Maltese
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HyQvia (human normal immunoglobulin) – Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott - J06BA

Updated on site: 07-Oct-2017

Isem tal-MediċinaHyQvia
Kodiċi ATCJ06BA
Sustanzahuman normal immunoglobulin
ManifatturBaxalta Innovations GmbH

Dan il-prodott mediċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta’ malajr ta’ informazzjoni ġdida dwar is-sigurtà. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata. Ara sezzjoni 4.8 dwar kif għandhom jiġu rappurtati reazzjonijiet avversi.

1.ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

HyQvia 100 mg/ml soluzzjoni għal infużjoni għal użu taħt il-ġilda

2.GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

HyQvia huwa unità b’żewġ kunjetti li tikkonsisti minn kunjett uniku ta’ immunoglobulina umana normali (Globulina Immuni 10% jew IG 10%) u kunjett uniku ta’ hyaluronidase umana rikombinanti (rHuPH20).

Immunoglobulina umana normali (SCIg)

Ml wieħed fih:

Immunoglobulina umana normali 100 mg (purità ta’ mill-inqas 98% IgG)

Kull kunjett ta’ 25 ml fih: 2.5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 50 ml fih: 5 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 100 ml fih: 10 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 200 ml fih: 20 g ta’ immunoglobulina umana normali

Kull kunjett ta’ 300 ml fih: 30 g ta’ immunoglobulina umana normali

Distribuzzjoni tas-subklassijiet ta’ IgG (valuri approssimattivi):

IgG1 ≥ 56.9%

IgG2 ≥ 26.6%

IgG3 ≥ 3.4%

IgG4 ≥ 1.7%

Il-kontenut massimu ta’ IgA huwa ta’ 140 mikrogramma/ml.

Prodott mill-plasma ta’ donaturi umani.

Eċċipjenti b’effetti magħrufin:

Hyaluronidase umana rikombinanti (rHuPH20)

Hyaluronidase umana rikombinanti huwa glikoproteina ppurifikata ta’ 447 amino aċidi prodotti fiċ-ċelloli tal-Ovarji ta’ Ħamsters Ċiniżi (CHO) permezz ta’ teknoloġija rikombinanti tad-DNA.

Sodju (bħala klorur u bħala fosfat).

Il-kontenut totali ta’ sodju ta’ hyaluronidase umana rikombinanti huwa ta’ 4.03 mg/ml.

Għal-lista sħiħa ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Soluzzjoni għal infużjoni (infużjoni).

IG 10% hija soluzzjoni ċara jew ftit opalexxenti u mingħajr kulur jew safra ċara. Hyaluronidase umana rikombinanti hija soluzzjoni ċara, mingħajr kulur.

4.TAGĦRIF KLINIKU

4.1Indikazzjonijiet terapewtiċi

Terapija ta’ sostituzzjoni f’adulti, tfal u adolexxenti (0-18-il sena) f’:

Sindromi ta’ immunodefiċjenza primarja b’indeboliment tal-produzzjoni ta’ antikorpi (ara sezzjoni 4.4).

Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batterjali rikorrenti f’pazjenti b’lewkimja limfoċitika kronika (CLL), li fihom antibijotiċi profilattiċi ma jkunux irnexxew jew huma kontraindikati.

Ipogammaglobulinemija u infezzjonijiet batterjali rikorrenti f’pazjenti b’majeloma multipla (MM).

Ipogammaglobulinemija f’pazjenti qabel u wara trapjant ta’ ċelluli staminali ematopoietiċi alloġeniċi (HSCT).

4.2Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

It-terapija ta’ sostituzzjoni għandha tinbeda u għandha tiġi immonitorjata taħt is-superviżjoni ta’ tabib li għandu esperjenza fil-kura tal-immunodefiċjenza.

Pożoloġija

Id-doża u l-kors tad-dożaġġ jiddependu fuq l-indikazzjoni.

Terapija ta’ sostituzzjoni

Dan il-prodott mediċinali għandu jingħata taħt il-ġilda.

Fit-terapija ta’ sostituzzjoni, jista’ jkun hemm bżonn li d-doża tiġi individwalizzata għal kull pazjent skont ir-rispons farmakokinetiku u kliniku. L-iskedi ta’ dożaġġ li ġejjin qed jingħataw bħala linja gwida.

Pazjenti li qatt ma rċevew terapija b’immunoglobulina

Id-doża meħtieġa biex jintlaħaq livell minimu ta’ 6 g/l hija fl-ordni ta’ 0.4-0.8 g/kg ta piż tal-ġisem kull xahar. L-intervall tad-dożaġġ biex jinżammu livelli fi stat stabbli jvarja minn 2-4 ġimgħat.

Il-livelli minimi għandhom jitkejlu u jiġu evalwati flimkien mal-inċidenza ta’ infezzjoni. Biex ir-rata ta’ infezzjoni titnaqqas, jista’ jkun hemm bżonn li d-dożaġġ jiżdied u jiġu mmirati livelli minimi ogħla (> 6 g/l).

Fil-bidu tat-terapija, huwa rrakkomandat li l-intervalli ta’ kura għall-ewwel infużjonijiet jiġu gradwalment imtawwla minn doża fil-ġimgħa għal doża kull 3 jew 4 ġimgħat. Id-doża kumulattiva fix-xahar ta’ IG 10% għandha tinqasam f’dożi ta’ kull ġimgħa, kull ġimagħtejn eċċ. skont l-intervalli ta’ kura ppjanati bi HyQvia.

Pazjenti li rċevew kura preċedenti b’immunoglobulina mogħtija ġol-vini

Għal pazjenti li jkunu qed jaqilbu direttament mill-għoti ta’ immunoglobulina ġol-vini, jew li għandhom doża preċedenti ta’ immunoglobulina ġol-vini li tista’ tiġi referenzjata, il-prodott mediċinali għandu jingħata fl-istess doża u bl-istess frekwenza bħall-kura preċedenti tagħhom b’immunoglobulina ġol-vini. Jekk qabel, il-pazjenti kienu fuq skeda ta’ dożaġġ ta’ kull 3 ġimgħat, iż-żieda tal-intervall għal 4 ġimgħat tista’ tinkiseb billi jingħataw l-istess ekwivalenti ta’ kull ġimgħa.

Pazjenti li rċevew kura preċedenti b’immunoglobulina mogħtija taħt il-ġilda

Għal pazjenti li attwalment qegħdin jingħataw immunoglobulina taħt il-ġilda, id-doża tal-bidu ta’ HyQvia hija l-istess bħall-kura taħt il-ġilda, imma tista’ tiġi aġġustata għal intervall

ta’ 3- jew 4-ġimgħat. L-ewwel infużjoni ta’ HyQvia għandha tingħata ġimgħa wara l-aħħar kura bl-immunoglobulina preċedenti.

Popolazzjoni pedjatrika

Il-pożoloġija fit-tfal u fl-adolexxenti (0-18-il sena) mhijiex differenti minn dik tal-adulti, għax il-pożoloġija għal kull indikazzjoni tingħata skont il-piż tal-ġisem u tiġi aġġustata skont ir-riżultat kliniku tal-kundizzjoni msemmija hawn fuq. Data disponibbli hija deskritta

fis-sezzjonijiet 4.8, 5.1 u 5.2.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Il-prodott mediċinali huwa għall-użu taħt il-ġilda biss, m’għandux jingħata minn ġol-vini.

