ta' dijarea tidher li tiddependi mid-doża bejn 1 u 3 mg/kg/kuljum. L-ebda każ ma kien ta' intensità severa u li wasslet biex titwaqqaf il-kura.

L-avvenimenti kardjovaskulari rrapportati waqt studji kliniċi kienu asintomatiċi. Fil-kuntest tal- monitoraġġ kardjovaskulari tal-4 sigħat matul il-jiem tat-titrazzjoni, kien osservat tnaqqis ta' rata tat- tahbit tal-qalb (madwar 7 bpm) u tal-pressjoni tad-demm sistolika (inqas minn 3 mmHg) wara l-għoti tal-mediċina. Każ wieħed ta' blokk atrijoventrikulari tal-qalb tat-tieni grad f'pazjent b'disturb fil- konduzzjoni sottostanti wassal biex titwaqqaf il-kura definittiva. Każijiet iżolati ta' bradikardija sintomatika u pressjoni baxxa kienu rrappurtati fil-letteratura.

Tnaqqis taz-zokkor fid-demm li kien osservat waqt studji kliniċi kien asintomatiku. Madankollu, diversi rapporti ta' ipogliċemija ma' aċċessjoni ipogliċemika relatata kienu rrapportati matul il- programm ta' użu b'kumpassjoni u fil-letteratura, speċjalment f'każ ta' perjodu ta’ sawm matul il-mard interkorrenti (ara sezzjoni 4.4).

Kura konkomitanti b' kortikosterojdi sistemiċi jistgħu jżidu r-riskju ta' ipogliċemija (ara sezzjoni 4.5).

Iperkalemija ġiet irrapportata fil-letteratura fi ftit pazjenti b’emanġjoma b’ulċeri kbar (ara sezzjoni 4.4).

Ir-rapportar ta' reazzjonijiet avversi suspettati

Rapportar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali huwa importanti. Hija tippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ ta' benefiċċju/riskju tal-prodott mediċinali. Professjonisti tas-saħħa huma mitluba li jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni ħażina suspettata permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali elenkati fl-Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

It-tossiċità tal-beta-imblokkaturi hija estensjoni tal-effetti terapewtiċi tagħhom:

Sintomi kardijaċi ta' avvelenament minn ħafif għal moderat naqsu r-rata tat-tħabbit tal-qalb u l- pressjoni baxxa. Blokki atrijoventrikulari, dewmien fil-konduzzjoni intraventrikulari, u insuffiċjenza tal-qalb konġestiva jistgħu jseħħu ma' avvelenament aktar severi.

Bronkospażmu jista’ jiżviluppa b'mod partikolari f'pazjenti bl-ażżma.

Ipogliċemija tista' tiżviluppa u manifestazzjonijiet ta' ipogliċemija (rogħda, takikardja) jistgħu jkunu mgħottija bl-effetti kliniċi oħra tat-tossiċità tal-beta-imblokkaturi.

Propranolol huwa lipidi solubbli ħafna u jista’ jaqsam il-barriera tad-demm fil-moħħ u jikkawża aċċessjonijiet.

Appoġġ u t-trattament:

Il-pazjent għandu jitpoġġa fuq monitor kardijaku, issorvelja sinjali vitali, l-istat mentali u l-glukożju fid-demm. Il-fluwidi ġol-vina għandhom jingħataw għal pressjoni baxxa u atropina għall-bradikardija. Glucagon u mbagħad katekolamini għandhom jkunu kkunsidrati jekk il-pazjent ma jirrispondix b'mod xieraq għal fluwidu li jingħata ġol-vina. Isoproterenol u aminophylline jistgħu jintużaw għal bronkospażmu.

5 PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: Aġent beta-imblokkatur, mhux selettiv, Kodiċi ATC: C07AA05

Mekkaniżmu tal-azzjoni

Mekkaniżmi potenzjali tal-azzjoni tal-propranolol f’emanġjoma infantili proliferanti deskritti fil- letteratura jistgħu jinkludu mekkaniżmi varji kollha f’relazzjoni mill-qrib:

effett emodinamika lokali (vażokostrizzjoni li hija konsegwenza klassika tal-imblokk beta- adrenerġiku u tnaqqis ta' perfużjoni b’ leżjoni ta’ emanġjoma infantili);

effett antianġjoġeniku (tnaqqis tal-proliferazzjoni taċ-ċelluli endoteljali vaskulari, tnaqqis ta’ neovaskularizzazzjoni u l-formazzjoni ta' tubi vaskulari, tnaqqis tas-sekrezzjoni ta' Matrix Metalloproteinasi 9 ) ;

effett tat-tħarrik ta’ apoptożi fuq iċ-ċelluli endoteljali kapillari,

tnaqqis tal-mogħdijiet b’sinjalazzjoni kemm ta' VEGF kif ukoll tal-bFGF u anġjoġenesi/proliferazzjoni sussegwenti.