Iċċekkja viżwalment iż-żewġ komponenti ta’ HyQvia għal tibdil fil-kulur u frak qabel ma jingħataw.

Ħalli l-prodott imkessaħ biex jilħaq it-temperatura tal-kamra qabel l-użu. Tużax tagħmir tat-tisħin inklużi microwaves.

Iċċaqlaqx bis-saħħa.

Dan il-prodott mediċinali jikkonsisti minn żewġ kunjetti. Tħallatx il-komponenti ta’ dan il-prodott mediċinali.

Kull kunjett ta’ IG 10% hu fornut bil-kwantità adattata li tikkorrispondi għall-kwantità ta’ hyaluronidase umana rikombinanti kif iddikjarat fit-tabella ta’ hawn taħt. Il-kontenut sħiħ tal-kunjett ta’ hyaluronidase umana rikombinanti għandu jingħata irrispettivament minn jekk il-kontenut sħiħ tal-kunjett ta’ IG 10% jingħatax. Iż-żewġ komponenti tal-prodott mediċinali jridu jingħataw b’mod sekwenzjali permezz tal-istess labra, u wieħed għandu jibda b’hyaluronidase umana rikombinanti segwit minn IG 10%, kif deskritt hawn taħt.

Skema għall-għoti ta’ HyQvia

Hyaluronidase umana rikombinanti

Immunoglobulina umana normali 10%

Volum (ml)

Proteina (grammi)

Volum (ml)

1.25

2.5

2.5

Tnixxija fis-sit tal-infużjoni tista’ sseħħ waqt jew wara l-għoti taħt il-ġilda ta’ immunoglobulina, inkluż HyQvia. Ikkunsidra l-użu ta’ labar itwal u/jew aktar minn sit tal-infużjoni wieħed. Kwalunkwe bidla ta’ daqs tal-labra se jkollhom jiġu ssorveljati mit-tabib kuranti.

Fil-każ li l-infużjoni ta’ HyQvia taħt il-ġilda tintuża għal kura d-dar, it-terapija għandha tinbeda u tiġi mmonitorjata minn tabib li għandu l-esperjenza fil-gwida ta’ pazjenti għal kura mid-dar. Il-pazjent se jingħata struzzjonijiet fuq tekniki ta’ infużjoni, l-użu ta’ pompa ta’ infużjoni jew ta’ pompa (driver) ta’ siringa, iż-żamma ta’ djarju ta’ kura, kif jagħraf reazzjonijiet avversi severi possibbli u miżuri li għandhom jittieħdu f’każ li dawn iseħħu.

HyQvia jista’ jintuża biex jagħti doża terapewtika sħiħa f’minn waħda sa żewġ siti sa kull erba’ ġimgħat. Aġġusta l-frekwenza u n-numru ta’ siti ta’ infużjoni billi tikkunsidta l-volum, il-ħin totali tal-infużjoni, u t-tollerabilità sabiex il-pazjent jirċievi l-istess doża ekwivalenti ta’ kull ġimgħa. Jekk pazjent jinsa jieħu doża, agħtih id-doża li jkun qabeż kemm jista’ jkun malajr u mbagħad kompli bil-kura skedata kif applikabbli.

Iż-żewġ komponenti ta’ dan il-prodott mediċinali għandhom jiġu infużi bl-użu ta’ pompa tal-infużjoni b’rata varjabbli b’sett ta’ labar għal taħt il-ġilda li tal-inqas ikunu ta’ gauge 24 u sett għall-għoti u li jkunu jistgħu jittitraw il-fluss ’il fuq u ’l isfel. Għad-daqs tal-kunjett ta’ 1.25 ml hyaluronidase umana rikombinanti, uża labra b’daqs ta’ 18-22 gauge biex tiġbed il-kontenut tal-kunjett biex tipprevjeni push-through jew coring tat-tapp; għad-daqsijiet tal-kunjetti l-oħrajn kollha, labra jew tagħmir mingħajr labra jistgħu jintużaw biex tiġbed il-kontenut tal-kunjett.

Is-sit(i) issuġġeriti għall-infużjoni ta’ dan il-prodott mediċinali huma il-parti tan-nofs sal-parti ta’ fuq tal-addome u l-koxox. Jekk ikunu qed jintużaw żewġ siti, iż-żewġ siti tal-infużjoni għandhom ikunu fuq in-naħat laterali opposti tal-ġisem. Evita żoni li jkun fihom prominenzi tal-għadam, jew żoni b’ċikatriċi. Il-prodott m’għandux jiġi infuż ġo jew madwar żona infettata jew żona infjammata b’mod akut minħabba r-riskju potenzjali ta’ tixrid ta' infezzjoni lokalizzata.

Huwa rrakkomandat li l-komponent ta’ hyaluronidase umana rikombinanti jingħata f’rata kostanti u li r-rata tal-għoti tal-IG 10% ma għandhiex tiżdied iktar mir-rati rakkomandati, b’mod partikolari meta l-pazjent ikun għadu kif beda l-kura b’HyQvia.

L-ewwel, id-doża sħiħa tas-soluzzjoni ta’ hyaluronidase umana rikombinanti tiġi infuża b’rata

ta’ 1 sa 2 ml/minuta kull sit tal-infużjoni jew kif ittollerat. Agħti d-doża sħiħa permezz ta’ infużjoni ta’ IG 10% f’kull sit mill-istess labra taħt il-ġilda fi żmien 10 minuti tal-hyaluronidase umana rikombinanti

Ir-rati li ġejjin ta’ infużjoni tal-IG 10% huma rakkomandati:

 

Individwi li jiżnu < 40 kg

Individwi li jiżnu ≥ 40 kg

 

 

 

 

 

 

L-ewwel

2-3 Infużjonijiet

L-ewwel

2-3 Infużjonijiet

 

Żewġ

Żewġ

Intervall/Minuti

Sussegwenti

Sussegwenti

Infużjonijiet

Infużjonijiet

 

(ml/siegħa)

(ml/siegħa)

 

(ml/siegħa)

(ml/siegħa)

 

 

 

10 minuti

 

 

 

 

 

10 minuti

10 minuti

10 minuti

Bqija tal-infużjoni

Jekk il-pazjent jittollera l-infużjonijiet inizjali fid-doża sħiħa għal kull sit u r-rata massima, żieda fir-rata ta’ infużjonijiet sussegwenti tista’ tiġi kkunsidrata fid-diskrezzjoni tat-tabib u l-pazjent.

Għal istruzzjonijiet dwar kif tuża l-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.6.

4.3Kontraindikazzjonijiet

HyQvia m’għandux jingħata ġol-vini jew ġol-muskoli.

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva (IgA) jew għal kwalunkwe wieħed mill-eċċipjenti elenkati fis-sezzjoni 6.1 (ara sezzjoni 4.4).

Sensittività eċċessiva għal immunoglobulini umani, speċjalment f’każijiet rari ħafna ta’ defiċjenza ta’ IgA meta l-pazjent jkollu antikorpi kontra IgA.

Sensittività eċċessiva sistemika magħrufa għal hyaluronidase jew għal hyaluronidase umana rikombinanti.

4.4Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Jekk HyQvia jingħata b’mod aċċidentali ġo vina/arterja, il-pazjenti jistgħu jiżviluppaw xokk.

Ir-rata rakkomandata tal-infużjoni mogħtija fis-sezzjoni 4.2 għandha tiġi segwita. Il-pazjenti jridu jiġu mmonitorjati mill-qrib matul il-perjodu ta’ infużjoni, b’mod partikolari pazjenti li jkunu għadhom kif bdew jieħdu l-kura.

Ċerti reazzjonijiet avversi jistgħu jseħħu b’mod aktar frekwenti f’pazjenti li jirċievu immunoglobulina umana normali għall-ewwel darba jew, f’każijiet rari, meta l-prodott tal-immunoglobulina umana normali jinbidel jew meta kien hemm intervall twil mill-aħħar infużjoni.

Ħafna drabi, kumplikazzjonijiet potenzjali jistgħu jiġu evitati billi:

fil-bidu l-prodott jiġi infuż bil-mod (ara sezzjoni 4.2).

jiġi żgurat li l-pazjenti jiġu mmonitorjati bir-reqqa għal xi sintomi matul il-perjodu tal-infużjoni. B’mod partikulari, pazjenti li ma jkunux ħadu immunoglobulina umana normali qabel, pazjenti li jkunu qalbu minn prodott alternattiv jew meta jkun hemm intervall twil mill-aħħar infużjoni, għandhom jiġu mmonitorjati matul l-ewwel infużjoni u għall-ewwel siegħa wara l-ewwel infużjoni, sabiex jiġu skoperti sinjali avversi potenzjali.

Il-pazjenti l-oħrajn għandhom jiġu osservati għal tal-inqas 20 minuta wara l-għoti.

Meta l-kura tingħata d-dar, għandu jkun hemm disponibbli appoġġ minn persuna oħra responsabbli biex jiġu ttrattati reazzjonijiet avversi jew biex tintalab l-għajnuna jekk ikun hemm xi reazzjoni avversa serja. Pazjenti fuq kura tagħhom infushom id-dar u/jew il-gwardjan tagħhom għandhom ukoll jiġu mħarrġa biex jiskopru sinjali bikrija ta’ reazzjonijiet ta’ sensittività eċċessiva.

Fil-każ ta’ reazzjoni avversa, jew trid titnaqqas ir-rata tal-għoti tal-infużjoni jew inkella din trid titwaqqaf għal kollox. Il-kura meħtieġa tiddependi fuq in-natura u s-severità tar-reazzjoni avversa. Fil-każ ta' xokk, waqqaf l-infużjoni immedjatament u kkura l-pazjent għal xokk.

Fl-istudji kliniċi ma ġie osservat l-ebda tibdil kroniku fil-ġilda. Il-pazjenti għandhom jiġu mfakkara li għandhom jirrapportaw kwalunkwe infjammazzjoni kronika, noduli jew infjammazzjoni li sseħħ fis-sit tal-infużjoni u li ddum għal aktar minn ftit jiem.

Sensittività eċċessiva għal IG 10%

Reazzjonijiet reali ta’ sensittività eċċessiva huma rari. B’mod partikolari jistgħu jseħħu f’pazjenti b’antikorpi kontra IgA li għandhom jiġu ttrattati b’kawtela partikulari. Pazjenti b’antikorpi anti-IgA, li fihom il-kura bi prodotti IgG li jingħataw taħt il-ġilda tibqa’ l-unika għażla, għandhom jiġu kkurati b’HyQvia taħt superviżjoni medika stretta biss.

B’mod rari, l-immunoglobulina umana normali tista’ tinduċi tnaqqis fil-pressjoni tad-demm b’reazzjoni anafilattika, anki f’pazjenti li kienu ttolleraw kura preċedenti b’immunoglobulina umana normali.

Jekk il-pazjent qiegħed f’riskju għoli għal xi reazzjonijiet allerġiċi, il-prodott għandu jingħata biss meta jkun hemm kura ta’ appoġġ għal reazzjonijiet ta’ periklu għall-ħajja.

Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati bis-sinjali bikrija ta’ anafilassi / sensittività eċċessiva (ħorriqija, ħakk, urtikarja ġeneralizzata, tagħfis fis-sider, tħarħir, u pressjoni baxxa).

Skont is-severità tar-reazzjoni assoċjati, u l-prattika medika, medikazzjoni minn qabel tista’ timpedixxi din it-tip ta’ reazzjoni.

Jekk ikun magħruf li teżisti reazzjoni anafilattika jew sensittività eċċessiva severa għal immunoglobulina umana, dan għandu jiġi nnotat fir-rekords tal-pazjent.

Sensittività eċċessiva għal hyaluronidase umana rikombinanti

Kwalunkwe suspett ta’ reazzjonijiet allerġiċi jew simili għal reazzjonijiet anafilattiċi wara l-għoti ta’ hyaluronidase umana rikombinanti jeħtieġ twaqqif immedjat tal-infużjoni u għandha tingħata l-kura medika standard, jekk meħtieġ.

Immunoġeniċità ta’ hyaluronidase umana rikombinanti

Żvilupp ta’ antikorpi mhux newtralizzanti għall-komponent ta’ hyaluronidase umana rikombinanti ġie rrappurtat f’pazjenti li kienu qed jirċievu HyQvia fl-istudji kliniċi. Jeżisti l-potenzjal li dawn l-antikorpi li jirreaġixxu b’mod inkroċjat ma’ PH20 endoġenu, li hu magħruf li jiġi espress fit-testikoli, l-epididimis, u fl-isperma ta’ adulti rġiel. Mhux magħruf jekk dawn l-antikorpi jistax ikollhom xi sinifikat kliniku fil-bniedem.

Tromboemboliżmu

Avvenimenti arterjali u tromboemboliċi venużi li jinkludu infart mijokardijaku, aċċessjoni, trombożi tal-vini profondi u emboliżmu pulmonari, ġew assoċjati mal-użu tal-immunoglobulina. Il-pazjenti għandhom ikunu idratati biżżejjed qabel l-użu tal-immunoglobulina. Għandu jkun kawtela f’pazjenti b’fatturi ta’ riskju li kienu jeżistu qabel għal avvenimenti tromboemboliċi (bħal età avvanzata, pressjoni għolja, dijabete mellitus u storja ta’ mard vaskulari jew episodji trombotiċi, pazjenti b’disturbi trombofiliċi akkwiżiti jew li ntirtu, pazjenti b’perjodi twal ta’ immobilizzazzjoni, pazjenti severament ipovolemiċi, pazjenti b’mard li jżid il-viskożità tad-demm). Għandu jkun hemm monitoraġġ għal sinjali u sintomi ta’ trombożi u evalwazzjoni tal-viskożità tad-demm f’pazjenti f’riskju ta’ iperviskożità. Trombożi tista’ sseħħ ukoll fl-assenza ta’ fatturi ta’ riskju magħrufa. Il-pazjenti għandhom jiġu mgħarrfa dwar l-ewwel sintomi ta' avvenimenti tromboemboliċi li jinkludu qtugħ ta' nifs, uġigħ u nefħiet f'riġel jew driegħ, nuqqasijiet newroloġiċi fokali u uġigħ fis-sider u għandhom jingħataw il-parir sabiex jikkuntattjaw lit-tabib tagħhom mill-ewwel meta jibdew iħossu s-sintomi.

Anemija emolitika

Prodotti li fihom immunoglobulina jkun fihom antikorpi għal gruppi tad-demm (eż. A, B, D) li jistgħu jaġixxu bħala haemolysins. Dawn l-antikorpi jeħlu maċ-ċelluli tad-demm ħomor (RBC) epitops (li jistgħu jiġu osservati bħala test ta’ antiglobulina pożittiva diretta [DAT, (test ta’ Coombs)]) u, rarament, jistgħu jikkawżaw emolisi. Persuni li jirċievu prodotti li fihom immunoglobulina għandhom jiġu mmonitorjati għal sinjali kliniċi u għal sintomi ta’ emolisi.

Insuffiċjenza renali akuta

Reazzjonijiet severi tal-kliewi ġew irrappurtati f’pazjenti li jkunu qed jirċievu kura b’immunoglobulina ġol-vini, partikularment dawk il-prodotti li jkun fihom sucrose (HyQvia ma fihx sucrose).

Sindromu ta’ meninġite asettika (AMS)

Is-sindromu ta’ meninġite asettika ġie rrapportat li jseħħ b’rabta ma kura b’immunoglobulina ġol-vini u taħt il-ġilda; is-sintomi normalment jibdew fi żmien diversi sigħat sa jumejn wara l-kura bl – immunoglobulina. Il-pazjenti għandhom jiġu infurmati dwar l-ewwel sintomi li jinkludu uġigħ ta’ ras sever, ebusija tal-għonq, ngħas, deni, fotofobija, nawseja, u rimettar. It-twaqqif tal-kura b’immunoglobulina jista’ jwassal għal remissjoni ta’ AMS fi ftit jiem mingħajr konsegwenzi. Studji tal-fluwidu ċerebrospinali huma ta’ spiss pożittivi bi pleoċitosi sa ħafna eluf ta’ ċelloli kull mm3, predominantement mis-serje granuloċitika, u żieda fil-livelli tal-proteini sa ħafna mijiet kull mg/dL.

AMS jista’ jseħħ b’mod aktar frekwenti b’rabta ma’ doża għolja (2 g/kg) ta’ kura b’immunoglobulina ġol-vini. Minn dejta ta’ wara t-tqegħid fis-suq, ma ġiet osservata l-ebda korrelazzjoni ċara ta' AMS għal dożi ogħla. Inċidenzi ogħla ta’ AMS ġew osservati fin-nisa.

Informazzjoni importanti dwar xi wħud mis-sustanzi ta’ HyQvia

Dan il-prodott mediċinali ma fihx zokkor.

Il-komponent tal-IG 10% fih traċċi ta’ sodju. Hyaluronidase umana rikombinanti fiha 4.03 mg ta’ sodju kull ml, b’doża massima ta’ kuljum ta’ madwar 120 mg. Dan għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni f’pazjenti fuq dieta kkontrollata għas-sodju.

Interferenza ma’ ttestjar seroloġiku

Wara l-infużjoni ta’ immunoglobulini, iż-żieda temporanja tad-diversi antikorpi li jkunu trasferiti b’mod passiv fid-demm tal-pazjent tista’ twassal għal riżultati pożittivi qarrieqa f’ittestjar seroloġiku. It-trasmissjoni passiva ta’ antikorpi lil antiġeni tl-wiċċ tal-eritroċiti, (eż., A, B, D) tista’ tinterferixxi ma’ xi testijiet seroloġiċi għall-antikorpi taċ-ċelloli ħomor pereżempju t-test dirett tal-antiglobulina (DAT, it-test dirett ta' Coombs).

Infużjonijiet ta’ prodotti li fihom l-immunoglobulina jistgħu jwasslu għal riżultati pożittivi foloz f’assaġġi ta’ β-D-glucans għad-dijanjosi ta’ infezzjonijiet fungali; dan jista’ jippersisti matul il-ġimgħat wara infużjoni tal-prodott.

Aġenti trasmissibbli

Immunoglobulina umana normali u albumina tas-serum uman (stabilizzaturi tal-hyaluronidase umana rikombinanti) huma prodotti mill-plasma umana. Miżuri standard biex jipprevjenu infezzjonijiet bħala riżultat tal-użu ta’ prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plasma umana jinkludu l-għażla tad-donaturi, l-iscreening ta’ donazzjonijiet individwali u ta’ pools tal-plasma għal markaturi speċifiċi ta’ infezzjoni u l-inklużjoni ta’ miżuri effettivi fil-manifattura għall-inattivazzjoni/tneħħija tal-viruses. Minkejja dan, meta jingħataw prodotti mediċinali ppreparati minn demm jew plasma umana, il-possibbiltà li aġenti infettivi jiġu trażmessi ma tistax tiġi eskluża għal kollox. Dan japplika wkoll għal virusijiet mhux magħrufa jew emerġenti u patoġeni oħra.

Il-miżuri meħuda huma meqjusin effettivi għal virusijiet enveloped bħall-virus tal-immunodefiċjenza umana (HIV), virus tal-epatite B (HBV) u virus tal-epatite Ċ (HCV) u għall-virus tal-epatite A non-enveloped (HAV) u għall-virus B19 tal-parvovirus.

Hemm evidenza klinika inkuraġġanti dwar in-nuqqas ta’ trasmissjoni tal-epatite A jew tal-parvovirus B19 permezz tal-immunoglobulini u huwa maħsub ukoll li l-kontenut tal-antikorpi għandu sehem importanti fis-sigurtà virali.

Huwa ferm irrakkomandat li kull darba li HyQvia jingħata lil pazjent, l-isem u n-numru tal-lott tal-prodott jiġu rreġistrati sabiex tinżamm rabta bejn il-pazjent u n-numru tal-lott tal-prodott.

Popolazzjoni pedjatrika

It-twissijiet u l-prekawzjonijiet elenkati japplikaw kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.

4.5Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Tilqim b’virus ħaj attenwat

L-għoti tal-immunoglobulina tista’ tfixkel għal perjodu ta’ mill-anqas 6 ġimgħat u sa 3 xhur l-effikaċja ta’ tilqim b’virus ħaj attenwat bħall-ħosba, ir-rubella, il-gattone u l-ġidri r-riħ. Wara l-għoti ta’ dan il-prodott mediċinali, għandu jitħalla jgħaddi intervall ta’ 3 xhur qabel tilqima b’vaċċini b’viruses ħajjin attenwati. Fil-każ tal-ħosba, din id-defiċjenza tista’ tippersisti sa sena. Għalhekk pazjenti li jirċievu l-vaċċin tal-ħosba għadu jkollhom l-istatus tal-antikorpi tagħhom iċċekkjat.

Popolazzjoni pedjatrika

L-interazzjonijiet elenkati japplikaw kemm għall-adulti kif ukoll għat-tfal.

4.6Fertilità, tqala u treddigħ

Tqala

Is-sigurtà ta’ dan il-prodott mediċinali għall-użu fit-tqala umana ma ġietx stabbilita fi provi kliniċi kkontrollati, u għalhekk għandu jingħata biss b’kawtela lil nisa tqal u ommijiet li jkunu qed ireddgħu. Intwera li prodotti li fihom l-immunoglobulina jgħaddu mill-plaċenta, u dan b’mod dejjem jiżdied matul it-tielet trimestru. Esperjenza klinika bl-immunoglobulini tissuġġerixxi li mhuma mistenna l-ebda effetti ta’ ħsara fuq il-kors tat-tqala, jew fuq il-fetu u t-tarbija tat-twelid.

Twettqu studji dwar l-iżvilupp u t-tossikoloġija riproduttiva b’hyaluronidase uman rikombinanti fil-ġrieden u l-fniek. L-ebda effetti avversi fuq it-tqala u l-iżvilupp tal-fetu ma ġew assoċjati ma’ antikorpi anti-rHuPH20. F’dawn l-istudji, l-antikorpi materni għal hyaluronidase uman rikombinanti ġew ittrasferiti lit-tarbija fil-ġuf. L-effetti tal-antikorpi għall-komponent ta’ hyaluronidase uman rikombinanti ta’ HyQvia fuq l-embriju uman jew fuq l-iżvilupp tal-fetu uman bħalissa mhumiex magħrufa (ara sezzjoni 5.3).

Jekk mara toħroġ tqila, it-tabib kuranti għandu jinkoraġġixxiha biex tipparteċipa fir-reġistru tat-tqala.

Treddigħ

L-immunoglobulini jitneħħew fil-ħalib u jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu lit-tarbija tat-twelid minn patoġeni li għandhom portal tad-dħul mukożali.

Fertilità

Bħalissa m’hemm l-ebda dejta disponibbli dwar is-sigurtà għal HyQvia fuq il-fertilità.

Esperjenza klinika b’immunoglobulini tissuġġerixxi li ma għandhom ikunu mistennija l-ebda effetti ta’ dannu ta’ IG 10% fuq il-fertilità. Fil-preżent, b’HyQvia ma kien hemm ebda dejta tas-sigurtà klinika disponibbli dwar l-iżvilupp tas-sistema riproduttiva,

Studji fuq l-annimali ma jindikaw l-ebda effett ta’ dannu diretti jew indiretti ta’ hyaluronidase uman rikombinanti fir-rigward ta’ potenzjal riproduttiv fid-dożi wżati biex jiffaċilitaw l-għoti ta’ IG 10% (ara sezzjoni 5.3).

4.7Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Il-ħila li ssuq u tħaddem magni tista’ tiġi indebolita minn xi reazzjonijiet avversi assoċjati ma’ HyQvia. Pazjenti li jesperjenzaw reazzjonijiet avversi matul il-kura għandhom jistennew li dawn jirrisolvu ruħhom qabel ma jsuqu jew iħaddmu magni.

4.8Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil ta’ sigurtà

L-aktar reazzjonijiet avversi (ARs) frekwenti rrapportati ta’ HyQvia kienu reazzjonijiet lokali. L-aktar ARs sistemiċi frekwenti rrapportati kienu uġigħ ta’ ras, għeja u deni. Il-maġġoranza ta’ dawn l-ARs kienu ħfief sa moderati.

Immunoglobulina umana normali

Xi kultant jistgħu jseħħu reazzjonijiet avversi bħal tertir ta’ bard, uġigħ ta’ ras, sturdament, deni, rimettar, reazzjonijiet allerġiċi, nawseja, artralġja, pressjoni tad-demm baxxa u uġigħ moderat fil-parti t’isfel tad-dahar.

B’mod rari, immunoglobulini umani normali jistgħu jikkawżaw tnaqqis f’daqqa fil-pressjoni tad-demm u, f’każijiet iżolati, xokk anafilattiku, anki meta l-pazjent ma jkun wera l-ebda sensittività eċċessiva meta kien ingħata l-mediċina fil-passat.

Reazzjonijiet lokali fis-siti tal-infużjoni: nefħa, uġigħ, ħmura, ebusija, sħana lokali, ħakk, tbenġil u raxx, jistgħu jseħħu b’mod frekwenti.

Każijiet ta’ meninġite asettika temporanja, reazzjonijiet emolitiċi temporanji, żieda fil-livell ta’ krejatinina fis-serum u/jew insuffiċjenza renali akuta ġew osservati b’immunoglobulina umana normali, ara sezzjoni 4.4.

Reazzjonijiet tromboemboliċi bħal infart mijokardijaku, puplesija, emboliżmu pulmonari, u trombożi profonda tal-vini ġew osservati b’mod rari bl-għoti IV u SC ta’ prodotti li fihom l-immunoglobulina.

Hyaluronidase umana rikombinanti

L-aktar reazzjonijiet avversi frekwenti rrapportati matul l-użu ta’ hyaluronidase umana rikombinanti wara t-tqegħid fis-suq f’formulazzjonijiet simili mogħtija taħt il-ġilda għad-dispersjoni u l-assorbiment ta’ fluwidi jew prodotti mediċinali mogħtija taħt il-ġilda kienu reazzjonijiet ħfief lokali fis-sit tal-infużjoni bħal eritema u uġigħ. Edema ġiet irrapportata b’mod l-aktar frekwenti b’rabta

mal-għoti ta’ volum kbir ta’ fluwidu taħt il-ġilda.

Antikorpi kontra hyaluronidase umana rikombinanti

Total ta’ 13 minn 83 suġġett li pparteċipaw fi studju pivotali żviluppaw antikorp li kapaċi jeħel ma’ hyaluronidase umana rikombinanti (rHuPH20) għallinqas darba matul l-istudju kliniku. Dawn l-antikorpi ma kinux kapaċi jinnewtralizzaw hyaluronidase umana rikombinanti. Ma tista’ tintwera ebda assoċjazzjoni temporali bejn reazzjonijiet avversi u l-preżenza ta’ antikorpi anti-rHuPH20. Ma kien hemm ebda żieda fl-inċidenza jew fis-severità tar-reazzjonijiet avversi f’pazjenti li żviluppaw antikorpi għal hyaluronidase umana rikombinanti.

Lista tabulata ta’ reazzjonijiet avversi

Is-sigurtà ta’ HyQvia kienu evalwati f’4 studji kliniċi (160602, 160603, 160902, u 161101) f’124 pazjent uniku b’PID li kienu qegħdin jirċievu 3,202 infużjonijiet.

It-tabella ppreżentata hawn taħt hi skont is-Sistema tal-Klassifika tal-Organi fid-database MedDRA (SOC and Preferred Term Level).

Il-frekwenzi għal kull infużjoni ġew evalwati permezz tal-konvenzjoni li ġejja: Komuni ħafna (≥1/10), komuni (≥1/100 sa <1/10), mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100), rari (≥1/10,000 sa <1/1,000),

rari ħafna (<1/10,000), mhux magħruf (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli).

Frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi (ADRs) bi HyQvia

Sistema

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

tal-klassifika

ħafna

(≥1/100 sa <

(≥1/1,000 sa <1/100)

(≥1/10,000 sa

tal-organi

(≥1/10)

1/10)

 

<1/1,000)

fid-database

 

 

 

 

MedDRA (SOC)

 

 

 

 

Disturbi

 

Rimettar,

Nefħa addominali

 

gastro-intestinali

 

nawseja, uġigħ

 

 

 

 

addominali

 

 

 

 

(inkluż uġigħ

 

 

 

 

fil-parti ta’ fuq u

 

 

 

 

t’isfel

 

 

 

 

tal-addome, u

 

 

 

 

sensittività),

 

 

 

 

dijarea

 

 

Disturbi ġenerali

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet

Reazzjonijiet lokali:

Sensazzjoni ta’

u kondizzjonijiet

lokali

lokali: (totali):

(totali):

ħruq

ta’ mnejn jingħata

(totali)a:

Eritema fis-sit

Tibdil tal-kulur fis-sit

 

 

Uġigħ fis-sit

tal-infużjoni,

tal-infużjoni, tbenġil fis-sit

 

 

tal-infużjoni

nefħa fis-sit

tal-infużjoni (li jinkludi

 

 

(li jinkludi

tal-infużjoni (li

ematoma, emorraġija),

 

 

skumdità,

tinkludi nefħa

massa fis-sit tal-infużjoni

 

 

sensittività,

lokali u edema),

(li tinkludi għoqiedi),

 

 

uġigħ

ħakk fis-sit

sħana fis-sit tal-infużjoni,

 

 

fil-groin)

tal-infużjoni (li

ebusija fis-sit tal-infużjoni,

 

 

 

jinkludi ħakk

edema

 

 

 

vulvovaġinali)

gravitazzjonali/nefħa

 

 

 

Deni,

ġenitali b (li tinkludi edema

 

 

 

ġenitali, u nefħa

 

 

 

kundizzjonijiet

fl-iscrotum u nefħa

 

 

 

asteniċi (li

vulvovaġinali)

 

 

 

jinkludu astenja,

 

 

 

 

għeja, letarġija,

Edema (li tinkludi edema

 

 

 

telqa)

periferali, nefħa), tertir ta’

 

 

 

 

bard, iperidrożi

 

Investigazzjonijiet

 

 

Test ta’ Coombs dirett

 

 

 

 

pożittiv

 

 

 

 

 

 

Disturbi

 

Mijalġija, uġigħ

Artralġja, uġigħ fid-dahar,

 

muskolu-skeletriċi

 

muskuloskeletali

uġigħ fl-estremitajiet

 

u tat-tessuti

 

fis-sider

 

 

konnettivi

 

 

 

 

Disturbi

 

Uġigħ ta’ ras

Emigranja, sturdament

Parestesija

fis-sistema

 

 

 

 

nervuża

 

 

 

 

Disturbi fil-ġilda

 

 

Eritema, raxx, (li jinkludi

 

u fit-tessuti ta’

 

 

raxx eritematuż, papulari,

 

taħt il-ġilda

 

 

u makulo-papulari), ħakk,

 

 

 

 

urtikarja

 

Frekwenza ta’ reazzjonijiet avversi (ADRs) bi HyQvia

Sistema

Komuni

Komuni

Mhux komuni

Rari

tal-klassifika

ħafna

(≥1/100 sa <

(≥1/1,000 sa <1/100)

(≥1/10,000 sa

tal-organi

(≥1/10)

1/10)

 

<1/1,000)

fid-database

 

 

 

 

MedDRA (SOC)

 

 

 

 

Disturbi vaskulari

 

 

Pressjoni tad-demm

 

 

 

 

għolja, żieda fil-pressjoni

 

 

 

 

tad-demm

 

Disturbi fil-kliewi

 

 

 

Emosiderin-urija

u fis-sistema

 

 

 

 

urinarja

 

 

 

 

a L-ADRs li ġejjin mhumiex elenkati iżda ġew ikkalkulati wkoll fil-frekwenza għar-Reazzjonijiet lokali: tħoss is-sħana, parestesija fis-sit tal-infużjoni.

b Edema gravitazzjonali/nefħa ġenitali ġew osservati wara l-għoti fiż-żoni addominali tan-naħa t’isfel.

Minbarra mir-reazzjonijiet avversi osservati fil-provi kliniċi, ir-reazzjonijiet avversi li ġejjin ġew irrappurtati fl-esperjenza ta’ wara t-tqegħid fis-suq (il-frekwenza ta’ dawn ir-reazzjonijiet mhijiex magħrufa (ma tistax tittieħed stima mid-data disponibbli)):

Disturbi fis-sistema immuni: Sensittività eċċessiva

Disturbi ġenerali u kondizzjonijiet ta’ mnejn jingħata: Mard qisu influwenza, tnixxija fis-sit tal- infużjoni

Minbarra r-reazzjonijiet avversi elenkati hawn fuq, ir-reazzjonijiet avversi addizzjonali li ġejjin ġew irrappurtati għal prodotti li fihom immunoglobulina mogħtija taħt il-ġilda:

Xokk anafilattiku, reazzjoni anafilattika/anafilattojdi, rogħda, takikardija, pressjoni baxxa, fwawar, sfurija, kesħa periferali, dispnea, parestesija orali, nefħa tal-wiċċ, dermatite allerġika, ebusija muskoluskeletrali, urtikarja fis-sit tal-injezzjoni, raxx fis-sit tal-injezzjoni, żieda f’alanine aminotransferase.

Deskrizzjoni ta’ reazzjonijiet avversi magħżula

Reazzjonijiet lokali osservati matul l-istudju kliniku importanti ħafna jinkludu nefħa ħafifa fis-sit, preżenti f’ħafna mill-infużjonijiet minħabba l-volumi kbar infużi, iżda b’mod ġenerali ma kinux ikkunsidrati bħala reazzjoni avversa sakemm ma kkawżawx skumdità. Żewġ każijiet biss ta’ reazzjonijiet avversi lokali kienu severi, każ wieħed ta’ uġigħ fis-sit tal-infużjoni u l-każ l-ieħor ta’ nefħa fis-sit tal-infużjoni. Kien hemm żewġ każijiet ta’ edema ġenitali temporanji, li każ minnhom kien ikkunsidrat sever, li rriżulta mid-diffużjoni tal-prodott mediċinali mis-sit tal-infużjoni fl-addome. L-ebda tibdil fil-ġisem ma kien osservat li ma rriżolviex ruħu matul l-istudju kliniku.

Popolazzjoni pedjatrika

Ir-riżultati tal-istudji kliniċi jindikaw profili tas-sigurtà simili fl-adulti u fil-popolazzjoni pedjatrika, li jinkludu n-natura, il-frekwenza, is-serjetà u r-riversibilità tar-reazzjonijiet avversi.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott mediċinali. Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9Doża eċċessiva

Il-konsegwenzi ta’ doża eċċessiva mhumiex magħrufa.

5.PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika (immunoglobulina umana normali): sera immuni u immunoglobulini: immunoglobulini, normali umani, Kodiċi ATC: J06BA

Mekkaniżmu ta’ azzjoni

Il-komponent tal-IG 10% jipprovdi l-effett terapewtiku ta’ dan il-prodott mediċinali. Hyaluronidase umana rikombinanti tiffaċilita d-dispersjoni u l-assorbiment tal-IG 10%.

L-immunoglobulina umana normali fiha prinċipalment l-immunoglobulina G (IgG) bi spettru wiesa’ ta’ opsonising u antikorpi newtralizzanti kontra aġenti infettivi.

L-immunoglobulina umana normali fiha l-antikorpi tal-IgG preżenti fil-popolazzjoni normali. Ġeneralment tiġi ppreparata minn ġabriet ta’ plasma umana minn mhux anqas minn 1,000 donazzjoni. Għandha distribuzzjoni ta’ subklassijiet ta’ IgG kważi proporzjonali għal dik fil-plasma umana. Dożi adegwati ta’ immunoglobulina umana normali jistgħu jreġġgħu livelli abnormalment baxxi ta’ IgG għall-firxa normali.

Hyaluronidase umana rikombinanti hija forma rikombinanti solubbli ta’ hyaluronidase umana li żżid il-permeabilità tat-tessut taħt il-ġilda billi temporanjament tagħmel depolymerization ta’ hyaluronan. Hyaluronan huwa polisakkarid li jinstab fil-matriċi interċellulari tat-tessut konnettiv. Jiġi depolymerized permezz tal-enzima hyaluronidase li tinstab b’mod naturali. B’differenza mill-komponenti strutturali stabbli tal-matriċi interstizjali, hyaluronan għandu moviment mgħaġġel ħafna f’tessut taħt il-ġilda b’half-life ta’ madwar 0.5 jiem. Il-hyaluronidase umana rikombinanti ta’ HyQvia taġixxi lokalment. L-effetti tal-hyaluronidase huma riversibbli u l-permeabilità tal-tessut taħt il-ġilda terġa’ lura għan-normal fi żmien 24 sa 48 siegħa.

Effikaċja u sigurtà klinika

L-effikaċja u s-sigurtà tal HyQvia kienu evalwati fi studju tal-fażi 3 (160603) fuq 83 pazjent bil-PID. Il-pazjenti rċevew kura bi HyQvia f’intervalli ta’ kura jew ta’ 3- jew ta’ 4 ġimgħat għal total

ta’ 12-il xahar (wara perjodu qasir ta’ titrazzjoni). Id-doża ta’ HyQvia kienet ibbażata fuq il-kura preċedenti b’IG 10% ġol-vini (320 sa 1,000 mg/kg piż tal-ġisem /4 ġimgħat) u kienet individwalment adattata, li żgurat livelli adegwati ta’ IgG matul l-istudju.

Ir-riżultati tal-istudju wrew rata ta’ infezzjonijiet batteriċi serji akuti validati kull sena matul kura bi HyQvia ta’ 0.025 (limitu ta’ fuq tal-intervall ta’ fiduċja one-sided ta’ 99% ta’ 0.046). Ir-rata globali ta’ infezzjonijiet kienet inqas matul l-għoti ta’ HyQvia milli matul it-tliet xhur ta’ għoti ta’ IG 10% ġol-vini: l-istima tal-punt tar-rata annwali tal-infezzjonijiet kollha kienet ta’ 2.97 (95%

CI: 2.51 sa 3.47) għal HyQvia u ta’ 4.51 (95% CI: 3.50 sa 5.69) għal infużjonijiet ta’ IG 10% ġol-vini.

Kważi l-individwi kollha kienu kapaċi jiksbu l-istess intervall tad-doża bi HyQvia kif kienu kisbu għall-għoti ġol-vini. Tmienja u sebgħin (78) minn 83 (94%) individwu kisbu l-istess dożaġġ ta’ kull 3 jew 4 ġimgħat filwaqt li wieħed naqas minn 4 għal 3 ġimgħat, wieħed minn 4 ġimgħat għal ġimagħtejn u wieħed minn 3 ġimgħat għal ġimagħtejn (2 individwi rtiraw matul il-perjodu ta’ titrazzjoni).

L-għadd medjan ta’ siti ta’ infużjoni kull xahar għal HyQvia kien ta’ 1.09, li huwa ftit inqas mill-għadd medjan ta’ siti ta’ infużjoni ta’ IG 10% ġol-vini użati f’dan l-istudju (1.34),

u konsiderevolment aktar baxx mill-għadd medjan ta’ siti ta’ infużjoni fl-istudju tal-għoti ta’ of IG 10% taħt il-ġilda (21.43).

66 pazjent li temmew l-istudju importanti ħafna ta’ fażi 3, ipparteċipaw fi studju ta’ estensjoni (160902) għall-evalwazzjoni tas-sigurtà, it-tollerabilità u l-effikaċja fit-tul ta’ HyQvia f’PID.

L-esponiment globali kombinata ta’ pazjenti b’PID fiż-żewġ studji kien ta’ 187.69 sena ta’ pazjent; l-itwal esponiment għall-adulti kien ta’ 3.8 snin, u ta’ 3.3 snin għal pazjenti pedjatriċi.

Popolazzjoni pedjatrika

HyQvia kien evalwat f’24 pazjent pedjatriku, li kienu jinkludu 13-il pazjent bejn l-4 u < 12 sena u 11 bejn it-12 u < 18-il sena, li kienu rċevew kura sa 3.3 snin b’esperjenza globali tas-sigurtà

ekwivalenti għal 48.66 sena ta’ pazjent (kif deskritt fis-sezzjoni Effikaċja klinika u sigurtà). L-ebda differenzi apprezzabbli fl-effetti farmakodinamiċi jew fl-effikaċja u s-sigurtà ta’ HyQvia ma

ġew osservati bejn pazjenti pedjatriċi u adulti. Ara sezzjonijiet 4.2 u 4.8.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini iddifferiet l-obbligu li jiġu ppreżentati riżultati tal-istudji b’HyQvia f’wieħed jew iktar settijiet tal-popolazzjoni pedjatrika fil-kura tal-immunodefiċjenza primarja bħala mudell għall-kura ta’ sostituzzjoni. Ara sezzjoni 4.2 għal informazzjoni dwar użu pedjatriku.

5.2Tagħrif farmakokinetiku

Wara l-għoti ta’ HyQvia taħt il-ġilda, il-livelli massimi ta’ IgG fis-serum jintlaħqu fiċ-ċirkolazzjoni tar-riċevitur wara madwar 3 sa 5 jiem.

Dejta minn provi kliniċi ta’ HyQvia turi li l-livelli minimi ta’ IgG fis-serum jistgħu jinżammu bi skedi ta’ dożaġġ ta’ 320 sa 1,000 mg/kg piż tal-ġisem/4 ġimgħat li jingħataw f’intervalli ta’ 3 jew 4 ġimgħat.