Effetti farmakodinamiċi

Il-propranolol huwa beta-imblokkatur li huwa kkaratterizzat minn tliet proprjetajiet farmakoloġiċi:

l-assenza ta’ attività tal-beta- 1 beta- imblukkaturi kardjoselettivi,

l-effett antiarritmiku,

in-nuqqas ta' attività agonista parzjali (jew attività simpatomimetika intrinsika).

Effikaċja klinika u sigurtà fil-popolazzjoni pedjatrika

L-effikaċja ta' propranolol fit-trabi (ta' bejn 5 ġimgħat sa 5 xhur fil-bidu tal-kura) ma’ emanġjoma infantili proliferanti li jeħtieġu terapija sistemika kienet dimostrata fi studju randomiżżat, ikkontrollat, multiċentrali, b'ħafna dożi, fażi adattiva II/III immirat biex iqabbel erba’ korsijiet ta' propranolol (1 jew 3 mg/kg/kuljum għal 3 jew 6 xhur) ma' plaċebo (double blind).

Il-kura ingħatat lil 456 individwu (401 bi propranolol b'doża ta' 1 jew 3 mg/kg/kuljum għal 3 jew 6 xhur ; 55 bi Plaċebo ), inkluż fażi ta’ titrazzjoni fuq 3 ġimgħat. Pazjenti (71.3% nisa; 37% ta' bejn 35- 90 ġurnata u 63% ta' bejn 91-150 jum) ppreżentaw emanġjoma fuq ir-ras f’70% u l-maġġoranza tal- emanġjomi infantili kienu lokalizzati (89 %).

Is-suċċess tal-kura kienet definita bħala riżoluzzjoni sħiħa jew kważi sħiħa tal-emanġjoma immirata, li kienet valutata permezz ta' valutazzjonijiet indipendenti ċentralizzati fil-għama magħmula fuq ritratti fl-24 Ġimgħa, fl-assenza tat-twaqqif prematura tal-kura.

Ir-reġimen ta' 3 mg/kg/jum tul is-6 xhur (magħżula fit-tmiem il-fażi II tal-istudju) ippreżentat 60.4% ta' suċċess kontra 3.6% fil-fergħa tal-plaċebo (valur p < 0.0001). L-età ( ġranet 35-90/91-150 ġranet), is-sess u s-sottogruppi tal-post tal-emanġjoma (ras/ġisem) ma identifikax differenzi fir-rispons għal propranolol. Titjib tal-emanġjoma kien osservat fil-ħames ġimgħa tal-kura bil-propranolol f’88% tal- pazjenti. 11.4% tal-pazjenti kellhom jerġgħu jiġu kkurati mill-ġdid wara t-twaqqif tat-trattament. Għal raġunijiet etiċi relatati mal-użu ta' plaċebo, id-dimostrazzjoni tal-effikaċja ma ġietx stabbilita f'pazjenti b’emanġjoma ta' riskju għoli. Evidenza estensiva tal-effikaċja tal-propranolol f'pazjenti b’ emanġjoma ta' riskju għoli hija disponibbli kemm fil-letteratura kif ukoll fl'użu tal-programm kompassjoni speċifiku magħmul bil-Hemangiol.

Ibbażat fuq studju retrospettiv, minoranza tal-pazjenti (12%) kellhom bżonn bidu mill-ġdid tal-kura sistemika. Meta l-kura reġgħet inbdiet, kien osservat rispons sodisfaċenti fil-maġġoranza kbira tal- pazjenti.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Adulti

Assorbiment u distribuzzjoni:

Il-propranolol hu kważi assorbit kompletament wara li jingħata mil-ħalq. Madankollu, huwa sottomess għal metaboliżmu tal-ewwel passaġġ estensiv mill-fwied u fil-medja madwar 25% biss ta’ propranolol jilħaq iċ-ċirkolazzjoni sistemika. L-ogħla konċentrazzjonijiet fil-plażma jseħħu minn madwar siegħa sa 4 sigħat wara d-doża orali. L-mministrazzjoni ta' ikel b’ħafna proteini iżid il- bijodisponibilità ta’ propranolol b'madwar 50% bl-ebda bidla fil-ħin għal konċentrazzjoni massima.

Propranolol huwa substrat għat-trasportatur effluss intestinali, P -glikoprotein (P -gp). Madankollu, studji jissuġġerixxu li P-gp mhix tillimita d-doża għall-assorbiment intestinali ta' propranolol fil- medda tad-doża terapewtika tas-soltu.

Madwar 90% ta’ propranolol li jiċċirkola huwa marbut mal-proteini tal-plażma (albumina u aċidu glikoproteina alpha 1). Il-volum ta' distribuzzjoni ta' propranolol huwa madwar 4 L/kg. Propranolol jaqsam il-barriera tad-demm fil-moħħ u l-plaċenta, u jitqassam fil-ħalib tas-sider.

Bijotrasformazzjoni u eliminazzjoni:

Propranolol huwa metabolizzat permezz ta' tliet rotot primarji: idroksilazzjoni aromatiku (prinċipalment 4-idrossilazzjoni), N-dealkilazzjoni segwit minn aktar ossidazzjoni fil-katina tal-ġenb, u glukorinazzjoni dirett. Il-kontribuzzjonijiet perċentwali ta' dawn il-passaġġi għall- metaboliżmu totali huma 42%, 41% u 17%, rispettivament, iżda b’varjabilità konsiderevoli bejn l-individwi. L- erba' metaboliti finali kbar huma propranolol glukoronide, aċidu naftiloksilaktiku u aċidu glukuroniku, u l-konjugati ta’ sulfat ta' 4-idroksi propranolol. Studju in vitro indikaw li CYP2D6 (idroksilazzjoni aromatiku), CYP1A2 (ossidazzjoni fil-katina) u f'livell inqas CYP2C19 kienu nvoluti fil-metaboliżmu ta’ propranolol.

F'individwi b'saħħithom, ma kienet osservata l-ebda differenza bejn il-metabolizzaturi estensivi CYP2D6 u metabolizzaturi dgħajjfa fir-rigward tat-tneħħija b’mod orali jew l-eliminazzjoni fiż-zmien ta’ kemm idum biex jonqos bin-nofs.

Iż-zmien ta’ kemm idum biex jonqos bin-nofs tal-plażma ta’ propranolol ivarja bejn 3 sa 6 sigħat. Inqas minn 1% tad-doża hi eliminata bħala mediċina mhux mibdula fl-awrina.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-farmakokinetika ta' amministrazzjonijiet ripetuti ta’ HEMANGIOL fi 3 mg/kg/jum mogħtija f' 2 darbiet ġiet investigata f’ 19-il tarbija ta' età bejn 35-150 jum fil-bidu tal-kura. L-evalwazzjoni farmakokinetika kienet mwettqa fl-istat fiss, wara xahar jew 3 xhur ta' kura.

Propranolol kien assorbit b’mod rapidu, il-konċentrazzjoni massima fil-plażma jseħħ ġeneralment sagħtejn wara l-għoti ta' valur medju li jikkorrispondi ma’ madwar 79 ng/mL tkun xi tkun l-età tat- tarbija.

It-tneħħija apparenti b’mod orali medja kienet 2.71 L/h/kg fit-trabi ta' età ta’ 65-120 jum u 3.27 L/h/kg f’trabi ta’ età bejn 181-240 jiem. Meta korretta skont il-piż tal-ġisem, il-parametri farmakokinetiċi primarji għal jtpropranolol (bħal tneħħija mill-plażma) determinati fi trabi kienu simili għal dawk irrapportati fil-letteratura għall-adulti.

Il- 4-idroksi-propranolol metabolit kienet kwantifikata, l-esponiment fil-plażma jammonta għal inqas minn 7% tal-espożizzjoni tal-mediċina prinċipali.

Matul dan l-istudju farmakokinetiku inklużi t-trabi emanġjoma li tipperikola l-funzjoni, emanġjoma f'ċerti postijiet anatomiċi li spiss jħallu ċikatriċi permanenti jew deformità, emanġjoma kbira fuq il- wiċċ, emanġjoma żgħira f'żoni esposti, emanġjoma b’ulċeri severa, emanġjoma pedunkulata, l- effikaċja kienet studjata ukoll bħala kriterju fuq evalwazzjoni sekondarja. Il-kura bil-propranolol irriżulta titjib rapidu (fi żmien 7-14-il ġurnata) fil-pazjenti kollha u r-riżoluzzjoni tal-emanġjoma immirata kienet osservata f’36.4% tal-pazjenti fi żmien 3 xhur.

5.3Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Fl-annimali , wara dożaġġ qawwi, propranolol huwa kkunsidrat bħala droga moderatament tossika ma' LD50 ta' madwar 600 mg/kg meħuda b’mod orali. L-effetti ewlenin irrapportati wara għoti ripetut ta' propranolol fil-firien adulti u minorenni kienu tnaqqis mumentanju fil-piż tal-ġisem u żieda fil-piż tal- ġisem assoċjat ma' tnaqqis mumentanju fil-piż tal-organi. Dawn l-effetti kienu riversibbli kompletament meta twaqqfet il-kura.