Il-farmakokinetiċi ta’ HyQvia ġew evalwati fi studju kliniku f’pazjenti b’PID ta’ età minn 12-il sena ‘l fuq. Ir-riżultati farmakokinetiċi huma ppreżentati fit-tabella hawn taħt, kif imqabbla ma’ dejta għal għoti ġol-vini ta’ IG 10% miksuba mill-istess studju.

IgG u kumplessi ta’ IgG jitkissru fiċ-ċelluli ta-sistema retikuloendoteljali.

Parametri farmakokinetiċi ta’ HyQvia mqabbla ma’ għoti għal ġol-vini ta’ IG 10%

Parametru

 

HyQvia

 

IVIG 10%

 

 

Medjan (95% Cl)

 

Medjan (95% Cl)

 

 

N=60

 

N=68

Cmax [g/l]

15.5

(14.5; 17.1)

21.9

(20.7; 23.9)

Cmin [g/l]

10.4

(9.4 sa 11.2)

10.1

(9.5 sa 10.9)

AUC kull ġimgħa [g*jiem/l]

90.52 (83.8 sa 98.4)

93.9

(89.1 sa 102.1)

Tmax [jiem]

5.0 (3.3 sa 5.1)

0.1 (0.1 sa 0.1)

Eliminazzjoni apparenti jew

1.6 (1.4 sa 1.79)

1.4 (1.2 sa 1.4)

eliminazzjoni [ml/kg/jum]

 

 

 

 

Half life terminali [jiem]

45.3

(41.0 sa 60.2)

35.7

(32.4 sa 40.4)

Popolazzjoni pedjatrika

Fl-istudju kliniku bi HyQvia, ma ġiet osservata l-ebda differenza fil-livelli minimi ta’ IgG fil-plasma bejn pazjenti adulti u pedjatriċi.

5.3Tagħrif ta’ qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

L-immuoglobulini huma kostitwenti normali tal-ġisem uman.

Is-sigurtà ta’ IG 10% intweriet f’diversi studji mhux kliniċi. Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali ta’ sigurtà farmakoloġika, ma juri l-ebda periklu speċjali għall-bnedmin. Studji dwar effett tossiku minn dożi ripetuti, effett tossiku fuq il-ġeni, u effett tossiku fuq is-sistema riproduttiva fl-annimali mhumiex prattikabbli minħabba l-induzzjoni ta’, u l-interferenza permezz tal-iżvilupp ta’ antikorpi ta’ proteini eteroloġiċi.

Ma twettqux studji fit-tul fl-annimali biex jevalwaw il-potenzjal karċinoġeniku jew mutaġeniku ta’ hyaluronidase umana rikombinanti. L-ebda effetti avversi fuq il-fertilità ma ġew osservati fil-ġrieden, fniek u xadini cynomolgus esposti għal antikorpi li jeħlu ma’ hyaluronidase umana rikombinanti u hyaluronidase speċifika. Ir-riversibblita tal-infertilità ġiet osservata fi fniek tal-Indi rġiel u nisa li kienu mlaqqma sabiex jipproduċu antikorpi għal hyaluronidase. Madankollu, antikorpi għal hyaluronidase ma influwenzawx ir-riproduzzjoni wara t-tilqim ta’ ġrieden, fniek, nagħaġ, jew xadini ċinomolgi. L-effetti tal-antikorpi li jeħlu ma’ hyaluronidase umana rikombinanti fuq il-fertilità umana mhumiex magħrufa.

6.TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1Lista ta’ eċċipjenti

Kunjett tal-immunoglobulina umana normali (IG 10%)

Glycine

Ilma għall-injezzjoni

Kunjett tal-hyaluronidase uman rimkombinanti (rHuPH20)

Sodium chloride

Sodium phosphate dibasic

Albumina umana

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) disodium

Calcium chloride

Sodium hydroxide (għall-aġġustament tal-pH)

Hydrochloric acid (għall-aġġustament tal-pH)

Ilma għall-injezzjoni

6.2Inkompatibbilitajiet

Fin-nuqqas ta’ studji ta’ kompatibbiltà, dan il-prodott mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin.

6.4Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2°C – 8°C). Tagħmlux fil-friża.

Żomm il-kunjetti fil-kartuna ta’ barra sabiex tilqa’ mid-dawl.

6.5In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Kunjett tal-immunoglobulina umana normali (IG 10%)

25, 50, 100, 200 jew 300 ml ta’ soluzzjoni f’kunjett (Ħġieġ Tip I) b’tapp (lastiku bromobutyl).

Kunjett tal-hyaluronidase uman rikombinanati (rHuPH20)

1.25, 2.5, 5, 10 jew 15 ml ta’ soluzzjoni f’kunjett (Ħġieġ Tip I) b’tapp (lastiku chlorobutyl).

Daqs tal-pakkett:

Kunjett wieħed ta’ IG 10% u kunjett wieħed ta’ hyaluronidase umana rikombinanti f’unità ta’ kunjetti doppji.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti kollha jkunu fis-suq.

6.6Prekawzjonijiet speċjali għar-rimi u għal immaniġġar ieħor

Il-prodott għandu jinġieb għal temperatura ambjentali qabel l-użu. Tużax tagħmir tat-tisħin inklużi microwaves.

IG 10% hija soluzzjoni trasparenti jew ftit opaka u bla kulur jew safra ċara. Hyaluronidase umana rikombinanti hija soluzzjoni trasparenti u bla kulur.

Il-kunjetti rikostitwiti għandhom jiġu eżaminati viżwalment għal frak u tibdil fil-kulur qabel ma jingħataw. Soluzzjonijiet imċajprin jew li jkollhom depożiti m’għandhomx jintużaw.

Tħawwadx.

Tħallatx il-komponenti ta’ HyQvia qabel l-għoti.

Tużax apparat ta’ aċċess għall-kunjett li tgħaddi l-arja minnu sabiex tneħħi l-hyaluronidase umana rikombinanti mill-kunjetti.

Uża teknika asettika meta tipprepara u tagħti HyQvia. F’każijiet fejn ikun hemm bżonn ta’ aktar minn kunjett wieħed tal-prodott mediċinali IG 10% jew hyaluronidase umana rikombinanti kull wieħed sabiex tinkiseb id-doża meħtieġa tal-infużjoni, l-IG 10% jew hyaluronidase umana rikombinanti għandhom jitħejjew separatament f’kontenituri tas-soluzzjoni xierqa qabel l-għoti. Kunjetti użati parzjalment għandhom jintremew.

Kull fdal tal-prodott li ma jkunx intuża jew skart li jibqa’ wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

7.DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Baxalta Innovations GmbH

Industriestrasse 67

A-1221 Vienna, L-Awstrija

8.NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/13/840/001

EU/1/13/840/002

EU/1/13/840/003

EU/1/13/840/004

EU/1/13/840/005

9.DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 16 Mejju 2013

10.DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu

Kummenti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  • Għajnuna
  • Get it on Google Play
  • Dwar
  • Info on site by:

  • Presented by RXed.eu

  • 27558

    Drogi ta’ preskrizzjoni elenkati