Fi studji fl’amministrazzjoni tad-dieta li fihom ġrieden u firien kienu kkurati b’hydrochloride ta’ propranolol sa 18-il xahar f'dożi sa 150 mg/kg/jum, ma kienx hemm evidenza ta' tumoriġenesi relatata mad-droga.

Għalkemm xi dejta kienet ambigwa , ibbażata fuq id-dejta disponibbli in vitro u in vivo globali, jista' jiġi konkluż li propranolol m’għandux potenzjal ġenotossiku.

Fil-firien nisa adulti, il-propranolol li jingħata ġol-utru jew jingħata intravaġinali huwa aġent anti- impjantazzjoni f'doża qawwija ≥ 4 mg għal kull annimal, l-effetti huma riversibbli. Fil-firien irġiel adulti, l-amministrazzjoni ripetuta tal-propranolol f'livelli ta' dożi għoljin (≥ 7.5 mg/kg) ikkaġuna leżjonijiet istopatoloġiċi tal-testikoli, l-epididymis, u nfafet seminali, tnaqqis fil-motilità, il- konċentrazzjoni taċ-ċelluli fl-isperma, livelli ta' testosterone fil-plażma u żieda sinifikanti f’ anormalitajiet fir-ras u d-denb tal-isperma. L-effetti ġeneralment kienu riversati totalment wara l- waqfien tal-kura. Riżultati simili kienu miksuba wara l-għoti intra-testikolari ta’ propranolol u l-użu fil-mudelli in vitro. Madankollu, fl-istudju magħmul fuq annimali minorenni ttrattati kollha fuq il- perjodu li jikkorrispondi għall-iżvilupp tal-infanzja, t-tfulija u l-adoloxxenza, ma ġie osservat l-ebda effett fuq il-fertilità maskili u femminili (Ara sezzjoni 4.6).

L-effetti potenzjali ta’ propranolol fuq l-iżvilupp ta' firien żgħar ġew evalwati wara l-għoti orali kuljum mir-4 Jum wara t-twelid (PND 4) sa PND 21 f’ livelli ta’doża ta' 0, 10, 20 jew 40 mg/kg/jum. Mortalità b'relazzjoni mhux magħrufa għalkemm improbabbli kienet osservata fi 40 mg/kg/jum, li jwassal għal NOAEL ta' 20 mg/kg/ġurnata għal tossiċità minorenni.

F'termini tal-iżvilupp riproduttiv, it-tkabbir u l-iżvilupp newroloġiku ma kienx hemm effetti relatati ma propranolol jew sejbiet tossikoloġiċi sinifikanti fuq 40 mg/kg/jum, korrelattiva għal marġini ta' sigurtà ta' 1.2 fin-nisa u 2.9 fl-irġiel, ibbażati fuq l-espożizzjonijiet medji ta' propranolol fuq PND 21.

6 TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Hydroxyethylcellulose

Sodium saccharin

Togħma tal-frawli (fih propylene glycol)

Togħma tal-vanilla (fih propylene glycol)

Citric acid monohydrate

Ilma purifikat

6.2Inkompatibilitajiet

Fin-nuqqas ta' studji dwar kompattibilità, dan il-prodott mediċinali m'għandux jitħallat ma' prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

Qabel ma’ jinfetaħ: 3 snin.

Wara li jinfetaħ għall-ewwel darba: xagħrejn.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Żomm il-flixkun fil-kartuna oriġinali ta' barra sabiex tipproteġi mid-dawl. Tagħmlux fil-friża.

Aħżen il-flixkun u s-siringa flimkien fil-kaxxa tal-kartun bejn kull użu.

6.5In-natura u l-kontenut tal-kontenitur

120 mL ta soluzzjoni, fi flixkun tal-ħġieġ skur li għandu inserzjoni polietilena b'densità baxxa u għatu tal-kamin reżistenti għat-tfal tal-polipropajlene, provdut b’siringa orali tal-polipropajlene gradwat fl’mg ta' bażi ta’ propranolol.

Daqs tal-Pakkett: 1.

6.6Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar ieħor

L-ebda ħtiġijiet speċjali.

Kull prodott mediċinali mhux użat jew skart għandu jintrema skont kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7 ID-DETENTUR TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance F-92100 Boulogne Franza

8 NUMRU(I) TA’ L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/14/919/001

9 DATA TA’ L-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TA’ L-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 23 april 2014

10 DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinstab fuq il-websajt ta’ l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMEA) http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati